Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • S.MatıshanTın en afizel romanı r-«a-1 i *fc^a ı Ciltli 12.5 L.Stvfimın Türbanları LStt »A.w V i ÜCRETSİZ BÜLTENİMİZİ İSTEYİNİZ Bi.7u ı ı ı ı.'WİTıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • İİPÎ m n'i-ıîl fMLHA^I DEMÎREr.l Adalet Bakanı Abdullah Gttröhuytllı basın toplantumda İzahat variyor.Soruşturma Kurulu Faaliyete Geçiyor Adalet Bakanı sabıklar hakkındaki tahkikatı yürütecek kurulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Yeni suiistimaller ortaya çıkarıldı Bayar,Komitan,Ağaoglu,Polatkan ve Ökmeriin süüstimalleriyle alâkalı hâdiseler tesbit edildi [İLHAN DEMİREL] Vilâyette hesap* uzmanları tarafından tetkik edilen işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • I MİLLİYİ-I.iıtfi Şayian YASSIADA'DAKİ SANIKLARDAN BİRİ KALPTEN ÖLDÜ Sabık Başvekâlet Umumi Murakabe heyeti azası Lütfi Şayian son mektubunda masum olduğunu yazıyordu Yassıadada mevkuf bulunan sabık B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • KADER KISMET Şimdi C.I1.P.yemek tonunda gelecek tatlıyı bekleyen çocukların usluluğu içinde.Pek seti çıkmıyor ama bizi jestler,mimiklerle niyetini anlatıyor.Sabırsızlığın dozu artmasın diye,aklı basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Umumî af yolundaki talepler incelenecek ANKARA,HUSUSİ Umumi af ilanı yolunda yapılmakta olan müracaatlar Millî Birlik Komitesi taralından incelenecektir.Komite adına dün tertiplenen basın toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • V.C.ye GİREN İKİ Profesörün sıfatları DÜN KALDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Ankara üniversitesi Senatosu,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Emin Bilgiç ile Hasan Eren'i Senatodan ihraç etmiş ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Yedek Subaylar diploma aldılar Gürsel,Ordu'ya katılan subaylara;«Her fert bir adım ileri gidiyorsa o vakit memleket ilerler» dedi TT NKAKA,İstanbul ve İzmir'deki Yectek Subay Okullarındaki öğfl^rerıcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Sigara ve çayda İndirim muhtemel Tekel Umum Müdürü indirimi temin maksadiyle izahat vermek üzere Ankara'ya gitti NECMI ONUR Yeni Hükümet inhisar maddelerinden en çok ihtiyaç hissedilenleri ucuzlatmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • ARDAHAN!RUSYA'YA SATMAK İSTEMİŞLER Bu hususta vesikalar ele geçirildiğine dair çıkan haberler ilgili makamlarca ne teyit ne de tekzip edildi ANKARA,HUSUSÎ SAKIT Başvekilin büyük bir kredi karşılığı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • [İLHAN DEMffiEL] [AHMET GÜLTAŞ] RAĞISLIYANLAR Hazmev« bağış,kampanyan devam etmektedir,Kampanyaya İzmir'deki NATO karargâ-DHUl^kl I MnkHIl hında vazifeli Amerikalı onbaşı Eugene Clıaney de alyansını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • SUBAYLARA 1 YILLIK kıdemi sabık iktidarın VERDİĞİ AÇIKLANDI Subaylar* birer yıllık kıdem verilmuinin bazı kötti niyetliler tarafından latlauıar edildiği ilgililer tarafından ve bu huıusta bir açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Namık Gedik dün gömüldü ANKARA,HUSUSÎ Sabık Dahiliye Vekili Namık Gedik dün ailesi tarafından Aari mezarlığa gömülmüştür.Gedik,tevkilinden bir kaç gün sonra Harb Okulundaki odasından kendini atmak sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • DURUM 'I DİKKATLİ OLALIM BÜYÜK İnkılâp hareketindenberi umumî efkâr sakıt rejim I lıakkmda çıkarılan çeşitli haberler karşısında* şaşırıp 1 kalmaktadır.Öldürülen Üniversitelilerin sayısı.Suiistimaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • MİTHAT DÜLGE'nin yeni bir yolsuzluğu MEYDANA ÇIKARILDI ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Bankasının sabık umum müdürü Mithat Dülge'nin yekûnu milyonlara varan yeni bir yolsuzluğu daha tesbit edilmiştir.Ziraat Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • Eiseîihower,Giirsel'e Bir mesaj Gönderdi Amerika Devlet Reisi mesajında Türkiye ile samimî münasebetlerin devamından memnuniyet duyacağım bildirdi ANKARA,HUSUSÎ CUMHURBAŞKANI Eisenhower'in Türkiye Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.06.1960
  • İYET İSTİKRAZI tahvilleri Gürsel,tahvillerin satış şartının yakında ilân edileceğini söyledi Devlet Reisi,hazineye yaptıkları bağışlardan dolayı ordu mensupları ile halka teşekkür etti DEVLET ve Hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • 1r*lr+irir*+1rirtr+it iritirirkic+irkir+irkinklcicickictirir* SİNEMA um?X*ı OA.a«,Sinema filmi ithalâtı niçin durdurulmamalıdır?s t İNEMA piyasasının bugünkü manzarası,Uç ay sonra başlayacak olan 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • 11 İlli BOĞAZIN T a r a b y a VİLLA ZARİF OTEL,LOKANTA ve PAVYONU Tamamlle ytnl bir İdare ve zihniyetle halkımızın hizmetine girmiştir.MÜFİT KİPER ve Orkestrası Soll« NEVZAT YALAZ Batdrl-Vasıl UÇAROĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • fTÜRKİYE TURİZM BANKASI!ruicüfesıu tesitlerinin 18 HAZİRAN 1960 CUMARTESİ GÜNÜNE AİT BÜTÜN HASILATINI L Hazine emrine tahsis etmiştir J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • Yüksek Tahsil Mezunlarını İş bayatında mes'uliyetli vazifeler almaya hazırlayan İşletmecilik İhtisas programının 4.devresi için namzet öğrenci kaydına bals.anmis.tir.Tedrisat 3 Ekim 1960 da bağlıyarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ 7 Her »y 500 liraya kadar ZENG!N OMUR BOYUNCA» PARA AYLIK GELİR/VİKRAMİYELERİ J 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ Mi TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • 11111111111111111111III IIII Mili İlli llıllllHIIII IIIIIIllllllıllimilllllI Şaşkoloznn bağı Bİıc Humelili tâbiri:Alın bakın şağkok zun bağı var.Üzümü yük ama yaprağı var.Bizdeki particilik uy unun un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • istiklâl Caddesinde Tuhafiye için kiralık,devren veya satılık dükkân aranıyor.Satışa ortak da kabul edilir.Müracaat:22 514 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Uygun bulma;Afrika'da mü.ilüman bir devlet,2 V«rllen emirlere uymak;Âfet büyük sıkıntı.3 Yerleştirme oturmak İçin)Bir geyik cinsi.4 Yağlı kara:Devam ettirme.5 Bağlılık münasebet.6 İbriği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • fc OÖLAK burcu 122 Aradık 0 Uçak] Size ait olmayan bir meseleye sokulmamı iyi bir netice vermlyecek.KOVA BURCU &L-[21 Ocak 19 Şubat)Yok yere emek vermeyiniz.Müşterek isten su* tir fayda yok.BALİK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • ıı.ılıııı.ılının.um ıııımtııımııımıı.ı.minininim ımıııımm.m umu.ıı.m.imimi' programları 12.02 Hafif müzik E 12.30 Türk müziği 13.00 Haber E bülteni 13.15 Meteorolojiden ha-E ber 13.17 Hafif müzik 13.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • SİNEMALAR BEYOĞLU Al.KAZA İC Tel:44 25 62)1 Uyuyan Kaplan Dlrk Bogarde Türkçe.2 Talihsiz Kahraman Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440839)1 Gönüllü Kaatll Clenn Ford İng.2 Volga Mahkûmlar» John Derek Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • ıı 11 ı.ı aım ı ı i-wimiii.m«mi mi»-VEFAT Merhum Süleyman Şayian ve Ayşe Şayian'İn oğlu merhum Tümge-I tıeral Osman Nuri Sarol'un ve Zehra Saril'un damadı,Mediha Şaylan'ııı eşi,Ayşe ve Murat Şaylan'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • TEŞEKKÜR 2H Nisan hâdiselerinde jjrjUnıp kaldırıldığım CJuraba Hastahanesl İkinci Cerrahi Kllni£t Profesörü sayın Hulit Ziya Konuralp ve cigerimdekl kurşunu muvaffakiyetli mrıellyüt neticesinde çıkara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • VAPURLARDA2AYDA25 MEDENİ KANUN KİTABI UNUTULDU Son İki ay İçinde şehir hattı vapurlarında 25 medeni kanun kitabı unutulmuştur.Mayıs 1960 ayı İçinde vapurlarda unutulun eşyaların sayısı 75 parçadır.Kşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • Denizcilik Bankatındakl tahkikat İlerlemektedir.Süneliye kadar yapılan pahama sonumla birçok 1 .I».mebujiujıa Vırllm bedava seyahat parmllerl te»blt edilmiştir.Bundan başka birçok devlet mensubu aatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • SAVCILAR ARASINDA TAYİNLER YAPILDI Bnsın Savcılarından Müfıd Birsen Kadıköy Savcılığına,Kadıköy Savcısı İlhan Duru da Bakırköy Kadastro Hakimliğine tâyin edilmiştir.Birinci Ağır Caza Mahtameil Reisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • BİR KAATİL SEKİZ YIL HAPSE MAHKÛM OLDU Bakırköy'ün Yenlbosna köyünde,koyun otlatma meselesinden dolayı Kerim llter'l bıçakla öldüren îrfan Ekin,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Bene,3 ay hapis cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • TEŞEKKÜR 28 Nisan hâdiselerinde iki kursunla yaralanıp kaldırıldığım Guruba hastahaneslnln ikinci cerrahi kliniğinde muvaffakiyeti!bir ameliyatla beni hayata kavuşturan sayın Prof.Halit Ziya Komıralp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİLERİ ARTTIRILDI Belediye Encümenine Belediye Meclisi selâhlyetl veı İlmisi ir.Encümen,seçimle kurulacak belediye meclisi W basına gelinceye kadar İsleri selâhlyetle yürütecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.06.1960
  • SAHTE YÜZ LİRALIK SÜRERKEN YAKALANDI Zeytlnbumunda oturan Kemal Unus İsimli bir şahıs dün piyasaya sahte hlr yüz liralık sürerken yakalanmıştır.Bu isi müteaddld defalar yaptığı tahmin edilen kalpazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • TARİHİN T UM ekerruru 1908 inkılâbım hazırlayan sebeplerle son hâdiseler arasında şâyânı hayret benzerlikler bulunuyor «Türk gazetecileri,korkmadan,cesareti* istibdad idaresine karşı koyuyorlar.Abdülh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Eisenhower'in Tokyo seyahati iptal edildi Amerikan aleyhtarı nümayişler ve çarpışmalar üzerine Japon Hükümeti iptal kararı almak zorunda kaldı WASHİNGTON,RADYO Başkan Eisenhovver'in Japonya'ya yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 15 HAZİRAN keşidemiz umum müdürlüğümüzde Noter ve kıymetli müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.KALAMIŞTAKİ APARTMAN DAİRESİ GALATA şubemiz müşterilerinden 27774 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • ıı 15 HAZİRANDAN İTİBAREN o 15 TENZİLATLI TARİFE ULUDAĞ BÜYÜK OTEL İSTANBUL:4416 58 ANKARA:21213 İZMİR:2 7 729
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • İSTANBUL MEMURLAR KOOPERATİFİ 25 TENZİLÂTLI SATIŞLAR Beklenilen ucıuluk kârsız ve sermayesine satış.İstanbul Memurlar Kooperatifi sadece Mısırçarşısı ve Necatibey caddesindeki Manifatu-a mağazalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • dikkat TAKSİTLE SATIŞ Acente teslimi 1 Amerikan mah dıştan takma 2.H.P WEST BEND deniz motorları 2 Batı Alman malı «Station Wagnn» G0G0M0BIL Oto 3 Batı Alman malı dünyaca tanınmış «KAELBLE» kamyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • CHP'li sabık mebuslar eski islerine Hnnüvor ANKARA,HUSUSÎ Münfesih B.M.M nln C.H.P.11 azaları milletvekilliği sıfatlarının sona ermesinden sonra yeniden eski mesleklerine dönmeğe başlamışlardır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Fazla g Cin eşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları Önler GÜNDE 6 TABLETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • BİLUMUM NAKLİYE VE GÜMRÜKLEME HİZMETLERİNİZ İÇİN ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT TAŞ.Bütün Türkiyedeki Şube,Büro ve Acenteleri,Dünya Ticaret Merkezlerindeki muhabirleri ile HİZMET ve EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • V.V Biriktirdiğiniz parayı Bankamıza yatırırken iyi bir iş yapmış olmanın huzuru içinde.Paranızı çekerken de gördüğünüz kolaylığın ferahlığı içindesinizdir.GARANTİ BANKASI PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Kapatılan Sendikalar Birlikleri tekrar açıldı ANKARA,HUSUSÎ Bakanlar Kurulu,Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine,eski iktidar tarafından kapatılmış bulunan 7 sendika birliğinin yeniden faaliyete geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Grev hakkı Anayasa teminatına bağlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Grev hakkı ve Sendika hürriyetinin anayasanın teminatı altına alınman İçin Çalışma Bakanlığında hazırlıklar yapılmaktadır.Bakanlık,Türk-İf ldarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Beynelmilel basın Enstitüsü Türkiyeye bir uzman gönderiyor Merkezi Zürihte bulunan ve Türkiyenin basın hürriyeti dâvasına karşı,yıllardanberi çok yakın ve devamlı bir ilgi gösteren,Milletlerarası Bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Ankara Hazır Kuvvet Polisi evrakına el kondu ANKARA,HUSUSÎ Hazır kuvvet polisi evrakına elkonulmuştur.29 Nisan hâdiselerinden bu yana hazır kuvvette vazife gören polislerin durumu incelenmektedir.Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Millî Eğitim Bakanı,Öğretmenleri halkı Tenvire davet etti Prof.F.Yavuz öğretmenlerin huzuru için mümkün olan her türlü tedbirin alınacağım söyledi.ANKARA,HUSUSİ M11H Eğitim Bakanı Prof.Fehmi Yavuz,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • Cenevre Konferansında Türkiye'deki üsler misal olarak ortaya atıldı LONDRA,RADYO 10 devlet silâhsızlanma konferansında İngiltere delegesi Orms-by Göre,yeni Sovyet silâhsızlanma plânının ilk safhasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • İki eski mebusun döviz kaçakçılığı yaptığı anlaşıldı ANKARA,HUSUSÎ Sakıt Gaziantep Milletvekillerinden Cevdet San ve Ali Ocak'ın kurdukları Ülfet Gıda Sanayi Şirketinin büyük ölçüde döviz kaçakçılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.06.1960
  • ^r Günahlar çığ gibidir i "IV T EMLEKETİ fena idare edilmekten kurtaran inkılâp için Dikkat ediyorum koca memlekette hâdiseden meni-i nun olmayan sabık iktidar müstesna tek adam yok.i Hani sûretâ memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • ğİIİİI1İİİİİİÎ tiEÖNARD STARI* HAH.iŞTg BufZOÖA-Blu-Dum.i â.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • m$E SALINAS,ROO &EE& MEEy TOMSlO.AYAĞA KdUÇ BAKaı_ıv\oyUN SıKAS» SEN-OE.Cul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kayseri Şeker Fabrikamız aşağıda yazdı mahaller* tahminen 40.000 56.000 ton pancar naklettirecektir.Taliplerin tekliflerini 27 Temmuz 1960 Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • M.M.V.İSTANBUL.I No.lu SATIN ALMA KOM.BŞK.DAN 27/Haziran/1960 günü kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 3.500.000 kilo Nebati Margarin yağı eksiltmeden kaldırılmıştır.679 30454)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • MAHDUD MESULIYETL!İSTANBUL MİMARLAR YAPİ KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI İDARE HEYETİNDEN Kooperatifimizin yıllık Genel Kurul Toplantısı 26/3^1960 tarihinde ekseriyet olmadığından yapılamamıştır.30/4/1960 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • BRIYAMTİM ve KREMLERİ Yeni zarif ambalajları ve üstün kalitesi ile Avrupada dahi taktir kazanmış bir Türk Müessesesinin müstahzarıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • Y.MÜHENDİS,MÜHENDİS VE FEN MEMURU ALINACAKTIR Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz İçme Suları Dairesi Reisliği Merkez Teşkilâtında ve muhtelif Bölge Müdürlükleri İçme Suları Başmühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • Mâlliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iş ler in'i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • Zilhicce 22 CUMA 17 HAZİRAN 1 9 6 0 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUneı öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 4.28 12.15 16.16 19.43 21.47 2.07 8.45 4.32 8.33 12.00 2.04 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.06.1960
  • w uz® s» pn YAZAMADIKLARIMIZ Halk kanunsuz emri veren Beledlyo başkanına karsı tij la galeyana gelmişti ki,hücum edilen Belediye binan kısa gamanda böyle tahribe uğramışt)Bu da pencerelerinden mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • BAYAR'İN 1950 de GÖSTERDİĞİ YILLIK KAZANC110 BİN LİRA ANKARA.HUSUSÎ «âkit Cumhurbaşkanı Celâl Bayarla,Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 1950 yılında İktidara gelmeden evvel Ankara Kızılbey vergi dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Bülent Yazıeı 1$ Bankası Umum Müdürü oldu ANKARA,HUSUSÎ tş Bankası Umum Müdürlüğüne Sanayi Kalkınma Bankası Genel Sekreteri Bülent Yazıcı tayin edilmiştir.Bilindiği gibi,Ahmet Dallı İki gün •vvel Umur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Bâzı Hâkimler için tahkikat açıldı ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanlığı tarafından hâkim İstiklâl ve tarafsızlığını İhlal eyledikleri İhbar veya şikâyet olunan bazı hâkim v* savcılar hakkında aoruşturuı« aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Eisenhower,Gürsele bir mesaj gönderdi t Başturajı Birincide CF.NTO ile bağlarını muhafaza etmek hususundaki azmi,benim Kin ve hüı dünyanın müdafaası gayesi ile kurulmuş bulunan btı müşterek emniyet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • YEDEK SUBAYLAR DİPLOMA ALDI Buaturafı Birincide Gürsel'ln konuşmasından sonra Genel Kurmay Başkanı,Generaller ve Vekiller tarafından diplomalar verilmiştir.İSTANBULDAKİ TÖRENLER Şehrlmlzdekl İstihkâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Dün 3763 alyans teberru edildi A Buştura/ı Birincide yan alyansını gazetemize teslim İstihkâm Okulu mensupları dün Hela* Ct bağışlarını Defterdarlığa teslim etmişlerdir.Dün teillm edilenler 50 alyans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Soruşturma Kurulu 9 fâaliyete geçiyor t Başturajı Birincide günlük meşguliyetleri hakkındaki neşriyatın soruşturma kurulunun vazileslnl güçleştireceğini söyllyen Adalet Hakanı şöyle devam etmiştir:«Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • YASSIADA'DAKI SANIKLARDAN BİRİ KALPTEN ÖLDÜ t Baştarajı Birincide sızlanmış,ve tedavi İçin Kasımpaşa Deniz Hastalıaneslne kaldırılmıştı.Lütfü Savlan evine son gönderdiği mektupta masumiyetinin yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • YENİ SUİİSTİMALLER ORTAYA ÇIKARILDI t Baştarafı Birincide İhale idlerinde de suiistimaller vapıklığı bildirilmektedir.Sabıkların Kızılay ve Hava Kurumu gibi hayır kurumlarına da musallat oldukları anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Hürriyet istikrazı tahvilleri çıkarılacak ğ baştdrafı Birincide davlarıma iltihak eden sivil halkımızın ve ınuhtelil meslek teşekküllerinin vatanperverlik duygularını tebcil edeıim.Bu hareketin büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • SİGARA VE ÇAYDA İNDİRİM MUHTEMEL Baştarafı Birincide Pipo tütünleri ile purolarda da yüzde 10 civarında bir İndirme olacaktır.İçkilerde yapılacak hususunda henüz kesin bir karara varılamamıştır.Muhtem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • AKÜN TALİP Bebe ve Tuhafiye Pazarı Kapahçarşı Aynacılar Cadd.32-34 Tel:22 35 25 BİR AY MÜDDETLE Perakende satışlarımızda %10 tenzilât yapacağımızı sayın müşterilerimize bildiririz.NOT:17-18 ve 20 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Adana As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 8/7/1960 tariflinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.Muhammen Şartnamelerin Cinsi Miktarı tutarı M.Teminatı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay Sınıf Okullarına Öğrenci alınacaktır Dviıiı Harb Okulunun yalnız 1.sınılma,Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • SB3 m^ct'1'1 BttSISSBMPi Eü lıflli im 1 m.m.r.IİmhijUh¦Iftı m B.n Ft"^ ^J»k m.I.I J ıfk,ir,mT Hı JT a.1 ow(çamaşırınızı sabundan çok daha iyi temizler ve parlatır t.M$ğ&:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • İşte Silka Radyoîârının 3 vasfı SİLK A(AC Tam tıan*formatörlu)oevdiıjinlı müziği tam w ses sadakatila wJ nüta nakleden yüksek vastiu ta r«dyoducb teaUu 3 Caloa bıodı tuşlu pikap e İkine)hoparlör tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Hurda Demir Satışı Konstrüksyon çatı,fabrika garaj yapmc.k için hazır plânlı,muhtelif eb'adda çelik hurdası namlısı her nevi hurda bulunur.Tayyare,Motor parçaları,Alsando traktör parça ve şanjımnnları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • NERON Devrinin iç yüzünü bütün dehşetilâ okuyunuz.Hayasızca yapılan çırılçıplak danslar g Vekil gecüıctt-9 f Kadın simsarı iğrenç adamlar GJzel kadın ve kızlarım ellerinden almak için Ortadan kaybedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Elçiliklerde ihtişamlı partilere son veriliyor LONDRA.Hususi Muhabirimiz SAFTER YILMAZ'dan Daily Mail gazetesi Türkler kemerlerini sıkıyor» başlıklı bir yazısında 27 Mayıs İnkılabından sonra girişilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • SÜMERBANK 20 HAZİRAN 1960 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKACILIK HİZMETLERİYLE ANKARA)YENİŞE-HÎRDE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • KİRALIK BOŞ BÜYÜK BİNA 63 oda,kalorifer,asansör,tam konfor Resmî daire,talebe yurdu,otel,dispanser,hususî hastane,büyük bir veya iki şirketin bürosu olabilir Cağaloglu Nunıosmaniye caddesi 54 numara.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TEtEFON 27 42 10 SATILIK S M L A K OSMANBKYDK «addeye yakım I odalı konforlu,kat.48 38 0*.SUADIYE tren yolunun Ustünd* 3 kat apartıman 110 M2 üzerinde 3 kat 431 bahça 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • OTOBÜS SAHİPLERİ ÜCRETLERİ İNDİRİYOR İzmirde otobüs ve troleybüs bilet ücretlerinin 40 kuruştan 25' e indirilmesi muhtemel İ2MİK,HUSUSÎ İzmir Fuar ve Turizm kadrolarında müsbet çalama göstermeyen memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • üncü 5 peyki yıldızlar arasında yol alıyor WASHİNGTON,AA Amerika Millî Havacılık ve Feza Dairesi,«öncü 5» suni peykinin yerden 29 milyon kilometre uzakla bulunduğunu bildirmektedir.Peykin verdiği rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Beyazıt'ta yaralanan iki genç taburcu oldu 28 Nisan olayları «ırasında Beyazıd Meydanında polis kurşunu İle yaralanıp 4» gündenberl Gureba Hastahanesinde yatan Hüseyin Irmak ve Cengiz Balhkaya isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • Umumi af yolundaki talepler incelenecek t Baştaraft Birincide Yüksek Soruşturma Kurulu özel kanununun müzakerelerine başlandığını belirten sözcü «Millî Birlik Komitesi üyeleri en kısa zamanda ir yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • TUĞLA 1 ncl sınıf kumlu tujla taş ve mıcır İhtiyaçlarınızı en ucuz flatla rnüpsspsemlzden temin edebilirsiniz.Tel:22 51 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.06.1960
  • EDİRNE'DE SAGNAK HALİNDEKİ YAĞMURLAR SIRASINDA DÜSEN 14 YILDIRIM BİR EVDE YANGIN ÇIKARDI VE BÂZI DUVARLARI DA YIKTI Yıldırımlar vö Esklşehlı'de bir kişinin ölmesine üçü çocuk dört kişinin de yaralanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.06.1960
  • BEŞİKTAŞ FUTBOL SEZONUNU KAPADI Yarın başlanacak Gürsel Kupasına Siyah-Beyazlılar 'B,kadrosu ile iştirak edecekler.Fenerbahçe,Galatasaray ve Karagümrük dün çalıştılar YARIN Mithatpaşa Stadında başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • IHADt ÎPEKYÜNJ Ergun Galatasaray'dan Ayrılmıyor T^ğ^it eren Ergun Ercins Sarı-Kırmızıh renklere daha uzun yıllar hizmet edeceğim demiştir.Dün takımının yaptığı antrenmana izinli olduğu için iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • ŞİKE MAÇ İDDİALARI İTHAM HALİNİ ALDI EYÜP KULÜBÜ İDARECİLERİ "TERFİ MAÇI OYNAMADAN BİZİM MİLLİ LİG'E GİRMEMİZ GEREKİRDİ,DİYORLAR HACETTEPE Kulübünün mü lî lig'in 22 takıma çıkarılması isteğinde ve Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • Mevsimin ilk yelken ve kürek yarıştan pazar günü yapılıyor Mevsimin ilk kürek ve yelken yarışmaları pa?ar günü yapılacaktır,istanbul Yelken bayramı adı allında yapılacak müsabakaların stardı saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • Dün de Bulgaristan'a 84-51 mağlûp olduk BALKAN BASKETBOL ŞAMPİYONASININ İKİNCİ MAÇINDA DA TAKIMIMIZ ÇOK BOZUKTU SOFYA,HUSUSÎ BALKAN Basketbol şampiyonasının ikinci gününde de Millî Basketbol takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • BAHRİ,G.SARAY'DAN 50 BİN LİRA İSTEDİ Göztepeli Bahri dün Galatasaray kulübüne bir mektup yollamış ve 50 bin lira karşılığında Sarı-Kırmızıh kulübe geçebileceğini bildirmiştir.Bahri'nin bu teklifini Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • vakitsiz açıldı F.Bahçe idare Hey'eti,Kadri hakkında bugün karar verecek.Adaletli Tezer'e Vefa idarecileri talip oldu v:J [SAMİ ÖNKMLt] Kuragıimriık takımının dün sabah Vefa Stadında yaptığı antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • Ş E N G Ü N Antrenör Oyuncu ENGÜN,M0DÂ KOÇU OLDU Modaspor kulübü bu sene hariçten transfer yapmamak kararını almıştır.Hâlen kulübün koç'u Yüksel Alkan önümüzdeki «ezon.İçinde İhtisas İçin İsveç'e gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.06.1960
  • Revanş maçındaltalgagı 3-1 mağlûp Dün Çatanla?da fevkalâde bir oyun çıkaran Amatör Milli takımımızın galibiyet gollerini Cenap 2)ve ibrahim attı İtalyan seyircileri maçtan sonra takımımıza sevgi tezah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor