Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • [ASAF UÇAR] Başbakanlık arşivlerinde ele geçirilen 9 çuval dolusu evrak tetkik edilmek üzere dün soruşturma komisyonlarına teslim edilmiştir.Bu evrak arasında sakıt iktidara ait aon derece enteresan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • w; wm DURUM PİYASA RAHATLIYOR İ^fJ MAYIS inkılâbından bu yana iktisadi durumumuzun 1 X« Islâh edileceğine dair kuvvetli emareler mevcuttur.Zira:n Millî gelirimizin takriben yarısını karşılayan hububat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • KORE BÖLÜĞÜMÜZ DÜN YOLA ÇIKTI i/Mtn.hususî üGO kişiden mütevekkil Kore bölücümü?dün sabah saat 10 da U.S.N.S.General gemisiyle Korcye müteveccihen İzmirden ayrılmıştır.Üç gün evvel gemiye bindirilmiş;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • SORUŞTURMA KANUNU TASARISI HAZIRLANDI ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanlığında,Ord.Profesör Tahlr Tanerin başkanlığında sabıkların ne şekilde yargılanacaklarına dair tasarıyı hazırlamakla görevli komisyon ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • İktisadî plânlama dairesi kuruluyor Dairede Ankara ve İstanbul Üniversitesi profesörleri ile yabancı ilim adamları vazife alacak.Devlet Vekili,yatırımların ilmî usulle yapılacağını söyledi ANKARA,HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • MİLLİ DİRLİK Komitesi Parti kurmayacak Komite sözcüsü,bu hususta edilmiş yeminleri hatırlatarak şayiaları yalanladı ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi üyelerinin bir parti kurmalarının bahis konusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • O zamanki gazetelerde Menderes'in halıyı camie hediye ettiğini gösteren halıcı-Menderes,verdiği hediyenin parasını Vakıflara ödetmiş Sabık Başvekilin Eyüp Camiine hediye ettiği halının bedelini Vakıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • YEDEK SUBAYLAR ORDUYA KATILIYOR 51.Donem Yedek Subay adayları bugün Asteğmen rütbesiyle Orduya katılacaklardır.Bıı münasebetle bütün Yedek Subay okullarında törenler tertip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • G.H.P.Merkezi,taşkınlığa mâni olunmasını istedi ANKAKA.HUSUSÎ C.H.P.*Merk z İdaro Kurulu dün teşkilâta taşkınlık yapmamasını bildiren bir tamim yollamıştır.Tamimde,Milli Birlik Komitesinin 32 numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • Partizan memurlar emekliye ayrılıyor «Görülen lüzum üzerine» maddesi Temyiz Reisi ve 9 hâkime tatbik edildi ANKARA,HUSUSÎ Başbakanlıktan bakanlıklara yazılan bir yazıda,hâlen çalışmakta olan partizan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • [İLHAN DEM1REL1 Kııynıncuların hazineye bağışlamak üzere topladıkları altın lira,bilezik ve yüzüklerden bir kısım görülmektedir.Dernekler bağış yarışına katıldı Thede biı tâciı dükkânını bh şahıs da k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • [YAŞAR GÖKBERKJ Bııldo/er tarafından sol tarafı biçilen otobüsün kazadan sonraki hali Buldozer,yolcu otobüsünü bicli Hereke'de Buldozerin bıçağıyla parçalanan otobüsün 7 yolcusu öldü 7 si de ağır yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • BLÂNÇO DOĞRU Eski hesapların gerçek yüzü meydana çıkmaya bağladı.Toprak Mahsulleri Ofisi bir buçuk milyar borçlu.Ulaştırma Bakanlığı bir milyar borçlu.İstanbul Belediyesi yarım milyar borçlu.Hatırlars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • öğreten lf bulan Ücreti takaitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR içleri için d* Türkiyenin en ciddi tejkllîtmı kurmuı ve i# kabulüne başlanmıştır.Metkes:Laleli,Kemalpaşa,Ağayokuşa No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • TAHDİTLER KALDIRILDI Yurt dışına çıkış,banka,tapu muameleleri serbest bırakıldı Haklarında takibat yapılanların aileleri bu karardan istifade edemeyecekler ANKARA,HUSUSİ HÜKÜMET evvelce alınmış bâzı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.06.1960
  • ^v/i ÜMlof Hini" T "i-jrj """"lı r 11 i*m SÖK*" [ÎLHAN DEMİRELI TAKSİM MİTİNGİ ^"list"k Den,Okulu öğrencileri,Okullarının tekıaı tedrisata avılması münasebetiyle dün Taksimde âbidenin etrafında bir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • EISENH0WER'İN JAPONYA GEZİSİ Haftalardan beri devam eden Amerikan aleyhdarı kampanyaya rağmen Başkan kararlaşmış olan ziyaretini geri bırakmadı İke gelme.Tokyo'da haftalardanherl bu ses dttvHİuyor.ı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • SİYASİ OLAYLAR DERGiSi Büyük Devlet Adamımız İSMET İNÖNÜ «SIR» için ilk yazısını yazdı m SIR bütün sabıkların SIR lanın açıklıyor SIR için hiç bir şey SIR olmayacaktır.SIR büyük bir yazı kadrosu ile S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • ta bu hafta Hürriyet savaşının gazileri İstanbuldaki mitingler İnkılâbımızın Amerikadan görünüşü Hürriyet en büyük kuvvet Aziz şehitlerimize İstanbulda yapılan muhteşem tören ve Ebedi bir hâtıra olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • DİKKAT DİKKAT DİKKAT Bütün menkul ve gayrimenkul satış ve alımlarında İstanbul Umura Bmlâkcıl »r Cemiyetine uğramaları menfaatları İcabıdır.Adre*-Lileli Aksaray caddesi No:8/a Doğruluk Emlâk bürosu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • r SİNEMALAR L)li E Y O G L U A 1,K AZAR Tel ii 2j 62j:1 Uyuyan Kaplan D irk Bogarde Türkçe.2 Talihsiz Kahraman Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Gönüllü Kaatll Glenn Ford İng.2 Vulga Mahkûmları Joh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • lıtMHlMfMrİlItl'lltlIlntl Mitili 11 IIUUllMHIHl lilll 11II11 İli I IH 11111II ti 1 İl MU 11II i IIII il I IHI I Haksız kazançlını yaraifcğa ieMike HM'İMİZİN yavaş yavaş hissetmeye,hattâ evlerimizde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • TEŞEKKÜR Aile biiyiiğiimüjt Bay Kâiim A£rah*njn senelerden beri İstırabını çekerc-k bay.it mı tehdit eden boğulmuş i iticini büyük bir maharetle yaptıkları ameliyat neticesinde ortadan kaldırarak kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • V MAC!W?¦İNOiM*' âi*Br.y,em,ex ıPAtempf ABANA KÖN#ŞMA KAMPI Tüîıflâf;broşör' için tfm BA72 DİLLERİ OKULU AWülhukhamit,Gad:No.8-TAKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hislerinize uyarak kararlar vermekten V32geçmiz.Bacınızı deıde sokacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 fcubat MugkUl duruma du^at' ha d» yardim MfteaJ ha-SU salacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • TEŞEKKÜR Kurban Bayramının birinci giinü âni vefatiyle Uzleti büyük bir acıya garkeden kıymetli aile büyüğümüz ve babamız Güzel İzmir Nakliyat Ltd.ve Tansal Şehsuvar Ltd.Şirlceti Müessisi MEHMET TEVFİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • ELAZIĞ TANKERİ DERİNCEYE GELDİ Denizcilik Bankası son mubayaa heyetinin A meri kadarı satın aldığı Elâzığ isimli 7003 tonlu!tanker dıin De-Hnıammıza gelmesi beklenmektedir.Garzan isimli tanker de cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKARAK İNTİHAR ETTİ Dün Ferlköyünde 30 yaşında bir şahıs bir elektrik direğine tırmanmış ve ceryanlı telleri tutmak suretiyle intihar etmiştir.Hüviyet!tesbtl edlletjüyen eesct morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • TEŞEKKÜR 8 8.1S60 Çarşamba günü ani uiarak vefatıyla ailemizi derin acılar İçinde bırakan Beyleıbcyl tczanesi Sahibi Emekli Albay MUKTEDİR İLTEJR in cenaze merasimin* gelmek lütfunda bulunan gerek tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı Şehir Hattı İsletmesinin yaz tarifesi HMtel İtibaren bağlamıştır.Y«ul rlfed* Anadolu huttına da vapur tabela jıi/a^tlr.Bundan böyle abah ve aksam K6\a ü' İle Cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • Belediye Reisi Kurmay Albay Şefik Erensu.1C.400 kl.iııln çalıştığı Belediyeye kati taruret olmadıkça yeni m« mur alınmayacağını ve tasarrufa azami riayet edileceğini soylemis ve su konularda İzahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • İSTANBUL 6.57 Açılı?ve program 7.00 Marşlar 7.10 Şarkılar ve türküler 7.30 Karısık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler s 8.45 Saz eserleri 9 00 S*bah kon-«eri 9.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • I 234 56789 10 SOLDA* SAĞA:1 Dıısınüs yürürlükten kalkmış ehemmiyeti Kalmamış;Uçakların hedefine dik inişi.2 Bravo;Çıplak Eski dil)3 Hile düzeri mânâsın;BU nota.t Gaye ıo/TtMkçe)Ağzı sıkı.5 Oınl yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.06.1960
  • İLÂN Adalar Gençlik Kulübünün eenetik Mutat Kongresi 19/9G0 pazar günü saat 2 de Büyükada Lâle sinemasında yapılacağı sayın üyelere duyurulur.İdare Hey'etl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • xx-x-x-x-x-x xxx-x:iİ-avXv;Xv:X;X;2 1 Ü m ör xgj Sil1 i tfiiii V ADIM K05TI OıVAMAMDl MiIKÇP/lM.NE İSTİYORSUNUZ BEMDEN 7 ERTFsrSA&AH KEREDE O HERİF?GETİRİN WJU TURHAN ^EL AKALIM KOSTiffEN.Dî,NAHi KSER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Güney Kore Anayasası tadil ve ilân edildi SEUL,RADYO,AA.Güney Kore Anayasası tadil ve ilan edilerek İkinci Cumhuriyet kurulmuştur.Temsilciler Meclisi seçimleri 45,Ayan Meclisi seçimleri ise 6 ay içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • HARİKALAR YARATAN f^jL DETERJAN 4/V SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • YILIN 4| ÇEKİLİŞİNDE 000 İKRAMİYELER BİRCm.NCu.100000 ö* AFAITIMAN 2 «unu,^heri 40.000 fc Ura Oeûerinde)lOmftun 5000 er Ura lOm,1000* Ura 60.000 ayiic* timim 0«fMI FAİA İKBAMİYIUBİ TÜRK TİCARET BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Japonya'da nümayişçiler dün polisle çarpıştılar Meclis bahçesinde iki taraf sendikacıları ve polis arasındaki çarpışmada 3 ölü,yüzlerce yaralı var WASHtNGTON,RADYO Başkan Eiscnhower'in Japonyayı ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • m.mı.um,m.ıı '¦VII TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir mülakattan ilham BİR haksızlığın tamiri için evvelki gün İstanbul Belediye Reisi Kurmay Albay Şefik Erensü'yü görmeğe gittim.Be-ni büyük bir nezaketle kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Bayramoğlu Sahil Mahallesi Arsaları görmek „J istiyenter için OTOBÜS SEFERLERİ başlamıştır.Kadıköy den hareket:Saat:9.30 14.00.18.30 1 İstiklâl Caddesi.485 Telefon.44 34 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Millî Birliğe cephe alan Nurcular faaliyete geçti ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik İnkılâbına cephe alan Nur talebeleri tarafından bastırılan «Bediüzzaman cevap veriyor» adlı kitap dün Ankara Komutanlığınca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • ADALET MÜSTEŞARI İÇİN TAHKİKAT AÇILDI ANKARA,HUSUSÎ Adalet Bakanlığı eski müsteşarı Kevnl Nedimoğlu hakkında,İsnat ve ihbar otunan suçlardan dolayı Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine göre teşkil olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Sabıklar Vakıflara ait pansiyonlarda 35-90 liraya oturuyorlarmış ANKARA,HUSUSİ Vakıflar Umum Müdürlüğüne alt lojmanlarda çok ucuz kiralarla oturan bir takım sabık D.P.Milletvekilleri,aylığı 35 ile 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Ticaret ve Sanayi Odalarının bütün Uzuvları feshedildi Valiler işlerin yürütülmesi için üçer ve beşer kişilik komiteler teşkil edecek.Yeni seçimler 20 Haziranda yapıhyor ANKARA,HUSUSÎ Ticaret ve Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • YAPRAK BİTİ KARINCA MARAZI-PÜSERON unAen müessir ilacı S Kavun Karpuz Domates Salatalık Gül KORUMA Tarım ilaçları A.Ş.Beyoğlu İSTANBUL Tel:44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • ERKEK KUMAŞLARINDA HAKİKİ TENZİLAT İpekiş Kula Merinos yeni Tekstil ve %100 Avrupa yününden mamul Muline Serj Gabardin Fule Lastikolin Flanel ve Freskolar yalnız 15 gün müddetle sermayesine satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • DEMİR Beklenilen ithal malı 6,8,10,12,14 milimetre yuvarlak inşaat demiri gelmiştir.Derhal teslim edilir.Müracaat:Galata Asicurazyani Generalli han kat 3 No.43 Telefon:44 01 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • İŞÇİ ALINACAKTIR Bakırköy civarmda kâin bir yabancı ilâç fabrikasına 18 yaşını bitirmiş ilkokul mezunu Bayan ambalaj işçisi alınacaktır.Evvelce aynı branşta çalışmış olanlar ve Bakırköy ile Aksaray ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Amerika'dan bir milyon kile buğday satın aldık NEW YORK,A.P.Türk hükümeti Amerika'dan bir milyon kile buğday satın almıştır.1 milyon 860 bin kilo buğday daha almak için temaslar yapılmaktadır.Buğdaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • C.H.P.yeni üye kaydını durdurdu İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.Genel merkezinden gelen bir tamime göre ikinci bir iş'ara kadar teşkilâtta kafi surette üye kaydı yapılmıyacaktır.Son zamanlarda bâzı Ege vilâyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Osman Bölükbaşı 3 liraya mahkûm oldu AKH1SAK,HUSUSÎ Şehrimiz Belediye encümeninde Osman Bölükbası'dan 3 lira hafif para cezası alınmasına karar verilmiştir.Belediye yasaklarına riayetsizlikten mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Gazeteciler Sendikasının Basın meselelerine dair görüşleri Yayınlanan bir tebliğle,fikir işçileri kanununun tadili,resmî ilânların kaldırılması,ve kâğıdın serbest bırakılması istendi İstanbul Gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Sümerbank Alım Satım Müdürü Azledildi Sümerbank Alım-Satım Müessesesi Müdürü Lütfü özgermi hakkında tahkikat açılarak vazifesinden alınmıştır.Tahkikat,ozgermi'nin usulsüz mubayaa yaptığı ve Başvekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Cesedi bulunan binbaşının kazara öldüğü anlaşılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara Ordonat Okulu Levazım Müdürü Binbaşı Feyzullah Taşçıoglu'nun kazaen öldüğü tahmin edilmektedir.Adlî Tıp raporunda,maktulün göğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • «19 Mayıs» Bayramı 26 Haziranda kutlanacak ANKARA,HUSUSÎ Sakıt İktidar tarafından tezahürat yapılır korkusu İle İptal edilen 19 Mayii spor ve gençlik bayramı,MllU Birlik Komitesinin aldığı bir karar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • Chrysler firması tarafından hazırlanan ve elektrik enerjisi ile çalışacak vitessiz Cclla 1 isimli modern otomobilin fabrikada bulunan küçük bir modeli Elektrikle çalışan vitessiz otomobil Amerikan şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.06.1960
  • MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİNİ TANITIYORUZ MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ üyelerinin yaş vasatisi:40 MİLLÎ Birlik Komitesi azaları arasında 2 Orgeneral,1 Tümgeneral,2 Tuğgeneral.8 Albay,5 Yarbay,13 Binbaşı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • mmam YAZAMADIKLARIMIZ GAZİANTEP HADİ Seçimin garip sonucu ile hiddetlenen binlerce vatandaşı dağıtmak için itfaiye arazözleri su sıkmış,bu da galeyanı büsbütün arttırmıştı HAL İ T KIV A N Ç POSTAHANEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • Sebze Ve Meyve Safın Alınacaktır PTT Sanatoryum ve Hastahânesi Başhekimliğinden Muhammen Muvakkat Cinsi_Tarihi Saati bedeli teminatı 31 kalem sebze 4/7/1960 11.00 24852.50 1863.94 19 kalem meyve 5/7/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • ORİJİNAL MOPAR DESOTO DODGE PLYMOÜTH Yarım ve komple tenezzüh motorları satışa arzedilmiştir.Komple KAMYON MOTORLARI pek yakında satışa arzedilmek üzeredir.Saym müşterilerimizin acele müracaatları men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • DENİZCİLERE İLÂN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir İLÂN NO:İLÂN TARİHİ:L5 11/Haziran/1960 l/Haziran/1960 13/Haziran/1960 tarihinden 21/Haziran/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA hattında seyahat eden sayın yolculara en emin ve rahat seyahat etmenizi sağlıyacak olan AVRUPA KAROSERİLİ ^MEMÛENLL/*otobüsleri hizmetinize girmiştir.Her gün 6,30 ve 8 de Taksim,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kayseri Şeker Fabrikamız aşağıda yazılı mahallere tahminen 40.000 56.000 ton pancar naklettirecektir.Taliplerin tekliflerini 27 Temmuz 19(50 Çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • i.AFŞAROGIU,ınrrrnR^erfM KiRli v TOZlU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİM BİR UUrOfcKÂFiDiK.YEDIKULE TU: 2T2B18ES' • r r*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • MilBâııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • HtCRÎ Perşembe RUMÎ 1379 16 1376 Zilhicce HAZİRAN Hazirau 21 19 6 0 3 VAKİ T VASATI EZANI Gün s 4.28 8.45 öğk 12.14 4.32 İkindi 16.10 8.33 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.46 2.03 İmsak 2.08' 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • BıK GECE.MEHT4P'D4 B4NA ŞU.lûOŞEDE EVL-ETN-ME TEKCIF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • Ilİİİiİlİi THAtZP BENİM PAHA.MI BOYİS.YEJZ^JSIZDE HARCADIKÇA ÇİLMOmU ÇikivoRuaa.Ama BURA-DAN ATEŞ EOERSEM YAKALANIRIM JOSE SAÜNAS,ROD REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • iCABul.i yoR.şu kümuACıtş üzERİNf TEMlZuEylN,dövüşe baş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.06.1960
  • NEPEN VAl-AtS OU SUN PETB.HEPSİ OÛtf.ZAMAN MAKİKA.SAIC.N Bfe k'zc 2X*T B^—60NKA.BANA N ÇİN İNANMU rORSuN A.KIKA.Sız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • KIBRIS'TA CU Dr.Küçük,Türk ve Rum liderler anlaşmazlığı ortadan kaldıracak yeni plân hazırlıyorlar,dedi LEFKOŞA,RADYO Dr.Fazıl Küçük Türk ve Rum liderlerin anlaşmazlıkları giderecek yeni bir formül ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Dernekler bağış arışına katıldı Baştnrafı Birincide zılay İstiklâl Şubesi 400 altın lirayı hazineye teberru etmişlerdir.Ayrıca iki firma da dün Defterdarlığa 100 bin lira,bir firrna da 60 bin lira teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • TIMES,TÜRKİYEDE SOSYALİST PARTİSİNE İHTİYAÇ VAR,DİYOR Bağımsız Tlrnes gazetesi Türk Sllâhl' Kuvvetlerinin Menderesin diktatörlük hevesini ezmek inin aydınlarla sıkıca kaynaştığım yazmıştır.Gazetenin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Pembe Köşkü gezen davetliler Osman Paşa marşını söyledi ANKARA,HUSUSÎ Muhafız Alayının dün gece Çankayada verdiği kokteylden sonra Pembe köşk gazeteci ve misafirlere gezdirilmiştir.Kokteylde Devlet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • BULDOZER,YOLCU OTOBÜSÜNÜ BİÇTİ t Baştarnfı Birincide bıçağı otobüsü ve içindeki 4fl yolcudan yedisini âdeta biçmiştir.Ölenlerden bazılarının kafası,kolu ve bacağı kesilmiştir.Yaralanan 7 kişi de tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • İKTİSADÎ PLÂNLAMA DAİRESİ KURULUYOR Baştarajı Birincide de yapılacak yatırımlar keyfi ve şahsi takdirlere göre değil,objektif ve ilmi asililerle Plânlama Dairesinde gerekli hesaplara istinaden yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Mîllî Biriil parti kın ğ hastam fi Birincide sualde de Hare t olunduğu gibidir.Fakat komite ve hükümet halen hn konuda bir karar almı$ demlidir» diyerek cevaplandırmıştır.YENİ VERGİ İHDAS EDİLMİYOR Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • PALMİYE OTEL LOKANTA ve PLAJI Balayımzı hafta tatilinizi senelü;İzninizi İyi ucuza geçlreeçğlnu yerdir.Pendik.İel;b'i 48 00/M IttM)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • DETERJAN SENTETİK SABUNU her seyı temizler yıkar i/e çamâ^Yn kardan daha beyaz yapar;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Siparişleriniz derhal yerine getirilir.İnşaatına aksamaz.Ameleniz beklemez.NEVZAT ÖZER Unkaparu İş.B.arkast Tei:27 22 10 22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • SUDORIN AYAK TERİNE KOKULARINA VE PİŞİKtİKLERİNE KARŞI VÜCUDA ZARARLI DEĞİLDİR ECZANE VE rWlWÇIUROA ARAVHMZ POLEN LABORATUARI İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • KÜLAH ALİ'NİN KÜLAHI CELALE CELAL'lNKl ADNAN'A Diktatörlere veriştiren haftalık mizah dergisi Bütün tafsilatıyla 10 yılın dış yüzü,lq jiliü,teri yüzü ve yüzkarası.¦k Nurlu ufuk nutukları.ie Slya«I zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • DETERJAN ^SfNTETİK SABUNU bır^NEKÂ' rnamylatı Tel.2123 56 ve 22 0573
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • TUZLA kamp;amerikan erkek dersanesi 30.KAMP YILI İki Amerikalı ve bir Türk idarecinin nezareti altında,deniz kenarında kurulan kampta YÜZME,KÜREK,YELKEN.ATIŞ,BAS-KETBOL,VOLEYBOL ve diğer faaliyetler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • DİLBER KARDEŞLER MÜESSESATINDAN UCUZLUK KAMPANYASFna iştirak ettiğimizi ve BUGÜNDEN itibaren perakende satışlarımızda 10 TENZjLÂÎ yapılacağını sayın halkımızın dikkatlerine avzederiz.Adre^:Mahmutpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Yeni SUAD PARK sineması bahçesinde 2 şaheser film birden V F F A I 7 Ti«*çe tfa* V L I ft«JIL Hindçe sarklU BAJ KAPOOB BEKİR ÇAVUŞ!fiirkçe Komedi MİCKEY ROONEY DİKKAT:Sinemamız yepyeni bir dekor ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • istanbul 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinden KABAR Esas 9SÛ/153 Karar 960/247 Hâkim:Cemal Bilgin 5506 Kâtip:Ülfet Anık 11/9/958 günü Adriyatik seterinden gelen Ege vapurunda yapılan aramada:642 adet Nayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • 17 Haziran 1960 Cuma gününden itibaren yazlık programını takdim eder SİSTERS KELLER,dana modem LES PENZES,komik danslar ve genç yıldız SYLVÎA FRANCESCA,İtalyan televizyon ve radio şantözü Restoranda D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • HAVAYOLLARI ŞİRKETLER VE FABRİKALARA Yaz günlerinde yolcu ve misafirlerinizi en lyt şekilde ağırlayıp î:otra gezisi ve balık avlarına çıkaracak yegâne teste Pendik Turistik SahJl Sitesi Otel Restoran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • TEMEIE ve İÜ I f ««mf if ili 1*1 İHTİYAÇ sahiplerine e Uzun bir müddettenberi piyasamızdan aynlan teneke ve boyalı kutu imalâtçısı JAK GRANTİ ve BENSIYON MORHAÎM sayın müşterilerinin yeni fabrikaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • ÇAMAŞIR MAKİNELERİ LÂSTİK SİLİNDİRLERİ Garantili olarak yenilenir.Tel:21 49 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN 1960 Cumhuriyet 98 103 R^şaT 119 124 Hamli 95 100 Gulden 83 88 İngiliz H9 124 Külçe 14 14.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ TOPLUCA YEMİN EDECEKLER ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyeleri,yapılacak olan açık bfr toplantıda,geçici anayasanın ikinci maddesindeki yemini edeceklerdir.Bu yemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Talebe,istifa isiiiasını geri aldırttı İzmir Akademi Reisi,sabıkların tazyikini anlattı.Talebe «Kan dökülmesini Polis Müdürü önledi» dedi İZMİR,HUSUSÎ izmir iktisadî ve Ticarî îllmler Akademisinde dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • AKHİSAR VE ERDEK'TE ET FİATLARI DÜŞTÜ Millî tnkılâp hareketini takip eden günlerde başlayan ucuzluk kampanyacı bütün yurtta devam etmektedir.AKHİSAR Kasaplar narh 640 kuruş olmasına rağmen,kuzu etinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • Bir İngiliz filosu Türkiye'ye geliyor MALTA,A.Plnp.lliz donanmasına mensup bir mayın tarama filosu,Türk Umanlarını ziyaret etmek üzere Malta'dan yola çıkmıştır.Menderes hükümetinin devrilmesinden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • POLATU TOPÇU OKULU SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda Cinsi yazılı Yiyecek maddeleri)hizalarında gösterilen gün ve saatte KAPALI ZART USULÜ)î\e satırı alınacaktır.Muhammen İlk tblJa Şartnamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • SATİLİK EMLÂK meydanında konforlu kat,44 44 06.BEBEKTE villa,44 44 0*.9 TokaIUyAN civarında pasajda dükkânlar,44 44 06.KAiHKÜVIıic «*ul* manzaralı kat,44 44 06.DEVREN «at.buadolaplı bakkallya Spor C#L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • İNŞAAT DEMİRLERİ DETEL fabrikasının bilûmum inşaat demlrlarl Satış Yeri:SUKRÜDOGÛN Hüdaveridigâr Cad.No.29 İstanbul.Tel:22 08 87 27 39 5* Telgraf:FULDALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.06.1960
  • KAMYON Lisans alan ithalâtçıların dikkatin** DAMPİNG FİYATINA ea sağlam ve en ucuz kamyon I S U Z U Dizel Japon kamyonlarıdır.Katalogları ve vitrindeki kamyonu görmeden akredittf açmayınız.Ucuzdur.ÎCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.06.1960
  • Galatasaray,Samim'e karşılık Feriköy'e 20 bin lira ve maç hasılatı verecek Galatasaray kulübü Ferlköyü Samim'e karşılık Kırmızı Beyazlı kulübe 20 bin lira ve ayrıca ilerde tesbit edilecek bir tarihte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • FAHİR YENİÇAY Fenerbahçenin eski solhafı İSMET ULUĞ Fenerbahçenin yavuz ortahafı ÜCBÜYÜKKULÜP 26 HAZİRANDA KONGRE YAPIYOR Fenerbahçe,Reislik için eski şöhretlerini vazifeye davet ediyor.Vefa da fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Ordu atietizm takımı budin kamoa giriyor 2-4 Temmuz tarihleri arasında Atina'da yapılacak Dünya Ordular Atletizm Şampiyonasına iştirak edecek Ordu takımımız bugün Ankara'da kampa alınacaktır.Sakatlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Takımlar,Gürsel Kupasına hazır Yarın Mithatpaşa stadında başhyacak olan Gürsel kupası maçları İçin Istanbulspor ve Kasımpaşa futbol takımları dün çalışmışlardır.Karşılaşmalara iştirak edecek takımlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Galatasaray İdare Heyeti transfer toplantısı yapacak Dün toplanan Galatasaray İdare heyeti bu sene yapılacak iç ve üı?transferde borçlanabilmek için umumî heyeti kongreye davet etmiştir.İdare heyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • ürkiye-italya bugün oynuyor Catania'daki maça amatörlerimiz şu kadro ile çıkacak:Cavit,Ahmet,Ergun Suat,Aydoğan,Bilge Samim,Zeki,Güven,Cenap,Uğur Bugün Catanla'da Ualya amatör millî takımıyla karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Yugoslavya'ya yenildik:82 Müdafaamızın bozukluğu ve şut yüzdemizin düşüklüğü açık farklı mağlûbiyetimize sebep oldu SOFYA,HUSUSÎ BALKAN Basketbol Şampiyonasının ilk gününde Yugoslavya ile karşılaşan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • AMATÖR GRUP BİRİNCİLERİ BELLİ ANKARA,HUSUSÎ Geçen hafta yapılan grup karşılaşmalarından 'sonra Samsun Fener Gençlik,Adapazar Yıldırımspor,Hatay Kurtuluş Spor ve Konya İdman Yurdu takımları Türkiye ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • VVimbiedon Tenis turnuası başlıyor Dünyanın en büyük spor hâdiselerinden blıi olan Wimbledon tepil turnuvas-rekor sayıda müsabıkın iştirakiyle önümüzdeki Pazartesi günü başlayacaktır.Erkekler turnuvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • resmiyete Hacettepe Kulübü,dün Devlet Bakanlığına terfi tenzil maçlarında yolsuzluk olduğunu bildirdi HACETTEPE Kulübü,milli ligin 22 takıma çıkarılması m veya Adapazarında oynanan maçlarda şike yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Bütün futbolcular Serbest transfer Hakkını istiyor Futbol Federasyonunun bir defaya mahsus olmak üzere bütün millî futbolcuların eski talimatname hükümlerine göre muamele görmesi yolundaki teklifi çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • VEHBİ EMRE isterlerse istifaya hazır Vehbi Emre isterlerse istifa etmeye hazırım,deıli GÜREŞ Federasyonu Reisi Vehbi Emre «İsterlerse istifaya hazırım» demiştir.Evvelki gün Federasyon Reisinin,değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • Binicilk Ekibi Avrupaya Gidemiyor Federasyondan verilen malûmata göre,ekip sâdece Olimpiyatlara katılacak CUMARTESİ fttnü bir Avrupa seyahatine çıkacak olan binicilik ekibimizin bu seyahati iptal edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.06.1960
  • tğ|.4|ği pH y j&^îjS ¦¦jj P v'.1-J fi SRB.^y f ^^İH m0çk''' X Ş m/mm [SAMt ÖNEMLİ] Kara gümrük' ün transfer faaliyetini bu sene de tam selâhiyetle İdare edecek olan Fahri Somer Fenerbahçe'yle anlatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor