Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • SAĞLAM BiR KÖPRÜ:j GEÇİCİ ANAYASA G si EÇICİ Anayasa,Millî Birlik Komitesinin inkılâp hareke-I tinde ifctTici imtilıanını da tam,bir başarı ile verdiğinin I «bot vesikasıdır.Komite,iktidarı devraldıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Denizyollarında ucuzluk Denizcilik Bankası Umum Müdürü Albay Sermet Gökdenlz,yolcu ve yük ücretlerinde indirim yapılması için tetkiklere başlandığını açıklamıştır.Az da olsa ücretlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • 5 PROFESÖR İLE 17 DOÇENT TERFİ ETTİ ANKARA,AA İstanbul üniversitesi,İstanbul Teknik Üniversitesi,Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde vazifeli beş profesör ordinaryüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • Bâzı kimseler,devrim hareketini partilerine mâl etmeye çalışıyor Milli Birlik Komitesi,Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel dün İnkılâp hareketinin hiçbir şahsın ve zümrenin lehine yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • Hükümet Programı Yakında Açıklanıyor Program azamî tasarruf zihniyeti ile hazırlanıyor.İthalâtta bâzı tahditlere gidileceği anlaşılıyor ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi geçici hükümetinin programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • İSTİMLAK DURDURULDU Belediye Reisi Albay Erensü,Belediyenin 4UJS milyon borcu olduğunu söyledi.İstimlâk bedeli ödenecek J STANBUL'da bütün istimlâkler durduı-ulmuştur.Belediye Re-I isi Kurmay Albay Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • POLİSİN YENİ KEYAFETİ YaZİlk VC kl5hk «veni polis e,bisc1erl lâcivert renkte olacaktır.Kışlık elbise-kil lerin ceketleri yatık kırlangıç biçiminde kapalı yakalı olup yakalarda süvari çuhası bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • f/»AHOlTC«(DİK A W t IC İ LAN" x*.r:A H im IÖZDEM1R GÜRSOY] Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından aranılan talebenin ismini bildiren ilân 4 TALEBENİN KAYIP OLDUĞU AÇIKLANDI Üniversite'ye asılan ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • HARB OKULUNDA 48 SAKIT KALDI Yassıada'ya götürülmüş olan Kemal Aygün sakal bırakıyor ANKARA,HUSUSİ Harb Okulunda nezaret altında bulunan sakıt iktidar mensuplarının sayısının AS olduğu dün açıklanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • $B7.UNUTMASINLAR.Vatandaşlar mücevherlerini seve sevine devlet hazinesine hediye ediyorlar.Bu arada sabık iktidarm da hakkını yemeyelim.İlerde geleceklerin kulağına takacağımı/bir çift küpe onların hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • Sabıkların gemileri olduğu açıklandı Ulaştırma Bakanı,teşkilâtın 1 milyar 313 milyon borcu olduğunu,yalnız demiryollarının ihtiyacının 3 milyar lirayı bulduğunu sö fedi ULAŞTIRMA Bakanı Tuğgeneral Sıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • Dışişleri Bakanlığında üç daire kaldırıldı Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında da tasarruf kon »sunda yeni tedbirler alınmıştır.Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Ticaret ve Ticari Anlaşmalar Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • İSTANBUL'DA VİLÂYET VE BELEDİYE AYRILDI Şehrimİ2de Vilâyet ve Belediye ayılmıştır.Valiliğe Tuğgeneral Refik Tulga,Bc-diye Reisliğine ise Vali adına işleri 'ürütmcktc olan Kurmay Albay Şefik 'rensü asa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • FİATLAR HER YERDE DÜŞÜYOR Altın kampanyasına paralel olarak fiyat indirme kampanyası da yurt çapında yayılmaktadırtstanbul Ticaret Odası da bu fiy.İndirme teşebbüsünü daha verünll ha le sokmak için me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • rİ?'âM ^9Ük İİİiil î 2^jiST r rs i i l İLHAN DEMÎRELİ Altın stokunun takviyesi için Milliyet okuyucularının gazetemize getirdikleri altınlar toplu şekilde görülüyor.Teberru yarışı süratle gelişiyor Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • YILDIZ TEKNİK OKULU Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları 4 Temmuzda başlıyor.KAYITLARA BAŞLANDI GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3 Tel:44 63 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1960
  • anıkların stanbul'da imkân bulunursa duruşmaların radyo ile yayınlanacağı bildirildi Harb Okulunda bulunanlar da Yassıada'ya nakledilecekler ANKARA,HUSUSİ MILLl Birlik Komitesi sözcüsü,sabıkların duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • ÎKTİS ¦Hazırlayan-Dr.Halûk ClllOV hraeat mevsimi kapanıyor İm KT1SADÎ yatırımlara girisildiği tarihtenberi ihracat,Türkiye'nin 1 numaralı meselesi haline girmiştir,ihracat,dış kredi ve yardımların bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • Penıcilline.Sulfathıazoie.AveD vitamini ihtiva eden lHW(ıMWMtt YARA,YANIK MERHEMİ Z2S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • İNGİLİZCE KONUŞMA KAMP!Avda 130 ders 150 lira.Yatılısı da vardır.ORHAN ERCEM İHSAN KORKMAZ iH^-ç^inde,Temmuz Ağustos aylarında her seviyedekiiere gruplar halinde verilecektir Müracaat:ÖZEL İSTANBUL KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU Tİ [22 Aralrk 20 Ocak] Kararsızlığınız sizi bir fırsattan inalınım bırakabilir.Müsbet veya menfî karar veriniz.KOYA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Kısa bir yolculukta hayatınıza g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • HARİKA îjMimmımm KOT ŞİMÛU Sütun Marazalardan ve Elbisectterden ARA YINIZ PANTOLON ALIRKEN ARKA CEPTEKİ YILDIZA H MARKAYA DİKKATt Om/HI AMtUKAH flH fi/uttu WU^ tOMMt BANKALAR CM.SEttPİYeRHANfitfetf* s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • İETÎST Her sayısı bir hâdise olan ARTİST MECMU-ASININ 6 ncı sayısı YARIN ÇIKIYOR Bu sayısındaki yazılardan bâzıları Çankaya'ya davet edilen artistlerle sabık iktidar kodamanlarının sefahat âlemleri.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • Seilülozik Vernik Alınacaktır 4.KoUuui 34 ve 3?J sıra Nolırja ai bulunanlarım Ua 47 42 67 ye telefon rtrr.r I eri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • ALİ'NİN K(LÂHI CELÂVE CELÂ İN Kı A DNA N" A Diktatörlere veriştiren haftalık mi/ah dergisi ir Bütün tafsilatıyla 10 yıhn dış yüzü,iç yüzü,ters yüzü ve yüzkarası.¦k Nurlu ufuk nutukları.•k Siyahi zampa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • amim AĞUSTOS ÇEKiliŞi Hergay 500 liraya kadar ZENGİN ÖMÜR BOYUNCA PARA AYUK GELİR/ViKRAMiYELERİ 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ m TÜBKİYE VAKIFLAR BANKASI İS âm^j&mm&m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • £iıtı illininim ımı mm miminim rımım ıtırınım mm ıırın İSTANBUL E 9.57 Açılış ve program 7.00 E Marşlar 7.10 Türküler ve oyun E havaları 7.30 Karışık sabah mü-E zigi 8.00 Haberler ve hava duru-E mu 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • B Ul SOLDAN SAĞA:1 İtaat terbiye idare.2 Belirti;Yuva efradı.3 Büyük zengin köşk.4 Cezayir'in bir limanı:Keten tohumundan çıkarılan ve boyacılıkta kullanılan bir yağ.5 Kan Eski dil)Kasaba'nın ortası;G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • 1ç60ikramfye P,afU 5 aparlma" r dairesi t.OOO OOO ıra para ikramiyesi 'qM t.260.000 ti» OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Uyuyan Kaplan Dük Bogarde Türkçe.2 Talihsiz Kahraman Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Gönüllü Kaafil Glenn Ford Van Hel'lin İng.2 Volga Mahkûmlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • AVUKATINI DÖVEN SANTK TEVKİF EDİLDİ 8 İnci Sulh Hukuk Mahkemesi kapısında,dün Avukat Turhan Taylı'yı tokatlayan Dimitrl Perkidis,Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Hâdise,tahliye dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • Mes'ut Bir Doğum KALAN UÇAR l!e Arkadaşımla KAYHAN UÇAR'ın 13.6.1960 günü bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Genç anne ve babayı tebrik eder yavruya urun ömürler dilerizw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • ÇELA FİLOSOF ile DAVID HERMAN Nişanlandılar Osmanbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • Sağlam ve Ucuz KİREMİT Lâle Kiremid i Toptan fay jyp Kuruş Perakende £J Kuruş Umumî Bayii Nevzat ÖZER Uııkapanı 1.İ B.arkası.Tel:27 22 19 22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • ALTIN FIATLARI 1i Haziran 1960 CUMHURİYET »S.98.REŞAT 117.119.I1AMIT 94.9.Î.GULDEN 82.8,1—İNGİLİZ 118.119.KÜLÇE 14.14.İnkılâptan önceki gün 112.60 147.113.50 102.25 131.10.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • ROMAN Haydi Çelebi ver bakalım bir bardak şa-İ rap daha.Saçlar arkaya doğru uzun,tırnaklar pislik E içinde,pabuçların ökçeleri yenmiş,meyhanenin E borcu o ay da ödenmemiş.İ Bol bol lâf.Bol bol Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • HAKİM REŞİT NOMER EMEKLİYE SEVKEDİLDİ Uzun yıllardanberl İstanbul.İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğini yapmakta olan Reşit Nomer Adliye Vekâleti kararı ile emekliye ayrılmıştır.65 yaşını doldurmuş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1960
  • Dış hatlardaki vapur seferleri azaltıldı Denizcilik Bankası yurt dışına çıkmanın tahdit edilişi sebebiyle bâzı dış seferleri iptal etmiştir.Samsun vapuru tarafından 23 Temmuz ile 17 Eyiûl 1960 tarihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİNİ TANITIYORUZ Kur.Yrb.Rafet Aksoyoğlu Bnb.Muzaffer KARAN Bnb.Fâzıl AKKOYUNLU 44 yaşındadır,evli ve iki çocuk babasıdır.Genel Kurmay lojistik başkanlığında vazifeli bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Türkiye'yi Malezya'ya Bağlıyacak bir Yol yapılacak 27.800 kilometrelik yolun inşâsı için Karaşi'de bir toplantı yapıldı KARASI,A.P.Türkiye ve Malezyayı birbirine bağlıyacak muazzam eosenin inşaası bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Eisenhovver'i 1,5 milyon Filipin' li karşıladı WASHİNGTON,RADYO Başkan Eisenhower 9 günlük Uzak Doğu «iylnlyet» seyahatinin ilk durağı Manilla'ya dün gelmiş ve 1,5 milyon Filipinli tarafından karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Emlâk Bankası Umum Müdürlüğüne Berrin Beydağ tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürlüğüne Berrin Beydağ tâyin edilmiştir.Yeni Umum Müdür dün vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Enver Kaya'mn eşi D.Plokalindeki 13 2 torba Çimentoyu satmak istedi Yassıadada mevkuf bulunan D.P.sabık İstanbul mebuslarından Enver Kayanın eşi dün Beslktaşta 132 torba çimentoyu gizlice satarken yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Bandırma'da dereler taştı iki kişi Öldü BANDIRMA,HUSUSÎ Üç gündenberi sağnak halinde yağan yağmur hasara sebep olmuştur.Gönen ve Susurluk çayları ile Karacabey deresi taşmıştır.Sular Sarıköy nahiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • S.B.F.öğrencileri İnönü'yü ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi talebelerinden bir gurup dün C.H.P.Genel Başkanı ismet inönü'yü ziyaret etmiştir.İnönü'ye bir buket veren gençlerle C.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • BİR AÇIKLAMA «Hürriyet Mücadelemiz» adlı yazı serisinin üniversite bahçesindeki hâdiseler kısmında itfaiyenin gençlere karşı su kullandığı yazılmıştır.Ancak,yaptığımız temaslarda bunun doğru olmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET 1960 İkramiye Plânımızın 3 üncü Keşidesi Bugün saat 14.00 de,Noter ve müşteriler huzurunda Bankamızın Umum Müdürlük binasmda yapılacaktır.Arzu eden tasarruf hesabı müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • çünkü nefis yemekler bulacağını biliyor Karısı da bilir ki kocasının iştahını ancak tadı ve kokusu nefis olan VİTA* ile hazırlanmış yemeklerle tatmin edebilir VİTA aynr zamanda çok besleyicidir.Hakiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • BİR BİNBAŞI BULUNDU Ankara'da Bayat'ın damadına ait bir inşaatta bulunan cesedin kim tarafından ve niçin öldürüldüğü belli değil [ASAF UÇAR] Binbaşının asansör boşluğunda bulunduğu Bayar'ın damadına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Avukat Suat Tahsin Türk,Üsküdar faciası hakkında açıklamalarda bulunurken Üsküdar faciası dâvasının yeniden görülmesi istendi Faciada çocuklarını kaybeden 60 ailenin avukatı S.T.Türk,öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Sabık Devlet Vekili Kurbanoğlu Almanya'da ANKARA,HUSUSÎ Sabık Devlet ricalinden eski Manisa Milletvekili Muzaffer Kurbanoğlu hâlen Almanyadadır.Uşakta tnönüye karşı yapılmak istenen suikast hâdisesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • Edirnede bjr kuyuda petrole raslandı ANKARA,HUSUSÎ Edirne civarındaki Kuleli 1 isimli petrol arama kuyusunda petrol emaresine rastlanmıştır.Havsa ilçesi Naip Yusuf köyü civarındaki kuyuda halen «Deilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • İZMİR ASKERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Encümen Muamelât Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince 26 Ağustos meydanında Kore şehitlerini temsil edecek mahiyette 15/Haziran/1960 Çarşamba günü kapalı zarfh eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • YAZIMIN esas mevzuuna girişmeden evvel başlık olarak î kullandığım «Arpalık» kelimesinde en ufak bir tahkir şem-j mesi olmadığını belirtmeğe lüzum gördüm.Arpalık,tarih-E te has,zeamet gibi bâzılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • İSTANBUL SANAYİCİLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Sarsılmış ve zedelenmiş Devlet Hazinemizi kuvvetlendirip zenginleştirmek için Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimiz tarafmdan başlanmış olan ulvî harekete bütün sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1960
  • KİRALIK BOŞ BÜYÜK BİNA 63 oda,kalorifer,asansör,tam konfor Resmî daire,talebe yurdu,otel,dispanser,hususî hastane,büyük bir veya iki şirketin bürosu olabilir Cağaloğlu Nuruosmaniyc caddesi 54 numara.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • CİCİ CAN 0llUJUUUWMMIMfcOaMXWMMMW^ı nytııııı.mom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • DEMİR YUMRUK WCKWAI.DE 'BENİM TEKRAK.ADAyZk DÖNÜ.ŞÜM ONUlRı SEVİNDİP2.Ayv.i BEKABC et;aadE Bitç.S&Kpbüz GET KDı SI*ADETM HÎÇBıK.N.IN H4BEBİ OtC.Su Evı-AT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • 1^1111111111111!Bulada yaşadığımı tahmin,ettüsîm AAEI l_ADfKOA BİR KIZI ARIVOISUM.HAl_BUKİ İSMİ AF»iOA OEĞÎl İOÇ?ESTE' DE VANIL.MA-OıA\MIMUAMm AteADKSJMiZ.GCKiÇ Sava^j Şurada OTUKuyOU.HAH,'STE KTENDı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • fcfscö ma JOSE SALINAS,fiOO REED G4z NQD/x ami-uct guzel.guzeleGUEhlıBKEM BU HERİFİN SluAHUA A US,VE&Sİ VAİZ.ACABA Ş'MO/AMl-Aie/M.¦v.d-i Hv w,w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • Oi_maz.bu OVuNIU ÜÇ KİŞİ OVNAAAAZ.SEM SAKIN ÛKABANin yA.•MIMRANI Ay.Rı«_A\A.MuOuR Bey MÛDUHZ.Bey-aÜTÜN ISJ_EKİNtZI KİMSE' ÇA\Ş-A/ASIN.NIHA-VET ASRIN AL.TININI BÜU-OUM.of 1^2 V7" 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • HALİME VAPTIKLAeıfcM GÖKÜNCE H«M MAVRET EDECEK HEU dk ço c seviniecek.AL.I MuTPAfil "TEMİZLE-MİS—BAKI «3AZETE SE.«fcEVlM DE OOLAŞlRKEN İZ OLMASİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Fen İşleri Müdürlüğü için lüzumlu tenekeci malzemesi 13.006,75 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır.İk teminatı 975,51 liradır.2 Darülaceze Müdürlüğü için lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • TAKSİTLE SATIŞA BAŞLANMIŞTIR Ismarlama erkek elbiseleri 1 nci sınıf dikiş beğendirmek şartiyle,deri caketler,mantolar,hazır ve ısmarlama kadm mayoları,bilûmum mefruşat tül vesaire yalnız ipekli ve pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • Maarif Basımevi Müdürlüğünden:Basımevimiz için pazarlık yolu ile bir adet Buz dolabı satm alınacaktır.Sözü edilen dolap dört kapılı,depolu ve vitrinli olacaktır.Dolabın muhammen bedeli 6000 lira %1S p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • DENİZCİLERE İLAN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Ssyir v* Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştirti AN NO:15 I1,AN TARİHİ:ll/Haziran/1960 21/Haziran/19fiO 13/Haziran/1960 tarihinden 21/Hazıran/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • YASSIADA SAKİNLERİNİN HER DEVİRDE YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMEDİKLERİ KİM BUGÜN GENE ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • Fİ!W£-r^.YAZAMADIKLARIMIZ NEŞİR YASAKLARI Halkın gözü önündeki olayları saklamak için çıkarılan neşir yasakları,sabık iktidarın kendi yaptığı kanuıılarada aykırı idi GÜNÜN olaylarını umumî efkâra duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kayseri Şeker Fabrikamız aşağıda yazılı mahallere tahminen 40.000 56.000 ton pancar naklettirecektir.Taliplerin tekliflerini 27 Temmuz 1960 Çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • 1 Temmuzda Başlıyor İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI THE ENGLİSH CENTER Küçükparaukkapt Sok.25.BEYOÛLU CcrcUu Broiiir huytâz.İSTANBUL Yüzde 10 Tenzilâtlıdır.Kayıtlar Dolmaktadır,Acele Ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • MiEliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yan İslerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1960
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ I 1379 15 1376 Zilhicce HAZİRAN Haziran 20 19 6 0 2 VAKİT VASATİ EZANİ Günefl 4.28 8.46 öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Aksam 19.42 12.00 Yat*ı 21.45 2.03 6.25 1 İmsak 2.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • GİZLİCE SİLÂH SOKULUY Dr.Küçük un gazetesi,gemi ve uçaklarla iaşınan silâh ve cephanenin 300 ionu aştığını yazıyor LEFKOŞA,Hususi Muhabirimizden Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi organı Halkın Sesi ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Belediye cezalarına ait zabıtlar inceleniyor Belediye Şube Müdürlüklerinden barılarında binlerce ceza zaptının imha edildiği hakkındaki ihbarlar müfettişler tarafından incelenecektir.Belediye Zabıta M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Kore Bölüğümüz dün de yola çıkmadı İZMİR,HUSUSÎ 260 kişilik bölüğümüzü Kore'ye götürecek olan U.S.N.S.General Blatchford gemisi iki gun evvel hareket edeceği bildirildiği halde,henüz limanımızdan ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • 10 lira için dağa tırmandı ve kayboldu MANİSA,HUSUSÎ Bir arkadaşı il?10 lira iddiaya silerek 1517 metre irtifaında Spi!dağına çıkan Hüseyin Şahin adında 50 yaşındaki şahıs,iki gündür çeri dönmediğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Cüzzamla mücadele ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Bakanlığı cüzzarn hastalığı ile mücadeleye karar vermiş bulunmaktadır.İlk defa olarak bu konuda Ord.Prof.Dr.Cevat Kerim tncedayı başkanlığında Prof.Dr Rııı lı.ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • 5 PROFESÖR İLE 17 DOÇENT TERFİ ETTİ l Haştarafı Birincide sörlugune.Prof.Ca\it Baysun İstanbul üniveısitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Ord.Profesörlüğüne,Prof.Ma/har Şevket İpşiroğlu İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Bâzı kimseler,devrim hareketini partilerinr mâl etmeye çalışıyor t B«.ffn -«f?Birincid ve işçilerimizin demokrasiye kavıısınf sı hak ve hürriyetinin teminatı ikti sacli kalkınması ana nreıısilıimizrti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Üç teşekkülün hesabına el kondu ÇANAKKALE,HUSUSÎ Şehrimizdeki Kale Şirketi ile Krpca Konserve Fabrika?ı vr Petrol Ofisi Acenteliği hesaplarına e!konini?olup.heaaplaı ı bir komityoa tarafnidan tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • İstimlâk durduruldu t Baştaraf\Birincide tikrazla kapatılacağı bütçeye kaydedilmişti,a IS ELEDİYENİN BORÇLARI Belediyenin umumi borçları ve bankalara olan borç konusunda da Belediye Reisi şunları söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • TEBERRU YARIŞI süratle gelişiyor Baştarafı Birincide Altınyıldız Mensucat Sanayii ve Boynerler Sanayii Limited Şirketi dun Milli Emlak Müdürlüğüne yüzerbin lira teberruda bulunmuşlardır.KUMAŞ VE TUHAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Sabıkların gemileri olduğu açıklandı t Baştarajı Birincide laştırılan hususi gemilerinde bayrak olarak dalgalandırdıklarını anlayarak ve taşıdıkları kandan da belki tereddütlere düşeceksiniz.Ulaştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • HARB OKULUNDA 48 SAKIT KALDI t Baştarafı Birincide Bursa)Ali Rıza Karaca Denizli)Hamit Zühtü Tiğrcl Diyarbakır)Osman Ali Hocagil Erzurum)Melih Fırai Erzurum)Rıfkı Salim Bunak Erzurum)Hasan Nunıanoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • ANKARA'DA ARAMA ANKARA.HUSUSÎ 29 Nisan günü Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaralanan ve kaybolan öğrencilerin tesbitine başlanmıştır.İmtihanların başlaması dolayısiyle okula gelen öğrenciler arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • 4 TALEBENİN KAYIP OLDUĞU AÇIKLANDI t Baştarafı Birincide talebenin kayıp bulundukları bildirilmekte,okudukları fakülteleri ve adreslerini bilenlerin çok acele fakülte dekanlıklarına bilgi vermeleri is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • BİR BİNANIN İSTİMLÂKİ OYLA KARARA BAĞLAMDI izmir Belediye Reisi Albay Safa Poyraz,bu hususta gazetecilerin reyine müracaat etti İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde milyonluk bir istimlâk işi,dun gazetecilerin oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Fiatlannnza Dikkat!İthalâtçı sıiatiyle 16-35 rn/m lik SİNEMA MAKİNELERİ HARFİLM Galatasaray Yeniearşı Tel:40 M 00 44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvVetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Ortak Aranıyor Çok verimli tas ve mıcır ocağına işleri tevsi etmek İçin.Adres:Ocakçı Suadiye t.îbrahimağa E/33 Kadıköy.Tel:55 48 97 Aksam 18-19)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • ETUD APLİKASYON Nivelman işleri yapılır Tel:44 11 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Sanıkların duruşması İstanbul'da yapılacak İ Baştarafı Birincide hareket,hareket tarihinden nihayet on be 5 grin sonra kendini hukuki kayıtlarla bağlamamıştır,Biz bunun istisnası olmakla müftehiriz.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • ALTIN HATLARI DÜN DE DÜŞTÜ HUSUSÎ Altın fiyatlarındaki gerileme devam etmektedir.22 ayar bilezikltk altının şramı sarraflar tarafından 11.5 liradan alınıp 12,5 liradan satılmıştır.Külçede bir değişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • FİATLAR HER YERDE DÜŞÜYOR Baştarafı Birincide AFYON Hayatın ucuzlatılması kampanyasına kasaplar önayak olmuşlar ve kayun etinin kilosunu 555,sığır etininkini 380 ve manda etinlnkini de 250 kuruşa indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • İzmir gümrüğündeki 55 otomobile el kondu IZMlR,HUSUSÎ Bedpbiz ithal yolu ile İzmir gümrüğünden geçen ve gümrükte bekliyen 53 arabaya Ege Mülî Birlik Komitesi tarafından clkonmuştur.Amerika,Almanya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Çanakkalede 19 kişi nezaret altına alındı ÇANAKKALE,HUSUSÎ Çanakkale kazalarında 19 klsl nezaret altına alınmıştır.Sanıkların listesi aşağıdadır:Gelibolu'da:Bolayır D.P.Belediye Reisi Nuri Erer,Biga'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askeri Lise ve Orta Okullar ile Asusubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına,Askeri Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • TELEFON 27 41 10 SATILIK EMLÂK HAN arsası,Fındıklı caddesinde 1,5 milyona,22 74 74.YALI arsası Kefeliköyde asfalta 20 metre cepheli 1350 M2,140.000 e,22 71 74.275.000 kat,Şişli tramvay caddesinde 7 od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1960
  • TAKSİTLE n 'gpnriinnrk sari ile mwı*m ELBİSE Sultanhaınam Cad.16 Tel:22 54 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.06.1960
  • GÖRSEL KUPASI MAÇLARINA CUMARTESİYE BAŞLANIYOR Kulüp temsilcileri dün yaptıkları toplantıda,müsabakaların fikstürünü tesbit etti FUTBOL Federasyonu ve MTTB.tarafından müştereken tertiplenen Cemal Gürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • 6 boksörümüz Sofya Turnuasına giriyor 20-23 Haziran tarihlerinde Sofya'da yapılacak enternasyonal boks müsabakalarına iştirak edecek olan 6 boksörümüz Perşembe günü Ankaradan Bulgaristana hareket edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • İskoç futbolcuları tazminat ödeyecek LONDRA,HUSUSÎ Bugün Londra gazetelerine bir beyanat veren îskoçya futbol federasyonu genel aekreterl Wlllia Ailen iskoç milli takım futbolcularının Ankara'da kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • XV inci TENİS Turnuası yapılıyor 15 inci Enternasyonal tenia turnuası 15 21 Ağustos tarihleri aracında yapılacaktır.Bu mevzudaki prensip kararını dün toplanan Tenia Eskrim Dağcılık kulübü tenis teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • AMATÖRLER CATANİA'DA DÜN UÇAKLA GİDEN AMATÖR MİLLİLER,ARIN İTALYA AMATÖR MİLLİ TAKIMI İLE KARŞILAŞACAKLAR AMATÖR milli futbol takımımız yarm İtalya amatör milli takımiyle yapacağı karşılaşma İçin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Toto'nun 8 ve 9.hafta neticeleri dün açıklandı 8.haftada 5 maçı bilenler 714.50,9.haftada 11 bilenler 3285,50,10 bilenler 512,50 şer lira alacak 8 ve 9.hafta Spor-Toto neticeleri dün ilân edilmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Beşiktaş kongresi 3 Temmuzda yapılıyor Beşiktaş kulübünün mal!kongresi 26 Haziranda yapılacaktır.Kongrede yeni divan heyeti de tesbit edilecektir.Siyah-Beyazlı kulübün normal kongresi ise 3 Temmuz Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Balkan Basket ŞAMPİYONASI Sof yada başlayacak turnuaya Türkiye Romanya,Bulgaristan,Yugoslavya,Arnavutluk katılıyor SOFYA,HUSUSÎ TÜRKİYE,Yugoslavya,Romanya,Arnavutluk,Bulgaristan A ve Bulgaristan B tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • MANDİKAS ÖLDÜ Eski Balkan Oyunlarının unutulmaz simalarından olan 110 manian Mandlkas uzun zamandan beri çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir.Mandikas'ın ölümü spor çevrelerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Güreş kampı 25 Haziranda açılıyor Roma Oimpiyatlarına iştirak edecek güreşçilerin hazırlık kampı 25 Haziranda Emirgânda açılacaktır.Güreş Federasyonu dün toplanarak bu karara varmış ve bazı eksikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Vehbi Emre'nin istifası isteniyor ANKARA,HUSUSİ Ankarada Yaşar Doğunun da bulunduğu bir grup,Devlet Reisi Cemal Gürseli ziyaret ederek Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emrenin değiştirilmesi için teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Sporda Büyük Islahat Yapılacak Devlet Vekili Artus,sporda antidemokratik kanunların kaldırılacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ DEVLET Bakanı Âmil Artus,spor mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • illilerin ansferi SERBEST YALNIZ BU YILA MAHSUS OLMAK ÜZERE FEDERASYONUN YAPTIĞI TEKLİFİ İSTİŞARE HEY'ETİNİN KABUL ETMESİ MUHTEMEL [SAMİ ÖNEMLİ] SAMIM Galatasaray ile anlaştı FUTBOL Federasyonu milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • KIS A HABERLER ESKİ milli güreşçilerimizden Seyfi özelin Almanyada çalıştırdığı Köllerbach takımı îsvlçrenin Basel takımını 8-10 mağlûp etmiştir.Son defa lsviçrede karşılaştıkları Basel takımına karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • ATLETİZM MİLLÎ TAKIMI SEÇİLDİ 25-26 Haziran tarihlerinde Kahirede Birleşik Arap Cumhuriyeti atletizm millî takımı ile karşılaşacak atletizm millî takımımız dün tesbit edilmiştir.Kadroya seçilen atletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Fransız,Yunan,Macar,İtalyan Atletleri de Davet edildi 24-25 Eylül tarihleri arasında Amerikan millî atletizm takımı ile Mithatpaşa stadında yapacağımız müsabakaları daha cazip bir hale getirmek için F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • tu.ı.t_a-x [HADî ÎPEKYÜN] Galatasaray dun sabah keıulı stadında sıkı bir antrenman yaptı.Resimde Dursun'u çalımla geçen teknik menccer uuııduz Kılıç dun Sarı Kırmızılı takımla birlikte antrenmana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • K.GÜMRÜK KAPTANI KADRİ FENERBAHÇE'DE Dün Kadıköy Noterinde bir ön mukavele imzalayan Kadri 40 bin lira alacak Fenerbahçe kulübü Karagümrük'e ayrıca 4 futbocu veriyor Karagümrük takım kaptanı Kadri Ayt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.06.1960
  • Basket ve voleybol lig maçları devam ediyor Son hâdiseler dolayısiyle 45 günden beri yapılamayan basketbol genç,üç ve dördüncü küme lig maçlarj ile voleybol ikinci küme lig maçlarına bu hafta Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor