Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Sabıkların Duruşması en kısa Zamanda başlıyor Dün yapılan basın toplantısında,Bayar ve Menderes'in emniyetlerini sağlamak maksadile Yassıada'y» sevkedildikleri açıklandı ANKARA,HUSUSÎ BAYAR ve Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Üniversite gençliği yuvasına döndü:YASLI GİTTİM ŞEN GELDİM!İstanbul Üniversitesi dun muhteşem bir mitingle tekrar açıldı f\Q Nisan günü sakıt iktidarın polis copu ve £0 kurşunlariyle okullarından uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Basın-Yayın Umum Müdürlüğüne Binbaşı Ahmet Yıldız getirildi ANKARA.HUSUSÎ Basın,Yayın Umum Müdürü Kurmay Albay Ertuğıul Alatlı,Millî Hareketten evvelki vazifesine dönmüştür.Basın,Yayın Umum Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Menderes'in Florya'daki dairesinde bir sanatkâr yaz tatilini geçirecek Flor.yada her yıl sabık Başvekil Adnan Menderesin kaldığı dairede bu yi)Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Gül Gülsün 1 aylık tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Gürselin Elhem Menderes'e ikaz mektubu dün açıklandı Gürsel,3 Mayısta K.K.Kumandanı sıfatıyla yazdığı mektupta alınması gerekli tedbirleri göstermişti ANKARA,AA.DEVLET ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • OL SALTANATIN.Hani vaktiyle bir Koraltau vardı ya.İşte bu meşhur nutuk azmanı,evini müzelerden çıkarttığı eşya ile süslemiş*.Kendisi de bir padişahın yatağında yatarmış.Halbuki müzedeki eşyayı Koralta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ VE HÜKÜMETİN DİKKATİNE 27 Mayıs inkılâbının Türk Basınını mahrum olduğu hürriyete sür'atle kavuşturmuş olması karşısında hudutsuz şükran duygularımızı bilhassa ifade etmek isteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • SOSYAL HAREKETLERİN PSİKOLOJİSİ MAUCORPS Dr.Selinin Evrim Bu konunun İlk tercümesi.Eser,her münevveri,devlet adamını,politikacıyı,gazeteciyi,subayları,ögıelınen ve öğrencileri,İS adamlarını ilgilendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • Sanayi tesislerinin borcu milyar 706 milyon lira Sanayi Bakam,bu sene yabancı memleketlere 750 milyon lira ödememiz gerektiğim ve döviz kazandıran yatırımlara girişileceğim söyledi s ANAYI Bakanı Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • AHMET GÜLTAŞ] sakıt hükümetin israf ettiği altın stokunu takviye gayesiyle hazineye altın vermek Hin toplanan Îzmirlı'ler.Allın teberru edenler hahra halkası alacak Halkalar Maliye Vekâleti tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • DURUM ASîL BİR YARIŞMA g~^RDU mensuplarının önderliği ile girişilen devlet hazinesine Jalyajıs ve altın teberru lıareketi bütün yurtta en jakir vatandaşlarımıza kadar süratle gelişmektedir.Hâdise başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • GÜRSEL,HALKTAN POLİSLERİ SEVİP SAYMASINI İSTEDİ Devlet ve Hükümet Reisi Orgl.Omal Gürsel dün akşam radyoda yaptığı konuşmada «Polis memurlarımızı hizmetini/de ve emniyetiniz İçin gece gündüz çalışan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.06.1960
  • D.P.nin gayri meşru yoldan aldığı paralara el kondu Tazyik ve tehditler neticesinde İş Bankasına D.Phesabına i milyon 385 bin lira yatıran 41 firmanın ismi dün açıklandı Tafsilât 5.sayfamızda)ı ı «MCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • Â2^£®xmmir4Lr Yaz mevsiminde sağlığınız Dr.ERCÜMENT BAKTIR uıımımm ıııı ı j HAZİRAN ortasına geldik.Havalar ne kadar serin gitse d*,artık ya?başladı ya.ergeç sıcaklar bastıracaktır.Bu güzel mevsimde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 Ankara dahilinde Üniversiteye ait 78Û.OOO,Yediyüz seksen bin)lira keşif bedelli 4 adet çelik baraka kalorifer ve elektrik tesisatı dahil)inşaatı birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • M.M.V.İstanbul No.iı Satmalına Koni.Bşk.dan:Kapalı zarfla 3,500.900 kilo nebati margarin yağı satın alınacaktır.Beher kilosunun muhammen fiatı 474)kuruş 49)santim olup tutarr 1C.6Û7.150 liradır.Muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ Her ay 500 liraya kadar sı m ZENCİN ÖMÜR BOYUNCA!PARA AYLIK GELİR İKRAMİYELERİ 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ W» TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI II» u-îsa^;r'r«,r*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • İSTANBUL E 6.57 Açılış vı program 7.00 i Marşlar 7.10 Şarkı va türküler I 7.30 Karışık sabah müziği 1 8.00 Haberler ve hava durumu ğ 8.17 dolabından seçmeler 8.45 Türküler 9 00 Operalardan ğ bale parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Sizin burcunuzdakllerln bugün paradan yana tâ-'İnleri acık.W KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir aksiliği lehiniz» çevirmek zekâsını guîtertcekîinlz.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 A-1 6 11 1 ^p ptai J ¦ı J 8 9" kBi l L.BM nMff m.J SOLDAN SAĞA:1 Korkunç hayal;Bir peygamber.2 Rahatsız etme can sıkma;Bir cihet.3 İptidai cemiyetlerde kullanılması yasak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • HARİKA PİKİŞU AMERİKAN TİPİ Bütün Mağazalardan ve Elbisecilerden ARA V I NIZ fWWW ALIRKEN a ARKA CEPTEKİ YILDIZA w MARKAYA t İKKAT.Sa6$mtrkev-BANKALAR CAD.G alaft-istanbul 440655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA seyahatlerinizi temiz,ucuz,rahat ve Avrupa karoserli MENGENLİ Otobüsleri ile emniyet içinde yapabilirsiniz.Her gün G,30 ve 8 de kalkar.Taksim Divân Oteli karşısı Telefon:47 70 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • KAMYON ithali ioin tüısis alan müesseselerin STEYR KAMYONLARI ithalâtı iğin Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi No.îl Tel:44 53 5$ 44 23 43 MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED Şirketine müracaatları rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • BÜYÜK FIRSAT Bugünden itibaren inşaat ve tadilât dolayısiyle SERMAYESİNE SATIŞ ÜÇ F İ L Mağa/ası Beyoğlu BÜYÜK FIRSAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • SICAKLIĞI BİR GÜNDE 10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ 5ehrimi2de hava sıcaklığı dün 10 derece birden düzerek 12 derece olmuştur.İki gündenberl devam eden yağışlı hava.Marmara bölgesinin bütün kesimlerinde hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • SİNEMALAR B E Y O Ğ L U J ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Kanlı Ok Rlehard VVidmark Speneer Tracy Renk-11 Türkçe.2 Gangsterin Hilesi Roben Tayloı Lana Tıırner Türkçe.ATLAS Tel:440835)Gönüllü Kaatil Glenn Ford
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • GALATASARAYIN PİLAV GÜNÜ 19 HAZİRANDA Galatasaray an'anevî pilav günü 19 Haziran Pazar günü eski va yeni mezunların İştirakiyle kutlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • SANDALYABA UYUYAN GENÇ KİBRİTLE YAKILMAK İSTENDİ Dursun F.rgun İsimli bir tfenç sandalya üstünde uyumakta ulan Latif Utkun ismindeki arkadaşının başına,yaka niyetine Isnlrto dcikmiij ve kibritle tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • II.11111111111111111.111111,Ilı.III IHI.II ıl.IHI HilUilli.cM.ilj İnsan durup durup kızıyor E s» TANİ ıifiıl«.o mi.düşkün olduğunuz hay-J^siyetleriniz,hani neıde?Çıkardığınız her baskı kanunu,o mübare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • DAVER ŞİLEBİNİN SEYİR TECRÜBELERİ BAŞLIYOR Scnelcrdenberl Haliç tersanesinde bekleyen Abldin Düver şilebi 1 Temmuz Denizcilik Bayramında seyir tecrübelerine başlayacaktır.Ayni tarihte îstlnye tersanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.06.1960
  • BOZULAN BİR MOTOR KÖPRÜ'YE BİNDİRDİ Dün Gemlikten Istanbııla gelmekte olan Gürol motörü yolda arızalanmış ve civardan göçen Şahin Durmaz motörü tarafından şehrimize getirilmiştir.Arızalı motor köprü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİMİ TANİTİYORUZ ORGENERAL CEMAL GÜRSEL Milli Birlik Komitesi Reisi,Başbakan,Devlet Başkanı ve Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı.1895 yılında Erzurumda doğmuştur.Harbiye Mekteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:4 1959 sonunda,İş Bankasındaki Kumbara Hesapları şimdiye kadar Türk Bankacılık Tarihinde ilk defa 1 MİLYAR LİRAYI aştı.Bu,hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • Sellülozik Vernik Alınacaktır 4.Kotada 34 ve 36 sıra Nosına ait lisansı bulunanların acele 47 42 67 ye telefon etmeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • İSTANBUL SİHHAT ve İÇTİMA!MUAVENET MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden 150081.75 lira muhammen bedelli Sağlık müesseseleri ihtiyacı unlu maddeler kapalı iarf usulü ile 22/6/960 tarihinde saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Katalog ve numune verilir.Kimyevi Maddeler ithalat ve İhracat Fotochimiqu.es malzemesi bürosu 270ü Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya Telg.Ciech WARSZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • POLATLI BELEDİYE REİSLİĞİNDEN 1 16.305.30 lira keşif bedelli âdi kaldırım işinin 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince 10/6/960 tarihinde yapılan eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden ihale g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • NASIR.TiTO İLE BULUŞTU BELGRAD,RADYO Bir haftalık resmî bir ziyaret için dün Yugoslavya'ya gelen Başkan Nasır 42 pare top atımı İle selâmlanmış ve Maregal Tito tarafından karşılanmıştır.B.A.C.ve Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • Eİ$ENHOWER'İ JAPONYA'DA 25 BİN POLİS KORUYACAK Komünist Japon öğrencileri sözcüsü,«Başkanın arabasını yavaşlatsak bile durdurmayacağız» dedi WASHİNGTON,RADYO Pazar günü Tokyo'ya varması beklenen Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • ANKARA BELEDİYESİ İFLÂSIN EŞİĞİNDE ANKARA,HUSUSÎ Ankara Vali ve Belediye Başkanı Tuğgeneral İrfan Baştuğ,Ankara Belediyesinin «Tam bir iflâsın eşiğinde olduğunu,tasarruf için istimlâklerin durdurulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • Cemal Gürsel'in bir evi 65.000 lira borcu var ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in oğlu özdemir Gürsel,babasının tek gayrı menkulünün İzmirdeki evi olduğunu,100 bin liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • Delhi'de Sikh'ler polisle çarpıştı 180 yaralı var YENİ DELHİ,RADYO Punjabi eyaletinin lisan esasına göre taksimini isteyen takriben 17 bin Sikh polisle çarpışmış ve 80 polis ile yüzden fazla nümayişçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.06.1960
  • Bir yalayın iâlii BEN eski Meclis Reisi Refik Koraltan beyi tanımam,bir de-i fa dahi görüşmedim,fakat münasebetsiz bir zat olduğunu e çok işittim,eski iktidar zamanında nüfuzlu bir adam oldu-ğ ğunda ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • Uv.j| v t x v.»v,W t SON DARBE ZAMANI GELMİ Acele etmeyin,size ura tam zamanında gelecek.Son darbeyi siz vuracaksınız,demişti.Ve son darbeyi vurmanın lirası geliyordu.Harbiye yürüyor,hırstan etfarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • em\v mu s-Çocuklarınıza bol VİTAMİNLİ ijf gıdalar veriniz Sabah ve ikindi kahvaltılarında,gezintilerinde,oyunları esnasında ve acıktıkları zamanlarda Onlara Kalorisi bol ve VİTAMİNLİ İLİml BISKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • DENİZCİLERE İLAN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir,İLÂN NO:İLÂN TARİHİ:15 11/Haziran/1960 21/Haziran/1960 13 Haziran/1960 tarihinden 21/Haziran/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • İZMİT AS.SAT.AL.KO.BŞK.dan 23.Tüm.Birlikleri için muhtejif yerlere teslim 1000 Ton Odun 24/6/960 günü saat 15 de Doğukışla Tüm.Sat.Al.Ko.binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.Mııh.bedeli 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • Milliuef Sahibi ERClÜVIENT KAKACAK Yazı İşlerini fiile» İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • HirRİ SALI RUMİ 1379 14 ısıt Zilhicce HAZİRAN Ha?iran 19 19 6ü 1 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.28 8.46 öjle 12.14 4,j2 İkindi 1(1.15 8.33 Aktara 19.42 1200 Yatsı 21.45 2.08 6.26 lnibak 2.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • Zavauui WKlF GEi_yOR.»«AKIDAN «ANA HİÇ OE TAUIHİ DIC $U ÇOCUĞUN.B£ OAKIKA.SAMA IÇECDC BİR ŞEy İKRAM T.Aeı(Cı'İİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • BOS mŞıı_Efeı.e »eo-* u5uP »câyBEDL l_ECEm VAlCTÎ/V\voıc_jcOnuşma-HADı BEN/VoKdeıVA ÇılCAfc.ft:Su QA NE?BlMu k:i/kov OU MASAM41S UZÎ2.«Çine Bu ne BıÇÎJVV ŞAKA eövo-E i OuK.BAKA.VıM—Bı'ftl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.06.1960
  • Sû**** BİK.SAAT KADAK DOUAŞ-PASAPORTUN RiNDEkzÎ ADfZES İŞTE BU/ZASı HALDE FUAU^^ BuBADAM İOAZB Vo«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Bakanlar Kurulu Yüksek Adalet Divânı statüsü üzerinde görüşme yaptı ANKARA.HUSUSÎ Bakanlar Kurulu dlin sabah İki buçuk eaat kadar süren bir toplantı yapmıştır.Devlet Bakanı Amil Artuş,toplantıda yüksc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Sabıkların duruşması en kısa zamanda başlıyor t Baştarajı Birincide yapılan basın toplantısında,sabıkların ınuiıi t iik idin seçimlere kadar bitip bltmlyeeefil suali söyl* cevaplandırılpuftır:«bu hum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • SANAYİ TESİSLERİNİN BORCU 6 MİLYAR 706 MİLYON LİRA i Baştarajı Birincide ken iktisnt kaidelerine riayet etmek şaıttır.Itiayet edilmediği takdirde pek mahdut kısmı kendi isletme faaliyetleri ve diğer k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Altın teberru edenler hatıra halkası alacak t tıişturafı Birincide rtrken,benim bu kadarcık bir yardımda bulunmam dahi ayıp amma,şimdilik böyle »Isını.demiştir.GAZETEMİZE VERİLEN ALTINLAR Hazineye teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Basın Yayın Umum Müdürlüğüne Binbaşı Ahmet Yıldız getirildi t Baştarafı Birincide Evvelce Japonya'da askerî ataşe olarak bulunmuş olun Albay Alatlı ile İlgili olarak Milli Birlik Komitesi eözcüsü şu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Erkuyumcu'nun "Satılık apartmanına,el kondu İZMİR,HUSUSÎ D.P.Balıkesir mebuslarından Müfit Erkuyurneunun Güzelyahda İnşa ettirmekte olduğu bir apartmana,vâki ihbar üzerine,askerî makamlarca elkonulrnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ İT?SATILIK EMLÂK ŞİŞLİ meydanında konforlu kat,44 44 06t BEBEKTİR villâ,44 44 00.0 TOKATLI YAN civarında pasajda dükkânlar,44 44 OC.KADIKÖYDE denia manzaralı kat 44 44 06.0 EYüPTE k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • FAM Aplikasyon Nivelman işleri yapılır Tel:44 11 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Bakanlık üsi Kademelerindeki Değişiklikler ANKARA,HUSUSİ Bakanlık,Müsteşarlık ve Umum Müdürlükleri ile devlet teşekkülleri Umum Müdürlüklerine yapılan tâyinler devam etmektedir.27 Mayıstan bugüne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • MUHTELİF İLLERDE DÜN DE NEZARETE ALINANLAR OLDU Muhtelif illerde dün de bazı şahıslar nezaret altına alınmış,Silâhlı Kuvvetler ve Millî Birlik Komitesi aleyhinde propaganda yapan bazı kimseler de tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Bayar,kendisine hediye edilen afları yüksek fiatla haraya satmış nrnsA.hususî Tahkikat sonunda Celâl Bayar'a yabancı devlet çişleri tarafından hediye edilen atların Karacabey harasına fahiş fiyatlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • MiSiı Birlik Komitesinin en yaşlı üyesi Özdiiek ANKARA.HUSUSÎ Geçici Anayasaya göre Devlet Başkanının blüraU,hastalanması veya yurt dışına çıkması halinde yerine Millî Birlik Komitesinin en yaşlı üyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • Bayar'ın köyümde inşâ edilen evler için tahkikat BURSA,HUSUSİ Celâl Bayar'ın doğduğu koy olan Urnurbeyde köylüler için bîr iki sene evvel başlayıp bir müddet evvel insanlı biten 250 eve harcanan milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • "YASLI GİTTİM ŞEN GELDİM!it Baştarajı Birincide hürriyet İçin yaşamak azimlerini belirtmişlerdir.Büyük m)tingde İlk konuşmayı Üniversite Rektörü Sıddık Sami Onar yapmış,Türk Ordusuna ve talebelerine h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • İS BANKASI YENİCAMİ ŞUBESİNE 41 FİRMA TARAFINDAN 3 MİLYON 385 BİN LİRA YATIRILDIĞI TESBİT EDİLDİ TÜCCAR ve iş adamları tarafından D.P.Genel Merkezi hesabına İş Bankasmdaki 5187' numaralı hesaba gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • GÜRSELİN ETHEM MENDERES'E İKAZ MEKTUBU DÜN ACIKLAND t Baştarajı BlrinrUle Sayın Başvekilin a«,ıKl.uıı.ıları m din-I l.dmı ve ukııduııı.Bunlarda,benim dii-şüneelerimin kabulüne ıniisail lıir ze-mln hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.06.1960
  • MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ VE HÜKÜMETİN DİKKATİNE Boştarafı Birincide Ifg K:ıı)ıt meselesi:tNlvi iktidar,İzmit kâğıt fabrikasını zarardan kurtarmak irin ucuza mâl ettiği kâğıdı kilo başına $0-70 kuruş fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.06.1960
  • Mehmet Arkan dün istifa etti Beden Terbiyesi U.Müdürlüğüne General H.Güreli tâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ Arkan ilgili makamlara müracaatla BEDEN Terbiyesi' Umum »g vazifesi olan öğretmenliğe iade edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • Milli hm 18 lakıma İnecek ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonunun hazırladığı statüye göre önümüzdeki yıl milli ligden 5 takını düşerek yerlerine 3 şehrin mahallî lig birincileri otomatikman millî lige da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • MİLLÎ BASKETBOL TAKIMIMIZ SOFYA'YA GİTTİ Yarın Sofya'da başlayacak olan Balkan basketbol şampiyonasına katılacak olan milli basketbol takımımız dün trenle Bulgaristan'a hareket etmiştir.Kafilede şu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • FERİKÖY,SAMİM'İ G.SARAY'A VERİYOR Feriköy kulübü idare heyeti sagacık Samim'i kulübe paraca yardım yapıldığı takdirde Galatasaray:vermeyi kararlaştırmıştır.Kırmızı Beyazlı takımın antrenör ve idarecis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • Mevsimin ilk yelken yarışları Pazar günü Mevsimin ilk yelken yarışları Pazar günü saat 14 de Kalamışta yapılacaktır.Yelken Bayramı ismi verilen bu yarışmalara Galatasaray,Fenerbahçe,Kalamış,Moda,Refil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • Yukarıdaki resimde Keal Madrid Kulübünün Reisi Santiago Bernabeu sağda)ispanya muhabirimiz Süleyman Şalom ile beraber görülmektedir.Real Madrit kulübü Beşiktaş'ı tebrik etti 5 yıl Avrupa şampiyonluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • EN AZ GOL YİYEN En çok maç kazanan ve en az yenilen takım:BEŞİKTAŞ 29 galibiyet 2 mağlûbiyet)En az rnaç kazanan ve en çok yenilen takım:ALTINORDU 6 galibiyet 24 mağlûbiyet)En çok berabere kalan takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • futbolunun bu yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuasındaki temsilcisi:SİYAH-BEYAZIN GENÇ KADROSU,MİLLÎ LİG ŞAMPİYONLUĞU GİBİ BİR ŞEREFTEN BAŞKA "EN ÇOK KAZANAN,EN AZ YENİLEN EN AZ GOL YİYEN TAKIM,OLMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • Kaçar maçta dynadıla r.Necml:38 maç Nazmi:38 rnaç Şenol:38 maç Birol:38 maç Kava:36 maç Arif:35 maç Ahmet:30 maç Münir:29 maç Tuncay:29 maç Bahattln:29 maç Sabahattin:25 maç Nevzat:11 maç Sabri:11 maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • KARA KARTAL BÖYLE Şahlandı uz amip yativ£(vî^ Seee seRre-£lj,ŞANLt 6«'R KAPTALIN MtUAVeil'OİR KABIM.UASTA ı'l i.lK.AM(Y0?l l» p6M-Ç£LEPi' KÛ^LfeŞA^İŞ,KAN^^LAl?o Pev ICAMATlARI TÛVlEŞMİŞT.iCAPTau HASTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.06.1960
  • America,G.Birliği'ni dün 2 O mağlûp etti ANKARA,HUSUSÎ Türkiyede ilk defa Ankara 19 Mayıs Stadında yapılan gece maçında America Gençlerbirüği futbol takımı nı 2-0 mağlûp etmiştir.Karşılaşmanın ilk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor