Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • ANAYASA Bakanları murakabe ve kanun yapma yetkisi Millî Birlik Komitesine verildi Sakıt rejimin mesullerini yargılamak üzere Adalet Dîvanı kuruluyor.Gayri meşru iktisapta bulundukları tesbit edilenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ 38 kişilik Millî Birlik Komitesi üyelerinin dün açıklanan isimleri şudur:Cemal Gürsel Başkan)Ekrem Acınıer,Fâzıl Akkoyunlu,Kefet Aksoyoğlu,Mucip Ataklı,İrfan Baştutf,Rifat Baykal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • GEÇİCİ ANAYASANIN TAM METNİ ANKARA,HUSUSÎ 0*7 MADDEDEN ibaret olan geçici Anayasa «1924 tarih ve 491 «ayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerin değiştirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER Dün açıklanan Geçici Anayasa ila 1924 Teşkilatı Esasiye Kanununun aşağıdaki maddeleri lağvedilmiştir:MADDE 4 Türkiye Büyük Millet Meclisi,milletin yegâne ve hakiki müme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • ÖZDEMÎR GÜRSOYI Yeni alınan bir kararla,TuKavduıı bölüûe indirilen Değtftinna Birlisi kendilerini Kore'ye götürecek USNS General Blatclıtord gemisine binerlerken.Kore Bölüğümüz BUGÜN GİDİYOR Bölüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • DURUM Ne müsamaha ne de insafsızlık HAZİRAN bayında *Her türlü usulsüz muamelelerin ve suiistimallerin tesbiti ve sorumlular hakkında yapılacak tahkikat v» takibatın sekil ve mahiyeti hakkında bir rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • Üniversite bugün mitingle açılıyor İstanbul Üniversitesi bu sabah büyük bir mitingle açılacaktır.Mitingden evvel muhtelif fakülte,mektep ve teşekkülere mensup topluluklar cehrin değişik yerlerinden Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • YENİ ANAYASADA BASIN HÜRRİYETİ ANKARA,HUSUSİ İstanbul.Ankara,ve İzmir gazeteciler teşekkülleri Adalet ve Basın,Yayın Turizm Bakanlıklarına gönderdikleri raporla «Banın hürdür.Herkes fikir ve kmıaatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • [RUÇHAN ÜNVER] iti bin İstanbullu dün de Sarıyer'de 27 Mayın gerçekleştiren Orduya ve Gençliğe sevgi gösterisinde bulundu.İTİNGLERD altın topland Sarıyer'de ve Kemalpaşa'daki mitinglerde halk ziynet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • 500 V.C.ocağı için 15 milyon lira harcanmış w Vatan Cephesi ocakları için tahkikat açılmıştır.Yurt içinde 500 yakın ocak açıldığı ve bunun 135 inin İsıanbulda olduğu tesbit edilmiştir.Vatan Cephesi Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • TURHAN SELÇUK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR:&AZ£T£NIZDE ÇIKAN HAB E£ TAMAMEN UYPURN A OLUP HAKİKATLE Hiç Bî R ALÂKASI YOKTUK SAY IN»VEMUItfEREMM ENDEKS ASLA SABIK OLMAM IJLAfc VE İS BA»AP«.[j UTHZİPYAlMl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • r-mmwee* DİZİMİZİ DÖVMEKTEN5E Bir kız ismi bulmak gerekti.Hükümet,koysak dedim Ya,dediler,neden?Münasebetsizlik yaptığı zaman kulağını rahatça çekmek için.Ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • Basın kanunu KALDIRILDI Üniversiteler Kanununun 46 ncı,Emekli Sandığı Kanununun da 39 uncu maddeleri ilgili komisyon tarafından ilga edildi ANKARA,HUSUSÎ SABIK iktidar zamanında kabul edilen antidemok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1960
  • MERDİVEN ve KORİDORLARINIZ İÇİN İSTEDİĞİNİZ UZUNLUKTA 68 ve 87 SANTİM ENİNDE SAĞLAN YOL HALILARI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.Mefruşatçılardan Halıcılardan Arayınız Bağlam Ticaret Sanayi Türk Ltd.Şti.Tel:71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • liray ÖMÜR AYUK îr-26'" f AĞUSTOS 5—ÇEKiliŞi iyJSOO* s ıjkadar ıf 'zengin BOYUNCA] PARA GELİR A İKRAMİYELERİ Uf İTÜRKÎYE VAKIFIAR BINKflSI VJ BBMM—¦ııtın 11 1 1 1 111.n-i-ıtm&;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • Milllucf'^ MEKTUP "L n» ı ımıımı tııi ı—^t—Sevgili MİIXİY'ET okuyucusu,Belki hatırJartıniz:Bundan ü ay kadar ünce Ameıikada nıuhu-lıt uailltilcitltiı gazetecilerin iştirakiyle tertiplenen bir seminer*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • 12.30 Beraber ve solo şarkılar 13.00 Habtr bülteni 13.15 Meteorolojiden haber 13.17 Hafif müüik 13.30 Şarkılar 14.00 Hatif müzik 14.30 Türküler 14 45 Hatif müzik 13.00 Aksam programları ve İki saat ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Kendin» yapılan bir haksızlığa çare bulması için muhatabına anlatma;Futbol takımında kıymetli oyuncu.2 Bir malın ticari «vsafına ait yafta;Kocaman.3 Büyüklük terbiyeli oluş.4 Köy kır hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • OÛLAK burcu i [22 Aralık 20 Ocak] İyi bir dost sizi sevindirecek.His hayatınıza yeni bir insan karışıyor.Ve de£er alıyor.^ff KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] İçinizi birin* dökmek İhtiyacını duysanız da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • VEFAT Eski Valilerden merhum Hacı Hasan Refik Paganın ojlu merhum Mehmed v* Salim v* merhume Sadiye Kalahorun kardeşi Makbule Salahorun ağabeytl Nilüfer Salahorun ejl Yüksek Mimar Murad Salahcr İle Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • Ttll~ 1_CJ w 100000 Un 2 'âiı»n„ 8e."rt 40060 10^.5000 er Lira J0İ4W.r |000« lir* BÜTÜN TASARRUFLARINIZ!TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Vodvil her Mray« Va l««lx lı«r İSO Liraya e I H KURA NUMARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • Şarka gönderilen polislerin durumu tekrar inceleniyor tamet İnönü'nün Uşak'tan dönüşünde Topkapı'da ve Sultanahmet'te cereyan eden hâdiseler »ırasında,kendilerinde!İftenen vazifeyi yapmadıkları İçin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • SİNEMALAR J îng.Gökler Bir Ka-Lâle Oraloglu Türk BEYOĞLU A İKA/11!Tel:44 25 62)1 Kanlı Ok Rlehurd Spencer Tracy Renkli Türkçe.2 Gangsterin Hilesi Robert Taylor Lana Turner Türkçe.ATLAS Tel:410835)1 Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • BENAN AKPINAR Um SİNASİ ÖKTE istanbul 12/C/X9fiû 'f rt^'İİjiİİBİiflİKlı'Lin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • ARIZAMI YAPTI?TELEFON EDİNİZ Yeriniide Tamirleri Yapılır T|U« İ4 jDS 1^ BAK-BAK Radyo moâtt/tisı K&ruköy.yüksok kaldırım 3?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • İSTANBUL üniversiteli Tıp Fakültesl Eczacı Okulu Talebe Cemiyeti Üniversitenin açılacağı 13 Haziran mitingin» aylık BOZ dergisinin Hürriyet sayısını hazırlamıştır.Dekan,profesör,doçent,asistan gibi öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • BELEDİYENİN BÜTÜN İŞLERİ İNCELENECEK Belediyenin bütün dairelerinin muamelâtını tetkik için kurulacak komisyonlar Belediye Zabıta Müdürlüğünde de tetkik yapacaktır.Memurların nakil ve tayinlerinde par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • l POLİS POLİSLERDEN mektuplar geliyor.Üzgün mektuplar,dertli mektuplar.Sabık iktidarın yaratmak istediği polis baskısı,memlekette bu müessesenin itibarını çok sarstı.Çelen mektuplar bunun ıztırabmı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1960
  • Plajlar için Belediye karakolları kuruluyor Asker!Vali ve Belediye Reisinin Belediye İşleri yardımcısı Kurmay Albay Şefik Erenstl plajların ve sayltye yerlerindeki esnafın «eklide kontrolü için tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS iktidar hakikati görmemekte,İsrar ediyordu m Hükümet iyice şaşkına dönmüştü;dümensiz,kumandasız,sereni kırık,teknesi delik,fırtınaya tutulmuş,batmıya mahkûm bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Nümayişlere rağmen Eisenhower yola çıktı Tokyo'da nümayişçilerin arasında kalan Beyaz Saray sözcüsü Başkana Alaska'da hâdiseler hakkında izahat verdi i* WASHİNGTON,RADYO Başkan Eisenhower,solcu Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • ABDUICANBÂZ'IN MA ŞAKiRBEy,HİRİSMASrOS DPNÎLEN HERİF 2A&TA7LA AlAN EpîYOR ADETA-ELİMİZ DE İSMİNDEN BAŞKA HMV dhjl mevcut df&îl mm-DEMÎTiBARfNTAlAVUMlKn-WtflNASÎZ BAKACAĞINIZ H ARTIRILMA^ İSTİMRÜM MERA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Yeni Hükümet aleyhinde konuşan iki din adamı tevkif edildi TİRE,HUSUSÎ Yeni hükümet aleyhinde bulunan ve yıkıcı propaganda yapan bir müezzin ve bir hoca şehrimizde yakalanarak tevkif edilmişlerdir.Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • HARİKA KOT uda tok kumaştan Yapılıyor Bütün Mağazalardan ve Elbisecilerden ARAYINIZ PANTOLON ALItöSN ARKA CEPTEKİ YILDIZA W MARKAYA DİKKAT.TOPTAN jSp/ş merkez/BANKALAR CAD.SENPİYERHAN Galata-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Bir Lise talebesi bıçakla öldürüldü ANTALYA,HUSUSÎ Korkuteli İlçesinin Çukurca köyünden Halil Yılmaz tarlada ot biçme yüzünden münakaşaya tutuştuğu lise talebesi Nuri Yılmazı bıçaklayarak öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Karacabey harasında da suiistimal ortaya çıktı BURSA,HUSUSÎ Karacabey harasına el konmuştur.Haranın hesaplarında yapılan incelemelerde bir çok suiistimaller tesbit edilmiştir.Demokrat Parti ileri gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Amerika,casus peyk için 84 milyon dolar ayırdı WASHİNGTON,A.P.Birleşik Amerikanın casus peykler kullanabilmesi için Amerikan savunma bütçesine 84 milyon dolarlık ek tahsisat konulmuştur.Bu yılın sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • İzmirde İhtiyarlar için bir Dinlenme evi kuruluyor İZMtR,HUSUSÎ Türkiye'de ilk defa olarak İzmir'de ihtiyarlar İçin modern bir dinlenme evi inşa edilecektir.Hatay caddesi üzerinde körfeze nazır dört b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Bir kadın aralıksız 132 saat 10 dakika piyano çaldı LONDRA,A.A.İngiltere'nin Shouth Shild» şehrinden Marle Ashton,devamlı piyano çalmada yeni bir rekor kırmıştır.Marle Ashton aralıksız olarak 132 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Bir zengin 250.000 liraya köpek aldı LONDRA.A.A.İngilterenln sayılı zenginlerinden biri 10.000 İngiliz lirası 250 bin lira)mukabilinde «Pigalle VVonder» adlı cini bir köpek satın almıştır.Köpeğin kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Güney Afrika hükümeti polis tarafından öldürülen yerlileri açıklamıyor JOHANNESBURG,A.P.Güney Afrika Hükümeti,Durban'ın güney batısındaki Pondoland bölgesinde polisle yerlilerin çarpışmasında kaç kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Bir D.P.ilçe başkanının Karayolları buldozerini kullandığı tesbit edildi İZMİR,HUSUSÎ Urla seçimlerinde,zeytin sopaları ve jarap şiseleriyle C.H.P.lilere hücum eden Urla İlçe D.P.Başkanı Mehmet Gül'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • İKİ TEKNE İLE 7 KİŞİ EVVELKİ GÜN KAYBOLDU Fırtınada kaybolan kotra ile motorlu sandalın aranması için seferdeki gemilere talimat verildi Evvelki gece bir motorla denize açılan 15-20 yaş arasında 4 gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • O1 tİİİ» ^ IIlllHlM^j TAKVİMDEN BİR YAPRAK l/î I Bu millet öder!SABIK iktidarın bıraktığı devlet hazinesi «tam takır,kuru j «bakır» tâbirine mâ sadakdır.Böylesine daha amiyane bir istiare ile «Sıçan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • Lübnan'ı seçimler Seçimlerde oy satın almaya teşebbüs ettikleri iddiasiyle 35 kişi tevkif edildi BEYRUT,RADYO,A.A.Lübnan'da milletvekili seçimleri dün Cebeli Lübnan bölgesinde başlamıştır.Altı seçim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • ÇEKOSLOVAKYA'DA SEÇİMLER Çekoslovakya'da da genel seçimlere lün başlanmıştır.9 milyon Çek seçmen milletvekili adaylarını tek bir listede seçmektedir.Adayların hemen hemen hepsi Komünist Partisi fizası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • BOĞAZİÇİNDE İNGİLİZCE Konuşturma Kampında sabahtan yatana kadar derslerde,yemeklerde,denizde ve gezilerde 1 ay Amerikalılarla beraber yalnız İN-GİLİZCE konuşacaksınız.Ücretsiz broşür isteyiniz.A.HODD.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1960
  • ANA İLK YATILI GÜNDÜZLÜ ÖZEL KALAMIŞ OKULU Yaz kampı açılmıştır,ingilizce dersleri vardır.FENERYOLU 36 26 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • İYİ Ki VURSUN AMCANIN S/4-'MANUbiNA,M THŞARDA BEN)ABiVORLAR ULAN K£hWAl.MLÂ BuiAtoAPlHMI O KERATAYI T A ACURDUN ELiNPEN!HİRPELER.NİRVELB^ ÇABüU 2UL,RUHLARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • mm röo mm yBVNEiâlNE DEVAM ET.BEN DlŞACJI.ÇIKIP HEÎ2Î.PtN DEKO.Nl AKı_ıV^_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • HBR.AKSAM' Ol »coltjvkSa t *uKui_up ötu_RACASINA Evde KENDİNC BlR AEŞĞUUyET BuuSA.I AŞAÖı' İM vej TİBAAİrjJE.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • Sesle Çizgiler San'atkârı CELÂL ŞAHiN'in 5714 MODA fc f I f PA2AK GEZMESİ OCTO SULUKULE ü ü GEÇİT FENERLERİ 9RQR ŞİŞ KEBAB uuu HOŞ SOSYETE SAHİBİNİN SE!Plâklarında dinleyip kahkaha İla gülünüz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • DENİZCİLERE İLÂN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.İLÂN NO:İLÂN TARİHİ:15 11/Haziran/1960 21/Haziran/1960 13 Haziran/1960 tarihinden 21/Haziran/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden 1960 yılında,Kırklareli Orman İşletmesinin muhtelif depolarından satın alınan ve alınacak olan tahminen 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • SATILIK NADİDE BÜYÜK PRES 3 metre boyunda,2 metre genişliğinde,çift pistonlu alt ve üst tablalar gemi zırhından,15 ton ağırlığında 1000 ton basınç kudreti ve hidrolit tulumha ile çalışır yeni vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • MîlBiuefl S o h i b İ.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul nıüdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • IiiCRf Pazartesi RUMİ 1376 1379 13 Zilhicce HAZİRAN May it 18 1 9 G 0 31 VAKİ T VASATI EZANI Güne| 4.28 8.47 öğle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşaır 19.42 12.00 Yatsı 21.44 2.03 İmsak 208 626
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • 10 uncu Uçaksavar Topçu Alay Kumandanlığından tebliğ edilmiştir KONU:Uçaksavar Top.Atışları.ATIŞ GÜNLERİ 1.13 Haziran 1960 Pazartesi 14 Haziran 1960 Salı 15 Haziran 1960 Çarşamba 16 Haziran 1960 Perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • N3IHUM 9 MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI Bu Programda" BU ARSAM saat 119.20 de İstanbul Radyosunda Fenerbahçe Beşiktaş Pıogramı tertipleyen:m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • ininiz 4 Fransada'¡'milyonlarca 'tOp halinde TOKALON KREMİ satılıyorsa,sebebi-B 10 C E L/ü TOKALON KREMl'nio mükemmel netire vermesidir.İşte,bunuu için Parisli güzeller de güzelliklerimi!belirtilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1960
  • 'M için bir şans 27 Mayıs inkılâp hareketini tahlil eden Economist dergisi "Demokratik krizi ordu harekâtı ile tedaviye çalışmak müsbet iş say ılmazsa da,Demokrasisinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • cici Anayasanın tam t Baştarafı Birincide dunu ve Teşkilatı Esasiye Kanunu İle tâyin çdilini| olan Tilrk Cumhuriyetini m.i.ve korumak vazifeli kendisine verllmif olan Tutk ordusu vatandaşı birbirine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • ÜRÜRLÜKTEN aldırılan maddeler İ baştarafi Birincide hur ve onun tâyin edeceği bir İcra V«klUert Heyeti marifetiyle İstimal «der.Mf-clls,Hükümeti her vakit murakabe Vt-ıskat edebilir.MADDE 9 Büyük Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • Şilepçilik İşletmesinde G konuda tahkikat açıldı Denizcilik Bankasından aonra dedikodulara cebeb olacak şekilde İdare olunan Şilepçilik İşletmesinde de tahkikata başlanmıştır.Bu işletmede tahkik konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • Hacettepe Baraj maçlarının şike olduğunu iddia ediyor Hacettepe kulübü İdarecileri Adapazarında yapılan bara] maçlarının bazılarında alke yapıldığını ileri sürmüşler ve Futbol Federasyonuna rnüracat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • BÜYÜK MAÇTI BU.İ Baştarafı Altıncıda bir mevsim boyunca santrfor oynayan Şenol'a,tercih edilen Ahmet'in Fenerbahçe santıhafından âdeta kaçar tarzdaki oyun stili sarı lacivertli müdafaanın ortadan yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • ist Kapalı zaı Kuvvetleri K\ve İSTANBU Teklif me C i a s i Boğ.Mst.Mv.K.Sat.Al.Kom.Rs.den:ila aşağıda yazılı yiyecek maddeleri satın alınacaktır.Şartnameleri ANKARA Dz.ımandanhğı levazım gurup amirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden:15 Haziran 1960 Çarşamba günü saat 16 da tstanbulda Tepebaşmda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacağı İstanbul,Ankara,İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • MİTİNGLERDE ALTIN TOPLANDI t Baştarah Birincide tekin,Gürbüz Onat,Süleyman Onat,Cenap Misal,İlhan özbalıı,Sabahattin Konakçı,Süha l'çansu,Nuran Uçansu,Ergun Tunak,Şükran GeaU çifti,Durrlye Kıut,Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • M/S DALGA motoru Frigorifik 96 m3 ambarlı)15 Haziran 1960 tarihinde Köstenceye hareket edecektir.Gıda maddesi veya muntazam ambalâih yü* 13 Haziran 1980 tarihine kadar kabul edilir.ET ve BALIK KURUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • KORE BÖLÜĞÜMÜZ BUGÜN GİDİYOR Bastarafı Birincide 260 kişilik Kore bölüğümüzde şu subaylar bulunmaktadır:Kumandan Binbaşı Faruk Polat,Kumandan Muavini Yüzbaşı Orhan Dengiz,Üstteğmen Yıldız ErgUler,Üstt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • Yağmur havayı serinletti Balkanlar Üzerinden gelen hava tabakası yurdun muhtelif yerlerinde yaı?mur yağmasına s«-hep olmuştur.Blı gün evvel îstanbuldu 'i!dereceye kadar yükselen sıcaklık dün l.S derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • Geçici i t JSajtara/Birincide Sabıkların duruşmaları alenî olaçaktır.Devlet Bakanı Anayasada.MllU Bir-İlk Komitesi Üyelerinin seçimde adaylıklarım koymaya mâni olacak bir hüküm bulunmadığını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • E KK©E KOMPLE SINAİ TESİSAT İHRACATÇISI Aşağıdaki hususları imal eden komple tesisler takdim eder:Silis tuğlaları Seramik tuğlalar Yapılmış inşaat unsurları ilk teksif)Kireçleme ve kireç,alçı yapma te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından L İsparta Garnizonu ihtiyacı için 2000 ton buğday ve çavdar ku-dvılacaktır.Bedeli 100.000 lira,geçici teminatı 6250 liradır.2.Kapalı sarfla ihalesi 206.1960 Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • KİREÇ &u iyU üdu*#ü Kireç ecaklanndadır.Tal:Yunhan* 71 İS MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK HANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 350.000 Kat,Denizi kucaylayan Cihangirde yedi ayet büyük odalı kalorifer sıcak su,asansörlü,mükemmel malzemeli.22 74 74.290.000 Kat.Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1960
  • TEBRİK BOBCU Fikret KIRÇ AN ANKARA'DAN BİLDİRİYOR FENERBAHÇE,sezonu taraftarlarının beklediği bur netice ve futbolla kapadı.Esasen futbolcuların taraftarlara bir vaadi vardı.Bu vaadi dün yerine getird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • Büyük maçtı bu.TURHAN DOĞU ııı ıııtitı h ııııiiuıtn t mı ıımıtıııı ANKARA'DAN BİLDİRİYOR Dün yine büyük maçlardan birine »ahne oldu 19 Mayıs Stadı.40 bine yalcın Ankaralı sporsever önünde.İki güzide t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • Şampiyonlar üzgündüler B ANKARA,HUSUSÎ İR millî maç da ancak bu kadar kalabalık,bu kadar heyecan yüklü olabilirdi.Müsabakanın başlamasın?iki saat kala stad tam yükünü almıştı bile.O kadar ki ellerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • Fenerbahçe galibiyet golünü yetmişinci dakikada kazandı.Soldan Yükselin yaptığı ortayı Necml.yumrukladı.Naci önüne düşen topu gerisinde bulunan Şerefe aktardı.Şeref,ceza sahası üzerinden patlattığı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • G.Saray,Yılmaz ve Ayhan'la anlaştı İZMİRSPOR'LU GÜVEN,ROMA OLİMPİYATLARI SEBEBİYLE AMATÖR KALMAK İSTİYORUM,DEDİ Galatasaray kulübü menecerl Gündüz Kılıç ve antrenör Coşkun Ozan dün amatör millî takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • ŞEHRİNİZDE Spor temasları İÇİN İZİN ÇIKTI İstanbul örfî İdare Kumandanlığı dün neşrettiği 6 numaralı tebliğ ile İki gün önce Emniyet Müdürlüğüne haber vermek şartıyla bugünden itibaren lstanbulda her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • Sekizinci hafta Toto maçları sona erdi Spor-Toto'nun sekizinci hafta karşılaşmalarını teşkil eden Türkiye amatör futbol şampiyonası fcurup maçları dün yapılan karşılaşmalarla aona ermls ve şu neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • KISA HABERLER DÜN Vefa Stadında kalabalık bir taraftar kitlesi önünde Ataspor İle 4 lü tumuanm final maçını oynayan Karagümrük Küçükşeytanlar takımı bu karşılaşmayı hükmen kazanarak ortaya konan kupay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • Amatör millî takım yarın İtalya'ya gidiyor 15 Haziranda Catanla'da İtalya amatör milli takımı İle karşılaşacak olan amatör milli takımımız dün son antrenmanını antrenör Şeref Görkey'ln nezaretinde Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1960
  • M İ L L I PUAN C Takımlar O G Beşiktaş 38 29 F.Bahçe 38 27 G.Saray 38 24 İz.Spor 38 17 D.Spor 38 17 İst.Spor 38 13 Feriköy 38 18 K.Güm.38 15 K.Yaka 38 14 G.Birliği 38 12 Vefa 38 11 S.Hilâl 38 12 K.Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor