Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • f y» sn!9| *vSİ ı Wt 11 5?3 't fi i w I TASAF UÇAR] İÇTİCA CTTİPflIl CD Ankara Teknik öğretmen Okulu oğrenellerl dün »abalı okul balueslnde bir nü-nıayif yaparak müdür Kemal Kerpiçti,baı muavin Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • YÜKSEL MENDERES Belgrad'a tâyin edildi 100 Hariciyecinin yerlerini değiştiren kararname ile Sabık Başvekilin oğlu Cenevre'den Belgrad'a getirildi ANKARA,AA.SABIK Başvekil Adnan Menderes'in oğlu,Cenevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • I İLHAN' DEMlREL.I lstanlmldaki tahkikatı idari-etmekle görevlendirilen yeni istanbul Savcısı 1'lııer Viiceer hasın toplantısında Beyazıt hâdiseleri tahkikatı başladı İstanbul Savcılığı,ateş emrini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • KOPAN HECELER 1950 Alkış,alkış,alkış.1954 Alkış,alkış,alkış.1957 Al.kış,al.kış,al.kış 1960 Al:Kış.kış.kıç.ç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Makarios,müzakereler için şart koşuyor KAHİRE.RADYO Başpiskopos Makarios,İngiltere istikbalde üsleri Kıbrıs Cumhuriyetine teslim etmeyi kabul etmedikçe müzakerelere başlanılmasının imkansız olduğunu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Sühunet gölgede 31 dereceye çıktı Şehrimizde dün sühunet gölgede 31 dereceye kadar çıkmıştır.Birkaç gündenberi dpvam eden boğucu sıcaklaı dün en yüksek derecesine erişmiş ve akşam s;ıat 18.40 da başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Tulga "Elimizde bir çok vesika var,dedi Bakırköy Gençlik Teşkilâtının tertiplediği mitingde konuşan Vali ve Bekdiye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga «Karde$ kanı akacaktı,elimizde •inlr deliller vardır.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Japonya'da dün de nümayişler yapıldı TOKYO,RADYO,AP.Tokyo'da ve Japonyanın diğer şehirlerinde dün yeniden Amerikan aleyhtarı nümayişler yapılmıştır.Japon solcuları kırmızı bayraklar ve dövizlerle Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • #4 ANAYASANIN BÂZI MADDELERİ TÂDİL EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi Geçici Anayasa'nın bâzı maddelerini lâdil etmiştir.Dün sabah saat 10 dan ak-gam 19.30 a kadar ara verı meden bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • s'-V.Bir nümayişçiye tekme atarken resmi çekilen D.P.li inkâra kalkıştı Bavulunda iki polis elbisesi ile Ankara'da yakalanan Kemal Temizkap İzmir'e götürüldü İZMİR,HUSUSÎ TEKMEYİ BÖYLE ATMIŞTI SSJîJt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L.değerinde APARTMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • İlim heyeti,sakı!mahkemelerinde İlim Komisyonu mahkemelerin yetkisini ve cezaî müeyyideleri tesbit için tâli bir komite kurdu ANKARA,HUSUSÎ SAKIT devlet ve hükümet erkânı ihtilâl mahkemelerinde yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • SUİİSTİMAL İHBARI yapanın suiistimali MEYDANA ÇIKARILDI Askeri Maarif Müdürü Kurmay Binbaşı Hayrettin Atak,dün Çocukları Koruma Cemiyeti Derneğinde suiistimal yapıldığı iddialarının başka bir suiistim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Diyanet İşleri Reisi emekliye sevkedildi ANKARA,AA.Devlet Vekâletinden tebliğ edilmiştir:n Diyanet ı U-ri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu emekliye sevkedilmis ve onun yerüıe İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • KB&Mİ ZZm I¦ wTi¦ inkılâbın şayanı hayret neticeleri T T ÜKÜMET darbesi veya ihtilâl gibi hareketlere sahne olan JL X ökelerde huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık hüküm sürer.Siyasî istikrarsızlık,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • [AHMET GuLTAŞj IIP İ7MİR'fıF Çankaya'da sakıt devlet reisi Bayan tevkif eden ULUtf ftiJîlin IÎL General Burhan Uluç İzmir Valiliğine tâyin edilmiş ve dün uçakla vazifesine gitmiştir.General Bahrlbaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • ürk arasının Kıymeti Yükseliyor Suriye'de 18 kuruş olan bir lira şimdi 40-45 kuruşa çıktı.Dolar da geriliyor İZMİR,HUSUSÎ ILLÎ hareketi müteakip Türk parasının dahildeki ve hariçteki kıymetinde hissed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • Koraltan'ın hususî hizmetine bakan kadın Almanya'ya gönderildi ANKARA,HUSUSÎ Sabık Meclis Başkanı Refik Koraltan'ın hususi hizmetine bakan güzel AJman kadını Barbara,inkılâptan sonra teslim edildiği A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • ara i em verildi Millî Birlik Komitesinin yayınladığı kararname ile evvelce yapılmış olan bâzı nasıplar da düzeltildi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Birlik Komitesi tarafından dün vaymlanan ve 28 Mayısta meriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1960
  • [ASAF UÇARI PİİRÇEI PCI Elllf Deviet ve hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,Anıt Kabirde hürriyet UUnOİlh IVUf UU şehitlerinin kabrini ziyaret ederek,çelenk koymuştur.Uirselln kabre koyduğu çelenkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • İ/IİFİI Pil «M AKSADIMIZ Devlet hazlneginl desteklemeğe kalkışmaktan ziyade bizim İçin manevi üeçc-ri en büyük olan birşeyl vererek ba sevgimizi belirtmekti ı I Ziynet eşyası hediye etme hareî ketinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • Mayo alırken mağazalarımıza uğramanız menfaatiniz icabıdır.Her zevke uygun,PERLON ve MERSERİZE hakikî,LASTEKS mayolar hazır ve ısmarlama yapılır.ŞÎŞLİ Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 Ankara dahilinde Üniversiteye ait 780.000 Yediyüz seksen bin)lira keşif bedelli 4 adet çelik baraka kalorifer ve elektrik tesisatı dahil)inşaatı birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • İSTANBUL 7.27 Acılı?ve program 7.30 Marjlar 7.40 Pazar sabahı plakları 8.00 Haberler ve hava raporu '8.17 Val* ve polkalar 8.30 Reseli şarkılar 9.30 Hafif konser müziği,9.30 Dinleyici İstekleri 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • OOLAK BURCU ki [22 Aralık 20 OcakJ Ümidinizin boşa gidişine biraz üzüleceksiniz.Fakat yeni bir ümitle teselli bulacaksınız.KOVA BUftÇU [21 Ocak 19 Şubat] N Hakkınızda İyi şeyler konuşuluyor,iş hayatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İÜ 1 2 3 4 5 61 7 1 Ş V 9 SOLDAN SAĞA:1 Çok ı.ıt bir mermer;Eski bir Türk devleti.2 Tembellik;Elektrikte bir güç birimi.3 Gömleklerde kullanılır;En fazla.4 Cerahat;Güldürücü.S Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • İTHAL MALI İNSA/IT DEMİRİ "220 Kuruş,Başak Ticaret va Sanayi Müessesesi Yeni Kerneraltı Cad.îş Hanı K.2 No.8 Galata NOT:1 Sipariş bedelleri rnal kamyona yüklendikten sonra alınır.2 Taftaya ödemeli mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • BU RESİMLİ SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ 12 nci SAYI ÇIKTI!ÜÇ RUHLU KADIN ÇOCUKLARA CİNSÎ TERBİYE NA-SIL VERİLMELİDİR?ic AKIL HASTALARI VE CİNAYET-LER KALB HASTALARININ REJİMİ FAZLA TÜYLÜ VE ERKEK BEDEN-Lİ KAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • KİRALIK VİLLÂ Suadiyede,ana caddede,denize yakm,müstakil telefonlu Villâ,tel:55 27 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • GÜLÇİN İNCEKARA ve Ertıığrul İucekara oğullan Ömer Rıza'nın doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Erez Nişantaşı 10.6.1%0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • LİSELERDE İMTİHANLAR BEŞ TEMMUZA KADAR Orta okul ve Liselerle bunlara muadil diğer okulların Haziran donemi son sınıf İmtihanları 5 Temmuza kadar uzatılmıştır.Maarif Vekâleti dün bu hususta bütün teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • ALMAN LİSESİNİN STATÜSÜ BEĞENİLMİYOR Alman Lisesinde doğrudan doğruya sınıfta kalma usulünün kaldırılması İçin Maarif Vekâleti teşebbüse geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • DENİZCİLİK BANKASINDA KONTROLA SON VERİLDİ DenLzcililc Bankasının kapışına memurları kontrol İçin konulan emekli komiser vazifesinden alınmıştır.Asker!Umum Müdür yayınladığı tamimde,Memurların İşe sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • Meyve ve sebze kamyonları araba vapurunda gece sıra beldemiyecek Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga İle Beledly* laleli yardımcısı Kurmay Albay Şefik Erensü dün Hal'l teftiş etmişlerdir.Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • YATAN PARTİSİ K İÇİN 5 ilâ 10 YIL HAPİS İST Hükümetin »osyal nizamını devirmek kasdl İle komünistlik propagandası yapmaktan tanık münfesih Vatan tfaıtul kurucuları İçin,ikinci Ağır Ceza Savcısı 5 İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • r SİNEMALAR Hobert Turner 1 Gökler Bir Ka-Lâle Oraloglu Türk BEYOĞLU Al.KAZ A i;Tel 41 25 62)1 Kanlı Ok Spencer Traey Renkli Türkçe.2 Gangsterin lillesl Taylor Lana nükte.ATLAS Tel:410835)Gönüllü Kaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • Vw 26' j?0/sSy ı^Vlfiif WMM AĞUSTOS *S!^P*3* İKİLİSİ JI11 Sp Ikr ay 500 liraya kadar ZENGİN ÖMÜR boyunca!PARA YAYLIK GELİR/İKRAMİYEIERİ fer^ M$mk AĞUSTOS $S;$E^y4&;x İKİLİSİ ö*fcn ¦Şlşfâi Txa#T»' £^f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1960
  • IHI.liill III11II NELER ve NELER I NSANLARIN bâzıları çok ömür doğrusu.Memlekette bir devrim olınuş,Türk talibinin bir sayfası kapanmış,bir sayfası açılmış.Çeşitli ve çetrefilli meselelerin tel örgüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYİS Menderes istifa temposuna karşı öyleyse beni öldürün diyordu m 30 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da da nümayişler devam ediyor.Adnan Menderes'in radyodaki sert ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:mm 1 milyon 1000 •iOO 1320 1930 1940 1950 1960 V.1959 sonunda,İş Bankasındaki Kumbara Hesaplan şimdiye kadar Türk Bankacı* lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • CİDDİ BİR SINAİ MÜESSESENİN İrtibat bürosunda çalışmak üzere ingilizce italyanca bilen bayan sekreter aranmaktadır.Müracaatlarm acele olarak P.K.361 Galata adresine yazılı olarak yapılması ve varsa te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • SATILIK Büyük Boy Kasalar Mobil Oil Türk A.Ş.Mübayaat Kısmına müracaat Tel:48 32 50 Adres:Cumhuriyet Cad.Ege Han Asma kat HARBİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • OfiECEHlRÎS-MSîöÇ DiteR fiECOfRPEKf TAKTİ6ÎNÎ KULLA M YE YUNUS* FE£HA[ IN KAR.SlMA ÇlKACAİ!tf RDf A^SlMA ı İM V)trRKEKSENc.lK VUNÜS TEMADİN KAKŞISI iih/YÜNÜSÜN SIRTINDAN ÇKAEIUN BKAfelN İ)$TÖNE 5fl İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • ÇEKTİKLERİMİZ «Milliyet» foto muhabirleri RÜÇHAN ÜNVER ve İLHAN DEMlREL ÇEKTİKLERİ canlı fotoğraflarla 28 NİSANDA ÇEKTİKLERİMİZİ dile getiriyorlar ÇIKTI Umumî Bayii:Fâzıl ve Nazmı Ünverdi Koli.Şti.Taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • BU HAFTA Pazar sohbeti olarak okuyucularıma Türk tari-hinde milletin zulme,suiistimale,hırsızlığa kargı olan bir kıyamını nakledeceğim:Sene 1650,sadarette Melek Ahmet Paşa bulunuyor.Bu adam,İ Dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • 'SABIK LİD izmir'de bir Millî Birlik Komitesi üyesi,bunların Anayasayı temelinden sarsmak ve milleti felâkete sürüklemekten suçlu olduklarını,söyledi İZMİR,HUSUSÎ Bir Millî Birlik Komitesi üyesi,sakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Mahkûmların dosyaları yeniden incelenecek İZMİR,HUSUSÎ Savcı Altay Ömer Egesen,Buca cezaevinde mahkûmlara dosyalarının yeniden tetkik edileceğini,haksız hüküm giymiş olanların tahliye edileceklerini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • İzmirde memurlar 8.30 17.30 a kadar çalışacak İZMİR,HUSUSÎ Askeri Belediye Reisi Hava Kurmay Albayı Safa Poyraz,Belediye Reisliğine îcra Vekilleri Hey'etlnin tensibiyle Dahiliye Vekâleti tarafından tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • İnönü'yü hey'etler ziyaret ediyor ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayıs inkılâbından beri C.H.P.Genel merkezi ve Genel Başkanı İnönü'nün evi muhtelif vilâyetlerden gelen heyetler tarnfından dolup dolup boşalmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Üsküdar faciası için açıklama yapılacak Avukat Suat Tahsin Türk salı günü bir basın toplantısı yaparak Üsküdar faciası hakkında açıklamada bulunacaktır.Avukat yüzlerce vatandasın boğularak ölmelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Öğretmenler yazın köylüye ders verecek Muhtelif Sanat Enstitüsü Öğretmenleri Milli Birlik Komitesine müracaat ederek,yaz vdevrcslnde köylüyü her türlü aydınlatmak için çalışmak istediklerini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Türk İşçi Sendikaları Federasyonu beynelmilel teşekküle azâ olacak BRÜKSEL,A.P.Beynelmilel İşçi Sendikaları Konfederasyonu yeni Türk Hükümetinin bir kararname ile Türk İşçi Sendikaları Federasyonunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Denizli D.P.il Başkanı Partisinden istifa etti DENİZLİ,HUSUSÎ Şehrimiz DP üst kademelerinde İstifalar başlamıştır.Dün DP İl Başkanı ve eski Belediye Reisi Ferit Ali Küçüka.İl İdare Kurulundan Avukat Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Milli inkılâp heyecanı yurdda devam ediyor Hürriyet şehitlerinin toprağa verilişi münasebetiyle yurdun muhtelif yerlerinde törenler tertiplenmektedir.Milli İnkılâp hareketinin «evincl de Türk milleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1960
  • Bölükbaşı "Nisbî temsil usulüyle seçim şart,diyor ANKARA,HUSUSÎ CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı «nisbî temsil sistemi» nin CHP,CKMP ve münlesih Hür.P.nln temel prensipleri arasında olduğunu belirtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇES Her akşam ZEKİ MURE KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN ve ASİL TÜRK GENÇLİĞİNİN HÜRRİYET MARŞI VATAN TÜRKÜSÜ "OSMAN PAŞA,TABLOSUNU MEHTER REFAKATİNDE TAKDİM ETMEKLE ŞEREF DUYAR Her Pazar saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • M/S DALGA motoru Frigorifik 96 m3 ambarlı)15 Haziran 1960 tarihinde Köstenceye hareket edecektir.Gıda maddesi veya muntazam ambalajlı yük 13 Haziran 1960 tarihin» kadar kabul edilir.ET ve BALIK KURUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • KERESTECİLERE FIRSAT!Mahdut miktarda gelmiş olan 65 lik KATRAK MAKİNALARİ i$ln sipariş kaydına başlanmıştır.8 saatt« 40 metni biçer.Çalışır nümuna görülebilir.edinu.GÜRCE KOLl.ŞTL Teli 84 39 68 P.K.iû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • HARİKA DİKİŞLİ AMERİKAN TİPİ KOT w oabiı Kemerle Yapılıyor Bütün Mağazalardan ve Elbisecilerden ARAYINIZ PANTOLON ALIRKEN ARKA CEPTEKİ YILDIZA M MARKAYA DİKKAT.BANKALAR CAD.SENPİYERHAN Galata-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • Yol ve bina inşa ve tamiratile evrakı matbua işleri ihale edilecektir.İstanbul Vilâyeti Daimî Encümeni Selâhiyetleri Temsilciliğinden:1 Istanbulda Balmumcu ve 4 üncü Levent ve Zincirlikuyu Gayrettepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • fMIMIl» mı ı m ıUTMMıHmn IgMH İKİMİ 15 BİNDEN.103 MİLYONA Daktilonun başına oturdum.Tam yazıya başlarken,sokaktan incecik seslerle dolu bir şarkı yükseldi:Kızını,seni Bayar a vereyim mi?Kızım,seni Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • 10 uncu Uçaksavar Topçu Alay Kumandanlığından tebliğ edilmiştir KONU Uçaksavar Top.Atışları.ATIŞ GÜNLERİ 1.13 Haziran 1960 Pazartesi 14 Haziran 1960 Salı p 15 Haziran 1960 Çarşamba 16 Haziran 1960 Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • f_XV f\jtm.*3 Â YAPILAN DARBE Dünya basını Türk Ordusunun giriştiği devrim hareketinin şimdiye kadar görülenlerin en müsbeti olduğunu yazıyor ve seçimlerin biran evvel yapılması temennisinde bulunuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • 2500 LİRAYA 2 ODA 1 Balkon,1 Duş ve Tuvalet,Müstakil Daire,Müşterek Bahçe,Tapulu Plaj Bütün tavanlar betonarme olup,bir nıetremlkâpta 7-9 torba çimento kullanılmıştır.İnşaat Arslan Tuğla Fabrikasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • Gölcük Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğünden Dört zamanlı,mekanik püs kürtmeli 110 160 BHP gücünde 700 900 pervane devirli,İlk hareketi elektrikli üç adet deniz tipi ûlzel satın alınacaktır.Elinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • üfilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İtlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1960
  • PAZAR RUMİ 137S 12 137» Zilhicce HAZİRAN Mayıs 17 19 6 0 30 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.28 12.14 16.14 19.41 21.44 2.ÜS VAKİT VASATI EZANÎ 8.47 4.33 8.33 12.00 2.03 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Harekete katılan Tabura Konyada tezahürat yapıldı Onbinîerce Konyalı,Ankara'dan donen taburun gemilini takip etti,Jetler de törene katıldı KONYA,HUSUSÎ Konya dün gece tarihî bir gün yaşamış ve Ankara'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • HONG KONG'DA TAYFUNDAN 15,000 KİŞİ EVSİZ KALDI LONDRA,RADYO Hafta İçinde Hong Kong'da vukubulan tayfunun bilançosu belli olmuştur.45 kişi ölmüş,15.000 kişi de evsiz kalmıştır.11 k^l de kayıptır.Honk K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • BİR TAKSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI ADANA,HUSUSÎ Karataş'dan dönmekte olan Hasan Özkan İdaresindeki Adana 10579 plâkalı taksi şehrimize gelirken yolda 8095 plâkalı kamyonla çarpışmıştır.Çarpışma sonunda 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Fâaliyete geçmeyen şirket için her yıl 120 bin lira masraf yapılmış İZMİR,HUSUSİ izmir'deki suiistimalleri teshitle görevlendirilen 5 kişilik komisyona Ege Elektrik T.A.Ş.İle İlgili bir İhbar yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • İnşâ hâlindeki yedi gecekondu yıktırıldı İZMİR,HUSUSÎ izmir Belediyesince gece kondu inşaatı yasak edilmiştir.Samantepe mevkiinde 2,Gürçeşmede 4 ve Boğailçlnde tir gecekondu yapıldığı görülmüş ve bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • BİR DÜZELTME Pazar günkü nüshamızda Kayaerl'de nezaret altına alınanlar arasında Elektrik Otobüs İdaresi Müdürü yerine sehven PTT Müdürünün bulunduğu yazılmıştır.PTT Müdürü Nuri Koca vazifesine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Işıl Ozışık,sırıkla atlama rekorunu kırdı ANKARA,HUSUSİ Milli atletlerimizden I»ıl Özıjık,dün yaptığı rekor denemesinde «ırıkla atlamada 4.02 İle yeni Türkiye rekorunu kırmıştır.Eşkl rekor 4.01 İle Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • İMillî Lig'in son maçı Beşiktaş-Fenerbahçe s)BaştaTaft Altıncıda ı diğer bir gayeii de geçenlerde-çok kotu bir oyunla Adana'da 2-0 kay-I beıtiği hususi maçın revangını al-mak olacaktır.Fenerbahçe bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • America D.Spor' ıı açık farkla yendi:60 Başıarafı Altıncıda ekip futbolu takım lıalinde bilerek ve cambazlık yapmadan oynayablli-»yordu.4-2-4 sistemini benimseyen Aınerica'da n.aıkaja ehemmiyet veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • At vebası yüzünden Elâzığ'da 40 at öldü ELÂZIĞ,HUSUSÎ Elşzığın Murat vadisi köylerinde at vebası görülmüştür.Bu hastalıktan şimdiye kadar 40 hayvanın öldüğü söylenmektedir.Afrikada Nil vadisinde görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Yüksel Menderes Belgrada tâyin edildi Baştarajı Birincide Tahran Büyükelçiliği müsteşarı Bctüı Karaburçak,Birleşmiş Milletler nezdlnde Türkiye daimi misyonu Büyükelçilik müsteşarı İsmail Erez,Atina Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • U-2 pilotunun babasına Rusyaya gelme izni verildi WASHİNGTON,RADYO Rusya üzerinde düşürülen U-2 Amerikan keşif uçağının pilotu Francis Powers'ln babası dün Rus Başvekili Kruşçev'den bir mektup almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!baş,diş,adale,sinir,romaıiz ma,siyatik,lumbago 'ayrılarını teskin eder 2£QQQ£| muayyen zamanlar ciakı sancılara karşı daima başarı ilâ kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • SUBAYLARA 1 YIL KIDEM VERİLDİ Bnştaralı Birincide a)Terfi şartlarını haiz bulunanların terfileri derhal yapılır ve nasipleri,düzeltilen nasiplerine güre,bekleme müddetlerini tamamladıkları 30 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • MAHKEMELER TEŞKİL EDİLİYOR i BaşUtrah Birincide Diğer komisyon ise sabıkların İslediği suçlan tesbitle meşgul olmaktadır.SUİİSTİMALLERİ İNTELEME HEYETİ S^bık Devlet ricalinin suiîstirnalleılnl ve yols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Bir nümayişçiye tekme atarken resmi çekilen D.P.li inkâra kalkıştı Bmıtarafı Birincide mıştır.27 Mayıs İnkılâbını müteakip firar eden Kernal Temizkap,Ankarada polisler tarafından yakalanmıştır.D.P.lin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • 1 Bir Rus işçisi i Sputnik yerine yiyecek istedi f Pravda gazetesinde çıkan mektubunda i işçi «Sputniklere har-1 canan para,halkın fğ solurunu kesti» diyor I MOSKOVA,a p.S Sovyet Komünist Partisinin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Castro 2 Amerikan oteline el koydu Kabadaki Amerikan ve İngiliz petrol şirketlerine Rus Petrolü işlemedikleri takdirde el konulacağı ültimatomu verildi HAVANA,AJ».Kûb,a hükümeti,iyi işletilmedikleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Batı Almanya Hükümeti silâhsızlanmaya razı Hariciye Vekili Strauss,anlaşma için Batılı devletlerin muvaffakatinin şart olduğunu belirtti LOS ANGELES,AA.Batı Almanya Müdafaa Vekili Frajıı Josef Strauss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • izmir'de 1664 çeşitli silâh teslim edildi İZMİR,HUSUSÎ 27 Mayıs İnkılâbını müteakip İzmir İçinden ve mülhakattan İlgili makamlara dün öğleye kadar 3C3 mavzer,3906 tabanca,3390 av tüfeği ve 4105$ çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Tulga "Elimizde bir çok vesika var,dedi 4 Bnştarafı Birincide ticrler doğurmuştur.Köylerde camiler,bahalar evlâtlarından ayrılmak «orunda kalmışlardır.İsle İm yüzdendir ki.Türk ordusu l u lıûılİMİer s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • BEYAZIT HÂDİSELERİ TAHKİKATI BAŞLADI t Baştarajı Birincide rafından yürütüleceğini söylemiştir.Savcılar lcabettlği takdirde hâdiseyi çıkaran sanıklarla,şahitlerin ifâdelerini alacaklardır.Polislere at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Japonya'da dün de nümayişler yapıldı t baştüTüft Birincide dahi «barbarca* diye vasıflandırılmıştır.Beyaz Saray.Ike'ln Japonyays 3 günlük ziyaretini bıı hâdiselere rağmen yapacağını dün tekrar teyid e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • EN GÜZEL HEDİYE HAZRETİ MUHAMMEDİN m.JljL jL M Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTABEYİ Ankara Caddesi No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 aayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • İtalyan güzeli,Avrupa güzeli seçildi BEYRUT,A.A.Lübnan'da yapılan Avrupa Güzellik Kraliçesi seçiminde birinciliği İtalyan güzeli Anna Ramalli kazanmıştır.Avrupa güzeli esmerdir,1.75 boyundadır.Müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Müssolittımn küçük kızı evlendi RAVENNA İtalya)A.P.Eski İtalyan diktatörü Mussollnl'nln en küçük kızı Anna Marla Mussollnl bir televizyon organizatörü 11* evlen» mistir.Tören* eski diktatörün karısı,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • BİR UÇAK DÜŞTÜ 29 KİŞİ ÖLDÜ BRÎSBANE,A.P.«Transaustralla» hava yollarına «it bir uçak Brisbane'dan Mackay'a giderken düşmüş,İçindeki 25 yolcu,4 mürettebat ölmüştür.Yolculardan 9'u çocuktu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • italya'daki çimento işçileri grev yapıyor ROMA,AA.Italya'daki bütün çimento sanayii işçileri dün sabahtan itibaren 24 saatlik bir grev hareketine girişmiştir.Çeşitli siyasi temayüllU sendikaların dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Genç hürriyet şehitlerine İstanbul Üniversitesince yaptırılacak «Hürriyet Âbidesi» için yapılacak teberrular Üniversite Sayın Rektörlüğünce Beyazıt Şubemizde açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Çok aranan Dİ PARALENE Cream Antihistaminik)ve TRONOTHANE Cream Basur ilâcı)Piyasaya arzedilmiştir.ABBOTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1960
  • DENİZCİLERE İLÂN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmişti*.İLÂN NO:İLÂN TARİHİ:l mf f» «um ı ıı iıi 15 ll/Haziran/1960 21/Haziran/1960 13/Haziran/1960 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1960
  • HAZİNEYE YARDIM KAMPA KIN ORDU VE HALK ŞEFE Alyanslarım verenlerin tekrar yüzük almaması istendi Alyanslarını teberru edenlere Millî Birlik Komitesi işaretli gümüş yüzük veriyor Devlet hazinesinin alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • b:I:I^.'M.U.Ijj^yj HADt İPEK YÜN] d I] KTDC İU FVİNIIF RIH I8MAMI AD Sak1' DP-Ağr» mebusu Kasım KUfrevi'nin evvelki gün Vatan caddesindeki evinde askerî ekipler ¦VUrntlI IH 81 CtinUlû DULllnMilLUn tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • Üniversite yarın büyük bir mitingle açılıyor Üniversite bahçesinde yapılacak törene fakülteler ve askerî okul mensupları şehrin muhtelif yerlerinden askerî vasıta ve tanklarla gidecek İstanbul Ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • SİVASTA 3 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ StVAS,HUSUSÎ Milli inkılâp hareketi aleyhinde menfi propaganda yapan şahıslar nezaret altına alınmaktadırlar.Doğu İllerinde yakalanan inkılâp aleyhtarı 82 kişi Sivas'a get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • İŞÇİ SENDKALARINDA BAZI İDARECİLER TASFİYE EDİLECEK 10 İşçi Sendikası Başkanı adına Batın Teknisyenleri Sendikasında yapılan basın toplantısında.Bahir Krsoy «İdareciler arasında tasfiy* yapılacağını»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • Haksız yere Bakanlık emrine alınan memurlar vazifeye iade ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekâletinde,eski idara tarafından Bakanlık emrine alınan ve haksız yere emekliye «evkedilen öğretmenlerin durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • Sarper,Türk Yunan münasebetlerinin inkişaf edeceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Dışişleri Bakanı Selim Sarper bir Yunan gazetesine verdiği beyanatta «Türk Yunan münasebetlerinde herhangi bir değişiklik yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • Vâızfar «Hürriyet ve devrim» mevzuunda vaaz verecek BURDUR,HUSUSÎ Müftülük,Millî İnkılâp hareketi hakkında halka anlatılmak üzere vaizlere «Hürriyet ve mevzuunda bir talimat vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • 3 sabık mebusun mallarına el kondu İSKENDERUN,HUSUSÎ Sabık D.P.mebuslarından üçünün mallarına el konmuştur.Bunlar Mithat Küseyri,Abdullah Çilli ve Şemsettin Musaoğlu'dur.Bu üç mebus diğer 6 sabık D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • KISA HABERLER SPOR-TOTO'rmn sekizinci hafta müsabakalarını teşkil eden Türkiye amatör futbol şampiyonası gurup maçlarına dün Samsun,Mersin ve Konya'da yapılan karşılaşmalarla başlanılmış ve su neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • OLİMPİYAD KADROSUNDA İNDİRME ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan daha önce verilmiş olan taahhütlerimize sadık kalarak Olimpiyatlara iştirak edeceğimizi söylemiştir.Ancak.Millî Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • America-D.Spor'u açık farkla yendi:6-0 Brezilya takımı yorgun rakibi karşısında rahat oyun çıkardı.Mavi Lacivertli takım her hattı ile mağlûbiyeti hak etmişti ı m f-1 Hini tPr^*fV"i-ı-Lkı-vwi' iWv.v,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • GÜRSEL KUPASI FiKSTüRÜ DÜN TESBİT EDİLDİ M.T.T.Birliği tarafından tertiplenen «Cemal Gürsel Kupası» futbol turnuasımn fikstür taslağı dün Futbol Federasyonu ve Birlik temsilcilerinin iştirakiyle tesbl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • G.Saray Seyfi ve Ogün ile Anlaştı Sarı Kırmızılı idareciler Altaylı Ayhan'ın kontratını feshettirmeye çalışıyorlar İZMİR,HUSUSÎ GALATASARAY menejeri Gündüz Kılıç ve Antrenör Coşkun Özarı,Ankara'dan şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 37 29 7 1 68 14 65 9 G.Saray 38 24 10 4 74 23 58 18 F.Bahçe 37 26 6 5 87 38 58 16 İZ.Spor sa 17 13 8 62 43 47 29 D.Spor 38 17 11 10 49 40 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1960
  • MİLLİ LİGİN SON MAÇI:BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE Bugün saat 17 de Ankara'da oynanacak maçta Siyah Beyazlılar şampiyonluklarını gölgelememek,Sarı Lâcivert'liler ise en az bir beraberlik alarak Nillî Lig ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor