Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1960
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:11 SAYI:3607 BUGÜN 6 SAYFA 25 KURUŞ Nezihe Araz'ın her zaman zevkle oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • U+U2&4C Dk.a*t FİLM İTHALÂTI KONUSUNDA!HÜKÜMETTEN BEKLEDİĞİMİZ f^l"7.Mayıs inkılâbı ile vûf I cut bulan yeni hükû-»J metimizin geni;bir forma giriştiği su günlerde Türk sinema piyasası da geleceğine ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • YAZ USAN KURSLARI HAZİRAN AYINDA BERLITZ LİSAN DERSHANESİNDE AÇILACAK İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına talebe kaydedilmektedir.Beyoğlu:İstiklâl caddesi Sümerbank sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay Sınıf Okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun yalnız 1.sınıfına,Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Acıklı hal;G.Amerika devesi.2 Çamaşırdan sonrası;Vücutça sıhhatte oluş.3 Eski re medenî bir millet;Fasıla.4 Mahsul;Tozluk yerine bacaklara dolanan ensiz uzun kumaş,5 i—Hiç ^üzünt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • NAKER Müessesesinden İstanbul gümrüğüne gelmiş bulunan 1959 model Dodge Desoto Plymouth arabalarımızdan almak istiyenlerin mevcudu çok azaldığından acele Müessesemize müracaatları rica olunur.Naker:İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Dış Ticaret Rejimine dair ithalât talimatnamesinin 2.ci maddesi ve Türkiye Odalar Birliği tarafından hazırlanan ek talimatname gereğince ithalâtçı vesikalarının her yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • VEFAT Merhum Emekli önyüzbaşı Şükrü llter İle Nazmiye llter'in oğlu,Melek Atanç ve merhum emekli Eczacı Albay Ali Rıza Atanç'ın damadı,Ayşe Leman llter'in egl,Tülin llter'in babası,İstanbul Erkek Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • Köprü-Kadıköy arası 13 dakikaya inebilecek Köprü İle Kadıköy arasını 13 dakikada katedecek,saatle 20 mil süratli deniz otobüsleri işletilmesi istenilmektedir.200 kişilik deniz otobüsleri İskelelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • ÎETT'NİN 835 OTOBÜS PASOSU İPTAL EDİLDİ l.E.T.T.İdaresinin otobüs pasolarından 835'i iptal edilmiştir.Bu pasolar Belediye Reisi veya feshedilen Meclisin kararıyla verilen pasolardır.Milli Komite karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • KARNESİZ SEYYAR ESNAF OLMIYACAK Ayın 15 inden sonra karne almamış olan seyyar esnafın satış yapmasına mâni olunacaktır.Karne tevziatı Hâl Müdürlüğünde yapılmaktadır.Evvelce her türlü kayıttan azade ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Ümran Tuncay'ın eşi,Halûk,Haldun ve Ferudun Tuncay'ın •evgill babaları,Deniz Binbaşı Hüsameddln Tuncay'ın ağabeyleri,Kuleli Askeri Lisesi Öğrenci grup Amiri Süvari Yarbay,HASAN TUNCAY 936
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • NURTEN Tt^NEK İle ERGUN ERGEVİN Nişanlandılar 6.1960 Ayvalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • Berran SODAN İle Alparslan KANÇAL Nikahlandılar 9.6.1960 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • jf\I Durura bir göz atalım.DEVRİEN iktidar olayları kelimelerin arkasına ulamak mcrakmdaydı.Mesel Irticarok ama mürteci var,derdi.Yahut:Pahalk artmıyor,hayat seviyesi yükseğ liyor.Böylece illeti aldat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • Bir genç öldürdüğü adamı soyup sırtında taşıdı Muzaffer Tarımcı İsimli 18 yaşındaki bir nlkelâjcı çırağı,«vvelkl «ece kendisine cinsi münasebet teklif eden 31 yaşındaki seyyar «atıcı İbrahim Simitçl'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • Silivri Askerî Belediye Reisliğinden 1)Belediyemize» kasabamız deniz sahilinde inşa edilmiş bulnan,iki oda bir hol,WC,banyolu ve su ile elektriği mevcut i?adet dinlenme evi mevsimlik olaark icara veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • SİvTMALAR J BEYOĞLU 1 Gökler ALİ AZAR Tel:44 25 6)1 Kanlı Ok Vidmark SpencerTracy Renkli Ttirtç».2 Gangsterin Jilesi Robert Taylor Lana Turner Türkçe ATLAS Tel:440835)Gönüllü lnatil Glenn Ford tan Hef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • m.m.I.IINMHU İSTANBUL E 6.57 Açılı?ve program 7.00 i Armarıdo orkestrası 7.15 Saz eserleri 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durui mu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 9.00 Operet ve müzikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ Jfg 7 'Her,ay|50o" liraya:kad»r ZENGİN ÖMÜR BOYUNCA'/PARA AYLIK GELİR/İKRAMİYELERİ 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ Râ*a^» aM^5 HtaüRKİYE VAKIFLAR BANKASI 'H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • VEFAT Merhum Kâmil beyin eşi,Kevser Karamızrak ve merhum Prof.Burhanettln Batıman'ın anneleri,Muharrem Karamızrak ve Suzan Batıman'ın kaym valdelerl,Dr.Gündüz,Sumru,înci ve Cânan'ın büyük anneleri,Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1960
  • OĞLAK BURCU ft [22 Aralık 20 Ocak] Hayat görüşünüzü değiştirebilecek mühim bir hâdiseye yaklaşıyorsunuz.KOVA BURCU t T21 Ocak İS Şubat] HIı âleminizde bir durgunluk var.Yakın hadiselerin yorgunluğu.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • Bağcılar Bankasının hesaplarına el kondu İZMİR,HUSUSÎ Bâzı yolsuzluk iddiaları üzerine Bağcılar Bankası muamelâtına askeri makamlarca el konulmuştur.Şehrimizde bulunan iktisadi devlet teşekküllerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • DİŞ SAĞLİĞİ ÇOCUKLUKTA BAŞLAR I: S;¦pana ANTİ-ENZYM,WO-9 LU DİŞ MACUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • GELEtfR| konu KoM£U ZÎYARETİNE BSKCi REFAKATİNDE GİDİP GBİMEBİLDİCÎ TARİULFR-DE7DÎ.ÎSTAN&DL OLAĞANÜSTÜ öüNLtP-VASl^Ofr ^îLHASSA TATAVIADA [firiNti KM-TUlüS)GECEIER» U$T OsTEÜNAYFTLEÜ i$ltNİY0R,FAİLÎ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • OSMANLI J1 Apartman dairesi UdeM00.000 lira sl\Adet 20.000 lira aijrıca V 80.000 liralık muhtelif para ikramiyeleri ÇflkİlİS IOAqusrosl960 BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • Gösteri yapan talebeler müdürlerini istifa ettirdi ıldız Teknik Okulunun bahçesinde toplanan talebenin nümayişinden sonra müdürler çekildi Yıldız Teknik Okulu Müdür ve Müdür-Muavini,talebelerinin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • HARİKA KOT Bütün Mağazalardan ve Elbisecilerden ARAYINIZ PANTOLON ALIRKEN ARKA CEPTEKİ YILDIZA w MARKAYA DİKKAT.TOPTAN Sd/rş merkezi.HNKAIARCAD.5ENPİYEK HM Ga/ah/sfânhul »TEL:44 0655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • ölçmen'e ait inşaat projelerinin bedeli Kızılayca ödenmiş DP ocak ve bucak başkanlarının da Kızılay'da memur olarak çalıştığı tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Sakıt Kızılay İkinci Başkanı Konya Milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAVİŞ Gençler Atanın heykeli etrafında kenetlenmişti m Bu maddenin kabulü imkânsız.Mukabil bir teklide bir anlaşma yolu bulmak lâzım:örfi İdare,şehit üniversitelileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • [HADİ İPEKYÜN] Cieçirülği »inir buhranı il* ortalığı birbirine katan jandarma eri yakalanırken Çıldıran jandarma su sıkılıp yakalandı Rastgele etrafa ateş eden er girdiği handan gaz bombası atılarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • TÜRKİYE'DEKİ AMERİKALILARIN DOLAR KARABORSASI WASHİNGTON,A.P.Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Senato Silâhlı Kuvvetler Tâli Komitesinde verdiği izahatta ¦Türkiycde dolar karaborsası geniş çapta yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • yV?I TAKVİMDEN i BİR YAPRAK I 1 Milyar 166 Milyon RADYODA Devlet Vekili Şefik İnan'm iktisadî vaziyetimiz I hakkında yaptığı konuşmayı dinlediğim zaman hayretler içinde kaldım.Hayret ne kelime?Ağzım b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1960
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1.İsparta Garnizonu ihtiyacı için 2000 ton buğday ve çavdar kırdırılacaktır.Bedeli 100.000 lira,geçici teminatı 6250 liradır.2.Kapalı zarfla ihalesi 20.6.1960 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • CİİÎCAH mm BU 6I0APA AĞA VE ADAMLAQ| HUPİYFYİ AplVOPPU.CfegT^ ı(u i r?^i%s?P(«fî/î^f ICEODE SESLE»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • BSSTADA H i AIZŞlSlNDA-MAZIMI BlEMZ.SOMI^A GÖN,DEKECEği'M.SİM-Dj ONUNKİ SE 1îe.OıVORı_l/METİCE.Vı AUK.ûl_MAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • JOHNKYWAZARD GE%Ç taZ.et tc/Zru AZASttH Avuç lUUZiFt/N Ç/NE,Çz£rBUmE/&ND£ OAhC ga BulaihAn Bıfzse fcd/er s-ikis,ATintıZ'-ı ıı il» s-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • İİŞlMöİAKlifiiÖölBİİs ÇOK CÖMERT ADAMOıe-İVl BAHŞİŞ vElZıK.MKt Aep'i ŞEHiKoer HEEJ-CES TANlJZ.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • ^r EU~KTRİ SAATİ ViMH DuCCMUS.İ0IM DE.VOK—OTURUP SUNU TAMİKİ EDEYİM rr AU SABAHLEYİN SÎSOKTA ATMIŞTI.ORADA OTuRACA-GINA KALK Ş*J ŞİGOKTANIM TELİNİ OEGİSTıWK/eg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • Ben SANA.Ekmek isterim!Bu yaşta bile SANA'nın nefis tadına hayran!Her gün,SANA sürülmüş ekmeğini İster.Çocuğunun sıhhatına düşkün olan annesi,ono dalma SANA sürülmüş ekmek yedirir SANA'da çocuğunun ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • Hfiiliıgefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Tazı 1 j 1 r i n t fiilen İdara *dpn mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • HtCBÎ CUMA RUMİ 137» 10 137« Zilhicce HAZİRAN Mayıe 15 19 6 0 28 VAKİ T VASATÎ ezan!Güne» 4.28 8.4* öğl» 12.13 4.38 İkindi 16.14 8.34 Akşam 19.40 12.00 Yatsı 21.42 2.02 İmsak 2.09 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • »ey AUTOUTE üzerinde ısrar'ederseniz GAİLESİZ.ARABA KULLANABİLİRSİNİZ Arabanız] için t en| iyl$ eîektrikTaksamınınJ ne]markar olduğunu bilmek için,tekııisiyen olmanıza asla Jüzum yoktur.Israrla Orijin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 Ankara dahilinde Üniversiteye ait 780.000.Yediyüz seksen bin)lira keşif bedelli 4 adet çelik baraka kalorifer ve elektrik tesisatı dahil)inşaatı birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • GÖLCÜK DENİZ FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dört zamanlı,mekanik püskürtmeli 110 İfiO BHP gücünde 700 900 pervane devirli,ilk hareketi elektrikli üç adet Deniz tipi Dizel satın alınacaktır.Elinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • HİNDİSTAN BÜYÜK ELÇİLİĞİNDEN Ankaradaki Hindistan Büyükelçisi,Çankayada Pafta No.260,Ada No.195,parsel 22)inşaatı düşünülen Elçilik binasının yanındaki eski binanın yıktırılması ve yerinin temizlettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1960
  • Abdülhamidin bile aklına gelmeyen "imha plânı" HarbiyelVlerin gazete okumalarını yasak etmiş olan Abdülhamid,mektepteki bakkalın boykot edilmesinden kuşkulanarak Bir gün benim aleyhimde de kıyam edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Yüzbinlerce İstanbullu Hürriyet şehitlerini Ankara'ya yolcu etti Bağtarafı Birincide SAAT S İki hürriyet çehldimiz,¦»i'rman Fakültesinden Turan Emeksiz ve İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Netlim Özpola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Kız oynatan Meclis Reisi mahkûm oldu PARİS,A.P.Fransız Milli Meclisinin etki Reisi Andre Letroquer 16 yaşından küçük kızların Strip-teaso yapışını seyrettiği için 3000 frank para cezasına mahkûm edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Kaçak imalâthanede mantarlar patladı IZMtR.flUSUSÎ Kaçak bir mantar imalathanesinde,mantar sandığına çivi çakan bir isçi Infilftkç ve 10 kadın isçinin yaralanmasına sebep olmuştur,tnfilâki müteakip çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • SİNOP ÜZERİNDE İKİ JET UÇAĞI ÇARPIŞTI ANKARA,HUSUSİ Merziion üssüne mensup F-86 tipinde iki Jet uçağı,Sinop burnu üzerinde çarpıtıp denize düşmüşlerdir.Eğitim uçuşu yapan pilotlardan Binbaşı İsmet şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • OTO SAHİPLERİNE gambrelsiz lastiklerin T U B E L E S S)Yamaları oto yedek parçacılarına tevzi edilmiştir.Umum!«atış:Durulax Ştl.Karaköy Palas 4 No.20 Tel:44 23 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • w m**m Yep yeni bir plân!U o z j '5 u o 0 e fi 3 •O O 100.000 IOÖ.ÖÖO 100.000 üç ADET YİRMİBEŞBİN LİRA 5.000 5.000 5.000 üç ADET YÜZBİN LİRA 25.Q00 25.000 25.000 üç ADET BEŞBİN LİRA ve AYRICA ADET 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • POLATLI TOPÇU OKULU SATIN ALNA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda Cinsi yazılı Yiyecek maddeleri)hizalarmda gösterilen gün ve saatte ICAPALI ZARF USULÜ)ile satın alınacaktır.Muhammen İlk İhale Şartnamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • GARAJ USTASI ARANIYOR Enstitü mezunu,oto tekniğine bihakkın vâkıf,dizel motorlarından da anhyan GARAJ TAMİR USTASI alınacaktır.Taliplerin 35 yaşından fazla olmaması ve askerlik ödevini bitirmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Dikkat Dikkat Rumeli Hisar NECİP BEY BAĞI OTEL!Yeniden tefriş ve tanzim edilerek AİLELERE PAN-SİYON verilmektedir.LOKANTA KISMIMIZ DA temiz servis TAZE BALIK ve mezelerle hizmetinize amadedir.BAĞ kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • £500 LİRAYA 2 ODA 1 Balkon,1 Duş ve Tuvalet,Müstakil Daire,Müşterek Bahçe,Tapulu Plaj Bütün tavanlar betonarme olup,bir metremlkapta 7-9 todba çimento kullanılmıştır,înjaat Arslan Tuğla Fabrikasının v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Amerikada bilûmum unlu mamullerde vitaminle zenginleştirilmişi kullanılmaktadır Ingilterede ekmeklik unlara vitamin ilâvesi kanunla mecbur kılınmıştır.Memleketimizde ise ilk olarak,bıskuılerme JMIHB U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • KELİMESİ İOOKURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK BEYOĞLUNDA seyahat dolayısiyle takımlarıyle devren «at.Tamirhane.49 20 40.DEVREN sat.Buzdolaph Bakkaliye Spor Cad.Yenlyol No.1 Beşiktaş A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • GEÇİCİ ANAYASA TASDİK İÇİN GÜRSELE VERİLDİ ft Baştarafı Birincide deki bir suali de «Öyle bir şey mevzuu bahis değildir* diyerek cevaplandırmıştır.İTİRAZ HALİNDE Geçici anayasanın hazır olduğunu ve De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • KIBRIS'TA TÜRK!FR YENİ PARTİ KURACAK LEFKOŞA,BADYO Kıbrıs Türkleri liderlerinden Dr.İhsan Âli yeni bir siyasi parti kuracağını bildirmiştir.Lel'koşa'da bir basın toplantısında kararını açıklayan Dr.ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Sukarno'nun tevkif edildiği yalanlandı CAKARTA,AA.Endonezya hükümeti.Ordunun iktidarı ele aldığı ve Balkan Sukamo'yu tevkif ettiği yolundaki söylentileri yalanlamıştır.Endonezya İstihbarat Bakanı Mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • ŞEHİT TURHAN'IN ANNESİ "KANI HELÂL OLSUN,DİYOR Başt/j-rajı Birincide Oğlunun çehlt düştüğü Turanın İstanbuldaki amcazadesinin Malatyadaki kardeşine telefon etmesi üzerine öğrendiğini Zeynep Emeksiz,«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • TEBERRU KAMPANYASI BÜTÜN YURDA YAYILDI t Baştarajı Birincide Türk Ordu mensuplarının giriştikleri bu teşebbüse Milliyet ailesi dün 23 parça ziynet es/yası ile katılmış ve ziynetleri hazineye devredilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • Jokey Kulübün İzmir şubesine el konuldu IZMİK,HUSUSÎ Jokey Kulübün tanır Şubesine de dün askeri idare tarafından el konulmuş,kulübün bütün vesikaları ve eşyası müsadere edilmiştir.Jokey Kulübe el konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1960
  • KOK TEVZİATI 15 HAZİRANDA BAŞLIYOR ANKARA,A.A.Ankara ve Istsnbulda 1960 1961 mevsimi teshin kömürü tevziatına,geçen senekl şart ve esaslar dahilinde 15 Haziran 1960 Çarşamba gününden İtibaren başlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1960
  • Türklerin kazandığı muhteşem zafer Glaagovo Evening Time» gazetesinin dünyaca tanınmış futbol kritiği GAİR HENDERSON as\ığıdaki yazıyı MİLLİYET okuyucuları için kalem* almıştır.G.HENDERSON Bu muhteşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • 10 KULÜP GÜRSEL KUPASINA GİRİYOR Eliminasyon usulü ile oynanacak maçların seri başları Beşiktaş,F.Bahçe ve G.Saray NÜMÜZDEKİ hafta L-ar-J çamba günü Mithatpaşa ¦tadında başlamak üzere 10 ve İstanbul k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • KIRKPINAR GUR£ğLERI TEHİR EDİLDİ Müsabakalar 24 Haziranda başlıyacak.Bulgaristan'da taraf tutan hakemleri FİL ya şikâyet ettik EDİRNE,HUSUSİ i Bu senekl tarihi Kırkpınar güreşleri yeni yapılmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • SOFYA BOKS TURNUASINA 6 BOKSÖR GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ 13-19 Haziran tarihlerinde,Sofya'da yapılması icap eden enternasyonal Boks turnuası bu defa 20-23 Haziran tarihlerine tehir edilmiştir.Memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • SPOR-TOTO 9 uncu HAFTA NETİCELERİ Spor-Toto'nun dokuzuncu hafta maçları dün Adapazar'da yapılan terfi ve tenzil maçları ile sonuçlanmıştır.İstanbul mahalli lig ve millî lig terfi tenzil maçlarını İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • Türkiye Amatör Futbol Birincilikleri Grup Maçları bugün başlıyor Futbol Federasyonu tarafından tehir dilen Türkiye amatör futbol birincilikleri grup maçlarına bugün Konya,Mersin ve Samsun'da başlanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • DÜNYA GÜLLE REKORTMENİ GELİYOR İstanbul Atletizm ajanı Eşref Aydin Eylül ayında Amerika,İngiltere,Macaristan,İtalya ve Fransa atletizm milli takımlarının iştiraki İle Istanbulda enternasyonal bir turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • t ^%jn!|l.»I|II|T~ [SAMt ÖNEMLt] Ankara'da kamp yapmakta olan şampiyon Beşiktaşlılardan bir grup antrenör Kutik'le bir hasbıhal esnasında görülüyorve Beşiktaş on maça Siyah Beyazlılar Ankara'da kamp y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • Transfer Arifesinde Mühim Kararlar FUTBOL Federasyonu,bu sene mukavelesi biten milli futbolcuların transfer haklarının korunması için Merkez İstişare Heyetine önümüzdeki günlerde bir teklifte bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • millî İzmir'in Altınordu takımı Adapazarında yapılan terfi vt tenzil maçlarını birincilikle bitirerek yine milli ligde kaldı.i Aııkaraımı bu yıl milli Ug'e katılan beşuici takımı PTT terfi ve tenzil m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • Terfi ve Tenzil maçları son puan durumu Takımlar O G B M A Y P Kp Altmordu 63219384 PTT 6402 13 884 Ad.D.spor 6402 13*884 Hacettepe 6312 10 975 Adalet 6 2 13 7 8 5 7 Eyüp 6 1„2 3 4 13 4 8 İz.D.Spor 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • m.m.ı.n-Vİ-ı,[HADİ İPEKYÜN',16 Haziranda Catanla'da İtalya amatör milli takımıyla karşılaşacak olan amatör millt takımımızın hazırlıkları devam etmektedir.Yukarıdaki resim futbolcularımızı bir maçtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.06.1960
  • Dünya Kupasına genç bir ladro ile gireceğiz Federasyon,Iskoçya maçının Norveç ve Rusya ile yapacağımız müsabaka için deneme mahiyeti taşıdığını açıkladı.Iskoçya ile revanş 1962 de FUTBOL Federasyonu â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor