Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • f İLHAN DEMÎRELİ yeyazıt Meydanında Üniversite kapısını kaplayan Atatürk dövizinin önünde toplanan yüzblnler,27 Mayıs inkılâp hareketinin heyecanını yaşadılar.Şehrimizde dün iki büyük miting yapıldı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • n t m ARTK BU LEVHAYI HUDUDA DİKEBİLİRİZ.fââıâifmulMMefatfâmtM^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Kapatılan üniversite bugün tekrar açılıyor 28 Nisan hâdiseleri üzerin» «âkit Hükümet tarafından Örfî İdare devannnea kapatılan İstanbul Üniversitesi bugün açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Şehitler Ankara'ya Maklediliyor Anıt Kabrin yanındaki anıta defnedilecek gençler için şehrimizde bugün büyük bir tören yapılacak 28 Nisan İle 27 Mayı» tarihleri ara-«ında şehit olan Üniversiteli gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Kıbrıs'ta miting LEFKOŞA,Hususî Muhabirimi* TEKİN YüKSE L'den Kıbrıstaki Türk Gençlik Teşkilâtı,Türklyedeki hürriyet mücadelesini anmak ve Türk Ordusuna bağlılığım belirtmek üzere Lefkoşada bir miting
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • DURUM MMWBWMPHMWMWİMMW1MH Ş Rey avcılığına paydos REY avcılığı,«âkit iktidarın bu memlekete en büyük kötülüklerinden biridir.Alman kararlardan,girişilen teşebbüslerde vatan ve milletin umumî menfaati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • izmir'de de dört aile çocuklarının kayıp olduğunu bildirdi İZMİR,HUSUS!İznıir Askeri Valiliğinin tebliğini müteakip şehrimizde dört aile İzmir emniyetine müracaat ederek çocuklarından haber alamadıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Amerika 52 milyon lirayı serbest bıraktı ANK Alî A.HUSUSÎ Amerikan hükümeti yeni Türk tııikımıetine 52 milyon Türk lirası hiba etmiştir.Zirai mahsul fazlası satıhlarından elde ediipn bu meblağı Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • VALİLİKLERE TÂYİN YAPILDI Dahiliye Vekili Tümgeneral Muharrem İhsan Kızıloğlu yayınladığı tebliğle bütün valiliklere yapılan tâyinleri açıklamıştır.Kızıloğlıı,mülkt idarenin bir an evvel tesisi nıaksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Millî Birlik Komitesi bir kurucu meclis şeklinde çalışacak ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyelerinin sayısının 42'ye çıkarıldığı ve bu komitenin normal seçimler yapılıncaya kadar bir nevi kurucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • ESKİ ANKARA VALİSİ "Ordu nedir ki„ demişti ANKARA,HUSUSÎ Ordunun İdareyi el* aldığı gece Millî Birlik Komitesi emrine geçen Riya-¦etl Cumhur Alayı Kumandanı Kurmay Albay Osman Koksal basın mensupların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • ögretea lf bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETERLER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İçleri için de Türkiyenin en ciddi teşkilatını kurmuş ve if kabulüne başlanmıştır.Meçken Laleli,Kemalpaıa,Ağayokusu No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Harbokulunun imha plânları açıklandı Orgl,Cemal Gürsel,bu konuda Sayarın riyasetinde Çankaya'da yapılan toplantının tafsilâtını anlattı Sabık Cumhurbaşkanı 1500 Harbiye!inin imhasında hicmahıurolmadıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • İSKOÇLAR!4 2 YENDİK IASAF UÇAR] Milli takımının dıtn Ankara'da fevkalâde bir oyundan tonca,Avrupanın sayılı ekiplerinden İskoç'ları 4-2 yenerek parlak bir zafer kazanmıştır.Takımımızın büyük kısmını l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • KAMPANYAYA MİLLİYET TE KATILIYOR Dün gece gazetedeki arkadaşlarımız yüzüklerini vesair altfh eşyalarını Millî Birlik Komitesine vermek üzera topladılar BÜYÜK Türk ordusunun devlet hazinesindeki altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1960
  • Ordu mensupları ziynet I m eşyasını hazineye veriyor Hazinenin altın stokunu takviye maksadıyla I.Zırhlı Tugay ve mensuplarının teşebbüsü ile başlayan harekete halk da katılıyor BİRİNCİ Zırhlı Tugay m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • İYASET ÜNYASINDA FCoft^-PANORAMA.MEMLEKETİMİZDE umumi alakanın duhilî gelişmeler üzerinde teksif edilmiş bulunduğu tsun günler zarfında,dışta milletlerarası hava aynı noktada sabit kalmıştır.Zirve Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • İSTANBUL KOLEJİ Yatılı Gündüzlü Kız Erkek ANA-İLK-ORTA Kayıtlar başlamıştır.Kontenjan dolduğu takdirde giriş TEST imtihaniyle yapılacaktır.Ana v» İlk kısmına devam «den eski öğrencilerimizin 1 Temmuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • Yarın ömrünüz boyunca saklıyacağınız tarihi bîr sayı daha çıkarıyor!Bu sayıda:Toplantı hâlinde yeni Kabineyi,Anayasa Komisyonunu,İstanbul'un yeni idarecilerini,Hürriyetlerine kavuşan gazetecileri,En y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ İler ay 500 liraya kadar ZENGİN OMUR BOYUNCA!PARA AYLIK GELİR/İKRAMİYELERİ 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ W TÜRKİYE VAKÎFİAR BANKASI İÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU 1 Gökler 2 »ir Ka-Lale Oraloğlu Türk ¦ALlvAZAtt Tel.44 25 62)1 Kanlı Ok Spencer Traey Renkli Türkçe,2 Gang''-terhı Hilesi Robı-ı ı Taylor Lana Tamer Türkçe.ATLAS Tel:440835)Gönüllü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • VEFAT Merhum Emekli önyüzbaşı Şükrü llter ile Nazmiye oğlu.Melek Atanç ve merhum emekli eczacı Albay AH Rıza Atanç'ın damadı,Ayşe Leman eşi,Tülin bahası,İstanbul Erkek Lisesi Müdür Muavini Muammer llt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • 33 KAÇAK SANDAL VE 13 MOTOR YAKALANDI Yaz mevsiminin başlamasını müteakip Boğaz ve Marmarada kaçak sandal ve motor benzeri deniz vasıtaları kullananlar takip edilmektedir.Bu faaliyet bilhassa bayram g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • Asıl suç işte budur GAZETELER sabık DP.liderlerinin münferit suçları üzerinde duruyorlar.Kim kaç para almış,kim hangi kanunsuz emri verf nıiş,Üniversitede vurulan öğrenci sayısının yef kl'ııııı vs.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • Paranızı YATIRIRKEN ve ÇEKERKEN aynı kolaylığı gösteren banka İlim lllfeıııiDiıiHI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • FLORYA EVLERİ BELEDİYE MEMURLARİNA YERİLECEK Şimdiye kadar imtiyazlı memur ve amirlere tevzi edilen İstanbul Belediyesinin Floryedaki yazlık evleri bu sene mevki farkı gözetilmeden az maaşlı memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • TAKSİ,BİR ÇOCUĞU EZEREK ÖLDÜRDÜ Aliettln Gökçe İdaresindeki 56742 plaka sayılı taksi Vatan caddesinde Muratpaga camlinln önünden geçerken 11 yaşındaki Feride Cebeciler*» çarparak öldürmüştür.Suçlu jof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI MECLİSİ FESHEDİLDİ Denizcilik Bankası ve Şilepçilik İşletmesinin İdare Meclisleri feshedilmişlerdir.Bankanın İdare Meclisi Reisi Yusuf Ziya önlş ile Şilepçilik İşletmesi İdare Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • CANAN ERMAN ıı« Mustafa Kasapoğlu Nişanlandılar 6/6A960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Son günlerde bdr yorgunluk duydunuzsa önümüzdeki hafta size yeniden canlılık getirecek.KOVA BURCU Ocak 19 Şubat] Iraz sinirlisiniz ve buyatıgtırmaya da yaşmıyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • berler 13.17 Batı müziği 13.30 Türk müziği 14.00 Hafif müzik 14.30 Türk müziği J-15.00 Ikl «a-at ara.İSTANBUL 6.57 Açılıj ve program 7.00 V»lse Musette'ler 7.16 Şarkılar 7.30 Karışık taban müziği 8.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1960
  • l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 A 5 6 7 8 9 Dağın alt ke-Sal.8 Şiddetli SOLDAN SAĞA:1 Doğrudan doğruya olmıyarak söylenen dokunaklı söz;Tavır.2 Huy;Tersi kötüleme.3 îklde birde gayri İradî kaş göz oynatma;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS niversite bahçesinde efsanevî bir gece geçti m Olup bitenlerin,Mecliste geçen konuşmaların gazetelere yazılması yasak edilmişti.Fısıltı gazetesi çalışıyordu v« r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:1959 sonunda,İş Bankasındaki Kumbara Hesapları şimdiye kadar Türk Bankacılık Tarihinde ilk defa 1 MİLYAR LİRAYI aştı.Bu,halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • YILIN 4 ÇEKİLİŞİNDE 300.000 LIralik İKRAMİYELER BİR mimiTt 100000 tin A»A«TIMAN DAİMIIBİ 2 T*lİMt(Tİ Beheri 40.000 Lira Değerinde)10 IV TlUHlıTI 5000er tin IV Til.Hli»» |000er Lira m «vtıe* 60.000 Ktl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • NİŞKOZ İ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Bulaşıklarınız ve tekmil ev işleriniz için yalnız P/jvJL DETERJAN N UJUZ/SENTETİK j%w sabunü kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Hasibe Blrdal'ın cşl,Mevlût,Şevket,Ali Birdal'ın babaları,Şeref,Şükrü,İrfan,Sabahat,Ergun Birdal'ın büyükbabaları,Kurukahveci Bayram Süleyman Birdal 8 Haziran 1960 çarşamba günü Hakkın ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • D.P.için tüccardan 1.5 milyon toplayan Müdür Ankara'ya çağırıldı İZMİR,HUSUSÎ Millî Hareketten evvel D.P.nin seçim kampanyasında kullanılmak üzere İzmirli tacirlerden para toplayan 1ğ Bankası Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Beyaz çamaşır için yalnız O-5.â^ DETERJAN S LÛ/L SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • BAYRAM günlerinde olup BİTENLER ŞEHİRDE:NEZARET ALTINA ALINANLAR Bayram sırasında nezaret altına alınanlar:D.P.eski İzmir Mebusu Muammer Çavuşoğlu,D.P.eski Trabzon Mebusu Nuri Larmloğlu,D.P.eski Çorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • IHADÎ ÎPEKYÜN1 UMUMÎ AC İÇTEYEtJI CD ceza evlerinde bulunan mıh-Umumi Mr 13 1 ti CIILCri kura ve tutukluların esleri ve çocukları dün Taksim ve Beyazıtta yapılan mitinglere «Af İstiyoruz* seklindeki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • İzmirdesuiislimalleri tahkik heyeti kuruldu Komite Başkanı,tahsis ve tevzilerde bir çok yolsuzlukların yapıldığını tahmin ettiğini söyledi tZMIR,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi tarafından şehrimizde de s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Rhee'nin Partisinden 101 mebus istifa etti SEUL,RADYO Sabık Güney Kora Cumhurbaşkanı Syngman Rhee'nin Liberal Partisinden dün de 101 mebus istifa etmiş va bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir.Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Org!Fazıl Bilge Askerî Temyiz Başkanı oldu ANKARA,HUSUSÎ Harb Akademileri Kumandanı Orgeneral Fazıl Bilge,Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanlığına tâyin edilmiştir,Bu husustaki kararname önümüzdeki günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Jokey Kulübünün evrakına el kondu ANKARA,HUSUSİ Sabık iktidar ricalinin belli başlı eğlence yerlerinden biri olan Türkiye Jokey Kulübü.bayramın ikinci güntl Ankara kumandanlığı tarafından basılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Bütün Basın Ataşeleri derhal geriye çağırıldı ANKARA,HUSUSİ Yurt dışında bulunan bütün baaın ataşelerine derhal Türkiye'ye dönmeleri bildirilmiştir.Basın ataşelerinin yurda dftvet sebebi açıklanmamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • İ sözü mukaddes bir emelin hülâsasmı teşkil eder.Asırlardan beri bu halk «refah» a susamıştır,fakat ne gariptir ki biz «refah» ke-İ limesine yalnız maddt varlık mânası veririz.Ayda binlerle lira İ gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • GLİKOZU bütün bakkallarda ve Migros satış yerlerinde,Ankara' da Cima mağazalarında emrinizdedir.'in en pratik kullanma şekli:Bir kilo toz veya kesme şekeri iki bardak su ile kaynatıp kestirdikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • •ttîp.SHASTo 5U Tf FPİKAPA DİR CANİNİN pE SiNPEOİ/U Mtf 1 HlRHİRİ$M*6lö?TAN EUMAK ftfel ZA&TA ONDAM YARDIM R)A İİ1İİN ¦İL "MILJ*» W HR HlfUSMATTOÇ TATAVLALlDip.MERHAMETTEN YANA NASiPSUPı(l.îVîsl^H\Kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Daktilo Aranıyor Dolgun ücretle İngilizce bilen daktilo aranıyor.Tel:47 18 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1960
  • Deterjan t* DETERJAN l\ i/j/Ts SENTETİK ^0WW^^ SABUNU bir 'NEKA' mamulatı Tel.2123 56 ve 22 05 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • T HIM.OAHA BuuâMAD TUN BE.NtEKEDE OL.DuSüNu Bü_iıpı^ V-1 V MİPtti^il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • AMA BEN 8uNı_ARiN AVİ.NASlNI ANU1.VAmADiM i 1_NE DEMEÇ BUNUAE.AMMA OA UZATTIN yiHU BuNLABl DEĞME J ©«ZETECU-EK.BİL.B DüŞüMÜF» VAZ4MAZ,itc BE.XiWuj_KADı fiAl_UANMA~ 4u ŞU MEKTUBU OA eiT IZA VEe_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • M.M.V.İstanbul I.No.iı Satmalına Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 3,500,000 kilo nebati margarin yağı satın alınacaktır.Beher kilosunun muhammen fiatı 474)kuruş 49)santim olup tutarı:16,607,150 liradır.Muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR Mahdut Mesuliyetti Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden 1960 yılında,Kırklareli Orman İşletmesinin muhtelif depolarından satın alınan ve alınacak olan tahminen 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • DENİZCİLERE İLÂN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.İLÂN NO:İLÂN TARİHİ 4 Haziran 1960 03 Haziran 1960 tarihinden itibaren aşağıda hudutları belirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN,Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun 1 inci,Deniz Lisesinin J i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Dıs Ticaret Rejimine dair ithalât talimatnamesinin 2.ci maddesi ve Türkiye Odalar Birliği tarafmdan hazırlanan ek talimatname gereğince ithalâtçı vesikalarının her yıl H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • MiBlitıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • HtCRÎ Perşembe RUMİ 1379 9 1378 Zilhicce HAZİRAN Mayıs 14 19 6 0 27 VAKİ T VASATÎ EZANÎ GUnef 4.29 8.49 öğle 12.13 4.33 İkindi 16.13 8.34 Aksanı 19.40 12.00 Yatsı 21.41 2.02 İmsak 2.10 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN:Cemiyetimize bağlı Darüşşafaka Lisesinin hazırlık birinci sınıfına babası vefat etmiş ve ilkokulu bu yıl pek iyi veya iyi derece ile bitirmiş olanlardan imtihanla parasız yatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek İnşaat,Yüksek Elektrik Elektronik ve Makina Mühendisi veya mühendisleri alınacaktır İdaremiz Merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formüllerle Hazırlanmış DİŞ MACUNU İçin özel olarak hazırlanıp 8 Haziran 1960 saat 22.00 de İstanbul radyosunda yayınlanan Altın Küpü Bilgi Yarışması programının suallerini aşağıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • 3 üncü keşidede bu apartımanın bir dairesi sizin olabilir,6u dairelerden bir tanesine sahip olabilmek veya bedeli olan 000 'iray a,rr ak v« ayrıca 1630 kişiye tevzi edilecek Qfl QQQ •«•'ahk muhtelif p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1960
  • Yassıada'nm hikâyesi Eski adıyla "Plaii,olan Yassıada Bizans devrinde siyasî sürgünlerin misafir edildiği bir yerdi LEYLÂ ERDURAN BUGÜNLEBDK memleketlmla aktüaliteslnde birdenbire on plâna geçen Yassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • Şehrimizde dün iki büyük miting yapıldı t baştarafı Birincide rlne mensup jet uçakları da merasime havadan katılmıştır.Halk,subay ve erleri omuzlarında taşımıştır.Kortejde taşınan dövizler arasında «O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • ŞEHİTLER ANKARA'YA NAKLEDİLİYOR t Bağtarajx Birincide vapuru İskelesine yanaşacak vasıtadan cenazeler alınacak ve buradan yaya olarak Haydarpasaya gidilecektir.17 ye kadar şehitlerin tabutları hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • İLAN PTT UMUM MÜPÜRLÜĞÜNDEN PUL RESMİ MÜSABAKASI 27 Mayıs inkılâbımızı tesit rnaksadiyle çıkarılacak hâtıra serisi için iki adet kompozisyon yaptırılacaktır.1 Şartlara)Resimler 22X32 cm.ölçüsünde olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • Küçükyalı,Bostancı,Kartal,Bakırköy ve emsali yerlerdeki evler ve fabrikalar için Monofaze ve trtfaze TRİNGALI DERİNKUYU TULUMBALARI En derin kuyu ve artezlyerûerden depolarınıza suyunuzu emniyetle bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ 10 Haziran 19G0 tarihinden itibaren 44 76 12 ve 44 22 21 'olan telefon numaralarımızın 49 44 İO 2 Hat)olarak değiştiğini savın müşterilerimize bildiririz.SKANDİNAVYAN NİYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • GÖLCÜK DENİZ FABRİKALAR!GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dört zamanlı,mekanik püskürtmeli 110 160 BHP gücünde 700 900 pervane devirli,ilk hareketi elektrikli üç adet Deniz tipi Dizel satırı alınacaktır.Elinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • ESKİ ANKARA VALİSİ "Ordu nedir ki„ demişti t Baştarafı Birincide at 3 e kadar devam eden bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantıdan sonra yaverler odasına gelen Dllaver Argun İle Alb.Osman Koksal arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA hattında seyahat eden »ayın yolculara.En emin ve rahat seyahat etmenizi sağlayacak olan AVRUPA KAROSÖRİLİ otobüsleri hizmetinize girmiştir.Her gün 6,30 ve 8 d» Taksim Divan Oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • HARBOKULUNUNEM PLÂNLARI AÇIKLANDI t Buştarafi BMncid* «Bizim yıktığımı!İnsanlar,çok mücrimdir.Tarihte bunlar kadar müerlm İnsan tasavvur «dilemeı v* yoktur.Neronlar belki bunlar seviyesine ulaşabilirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • ORDU MENSUPLARI ZİYNET EŞYASINI HAZİNEYE VERİYOR t Baştarafı Birincide Birinci Zırhlı Tugay ve Gölcük Deniz üssü subay ve erleri 11» eşleri alyanslarını Askerî Kaymakamlara teslim etmişlerdir.Kara,Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • Valiliklere tâyin yapıldı ğ Baştcraft Birincide vln:Ziya Kasnakoğlu Akşehir Kaymakamı)Aydın:Nihat Danışman,Balıkesir:Sait Koçak Eski vali)Bilecik:Ali Rıza Aksu Mülkiye müfettişi)Bingöl:Kemalettin Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • Emel Zorlunun el konan Mücevherleri dün basın mensuplarına gösterildi ANKARA,HUSUSÎ Sabık Hariciye Vekili Fatln Rüştü Zorlunun eşi Emel Zorlunun foföriinün evine »aklamak isterken «le geçirilen mücevh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • GREV HAKKI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Çalışma Bakanı Profesör Cahit Talaş Haklarımızın ve hürriyetlerimizin sağlam temeller üzerinde teıic olunabilmesi için fakirliğin,sefaletin yok edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • 100.sayısında 50.sayısında yazamadığı bir suikastın içyüzünü veriyor İNÖNÜ'YÜ TOPKAPI'DA NASIL ÖLDÜRECEKLERDİ?Bugün mutlaka bir KİM alınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • GARAJ USTASI ARANIYOR Enstitü mezunu,oto tekniğine bihakkın vâkıf,dizel motorlarından da anlıyan GARAJ TAMİR USTASİ alınacaktır.Taliplerin 35 yaşından fazla olmaması ve askerlik ödevini bitirmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • İZMİT AS.SAT.AL KO.BŞK.dan 23.Tüm.Birlikleri için muhtelif yerlere teslim 1000 Ton Odun 24/6/960 günü saat 15 de Doğukışla Tüm.Sat.Al.Ko.binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.Muh.bedeli 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • MOLTON BEZİ ALINACAKTIR.Gemlik fabrikamız ihtiyacı için 10.000 metre Molton bezi kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Tekstil Servisinde görülebilir.Kapalı teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Kaiülug ve fıüm'ine verilir.Kimyevi Maddeler İthalat ve İhraca» Fotodmniques malzemesi bürosu 27üU Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya TelR Ciecb WaRSZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • İst.Boğ.Mst.Mv.K.Sat.Al.Kom.Rs.den:Kapalı zarfla aşağıda yazılı yiyecek maddeleri satın alınacaktır.Şartnameleri ANKARA Dz.Kuvvetleri Kumandanlığı levazım gurup amirliğinde,2 nci Yurtiçi Bölge K.Sat.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • HARİKALAR YARATAN DETERJAN SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • İSTANBUL SIHHAT ve İÇTİMAÎ MUAVENET MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden 150081.75 lira muhammen bedelli Sağlık müesseseleri ihtiyacı unlu maddeler kapalı zarf usulü ile 22'6/960 tarihinde saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1960
  • KELİMESİ ÎOOKURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 4)ö/LL Kolej sahibi,ortak arıyor.Veya okul binasını ucui bedelle »atıyor.36 22 96.4)İÇER tS KÖYDE ucuz arsa 36 38 17 KALAMIŞTA daireler,zemin kat ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1960
  • ISAMÎ ÖNEMLİ 1 Maçın 9 uncu dakikasında Naci'nin uzattığı ileri pasa hâkim olan Metüı,topu göğsü ile Önüne düşürdü.Karsısma çıkan santrhaf Evans'ı geçti ve sola kayarak sert bir sütle ilk golümüzü att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • ADAPAZAR'DAKİ TERFİ MAÇLARI ADAPAZAR,HUSUSÎ MİLLÎ lig terfi ve tenzil müsabakalarına dün de şehrimiz Şehir Stadında oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu CnUnde devam edilmiş ve beklemedik bir «ekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • SERBEST GÜREŞTE İKİNCİ OLDUK Kurban Bayramında Bulgarlstanın Burgaz şehrinde yapılan Balkan Şehirleri güreş şampiyonasında Greko Romen müsabakalardan çekilen ve serbest stilde takım halinde İkinci ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • Beşiktaş F.Bahçe Pazar günü Ankara'da oynuyor MİLLÎ LİG'İN SON MAÇI İÇİN HER İKİ TAKIM DA HAZIRLIKLARA BUGÜN BAŞLAYACAKLAR ANKARA,HUSUSÎ BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe takımları millî ligin son maçını önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • isko * Milli Futbol Takımı Menejerinin iddiası "Bu oyununuzla her takımı yenersiniz„ DEVLET REİSİ GÜRSEL,MİLLİ FUTBOLCULARI TEBRİK ETTİ.HAKEM STAİNER LEFTER İÇİN"PROFESÖR„DEDİ îskoçyalıların loyunma o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • Oynadık kazandık Halil KIVANÇ ANKARADAN BİLDİRİYOR rj MAYISTA Türk Mllley ğ tine hürriyet müjdesini ¦J t veren mikrofondan,bir milli sıx r zaferinin müjdesini millete ulaştırmak vazifesini taşıyordum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • Omuzlarında Unuluverdiler Gündür KILI ANKARA'dan YAZIYOR SU son günlerde memleketli* esen saadet ve hüzün verici havayla güzlerini dolduran vatandaşlardan hepsi güzel leyler yaptılar.Seri eserler yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1960
  • Sevgili Milliyet Okuyucuları Fîkrer KIR CAN ANKARA'DAN BİU İRİYOR Size tek tek oyunculuna tahlilini,taktirlerini yapayım.Yok,yok,bu hakrırlık olur.DüatinUyorum da slıealnl yapamayan,muvaffak olamayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor