Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1960
  • ||îiinınl!llflılHFIIIIIJinnHHinH!Mlt!nfHNIHiM^^IHiniMnHliNINMı^ 5İiy.lJliiinnMIj ADRES Cağaloğtu,Mollafenari sokak Ntf.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • imi 'il Cemiyetimizde değişiklik oldu,Cemiyet Haberlerimizde de elDette değişiklik olacak.Bugüne kadar da dalma bu sütunun snobluğalüks ve müşteri* merakına methiye veya reklâm vasıtası haline gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • SLYÖNî Apartman Daireleri SOO Liraya kadar Aylık Gelir Dolgun Rskra Öğrencilere Tahsil ikramiyeleri EMNİYET ö SANDIC/I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • II.H İl 11111 II I 100000 li« 10 10' tMi'.nul savu ılı tfı Dejer x«)ar 5000 M Lira 1000" lira 60.000 BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Va.ic 1.lıer SO Lirayı» Vuıleclz lıcr İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • ^fSif^l y&Mİf 26 AĞUSTOS ^CEKiliŞi liraya kadar ZENGİN ÖMÜR BOYUNCA I PARA l AYLIK GELİR/V İKRAMİYELERİ İJ&S& Zö İgggğro AĞUSTOS İP1£& CEKİIİŞİ ıg| W TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI W MfilMIHI Iİ mü lİI&'Î!ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • OĞLAK BURCU ki f22 Aralık 20 Ocak] Neşeli bir gün başladı.Değer verdiğiniz İnsanla her mevzuda anlaşabilecek bir hava lç-indeslnlz.KOVA BURCU [21 Oeak 19 Şubat] Üzüldüğünüz bir hâdlsa varsa yavaş yava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Tanrının ve insanların sevgisinden alâkasından mahrum kalmayı nefretlerine uğramasını dileme;Kasaplık hayvanların ayak kol kısmı.2 Hıristiyanlıkta din ve kilise dışı bırakarak verilen ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • İSTANBUL i 727 Açılış ve program 7.30 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 İspanyadan passodobloler 8 30 Şarkılar 9 00 Hafif konser müziği 8.30 Dinleyici İstekleri 10.00 Çocuk saati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • W^ MAKARNASI öayın Dost oe y/lüşterilerinin bayramını en iyi dilekleriyle kutlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • TEŞEKKÜR Karım Muallâ Kongar'a yaptıkları çok itinalı ve muvaffak bir sezariyen ameliyatı ile,bize #Aysegül Rennin» kızımızı ve annesini sağ sâllm teslim eden,basta Doçent Dr.ÜMİT KIRDAK olmak üzere a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • İZMİR VAPURU YURDA DÖNÜYOR Bremen tezgâhlarında 20 milyon lira sarfedilerelc yeni hale getirilen îzmlr vapuru bugün şehrimize müteveccihen hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • Dün Londra asfaltında cereyan eden bir trafik kazâüinda 11 koyun ölmüş,İki kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Edirne istikametinden şehrimize kurbanlık koyun getirmekte olan şofür Mehmet Günsel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • h b n II u 1 bil Bir malî müessese için Fransızca bilen en az lise mezunu sekreter aranmaktadır.İsteklilerin lercümei halleriyle bir resimlerini posta kutusu 1030 İst.adresine göndermeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • YAVER TİMURKAN AKBANK UMUM MÜDÜRÜ OLDU Memnuniyetle haber aldığımıza göre memleketimizin çok tanınan ve sevilen Bankacılarından Yaver TİMURKAN münhal bulunan AK-BANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 'ne tâyin edihnişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • CERRÂHOGULLARI Umumî Nakliyat,Vapurculuk ve Ticaret TAŞ.Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramım lebrik ederw/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • I SİNEMALAR •s-J BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 C2 1 Dev Adarn Clark Gable Henkll Türkçe.V.Keskin Kılıç Anıerikan filmi Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Gönüllü Kaatll Glenn Ford Van Heflin İngilizce.EMEK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • SİBEL ve MARCELLO ZALLONİnitı dün bir kız evlâtları dünyaya gelmiştir.4 Haziran 19C0 Pakize Tarzl Kliniği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1960
  • 0 IIIIIMCIlillllliilllllllllll ı.ı.ı.BAYRAM BUGÜN bayram.Şöyle geriye doğru bir bakın,geçen bayram ile bu bayram arasında olmuş,hâdiseleri bir düşünün;bir an için i şuurlandıracağınız bu sosyal akışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 2 7 NİSAN-27 MAYIS ehillerimiz bize teslim edilmelidir m 28 Nisan sabahı İstanbul Üniversitesi bahçesinde başlıyan hâdiselerin birden büyüyerek ertesi gün Ankara ve İzmir'e nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • İstanbul İkinci Noteri Bay Ümran Nazif Yiğiter'in huzurunda yapılan TÜRK TİCARET BAVKASI 4 Haziran 1960 keşidesi talihlileri 1 5.0 0 0.LİRA KAZANAN Antalya şubemizden 23976 K.N.Mezbaha ve soğuk hava d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Dişlerinizin çürümesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış SÜPER WHITE Diş Macunu kullanmanız Jâzımdır!îşte ispatı:Yandaki resimde,görüldüğü gibi,laboratuarda Mikrop muayenesi için ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • TASARRUFLARINIZ İÇİN BANKANIZI SEÇERKEN NAZARI İTİBARA ALACAĞINIZ HUSUSLAR:1 1959 sonunda,İş Bankasındaki Kumbara Hesapları şimdiye kadar Türk Bankacılık Tarihinde ilk defa—1 MİLYAR LİRAYI aştı.Bu,hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • DARFİLM ve TÜRK TELEFON Şirketleri Sayın dost ve müşterilerinin Bayramını tebrik ederler.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Akümülâtör Fabrikası SAYIN ACENTE VE MÜŞ-TERİLERİNİN BAYRAMINI EN İYİ TEMENNİLERİLE KUTLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • KAZOVA PERLON MAĞAZALARI i Sayın müşterilerinin bayramını tebrik eder saadetler diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • AÇIKLAMA Sabık Başbakan'ın Kütahya yolunda yakalanışı sırasında «Beraberindeki heyetin tevkifi» emrinden,kendisini tevkif eden bizlerin de tutulması mânâsı çıkarılmış,fakat Ankara'ya muvassalatımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Vv1 ı ı 11 ı 11111 111111 11 ı 111 ı 111111 11 i ı 11 ı 11 ı ı 111 v*.»VıJwi TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bayram oyuncağı MUHTEREM okuyucularıma,arası kaymaklı iki katlı ek-j mek kadaifini hatırlatan bu çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Bayar'ın eşi ve kızı Çeşme'ye gitti İZMİR,HUSUSÎ Sabık Reisicumhur Celâl Bayar'ın eşi Reşide Bayar,beraberinde kızı ve torunu olduğu halde İzmir'den Çeşme'ye gitmiştir.Evvelki gece uçakla Ankara'dan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Türk İş Konfederasyonu Başkanı dün istifa etti I ANKARA,HUSUSÎ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Nuri Beşer,dün istifa etmiştir.Beyazıt hâdiselerinden sonra gençliğin nümayişini işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • SUZAN SÖZEN'in MENDERES'E İTHAFI ANKARA,HUSUSÎ Sakıt Başbakan Menderes'in Başbakanlıktaki çalışma odasında yapılan araştırma sırasında,meşhur kadın romancılarımızdan Suzan Sözen'in son romanı olan «Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1960
  • Komitenin 5 yıl evve kurulduğu açıklandı Albay Türkeş,yabancı basına Millî Komitenin çekirdeğini 6 subayın teşkil ettiğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi kurma fikrinin altı kişi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • SiL.Awl-UBi.Vu.ZA GüZEu «6.CEF Oı_ueLJ*i,teke:tte cç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • 3 Haziran keşidesi İstanbul 2 ncî Noteri ve müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.100.000 Lirayı YENİGUN İzmir)şubemizden 20670 numaralı hesap sahibi Bay İBRAHİM Kazanmıştır.5.0 0 0 er lira Kazananlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • Ankara Sigorta Şirketi Muhterem müşterilerinin ve meslekdaşlarının bayramını kutlar saadet ve basarılar diler ANKARA SİGORTA ŞİRKETİ:Merkez İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • Pek muhterem dost ve müşterilerimin mübarek KUR-BAN Hayranımı en hayırlı dileklerimle tebrik eder,Cenabı Haktan nire% mesut günlere yetiştirmesini niyaz eylerim.CÎBALÎ:1!2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • HARİKA DİKİŞLİ AMERİKAN TİPİ ROT Bütün Mağazalardan ve Elbisecilerden ••••ARAYINIZ W*.itS BANKALAR CAD.SENPİYERHAN Galah-İstanbul 44 0655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • Y Ü N Ö R Ruhi Tekin,Haylm Paltl ve Ortakları Kollektif Şirketi Sayın müşterilerinin Bayramım tebrik eder.II' 999?994
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • BU AKŞAM Saat 21.30 dan itibaren ŞEHRAZAT RESTORAN PAVYON'da YENİ KADRO ve CAZİP PROGRAM Konsomasyon 10 T.L.dır.Tel:44 20 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • İmtiyazını kaybeden Sabık Cumhurbaşkanının doğduğu Umurbey köyü bayraksız,sessiz 5U mutlu,şu şen günlet imi/da bayram sevinci duymayan bayrak çekmeyen bir köy var:Celâl Bayar'ın doğup büyüdüğü Umurbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1960
  • r-iTm**-nm*mmmmmw**3Bmmw r-r;v-Yazamadıklarımız.Bayram içinde Bayram.Yıllardır böylesjne ağız tadı ile bir bayram kutlamamıştık.21 Mayıs sabahı doğan güneş,gözlerinizi halâ kamaştunyor.öyle bir güneş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • SPOR-TOTO KUPONU TAHRİF EDEN BİR BEKÇİ YAKALANDİ ANKARA,HUSUSİ Altıncı hafta Spor Toto kuponlarında ahrlıat yrparak 86 bin lira almak İsteyen bir gece bekçisi yakalanmıştaistanbul Petrol Ofisi dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Menderes'in kâhyası altın tabancasını teslim etti AYDIN,HUSUSÎ Sabık Başvekil Adnan Menderes'in Kâhyası Abdi Ak,Emniyete bir altın tabanca teslim etmiştir.Bizzat Menderes'in hediye tabanca 20 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • GÜRSEL'İN KARTINI taklid eden dolandırıcı YAKALANDI t Baştarafı Birincide rekef etmesi ve bunların derhal İlgili makamlara yakalattırılması İstenmektedir.ŞANTAJ YAPANLAR Millî Birlik Komitesi menfî dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Gürsel,"En büyük kuvvetimiz matbuattır,dedi t Baştarajı Birincide GÜRSEL,HARİCİYE KÜSKÜNE TAŞINDI ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel,Çankaya'deki Hariciye Küsküne taşınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • RADYO TARAFSIZ NEŞRİYAT YAPACAK t Baştarajı Birincide Binbaşı Ersoy,İstanbul radyosunun çalışma prensipleri hakkında da şunları söylemiştir:«Radyo Devletin vekar ve haysiyetine lâyık olarak,milletin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • üniversite,kayıp talebelerin ailelerini yardıma davet ediyor t Daştaraft Birincide fakülte numarasını,ad ve soyadtnı,biliniyorsa nereye gömüldüklerini,sjmı\ye kadar bu mevzuda nerelerden ne haberler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Cesetlerin tesbiti için komiteler çalışıyor t baştarajı Birincide kadar yer mevcut bulunmadığından yer açıldıkça evlerinden alınıp sevkedilmektedirler» demletir.27 Mayıs hareketine karşı geldikleri İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • DENİZ EĞİTİM KUMANDANLIĞINDAN,Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun I inci,Deniz Lisesinin 1 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • ttalıun BİSİKLET LASTİKLERİ EN ÜSTÜN KALİTELİDİR Ketenciler Fındıkçılar Sok.No.10 Tel:222165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Türkiye Çimento Sanayii TAŞ.Umum Müdürlüğünden Dövizi Şirketimizde temin edilmek suretiyle,çimento fabrikalarımızda kullanılmak üzere,8 adet Santrfüi tulumba ile 3 adet Derin kuyu Dalgıç,tulumbası sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Buğday Fiaflarına Zam Yapılamıyor t Baştarafı Birineid» ve 71 milyon liralık İsletme masrafının İlâvesi gerekmektedir.Bakan,şu izahatı vermiştir:«Âcil tediye yüküne,f.ııo milyon liralık hububat mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞMALAR Yeni Anayasa'da Cumhurbaşkanının ayrı bir seçimle İşbaşına getirilmesi usulünün kabul edileceği tahmin edilmektedir.Anayasa tasarısı,Fransız ve italyan Anayasaları ömek tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Tariş ve Hava Kurumu İdaresine el kondu İZMİR,hususî İktisadî devlet teşekkülü olan Tatiş'-In idaresine de askerî makamlarca el konmuştur.Evrak ve dosyalar suiistimal ihbarı üzerine kontrol edilmlye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • ilk ele alınacak mevzuat Seçim Kanunu olacak t Baştarafı Birincide Sual:Anayasa'dan sonra ele alınacak İlk kanun hangisidir?Cevap:Seçim Kanunudur.Bu Kanun da Anayasa komisyonu tarafından derhal hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • GECE YASAĞI DÜN KALDIRILDI t Baştarafı Birincidi guları İçinde.mazideki dargınlıkları unutmalarının milli ve dinî bir anane olduğunu ifade etmiştirözdllek.Millî Birlik ruhu İçinde ge» leceğln mutlu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • İOO LİRAYA GARANTİLİ DİKİŞ TÜCCAR TERZİ SAİT OK HALASKAR t CAD.SFI.AMf:r PASAJI N» İM/OSMANBKY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • POLATLI TOPÇU OKULU SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda Cinsi yazılı Yiyecek maddeleri)hizalarında gösterilen gün ve saatte KAPALI ZARF USULÜ)ile satın alınacaktır.Muhammen İlk İhale Şartnamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • ist.Boğ.Mst.Mv.K.Sat.Al.Kom.Rs.den i Kapalı zarfla aşağıda yazılı yiyecek maddeleri satın alınacaktır.Şartnameleri ANKARA Dz.Kuvvetleri Kumandanlığı levayım gurup amirliğinde,2 fici Yurtiçi Bölge K.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • ıiııw mı\tmuammt6tmm»mtmamiım0titası nfıiımııafri'i IBHIİ—İM CAPFQ GOL YEMEZ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İ P R K Ç İ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • IttCRÎ PAZAR KU!HÎ 1379 5 1376 Zilhicce HAZİRAN Mayu 10 19 6 0 23 VAKİ T VASAİİ EZANİ Güne$ 4.29 8 52 öğle 12.12 4 35 İkindi İG 12 S 35 Aksaır 1937 12.00 Yatsı 21.37 2 01 lmaâk 2.13 6 2C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • HAYRİ TAMAN HALEFİ ve İl NİHAT DEVREZ ŞİRKETİ Bütün dost ve müşterilerinin Şeker Buyrtunını tebrik eder,hayırlı işler düer.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • PENDİK YENİMEHTAP GAZİNOSU Muhterem müşterilerinin Kurban Bayramını candan tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • DENİZCİUK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN Kurban Bayramı münasebetile 8/6/960 Çarşamba günü Mudanya'ya ilâve bir sefer yapılacaktır.*ULUDAĞ vapuru tarafından yapüacak bu sefer İstanbul'dan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Ö Z F ER ÇELİK EŞYA FABRİKASI Sayın akraba,dost ve müşterileriyle Ankara Hemşehrilerinin Kurban Bayramını candan kutlar.Tanrıdan sıhhat ve saadetler diler.MAHMUT ÖZFER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • DENİZCİLERE İLAN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.İLÂN NO:İLÂN TARİHİ 4 Haziran 1960 03 Haziran 1960 tarihinden itibaren aşağıda hudutları belirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER SUCUK ve SALAM FABRİKALARI Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını tebrik eder,saadetler diler.MWW«WWİ D.9+9999999999941
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI.FABRİKASI Çift parçalı ALEV Boru'lu teshin kazanlarımız AMERİKAN ve ALMAN normuna göre seri halinde imâl edilmektedir.Kazan ihtiyacınızı temm etmeden Fabrikamın gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • i[ Memleketimizde kısa bir zaman zarfında Ütü Sanayiinde Büyük rağbet görmüi ŞAHLAN-STANDART ÜTÜLERİ genel satış deposu olan:ELEKTRİK KOLL ŞTI.Galata.Okçumusa Cad.Bankalar Sarayı Han kat 1 No.5 Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • GENERAL DİKİŞ MAKİNALARI Sayın müşteri ve bayilerile işçilerinin mübarek KURBAN ve HÜRRİYET bayramlarını kutlar sağlık ve saadetler diler.5524584
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ 10 Haziran 1960 tarihinden itibaren 44 76 12 ve 44 22 21 olan telefon numaralarımızın 49 44 10 2 Hat)olarak değiştiğini sayın müşterilerimize bildiririz.SKANDINAVYAN NIYAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • CEZMI ÖZYÜREKLÎ TasLtarla Shell Servisi Bayramınızı kutlar Tel:21 48 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • OTOBÜS SATIN ALINACAK VOLKSWAGEN veya THAMES Ford)marka iki adet yeni veya kullanılmış küçük otobüs satın alınacaktır.MOBILOİL TÜRK A.Ş.Mübayaat kısmına müracaat.Tel:48 32 50 Eğe Han asma kat Harbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • V.LAVRENDOĞLU ve Şsi.ERDEK,VİTAMİN,BOZCAADA ŞARAP EVİ Sayın dost ve müşterilerinin Kurban Bayramını sıhhat ve neş'e İle kutlamalarını candan dilerm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • NİHAT DEVREZ AV TÜFEKLERİ İTHALATÇISI BüTÜN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDER.HAYIRLI İSLER DİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • RUS MENSELİ B.112 Komple tesisü BİSİKLETLERİMİZ GELMİŞTİR Miktarı azdır acele ediniz.Eminönü Fındıkçılar No.10 Tel:22 21 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • I Dans öğrenebilirsiniz Mektupla dans öğrenme programı Alınanyada Bad Klslngeıı kongıesinde DUnya dans hocaları tarafından hazırlanmıştır.Tafsilât adresimizden İsteyiniz.Beynelmilel diplomalı dans hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • MİLLÎ EĞİTİMDE REFORM YAPILACAK t Baştarajı Birincide S Ankara ve İstanbul üniversitelerinden kaybolan veya ölen öğrenciler tesblt ettirilmiş midir?C Ankara Üniversitesinden ölen veya kaybolan öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Tevkifler devam ediyor t Eaştarajt Birincide adında bir sahtekâr da tevkif edilmiştir.KAYSERİ Milli Birlik Komitesi emriyle Vali Ahmet Kınık ve 20 kişi emniyet altına alınmışlardır.Nezaret altına alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1960
  • Eski hükümeti tahkirden mahkûm olanlar affedildi ANKARA,AA.Adliye Vekâletinden tebliğ edilmiştir:«27 Mayıs 19G0 tarihine kadar hükümetin ve Büyük Millet Aletlisinin manevî şahsiyetini tahkirden takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1960
  • Sevinç gösterileri Devam ediyor Kadıköy'de yapılan mitingde konuşan Tulga,Belediye memurlarının devlet yardımı ile maaş alabileceğini söyledi Kadıköyde dün saat 16 da milli hareketi kutlamak için büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • KANUNÎ SÜLEYMAN'DI KILICINI BAYAR,KRAL SUUD'A HEDİYE ETMİŞ ANKARA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesine yakın çevreler,Giresun muhribinin bundan birkaç yıl ünce Hint Okyanusuna yaptığı seferler sırasında Suu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • V:İ galibiyet elde etlik Akbaş,Dağıstanlı,Şahin,Ayva tuşla galip.Kaplan ittifakla galip.Bilek ve Büke yenildiler BURGAZ BULGAR güreş idarecilerinin dün geceki toplantıda taraf tutan hakemler hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • MEynCDCClİil f*İETI İf*î Saltık Başvekil Adnan Menderes'in mCNULriLO İN Iflr ILIUI Aydm'dakl Çakırheyli çiftliğinde hir arattırma yapılmış ve hesaplarına el konmuştur.Senede 800 bin lira gelir sağlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • BİR SABIKALIYA 200 SİLÂH VERİLMİŞ Tanınmış sabıkalılardan NasrI Örücü dün askeri makamlar tarafından tevkif edilmiştir.İstanbul'daki büyük kumarhanelerin sahibi olan bu şahıs umumî bir harekette kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • MANİSA'DA SUİİSTİMALLER TESBİT EDİLİYOR MANİSA.Ümit Deniz bildiri yoı Milli Birlik Komitesi tarafından teşkil edilen bir komisyon rüşvet ve suiistimal hâdiselerini incelemeye başlamıştır.Akhisar'da sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • iktisadî teşekküllerin hesaplarına el kondu ANKARA,HUSUSÎ Bütün iktisadî devlet teşekküllerinin idare meclisleri üye sayısı azalt ılacaktır.Yine Bakanlar Kurulunun aldığı karar gerekince Başbakanlık u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.06.1960
  • Kızılay'ın mallarını rey temin etmek için kullanmış 1957 seçimlerinde parti propagandası için yardım malzemesi dağıtan ve nakil masraflarını da kasadan ödeyen bir başkan tevkii edildi ANKARA,HUSUSÎ Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor