Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • Şehit gençleri tesbit için anket açılıyor Rektör,şehit sayısına dair rivayetlerin mübalâğalı olmadığım söyledi Âbide hesabı açıldı,şehitlerin Anıt Kabre nakli istendi S STANEUL Üniversitesi Rek-I torl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • NOT t Günlük olayları okuyucularımıza objektif olarak anlatmak v« tahlil etmek iclu kurduğumuz «DURUM» sütununa mahut Tahkikat Komisyonunun tesisi İle başlıyan karanlık devir İçersinde «on vermek soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVF.R] Emniyet Md.Kur.Yrb.Vâbid Erdoğan,basın toplantısında konuşuyoristanbul Emniyeti Mezarları arıyor Yarbay Vâhid Erdoğan,yapılan ihbarların tetkik edildiğini söyledi Askerî İdare Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • SOMA SANTRALİ Kapatıldı 50 milyon liraya mal olan santralin bugün için lüzumsuz olduğu açıklandı ANKARA,HUSUSÎ Bugün için lüzumlu olmadığı tesbit edilen 50 milyon liraya çıkan Soma Termik santralinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • DP.İLERİ GELENLERİNİN ÜZERLERİNDE MİLYONLARCA LİRALIK DÖVİZ VE MÜCEVHERAT ÇDÜYOB GAZETELERDEN)ATIN ÖLÜMÜ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • Altın fiatları düşmiye başladı İ/MİIl,HUSUSÎ 27 c.yıs 1960 danberi seviyelerini muhalât/a eden altın fiatları perilemçy* bağlamıştır.Dürı «ehr&nizd* Cumhuriyet 110 111,Reşat 141 142.Hamit 110 111,Er G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • İzmir'de 5 makineli tabanca ile yüzden fazla tüfek bulundu tZ.MIK,HUSUSÎ Bir kurmay albay kumandasında 400 er taraf nidan Kançeşme semtinde umumî bir arama yapılmıştır.Arama «onıuıda 60 kadar çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • Doç.Dr.İSMET GİRİTLİ DEMOKHAfi YOLUMDA mm&kaHm MŞı** M&Um nl*«tti de*U.W* «lduJüart PlmoVra^mlrin halli g*r«ic«n pr«*Umi«rt •*t*r41rt Bn w Hytı W »wunuu fr"»«ı bulae*joıuusfHıı»M tt« »ıfllı KBUrtl f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • içişleri Bakanı "Nizam ve Sükûn geri Geldi,dedi Tümgeneral Kızıloğlu türlü niyetlerle kullanılabilecek silâhların ele geçtiğini açıkladı ANKARA,HUSUSÎ j ÇİŞLERİ' Bakam Tümgeneral I Muharrem İhaan Kuul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • tetkik Prof.Tahir Taner'in riyasetinde teshil edilen heyet usulsüz muameleleri ve mesullerini teshitle bir rapor haxırlayaeah İçinde 3 vekilin' bulunduğu tahkikat komisyonu profesör ve hâkimlerden teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • BAKANLAR KURULU 3,5 SAAT TOPLANDI ANKARA,HUSUSİ Bakanlar Kurulu dün »ant 3.5 saat devam eden bir toplantı yapmıştır.Kabinenin bundan sonra her gün top* anacağı bildirilmektedir.Mim Birlik komitesi da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • POLONYA'DA HALK POLİSLE ÇARPIŞTI VARŞOVA,A.P.Zielona Gora vilâyet merkezinde katolik Polonyalılarla polis arasında çarpışma olmujlur.Bu çarpışma,hükümetin bir klllea binasını bir cemiyet merkezi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.06.1960
  • SALİHLİ'DE S* inkılâp simde.İBRAHİM TAKİMİ yapılan inkılâp mitinginde mirinde katılanlar büyük bir sancak altında Atatürk'* bağlıhidanm ve hareketine olan güvenlerini haykırmışlardır.Ynkarıflakt relıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • İU4U24M,Dkjiut XI».CANNES FESTİVALİ î:KAZANANLAR ON ©CÜN'CÜ Caıme» Film Festivalini takip «den ¦katma yazarları 21 Alayı* günü festival cehrini rr.usbet bir İntiba ile teıksttiklerlri belirtiyorlardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • Muammer Karaca Tekmil Kadrosu ile Yedek parça Müsteşar Bey Bulunmaz Damat Cibali Karakolu ile KARADENİZ Civarı Vilâyetlerinde ve ANKARADA Temsiller Vermek üzere Yaz Turnesine Çıkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • 1936 senesindenberi basılan,herkesin takdirini kazanan ve rağbete mazhar olan YENİ YAZI KUR'ÂNI KERİM üst kalıbı,isim ve içindeki aiâmetleriyle taklit ediimiştir.Kitapçı,bayi ve seyyar satıcılardan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • «Ti ı Yazlık yenilikleri jjurilıui^tır.Hakikî Franaız saten lâitek* Mayolar Bohem,Şoping ve 100 perlon GÖMLEKLERİ,12,58-75 T.Lya kadar muhtelif file va y&zlık gömlekler AMİRALİ M.K.M.CEVAT Beyoğlu Bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • SEKBETEB Bu rnali müt-sseıe için Fransızca bilen ün az li*e mezunu «elcreter aranmaktadır,İsteklilerin tercürad halleriyle bir resimlerini posta kutusu lüSo İst.adv«« al^« güTıderrnclen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • İSTANBUL 67 Açıha program f 00 fcarısık Mbah müziği 7.30 Su «terleri 7.45 Tenor Jsenjamınö v« Luigl lntantin» Ö.OÜ Haberler v« kşm aurumu »17 Pi&n sjbumtınden seçmeleı uu Operet »ısl&düerl *2Q Şaıküar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • OĞLAK BURCU 21 Aralık ftti Ocakj Bir heyecanı tatn tüt aükûn takip edecek.Buğunu pEk ünutarrayacak-HBM KOVA BURCU İti Ota* l» gubatj Ivlnua bir UMU.aowluek ihtlyaeuu duyarsa-UU flUu IM^!eJoü Çok duşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • BUL BOLDAN SAĞA:1 Bir bury ismi,Aşikâr,2 Güven;Bir yel,3 Eski bir dayak usulü;ödeme.4 Gelirler;Bir balık.Namlu İçinde bulunur,i 2 ölüm;Habeş,asili,t En İne» teferruata riayet eden;İki yüzlülük.9 Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • VEFAT Yanyalı reıUevelllzâde meıLum Çemsettm «fendinin kerlme»l.Devlet $ür«ı»ı nıAkJUjjn merhum KıiıUı Arda'nın retlkMiı,Ally» Olg&c.Nimet Sanberk,Avuicat htt Arda.Dürün* Peynlrcloglu'nun naneleri,Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • tZMİR KAMBİYO MÜDÜRÜ ŞEHRİMİZE TAYİN EDİLDİ Ittanbul kambiyo müdürü telguk Zgemen,Mallya V«kal«U Mazine İzmir kambiyo müdUıil Sedat Gunyon İstanbul kambiyo müdurhlfcüne getirilmişlerdir.Utarıbul Defte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • Mazlr&nâa baalayacak »lan kurban bayramı mUiiaaabeUyla senlrda *Ut varla Olkkall *ak+u«fc k*4*r •tfuua.U'.4ul.kanlarının tvıunda «lxnâiâ«a kuyruk!aymalar gsruiüieaudi.famın v« «lvaruulakl çayır-W kurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • MEVLID 22/4/1D60 tarihinde İlle,akraba v« dostlarını.Tanrının selametine tevdi ederek aramızdan ayrılan merhum,ASIM GÜRSU'nuıı ruhuna ithaf olunmak üzere S/ü/19C0 tarihinde Aksaray Valide camiinde iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • Lüks Nermin 3 milyonluk vergiye itiraz ediyor Randevucu Lüks Nermin dün Defterdarlığa müracaat ederek,kendisine tahakkuk ettirilen 3 milyon liralık vergi borçlarına itiraz etmigtir.Defterdarlıktan,bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • V »m—W—I—İÜ 1111 U»HIXMI—HIHM^M*» I j TEŞEKKÜR Kızım Meryem Yara»'ın ameliyatını büyük bir hazakat ve muvaffakiyetle yapan Ord.Prof.TEVFÜC REMZİ KAZANCIGfiL'e İJu.RUknettin Tözün,Dr.Sezai Kaltoglu,Ur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • ACI BİR ULUM Kıymetli zevcim,sevgili babamız Kayseri «aralından,NURULLAH S.DRAZ anî bir kalb krizi 11* bizleri ebediyen terk ederek uful «üniştlr.Cenazesi S.Haziran cuma gün II Fenerbahçedekl evinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • 1 Makul olmak sanatı DUYDUKLARI büyük sevinci bir kere,bir kere ve bir kere daha anlatmak isteyen genç dostlarım,kumandanlar,kadın erkek çeşitli okuyucular,gazeteye geliyorlar,telefon •diyorlar,mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • En güzel BAYRAM HEDİYESİ Has boyalı mendilleridir.KA-ME-FA mendilleri zarif v* garantilidir.Fabrika fiatına satış Sultanhamam Aglrefendl cad.No.48 Tel:22 00 70 27 22 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • MÜBAREK KURBAN BAYRAMI 5/Hazlran/lB60 ve 10 Zilhicce 1379 tarihine müsadif pazar günü mübarek Kurban Bayramının İlk günü olduğu İlân olunur,latanbuld* Kurban Bayramı nanuuut Saai Dakika t t istanbul M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • Değirmenci Buna Gönül Neriman Koksal Türk I SİNEMALAR I BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:41 25 62)1 Dev Adam Clark Gable Renkli Türkçe.2 Keskin Kılıç Amerikan filmi Renkli Türkçe.ATLAS Tel:410835)1 Yabancı Silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.06.1960
  • mm 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ Her ay 500 lirava kadar ZENGİN OMUR BOYUNCA I PARA İKRAMİYELERİ AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ W\TÜRKİYE VÂKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS FAKÜLTENİN SINIFLARINDA ÇARPIŞMALAR OLUYORDU Ankaralı üniversiteliler atlı polislerin önlerinde yere çökerek barikat kurmuş ve ilerlemelerini önlemişlerdi ARGUÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • SAYIN TÜCCARLARIMIZA Bankamız şubeleri taarfmdan:a İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dahili ve bu şehirler arasında karşılıklı senetlerin tahsili,b Kezalik bu şehirlerdeki şubelerimiz arasında havale mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • ELEKTRİK MOTÖRLERİ Muhtelif kapasitede «Sever» ve sair marka elektrik motörleri,jeneratörler,yüksek voltaj transformatörleri,reaksiyon bobinleri,çeşitli Redresörler spesifikasyon üzerine mevcut lisans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ Yarınki Cumartesi akşamından itibaren HER AKSAN Muhterem müzik sever halkımıza eşsiz program takdim edecektir.Masalarınızı şimdiden ayırtınız.Her Pazar saat 13 den itibaren içkisiz ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • Üj&ugm bisiklet lastikleri EN ÜSTÜN KALİTELİDİR Ketenciler Fındıkçılar Sok.No:10 Tel:222165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • İSTANBUL İKTİSADÎ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ REİSLİĞİNDEN:1959-1960 ders yılı yaz dönemi imtihanlarına 1 Temmuz 1960 Cuma günü başlanacaktır.İmtihan programı Akademi binasmda ilân edilmiştir.Talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • 30 AĞUSTOSTA 100 Kişiye 100 000 LİRA Son para yatırımı BU AKŞAM KADAR Hesap açınız veya mevcut hesabınızı arttırınız.DOĞUBANK T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ 10 Haziran 1960 tarihinden itibaren 44 76 12 ve 44 22 21 olan telefon numaralarımızın 49 44 İO 2 Hat)olarak değiştiğini sayın müşterilerimize bildiririz.SKANDİNAVYAN H1YAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • YAZ USAN KURSLARI HAZİRAN AYINDA BERLİTZ LİSAN DERSHANESİNDE AÇILACAK İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına talebe kaydedilmektedir.Beyoğlu:İstiklâl caddesi Sümerbank sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • *Y tâ TAKVİMDEN BİR YAPRAK "â ~it tâ wtodm tâ *k\f Balıkhane Kapısı NE zaman kütüphanemin tarihî eserler kısmını tanzim etmek E istersem ekseriya gözüm bir kitaba takılır,tanzim işini bira-E kır,kitab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • V.C.nin eşyaları D.P.ye verilecek Askerî Vali Tuğgeneral Refik Tulga,Küçükçekmece'de de ayrı partilerden olan iki kişiyi kııcaklaştırdı Asekrî Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga dün sabah K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • Gazi Eğitim Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi imtihan günü açıklandı ANKARA,AA.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Veteriner Fakültesinin imtihan günleri belli olmuştur.Veteriner Fakültesinde:Birinci sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • ORHAN BiRGiT BERAAT ETTİ Sırtında kama taşıdığı iddiasilye yargılanan Kim Dergisi sahibi Orhan Birglt dün yapılan duruşması tonunda beraat etmiştir.Mahkeme Orhan Birgit'in bir tertip karşısında kaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • iki talebe teşekkülü yakında birleşecek T.M.T.F.İle M.T.T.B.nin birleştirilerek,tek bir talebe teşekkülü haline getirilmesi İstenmiştir.Her iki teşekküle ait temsilciler bu fikri benimsemişlerdir.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • Yurt dışı hava seferleri ile ilgili tebliğ yayınlandı ANKARA,A.A.Münakalât Vekâleti bir tebliğ yayınlayarak yalnız İstanbul'da Yeşilköy,Ankara'da Esenboga,İzmir'de Cumaovası ve Adanada «ivil hava alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.06.1960
  • Yeni Jet pilotlarımız yarın Bröve alacak ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Jet Eğitim Filosunu bitiren genç subaylarımızın Hava Kuvvetlerine katılmaları dolayısiyle yarın saat 16 da Eskişehirde bir tören yapılacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • LÂSTİKLERİ BOL MİKTARDA PİYASAYA ARZEDİLDİ Tenezzühler Ağır ve Hafif Kamyonlar Otobüsler Traktörler için İTALYAN MENŞELİ Nylon Tiplerimiz gelmiştir)1)MODEL CDİ Nylon ve Rayou ağır yük lâstiği 2)CEAT T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • KUS MENSELİ B.112 Komple tesislİ BİSİKLETLERİMİZ GELMİŞTİR Miktarı azdır acele ediniz.Eminönü Fındıkçılar No.Tel:22 21 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare edçn mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • meni 1379 ^Übicce 8 CUMA HAZİRAN 1 9 0 RUMÎ 1376 Mayıs 21 VAKİ T VASATİ EZANİ Gflneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.29 12.12 16.12 19.36 21 35 2.14 8.54 4.26 8.36 12.00 2.00 6.39 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • CİCİ CAN f KAPIYI KİUİTt-EDÎM.BU GECE ^NiMA ©EUEMEZ.DıSARı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • '9A|C SEVGİl_l \BİZ.Bl'f2-B.lRıAAlZİ HAkİkATBN Çoiç cfiT vivoeljz.AN4UAŞiyoeui.ıSLElÇ »NL.ıS Bıf?«EmEm EVLEWEL.U\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Sfe r\R b is:•CAgulE.VER—DİGİNH PİŞ/VV4N OUÛCAKSlN AAAA Evı_&T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • ÂL t AKLIK ALİ BEY Sı 3ue lADl yuRu,DİP ENİ BİR.ââ4.Bu ESKİDİ.ÖENl ND-B SüRUKLuyoKSUN SEN İNE Be 3ENDfc3ı'Nİ DE SEUV\EN L-AZlM.ABADuRı-IN BOyuMu,MAS ıı-1S11C VERE-CEĞİNİ SEN Ol_A\A.OAN KESTİ i?EYv\E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Türkiye Çimento Sanayii TAŞ.Umum Müdürlüğünden Dövizi Şirketimizde teinin edilmek suretiyle,çimento fabrikalarımızda kullanılmak üzere,8 adet Santrluj tulumba ile 3 adet Derin kuyu Dalgıç tulumbası sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Erkek ve çocuk elbiselerinde %50 Tenzilât KARADENİZ ELBİSE MAĞAZASI TENZİLÂTLI I İATLARI)A\T RAZILARI PİYASADAKİ MAĞAZAMIZI)AKİ EVSAF CİNSİ HATLAR IİATLAR 100 yün Tüvit ceketler 220 110.Lira Spor Ceke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • KİM Bugün TEKRAR çıktı KİM'in bu sayısını tarihî bir vesika olarak saklıyacaksınız HÜRRİYET ŞEHİTLERİMİZ ve Harp Okulundan Yassıadaya kadar günün bütün olaylarını en titiz kalemlerden okuyacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • TERFÎ TENZİL MAÇLARI SON PUAN CETVELİ Takımlar 0 G B M A Y PKp P.T.T.22007040 Ad.D.Spor 110 0 10 2 0 Altınordu 2 10 12 2 2 2 Eyüp 2 10 12 4 2 2 Hacettepe 21011322 Adalet 10 0 112 0 2 İz.D.Spor 2002030
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Terfi maçında P.T.T.Eyüp ve Â.Ordu galip Bugün Adana Demirspor Hacettepe,P.T.T.Adalet ve İzmir Demirspor Âitınordu ile karşılaşacaklar in gollerine mâni olamadığından sahadan 2-1 mağlûp ayrıldı.BUGÜNK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası devam edi?or Spor-Toto'nun 8.hafta maçları olan müsabakalar 10,11 ve 12 Haziranda Samsun,İçel,Konyada oynanacak SPOR-Toto'nun sekizinci haftasına ait bilet,hasılat,um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • S Haziranda Aıık;kampa ılı II.u il.İl I Mustafa,Ulrul,Aı ıra'da lakoçy Yukarıdaki it,Şenol ve SAMİ oNKMLt] a milli takımıyla karşılaşacak olan Milli futbol takımımız yarın Ankaraya gidecek ve orada re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • YÜZME VE SUTOPU TAKIMLARI DÜN BULGARİSTAN'A GİTTİ 4-5 Haziran tarihleri arasında Sofyada yapılacak entrenasyonal yüzme,su topu ve atlama müsabakalarına İştirak edecek olan takviyeli Adana Demirspor yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • F.Bahçe 53.Yıldönümünü 19 Haziran'da kutlamak için izin istedi Fenerbahçe İdare heyeti 53.yıldönümünü 19 Haziranda Istanbıılda kutlamak üzere alâkalı makamlardan izin istemiştir.Yabancı kulüplerle son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.06.1960
  • Karagümrük Zonguldak'ta iki maç yapacak Karagümrük futbol takımı bâzı kulüpler tarafından iki karşılaşma yapmak üzere Zonguldak'a davet edilmiştir.Maçlar için ileri sürülen tarih 11,12 hazirandır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • Nezarete alınanlardan 14 polis memuru ve 3 işçi serbest bırakıldı t Boştarafı Altıncıda Çe\k.ci Tahtacı,Nejai Ozdemir,Mesut Dizdar,Kâzım Meriç,Hakkı Yayınla»,Nuri Kol kut,üıırıgor Gören,Nejat Tanın,Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • ANKARA'DA 77 KİŞİ NEZARET ALTINDA ANKARA,HUSUSÎ Hâlen Ankara Hurb Okulunda nezaret altında tutulan sabık Devlet ve Hükümet erkânının sayısı 77 dlr.Arüıamdfl alıkonulan erkan,kabine üyeleri ll« töhkib&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • PİYADE YEDEK SUBAY OKUL KOMUTANI DÜN' SERBEST wiwAirif.ni AN'KAKA.HUSUSÎ ti Mayıt »abanı Stiâlılı Kuvvetlerin hareketi «anasında Harb Okulunda nenx0t iuiid alman Piyade Yedek Subay Okulu K.unjarıd.ttu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • içişleri Bakanı ''Nizam ve sükûn gert geldik dedi t Başîaraft Birincide Henüz tahkikat İkmal edilmemiş ve adet tesblt olunmamıştır.Kati netice alındılı vakit her »ev bütün çıplaklığı tl« efkârı urouml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • SOMA SANTRALI KAPATILDI Baçtaraji B'uincide civarındadır.Ani talepleri karşılamak Üzere 'Sİ bin iova' tlalıa tefrik edil* mek suretiyle 7Ü in kilovallık ener.il yalnız Kemer ve lîemlrkoprü hidro elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • YURTTA MUHTEŞEM MİTİNGLER YAPİLDİ ğ Baştarajı Birincide teken hususiyeti Devlet ve Hükümet Reisi Cemal Gürsel'in kardeşi Celâl Gürsel'ln halka hitaben yaptığı konulma olmuştur.Celâl Gürsel konulması e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • Sabıklara tahsis olunan lojmanlara ol kondu ANKARA,HUSUSİ Sabık devlet ve hükümet ricalinin ailelerine,kendilerine lahji* edilmiş olan bütün lojmanları derhal tahliye etmeleri bildirilmiştir.£u lojman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • Basın hürriyeti mükâfatı isteniyor YORK.A.A.New York'ta toplanan gazete editörleri Milletlerarası Federasyona kongresinde bir nevi «Basın hlirrtyetl mükâfatı* İhdası projesi ele alınmıştır.Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • »UJttiAX,husus!Dun gev» Bulgaı-ürtaıun Burgas çehrind* başlıyan Balkan giiref şampiyonasında greko»rauMitti udill güreş takımımız galibiyet 2 beraberlik ve bir mağlûbiyet almıştır.Teknik neticeler soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • EHİT GENÇLERİ TESBİT ANKET AÇİLİYOR 4 Baştarajı Birincide le,«ehillerin adedi kat'l olarak tesbit edilmiş olacaktırüniversite Rektöıü dün «Ve yapmış olduğu Lwanı toplantısında «$ehltler hakkında «irad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurumumuz Aydm,Datüsll,tüwad W,Diyarbakır,Erzurum,Konya,Malatya Hatta haneleriyla,Kartal,tok,Kayaari Diapacaarlarind* va İzmit Saguk İstaayuuuıai* gSalafnıah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • UÇAKSAVAR TOPÇU OKULUNDAN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR Uçaksavar Topçu Okulu Kum*r»d«aüiğmdan tebliğ edûrniftır)Sıra No,1 Sû/Mayı*7196ü PazarttMd 2 Sl/Mayı*/196Ö Şali 3 1/Haziran/1960 Çarşamba 4e 2/Haziran/l9ö0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • I I I.II I I' İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN:1 Yozgat Bira Fabrikası Su isalesi İnşaatı 1*1 hlrim tut üzerinden kapalızari' usuüyle eksUtmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltmesi 15/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesap* YAPIŞTIRICIDIR ı u n H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • ÇAY Yeşilköy ilkokulu Yoksul Çocukları Himaye Derneğinin tehir tdiİMi tayın 4 Haziran 1960 yarınki Cumartesi saat 15-10 ar«ki Yeşilköy Çınar ûteimo» jupılacağım hllciiıirU,tdaı« Hcy'tti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • RUH ve MADDE a.ijud Hasama)sayıaı çıktı Bu sayıda Seviyemizi Bilelim Jdciiılckct realite ruhi y6iuimu tahlüi Mucizevî Şifa Telepati Nasıl Yapılır?Açık Havada Bedertlenen Ruhlar Dkiıa blrgok zuühiıa y*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 M0STAK1L «v.Nl$antasmda 9 odalı,2 katlı,kaloriferli.560 000.22 n 74.aiua,160 000 BUlarde,Çamlık İçinde,Babek koyuna,dam*» uâuxu u n 4)KAT,240.000 »1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • IIIİM'I T'iMMııır IIALK SANATKARI SES YILDIZI NURİNİSA TOKSÖZ SAHİBİNİN SESİ plâklarında en son okuduğu 27flQ LİNGO LİNGO ŞİŞELER Uö EVLERİNDE BİR İPEKTEN HAU VAB AHMET SEZGİN HASAN ÖZÇM 27flR BUK DİB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • PLASTİK BADANA BOYALARI satışa arzedilmıştir.Her türlü dekar ve panolar için m Salon.Sinema,Çazirıo,Otel dekorasyonları için Ev,Mektep,hastane,Otel duvarları için Feykalâde kullanışlı-kokusuz bir buya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.06.1960
  • M.M.V.istanbul I.No.Iı Satmalına Koni.Bşk.dan:Ptutarlıkla aşağıda yanlı yiyecekler satm alınacaktır.Şartnameleri komisyonda görülür.CİNSİ MİKTARI TUTAJU İL TEMİNATI İH ALI:GÜNÜ SAATİ Lira kr.Lira Kr.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Kredi yolsuzluğuna dair açıklama yapıldı Ziraat Bankasının karşılıksız açtığı 75 milyonluk kredi yolsuzluğunda A.Aker'iu de suçlu olduğu iddia ediliyor 'Yolsuzluğu tesbit için kurulmuş olan heyetin C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Mısır basını,Menderes düşüşünü hazırladı,dedi KAHÎRE,AA.«El Ehram» gazetesi Türkiyedekl İnkılâp hareketi İle ilgili bir yazısında Bâbık Başvekil Adnan Menderesin parlamenter mantığa uymaktan kaçındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Kore Hükümeti Türk inkılâp hareketini övdü Huh Chung hükümeti,iki memleketin demokratik inkılâpla dünya sulbüne yardım ettiklerini bildirdi SEUL,AJ .GÜNEY Kore muvakkat hükümeti dün,Türkiye'de Organer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • ECNEBİ PLÂKALAR 1 HAFTA ZARFINDA DEĞİŞTİRİLECEK Ankara Valiliğinden tebliğ edilmiştir:Yurda kafi ithalleri yapılan ban otomobillerin ithal edildiği memleketin plâkaları ile seyrüseferde bulundukları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Gençlik teşekkülleri Gürsel'i ziyaret ediyor ANKARA,HUSUSÎ Dün Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürseli muhtelif gençlik teşekkülleri Başvekillikteki makamında ziyaret ederek kendisine kanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Kömür İşleri Müdürü Ankara'ya nakledildi Kömür Satış ve Tevzi îşlerl İstanbul Şube* Müdürü Avnl Akman,Ankarnya müessese merkezi müşavirliğin» nakledilmiştir.İstanbul Şube Müdürlüğünü tedvire de yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • [İLHAN DEMIREL] örfî tdare Kumandanı Orgeneral Fahri özdllek dün akjam tlstU Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edetek İdare heyeti İle konuşmuştur.Bu konuşmnda,basıun.ksıiaa» UuueÜM ti» koşutu «dilnıljiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Washington Elçiliği Malî Müşaviri Aytur Ankara'ya çağrıldı WASHİNGTON,A.P.Türklyenin Washington Büyük Elçiliği mali müşaviri Memduh Aytur'un Orgeneral Cemal Gürsel hükümeti tarafından çağırılmış olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Gençlik Radyosu FAALİYETE GEÇTİ Sakıt hükümet tarafından susturulmuş olan Teknik Üniversite radyosu dün gece Ata'nın kendi sesiyle yayınlanan onuncu yıl nutkuyla yeniden açıldı SAKIT hükümet tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • [ASAF UÇAR] IflADC EflEU Aukara'da Mlthatpasa caddesinde trafiğin aksaması ve inkılâp hare-TnArlR lUAnt yUrUn ketinden sonra buraya trafik memuru Konmaması üzerine hir şoför arabasını bil*kenara çeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • MMiıiMiıiıf müössİ".MENDERESİN ÇİFTLİĞİNDE,ARAŞTIRMA YAPILDI Senede 800.000 lira gelir sağlayan çiftliğin kâhyası sabık Başvekilden ücret almadığını söyledi AYDIN,Hususî surette giden ÜMtT DENtZ'dten;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • Teğmen Kalmaz hareket akşamı hâtıra defterine bu uğurda canını seve seve vereceğini yazmıştı 27 Mayı* İnkılâp hareketinin tek şehidi topçu teğmeni Ali İhsan Kalmaz'dır.Harb Okulu öğrencini olan Ail İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.06.1960
  • [HADİ İPEKYÜNJ [HADİ İPEKYÜNJ ÇIKIŞ Uç gün önce nezarete alınarak Davutpaşa kışlasına sevkedilen Birinci Şubeye mensup polislerin bir kısmı serbest bırakılmıştır.Serbest bırakılanlar Davutpaşa kışlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6