Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • [ASAF UÇARI Ticaret Vekili İren solda)Ziraat Bankası yeni Umum Müdürü M.Nostar'la Yeni ticaret rejimi ilân DİLECEK Cihat iren,tasarruf yapılacağını ve icabında kemerlerin sıkılmasının istenebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • BAŞVEKİL GENÇLİĞE HİTAP ETTİ Devlet Reisi ve Başvekil Orgeneral Cemal Gürsel,dün Türkiye radyoları vasıtasiyle gençliğe hitab etmiştir.Gürsel,bu hitabında gençliğin bugünkü devrimi hazırlayan hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • CENTO delegeleri dün Gürsel'i ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ CENTO Daimî Askeri Yardımcılar Grubu temsilcileri dün devlet ve hükümet reisi Orgeneral Cemal Gürsel'i riyaret etmişlerdir.Gürsel heyet mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • BASININ BEYANNAMESİ GAZETECİLER Cemiyetinde l/Haziran/1960 Çarşamba günü toplanan Gazete Sahipleri,Yazı İşleri Müdürleri ve meslek mensupları,aşağıdaki hususlarda mutabık kaldıklarını umumî efkâra açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • INONU "HAREKATTAN HABERİM YOKTU,DEDİ İHTİLÂL HAREKETİNİ MEMLEKETTE MEŞRû BİR AMELİYAT KABUL ETTİĞİNİ BİLDİREN CM.LİDERİ,KİN DUYGULARININ ORTADAN KALKMASINI İSTEDİ C ANKARA,HUSUSÎ H.P.Genel Başkanı İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • RİCA EDERİM,BANA HAKARET EDEMEZSİNİZ a :l-vv'.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • [ASAF UÇARI L'$ak Valisi ilhan Kııgin eline tas bağlı olduğu halde Ankaıaya getirilirken.ELİNE TAS BAĞLANAN UŞAK VALİSİ ENGİN,ANKARAYA GETİRİLDİ Suçluluğunu kabul eden sabık vali,"Bana emir veren Gedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • İZMİR'DEN YASSIADA'YA 16 KİŞİ GÖNDERİLDİ Balıkesir,İzmit,Aydın ve Diyarbakır'da da bâzı D.P.liler nezaret altına alındı İZMİR.HUSUSÎ Menfî propaganda yapan ve faaliyette bulunan D.P.lilerin nezaret al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • Selim Sarper anlaşmalara sadık kalınacağınıbildirdi Hariciye Vekili,ancak,müstakil ve hükümran bir politikanın tatbikinde farkların olabileceğini söyledi Sarper,Anderiman'larm intihar meselesini tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • Davutpaşa Kışlasında kalanlar dün gece Yassıya sevkerfildi Davutpaşa kışlasında nezaret altında bulunanlar ile Ankara'dan uçakla gelen bir kafile geceyarısından sonra Yassıadaya nakledilmiştir.Davutpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • Doç.Dr.İsmet Giritli:Demokrasi Yolunda 7.30 Doç.Dr.Hüseyin Batuhaıı:Banda Tolerans 10.00 Doç.Dr.Cahit Tanyol:Sosyal Ahlâk 14.00 Doç.Dr.Zeyyat Ifatihofthı:iktisat İlminin F.saiian 15.00 Doç.Dr.Zeyyat H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • BUZHANELERDEN TOPLU HÂLDE CESETLER ÇIKTI Cesetlerin ekserisinin nümayişlerde öldürülen talebeler olduğu açıklandı B.B.C.Radyosu bir albayla yapılan konuşmayı yayınladı B"D Radyosunun bu sabah saat 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • Kanunlar Mevzuatımızdan antidemokratik kanunları ayıklamakla mükellef komisyon dünden itibaren çalışmalarına başlamıştır.Dr.Suat Berlan başkanlığındaki hukukçulardan müteşekkil heyetin çalışmalarını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.06.1960
  • [İLHAN DEMİR Kİ.İl MI UPYFT CAI İÇİYOR Mİ1,Î 1{illik Komitesi tarafından yeni Anayasayı hazırlamakla görevlendirilen İstanbul üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar başkanlığındaki liml hey'et çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • 8pe?v*?i.r-xa -s SİYASET DÜNYASINDA HCofıe^ı SON SÖZ ORDUNUN TÜRK ordusunun hükümet idaresini eline almasıyle,son 2-3 yıl zarfında kanlı veya kansız İhtilâllerle esneri kuvvetlerin İktidara geçtiği me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA hattında seyahat eden sayın yolculara.En emin ve rahat seyahat etmenizi sağlayarak olan AVRUPA KAROSÖRİLİ otobüsleri hizmetinize girmiştir.Her gün 6,30 ve 8 de Taksim Divan Oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • ERZURUM ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Fabrikamız merkezinde yaptırılacak olan işçiliği takriben 150.000.lira tutarındaki,ilkokul binası inşaatı,birim fiatı esas.na göre kapalı zarfla teklif isteme u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • MOPAR-FO-MO-KO ORİJİNAL 1960 Model OTO KARALÜFERLER!DODGE PLEYMOUTH FORD Mahdut miktarda gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Şemsettin Gezgin ve Ort.Koli.Şti.Beyoğlu Tarlahaşı Cad.No.63 65 Tel:44 52 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • UÇAKSAVAR TOPÇU OKULUNDAN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR Uçaksavar Topçu Okulu Kumandanlığından tebliğ edilmiftir)Sıra No.1 30/Mayıa/l%0 Pazartesi 2 31/Mayıs/1960 Sah 3 1'Haziran/1960 Çarşamba 4 2/Haziran/1960 Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 2» Ocak] Gitmeyi içinizin İstemediği yera gitmeyiniz.Pişman olacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 1» Şubat] Yıldızlar la bayatınızı destekliyor.His hayatınıza zıt tesir yapıyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • BULMACA i 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Memeli bir hayvan:Kumlarda aziz.2 Eğlence Eski dil)Göz değmesi.3 Gümüş üzerine siyah süsler yapma;Bir para.4 Vezne uysun diye heceyi uzun okuma;Tersi bir çiçek.5 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • l.l¦¦llttIllt||IIIfII(l tti f |ttai(l|lil (H.11.H».İSTANBUL 6.57 Açılış v* program 7.00 Karışık sabah müziği 7.30 Şarkılar 7.45 Güney Amerika melodileri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • 1 SİNEMALAR I BEYOĞLU A İKA/u Tel:44 25 62)1 Dev Adam Clark Gable Renkli Türkçe.2 Keskin Kılıç Amerikan filmi Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Yabancı Silâhşor Randolph Scot Renkli îng.2 Denizaltı Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • 7/vl OETERJAN Lu7L sentet,k V SABUNU her şeyi temizler yıkar ve çamaşırı kardan daha beyaz yapar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • ŞOFÖR DİKKAT/yok pmm„ mbmıâ mtkkı I 11*1 n7 Sjeak lâslik b/na gı Taftan muş ytn ZEKİ SUYOLCU MÜESSESESİ JîımCI-RTANftUt T£tı 22 83 7-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Haseki Hastahanesi ihtiyacı olan Penisilin ve Stroptomisin 106.560.liralık tahinin bedeli dahilinda tatın alınacaktır.İlk teminatı 6578.liradır.Levazım Md.266 Kr.2 Haseki Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • BEYRUT'a kadar turistik bir sefer yapan Ankara vapuru bu sabah saat 10 da limanımıza dönecektir.DÜN limanımıza muhtelif gemilerle 19 otomobil 212 ton lâiUk 59 ton sigara kâğıdı getirilmiştir.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • tutumumu ılııııııllılı l AHLÂK BUHRANI RAHMETLİ Cemal Nadir'in çok eski bir katlkatttrünü hatırlarım;yılıbık suratlı bir udam,ek parti devlinin kodamanlarından birine:Beni mebus yapın,cumhuriyetin kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • Döviz izinleri dün iptal edildi Maliye Vekâleti tarafından yurt dışı seyahatler için verilmiş olan dövizler iptal edilmiştir.Ellerinde döviz kâğıdı olup da bankaya müracaat etmemiş olanlar bu karardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • İLAN SAYIN TÜCCARLARIMIZA Bugünden itibaren Bankamız şubeleri tarafından:a İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dahili ve bu şehirler arasmda karşılıklı senetlerin tahsili,b Kezalik bu şehirlerdeki şubeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • TANBURÎ DÜRRÜ TURAN NEZARET ALTINDA DEĞİL Dünkü tayımızda Yassıadada nezarete alınanlar arasında adı geçen Dürrü Turan'ın tanınmış tanburî Dürrü Turan'la İlgisi bulunmadığını tavzihen beyan ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • NÜZHET TEKÜL SANAYİ ODASI BAŞKANI OLDU İstanbul Sanayi Odası tdare Heyeti yaptığı toplantıda Nüzhet Tekülü İttifakla başkanlığa seçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Beher Tableti 500 rngr.Askorbik Asid ihtiva eden e-Vî»^5oo 20 Tabletlik tüplerde depolara tevzi edilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI Gürün Han kat 9 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.06.1960
  • Ûlk&t/28 nisandan 27 mayısa kadar büyük inkılâp hareketimizin bütün resimleri ile Hayat mecmuası ömrünüz boyunca kütüphanenizde saklayacağınız tarihî bir sayısını çıkarıyor.Orta sah itelerde:ŞANLI TÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS Gençliğin hareketi derhal bütün yurda yayılmıştı Ankara'da Üniversiteli gençler İstanbul'daki şehit kardeşlerinin hesabını soruyorlardı s Bu zabıta memurlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Niğdeli Üniversiteliler bir «Hürriyet Kervanı» kurdu ANKARA,HUSUSÎ Ankara'da Niğdeli Üniversite öğrencileri bugün iki otobüslük bir «Hürriyet Kervanı-teşkil ederek seyahate çıkacaklardır.Gençler Niğde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Münir r* rstor Ziraat Bankası müdürü oldu ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne eski hazine müdürlerinden Münir Maıtor tâyin edilmiştir.Münir Mastor,dün sabah Ziraat Bankası merkezinde bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • CEMAL YILDIRIM DÜN basın toplantısı yaptı Mâhud Encümenin ilk tevkif ettiği şahıs olan müstafi Albay,Encümen Başkanının herşeyi yapabileceklerini sorgu sırasında durmadan tekrarladığını söyledi Mahut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Her ay 500 liraya kadar 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ jm,ZENGİN OMUR BOYUNCA V PARA AYLIK GELİR/|KRAMİYEIERI 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ [Üi TÜRKİYE VAKIFLAR RANKASI 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • [İLHAN DEMÎREL] Askeri Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga,Silivri halkının Türk Silâhlı Kuvvetlerin* yaptığı coşkun tezahürat arasında konuşurken Vatan Cephesi dün lağvedildi Silivri'de tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • CEC VAKİTLE fcE KADAR PEVAM ED£H DOS0N NE$E 6EİR,ANP-KEM ABDÖL TEBRiK EDFME&nmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Von Papen dün gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan sabık Alman Büyükelçisi Von Papen dün uçakla memleketine dönmüştür.Von Papen,hava alanında gazetecilere Tüıkiyede şahsına karşı gösterilen bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Şehit gencin ailesine yardım için komite kuruldu Şehit düşen İstanbul Üniversite Orman Fakültesi öğrencisi Turan Ekmeksizin ailesine yardım etmek üzere öğretim üyeleri,yardımcıları ve öğrencilerin İşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • ÜNİVERSİTE GENÇLİK FONU TESİS EDİLİYOR Öğretim üyeleri ve Fakülteler mensupları Rektörlüğe yazılı bir müracaat yaptı Üniversite Gençlik Fonunun tesisi İçin faaliyete geçilmiştir.İstanbul ünlversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Müsteşarlar arasında yeni tâyinler yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Bakanlık müsteşarları ile iktisadi devlet teşekkülleri umum müdürleri arasında geniş çapta yeni tâyinler yapılmıştır.Yeni bakanların işlerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • Üniversite 9 haziranda merasimle açılıyor İstanbul Üniversitesi 9 Haziran'da hususî bir merasimle açılacaktır.Bu husustaki hazırlıkları İkmal etmek üzere bir komisyon vaziıelendirilecektir.Açılış töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1960
  • İtlimin III milli I i TAKVİMDEN R YAPRAK Kemanın dört teli OTUZ üç sene süren Mutlakiyet devrini takib eden İkinci Meşrutiyetin ilânında ben mektebin son sınıfında 18 yaşında bir delikanlı idim.Bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • ASANIN 3ÖZBE£i CBMÎü YENDİN» BONU SEMıN YADINA KOMAZl Ki GÖDEŞLERE ÇIKMA-MAN «ÇİN BUAK&4M ^4MA TUZAK.KURDURUR DURDUN EMMİN EYı'Bi AÛ4/H-Olf?AMA EtfUÂT,6EL StfeKt Bu aSa BHTeeoiR'. SEne PS GEL ^ECEY.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • SAHNE AŞKLAR «OMARÖ STATOt EVET p V\AKv ^vy» BıKAK.ŞİfA-Bunu\Ki»« MUMIM Ml'Z.VAR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • İOSE SALINAS,mt REED amaTbsij 'AâztMi «Ao\e-»A4M ^•İMATUMÛSriRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • İTHALÂTÇI SIFATIYLE 6 X 9 AGFA FİLİM Güven Spor Müessesesi JİRKECİ İSTANBUL w—^ı ı 11 ıı ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • Yünlü,ipekli ve nylon için yalnız Stok JL DETERJAN J/J/SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • 1960do "1*09 nnn Tamamı l.bod.öUu Lira Tutarındaki ikramiyelerden 8 Ağustos Keşidesinde İstanbul Şenesenevlerde 3 APARTMAN DAİRESİ Her bul 434)00 Ura degeriDde Muhtelif Para 000 Lix a Kıymetinde Muğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • 30 AĞUSTOSTA 1 100 Kişiye LİRA Son para yatırımı Yarın aksama kadar Hesap açınız veya mevcut hesabınızı arttırınız.DOĞITBANK T.A.Ş.NİŞAN BUGÜN TÖRENLERİ İÇİN RAKİPSİZ FİYATLAR Müzik Konsomasyon Dahil)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • FENERBAHÇE KONGRESİ 26 HAZlRAN'DA t&Ş Fenerbahçe idare heyeti son top-jŞ;5j| lantısında hâlen kulüp reisi gözü-Û g ken sabık Başvekil yardımcısı ve M B devlet vekili Medeni Berk'in duru-mu hakkında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • ABİRAL,VAZİFEYİ KONGRE İLE BIRAKIRIM DEDİ Beşiktaş ldara heyetinin aon toplantıainda reislikten affedilen Nuri Togay'ın yerin* kulüp nizamnamesi gereğince reisliğe kendisinin getirilmesi icap ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • Türkiye iskoçya maçı 8 Haziranda Ankarada oynanıyor ANKARA,HUSUSİ Halen Budapestede bulunan Iskoe katil* Safkanından geç vakit alınan bir telgrafa güre,Türkiye İskoç maçının 8 Haziran 1960 günü Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • Şampiyonası Burgaz'da haşhyot 5 milletin katılacağı bugünkü müsabakalarda Greko Romen Millî Takımımız favori gösteriliyor.Güreşçiler dün Fin hamamında fazla kilolarını verdiler DURSUN ALİ EĞRİBAij 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • Fenerbahçe Genç Takımı kadrosu 17 kişi olacak 11-1S Haziran tarihleri arasında Al» manyanın Marl şehrinde tertiplenen Mm» ternasyonal gençler futbol şampiyona*!na İştirak edecek olan Fenerbahçe tene t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1960
  • P.T.T.DÜN EYÜB'Ü FARKLI YENDİ:4 O Sakarya'da başlayan Terfî ve Tenzil maçlarının diğerlerinde Adana Demirspor ve Hacettepe 1-0 galip SAKARYA,HUSUSÎ MİLLÎ lig terfi ve tenzil müsabakalarına bugün Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • İnönü,"Harekâttan haberim yoktu,dedi t Baştarafı Birincide 3'iışe başladığı aman,bu hâdiseler Süratle tabii seyrini alacaktır.Askeri hareketin ilk günlerinde emniyet mülâhazalarının birinci derecede o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Ermeni Patriği,Gürsel'e,cemaatinin bağlılığını bildirdi Ermeni Patriği Karekln Haçadoryan Orgeneral Cemal Gürsel* bir telgraf göndererek Ermeni cemaatinin bağlılığım bildirmiştir.Telgrafta şöyle denil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Beyazıt'ta yaralanan Bingonu bir gencin durumu ağırlaştı 4çitajı^ul,^nlv^TÂİtesl 28.Nlya# M1}' h.tnde v^ıkubulan olaylarda ^len^talebe-tehiö mezarj^rım tşûsroaMaçUr-Dün de Hukuk,Eakülte il 5-8 «ürnest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • KÖYLERE UÇAKLA GAZETE ATILACAK KONYA,HUSUSİ Konya Aakerl Valiliği ton olayları köylü vatandaşların da okuyup takip edebilmelerini temin maksadiyle gâzeteltrin ufaklarla köyler* atılmasını kararlaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Davutpaşa Kışlasında olanların tam listesi t Bağtarafı Altıncıda dar Merkez Komiseri)Haki Erol Ticaret Bankası eski Umum" Md.Ekrem Ceııan!Gaziantep Milletvekili)Banıl Çelikbas Eski Tahkikat Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Beyaz çamaşır için yalnıza DETERJAN r SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • İzmir'den Yassıada'ya 16 kişi gönderildi t Raştarafı Birincide deş.Beliğ Beler.Ömer Atavardar,Fazlı Arınç,Nevres Gökçe,Mehmet Yorgancıoğlu,Enver Şenerdem,Sebatl Acun.Selâhattln Akçlçek,Nihat Iğrlboz,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Eline taş bağlanan Uşak Valisi Engin Ankara'ya getirildi Eastarafı Birincide 31 Mayıs'a kadar bir Jandarma refakatinde makamına gidip gelen ve evvelki gün Ankaradan selen bir emir üzerine tevkif edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Ruhsatsız silâhları teslim edenlere bir şey yapılmayacak örfî'-İdare Kurrlahdam Orgeneral Fahri Özdilek,ruhsata m olarak elde bulundurulan «İlâhları teslim edenler hakkında hiç bir kanuni muamele yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • "Demokrat İzmir,in tahribi ile ilgili tahkikat genişliyor tZMİR,HUSUSÎ Geçen yıl Demokrat İzmir» gazetesine taarruz ederek matbaayı tahrip eden ve yangın çıkarma teşebbüsünde bulunanlar hakkında Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Neiırii,Türkiye'deki Hâdiseleri tahmin Ettiğini söyledi ŞAM,AA.Hindistan Başvekili Nehıu,Türkiyedekl hâdiseleri tahmin etliğini,takat bu kadar çabuk İnkişaf edeceğini ummadığını söylemiştir.Hindistan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • U.2.Uçağına Dair tahkikat Yapılıyor Fe7a idaresinin bir sözcüsü,U-2 uçaklarının 4 yılda 200 den fazla uçuş yaptığını açıkladı WASHtNGTO\A.P.A.B.D.Milli Feza İdaresine mensup bir sazcu,tahkikat dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • BAŞVEKİL GENÇLİĞE HİTAP ETTİ Baştarajı Birincide danberi yaptığınız cesur ve asil mu cadelelenizi yakından hayranlık ve nruhabbetle takip ediyorum.Sizler bu hareketinizle yalnız zâlimleri korkutmadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • CENTO DELEGELERİ t Baştarafı Altıncıda etmiş,Amerikan temsilcisi Korgeneral Rogers de şu konuşmayı yapmıştır:•Hareketinizin bütttn teferruatı maharetle hazırlanmıj ve cesaretle icra edilmiştir.İcra sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Bulaşıklarınız ve tekmil ev işleriniz için yalnız Stok DETERJAN SENTETİK SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • POLATLI TOPÇU OKULU SATIN ALNA KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMDAN Aşağıda Cinsi yazılı Yiyecek maddeleri)hi zalarında göst erilen gün ve saatte KAPALI ZARF USULÜ)ile satın alınacaktır.Muhammen İlk thale Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş.İSTANBUL BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimizin Defterdar ve Karaağaç depolarında oto,motor,değişik maden hurdaları gibi mamul ve gayrimâmul malzeme cins ve muhammen fiatlarını göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • RADYO GAZETESİ NEŞRİYATI KALKTI Her akşam saat 20 15 de Türkiye radyolarından yayınlanan ve radyo dinleyicilerini bıktıran oRadyo Gazetesi• kaldırılmıştır.Radyolar bunun yerine 01aylar ve Yankılar» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Ankara'da bâzı Dekanlar için tahkikat yapılacak AN'KARA,HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fakültesi öğrencileri,vatan cephesine geçen profesörlerin İstifalarını işlemişlerdir Öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • HARİKALAR YARATAN j sm ftfL DETERJAN J4/v SENTET,K mmm SABUNU kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • SELİN SARPER ANLAŞMALARA SADIK KALINACAĞINI BİLDİRDİ tiaştarafı Birincide «Sabık hükümetin Rusya seyahati hususunda verdiği karara yeni hükümet uyacak mıdjr?»Bu seyahat zannediyorum iki ay kadar sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Takılm Harbly* aran TELEFON d«vran alınacaktırftfUraoaai Talr ta «S M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Deterjan tffZ^IL DETERJAN JVf/J/y# SENTETİK SABUNU bîr «NEKA* mamulatı Tel.21 23 56 ve 22 05 73/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • DEVREN KİRALIK D Ü K K N Taksimde bir yedek parça dükkânı devren kiralıktır.Müracaat:Sirkeci Darüssaadt sokak f/B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • YUVASIZLARA SON FIRSAT MODERN İNŞAAT MÜESSESESİ BAYRAM DOLAYISIYLE çok müsait şartlarla ve uzun vadeli taksitlerle Florya YEŞİLYUVA mahallesindeki müstakil blok apartman dâirelerini müşterilerine arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • İZMİR,BERGAMA,KOZAK,TRUVA GEZİLERİ EN MÜKEMMEL VE UCUZ YAZ TATİLİ Turistik mmım Kampında İzahlı broşür isteyiniz.Tel:22 64 47 TU-SA Nuruosmaniye Mengene tok.Yeni han 34,İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı lıUrlnl fiilen ldars eden mesul mudili ABDİ İPEKÇİ Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Perşembe 1 BUMl ı 137» 2 1374 ZUhlcc* t HAZİRAN 19 6 0 Maju 20 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.30 021* 12.12 8.55 4 37 İkindi 16.11 836 Aksanı 19.35 12 00 Yatsı 2134 1.59 i İmsak 213 6 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Yep yeni bir plân!İÜ Û î j 100.000 100.000 100.000 üç ADET VİRMİBCZŞBİN LİRA üc ADET YÜZBİN LİRA 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 ÜC ADET BEŞÖİN LİRA VE AYRICA 30 ADET 300 ADET 2300 ADET 3.000 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK YALI arsası,Kefeliköyde asfalta 20 metre cepheli 1350 metrekare 150.000 e.22 74 74.0 275.000 kat,doktorlara.Talimhanede 8 oda,kaloriferli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1960
  • Yeni iç ve Dış Ticaret rejimi ilân edilecek 4 Bnştarajt Birincide tinde suiistimal olmaz.Takip edilmeden hşılacağını süyliyen Ticaret Bakanı.kalacak suç yoktur.Spekülasyon için «İthalâtla herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Sakıt iktidar ocak ve mayıs aylarında yapılan tamimlerle tüfeklerin Ziraî Mücadele Teşkilâtına devrini talep etmişti m ajfcaa K m-£i r it» Ziraat Vekilinin imzasiyle ve ziraî mücadelede kullanılmak İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Davutpaşa kışlasında dün de 33 kişi muhafazaya alındı Nezaret altına alınanlar arasında 6 milletvekili de var.istanbul mebuslarından Necla Tekineı ve Ayşe Güne!Haıbiyeye sevkedildi DAVUTPAŞA Kışlasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • sevinç gösterileri Balıkesir,İzmir,Tekirdağ ve Eskişehir'de törenler yapüdt Silâhlı Kuvvetlerin İdareyi ele almasından sonra yurdun her tarafında başlayan sevinç gösterileri devam etmektedir.Törenlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Vali Tulga,İstanbul,halkına hitap elti Tulga "Hayaller dolusu,ızdıraplar bahası bir imar,imkânsız bir icraat vaad etmiyorum,dedi ASKERÎ Vali Tuğgeneral Refik Tulga dün akşam İstanbul Radyosunda yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • ORGL.GÜRSEL,DEVLET REİSİ VE BAŞVEKİL MAAŞINI ALMADI ANKARA,HUSUSÎ MİM Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Orgeneral Cemal Gürsel dün Devlet Başkanı ve Başbakan maaşları oları 17 bin liralık bordroyu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Turgut Bayar «Hareket,memlekete adalet ve nizam getirdi» dedi MEXtCO CITY,THA Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi olan »âbık Reisicumhur Celâl Bayarın oğlu Turgut Bayar,Cemal Gürsel hükümetinin Meksika hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Ankara'da at yarışına izin verildi Ankara Örfi İdare Kumandanlığı 2 Haziran 1960 perşembe gününden İtibafco at yanjiarına müsaade etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • DAVUTPAŞA KIŞLASINDA OLANLARIN TAM LİSTESİ Davutpaşa Kışlasında,dün akşama kadar muhafaza altına alınanların sa-yısı 97 yi bulmuştur.Bunlar şunlardır:Kthem Yetkiner ıSabık Vali)Kemal Aygün sabık Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Sarol'un kaçakçılık yaptığı tesbit edildi HAL1T ÇAPIN Askerî makamlar Mükerrem Sarol'un büyük bir kaçakçılık şebekesini idare ettiğini meydana çıkarmışlardır.Askeri Tahkikat Ekipleri Mükerrem Sarol'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • BASIN ve TURİZM BAKANLIĞINDA YOLSUZLUKLAR Bu isim altında hazırlanan bir rapor,Millî Birlik Komitesine verildi ve Bakanlığın evrakına el kondu ANKARA,Hususi Muhabirimi»;ERDOĞAN ÖRTÜLC'deo Askeri bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Eski vali bankalardan 300 bin lira çekmiş İstanbul Askerî Valiliği,sabık Vali Xthem son samanlarda bankalardaki parasından bir milyon lira «ektiği yolundaki haberleri tanih etmiştir.Valilik.Yetklnerln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • Nesrin Sipahi'nin eşi tavzih ediyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara Radyosu sanatkârlarından Nesrin Sipahi'nin eşi,sanatkârın Çankayada yapılan âlemlere katıldığı mânâsına alınabilecek dünkü yazımızı tavzih etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.06.1960
  • GENÇLİK RADYOSU YAYINA BAŞLIYOR Eski İktidar zamanında söz yayın)yapmasına müsaade edilmeyen Teknik Üniversite radyosu bu akşam «Gençlik Radyosu» adı altında faaliyetine tekrar başlayacaktır.Hergün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6