Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • 5 07 NC İ YILDÖNÜMÜ [İLHAN DEMİREL)İstanbul'un fethinin 5f 7 nel yıldönümü ditn tstanbul radyosundan yapılan bir konuşma ile kutlanmıştır.Milli Birlik Komitesi adına yapılan konuşmada askerî harekâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • hürriyet şehitleri için kampanyanın 2.günü YEKUN:70.430 LİRA Çanakkale abidesinin yükselmesini sağlayan vatandaşlarımızın Hürriyet Şelıidleri için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayacağı muhakkaktır EN BÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • Yurt dışına çıkış bir müddet için durduruldu Milli Birlik Komitesinin 30 numaralı tebliği:WM Türk vatandaşlarının kara,hava ve deniz yolları ile dış memleketlere gitmeleri muvakkat bir zaman irin durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • Bölükbaşı tarafından da ziyaret edilen Başvekil Gürsel ile İnönü arasındaki görüşme yarım saat devam etti ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Genel Başkanı İsmet İnönü ve C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • Pakistan yeni Türk hükümetini tanıdı DIŞ HABERLER SERVİSİ Pakistan Hariciye Vekil Yardımcısı dün Karaçi'de bir beyanat vermiş ve hükümetinin yeni Türk hükümetini tanıdığını bildirmiştir.Londra'da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • örfî idare Sözcüsü ''Aleyhte bir teşebbüs intihar olur,dedi örfî idare Kumandanlığı sözcüsü kurmay binbaşı Ahmet Yıldız dün Harbiyede yapılan basın toplantısında,başarılan inkılâba karşı menfî bâzı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • ANAYASA HEYETİ ŞEHRİMİZE GELDİ Yeni Anayasanın taslağını hazırlamakla görevli profesörler heyetinin başkanı Prof.Sıddık Sami Onar ve üç arkadaşı dün gece yarısı otomobille şehrimize gelmişlerdir.Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • PROF.FEHMİ YAVUZ AMİL ARTUZ DANİŞ KOPER FETHİ AŞKIN Maarif Vekili Devlet Vekili Nafia Vekili G.İnhisar Vekili YENİ KAB OPLANIYOR "T W Yeni hükümet,Millî Dirlik Komitesinin yetkilerini devir alacak R A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • Fatin Rüştü Zorlu'nun eşinin kaçırıp sakladığı ku-Askerî Vali Tulga,dün Davutpaşa'da nezarette bu-Sabık Devlet ve Hükümet erkânının İstanbul'a ge-Yeşilköyden geçen Iran Şahı,Türk Ordusunun gitunun içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1960
  • Defalarca filme alınmış,dünyaca meşhur roman MAVİ MELEK ¦Gh l\İÜ L.Ücretsiz bültenimizi Yazan:Hemrıch Mann steym,z Hvinsvi ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • Sevgili MİLLİYET okuyucusu,i Size iki hatta evvel yazdığımız mektup şu satırlarla bitiyordu:I Daha anlatmak istediğimiz çok şey var.Onlardan da bahsedeceğimiz gün inşallah çok yakmda gelecektir.Bu cüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • BU AKŞAM saati 1&20 ı İstanbul Radyosunda ATAN KAZANIYOR TARAFTARLAR ARASI SPOR SİLGİ YARIŞI Ba Programda' GALATASARAY BEŞİKTAŞ Eskişehir takımları)ŞÇKERSPOR DEMIBSPOR Protrtmı Urtıplıjan VaJ*,V.iU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • 30 AĞUSTOSTA 10b KİŞİYE,188 888 Son para yatırımı 3 HAZİRAN 1960 AKŞAMINA KAÖAR Hesap açınız veya mevcut hesabin m artırınız.HER 150 LİRAYA AYKİ BİR KUSA NTMARASl BOÛUBANK T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • Sis d« «vİNİsrie h«ndi k 4 i*ai İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA birini «n bir »*kı!d« 6ör«n»bılırıinı».0cr»r»i4 lı»hl.brofürümütO UUyinlt.ADRES ı Cor râ»pgnd«nî« ¦Mil»» II l|'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • OĞLAK BURCU fc ^0 [22 Aralık 20 Ocak] Size hayranlık duyan biri bunu göstermek İstemiyor.Kendisinde çekingenlik uyandırıyorsunuz KOVA BURCU [21 Ocak 19 gubat] Birine hesap vermek zorunda kalacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • ÖLÜM Merhum Başöğretmen Ömer Faik inan'ın eşi,Sıdıka înan'ın emekli Vaü Rauf İnan'ın,emekli hâkim x etik inanın,Devlet Vekili Şefik inan'ın annesi.Ticaret Vekaleti teşkilâtlandırma Urn.uw Müdürü Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • B U t M A M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 a 2 3 A 5 6 7 1 m 8 SÜ 9 PJ1 SOLDAN SAĞA:1 BU müzik parçasının son kısmı;Gerçek.2 özür dileme;Elbisede takım.3 Bir mevzuda kısa yazılmış kitap;Tersi ipucu.4 Hazır;De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • AMERİKANIN SESİ E Her gün muntazaman Türkiye sa« E ati İle 18.30 İle 19.00 arasında Türk.E çe neşriyat yapmakta olan bu rad» E yo neşriyatının ilk 15 dakikası hail ber bültenine ayrılmış olup diğeı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • ra üç Kı-Muhterera Nur SİNEMALAR BEYOĞLU ALIUZAU Tel 41 25 62)1 Kani Pusu Dennls O Ketti Türkçe.2 Kanlı A» Robeıt Taylor Renkli Türkçe.ATLAS Tel:lüflTl 1 Florlda Korsanlar Terry Moore Renkli hıg.2 Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • KONSERVECİLİK LİMİTED ŞİRKETİNDEN)Şirketimiz Merkez bürolarında tesis olunan yeni telefon santralı dolayısile bugüne kadar mevcud olan telefon hatlarımız iptal edilmiştir.30'Mayıs/l960 tarihinden İtib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • METRESİNİ SOPA İLE BASINDAN YARALADI Dün akşam Cibnlide Edip GUlyeşS İsimli bir şahıs geçimsizlik yüzünden çıkan bir münakaşa neticesinde nikâhsız oturduğu 30 yaşındaki Fatma Yurıl.il.ulu sopa ile bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • OKULLARDA YİL SONU MÜSAMERELEHİ BAŞLADI Ders yılı çalışmalarının suna ermesi münasebetiyle dün bir kısım İlkokullarda müsamereler verilmiştir.Maarif mensuplarının ve öğrenci velilerinin hazır bulunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • KISA HABERLER 0 ŞOTOI İbrahim Çayhaıı idaresindeki Ankara 49111 plâka sayılı otomobil Haseki otobüs durağı önünden geverken burada vasıta beklemekte olan tiU yaşındaki BİIUMZ İsimli bir kadına çarpmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • 30-31 BOME BEYAZ B E K R A K GLİSERİN İhtiyaçlarınız için I Tel:22 75 18 müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • bütün bakkallarda m Miyros yerlerinde,Ankara' da Cima mağazalarında emrinizdedirin en pratik kullanma şekli:Bir kilo toz veya kesme şekeri iki bardak su ile kaynatıp kestirdikten sonra,buna bir kilo A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • İLA SAYIN TÜCCARLARIMIZA 1 Haziran 196Ü gününden itibaren Bankamız şubeleri tarafından;a İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dahili ve bu şehirler arasında karşılıklı senetlerin talısili,b Kezalik bu şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • Hatice BAŞKARACA ile özcan TAŞÖZ Nişanlandılar 29.Mayıs 19tj0 funda ADAPAZAHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • MİRKA BARZİLAY ile Gazetemiz D ıs Haberler Servisi Şefi SAMİ KOHEN evlendiler İstanbul,129.5.960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • İki kadının da bu Şehrimizin muhtelif semtlerinde uzun zamandan beri esrar,afyon satışı yapan ve aralarında iki de kadın bulunan bir şebeke dün meydana çıkarılmıştır.Şebekenin İlhan Bilgiç ilimli reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • ŞEHİR HATLARINDA YAZ TARİFESİ 15 HAZİRANDA Şehir Hatları vapurlarının yaz tarifesi 15 Hazirana tehir edilmiştir.Tehire sebep gemi sıkıntısıdır.İlgililer,bu tarihe kadar glderilememe# halinde ya* progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • MAÇKA HARBİYE RAYLARI SÖKÜLÜYOR Maçka tramvay seterlerinin iptalinden sonra İçlevend ve Maçka Beyazıt otobüa seferleri takviye edilmiştir.Bu semtte oturan halkın rahatça fcvlertne gidebilmesi için Maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • KADİN RİLFTCİl FR KIRSA TABİ TUTULACAK Bir müddet evvı i kadın otobüs alınacağı,h-kktndaki tlân büyük alâka görm.ü%tur.İdare kadın biletlilerin üç ayda bir berber masraflarım da kabul ettiğini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • IHIMI I I II lifli—II I II.VEFAT £ski A^ana mektuplularından merhum Süleyman Faik kerimesi,eski Adana Belediye Reislerinden merhum Mehmet Fuat Dıblan zevcesi.Dr.Makbule Dıblan,Sezai Dıblan,Senai Dıbla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1960
  • 1 Devleti yeniden kurarken Oh,ne iyi oldu yahu,ne iyi,kaç zamanjj dn bekliyordum bunu,dedi.Şöyle yüzüne baktım.Daha üç gün öncesine kadar insanın tepesini attıracak lâflar söylerdi.Ah bu,ceplerinde he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1960
  • ıjlıŞttıftı.Rektörlerinin ne ldüğü belirsiz bir polis tarafından yerde sürüklenmesini götdükten sonra bu hareketi protesto İçin toplanan binlerce üniversitelinin üzerine,verilen bir emirle,atlı polisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • YÜZBAŞI CEMAL GÜRSEL BİNBAŞI CEMAL GÜRSEL YARBAY CEMAL GÜRSEL AYAN GÜRSEL EŞİNİ ANLATTI Melâhat Gürsel,eşi için "O daima düşünen,fakat bizlere hiçbir şey anlatmayan bir insandır,dedi Gursel'lerln İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Memleketin muhtelif yerlerinde 126 şubesile müşterilerinin hizmetindedir «3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • eşyaya SAHİP OLMAK İÇİN DAİMA YENİ EŞYA YAPTIRMANIZA LÜZUM YOKTUR r fi Boya alırken İşinizin mahiyetine en uygun OYO çeşidini Israrla İsteyiniz.DAHİLİ BOYA KÎNOX DYO Boyalan,Vakınşarkın ve Balkanlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • DOUGLAS DC-8 CARAVELLE JET EXPRESS JET HAVA YOLCULUĞUNDA EN AHENKLİ TERTİP Atlantiği ve Kutbu aşan SAS seferleri için dünyanın en muazzam jet uçakları Douglas DC-8.SAS Avrupa ve Orta Şark şebekesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • MAĞAZA TESİSAT VE DEKORASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR)1.Müessesemiz Beyoğlu Satış Mağazası birinci katı için projesi gereğince dahili ahşap tesisat ve dekorasyon işleri birim fiat esası ve kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • I açılış ikramiyesi 30.000u ayrıca 750.000liral.k senelik ikramiye plânı lOapartıman dairesine isttrakhakkı BUĞDAY BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • ANADOLU TOPTANCI TÜCCARLARININ NAZARI DİKKATİNE İSRAEL MENŞELİ ORAK İPİ SİSAL)BİÇER BAĞLAR ithalâtçı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.KİMYEVİ MADDELER DEPOSU Sirkeci,Sirkeci Palas Han No:10 Tel:22 99 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • ULUDAĞ İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI THE ENGLİSH CENTER Küçükpanaakkapı Sok,25.BEYOĞLU İSTANBUL UcrcUu IsUyinîı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • En uygun fiat v» şartlarla SUDKOSTİK SOLYEY ASlTSÜLFlRlK H«Wit)Kezzap TUZRUHU KüçUkpazar,Hacı Kadın Cad.M Tel:27 28 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • PANASON ÇAYI Yavrularınızın vs her yaşın çayıdır PANASON İÇİNİZ Eczanelerden arayınız fiatı 1 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Kıbrıs Türkleri Dr.Küçük ve Denktaş Orgeneral Gürsel'e bir telgraf gönderdi.Gürsel de cevabî bir telgraf çekti Millî Birlik Komitesi 31 numaralı tebliği:Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Türkiye Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • GAİ TELER KAPIŞILDI Ordunun idareyi ele almasından sonra son hâdiseleri bildiren gazeteler yurdun her tu-fında kapışılmış ve vatandaşlar bayilerin önlerinde uzun kuyruklar meydana getirmişlerdir.Bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Yeni zirve konferansı şimdilik erken görülüyor YENİ DELHİ,A.P Hariciye Vekâlet)sözcülerinden biri Paris toplantısından sonra yeni bir zirveden bahsetmek için vaktin henüz erken olduğunu belirtmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Polislere ait 4 sandık tabanca müsadere edildi Emniyet,Hazır Kuvvet Ekibi polislerine ait olan ve Beşlktaşta bir binada bulunan 4 sandık dolusu tabanca İle bunların mermileri dün Askerî Birlikler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Antalya'da tevkif edilen bir genç serbest bırakıldı ANTALYA,HUSUSÎ İnönünün İmzasını taşıyan beyannameleri dağıtmak suçundan tevkif edilen Ünal Uncu adınadkl bir genç 12 günlük bir mevkufiyetten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Diyarbakır da doğan İkizlere Hürriyet ve Zafer ismi verildi DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün şehrimiz İşçi Sigortaları Hastahanesinde bir İkiz doğum olmuş ve doğan ikiz erkek kardeşe doktorlar tarafından Hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Burhan Maner,«D.P.nin kurtulması artık imkân dahiline girdi» dedi İZMİR,HUSUSÎ D.P.Eski 11 Başkanı ve halen 11 İdare kurulu üyesi bulunan Burhan Maner dün gazetecilere verdiği beyanatta,«Son hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Millî Birlik Komitesi Ege bölgesi başkanlığı dün 4 tebliğ yayınladı Ege bölgesi Milli Komite Başkanlığı Orgeneral Canip Iskilipligil imzasiyle dün 4 tebliğ yayınlanmıştır.Bunlardan S ve 4 numaralı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1960
  • Ankara halkı göğsüne Orgeneral C.Gürselin resmini takıp dolaştı ANKARA,HUSUSİ Ankara halkı dün sokaklarda göğüslerine taktıkları Devlet Reisi Başvekil,Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Türk Silâhlı Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • SİLÂHLARIN TESLİMİNE BU SABAH BAŞLANIYOR tstanbııl örfî tdare Kumandanlığı 3 numaralı tebliği:2 numaralı örfi İdare tebliğinin aşağıdaki şekilde açıklanmasına lüzum hâsıl olmuştur:Halk elinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Dr.SYNGMAN RHEE KORE'DEN AYRILDI SEUL,RADYO İstifa ederek Cumhurbaşkanlığından ayrılmak zorunda kalan Güney Kore diktatörü Dr.Syngman Rhee ve karısı dün hava yolu İle Hawal'ye gitmek üzere Kore'den ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • GARANTİ BANKASI-500 liram vardı.Bu ay da 50 lira yatırdım Demek.50 lira daha yatırırsam tam 600 liram olacak ve V çekilişlere 6 kura numarasılp katılacağım 120.000 lirayı kazanma şansım da altı misli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • ÇAPTAN î&\50 m BAĞLARDA MİLDİO'YA KARŞI EN ğM EMİN İLÂÇ OLUP,İRİ,PARLAK,DAYANIKLI CVE FAZLA MAHSÛL TEMİN EDER.ECZACIBASI İLAÇ FABRİKASI LEVEND-İSTANBUL 9908
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • İngiltere,Fransa ile atom sırrını paylaşıyor LONDRA,A.P.İngilterenin Fransa ile atom sırlarını paylaşmaya hazırlandığı bildirilmektedir.Bu hususta Amerikanın atom bilginlerinin de dahil olduğuna dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Artist Sophia Loren'în mücevherleri çalındı ELSTEEE,İNGİLTERE A.P.Flim prodüktörü Pierre Rouve İtalyan film yıldızı Sophia Loren'in kaldığı evde bulunan 500.000 dolar kıymetindeki mücevherin çalındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • ANKARA'DA HALKTAN TEZAHÜRATA SON VERİLMESİ İSTENDİ Ankara Kumandanlığı tarafından yayınlanan tebliğde,her şeyden evvel memlekette huzurun teessüs etmesi gerektiği bildirildi Ankara Kumandanlığı,halkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Türkiyedekl siyasî reformu bütün dünya tabile karşılıyor Türkiye'den gelen haberler yabancı radyo ve gazetelerde birinci plânı işgal ediyor DIŞ HABERLER SERVİSİ,AA.Türkiyedekl iktidar değişikliği ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • MAT0ş&mt İM m^ fRCEOÖM *r*j AT STAKfc^ T.PARTİ EBSR TA*M BflYöH f» »ili 'mm IA-P-R M ÖNÜNDE TİİRPfI FRİN NÜMAYİŞİ Neu-V(ırk't;l bulunan Türk kolonisi ve talebeleri 2 Mayıs günü TUrkiyede alman son şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • ^0 BEŞ AY İÇİNDE DOĞUM YAPACAK yBap'r [A.P.ay içinde doğum yapması beklenen Melike Farah'a sarayda verilen bir resmi kabul sırasında Tahran Sporcularından bâzıları takdim edilmiştir.Resimde Melike,sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Toto'nıın ilk dörl Maçı iptal edildi ANKARA,HUSUS!Spor-Toto'nun sekizinci haftasını dahil bulunan Adıpazarda oynanacak dört maç iptal edilmiştir.Bu durum* göre Spor-Toto'nun sekizinci haftası 9 maç üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Brezilya'nın America takımı İzmir'deki ilk maçında Siyah Beyazlılar karşısında galibiyeti maçın bitmesine ancak 13 dakika kala temin etti STAD:Alsancak SEYİRCİ:2137 kişi.HÂSILAT:12.075 Lira.HAKEMLER:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • Namzet k antrenin j SKOÇYA ve Romanya I maçlarına hazırlanan millî takım namzetleri ilk antrenmanlarını dün Mithatpaşa stadında Antrenör Molnar'ın nezaretinde yapmışlardır.Necml,Tuncay,Kaya,Tarık ve Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • numune olmalı Jedi METİN DOĞANALP Nazi Almanyasının Ankara Büyükelçiliğini yapan Von Papen dün,ordumuzun başardığı milli inkılâp hamlesi hakkında «Türk ordusu bütün dünyaya numune olacak bir inkılâp y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • fuiVIMDIl'-ir mülakat TTNİİN sabah çok erken kalktım,bahçeye çıktım.Gece yağ-I Jmur yağmış,güllerin,çiçeklerin,yaprakların üzerinde sedef rengi şebnemler titriyor.Yağmuru içen toprakta bam-E başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1960
  • BEŞİKTAŞ FUTBOLCULARI MEMNUN EDECE'!BEŞİKTAŞ Kulübü İdare Heyeti bu sene kontratı biten futbolcularını maddî bakımdan tatmin etmek kararındadır.Bir sözcü «Biz şampiyon kadromuzun bütün elemanlarına pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • CİCİ CAN KöV MEYÖUMitf CKN AUK\$LAR CAN KAVSEfti SAMBA t»,jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • BENI/V\VERi MS ABADA KEı'S VE» CüNAvAti Agn DEDİĞİM VERDE SAKuADldJlM PAEAM4N.SAHİBf Oi_MANI jSTıyoeuM £vı_AT.NASlUı ABUL EDİVOÜ Musun 2.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • Plilili OVı_E t-Lû!ı BEN DE İN.1—AAAlSTlAA.ENİIS16E SONUNDA BU 9 EZİK' v)aS m 1 e kjİ^uaV I 1 r7ioJH vâ B^-İr gel i ÇlKit?SİDE.1 UIM V ZûMANUÛ J fi UNuTU-1 KUM—I5C8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • BuZ TUTMU*-PENA KAYI.•V.SiNıeı_ENME AhBAP.VCRUEIZ. ZO «CAVâAM-RAZlA BiR ŞEy OuMAoı-İJ SEÇSEM HERl'R.adbv\ASHABA KruU-AKIMASINU eıl_MıyOK5üN DI2ET«CSı -OS UN BASMA NE GEÇ,VoRSuN BE.T3"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • Gümrük Komisyoncusu Ve Karneli Maiyet Memuru Alınacaktır:En az üç senedenberi piyasada çalışmış karneli iki gümrük komisyoncusu ile yine karneli üç maiyet memuru dolgun aylıkla alınacaktır.Karne ve bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • BU GÖZLER NELER GÖRD 2 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:1908 de İktidarı ele alan İttihat ve Terakkl'nin 31 Mart vak'ası üzerine İkinci Abdlilhamid'i hal edip Osmanlı tahtına oturttuğu Reşad,bütün saltanat murakabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • YAKUT ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Abdürrezzak Paşaların Çamlıca tepesindeki muhteşem köşkünde o gece İstanbul sosyetesinin en tanınmış simaları toplanmıştır.Biri tenis kortuna,diğeri taraçaya yerleştirilmiş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • sANAT| I Operamız gelecek yıla dört eserle başlayacak j I ALTAN İLKİN VIII IHI III t III I I II İMİ 1 UM III I I III 1 ir İSTANBUL ŞEHİR OPERASI'nın bu yılkl tem-1 geçen hafta başarı ile sona ermiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • Milline!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 137» 30 1376 Zilhicce MAYIS Mayıs 4 19 6 0 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Günef 4.32 8.59 Öğle 12.11 4.36 İkindi 16.11 8.37 Akşam 19.33 12.00 Yatsı 21.30 1.58 îmsâk 2.18 6.45 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1960
  • AŞK BİR FRANSIZ SANATIDIR Yazan:NİNA EPTON Kralın metresi beldesi yukarı kısmı olmayan elbise modasını çıkarmıştı a On yılı yakın zamandanbcri bir göğüs modası bütün dünyada almış yürümüş,bulunuyor.Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Sabık devlet ve hükümet erkânı başka yere nakledilmedi Kırşehir'den getirilen Nedim Ökmen de muhafaza altına alındı ANKARA,HUSUSÎ Sabık ve sakıt devlet ve hükümet erkânının tstanbula götürülerek Yassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Gece lîseSeri gündüz tedrisatı da yapacak Gece Liselerinde,gündüz liseleri gibi iki devre öğretim usulü tatbik edilecektir.Maarif Vekâleti son defa teşkilâta yaptığı tamimde,adı geçen müessese-¦lerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • NEHRU "BÜTÜN DÜNYA MESELELERİ ZİRVEDE GÖRÜŞÜLMELİ,DEDİ ŞAM.AA Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Şam'a gelen Hindistan Başvekili Nehru,yaptığı bir basın toplantısında,İngiliz Milletler Camiası Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • ULUDAĞ'A KAR YAĞDI BURSA.HUSUSÎ Dündenberl Uludağ'a kar yağmaya başlamış ve ısı ti dereceye kadar düşmüştür.Mayıs ayında Uludağ'a kar yağması ilk defa müşahede edilmektedir.Şehirde de sıcaklık 12 dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • BAŞKAN EİSENHOWER FILİPINLERE GİDECEK MANİLA.AA.«Manila Times» gazetesinin bildirdiğin» göre.Başkan Eisenhovver,Uzakdoguya yapacağı seyahat sırasında Filipinleri de ziyaret etmesi hususunda bu memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Kruşçev'in konuşmaları kontrol ediliyor VVASHİNGTON,AA Amerikan Hariciye Vekâleti Vekil yardımcısı Aııdrew Berding,yaptığı bir televizyon konulmasında Sovyet Başvekili Krugçev'in.yüksek kademe konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Roma hapishanesinde mahkûmlar ayaklandı ROMA,A.P.Adalet Vekâleti tarafından bildirildiğine güre Roma Şehir Hapishanesinde 70 genç mahkûm 18 saat süren bir ayaklanma hareketi yapmıştır.Ayaklanan mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Devlet Vekilinin annesi vefat etti ANKARA,HUSUSÎ Yeni Devlet Vekili Şefik lnan'ın annesi Bayan Fatma înan dün aksam üzeri Ankarada vefat etmiştir.Merhumenin cenazesi bugün öğle namazından sonra Hacıba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Kurbağa adam Crabb'ın Rusların hesabına çalıştığı iddia ediliyor LONDRA,A.P.İngilterenln meşhur Kurbağa adamı Albay Llonel Craub hakkında yeni bir haber ortaya atılmış bulunmaktadır.Cıabb dört sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • ŞİLİ'DE YENİDEN YER SARSINTILARI OLDU SANTİAGO,A.A.Şili'de yeniden hafif yer «arsıntıları kaydedilmiştir.Santiago Sismoloji Enstitüsünün uzmanları,yer «arsantı» larınm 30-GO gün daha devam edebileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • HORLAMAYA KARŞI BİR ÂLET BULUNDU NEVV-YORK.TÜRKTEL En mesut aileleri bile birbirlerinden ayıran horlamağa karşı nihayet çok müessir bir âlet İcat edilmiştir.Amerikalı İmalâtçılar tarafından «Dön sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • UZ İLE EDDİ'NİN ARALARI AÇILMIŞ HOM.tYVOUD,TÜRKTEL Elizabeth Taylor'un son kocası olan Eddl Flşer'l» genç yıldızın arası bir film reklamı sırasında açılmış bulunmaktadır.Buna sebeb olarak Eddl Kanunin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • BORİS PASTERNAK İTALYA'YA DÖNECEK MOSKOVA,TÜRKTEL Dünyaca tanınmış Sovyet yazarlarından Boris Pasternak bilindiği gibi mide kanserinden muzdarlp bulunmaktadır.Bundan bir müddet evvel bir kalb krizi ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • MACMİLLAN KIZIL ÇİN'E DAVET EDİLMİŞ HONO KON'G,AA •Ilong Kon;Standart» gazetesinin yazdığına güre.Komünist Çini ziyaret ederek Mao Çe Tung ve Şu En Lai İle görüşmüş olan Mareşal Montgomsry,Komünist Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • BİZANSLILARA AİT MAĞARA BULUNDU I'/MİT.HUSUSÎ Şehvarmaz i:öyü civarında bir mt)ddettenberl yapılan define aramasında Bizanslılara ait blı mağara bulunmuştur.Ma&ara içirişindi i takların ü?e-j rinde kv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • WISC0NS1N VE BRIGGS STRATTON Amerikan Benzin Gaz motorları ile mücehhez,üstten klapeli,hortuma su doldurmadan emen SEFİH MOTOPOMPLARI satışa arzedilmiştir.BEŞİKTAŞ HİDROELEKTRİK ŞİRKETİ Müracaat:TEKNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Ankara'daki diplomatlar inkılâbı destekliyorlar ANKARA,HUSUSÎ Yabancı Devletlerin Ankara Büyükelçileri dünkü beyanlarıyla «Türklyedeki inkılâbı desteklediklerini,bildirmişler ve «Hükümetlerinin,yeni h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Ankara askerî valisi gıda maddeleri konusunda gazetecilerle konuştu ANKARA.HUSUSÎ Ankara Askeri Valiul Tuğgeneral irfan fiajtug dün akkanı üzeri bir baain toplantısı tertiplemiştir.Basın toulantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • KROMİT ŞİRKETİNE AİT RAPOR TİCARET VEKİLİNE VERİLMİŞ ANKARA,HUSUSÎ B.M.M.tarafından Kromit Şirketine karşılıksız kredi açılmasından dolayı Ziraat Bankası hakkında açılan tahkikata alt raporun hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • ölükbaşı/'Hesap ulmalıdır.dedi C.KM.P.Lideri,ihtilâli meşru hak haline getirenlerin suçsuzluğundan bahsetmenin abes olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün yaptığı bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Boğazda yazlık kira 3000 liradan başlıyor Havaların ısınması İle birlikte yazlık semtlere göç başlamıştır.Bu sene rağbet gören sayfiye semti Boğaz sahilleridir.Kadıköy ve banliyösü İle Adalar.İkinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Izmirrie resmî daireler günde 24 saat çalışıyor HUSUSÎ Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İdareyi ele aldı sı üçüncü güüde lzrniıde normal hayat devam etmektedir.Bütün resmî daireler günün 2-1 saatinde devaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • fctanN!&atly®$u,normal yayınlarca bu sabah ha^'vor 27 Mayıs sabahından beri belirli bir programı olmadan çalıdan istanbul radyosu bugünden itibaren normal neşriyatına hasiayackatır.Radyo saat 6.57 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • MENDERES'İN YAKALANIŞINA AİT YENİ TAFSİLÂT t Baştcırafı Sekizincide ler ve hep beraber Vilâyet Konağına girilmiştir.Menderes,kendisini karşılayan Vali Muavini Lütfü ÖzUemirle,Jandarma Alay Kumandanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Anadolu da Askeri idareyi kutluyor Baştarafı Sekizincide ele alması sevinçle karşılanmıştır.Halk askeri birliklere tezahürat yapmaktadır.Uçak seferleri 3 gündenberl İlk defa dün yapılmış ve gelen gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Ankara ve Samsun'da 11 i mebus olan 26 kişi nezaret altına alındı Baştarafı Sekizincide rem Anıt ve Nusret Ulusoy da yakalanarak nezaret altına alınmışlardır.ANKARA'DA ANKARA,HUSUSÎ Münfesih BMM nin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Adana'da sokağa çıkma yasağı kısaltıldı ADANA,HUSUSÎ Garnizon Kumandanı Askeri Vali Kemal Tanca dün sehlr hoparlörleriyl» yayınladığı bir tebliğde,gece sokağa çıkma yasağını saat 23 den ertesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Dondurulan hayvanlar tekrar canlandırıldı ROMA,AA.Meşhur İtalyan operatörü Prof.Dogllottl.bir dana İle domuz yavrusunun kanlarını dondurup öldürmüş ve bunları bilâhare tekrar canlandırmıştır.Plâstik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Londra Moskova fren seferleri başladı LONDRA,RADYO Londra İle Moskova arasında dünden İtibaren direkt olarak bir ekspres tren servisi başlamıştır.Dün sabah Londradan hareket eden yolcular Cuma akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • İngiliz erkekleri kâkül bırakıyor LONDRA,AA.İngiliz erkeklerinde «Tony» adındaki saç modası son derecede yayılmıştır.«Tonyd saç modası,Prense» Margaret' İn kocası Armstrong Jones'ln tatbik etmekte old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Amerika iie Küba'nın arası tekrar bozuldu WASHİNGTON,AA.Küba'ya İktisadî yardımın kesilme.sinin Amerika İle Küba arasında yeni bir «soğuk harb» havasına sebep olacağı bildirilmektedir.Kübalılara sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • ÜNİVERSİTELİLER İMTİHANIN İLERİ ALINMASINI İSTİYOR Üniversitelerde haziran donemi imtihanlarının Kurban Bayramından sonra başlatılması kararı talebelerin,vaktin kısa olması mülâhazasiyle daha İleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • İBAYftB'iN K!7I Orsnl.GÜRSEL İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA.HUSUSÎ Sabık ve sakıt Reisicumhur Celâl Sayarın kızı eski Kütahya mebusu ihsan Gürsoyun esi Nilüfer Gürsov dün öğleden sonra Millî Birlik Komitesi Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • Paris'te Paul Baudecroıuc tarafından imâl •dilen ROUGE BAİSER Rujları ithal edilen,gayet Çik bir tüp içinde parfümeri ve eczanelerde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 625.000 apartıman,Şişlide İyi malzemeyi» yapılmış 6 kat,altışar odalı 22 74 74 6)280.000 kat.Şişli tramvay caddesinde manzaralı,arkası açık 7 oda kalor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETÎH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1960
  • EN GÜZEL HEDİYE HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATİ Umum Tevzi Yeri:FETİH KITABEVİ Ankara Caddesi No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • Davuipaşa Kıtasındaki 34 kip Davutpaşa kışlasında nezaret altında tutulan 34 kişinin isim ve sıfatları şudur:Ethem Yetkiner İstanbul'un eski valisi)Kemal Aygün İstanbul'un eski Belediye Reisi)Faruk Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • 43 genç 24 gün Kaldıkları kışlayı Dön ziyaret elli Hatay'a giderken Adana' dan polis tarafından çevrilen ve Kami kışlasına gönderilen Üniversiteliler subaylarla eski günleri andılar 28 Nisan Hürriyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • Ankara ve Samsun'da 11 i mebus olan 26 kişi nezaret altına alındı SAMSUN,HUSUSÎ D.P.Merkez ilçe teşkilâtından Şevket Bayraktar,Remzi Petek,Kaya Uçar isimlerinde 3 kişi ile 11 arkadaşı menfî propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • [ASAF UÇAR] Konya mebusu Himmet ölçmen dün seçim bölgesinde yakalanarak Ankara'ya getirilmiştir.Yüksek mühendis olan ölçmen,D.P.de şiddet taraftarlığı İle şöhret yapmıştı.Resimde sabık Konya mebusa Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • ANADOLU DA ASKERİ İDAREYİ KUTLUYOR Yurdun her tarafında Silâhlı Kuvvetlerin idareyi ele alması münasebetiyle şenlikler yapılmaktadır.İstanbul gazeteleri bütün taşra vilâyetlerinde kapışılmıştır.Halk,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • mt% [AHMET GÜLTAŞ] YUHTTA BAYRAM DEVAM EDİYOR lz,nir',e *en*,er Silâhlı Kuvvetler'in İdareyi ele alışın,müteakip büyük senlikler yapmışlardır.Şe-T.»BİWH hir içmdcki bütün nakil vasıtalarının lüferine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Dün saat 10.39 da hususî uçağı Ue Yeşilköy'e gelen İran Şah'ı hareketinden evvel ala**n şeref salonundan çıkarken.Iran Şahı Türkiyedeki reketi tasvip ediyor Dün Yeşilköy'den geçen Şah o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • Zorlu'nun eşi 4,5 milyonluk mücevheratı kaçırmak istedi Emel Zoılu'nun eski şoförünün evinde saklamaya çalıştığı kutudan çeşitli zengin mücevheıat çıktı ANKARA,HUSUSÎ Sabık Hariciye Vekili Fatin Rüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • İstanbul'da nezaret altına alınanların eşlerinin anlattıkları Suzan Sözen «Orduya babam gibi güvenirim» diyor.Sevinç Aygün'tin endişesi eşinin seker hastalığı LEYLA EBDUBAM ¦Babama nasıl güvenirsem,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • MENDERES'İN YAKALANIŞINA AİT YENİ TAFSİLÂT Sabık Başvekilin Kütahya'da «meçhul bir istika* mete gitmek için» müsaade istediği bildiriliyor Gün geçtikçe Adnan Menderesin KÜtahyada yakalanışına ait yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.05.1960
  • m I İLHAN DEMİREL] DAVUTPASA KIŞLASI lstanbul'da muhafaza altında tutulanlar Davutpaşa kışlasının ikinci katındaki odalarda bulunmaktadırlar.Kapıları silâhlı nöbetçiler tarafından tutulan bu odalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8