Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • MEMURLAR BUGÜN MESAİYE BAŞLAYACAK 12 No.lu Tebliğ:a Bütün devlet memurları 28 Mayıs 1960 günü sabahı saat 9 dan itibaren normal mesailerine başlayacaklardır.Ve.yurdun her tarafında normal hayata geçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • öğreten iş bulan Ücreti t'ksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKS İşleri için de Türkiyenin en ciddi teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No.14 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • ILIM VE HUKUK HEYETİ KURULDU Rektör Onar'ın riyasetindeki profesörler yeni bir anayasa hazırlayacaklar Silâhlı Kuvvetlerin idareyi ele alışından bir müddet sonra bir Yüksek İlim ve Hukuk Heyeti kurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • Reisicumhur,Meclis Reisi ve sabık hükümet erkânı muhafaza altına alındı.Menderes de Ankara'ya getirildi SABIK Başvekil Adnan Menderes ile Maliye Vekili Hasan Polatkan yakalanmışın-Reisicumhur,Meclis R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI ORGENERAL CEMAL GÜRSEL Gürsel "Diktatör Millî Birlik Komitesi Başkanı millete hitab ederek dürüst bir demokratik nizamın kurulacağını bildirdi Orgeneral Cemal Gürsel,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • Yeni Anayasa hazırlanana kadar siyasî faaliyet durdu Hapisteki gazeteciler,subaylar ve talebeler tahliye olunuyor.Kapatılan gazeteler açıldı Üniversite ve Yüksek Okullar açılıyor BÜTÜN Türkiye'de idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1960
  • ¦ıi»iş V,t*irXim mt.ı ı JM| iii»w ıı h'»WlinHİ se i3jrws%«sit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Kanlı Pusu Dermiş O'Keefe Türkçe.2 Kanlı Av Robert Taylor Renkli Türkçe.ATLAS Tel:4408:1.Buhranlı Yıllar Anthony Perkins Kari Malden İng.EMEK Tel:44 84 i!l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • SEKRETER Bir Mali müessese için Fransızca hilen en az lise mezunu Sekreter aranmaktadır.İsteklilerin tercümeihalleriyle bir resimlerini Posta Kutusu 1030 İst adresine göndermeleri.28267)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • PazaR Her yaşa,her zevke hitap eden tek mecmuadır İt Yves Montand diyor ki:«Marilyn Monroe,Yaman Kadın» İt Ali Sar Hollywood'dan yazıyor:Beyaz perderçin 1 N.o.lu komiği ve bekârı:Jack Lemıaon,İt İrwin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Düşünüp düzgün dokunaklı söyleme kabiliyeti;Yapma.2 Karışık renkli;Yola çıkma.3 Avustralya'da yaşayan kanatsız kuş;Mahkemece alınan bir kararı bildüir resmî vesika.4 Kira;Bir menfaatin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 Karışık sabah müziği 7.30 Oyun havaları 7.4.*i Ağız armonikası ile melodiler 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plak dolabından seçmeler 8.45 ŞarkjJar 9.00 Haftanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • Sayın Doktorlara CORTIRON SCHERING Ampul ve Tablet SCHERING KiYrtiıplpre yeter miktarda arz edilmiştir Schering A.G.Berlin lisansı ile ISTANBÜLDA BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI T(irk Ltd.Şii.nde imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • A meyi çekİlİşjnde m 300:000 Liralık!İKRAMİYELERİ 100000 Lİ" *TUI»UM 6»»H[»I Beheri 40000 iti Oejernfc)10 10' 5000" Lira {000" Lira 60.000 BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız İa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • OĞLAK BURCU tt T22 Aralık 20 Ocakl Talihinizin parlak bir günü.Billıassa his dünyanızda büyük bir gün.KOVA BURCU ÖL' [21 Ocak 19 Subatl Bitmeden bir İnsanın derdine derman olacakınız.BALIK BURCU [20 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • SİNEMA Tuh&*4c FİLM DÜNYASINDAN 24 HAZİRAN' 5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Onuncu Berlin Film Festivaline ingiliz sineması,Guy Green'in «Öfkeli Sükût» The Angry Silence)adlı filmiyle katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • 1960 da Tamamı 2.683.000 Lira Tutarındaki ikramiyelerden 8 Ağustos Keşidesinde istanbul Şenesenevlerde 3 APARTMAN DAİRESİ Her biri 43.000 lira defterinde rvMubtelif Para İ/200.000 Lira Kıymetinde 4,Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Beher Tableti 500 mgr.Askorbik Asid ihtiva eden 20 Tabletlik tüplerde depolara tevzi edilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI Gürün Han kat 9 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • VEFAT Dul Bayan Atina Bardizban,Bay ve Bayan Ted Bardizban ve evladı Vahan,Bay ve Bayan Kevork Bardizban,Bayan Hayjçanuyş Bardizban,Sevgili eşi,babaları,büyükbabaları ve kardejl Bay Vahan BARDİZBAN'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • TELEFON PRİZLERİ İÇİN 15 GÜN MÜHLET VERİLDİ Telefon İdaresi,Telefon Müdürlüğünden habersiz olarak evlerinde priz tesisatı yaptırmış olanlara İS günlük mühlet vermiştir.Bu müddet zarfında evlerindeki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • Adalarda arabaların kaldırılması isteniyor Adalardaki atlı aıabalann kaldırılarak bunların yerine küçük motorlu vasıtalar konulmasının sağlık bakımından daha uygun olacağı söylenmektedir.Adalara yaz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • İlkokullarda gelecek yıl yeni sistem kurulacak 1960-61 ders yılından İtibaren ilk okullarda «Deneme Tatbikatına» başlanması İçin hazırlıklara başlanmıştır.Bu maksatla,27 Haziran,14 Temmuz tarihleri ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • BORÇLU ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİR HAK Orta okul ve liselerle bunlara muadil diğer okullarda,bir dersten borçlu olarak son sınıf bitirme İmtihanlarına girme hakkı,öğretmen okulları için de tanınmıştır,öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1960
  • O' III İlli I IHI MİM HM İMİ IIIIMIIIlItHIllllHIHIIimiMHMIlMtNmnMTO Bugün canım yazı yazmak istiyor ILLAR ve yıllar boyu aklımızın erdiği,JL gücümüzün yettiği,dilimizin döndüğü kadar,tarihlerden örnek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Orgeneral Cemal Gürse Her rütbeden askerin sevdiği ve saydığı bu mert orgeneral,eski iktidar tarafından yayınlanmıyan veda mesajında memlekette esmekte olan hırslı politika havasının zararlarından bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • HADİSE MLEKETL Korede' ki Tugayımızda bayram sevinci varingiliz siyasî çevreleri,Menderesin tutumunun,bu neticeyi mukadder kıldığını belirtiyor RADYO ve AJANSLAR Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dün sabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Avusturya Almanya Fransa Hollanda Belçika İtalya İsviçre Yunanistan'ın MUHTELİF ŞEHİRLERİNİ İÇİNE ALAN Turistik Avrupa Gezileri Son müracaat:6 Haziran 1960 Müracaat 1.Meşrutiyet Caddesi Altınhan No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Bayramoğhı Sahil I Mahallesi" Arsaları görmek istiyenler için OTOBÜS SEFERLERİ başlamıştır.Kadıköy den hareket:Saat:9.30 14.00.18.30 İstiklâl Caddesi,405 Telefon 44 34 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • j*ÇT ^uhSAH MA$lL BİR-K/Z.A{AJ3Aİ^S KADINLARIN BULUNDUĞU TARAFTA rD6ÖR£BîÜ«M HERHALDE *iyo£&b» r-X!TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Yeraltı denemelerinin durdurulmasının tekrar müzakeresine başlandı CENEVRE,A.P.Nükleer silâhların üç devlet arasında yasak edilmesi ile ilgili müzakereler uzun bir tatil devresinden sonra yeniden başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Şili'de deprem hâlâ devam ediyor SANTİAGO,A.P.Büyük bir deprem felâketine uğramış olan Şili'de dün iki yer sarsıntısı daha kaydedilmişse de hasara sebep olmamıştır.Depremi takiben dev dalgaların hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • ç&x$0& Of-[İLHAN DEMÎREL] İSTANBUL ASKERÎ VALİ VE BELEDİYE REİSİ TUĞGENERAL REFtK TULGA Askerî Vali halkı huzura davet etti İstanbul Askeri Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga dün ilk basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Mühendis Aranıyor «The Shell Company of Turkey Ltd.tarafından istihdam edilmek üzere mühendisler tercihan makina)aranmaktadır.Taliplerin:a)Askerlik hizmetlerini ifa etmiş olmaları,b)İngilizce dilini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • PASTERNAK'IN durumu çok ağır MOSKOVA,A.P.Boris Pasternak'ın sıhhi durumundaki vahamet devam etmektedir.Pasternak'ın etrafında bulunanların kendisinin sonu için hazırlık yapmakta oldukları anlaşılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Tutumuna iç Buhran sebep oldu NEW YORK,AJP.Birleşmiş Milletlerdekl Amerikan temsilcisi Henry Cabot Lodge,Sovyetler Birliğinin uçak hâdisesi İle İlgili son buhranı,iç politika güçlükleri dolayısiyle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Amerikan hava kuvvetleri Türkiye'ye uçuşları muvakkaten tatil etti LONDRA,RADYO Amerikan Hava Kuvvetleri Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılan uçuşların muvakkat olarak tatilini emretmiştir.Bir Hava Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • izmir,Manisa Ç.Kale ve Balıkesir Askerî Valileri İZMİR,HUSUSİ İzmir Garnizon Kumandanı Orgeneral Canip Iskillpllgil,sabah saat 9,25 den İtibaren İzmir Valiliği vazifesini deruhte etmiş ve İzmir Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • i Bugünkü Vaziyet "IV VT EMLEKETLER insanlar gibi hayatları için lüzum gördük-1 J_VJ^ leri değişiklikleri mübrem bir ihtiyaç olarak tabiî bir ka-E nun gibi kabul ve tatbik ediyorlar.Evvelki günkü idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1960
  • Fezaya 8 teleskoplu bir roket fırlatıldı Amerikan donanmasının 135 kilometreye attığı roketin çektiği resimler geri alındı WASHİNGTON.A.P.füze üssünden atılan roket atmosfer Amerikan donanmasına mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • U-2'nin ESRARI Meçhul uçağın sırrını bir Japon çözmeğe muvaffak oldu H Soğuk harbin başlangıcını müteakip içleri çeşitli kameralar va elektronik teçhizatı» dolu bombardıman uçakları Ruı ınırları boyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • iıııınııımıi!inııuıınıııııiHiıınııii!iıııııııııııııııııiiiiiııııımnnıııımmmîw Özlediğim eser BÜLENT TABCAN 1 Ben 1914'de doğdum.Bugüne kadar yurdumun ve milletimin içinde çırpındığı ölüm kalım mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • DEVREN KİRALIK DÜKKÂN Taksim'd» bir yedek parça dükkânı devren kiralıktır.Müracaat:Sirkeci,Darüssaade Sokak 5/B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • ^KŞSPaiU.Irk P**1^ PAKSOY TİCARET ve SANAYİ İSLETMELERİ Ltd.Şti.Rıhtım Cad.155/1 Galata Tel.44 79 06-441084 P.K.984 Fabrika:Adana Telefon:1500 P.K.144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • ARA 101 Gil para;ı ödedi,gazeteyi koltuğuna tıkıştırıp otomobiline döndü.Yaklaştı,gazeteyi açtı.Bir motor sesi duyuldu.Gil basını kaldırıp baktı.Siyah Mercedesiyle Joaıı geliyordc.Joan otomobilini tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • SU-EKUERlV^e GÜVENİ-VORDUAA.Bu SAYEDE DE SEELEgÇE DAYANDIM AMA NİMAYET SEÇEN SENE AKTIK VUAAEUKTL-AeiVVOA |Ş KAt_MADI âlNI ANi-A' OlVk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • ¡''8BS,SÖVMEDİK-İNANMA.Ml£TiM.UAA4 ÇİMDİ SEMİ AFFET.AÇTIK DE"Sı?Ti'/W~ v*TiMAT VARDlMLABflNA ÇOK:TE^EiCKÜtÇ eoeeiM cis o.tEesEr voujna t sieor va y\ÎM ÖVU.E AAAA KIZIUDCCİUL-EI?^VET VİVE-CEK "TEKfyatZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • «OZ.VAPAAAO» 8-4MCFOE UO^AŞı vûrouaa 3oe/*Epw sapi,ürc_B'RAk TA OOGRuSuMO SO l_B.TOMBtK.ANL.AVAM.A OM.TÜL.İM NJEDEN BENİMLE BEKABER.OX MAAAAK.İS-TEMEDİ E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • MAVKBT i-VE"Ü EU_ERtNt yüZÜNu yıKiyck. OMÇUNUN »02:i OVAV» ALIP» SİNEMAVA eÖTÜ(E.CEtc SAL-iBA K~x p^n OuOu Mu Şı"ı\Apı BU BEN EU-E.RIAAÎ vüzümu Boşuna MI VlfCADlAA VANı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • mcK* I Cumartesi I Rmû 1379 I 28 37' Zilhicce MAYIS Mayu 2 1 9 6 O I 15 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.33 12.11 16.10 19.32 21.2İ 2.20 9.02 4.40 8.38 12.00 1.57 649
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı 1 9 1 e r 1 n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ t P E K Ç t Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • Taksim aran TELEFON devren alınacaktır.Müracaat Tel:22 «S M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • ŞEHREMİNİN'de ARSA Şehremini otobüs garajı arkasında,Melek Hatun Mahallesi Selâmağaaı sokakta,parsel No.su 22 olan 134,5 M2 caddeye çok yakın hemen inşaata başlanabilir.Dümdüz arsa acele satdıktır.Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • SİTE Sinemasında JTAMES DEAN'ın Almes eseri SİTE SİNEMASI DEVLERİN AŞKI Renkl)Sinemaskop)«Glant» JAMES DEAN ELİZABETH TAYLOR BOCK HLDSON WL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1960
  • NAKER MÜESSESESİNDEN İstanbul gümrüğün» gelmiş bulunan 1959 Model Dodge Desoto Plymouth arabalarımızdan almak isteyenlerin müessesemize müracaatları rica olunur.Naker:İstiklâl cad.Arda Ap.471.Tel:44 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • MECLİS FESHEDİLDİ fcS Baştarajı Birincide vetleri gerekli şekilde yürütülmedi,bu iç mücadelenin ve memleketin dış emniyetinin tehlikeye düşürülmesine sebep oluyordu.Orta Doğu bölgesinde sulh ve sükunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • lll!l!lll!ll!l!l!llll!ll!l!Gürsel "Diktatör 1 olmayacağım„ dedi)t baştarafı Birincide deten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vicdan sahibi bütün vatandaşları dilhun etmektedir.Bu hâl nereye kadar gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • Amerika Kübaya yardımı kesiyor WASHİNGTON.A.P.Başkan Fısenhower'm Kübaya yapılmakta olan yardımın 180 gün içinde kesilmes' hususunda talimat vermiş olduğu açıklanmıştır.Başkan bu talimatı «milli menfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • İLKOKULLAR BUGÜN TATİLE GİRİYORLAR İlkokullar bugün yaz tatiline girecektir.Son sınıf bitirme imtihanlarına 31 Mayıs tarihinden itibaren başlanacak ve 4 Ağustosa kadar devam edecektir.İmtihana girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • BEŞİKTAŞ'TA TELSİZ İSTASYONU KURULUYOR Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Istanbulda bir telsiz İstasyonu kur maya karar vermiştir.Beşlktastaki Balıkçılık Müdürlüğünde kurulacak olan telsiz istasyonu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • SALIPAZAR1 DEPOSUNDA-Kİ MALLAR ÇEKİLMİYOR Salıpazarı rıhtımındaki antrepolar bol miktarda mal gelmesi sebebiyle dolmuştur.İlgililer açık havada durabilecek evsaftaki malların şehrin muhtelif scmtlrrde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • Hitlerin muavini Martin Bormann hâlâ sağ imiş AMSTERDAM,AP.The Anısterdam Telcgraaf adlı bil gazete bugün ilk sahifesinde,İsrailliler taraf,ndan tevkif edilen Adolf Eichınann'a atfen yazdığı bir makal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • ENDONEZYA,KIZIL ÇİN'E NOTA VERDİ JAKARTA,AP Endonezya hükümetinin buradaki Komünist Çın elçiliğine,Borneo ve Kuzey Suınatradaki konsolosların bu ayın sonunda vazifelerini terkelmelcri hususunda bir ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • Atom Silâhlarını Durdurma Komitesi 206 ncı oturumu yaptı CENEVRE,AA Nükleer silâh denemelerinin durdurulması konusunda Amerika,İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında aktedilen konferansın 206'ncı otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • MENDERES,KÜTAHYA YOLUNDA YAKALANDI t Başt/ırafı Birincide ETJ Yurttaki butun İdare âmirleri,Valt,Kaymakam ve Nahiye Müdürleri mahalli Askeri Kumandanlıkların emrindediı.Askeri Komutanlıkalr bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • ÇİÇEKÇİ KIZ filmindeki MEŞHUR LA VİOLETERA ŞARKISI ODEON PLÂKLARINDA No.I.Â.288
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • Memnuniyeti ne kadar da yüzünden belli!Yemeklerinizle kocanızı memnun edip takdir edilmek istersiniz elbette i O halde VİTA^ kullanınız.Yemekleriniz yalnız lezzetli ve nefis değil eynı zamanda sıhhî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • KAPALI ZARF USULİLE TAMİRAT YAPTIRILACAK İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:Kesif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.70000 00 4750 00 İstanbul Erkek Lisesi Toplantı salonunun tâdil ve onarım işi.516-17201 Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MATBU EVRAK TAB İLÂN!1 Rektörlük inşaat islerinde kullanılmak,kağıtı Rektörlükçe verilmek üzere,5625,00 lira talimin bedeli,10 kalem evrakın tab işi açık eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 o SATILIK EMLÂK SATILIK Kanlıcada İskele bir dakika mesafede nadide yalı arsası,48 64 73.FRANCALA fırını çok kalabalık merkezi yerde rakipsiz uç kat kârgir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • ÜMİT DENİZ sizlere yılın en güzel aşk,macera ve cinayet romanını sunuyor:YAKUT GÖZLÜ KEHI ÜMİT DENİZ'in yarattığı ve sevdirdiği Murat Davman müthiş maceralar serisine devam ediyor:1957 de:ÖLÜM PERDESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1960
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden:1 İstanbul Tütün fabrikamız için bir adet pipo tütünü pres grubu pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlıkları 29/6/1960 Çarşamba günü saat 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1960
  • İSTANBUL'DA Silahİ1 kuvve,ler araf ından idarenin ele geçirilmesini müteakip Harbiye Birinci Ordu karargâhının karşısındaki Talebe Yurdunun balkonuna asılan «Yaşasın Ordumuz» ibaresi.Halk sokağa çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • Sportif Temaslar için Karar yok Sportif temasların yapılıp yapılmıyacağına dair Silahlı Kuvvetler Kumandanlığı tarafından bir tebliğ yayınlanmamıştır.Bu scbeble bu gün Bursadaki Terfi Tenzil ve 4 şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • Gürej Federasyonu Reisi Vehbi Emre Roma'da bulunduğu sırada halen İtalyan güreşçilerini çalıştırmakta olan eski antrenörlerimizden Nuri Boytorun İle de bir konuşma yapmıştır.Resimde Emre solda)ve Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • Transfer bu yıl sonükgeçecek Yeni talimatnamenin yürürlüğe girmesi ve amatörlerin kulüp değiştirmeleri buna sebep olarak gösterilmektedir AMATÖR futbolcuların trans ferinin dondurulması ile bu yıl muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • ARAYAMAZ DEMİŞLERDİ Birkaç gün evvel 2 m.17 atlayarak yeni bir dünya yüksek atlama rekoru kıran 18 yaşındaki atlet John Thomas için,doktorlar,geçirdiği kazadan sonra "Artık spor hayatı bitti.Atlayanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • RECEP BELÇİKA'YA GİDİYOR Kasımpaça ve milli futbolcularımızdan Recep Adanır 1 Haziranda antrenör futbolcu olarak Belçikaya gidecektir.Kendisi İle konuşan bir arkadaşımıza Recep uzun seneler Türk futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • SANDRO ÜMİTLE GELİYOR Antrenör 27 Haziranda şehrimizde olacak v« Sarı-Lâcivertlilerin gen futbolcularının da yetişmesine gayret edece!ROMA,Hususî muhabirirrül Gülergürı H.Gürsu bildiriyoı FENERBAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1960
  • baraj konmıyacak Atletler ve eskrimciler Ankara'da,basketbol boksörler ve bisikletçiler İstanbul'da,futbolcular ve atıcılar Bursa'da kamp yapacaklar TURHAN D O Ğ R ANKARA'DAN BİLDİRİYOR BEDEN Terbiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor