Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Heziha Araz'm her uman zevkle okuyacağınız İki büyük eseri:HAZRETI MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen bez kaplı husus!cilt:S renkli,resimli kuvertür.350 sayfa Fivatı^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Trabzon,Afyon ve İsparta'deki hâdiselerin neşri yasak edildi Son 48 taat zarfında Trabzon,İsparta ve Afyon C.Müddeiumumiliklerinden 3 nefir yasağı alınmıştır.Trabzondan gelen neşir yasağında föyle den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • JRÜÇHAN ÜNVER)Küçükpazarda,1.5 yaşındaki Zeynel Kurt 3 yaşındaki kardeşi ile oynarken muvazenesini kaybetmiş ve bahçedeki 12 metrelik kuyuya düşmüştür.3 yaşındaki Zeynelin ağlaması ile mutfaktan yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • föZDEMİR GÜRSOY1 İl n eni IBIUIVOB Dün Sirkeci'de ailelerini kaybetmiş olan üç küçük çocuk Savaş,Mahmut ve Orhan AİLELERİ ARAlUlUR soldan sağa)Emniyet Müdürlüğünde muhafaza altın,alınmışlardır.Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • ÜNİVERSİTELİLER TECİLLERİNİ POSTA İLE YAPTIRACAKLAR Üniversite öğrencileri,bu sene askerlik* tecji kâğıtlarını Üniversiteye gitmeden posta ile temin edeceklerdir.Öğrenciler müracaat dilekçelerinde bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Menderessin ziyaretini tehiri Yunanistan'da üzüntüye sebep oldu ATİNA,A.P.Yunan Hariciye Vekili' E.Averof.Yunan hükümetinin,Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in Yunanistan'a yapacağı seyahati tehir etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • 3.5 metrelik yılan bir timsahı yuttu DARWtN Avustralya)A.P.Üç buçuk metre boyunda bir boğa yılanı civardaki bataklıklarda boyu bir metreyi biraz aşan küçük bir timsahı yutmuştur.Boğa yılanlarının köpe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • İLHAN DEMİREL] ÜZAVCI DÖNDÜ Brüksel ve Amstcrdam şehirlerinde Beynelmilel Yangın Söndürme Komitesi" nin çalınmalarına katılan istanbul İtfaiye Müdürü Tarık Ozavcı şehrimize dönmüştür.Resimde itfaiye M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Müstehcen neşriyattan 2 gazeteci mahkum oldu Ulunay ve gazetemiz mesulleri aleyhinde açılan bir dâvada duruşma karara kaldı J ZMİR ve İstanbul'da dün 19 I basın dâvasına bakılmış,bunlardan biri mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • ALATURKA SAZ ALETLERİYLE CAZ ÇALIN ABİLİRMİŞ GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Bu dönem Yedek Subay alınmıyor Yedek Subay okulları!Ekim devresine kadar kapalı kalacak ANKARA,HUSUSÎ YEDEK Subay Okullarına 52dönem yaz devresi için öğrenci alınmayacaktır.Yeni öğrencilerin şevki 'Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • BU GÖZLER NELER GÖRDÜ!MİLLİYET,Pazar gününden itibaren Üstâd REFİ' CEVAD ULUNATtnşimdiye kadar yazdığı en büyük eseri yayınlayacaktır.«BU GÖZLER NELER GÖRDÜ» de Ulunay,tarihin karanlık kalmış hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • DP.GRUP TOPLANTISI 1,5 SAAT SÜRDÜ ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu dün saat 11 de fevkalâde bir toplantı yapmıştır.Bir buçuk saat devam eden toplantıya Baş vekil Adnan Menderes ile VekiçHer katılmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • aşvekile göre Komisyon işini bitirdi ienderes,vazifesi 3 ay olarak tesbil edilen komisyonun isinin dün bittiğini açıkladı Eskişehir'de "Ölçüsüz hareketlerin hatâsına düşmeyeceğiz,diyen Başvekil,Tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Sebep:Tahkikat Komisyonunun tahkikatı selâmetle yürütebilmesi ANKARA.HUSUSİ Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü içtimaına ait haberin neşri,Meclis Tahkikat Encümenince yasak edilmiştir.Tahkitot Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] ÇİROZ BOLLUĞU Bu sen* vikx,mTU î°k bo1 Çik«« 5tır.Balıkçılar,hattâ birçok evlerde halk uskumruları çl-H 7 roz olarak kurutmaktadır.Sahilde ise balıkçılar çirozları kurumaya bırakmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • aüi liderleri yurt gezilerine çıkıyor Başvekil Eskişehir ve Konyadan sonra Güney Doğu İllerini ziyaret edecek ANKARA,HUSUSÎ "Q.AŞVEKİL Menderes,Eskişehir ve Konya'dan sonra Güney Anadolu ve Doğu bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Ankara'da açık hava tiyatro ve sinemaları faaliyette bulunabilecek Ankara örfî İdare Kumandanlığının 29 numaralı tebliği şudur:Siyasî sebep ve maksadlar dışında bulunmak kaydiyle:O Hükmi şahısların ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • AMERİKAN UÇAKLARI BÜTÜN RUSYA'NIN RESMİNİ ÇEKMİŞ HAMBURG,A.P.Hamburg'da çıkan «Der Spiegel» mecmuası,Amerikan uçaklarının Sovyetler Birliğinin her santimetre karesinin fotoğraflarını çekmeğe muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Eğitim Enstitülerinin imtihanları belli oldu ANKARA,AA.Maarif Vekâleti Çapa Eğitim Enstitüsü ile Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünün imtihan günlerini tesbit etmiştir.Çapa Eğitim Enstitüsünde ikinci sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Amerikan gazetecileri Nâsır'ı protesto etti WASHİNGTON,A.P.Amerikan Denizaşırı Basın Derneği Başkanı,Nâsır'a bir protesto telgrafı çekmiş ve Mısır basınının devletleştirilmesi kararını yeniden gözden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • Turistik sefere çıkan Hacı namzedi,ibriğine 14 bin lira saklamış Turistik sefere çıkmak için pasaport alan A.T.adında bir Gönenli,hususi yapılmış ibriğinin ve zeytin tenekesinin içinde 14.000 lira kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1960
  • [USÎS] BANDA ALDI Amerikalı program tertipleyicisi WİIlis Conover,dün Radyoevinde Türk caz topluluklarının çaldığı parçaları banda almıştır.Conover bu parçaları Amerikanın Sesi radyosunun «Music USA»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • ¦*AS-SİYASET DÜNYASINDA Soumî Kon&n neden sertleşti?RUS Başvekili Kruşçev neden ani olarak yumuşama politikasını bırakarak sert tavırlar takınmağa ve Soğuk Harb metodlarını kullanmaca başladı?Neden U-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış DIŞ MACUNU İçin izel olarak hazırlanıp 25 Mayıs 1960 saat 22.00 de İstanbul Radyosunda yayınlanan Altın Küpü bilgi yarışması programının suallerini aşağıda arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • T4'-YARA.YANIK MERHEMİ ü:FF HiHUBNSI ftf rMBHİKIISI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • SAYIN DOKTORLARA ADELPHAN ESIDREX İsimli müstahzarımız piyasaya arzedilmiştir.DOĞAN SAĞLIK ve SİGORTALARI A.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • ota u^YiLm-iJ 4 TONLUK ÇİFTLİK TREYLERİ gatıstı ar xeılH mistir;titiz işçilik evkalâde kullanışlı tediyatta kolaylık İSTANBUL:Fındıklı Hin Kıt 1 fındıklı fe!492643-449425 ANKARA:MMk C»d 'ıs 4i r#L 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • HIMHIM,Mı İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 Kar-şık sabah müziği 7.30 Saz eserleri 7.45 Salon orkestralarından hafif müzik 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Şarkılar 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • OĞLAK BURCU Tİ [22 Aralık 20 Ocak] Hatırınızdan gcçmiyen bir hediye alacaksınız.Gün neş'eli geçecek.KOVA BURCU 121 Ocak 19 SuhatJ Size ait olmayan bir İ3e sokulmanın zararını göreceksiniz.BALİK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Bektaşi şiiri;Alan.2 Yaşama müddeti;Yüksek bir memurun çalışma yeri.3 Keten tohumundan çıkarılan bir yağ;Ayın etrafındaki ışık çemberi.4 Unsur;Lisan.5 Büyüme gelişine Eski dil)Köy y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • 1960 YILININ EN ZENGtN İKRAMİYE PLÂNI yo APARTMAN DAİRESİ ayrıca 10 adet 100.000TL 10 adet 50.000TL 50adet 5.000TL 250 adet 1.000 TL VE 21.110 TALİHLİYE ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Apartman Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • Sayın Doktorlar» CORTIRON SCHERING Ampul ve Tablet SCHERING Kezanelere yeter miktarda arz edilmiştir Schering A.G.Berlin lisansı ile İSTANBÜLDA BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI Türk Ltd.Şti.nde imâl ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • 10 AYLIK BİR ÇOCUK HAŞLANARAK ÖLDÜ Fatih Zeyrek caddesi 7 numarada oturan 10 aylık Erol Erkan odada oynarken gazocağının üzerinde kaynamakta olan çaydanlığı üzerine devirmiş ve haşlanarak ölmüştür.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • BİR LİSE k ORTAOKUL 14 İLKOKUL AÇILIYOR önümüzdeki ders yılı için şehrimizde yeniden bir lise,4 orta okul ve 14 ilk okul açılacaktır.Lise için Sarıyerde yeni bir bina inşa edilmektedir.Büyükçekmece or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • SİNEMALAR B E Y O Ğ L U ALKAZAB Tel 44 25 62)1 Kanlı Pusu Dermiş O Keclt Türkçe.2 Kanlı Av Robert Taylor Renkli Türkçe.ATLAS Tel:44083"»)Buhranlı Yıllar Anthony Perkins Kari Malden îng.EMEK Tel:44 8.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • Yalnız Fransada,bir sene zarfında satılatf TOKALON kremleri milyonlann çok üstünde.Tabiî,bira un bir sebebi vardır.Nitekim'tecrübe eden kadınların da itiraf edeceği gibi TOKALON kremi şayanı hayret de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • TEŞEKKÜR Kıymetli Aile Büyüğümüz MUSTAFA HEKİMOĞLU ve Yavrumuz MİNE H EKİMOĞLU'nun vefatı dolayısiyle cenaze merasimine ve evimize gelmek nezaketini gösteren,telefon,telgraf ve mektupla acılarımızı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • MES'UT BİR DOĞUM Bayan FAİKA KONDOZ İle gazetemiz teknisyenlerinden İsmail KONDOZ'un bir kız evlâdı dünyaya gelmiştir.Gülsen ismi verilen yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz NURİ ÖZTUNAU'nın Vefatı dolayısıyla cenaze merasimine iştirak eden,İstanbul giriş gümrük müdürü,Sirkeci Gümrük müdürü,Yeşilköy Gümrük müdür muavini.Muayene kurul j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • VEFAT Dul Bayan Atina Bardizban,Bay ve Bayan Ted Bardizban ve evlâdı Vahan,Bay ve Bayan Kevork Bardizban,Bayan Haygamtyğ Bardizban,Sevgili eşi,babaları,büyükbabası ve kardeşi Bay Vahan BarçlizbarTın T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1960
  • AH BU ŞEYTAN I U ÇOCUĞA bakın,şu çocuğa.Altında üç ğ tekerlekli bisiklet,çıngırak çalarak,pedal-lan yavaş yavaş çeviriyor.E Çocuk güzel.Şu işçiye bakın,şu işçiye.Sırtında tuğlalar,E alnında ter,tahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • MÜNİH ATİNA LEFKOŞA TEL AVİV İSTANBUL ROMA Comet ^B jet uçaklarının BEA servislerine girmesiyle mesafe mefhumu birdenbire ortadan kalkıyor.NİS ZÜRİH DÜSSELDORF FRANKFURT KOPENHAG STOCKHOLM OSLO VARŞOV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • İSTANBUL BOLU ANKARA hattında seyahat eden sayın yolculara.En emin ve rahat seyahat etmenizi sağlayacak olan AVRUPA KAROSÖRİLİ otobüsleri hizmetinize girmiştir.Her gün 6,30 ve 8 de Taksim Divan Oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • 1936 senesindenberi basılan;herkesin takdirini kazanan ve rağbete mazhar olan YENİ YAZIKUR'ÂNI K E R I M üst kalıbı,isim ye içindeki alâmetleriyle taklit edilmiştir.Kitapçı,bayi ve seyyar satıcılardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • MÜSTAMEL EŞYA Cibali Abdürrezzakpaşa caddesi 178 numaralı Cibali Sinagon karşısı)emtia deposunda müstamel masa,koltuk,etajer,tahta dolap ve emsali büro eşyası ile ahşap bölme,banko,kapı vesaire satıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • KONAKTA HAZIR.LlklAH TAMAM" IAMMW,ZÎYA-lEtfNÎAlM-CAN&A1,AMA DASl mTkM Mmmm MSikADA PAŞAZADE 2£k£gıYA B£MİN EVİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • ta Bu hafta Orta tablo:Joseph Natoire'ın meşhur tablosu:Tef çalan kız Fatih Istanbula nasıl girmişti?Görülmemiş bir tablo ile)Halden anlamıyorsanız mesut olamazsınız Bütün maceraları ile Ali Han Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • ES' FRANSIZ MALI f Markalı OTO TAKSİ SAATLERİNİZ Pek yakında geliyor.Sipariş kaydına başlanmıştır.ZAMBAK Koli.Şti.Galata Okçumusa Caddesi ARŞİMİDİS HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • 30-31 BOME BEYAZ BERRAK GLİSERİN İhtiyaçlarınız için Tel:22 75 18 e müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • Bankamızın 4 HAZİRAN tarihinde p» yapılacak keşidesine hangi kur'a numaralarile iştirak ettiğinizi hesabınızın bulunduğu şubemizden öğrenebilirsiniz.BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • ster çeteleri rayı titretiyor Bir zamanlar Chicago'da olduğu gibi şimdi de Londrada her gece bıçaklama ve haraç kesme hâdiseleri oluyor AL Capone ve adamları bir zaman Chicago'yu nasıl kana boyamışsa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • SAYIN ÖĞRETMENLER Senelerdenberi yüksek takdir ve teveccühlerinize mazhar olan,okullara ait neşriyatımızın listesini takdim ediyoruz.İLKOKULLAR İÇİN ARİTMETİK I Halim Erker ARİTMETİK II Halim Erker HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • Bayramoğlu Sahil Mahallesi Arsaları görmek istiyenler için OTOBÜS SEFERLERİ başlamıştır.Kadıköyden hareket:Saat:9.30 14.00 18.30 İstiklâl Caddesi,465 Telefon 44 34 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • AFYON FİATLARI TESBİT EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Vekiller heyeti,1960 yılı ham afyon iç alım flatlannı tesbit ve ilân etmiştir:Yeni afyon alını fiatları şöyledir:A sınıfına giren yüzde 13 ve daha fazla morf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • Sıcaklık dün dereceye düştü Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası şehrimizde sühuneti dün 11 dereceye kadar düşürmüştür.Havanın bugün yer yer yağışlı geçmesi muhtemeldir.Dün sabahtan itibaren Karadenizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • r/i Ud,Kanun,Caz DÜNKÜ Milliyet'te zenci tamtamından mülhem caz müziği i denilen havaların şöhretli izahçısı tarafından yapılan bas m E toplantısına ait uzunca bir haber okudum.Bu şöhretli cazcı:Ud,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • ifKEYSTONE] KARISI VE SEVGİLİSİ İngiliz aktörü Slr Laurencc Olivier"nin karısı aktris Vivieıı Lcigh hafta başında New Yorkta bir açıklama yaparak kocasının Joan Plovvright adında 28 yasında bir kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1960
  • Şili'de şimdi de yanardağlar indifa etmeğe başladı Korkunç zelzele ve med dalgalarından sonra 9 yanardağın indifaı,halkı büyük dehşet içinde bıraktı SANTİAGO,A.A.RADYO Korkunç bir zelzele ve med dalga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • UÇAK RUS B Marejal Malinovski eti »esiyle uyanıp da doğrulduktan sonra düşüncelerini toparlayana kadar uçağın Sovyet sınırlarından içeriye girmiş olduğunu bildiren şifreli parola telefonun öbür ucunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • I TÜRKER ACAROĞLU Geçen hafta İçinde memleketimizde 104 eser ba-B «ilip derlenmiştir:65 kitap,3» broşür 5'i nota)95 j telif,9 tercüme;İstanbul'da 0,Ankara'da 20,başka Ş şehirlerde 24.Konuları:Sosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • Daima canlı.çünkü sıhhati yerinde Ekmeğin üzerine SANA'o kadar nefis,o kadar lezzetlidir ki!Hem SANA daima taze,daıma saftır!Sabah.akşam kahvaltılarında ço cuklarmıza bol SANA sürülmüş ekmek yediliniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • HER GUN Renkli)ZAFER BENİNDİE SiHet*îaSı* RORY CALHOUN BEVERLY GARLAND Devamlı macera ve heyecan üzen Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • AFŞAROĞLU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRlU TOZlU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİH BİR TELEFON KÂFİDİR;YEDİKULE TIL:fabrika 21281Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • IHiiiitıefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • HtCRÎ Perşembe RUMÎ 1379 2B 1376 Zilkade MAYIS Mayı» 30 19 6 0 13 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.34 9.05 Öğle 12.11 441 İkindi 16.10 8.39 Akşam 19.30 12.00 Yatsı 21.25 1.56 İmsak 2.22 6.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • PAR 99 Genç kadının gözleri ağarmaya başlayan tanyerindeydi.Uil,Belle'in valizlerini uçağın arka tarafındaki bagaj dolabına yerleştirdi.Sonra Belle'l uçağa bindirdi.Belle gözlerini şimdi Gil'den ayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • DEMİR YUMRUK 4 sd&i tm 1 1 1 A^t^vTAyıvv Ev.i-At:sahiue 0J7.Tj4ü,ZAMAN SAyıl_V\lSı\A.AOANIN VÇBı_ıLEBı' BENi ĞÖ(2AAüşı_e ye 8AŞı-Su ES M ADA iCUERJnOBN BÎ& BBSjı VE/ZOESI fcALOHZMAYA u£fZASıJZ~ KBN,OB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • »C/Z/L.AZANL.AIZ TAKS'M/SI YANi~ KA r ÎKU-&fZ.I ZAH\AN ^ÇB/ZıS,Sf/BOŞ BuuuRL-AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • MtTKMAuOE Bf?Nİ ÇAVA eDF=ce TiR.Bİ(Z BAmANE Bm-V\AuVıA\H^Ş—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1960
  • ALAKA KESME İLHAN ÇALIŞKAN 23 Mayıs 1960 tarihinden itibaren miıessesemizden ayrılmıştır.Bugünden itibaren şirketimizi hiç bir suretle temsil edemiyeceğini ilân ederiz.ABDULLAH ARSAN MUSTAFA CİTÇI KOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • Başvekile göre Komisyon işini bitirdi I Bastarafı Birincide mı,huğun vazifesini bitirmiş bulunuyor.Dosyalar üzerinde çalıgarak raporunun tanzimi mesailiyle Btes?u] olacaktır.Demek oluyor ki.Meclis dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN İHALE HAZIRLIKLARI AY SONUNDA BİTİYOR ANKARA,HUSUSÎ İstanbul,Ortakoy Beylerbevl arasında inşası kararlaştırılan «Boğaziçi köprüsü» nun ihale işleri Haziran ayı «onunda bitmiş olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • Trabzon,Afyon ve fsparta'daki hâdiselerin neşri yasak edildi t Baştaraft Birincide' sinde icra edilmekte olan duruşma sırasında Ifbu dâvanın duruşma safahatının neşredilmesinin men'ine karar verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • Kaçakçılık yapan iki Yunan balıkçısının duruşması başladı tZMİR,HUSUSÎ 19 Mayıs ırünü Çejme'de motorla vanilya kaçakçılığı yaparken yakalanan iki Yunanlı balıkçının yargılanmalarına dun sabah başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • SİNEMA MAKİNESİ SATILIK 16 mm »yyar elektrikli ve elektriksiz yerde çalışır jeneratörlü Tel:44 05 74 Bakbak Yüksek kaldırım N.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • B İR EL inşaat Koli.Şti.nden Yapmakta olduğumu/modern Apt.katları satışa arredilmijtlr.Müracaat:Sarıyer Zümrüt evle* Dükkânlar No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • SATILIK FABRİKA Anadolu yakasında Boğazın en mutena yerinde faal ayakkabı kalıp fabrikası yepyeni makine ve tesisatı bina ve arsasiyle satılıktır.Anbalâj,sandık ve kutu imaline maıanoz atelyesuıe müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • Aliiance tecrübe edilmiş bir lâstiktir.Cumhuriyet Caddesi 123 Pangaltı Tel.484289-487225,Telg.EROLANLAR İstanbul ¦^nnHmn^BmıiMi^VBnHiHiım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • İLÂN Amerikan Çiklet ve Şekerleme Fabrikasından İmâl etmekte olduğumuz MAÇ.ve LIBERTY çikletlerinde bulunan ve ileride diğer mamullerimizde kullanacağımız «Görülmeyen Fotoğraflar» hakkında 10339 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • AIIÇI ARANIYOR Kış yaz açık turistik tesis için ahçı ve yardımcı aranıyor Tel:531800 den 89 Ankara Cad.133 Pendik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • Müstehcen neşriyattan 2 gazeteci mahkûm oldu t Fnştarajı Birincide Özhan sanıkların müdafaasını yaprnıjtır.Müdafaada,bahis konusu fıkrada Ulunay'ın yalnız 500 bin lira dfgerinde bir avizenin müzeden n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • ili IbJİ J ko myon la 11 Alman malı SACHSENfilNG SAKStNRİNG)marka kamyonlarımız gelmiş ve sattşd arz edilmiştir Derhal teslim edılıı 8.2bX2ü ebadında lastikle mücehhezdir Yedi ton hamule yük taşır Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • T 1 bir binaya SAHİP OLMAK İÇİN YENİ BİR BİNA YAPTIRMANIZA LÜZUM YOK!HARİCİ BOYA DYOLİN bina ve doğramaları yepyeni yapar havanın ve güneşin tahribatına mukavim,bina ve deniz inşaatında emay tesiri ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SAT ILIK EMLÂK ŞİŞLİDE 5 odah katlar.80 100 125.000.Tediyatta kolaylık,47 18 52 0 KURTULUŞTA 4 odalı 6 daireli apt.250.000,47 18 52.SAR1YERDE Canlı Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1960
  • SERGİ AÇILIŞI Her türlü imalâtınızı ancak Sergilerde teşhir eder ve tanıtabilirsiniz.1-18 Ağustos tarihleri arasında açılacak Balıkesir Sergisi sizlere teşhir ve satış imkânları sağlayacaktır.Az masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.05.1960
  • [SAMt ÖNEMLİ 1 Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki milli lig maçı kuvvetli bir İhtimalle 5 haziran pazar günü İzmir'de oynanacaktır."Tnd!r.Lnd.MT op,y.p."M W W «"m1Tt£» H.£ht 1 BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • yıllık maaşları karşılığında 2 sene daha klüpte kalacaklar FENERBAHÇE kulübü bu sena mukavelesi biten futbolcularına iç tebellüğ etmeyen futbolcular bir «ene müddetle kendi ve başka kulüplerde transfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Pakistan,H.Kaplan'a Antrenörlük teklif etti Kaplan 5 bin lira karşılığında Pakistanlı güreşçileri Roma Olimpiyat müsabakalarına hazırlayacak Dağıstanlı,Ailı ile artık bir ihtilâf imiz yok,dedi E VELÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • wmm mm?Brezilya'nın America futbol takımı dün şehri mi/e gelmiş ve Mlthatpaşa stadında antrenman yapmıştır.Resimde siyahi futbol yıldızları mania atlarken.Brezilya'nın America takımı şehrimizde Dün Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • GÖZTEPE BAHRİ'YI BIRAKMIYOR İZMİR,HUSUSÎ Göztepe İdare heyeti Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin Bahri'ye yaptıkları transfer tekliflerini reddetmiştir.Bilindiği gibi Fenerbahçeliler Bahri'ye karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • İspanya,Rusya ile maç yapmıyor MİLLİYET RADYO SERVİSİ l?Danya Futbol Federasyonu bugün Moskova'da oynanması icabeden Rusya milli maçını son dakikada siyasi tebeplerden dolajı iptal etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • AMATÖRLERİN TRANSFERİ DONDURULUYOR ANKARA,HUSUSÎ 1 Haziran günü cehrimizde toplanacak olan Merkez İstişare Heyeti transferin dondurulması hakkında Umum Müdürlüğün tekliflerini ve profesyonel lig talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Basketbolcular NATO takımı ile oynayacak Polonya maçının iptal edilmesi üzerine basketbol milli takım namzetleri bayramda Karamürsel'e giderek NATO ve Hava Kuvvetleri ekipleri ila iki deneme maçı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ KAZANAN ORDU TAKIMIMIZ DÜN GELDİ Cezayirin Oran şehrinde yapılan Dünya Ordulararası futbol şampiyonası finalinde Belçikaya 1-0 yenilerek İkinci olan Ordu takımımız dün aksam Frankfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • G.SARAY 5 TEMMUZDA RUSYA'YA GİDECEK Galatasaray 5 Temmuzda hususî bir uçakla Rusyaya gidecek ve muhtelif şehirlerde 4 karşılaşma yapacaktır.Kulüp ikinci reisi Rüçhan Adlı,«Rusya'ya hareket etmeden evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Terfi-Tenzil maçları için 5 takım Bursaya gidiyor Terfi ve tenzil maçlarına iştirak edecek olan İstanbul,Ankara ve İzmir takımları Bursaya gitmektedirîstanbuldan Adalet ve Eyüp takımları bugün Bursaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • FERIKOYDE BİR SEZON BAŞARININ SEBEPLERİ B Feriköy'ün başarısının sebeplerini teknik ve taktik gibi kuru lâflara bağlamak bence Feriköylü futbolcuların haklarını yemek olur.Bence Feriköjdü futbolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • fHADÎ İPEKYON Olimpiyata hazırlanan amatör mili!takım namzetleri Geno millileri 2-0 yenmişlerdir.Resimde 2 gol atan İbrahim'in gençler kalcsüıe bir hücumu görülüyor.Ancak İbrahim biraz sonra Faruk'u U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Genç rekortmenlerimizden Fenerbahçe'n Canel Konvur Mithatpasa stadında muntazaman idman yapmaktadır.Resim Yüksekçi C.Konvur'u engelli koşu idmanında tesbit ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • 3 BÜYÜKLER ANLAŞTI Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü temsilcileri dün yaptıkları toplantıda transfer münasebetleri mevzuunda tam bir anlaşmaya varmışlardır.Üç büyükler arasındaki dostluk paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Adalet,millî lige girmediği takdirde oyuncu satmayacak Adalet kulübü,profesyonel futbol takımı terfi maçlarında derece alamayıp,mahallî lige düştüğü takdirde mevcut kadrosunu aynen muhafaza edecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • BEŞİKTAŞ «YARALI ASLAN TEHLİKELİDİR,KENDİNİ KOLLA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1960
  • Namzet Millî Kadr Muhafaza edilecek 28 Haziranda Avusiuryada oynayacak olan İskoçlara gelmemeleri telleniyor Millî Namzetler Romanya maçı için bugün bölgede toplanacak 8 HAZİRANDA yapılacak olan Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor