Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Korede 4 karış boyunda çocuklar nümayiş yaptı Okul müdürlerinin istifasını isteyen çocukların tahta tüfekli nümayişini askerler süngü gösterisiyle dağıttı SEUL,A.P.ORTAmektep talebelerinden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • [İLHAN DEMİREL] TADADVA fıTFI I EmekU landı&ı tarafından Tarabyada inşa «dilmekte olan turistik AtlADIA U I EH „tel yaa ¦ezonuna yetljtlrllemiyceektir.Otel inşaatının EylUl veya Ekim ularında tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Ankara'da sokağa Çıkma yasağı 3 Saate indi Ankara Örfi İdare Kumandanlığının 17)numaral tebliği sudur:«Ankara halkını» yasaklara karsı gösterdiği olgun anlayışa dayanarak 12 numaralı tebliğde vadetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • f A A iHı^^P 4* [RADYOFOTO A.P.TDilPif hllİN IfAATİll Troçkl'yi öldürdüğü için 20 yıl hapse mah-I IlUty M Hin IV M M I ILI küm olan ve cezasının 9î W ini Meksika'da çeken Jacques Mornard,bir müddet ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Kıbrıs görüşmeleri yine çıkmaza girdi LONDRA,RADYO Lefkosada,üsler mevzuundaki görüşmeler çıkmaza girmiştir.Dün Amery İle Kıbrıslı liderler arasında hiçbir temas olmamıştır.İngiliz mahıilleıi müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Düşürülen Amerikan uçağının pilotu hayatta Üzerinden resim çıkan pilotun paraşütle atladığı açıklandı IRADYAFOTO A.P.Krusçev Sovyet luksek Şûrasının dünkü toplantısında U-2 tarafından çekildiğini İddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Zafer bir için kapat,Kapatma kararına,Kızılay'daki hâdiselerin resminin tezahürat olarak basılması sebep gösterildi TNT^NİN resmî organı olan" j V WJ Zafer gazetesi,dün Ankara Örfî İdare Kumandanı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • TÜRK PAVYOKUNDÂ [A.P.l 4 Mayıs günü New-York'ta açılan beynelmilel ticaret fuarında Türkiye'yi de temsilen bir pavyon hazırlanmıştır.Açılısın yapıldığı gün Amerikan başkan yardımcısı Nbcon fuardaki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Sovyet Devlet Reisi İstifa etti Voroşilov'un yerine Kruşçev'in en yakın mesai arkadaşı olan Brezniev getirildi MOSKOVA,RADYO SOVYETLER Birliği Reisicumuhru Voroşilov dün «Sıhhî sebeplerden dolayı» İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERI lâfl A YfılR âf AYIP lki ay once ü,kuaar Nllh Kuyusu Ardiyeciler Sokak 60 numaralı I Uln IVM I I™ evinden «ben berbere gidiyorum» diye çıkan 15 yaşındaki Mahir öz-ürck,bir daha geri dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Prenses l^arçaret iç;n kir kalipso besteîsntT,CARACAS.A P.Caracas'ta likan Daily Journal gazetesi.Prensesin evlenme gıinü dolayısiyle «Prenses Marçaret Jones Kalipso» sn yayınl-mıştır.Bu Ka'ypso'ıun s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Hollanda bandıralı bir şilep karaya oturdu Karadenizde Alacalı mevkiindeki geminin kurtulma ümidi zayıf,mürettebat sağ HOLLANDA bandıralı 540 tonluk «Maıakon» şilebi dün gece yarısından sonra Karadeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • [İLHAN DEMİRELİ Bakırköy'de Şanlıasker sokağında Fatma Yener'e ait üç katlı ahşap köşkün üst katı,dün saat 13 de çıkan bir yangın sonunda tamamiyle yanmıştır.Baca tutuşmasından meydana gelen yangının,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • 9 trafik kazası:12 ölü,18 yaralı Bolu'da uçuruma yuvarlanan iki vasıtanın yolcularından 7 si öldü 11 i de koma halinde hastahaneye kaldırıldı 9 TRAFİK kazasında 12 kişi' ölmüş,18 kişi de ağır yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • İ SIĞINAK İSTEMİYOR [A.P.3 Mayısta Nevv-York'ta yapılan pasif korunma tecrübesi esnasında,alarm verildikten sonra sığınaklara girmeyen 25 kişi tevkif edilmiştir.Resimde,sığınağa girmeyerek denemeyi pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Fulbright Ortadoğu'da bir geziye çıkıyor WASHİNGTON,A.P.A.B.D.Senato Dış Münasebetler Komitesi Başkanı J.W.Fulibright,yakında Orta Doğuda olayları inceleme gezisine çıkacağını açıklamıştır.Senatör,ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • KABİNE UZUN BİR TOPLANTI YAPTI Geç vakte kadar devam eden içtimaa Bayar da katıldı ANKARA,HUSUSÎ VEKİLLER Heyeti dün Reisicumhur Bayar'ın da iştiraki ile uzun bir toplantı yapmıştır.Saat 15.30 cLa baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • Defalarca filme alınmış,dünyaca meşhur roman MAVİ MELEK r—en 3 ciltli 10 L Ücretsiz bültenimizi Yazan:HeiHTich Mann l,e*,n,z v^V,NlCİ ŞAHESER ROMANLAR serisindeÇiktl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • 60000 öğretmen kanun iekliii ya BÜTÜN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE TAZMİNAT,MAHRUMİYET ZAMMI VE YIPRANMA ÖDENEĞİ İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ 60.000 ilkokul öğretmeni ile eğitimciyi ilgilendiren bir kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1960
  • İZMİR'DE 9 NÜMAYİŞÇİ TEVKİF EDilDi İZMİR,HUSUSİ Konak'ta üç gun evvel yapılan nümayişler esnasında yakalanan 14 şahıstan 9'unun tevkifine karar verilmiştir.14 nümayişçi evvelki gün tevkif talebiyle Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • m-*vr*,AR Pil PP' NATO'nun gizil toplantılarının enteresan bir tarafı var mıydı bilmiyoruz^ ama bu görüşmelere katılan ecnebilerden bâzıları gerçekten «görülecek şeyler» di.Amerika Hariciye Vekili Clı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • ACI BİR KAYIP Hüc«»t« Sekban'ın zevci.Ferda Deymer,Leylâ Blrtek,Dara Sekban'm babaları,Sekban,Deymer,Birtek,Samyeli,Baydur ailelerinin kıymetli büyükleri Memleketimizin tanınmış Emrazı Cildiye ve Zühr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 a 9 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yol gösterme kılavuzluk;Biı nota.2 Yapan yapıcı;Kasabın bileme âleti.3 G.Amerika kemendi;Sonu gelmiyen zamana ait.4 Valde;Unsur.5 Damarımız i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • TEŞEKKÜR 3/5/1960 Salı günü anî bir Kalp krizi neticesinde hakkın rahmetine kavuşarak aramızdan ebeddiyyen ayrılmasiyle Ailemizi derin bir teessüre garkeden,TC.Ziraat Bankası Genel Md.Zirai Krediler M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • AGI BİR KAYIP İnebolu eşrafından Hacı Oğlu Mustafa efendi kız.merhum eczacı Yusuf Cemal Kökçü refikası,Enver Kökçü,Kadriye Kürkçü,Sabriye Erdal'ın sevgili anneleri,Fıtrat Kökçü,Eczacı Akif Kürkçü,Zeka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • VEFAT Yenişehirli merhum Hüseyin Hüsnü Paşanın mahdumu,SUheyla Torfilli'nin eşi,Pakize Garan,Mahmure Torfilli,Salih Torfilli,Mevbare Baran'ın babaları,Cemil Torfilli ve Cenan Torfilli'nin kayınpederle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • ¦13 %g 9 TÜRKİYE 4 BANKASI 7 Mayıs Çekilişi TALİHLİLERİ ^E— FÎ 1 Apartman Dairesi kazananlar 1)Yusuf Yavuz Ankara Maltepe)2)Abdullah Ay Bafra)3)Mustafa Seyrekoğlu Çanakkale)4)Mümtaz Kavalcıoğlu Moda)5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOLU.OFtTî.rkeci Av» Efendi Caddesi Na 14 STANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • TEŞEKKÜR Vefatıyla bizleri sonsuz kederlere boğan eşim Ertuğrul ÜNAL in uzun süren hastalığı sırasında her türlü yardımlarını esirgemeyen,cenaze törenine bizzat iştirak eden ve taziyetlerini bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • Bir kadının evinde 300 kaçak mermi bulundu Arnavutköy'de Dulkadınoğlu sokağında oturan Sabi-ca ve mermilerin,Ekrem Işık tarafından saklamak üzere ha Altıparmak'ın evinde yapılan aramada,7.35 lik bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • ve KREDİ BANKASI İstanbul İkinci Noteri ile murakıplar huzurunda 7 Mayıs 1960 Cumartesi günü yapılan İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Söke'den Halil Fırat Söke Şb.Cüz.No.2723)100.000 Lİra Kazandı Ankara'dan Rasih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • 4 YENİ ŞİİRLER İ ÖN'DERİLEN sanat dergileriyle şiir kitapğ ^TPlarmdan,maalesef fırsat bulup,her zaman bahsedemiyorum.Buralarda bir çok giizel-lik ve bir çok kıymet,topluma mal olmadan,kaim bir ilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • BİTİRME İMTİHANLARI 4 HAZİRANDA BAŞLIYOR Okullarda ders kesimi imtihan hazırlıklarına hız verilmiştir.Ara sınıf öğrencilerinin sınıf geçme durumları en geç 20 Mayıs a kadar belli olacaktır.Son sınıf b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • KABATAŞTAN ÜSKÜDARA KAMYON NAKLEDİLECEK Bugünden İtibaren saat 4-8,12-15 arasında Kabala?ile Üsküdar arasında da araba vapuru ile kamyon nakledilecektir.Kadı köy Sirkeci arasında yapılan nakliyat ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • BİR ESRAR SATICISI 89 BİN LİRA ÖDEYECEK 8 Kilo esrar satmak suçundan İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Seyfl Ali Ceylân,dün 10 yıl hapis,3 yıl sürgün ve 89 bin 750 lira para cezasına çarptırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Orak] Üzüntülerinizi kendiniz lcad ediyorsunuz.Her jeyl biraz hos.görmeye çalışınız.KOVA BURCU t 121 Ocak 19 Şubat] Kalbiniz boşsa hayalini* bugün avarelik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.it)s.Günaydın sevgili dinleyiciler 8X0 î Haberler ve hava raporu 8.15 ş Saz eserleri 8.30 Müzikli pazar i sabahı gezintisi 8.55 Birkaç dal kikanızı alabilir miyiz 9.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Bir füze 40 metreye çıktı ve zaptedildi CALİFORNtA,AP.3 katlı bir oMlnuteman» füzesi evvelki gün Edwards hava üssü yakınındaki çölde,bir çukurun İçinden başarı ile fırlatılmıştır.24 metre boyundaki fü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • «Kleopatra» ya karşı boykot sona erdi WASHİNGTON,RADYO Amerikan Hariciye Vekâletinin verdiği teminat üzerine,New-York liman işçileri dün «Kleopatra» adlı Mısır gemisine karşı giriştikleri boykota son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Bir silâh deposu infilâk etti 90 kişi yaralandı TOKYO,A.P.Tokyo'nun 45 Km.Güneyindeki Yokosuku'da bir Japon silâh imalâtçısının deposunda meydana gelen infilâk 90 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • «Avare» çetesinin 11 yaşındaki reisi yakalandı İZMİR,HUSUSÎ îkl yıldan beri 50'ye yakın ev soyan küçük çocuklardan mürekkep «Avaren çetesinin 11 yaşındaki reisi Nedim Karadiken dün yakalanmıştır.Nedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Kadınlar Kongresinde tasnifi erkekler yaptı EDİRNE,HUSUSÎ Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesinin yıllık kongresi dün yapılmış va 7 saat devam etmiştir.Çok çekişmeli geçen kongrede ve reylerin tasnifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • öneli fezaya m 73 l uahlt DOXA ile ıı Mümessili:GÜREKS Adres:4 Vakıl han zemin kat 7 Tel 22 34 41 2-e.Beyoğlu l ¦4 2182
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • 1 Kişiye Erenköy'de 40.000 Lira değerinde APARTMAN DAİRESİ 2 Kişiye 10.000 er Lira 4 5.000 er 430 Kişiye 70.000 Liralık dolgun para ikramiyeleri 12 Temmuz Çekilişinde Son Para yatırma günü 12 MAYIS Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • 1 MOTOR Alınacaktır 20/22 HP,220/380 Volt,1400 devirli,rezistanslı bir motor satın alınacaktır.Temiz vaziyette kullanılmış da olabilir.Müracaat:71 65 30 71 66 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • W İLKOKUL"MEZUNU KIZ ERKEK dtoiFl i 5 T A N B U.L l TEL 51Z R A D YO ELEK TRIK KURSLARI Uepi devce mapuEuttîck dcvojıtec/û/of ete 5-R ayda doıgıa üccelu ta/ıa/çuu olan me*UİL sahi&J rfunu^. J&fau wk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • KIBRIS.BEYRUT.ATİNA ve ROMA'dan sonro FRANKFURT Türk Hava Youa m dış hatlarında 10 Mayıs 1960 'tan itibaren:HAFTADA ÜÇ SEFER THY TÜRK HAVA YOUARI BÜRO VE ACENTELERİNDEN YENİ YAZ TARİFEMİZ!İSTEYİNİZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • İKİNCİ ÇEKİLİŞTE APARTMAN DAİRESİ jme c&u İKİNCİ ÇEKİLİŞTE 1 adet 100.000 LİRA 2 adet 50.000 IİRA İKİNCİ ÇEKİLİŞTE 2055 talihliye 300.000 oH1^0^ pmra ikramiyeleri İkinci çekiliş için son para yatırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 51)Bu sene Türkiye iş Bankası 7ü Apartman Dairesi ile 5.200.000 liralık para ikramiyeleri cem'an 8 Milyon lira dağıtıyor.1960 ikramiye keşidelerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Artık Üzülmeyiniz 200 M2 İlk ARSAYA dahi Taksitle İnşaat yapıyoruz Küçükevler:Beyoğlu Kadrihan kat 4 Pazar dahil çap'la müracaat)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • *UH$Afc,TARZAN YÜZMEK îçirt 6in ff[L kESFETTı".Tyî LEHTİN ZAMAm'sENLÇ 6ÎDEÜH.ÎSÎLE6T»6IM ZAMAN ıVANBUlA DOMMEVECf fc.&Îİ4WMU$IM ABDÜLCANBA2 KEKDİHİ PAHA Wî HÎ65ETttm DOLADIK.TURHAN ACELE ETMıYtÜM.6|)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • IKEYSTONE] Bir İngiliz kadını,11 günlük çocuğunu,bir Amerikalı kadına «devretmiştir.Çocuğu Yvonnc Moore'dan almak üzere Glodys Simon Nevv-York' tan Brlghton'a gelmiştir.Resimde Simon sağda)görülmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • [A.P.Başkan Elsenhower Georgia'daki tecrübe sahasında Davy Crockett roketinin patlatılıs tecrti-besinde yukarda)bulunmuştur.Başkan ve üs kumandanı general Kugh Harris,infilâk sırasında diğer seyircile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Oğlunun metresini öldüren kadın 15 yıla mahkûm oldu Mahkeme 65 yaşındaki sanık hakkında verdiği 24 yıl hapis cezasını mahkûmun yaşlılığı sebebiyle indirdi Zeytinburnunda oğlunun metresi Ne-zlhe Çetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • Amerika yer altı atom denemesine başlayacak WASHİNGTON,RADYO Başkan Eisenhovver dün verdiği bir demeçte,Amerikanın yeraltı atom denemelerine sene sonuna doğru tekrar başlıyabileceğini söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.05.1960
  • aVN'ilR?^iî »ihiiuiim;TAKVİMDEN BİR YAPRAK BİR MASAL E ECEN hafta pazar sohbetimi insanla şeytana ait fıkralara E yTp tahsis eylemiştim.Yerim müsait olmadığı için şeytan fık-j ı alarmdan birini yazama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • herkesin eib derdi vm GEîlÇEK demokrasinin gecesi,gündüzü olmuyor.İşte İngiliz Hava Ulaştırma Vekili Duncan Sandys geçenlerde mışıl mışıl uyurken,sabalıa karşı saat 3 de kapısı önünde toplanan altmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • BlK.DAKKA.SuRûpAN BİR KuTlJ BO ü il_e B'R.F/RÇA 4UMM.OTc.H5.Wti ODASiMıM DUVAK.L-APiN^ ŞOV^Vıp KApiMA süRPRir yzkRAcA a-ca -v: y\J.MlMM.VAZGEÇ AZıZıM.GECEM SENE-BEN DKAy.Ni ŞEVİ KAPMAK İSTEDİM.YeNİ HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • Milfisıefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlçrinl fjjien İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • HtCRÎ PAZAR RUMÎ 1379 8 1376 Zilkade MAYIS Nisan 12 19 6 0 25 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güncg 4.50 9.38 öğle 12.10 4.58 İkindi lfi.05 8.52 Akşam 19.13 12.00 ı Yatsı 20.59 1.47 İmsak 2.51 7.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • VAL,BAKIR SİLİNDİR KAPLATTIRILACAKTIR.Nazilli Fabrikamız ihtiyacı için 4 adet Val,bakır silindirle kaplattırılacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz'Alım Uzmanlığında görülebilir.Kapalı teklrfin üzerine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • Bravissimo Granata CUMHUR ALP Mininin inimin ı ıı ı ııı ı ııı İste bej yeni yerli plâğımız:E' PRİMAVERA MARÎA Rocco Granata'nın Marlna'sı duyulur duyulmaz Iıerkesin sevgilisi olmuştu.Columbia,plâktaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • KIYMETLİ EŞYA SATIŞI Victoryen,İngiliz Malı Masif maun salon takımı,iki kişilik ayrı ayrı karyolaları,glfonierlerl,komod,Tuvalet sekreter,markizet ve Kristal aynaları İle ampir,kök maun on iki parça F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kapalı zarf usulde 1901 yılı için 40.000 adet duvar takvimi kartonu bastırılacaktır.Bu işe ait şartname Ankara'da Kızılay Umum Müdürlüğünden,İstanbul'da Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • 95 Gil yaklaştı,yatağa,Belle'in yanına oturdu,bir kolunu genç kadının omu/una nttı,son derece tatlı,yumuşak,sevgen bir sesle:Durumu olduğu gibi görmek lazım Belle.Belle içini çekip sustu.Gil devam ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.05.1960
  • Büyük Eseri Politika âleminde bir çok oyunlar görülur.Fakat kutsal hlr idealin blllı'ırluğu olan Cumhuriyet idaresine,hu yüz-1 ılın hareketine karsı,bilgisizlik,kabaaofuluk ve lıer c-it düşmanlık ayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Alliance lâstikleri üzerinde yolunuz açık olsun fVI'l 1 I I I I I I I I.fTt—¦T^T-hiim«# ı mı» ı ı ıı.0 100 tabii kauçuk Taze mal,uzun ömür Sağlam konstrüksiyon Fazla kilometre Garantili,bol çeşit Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • 100 Teslim Şartiyle RAMBLER 1960 alınız RAMBLER 4 çişe benzinle 170 Km.yapar.RAMBLER karoseriaL uçak tipinde-yekpare,çağlam ve sessizdir.RAMBLER ma» nevra ve emniyet hususunda emsallerinden üstündür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • EN GÜZEL HEDİYE HAZRETİ Umum Tevzi Yeri:FETİH Ankara Caddesi No:74 KİTABEYİ ım «»Mi Mim—m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • HER MÜNEVVER'İN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • İz.Spor,Altay'ı zor mağlûp etti:2-1 t Baştarafı Altıncıdadikten biraz sonra iç direğe çarptı,yerde uzanan Seyfi,ümitsizce seyrederken top kaleye değil de geri döndü,bek Necdet hızla koşarak tehlikeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • ALTAY,BUGÜN KARŞIYAKA İLE OYNUYOR İZMİR,HUSUSÎ Milli lige bugün saat 16.30 da Altancak stadında devam edilecektir.Fikstüre göre diln tzmlrsporla karşılaşan ve 2-1 mağlûp olan Altay,Karşıyaka ile karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • VEFAT Yanya eşrafından Mütevellizade Hulusi bey kerimesi ve merhum Muhittin Sokullu eşi,merhum Prof.Dr.Kâmil Sokullu,Sıdıka Sokullu,Cevvale Yalav,Merfua Arıkut ve Faruk Sokullu'nun anneleri.Bülent Sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Bir sanık,karakolda dayak yediğini iddia etti Bir hâdiseye Küçükpazar karakolunda şahitlik eden Sefa isimli şahsı dövmek ve Komiser Muavinine hakaret etmekten sanık sabıkalılardan Ceyhan Felek,dün tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Sudan Başvekil Yardımcısı geliyor Sudan Başvekil Yardımcısı ve başku» mandan muavini tuğgeneral Hasan Beçir Nasu,beraberinde güney kuvvetleri kumandanı tuğbay Tahir Abdurrahman,Ordu sevkiyat dairesi r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • KARLAR ERİYİNCE Eğridir Gölü taştı KONYA,HUSUSİ Sıcakların birdenbire bastırması ile karlar erimiş ve Eğridir gölü taşmıştır.Gölün kıyısında bulunan birçok evin bahçe duvarları yıkılmış,evlerin zemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • DÜŞÜRÜLEN AMERİKAN uçağının pilotu hayatta t Baştarafı Birincide Pakistanda 3 ğün kalmıştır.Uçak Rusya üzerindeki faaliyetini tamamladıktan sonra Norveçe gidecekti.Kvuşçev bu sebeple 3 hükümeti de «Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Herter,CENTO ve NATO toplantısından memnun WASHİNGTON,AA.RADYO Amerikan Hariciye Vekili C.Herter Washington'a dönüsünde verdiği beyanatta,NATO CENTO toplantılarından memnun kaldığını,İki konferansta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Miihatpaşa'nın ışıklandırılması başlıyor Mithatpaşa stadının ışıklandırılmasına yakında bağlanacaktır.Bölgs müdürü Sait Selahattin Cihanoğlu Ankara 19 Mayıs stadının ışıklandırma tesisleri sona erince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Karagümrtik kongresi tehir olundu Karagtmırük kulübünün senelik kongresi Örff İdara sebebiyle tehir edilmiştiridareciler kongrenin Haziran ayı basında yapılması için alakalı ma» kamlar teşebbüs» geçmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • MOLNAR'DAN ÇALIŞMA PROGRAMI İSTENDİ Futbol Federasyonımca milli takım antrenörlüğüne getirilen Macar antrenör Molnar Teknik Komiteye namzetlerin hazırlık programını verecektir.Teknik Komite tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Kasımpaşa,Feriköy maçına hazırlandı 15 Mayısta Feriköy İle Eskişehir'de karşılaşacak olan Kasımpaşa futbol takımı dün Aynalıkavak sahasında sıkı bir antrenman yapmıştır.Lâcivert Beyazlıların antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Karagümrük,tekrar Eskişehir e davet edildi Karagümrük profesyonel takım» Güneş kulübü tarafından iki karşılaşma yapmak üzere Eskişehir'e davet edilmiştir.Mali şartlarda anlaşmaya varıldığı takdirde Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • 10 kulüp,yeni profesyonellik talimatı taslağını hazırladı İstanbul 10 kulüp mümessili tarafından değiştirilmesi istenen ve İbrahim Sevin,Turhan Barla»,Nejat Erimtan tarafından hazırlanmakta olan profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Amerikalı iki çocuk sobadan zehirlenip öldü Amerikalı Başçavuş.Triminldat Harnıandels'in iki çocuğu,gaz sobasından zehirlenerek ölmüştür.Levent'te İkinci Kısımda Karanfil caddesinde Morkaıanfil sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Bir saat kaçakçısı 12 ay hapis yatacak Bir yıl önce 50 adet kaçak saatle Sultanahmet parkında yakalanan Hüseyin ümüksüz,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl hapis,3 yıl Akşehir'e sürgün ve 14.31 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • 4 kişi kendi arzulariyle vatandaşlıktan çıktılar ANKARA,HUSUSÎ îstanbul doğumlu 4 kt|inln Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Avrupa Ekspresi Yunanistan da devrildi EDİHNE,HUSUSİ Avrupa ekspresi Yunanistan topraklarında Edirne yakınlarında bir virajı alırken devrilmişüı Kazanın traverslerin çürümesinden ve Yunanlı makinistin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Bir fabrika infilâklnde 2 kişi öldü,7 kişi yaralandı 6T0KH0LM,A.P.İskandinavyalım Kopingvebro nuntakasmda kâin en büyük seker fabrikasında dü.ı öğleden sonra vuku bulan bir infilâkte 2 isçi ölmüş ve 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Bir ruh doktoru,«Sarlo'nun komikliği çocuklukta çektiği sıkıntıdan» dedi ATL.CITY.A.P Bir ruh mütehassısı,Charlie Chaplin İn fiümlerindeki komiklifii'nin sırrının çocukluğunda çektiği sıkıntı olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Hollanda ve Belçika Hariciye Vekilleri dün Bursa'ya gitti Bl'RSA,HUSUSÎ Hollanda ve Belçika Hariciye Nazırları ile NATO Genel Sekreteri Paul H.Spaak ve NATO memleketleri delegasyonu dün Marmara vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Ehtırchill'e gazeleciSik armağanı levdi edildi Sabık İngiliz Başvekili,mesajında basının milletlerarası barış ve refah yolunda oynadığı rolü belirtti MİSSOURİ,A.P.Bir zamanlar gazetecilik yapmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Çocuklar ve kadınlar gece çalışabilecekler Hece çalışmaları yasak olan kadın ve küçüklere bâzı şarilar allında çalışma izni verilecek ANKARA,HUSUSÎ 16 18 ya$ arasındaki kız ve erkek işçilerle 18 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Real Madrid'i Miguel Munoz çalıştıracak MADRİD,*TÜRKTEL Uruguay'lı antrenör Fletias meşhur futbolcu Dİ Stefano İle çekişmesinden sonra vazifesinden İstifa ederek tdkım hocasız kalınca Real Madrid tası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Millî Ligin iki grupta oynanması imkânsız Mitil lig maçları önümüzdeki sezonda da uç bölgede 20 takım arasında oynanacaktı!Halen devam etmekte olan programının ağırlığı sebebiyle bazı kulüplerin milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • "N Yara Pi|İU Yom» Sivile* ÇfHofc •Siamo I ergenlik PNP^ 211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • Millî Piyangoda büyük ikramiye İstanbul'a çıktı Milli piyangonun Mayıs çeki isi dün 378085 389565 430791 440315 441931 Ankarada yapılını} 500 bin liralık bu-442534 456579 469616 471580 472474 yük İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1960
  • 9 TRAFİK KAZASI:12 ÖLÜ,18 YARALI t Baştarafı Birincide Tahsin Karabayır.yere düşerek ölmüştür.MANİSA Boludan Salihliye giden şoför Adem Avcı İdaresindeki 50316 plâkalı kamyon Ahmet Yılmazı şoför İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp.Beşiktaş 37 29 7 1 68 14 65 9 G.Saray 38 24 10 4 74 23 58 18 F.Bahça 35 25 5 5 85 38 55 15 D.Spor 36 17 11 8 49 38 45 27 İz.Spor ss 15 12 8 58 41 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • Tahran,Denizli'yi 4 3 mağlûp etti Şehir stadında 5060 seyirci önünde yapılan güreşlerde 79 kilodaki bir ihtilâf dolayısiyle iki taraf idarecileri arasında 45 dakika devam eden bir münakaşa çıktı [HADÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • Wolverhampion Blackburn'u 3 O yendi LONDRA,A.P.İngiltere Kupası maçmı Blackburu Rovers'l 3-0 yenen Wolverhamptoa Wanderers kazanmıştır.Maç Londradakl Wembley atadyomunda oynanmıştır.Wolverhampton sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • FERİKÖY 16 MAYISTA AVRUPAYA GİDECEK 12 Mayısta 45 gün sürecek olan bit Avrupa turnesine çıkacak olan Feriköy profesyonel takımı Kasımpaşa ile oynıyacağı milli lig maçının 15 Mayısta Eskişehir'de yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • BOKS FEDERASYONU ANKARA'DA TOPLANDI Boks federasyonu faaliyet programına göre 18 Mayısta İstanbul'da ve 21-22 Mayıs tarihlerinde de Adanada Alman temsili tak'mı ile yapılacak müsabakaların hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • FERIKOYDE BİR SEZON İMa« F*JS K.Paşa beraberliğini7 galibiyetimiz lakip elli b Ertesi günü kalemizi Necdet korudu.Yenilmemize rağmen takıma ve bana iyice güven vermişti.İstanbul'a dönünce de artık ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • BEŞİKTAŞ SAKARYA'DA FENERBAHÇE BURSA'DA Mîllî Lig Şampiyonu Siyah Beyazlılar Adapazar Yıldmmspor ile,F.Bahçe de Akınspor ile karşılaşıyor [MİLLİYET] Bugün Bursa'da bölge şampiyonu Akmspor'la karşılaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • A.Ordu ve G.Tepe Bursa'da maç Yapmak istemiyor İZMİR,HUSUSÎ Milli lig maçlarının önümüzdeki hafta Istanbuldan alınarak Bursa'da oynanmasına Altınordu ve Göztepe kulüpleri muhalefet etmektedirler.Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • Totonun 3 üncü hafta ikramiyeleri Ödenmedi 7 nci hafta biletleri Pazartesi günü satışa çıkarılıyor SPOR Toto'nun 6 ncı hafta maçları oynanmasına rağmen 3 üncü haftada ikramiye kazananların paraları he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • MÎLLÎ LİG MAÇLARI TEKRAR B BZ.SPOR.ALTÂY'I;MAĞLÛP ETTİ:Mavi Beyazılıların gollerini G Güven attı.Hakemlerin üçü de ı [ŞAHAP METE] Altay mağlûp olmasına rağmen rakip kaleyi sık sık müşkül vaziyetlera d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • G.SARAY BUGÜN LOZAN'A GİDİYOR PARİS HUSUSÎ Galatasaray futbol takımı bugün İsviçre'nin Lozan cehrine hareket edecektir.Sari-Lâcivertliler ilk maçlarını 11 mayısta Lozanspor ile yapacaklardır.Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1960
  • Ordu Takımı dün antrenman yaptı Namzet kadro yann M.Gücü veya H.Okulu ile hazııhk maçı yapacak OZCAN Asker oldu,fakat ARKOÇ Ordu takımına tonnsıu diye iddia edilerek alınmadı ANKARA,HUSUSÎ DÜNYA Ordul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor