Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Gönüllü cal ışın O kampları açılıyor Bu yaz memleketimizde kurulacak olan dört kampa dünyanın her köşesinden Üniversite öğrencileri gelecek METE AKYOL YAZ aylarında memleketimizde kurulacak 4 gönüllü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • [KEYSTONEJ İTAİ CEEİ CCfMI nİ Kraliçe Farah ile İran Şahı kıza Pehlevl İran ILvî ŞErl OCylLIlI zcl üniforması ile görülmektedirler.Genç Kraliçe,İranlı kır izcilerin |efi »eçilmlştir.Kraliçe Farah ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • 5 Kanun kabul edildi C.H.P.Mebuslarının hazır bulunmadığı Mecliste teklifler görüşme olmadan oy'a kondu ANKARA,HUSUSİ C.H.P.mebusları Meclisin dünkü toplantısına katılmamışlardır.315 D.Pve 3 C.K.M.P.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • n.ıı.ı.İM.¦mil ı ı i.I „r [FOTO BASUSÎİ tzmirde bir gün kalan ve tarihi yerleri gezen NATO delegeleri Vali Kemal Hadimim da ziyaret etmişlerdir.11 rlımlı makamına misafirlerinden 13 dakll:a sonra ffel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • BRİKET FABRİKASINDA 36 İŞÇİ ZEHİRLENDİ ANKARA,HUSUSİ Türkiye Kömür İmletmelerine ait Akköprü briket fabrikasında dün zehirli gazlardan 36 İşçi zehirlenmiştir,İsçi Sigortalarına kaldırılan işçilerden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Galatasaray Lisesindeki talebenin zekâsı ölçülüyor Lisede kurulan bir büro,öğrencilerin başarısızlığını önlemek için testler yapıp aileyi durumlarının çalışmalarına mâni olup olmadığını inceliyor GALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Kızılay ile Sıhhiye arasındaki duraklar başka yere nakledildi Ankara örfî İdare Kumandanlığının 15 numaralı tebliği şudur:«Görülen lüzum üzerine,6 Mayıs 1960 saat 13.00 den itibaren.Kızılay ve Sıhhiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • *l ff** mtr AACHEN'DE CAMİ MİLLİYETİ Alınanva'da Aachen gelirinde dr lıir camiin iıısa edilmesine karar verilmiştir.Yapılacak camiin projesini halen Aachen Teknik Üniversitesinde tahsil etmekte olun K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • İki matbuanın yurda sokulması menedildi ANKARA,HUSUSİ Vekiller Heyeti,iki matbuanın yurda sokulmasını ve dağıtılmasını Dahiliye Vekâletinin talebi üzerine men etmiştir.Bunlardan biri Frankfurtta Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Vapur ve tren seferleri yeniden tanzim edildi Şehirde vapur ve tren seferleri,örft idare Kumandanlığı tarafından neşredilen ve sokağa çıkma yasağını 2 saat azaltan 23 numaralı tebliğe göre tanzim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Taksim'de bâzı dolmuş durakları kaldırıldı Trafik Şubesi Müdürlüğü tarafından Taksimde Cumhuriyet caddesi başındaki dolmuş durakları kaldırılmış,Galatasaray Tünel arasında vasıtaların durması kafi sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Güney Afrika'da 18 bin zenci tevkif edildi LONDRA,RADYO Güney Afrikada 5 haftada 18 binden fazla zencinin tevkif edildiği Parlamentoda açıklanmıştır.Güney Afrika Birliği Adliye Vekili Fıançois Erasmıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • Kıbrıs'ta Kaçırılan Gazeteci Bulundu On iki gün gözleri ve kolları bağlı kalan Parmakides kendisini kaçıranları bilmiyor LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs'ta Başpiskopos Makarlos'a muhalif «Ethııiki» gazetesinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • öğreten İş balan ücreti taksiti* alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR işleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Laleli,Kemalpaşa,Ajayokusu No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • [RADYO-FOTO A.P.J KARI KOCA «DÜĞÜN KAHVALTISI» NDAN SONRA SARAY BALKONUNDAN HALKI SELÂMLARLARKEN.PRENSES EVLENDİ Margaret kocasına sadakat eminini ederken kekeledi Yarım milyar Avrupalının televizyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1960
  • roketle Yeni tip roketi atan birliğe emri bizzat Kruşçev verdi Hâdise Amerika'da infial uyandırdı WASHİNGTON,RADYO AMERİKAN uçağının düşürülmesi için,Rus Roket Birliğine,Başvekil Kruşçev'in bizzat emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • SİNEMA TUitecut Ç)kjOut t t J.n Luc Goddard'ın Pari* sinemalarında hasılat rekorları «A Bout de Souffle.adlı filminden bir Mhne.Sundan bundan.irir*1t n ¦4 4 4 4-4 a)4 4-4-4-4-4-4a)¦4-a)kırau SİNEMA pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • KAMYON İHTİYACI OLANLARA Beş Tonluk Her işe elverişli,sağlam arazi vitesli,ayrıca şoför mahalli demir ve ya tahta kasalı benzinli kamyonlarımız gelmiş ve satışa arzedilmiştir Fiatı:35.000 TL.Telefon:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • 1 I 1 ERNEST BOREL MONAKO ı*uı:sixi\SADİK AltKAlftAŞI Mümessili:GÜREKS Adres:4 Vaki!han zemin kal-7 Icl:22 34 4i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • illi İSTANBUL I 7.27 Açılıj ve program 7 ı0 î Günaydın sevgili dinleyiciler 8 00 I Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah İstekleri 8 35 Müzikli ga-ban gezintisi 9 00 Program ve kapanış lKt.I PROGRAM 9.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • OĞLAK BURCU fc f22 Aralık 20 Ocak] Gitmeyi içinizin istemediği yere gitmeyiniz.Pişman olacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Yıldızlar U lıayatınuı destekliyor.His hayatınıza zıt tesir yapıyor.BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 2 3 4 S 6 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Olup geçen ğey;A*İz Kuralarda)2 İsçi;Yabancı.3 Gİ2İI hlyle;Beyaz.4 Millet;Tersi cuhunetin düşmesiyle luların buz halin* geçmesi.S Haritasını çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen ldar» eden mesul mudur ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • İlli Kİ Cumartesi RUMÎ 1379 7 1376 Zilkade MAYIS Nisan 11 19 6 0 24 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 4.51 Öğle 12.10 İkindi 16.05 Akjt»rn 19.12 Yatsı 20.57 İmsak 2.53 9.40 4.99 8.51 12.00 1.48 7.41 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET Teknik Dairesinde İstihdam edilmek üzere İngilizce bilen,Askerlik ödevini yapmış ve betonarme hesaplan ile bina projesinde tecrübeli olan genç bir Y.İNŞAAT MÜHENDİSİ ye National Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • Sayın Doktorlarımıza Combiotic-S 1/2 gr.Müstahzarımız bol miktarda Depo ve Eczanelere tevzi edilmiştir.PFIZER İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ Ortuküy İstanbul Chaa.Pfiıer Cö.tnc.namma mOseccal isim.Tel.47 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Almanca/a vâkıf tecrübeli bir muhasebeci aranmaktadır.Ayrıca İngilizce bilenler tercih edilecektir.Müracaat:Deilmann Petrol Limited Şirketi,Bankalar Caddesi Bozkurt Han No.17 19 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI Programı Takdim Eden j ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • •1960 YILININ İKİNCİ ÇEKİLİŞİNDE:lo im f APARTMAN DAİRESİ 1 adet 100.000 lira 2 adet 50.000 lira ayrıca 2055 talihliye 500.000 lira tutarında para İkramiyeleri ıı para yatırma günü U MAYIS ew»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • Bütün güzel hanımlar KIYIK tatlı evinin muhterisidir.Teşvikiye Tel:484056
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • İNŞAATTAN DÜŞEN 2 AMELE YARALANDI Eyüp'te Tulumbacı Muhittin sokağında bir inşaatta çalışan Sabrl Kaplan ve Ömer Kurnaz kalıplarını söktükleri fi metre yüksekliğindeki balkonun çökmesiyle yere düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • KAMYON ALTINDA KALAN BEKÇt ÖLDÜ Şoför HUdaverdl Dlrekman'ın İdaresindeki «Bursa 19048* plakalı kamyon,Ankara asfaltında Yeldeğlrmen!karakolu bekçilerinden 54 yasında Şükrü Şene çarpmış ve ölümUne sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • iki kardeş rakiplerini balta île yaraladı Silivri'nin Çanta köyünden Kemal va Niyazi Demir adında İki kardeı met'a meselesinden dolayı ayni köyden Kail Ku-langıç'ı balta İle basından ağır surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • BU HAFTA PAZAR da DÖNÜŞ Andre Mauroi* SİYAH İNCİ Pazar'ın hikâyesi CİNAYET Yaşanmış hikâyeler ÇAPKINLIK Yeıü Dekameron OTOBÜS GÜMRÜKÇÜSÜ Pazar Fantezisi LORELLA DE LUCA Pazar Cinecitta'da İC Chessman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • METRESİNİ BOĞAN İŞÇİ TEVKİF EDİLDİ İd yıldır beraber yaşadığı Dev'l kravatı İle boğup öldürmekten ¦anık İşçi Kemal SarıgUl,dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde tevkii edilmiştir.24 yaşındaki sanık,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • Eski hâtıralar T)İLHASSA eski İstanbul ailelerinin hemen Vj hepsi askerî bir aristokrasiye mensuptur.Millî ananelerimiz arasında asker sevgisi,İ asker Kaygısı öyle kutsal bir »eviyeye erişmiştir ki,hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • HALİÇTE BAĞLI ÜÇ MOTOR KAYBOLDU «Gülj üı»,«Gülnlzar»,«Sevim» motorları Haliçte kaybolmuştur.Bir müddetten beri sahipleri arasındaki ihtilaf sebebiyle rıhtıma ve küçük iskelelere bağlanmış olarak terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • Ortaköy Bebek sahilinin tanzimine başlanıyor Ortaköy,Arnavutköy ve Bebek sahilinin tanzimi ve yol güzergâhının dair ulan alâkalı Vekâletin tasdikine gönderilmiştir.Belediye Meclisince kabul edilen plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • NAFAKA DAVASI AÇAN KADIN SALONDA BAYILDI Oğlu aleyhine nafaka dâvası açan bir kadın mahkemede bayılmıştır.Dâvâlı genç İfadesinde:340 Ura maaş aldığını,karısı İle birlikte 4 klglya baktığını,ev kirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • BİR AYDA 6537 ESNAF KONTROL EDİLDİ Belediye Murakıpları Nisan ayında 6537 esnaf ve müesseseyi kontrol etmiştir.237 muhtelif esnaf hakkında ceza zaptı tanzim olunmuş,4 bakkal,2 manav,2 şekerci ve 4 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • HAVA SICAKLIĞI DÜN 9 DERECEYE DÜŞTÜ Hava sıcaklığı dUn 9 dereceye kadar düşmüştür.Meteoroloji bugün yağış beklendiğini bildirmiştir.Karadeniz ve Marmara bölgesi müstesna yurdumuzun diğer bölgelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • tLKÖĞRETMEN OKULLARI tÇİN BtR KARAR ALINDI ilk öğretmen Okulları öğrencileri,Orta Okul,Lise ve bunlara muadil diğer okul öğrencileri gibi,bir dersten borçlu olarak üst sınıfa devam edebilecektir.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1960
  • BALIK AKINI,KAPTANLA-RI GÜÇ DURUMA SOKTU Boğazdan balık akınının Ilınan İçine kadar gelmesi,Şehir haltı vapur kaptanlarını müşkül duruma düşürmüştür.Bilhassa Sarayburnu ile liman ağzında demirli bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Rusya,Almanya için dün Batılıları yine tehdit etti MOSKOVA,A P.Bu» Hariciye Vekili Gromlko büyük devletler arasında Almanya İçin bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Sovyetler Birliğinin Doğu Almanya Ue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • AMERİKAN UÇAĞI roketle düşürüldü t Baştarafı Birincide Amerikan Millî Havacılık ve Feza Dairesi de uçağın oksijen tertibatının bozulması sebebiyle pilotun kendisini kaybetmiş olabileceğini ve otomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Fenerbahçe,Cenevre maçından 20.000 lira daha kazandı Fenerbahçe'nin Cenevre'd» Nice takırrryla oynadığı ve 5-1 kaybettiği Avrupa $ampiyon kulüpler turnuası baraj maçı memleketimize 20 bin liralık dövi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Emniyet'li Gündoğan Feriköy'le temasta Emniyet ve Ordu takımı solaçığı Gündoğan dün Feriköy umumi kaptanı Hüseyin ArıK İle transfer mevzuunda bir konuşma yapmış ve 2 senelik bir mukavele karşılığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Sadeiiin Arseven dün Sağlık Yurduna yatırıldı Beykor.kulübünün »ski umumi kaptanı Amatör millî takım kampı müdürü Sadettin Arseven dün böbreklerinde hissettiği rahatsızlık sebebiyle Teşvikiye Sağlık Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • iz.Spor ve Demirspor da Avrupa turnesine çıkıyor îzmlrspor ve Ankara Demirspor takımı bu ayın sonunda Avrupa turnesine çıkacaklardır.Organizatör Kâmuran Ûlcayto her İki takımın seyahat mukavelelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Zühîü de G.Saray'dan bonservis istiyor Galatasaray çatış Üstesinde bulunan Zühtü bonservisini İsteyecektir.Zühtü «Futbol hayatını tona ermeden bu zevkimi giderecek bir takıma transfer etmek İstiyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • MİLLİ LİG MAÇLARINA DEVAM EDİLİYOR Eiaştaraft Altıncıda 15 Mayıs Pazar Bursa'da:Vefa lîüztepe.Fenerbahçe Altınordu.Ankara veya Konya'da:flençlerblrliğl Adalet,Hacettepe Beyko2.Adapazarıııda Yeşildlrek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Sayın denizci,müteahhit ve tüccarlara:Muayyer.İthalâtçı sıfatlyle beyaz,siyah mavi.kırmızı renklerde.24 Kg.lık orijinal anbalâjlarda YAĞLI BOYA kilosu 6 lira.meşhur CHIMILAC SENTE-TIK BOYA İ2 lira.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • 1 MOTOR Alınacaktır 20/22 HP,220/380 Volt,1400 devirli,rej.istansh bir motor satın alınacaktır.Temİ2 vaziyette kullanılmış da olabilir.Müracaat:71 65 30 71 66 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • PRENSES EVLENDİ t Baftarafı Birincide EVLENME TÖRENİ Prensesi getiren araba katedralin önünde göründüğü zaman borazanlar çalmaya başlamıştır.Nikâhın kıyılacağı mihrabın başında sağdıcı Dr.Gll-Halt ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Endonezya heyeti dün Anıt-Kabri ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ Memleketimizin tosyal ve lktlıadl durumu üzerinde tetkiklerde bulunacak 10 kişilik Endonezya heyeti çalış* malarına bugün bağlayacaktır.Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Gaz yolsuzluğu yapan bîr usta tevkif edildi Denizcilik Bankasına alt soğutma servisinde 120 bin liralık gaz yolsuzluğu yaptığı iddia olunan ustabaşı Fikret Umur.dün tevkif edilmiştir.Sanığın ıuç ortağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • gönüllü çalisma KAMPLARI AÇILIYOR Bağtarafı Birincide da birbirlerinin meseleleriyle ilgilenmektedirler.Beynelmilel çalışma kampları UNES-CO'nun Gençlik Teşkilatı tarafından koordlne edilmektedir.KAMP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • 1960 Türkiye Güzeli Antalya'da seçilecek ANTALYA,HUSUSÎ 27 Mayısta başlayıp 3 gün devam edecek olan Antalya Festivalinde yapı* lacak Akdeniz Güzellik Müsabakasında birinciliği kazanan güzel,1960 Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Herter,Atina'dan memnun ayrıldı ATINA,RADYO Istanbuldakl NATO Konferansından sonra Atina'da Yunan Başvekili re Hariciye Vekili İle görülmelerde bulunan Amerika Hariciye VekUl Chriatlao Herter dun Wash
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Rockfeller'in araıls!İstimlâk tdiİMtk KARAKAS,AA.Venezüella Milli Toprak Enstitüsü.New-York Valisi milyarder Nelson Rockfeller'in Venezuella'dakl arazisini istimlak edecektir.Venezuellamn Portefuesa «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Denilirde iki k!ğİ yanarak öld O DENİZLt.HUSUSÎ Denizler köyünden Hatice Atey v« Karahayıp köyünden Ali Sert,gaz lambasından ve ocaktan ııçrayan kıvılcımlarla tutuşmuşlar ve yanarak ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • KIBRISTA KAÇIRILAN GAZETECİ BULUNDU ş)Baştarafı Birincide rür etmiyeceği ümidini İzhar etmiştir.Kıbrıstaki İngiliz üsleri mevzuundaki görülmeler* dün Vali konağında yeni* den başlanmıştır.BASIN TOPLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu.değiştiren 5389 saydı Kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan 5 faizli 30 milyon liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • ARAP SABUNU ALINACAKTIR MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Şartnamesindeki evsafa uygun olarak,Kurumumu* ihtiyacı için 10.300 Kg.Arap sabunu alınacaktır.2 Şartname,Ankarada Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Denizci memleketi,Finlandiya malı CİHAN KOM.ORTAKLIĞI Sultanhamam,Kahrcıoğlo Han Kal 5 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • S U LIN Ba P KULLANANLARIN NAZARI DİKKATİNE İngilteredeki BOOTS firması,muiıtelif cins Insulin ihtiyacn;zı muntazaman ve ta2e olarak temin içm yeni bir servis kurmuş bulunmaktadır Buna göre üç aylık i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda)Okulumuz ihtiyacı olan 18300 lira kegif bedelli 1373 lira ilk teminatlı orijinal güneşlik pancurlar 9/5/960 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 te Şişli'de Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • izmir Belediyesi Reisliğinden Encümen Muamelât Müdürlüğündeki şartlagması gereğince,Mezbaha Müdürlüğü eski ve yeni buz depolar» ile soğuk hav» depoları için 4000)Kg.gaz amonyak kapalı zarflı eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • KERESTE ALINACAK Şantiyelerimiz ihtiyacı bulunan 2000 M3 kahplık ve 1000 MS doğram alık kereste teklif alma suretiyle mubayaa edilecektir.Bu i$e ait şartnameler aşağıda adresi vazıh Şirketimiz Muamelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • TOPLAMA ÇIKARMA ÇARPMA BÖLME'yi •uraU* yapar ARŞİMİDİS Mütstesttl OKÇU MUSA CAD İti 44 V4 80 m ^W İLANCILIK nc7!SSy0®0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂKe)YEŞ1LD1REKTE telefonlu,büyük teşkilâtlı İmalâthane devren aat.27 47 50.ÜSKÜDAR Pazarbaşında No.86 6 odalı ev.250 M2 bahçeli,sahibinden.BOĞAZ ve Marma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1960
  • sSayın ZVoktor ve Eczacılara:Beher tableti,mide asidine mukavim 100.000 ünite PHENOXYMETHYL PENICILÜN Penicillin V asidi)ihtiva eden Vi-PENSiL TABLET adlı müstahzaratımız 10 tabletlik ambalajlarda oiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1960
  • Millî Li rina devam ediliyor Bugün İzmir'de Alfay,İzmirsporla karşılaşıyor.İstanbul Millî ve Mahallî Lig Maçları Bursa,Eskişehir,Adapazarına taksim edildi [HADİ İPEK YÜN] Dün lehrlmize gelen Futbol Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • İskoçya maçının kadrosu Pazartesi günü açıklanıyor Gökay,bu yıl yapacağımız maçlar hakkında izahat veıdi.Millî Takımı Molnaı çalıştıracak FUTBOL Federasyonu Tek-nik Komite azaları dün sabah Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Beşiktaş 15 Mayısla Adana'da F.Bahçe ile hususî bir maç yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları Akınsporun Adana'da tertipleyeceği dörtlü turnuaya katılacaklardır.Her iki takım 14 Mayısta Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • 3EŞİKTAŞ YARIN D APAZ ARİ'N A GİDİYOR Haftayı boş geçirmek istemeyen jiyah-Beyazlılar yarın 25 kişilik bir tatile halinde otobüsle Adapazarına gidecekler ve Adapazarı şampiyonu Yıldırım Spor ile bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • BEŞİKTAŞ,FENERBAHÇE İLE HER YERDE OYNAMAĞA RAZI Millî ligde Fenerbahçe ile bir maçı kalmış bulunan Beşiktaşlılar,millî ligin biran önce bitmesi için Futbol Federasyonunun göstereceği her yerde ton maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • nm:mm FERİKOYDE BİR SEZON yafrW=GüHdüfy t(fâe Necdet'in kaleciliği bize uğur getirdi B Sonra birdenbire içimden gelerek ayağa fırlayıp bu hesaplarımı açığa vurdum:«Arkadaşlar!Sizlere söz veriyorum Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • SARAY PARİS'TE Sarı Kırmızılılar Avrupa turnesinin son iki karşılaşmasını tsviçrede yapacaklar GELEEN,HUSUSİ Galatasaray futbol takımının Avrupa turnesi devam etmektedir.Resim,Galatasaraylı futbolcu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Amerika Dünya Ordulararası Şampiyonu oldu Yunanistan'a da 54 44 yenilen basketbol takımımız dördüncü İSKENDERİYE,A~P.B.A.C.ni 68-63 yenen A.B.D.Ordu takımı basketbol turnuasım.kazanmıştır.Birinci devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • GÜNDÜZ KILIÇ Turgay'ın menfaatini koruyacağını söyledi Galatasaray futbol takımı meneceri Gündüz Kılıç,Turgay Serenin Hollanda Fortuna Gleen takımından aldığı transfer teklifi hakkında «Kıymetli kalec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Real Madrid Eintracht Frankfurt 18 Mayısta finali;oynuyorlar Real Madiid Avrupa Şampiyon kulüpler kupasının final maçını 18 Ma-yıs tarihinde şehrinde Batı Almanya şajmplyonu Eintracht Frankfurt takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • fHADt İPEK YÜN] Basketbol milli takımımız Balkan Şampiyonası ve Koma Olimpiyatlarına hazırlayacak olan Amerikalı antrenör Mc Gregor ilk antrenmanı dün Spor Sarayında yaptırmıştır,Yukarıdaki resimde Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Dun Emlrgân gürel kampında Greko-Romencller İlk ciddi çalışmalarını yapmışlardır.Yukarıdaki resimde Şahap Karabulut Ue AdU Güngör arasında yapılan müsabakada Şahap,AdU GUngörU aşırmağa «alışırken görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Türkiye Okullar arası Futbol Şampiyonası Eskişehırde yapılıyor Türkiye okullar arası futbol samplyonası 27,28 ve 29 Mayıs tarihlerindi» Enmşehlrde yapılacaktır.Şampiyonaya AııK.uu,tsnlı ve Eskj^eUır ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • Spor Toio 25 May ısla Bitiyor Umum Müdür Arkan,Toto'ya gelecek sezon 23 Ağustos da tekrar başlanacağını söyledi BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,Spor Toto'ya 14-15 Mayıs tarihinde yapılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1960
  • BEDEN TERBİYESİ Başvekâlete bağlandı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü dün Büyük Millet Meclisinde kabul edilen teşkilât kanunu İle Başvekâlete bağlanmıştır.Beden Terbiyesine bağlı olan Federasyonların s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor