Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • [İLHAKI DEMİREL] İsveç'e giderken dün Yeşilköy'den gecen İran Şahı Rıza Pehlevlyl alanda küçük çocuklar alkışlarken görülüyor.RAN ŞAH UN Yeşilköy'den geçti Saray sözcüsü,Kraliçe Diba'mn.beş aya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Londrada IA.P.döner Londra'nın en meşhur lokantalarından biri olan Auguste» İstanbullu bir Mim tarafından idare edilir.Sokrat Lagos isimli Rum,1958 Brüksel sergisinde birinciliği kazanan «döner kebap»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • CHP,Başvekil Tahkikatı istedi 18 mebusun imzasını taşıyan takrirde,tahkikatın iç tüzüğün 169 uncu maddesi gereğince açılması talep ediliyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis grubu,Başvekil Adnan Menderes hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Başvekilin,Amerikan Elçisi ile görüştüğü haberi yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ Amerikan Elçisinin Başvekil Menderes ile görüştüğüne dair çıkan haberleri anadolu ajansı,radyo ve USIS dün yalanlamışlardır.USI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Gültepe'de dün 7 gecekondu mühürlenmiş ve burada oturanların eşyaları atılmıştır.Gecekondu sahiplerince hıına arsa paralarının ödenmemesi sebeptir.Gece sokağa çıkma yasağı yürürlükte ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Başvekil,100 kadar D.Pmebusuna ziyafet verdi ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,Hariciyköşkünde dün akşam da 100 kadar D.P,11 Mebusa bir ziyafet vermiştir.Ziyafet gece geç vakitlere kadar devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • İzmit gazeteleri tek yaprak olarak çıkıyor İZMİT,HUSUSÎ Basında bir çok hâdiselere neşir yasağı konması üzerine İzmit'te münteşir gazeteleıden bir kısmı tek yaprak çıkmağa başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • BALIKESİRDE SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPANLAR MAHKEMEYE VERİLDİ BALIKESİR,HUSUSÎ Dün şehrimizde bir sessiz yürüyüş yapan Necati Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden 11 kişinin muhakemelerine bugün Ağır Cezada saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Örfî idare dün üç tebliğ yayınladı Ruhsat sahibi olanların dahi tabanca ve diğer silâhları yanlarında taşımaları yasak edildi J STANBUL Örfî İdare Ku-mandanlığı zarurî ihtiyaçlar,trafik,silâh taşıma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • HAVALAR SOĞUYOR Şehrimizde hava «ıcaklığı dün H dereceye kadar düşmüştür.Meteorolojiye göre hava bugün de durumunu muhafaza edecek ve çok bulutlu *eç*ttklir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • IMil.LlYK'i Amerikadaıı dönen İnhisarlar L'munı Müdürü Ömer Refik Yaltkaya solda)Kulüp rakısı ile likör ve purolarımızın Amerikadu satılması hususunda l'âzı firmalarla anlaşmaya varıldığını açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Dört Hariciye Vekili gitti NATO Vekiller Konseyi toplantısına katılan.Amerikan Hariciye Vekili Herter,Fransız Hariciye Vekili C.de Murvllle,İtalyan Hariciye Vekili Segııi v« Yunan Hariciye Vekili Aver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Şaha hakaretten mahkûm olan Akis Mesul Müdürü ile Ankara Cezaevindeki gazeteciler 3 e yükseldi ANKARA,HUSUSÎ İran Şahı tarafından açılan dâvada üçbuçuk ay hapse mahkûm edilen Akis mecmuası yazı işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • İki C.H.P.mebusu Dahiliye Vekâletinin tebliğini reddetti ANKARA,HUSUSÎ CHP.Ordu Mebusu Ferda Güley ve arkadaşları Dahiliye Vekâletinin tebliğine cevap vererek buradaki iddiaları reddetmiştir.Mebuslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Nazili» Araz'ın her zaman zevki» okuyacağınız iki büyük eseri:HAZRETi MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen beı kaplı hunisi cilt;5 renkli,resimli kuvertür.850 savfa Fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • "YENİ SABAH,da KAPATILDI Güney Kore'de profesörlerin nümayişine ait bir fotoğraf neşreden gazete 10 gün müddetle neşriyattan men edildi İstanbul Örfî İdare Kumandanlığının 22 numarab yette görüldüğü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • NATO KONSEYİ TAM ANLAŞMAYA VARDI Yayınlanan tebliğde,Rus'larla müzakerelerin münasebetleri iyileştireceği ümidi izhar edildi Zorlu ve Averoi* da Kıbrıslı Liderlere tavsiyede bulunmaya karar verdiler S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • Kumar tasarısı kabul edildi Tesbit edilecek yerlerde pasaport taşıyan turistler kumar oynayabilecek ANKARA,HUSUSİ Hükümetin tesbit edeceği yerlerde kumar oynanmasına dair tasarı.Meclisin dünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.05.1960
  • H.P.Mebusları Meclisi ierkeitiler Hâdiseye,Avni Doğan?m verdiği hir takririn okutulmaması sebep oldu Dünkü müzakereler sırasında Meclis civarında emniyet tedbirleri alındı ANKARA,HUSUSÎ CH.P.mebusları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • npı M' SİYASET DÜNYASINDA ^3 oumu Naio Konseyi:Bilanço NATO Vekiller Konseyinin bu hafta İstanbul'da yaptığı toplantılar ne netice verdi?Bu sualin cevabı verilmeden ünce,Pakt Genel Sekreteri Paul Henr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • 1936 senesindenberi basılan,herkesin takdirini kazanan ve rağbete mazhar olan YENı YAZI KUR'ÂNI KERİM üst kalıbı,isim ve içindeki alâmetleriyle taklit edilmiştir.Kitapçı,bayi ve seyyar satıcılardan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.BEYOĞLU ŞUBESİ Yeni telefon numaralarını sayın müşterilerinin bilgilerine arzeder.Müdür 49 28 41 2 nci Müdürler 49 30 19 Kambiyo 44 89 98 istihbarat 44 71 70 Santral 49 35 10/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • GARANTİ BANKASI^ 500 liram vardı.Buay da 50 lira yatırdım Demek.50 lira daha fj yatırırsam tam 600 liram olacak ve çekilişlere 6 kura ynumarasıle katılacağım 120.000 lirayı kazanma şansım da altı misl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • CİHANGİR AMERİKAN LİSAN ve SAN'AT DERSHANESİNİN 6 Mayıs 1960 Cuma günkü Çaylı Toplantısı tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • tl l(atllll1 lllltt «l(ltIll(«atllItiailll ltll»ltl(lll II«llit1IIIItlll IU İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 730 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8 35 Müzikli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 Ocak] Tereddüt içlrfde kalsanız da en İsabetli karara varmanın yolunu bulacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bir hatayı düzeltmek İmkânı elinizde.iyi kullanırsanız bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • B U L SOLDAN SAĞA:1 Bir İşleme v.s.de tekrarlanan nakıs örneği;Boş.2 Bir kaba kumaş;Elektrikte bir kanun;Sevgili.3 Çekirdek Eski dil)Suçu bağışlama;Su.4 Hedefe tam vuruş;Lezzet.5 iyi son.6 Beyaz;Paral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • İkinci sayuSiiıın da mevcudu kalmryan «ARTİST,mecmuasının 4 RENKLİ TABLO İLAVELERİYLE ÜÇÜNCÜ SAYISI ÇIKTI İçindeki yazılardan bazıları:Türkiyede filmi çevrilmiye başlanan islâm âleminin ulularından Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Alnıancaya vâkıf tecrübeli bir muhasebeci aranmaktadır.Ayrıca İngilizce bilenler tercih edilecektir.Müracaat:Deilmann Petrol Limited Şirketi,Bankalar Caddesi Bozkurt Han No.17 19 Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • UIJJHJ ta Bu hafta Orta tablo:Millî lig şampiyonu Beşiktaş takımı Prenses Margaretın düğününe ait son resim ve haberler Manisanın Mesir bayramı ve Mesir macunu reçetesi Opera yıldızı Sevda Aydan'ın hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • BÜYÜK FELSEFE LOGATI TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve inkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • OLUM Merhum inhisarlar Müfettişi Kemal Bolayır ve Bolayır Yayınevi sahibi Enver Bolayır'ın ablaları,öğretmen Türkân Sümer,Türk Ticaret Bankası Perşembepazarı Şubesi Müdürü Turan Bolayır,Fen Fakültesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • İKİ HIRSIZ BİR GECEDE 2220 LİRA ÇA L.D ı Bakırköy'de Kartaltepe'de Zümrüt Apartmanında oturan Emin Yenisoy'un dairesine hela penceresinden giren meçhul bir hırsız 1620 lira ve bir takım el-bise çalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • «BANDIRMA» NIN MAKETİ DÜN MÜZEYE VERİLDİ 15 Mayıs 1919 tarihinde Aziz Atatürk'ü lstanbuldan alarak Samsun'a götüren tarihî Bandırma gemisinin maketi dün Denizcilik Bankası tarafından müzeye teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • DRAMAN Eminönü otobüslerinin güzergâhı değiştirilmiştir.Otobüsler Edirnekapı ve Atlkallye Vatan caddesini takiben gitmektedir.PAŞABAHÇEDE Polenez yolunda' oturan Hüseyin Çam'ın 3 yaşındaki kızı Ayşe.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • MEVCUT İTHAL MALLARIMIZ Orijinal HA-LA Peynir mayası 24 şişelik sandıklarda ayrıca serezin Asit üre teknikketen ipliği mUrdesenk sülüğen Lâstex mayo ve korseUk en müsait fiatlarla albert kantarcılar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • Ş^Elâf Hepten Boytüzûn İta Nihat Böytuzun KIZLARININ OOtUMÜM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • SGİNDLER ASANSÖR Almanyadan beklediğimiz 4 kişilik 320 Kg.taşıma takati ve 7 kat çıkan asansörümüz gelmiştir.Alâkalıların aşağıdaki adres» müracaatları rica olunur.Fincancılar cad Gökçen Han N.22/7 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • NIŞANTAŞINBA BİB OTOMOBİL LOKANTA VİTRİNİNE GİBDI Son yirmi dört saat içinde dört trafik kazası olmuştur,goför Nazmi Gülüser'ln İdaresindeki 01748 plâkalı otomobil Meşrutiyet caddesinden geçerken fren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • ı.BOŞUBOŞUNA f*7 OR zur zor.Uğraş didin,çalış çabala,fi hep niçin?Bir lokma ekmekle bir parça huzur içiu.Elde âsâ,ayakta çarık,bilinmez diyarlara doğru yolculuğa çıkmış eski E zurnan dervişleri gibi,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • İngilizce ALMANCA FRANSIZCA vb MUHASEBE V" inciooj vf uçkOiuI Müısstse uceeTsiz jgoağ İstehhİz.LltnaSottü ÎİCICI istiklâl Cad no.297-Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • Jd i IH tvmm mav* yatiAmt "Tt/Mımumğ s V^ tat*)*NKA*a 1jW KIBRIS.BEYRUT,ATİNA ve ROMA'don sonro FRANKFURT TVrk Hava Youari dış hatlarında 10 Mayii 1960 tan itibaren:HAFTADA ÜÇ SEFER i THY TÜRK «AVA rO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • 200 MİLYON LİRALIK VERGİ TAHSİL EDİLDİ Defterdarlık 1 Mart İle 30 Nisan tarihleri arasında 600 milyon lira vergi tahakkuk ettirmiştir.Bunun 200 milyon llracı tahsil edilmiştir.Bu ay içinde tahsil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • KUZU ETİ FİATI SERBEST BIRAKILDI Kuzu eti flatı serbest bırakılmıştır.Bu husuita Belediye Encümeni dünkü toplantısında karara varmıştır.Yas meyva ve sebze satışlarında da yüzde 8 nakliye masrafı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • Küfür yüzünden av tüfeğiyle öldürüldü Beykoz'un Güllü köy ünde £5 yasında Vasıf.Gülay,kendisine küfreden 50 yaşında Osman Ceylân'ı dun labah av tüfeğiyle öldürmüştür.Evli ve üç çocuk babası olan Vasıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • AMERİKA BİZDEN KULÜP RAKISI SATIN ALIYOR AmerikadaKl firmalardan birini Kulüp rakısının Amerikada satılması hususunda karar vermiş ve İlk siparişini yapmıştır.Amerlkadaıı dönen İnhisarlar Umum Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.05.1960
  • Yeni telefon rehberleri on liraya satılacak Telefon İdaresi tarafından bastırılmasına ballanan yeni rehberin,abonelere 10 lira karşılısında satılması kararlaştırılmıştır.Yeni rehber İvin hususi ve res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.05.1960
  • MAYIS I960-MİLLİYET KlKtlIttlI SAYFA:9 "YILIN DÜĞÜNÜ» YARIN WESTMINSTER KATEDRALİNİN ANLARI İLE BAŞLIYOR Avrupadaki kral ailelerinin boykot ettiği düğünde,Prenses Margaret'in amcası Windsor Dük'ü de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.05.1960
  • BATTA:4 MİLLİYET MAYİS 1169 eiet CAN Azız Atatürk'ün Kİ 11 T 11 Itf Büyük Eseri W I U IV S^HNE:AŞKLARI IEONARÖ STARR HHIHHH Bu makamın Rauf beyce hakları «rdır,açıktır korunan hakları rardır.Sakın kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Makarios çıkmaza irildiğini söyledi İngiliz Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı ise üsler hakkındaki müzakerelerin devam ettiğini açıkladı LEFKOŞA,RADYO Başpiskopos Makarios,üslerle ilgili görüşmelerin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • MECLİSTE HÂLEN 585 MEBUS VAR Bunlardan 40C sı D.P.li,173 ü C.H.P.li,3 ü C.K.M.P.li ve 3 ü de müstakil ANKARA,HUSUSÎ Bursa Mebusu Yekta Teksel ile Balıkesir Mebusu Mücteba Iştin*ln mebusluktan istifası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Hâkimlerin tayın bedeli tasarısı Meç'ise verildi ^ANKARA,HUSUSÎ Askeri Temyiz Mahkemesi Reis,Âzâ Savcı ve Hâkimlere tayın bedeli verilmesi hakkında îeel Mebusu Yakup raıabı.lut taralından hazırlanan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • 13 yaşında bir çocuk arkadaşım öldürdü Dl'ZCE,HUSUSÎ Ortaokul talebelerinden 13 yadında Yunus Kılıç,13 yakındaki Sabahattin Davut adındaki arkadaşım köye gU derken büftımijren bir gAepten bıeaklaımştl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • C.H.P.MEBUSLARI MECLİSİ TERKETTİLER baştarafı Birincide mis ve daimî surette ciğer emniyet makamlarıyla temas edilmiştir.Meclis bahçesin de Thomson makineli tabancalarla teçhiz edilmiş askerî birlikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Güreş kadrosunda değişiklik isteniyor t Bagtaraft Altıncıda ve ne İt's itibariyle tıemiz istediğimiz kıvamda değildir Bununla beraber,iki günlük nıiısaht-kalarda gürelilerimizin hangi oyunlarda açık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Çetin ve Fahir Kalyadan dün döndüler İ Bartnraiı Ah^ncıân ATLETİZM MİLLÎ TAKIMI TFSBİT EDİLDİ 22-24 Mayıs tarihlerinde Sofya'da yapılacak enternasyonal atletizm nıüsr bukalanna İştirak edecek olan atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Meclis Encümenleri 10 gündür çalışmıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis grupunun devamlı toplantıları sebebiyle Meclis encümenleri 10 günden beri çalışmamaktadır.Encümenlerde kanun teklif ve tasarılarının mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Peynirden zehirlenenlerin sayısı dün 13 e yükseldi ANTALYA,HUSUSÎ Yedikleri peynlıden rehlrlenerek tedavi için cehrimiz devlet hastahaneslrıe kaldırılanların sayısı dtin 13 yükselmiştir.Kalaysız kaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • 1.99 boyundaki azılı eşkıya ölü bulundu ORDU,HUSUSÎ Ordu köylerini İki yıldanberi haraca kesen eşkiya Mustafa Kulaç,Kuylu köyü köprüsünde ölü bulunmuştur.1.90 boyunda ve 120 kilo ağırlığındaki eşkiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Bir kadın,tarlada çalışırken öldürüldü BURSA,HUSUSÎ Muzal küyütıde 22 yaşında Hanlfe adında geny bir kadın,tarlada yaktığı sırada öldürülmüştür.Kocasının yanından bir müddet İçin ayrılmasını fırsat ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Parisfre bir mebus sokakta vuruldu PARİS,RADYO Fransız Millî Meclisindeki Cezayirli müslüman mebuslardan R.Abdüsselâm dün sokak ortasında İki Cezayirli mll-Hyetçi toıafından makineli tüfek ateşi ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • İRAN ŞAHI DÜN YEŞILKÖYDEN GEÇTİ t baştarajı Birincide {ı ziyareti iade etn ek maksadı ile yapılmaktadır,hem isveç ile İran arasındaki tir ve cinai bağların kuvvetlendirilmedi mevzuu da ele alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • DÖRT HARİCİYE VEKİLİ GİTTİ t Eaştara]x Birincide nuyorum.Amerika bu zirve toplantısına belli başlı problemlerin hallinin uzun süreceğini tam manası Ue müdrik olarak girmektedir.Bu ok sabır istiyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • ÖRFİ İDARE DÜN UÇ TEBLİĞ YAYINLADI t Bagtarafı Birincide ca ve diğer »ilâhları taşıyamaz.Fahri özdllek Orgeneral istanbul Orfl tdare K.İHTİYAÇ MADELERİ VE TAKSİLER 21 numaralı tebliğ:«ra Vatandaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • KURTUL ALTUĞ HAPSEDİLDİ t Baftarafı Birincide İran Şahı ila alakalı yazının muharriri Doğan Avcıoğlunun cezası ba ka mahkûmiyeti bulnmadığmdan tecil edilmiştir.DÜN DE 22 BASLN DÂVASINA BAKILDI İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • MTO KONSEYİ TAM ANLAŞMAYA VARDI Büjîara/Birincide Tebliğde şu hususlar üzerinde durulmakladır:n Konsey Sovyetlerle müzakerelerin milletlerarası münasebetleri iyileştireceğini ümit etmektedir.B Üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden:Kurumumuz tarafından Kurban Bayramında toplanacak olan kurban derilerinin açık arttırma ile satışı 11 Mayıs 1960 Çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Sayın Oolctor va Eczacılara EKZEMA MERHEMİ Piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 İstanbul Askerlik Dairesine bağlı 1940 doğumun ikinci celp grubunu teşkil eden Bakırköy,Zeytinburnu.Yalova,Üsküdar,Kadıköy)Askerlik şubelerinin kaynaklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • ÖLVWPIC c* r w c* vr Ankara Bürosunu hizmetinize açtığını fCS müjdeler ATATÜRK BULVARI No.97 M z=JBT ĞOMBT 4$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • İLAN Türk Hava Yolları Yeşilköy istasyonu için lise veya muadili okul mezunu ingilizce bilir Trafik,Kargo memuru ile mütercim daktilo alınacaktır.İsteklilerin 16 Mayıs 1960 tarüüne kadar istasyonumuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • ARSA ARANIYOR Fındıklıda is han» yapmağa elverişli arsa aranıyor.Müracaat:Posta Kutusu 456 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • CİLDİNİZİN SAĞLIĞINI KREMLERİ TEMİN EDER HAVILLANU CULDkreuı)ile yüzünüz» mıoıaj yapınız,bu krem cildinizin mesamelerine kadar girer,orada sinmiş kir ve ıııakiyaj kalıntılarını temizler ve ihtiva etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Bir Amerikan gemisi krom alamadan gitti İSKENDERUN,HUSUSİ Limandaki sıkışıklık yüzünden Amerikan Mollna gemisi krom alamadan limanımızdan ayrılmıştır.Diğer jjemiler de sıra beklemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • İki yangında 4 ü çocuk 6 kişi yanarak öldü Yangınların biri Mersin'in Fındıkpmarı yaylasında,diğeri ise şehrimizde Kumkapı semtinde oldu MEKStK,HUSUSÎ ruıdıkpınarı yaylasında bir ev,İçinde bulunan 3 ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • 10 YILLIK TURİZM PROGRAMI HAZIRLANDI ANKARA,HUSUSÎ Türkiyenin 10 yıllık turizm kalkınma programı hazırlanmıştır.Prof.Baade'nin hazırladığı programda tarihî ve arkeolojik mahallere giden yolların asfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • 7 radyo istasyonu ihaleye çıkarıldı ANKARA,HUSUSÎ Yedi şehirde kurulucak radyo İstasyonlarının İnşaatı İhaleye çıkarılmıştır.Trabzon,Erzurum,Kars,Van,Diyarbakır,Urfr-Edime radyo İstasyonları binaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • Cami önüne iki çocuk bırakıldı ANTALYA,HUSUSÎ Manavgat kazası camii önüne meçhul bir kadın tarafından 2 ve 3 yaslara arasındaki İki erkek çocuğu terkedilmiştir.Çocuklar Kız»l;ıy8 teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK HANlAH TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK HUSUSİ Klinik arsası.KUlerin en güzel yeri Nisbetlye köşkünün bulunduğu mahalde,1200 M2,boğaza nazır 3 kat İmar durunüu 200.000.22 43 70/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.05.1960
  • uruyor Üç Romen balıkçı motörü Büyükdere limanına sıkındı.Bir Yunan gemisi bir motörü hasara uğrattı Dün saat 17 sularında üç adet Romen bandıralı balıkçı motörü Karadeniz Boamdan girerek Büyükdere li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.05.1960
  • BEŞİKTAŞ KIBRIS'A GİDEMİYOR AĞDELEN kulübünün davetlisi olarak iki maç yapmak üzere bugün Kıbrıs'a gidecek olan Beşiktaş futbol takımının seyahati,Hariciye Vekâletinden gerekli izin çıkmadığından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • GARBİS ATTALİ MAÇI TEHİR EDİLDİ Ql MAYISTA SPOR ve ı I Sergi Sarayında Garbis ile Attali arasında yapılacak revanş maçı,Örfî İdare do* layısiyle organizatör Feyzi Törk tarafından dün tehir edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • 2 genç milliye sahte lisans çıkartmışlar ANKARA,HUSUSÎ Genç milli takımımızda Viyanadakl Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası 6irasında iki sahte oyuncunun yer aldığı Federasyon tarafından kat'l olarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Kasapoğlu 28 Mayısta Atina'ya gidiyor Yunan kulüpierinden Apollon'la aniaşrnaya varan İstanbulspoıiu Kasapoğlu mukavelesini imzalamak üzere 28 Mayısta Atinaya gideceğini bildirmiştir.Aynı futbolcunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • TEKİN BİLGE Almanya'da anlaştı ANKARA,HUSUSÎ Bir müddet önce Aimarıyaya gitmiş olan Gençlerbirliği futbolcularından Telcin Bilge,Münih'in kuvvetli takımlarından Regensburg ile Rnlairaiftır.Geçen hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • AMERİCO TEKRAR ŞEHRİMİZE GELECEK Brezilyanın Amerlco takımı 19 Mayısta şehrimize gelecek ve 21 ilâ 22 Mayıs tarihlerinde iki maç yapacaktır.Alâkalı organizatör Amerlco'nun gelmesi için bütün hazırlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Galatasaray,basket takımını gençlerle takviye ediyor Türkiye basketbol şampiyonu Ga« latasaray gelecek sezona tamamen gençlerden kurulu bir kadro ile girecektir.Bu münasebetle geniş bir transfer faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Ertan,G.Saray'dan bonservisini istedi Galatasarayın bu senekl satış listesinde yer almakta olan Ertan dün alâkalı şahıslara müracaat ederek bonservisini İstemiştir.Ertan büyük bir İhtimalle eski kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Basketbolde İtalyanlar Millî maç teklif etti Millî Takımı Roma Olimpiyatlarına hazırlayacak Amerikalı Antrenör Mc Gregor dün geldi ROMA Olimpiyatlarına basketbol millî takımımızı hazırlayacak Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Fenerbahçe'nin Bursa kadrosu belli oldu Fenerbahçe Pazar günü Bursa'da Akınsporla hususî bir karşılaşma yapacak ve Pazartesi günü şehrimize dönecektir.Umumî Kaptan Fikret Kırcan,Bursa kadrosunu şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Ankara'da maçlara izin çıktığı takdirde İstanbul maçları İzmir'de oynanacak.Federasyon Reisi yarın şehrimize geliyor FUTBOL Federasyonu,alâ-kalı makamlardan izin alındığı takdirde millî lig maçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • r IHI lII V Mm».'Wl\l in 'l I 1ıMıl 111 C.Kılıç çok sevdiği Feriköy'lü futbolcularla butun mev sim boyunca resimde görüldüğü gibi meşgul oldu.Bu yazı serisini Feriköyün asil hatırşinas,kadirbilir,spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Karagümrük Zonguldak a gidiyor Karagümrük futbol takımı 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde Zonguldak'a giderek «ki maç yapacaktır.Kırnıızı-Siyalılılar Güneşspor'dan daha bir cevap gelmediği için muhtemelen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • »Ü021 [HADİ 1PEKYÜN1 Milli atletlerimizden Çetin Şahiner ve Fahir özgüden Roma'daki olimpiyad kursundan dun trenle şehrimize dönmüşlerdir.Resimde İki rekortmen atletimi» dün Sirkeci Garında trenden İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • ^ıiMUMJttUtttuiuNfitınuifflra^ Rangers takımı ile karşılaşıyor Batı Almanya Şampiyonu bu geceki müsabakayı farklı kaybetse dahi Avrupa Kupası finalini Real Madrid'le oynayacak A jfe»v Avrupa şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • Güreş Federasyonunun Olimpiyat çalışmalarında gençlere şans vermemesi tenkld konusu oldu ANKARA,HUSUSÎ SERBEST güreş millî takımımızın,geçtiğimiz hafta Adana'da İran takımı ile yaptığı millî ve temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.05.1960
  • w J I Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Fortıına Geleen kulübü kaleci Turgay Şeren'e talip olmuştur.Resimde Galatasaray ve millî takım kalecimiz görülUyoraray'ın bugünkü ra kibi:FORTUNA Hollandalı id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor