Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Defalarca filme alınmif,dOnyac-a meşhur roman MAVİ MELEK Yazan:HeİMİCh MaiM m-MI Hiagfr-nHirj ciltli 10 L.Ücretsiz bültenimizi isteyiniz &Y.n ev,ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • WİLLİAM HOLDEN GEÇTİ [İLHAN UEMİREL] Amerikalı aktör VVilliam Holden dün saat 16 da kendisini Hong Kong'a götüren bir jet yolcu uçağı ile Yeşilköy'e.uğramış ve 20 dakika kalmıştır.Alanda kendisiyle ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Sühunet düştü yağmur geliyor Birkaç gündenberi iyi giden havalar dün tekrar soğumuş ve sühunet 10 dereceye kadar düşmüştür.Havanın yarın daha fazla soğuyarak sühunetin 8 dereceye inmesi muhtemeldir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • bugün kapanıyor Resmî tebliğ bu sabah yapılacak toplantıdan sonra yayınlanacak SAMİ KOHEN NATO Vekiller Konseyi dün gündemindeki meselelerin müzakeresini süratle tamamlamıştır.Hariciye Vekilleri bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • MİLLİYET 11 yaşında MİLLİYET,bugün 11 inci neşir yılma başlamıştır.Gazete miz,geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi bundan sonra da umumî efkâra karşı yüklendiği vazife ve mesuliyetleri müdriktir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • İKİ CHP.MEBUSU DAHİLİYE VEKÂLETİNİN TEBLİĞİNİ TEKZİP ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinde çıkan hâdiselerde Turhan Feyzioğlu İle Melih Kemal Küçüktepepınar'ın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • GEDİK,D.P.İL HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ Dahiliye Vekili Namık Gedik,dün «abah D.P.11 Başkanı Kemal Aygünle birlikte Beyoglundaki 11 binasına gelerek bir müddet çalışmıştır.Gedik 11 tdare Heyeti üyeleriyle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • D.P.GRUBU DÜN 3,5 SAAT TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu dün saat 11 den 14.30 a kadar süren bir toplantı daha yapmıştır.Müzakereler hakkında açıklama yapılmamıştır.Başvekil,akşam Hariciye köşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • GÜNEY KORE'DE HALKA HAKLARI İADE EDİLİYOR SEUL,RADYO Güney Korede Syngman Rhee'nin istifası üzerine "kurulmuş olan geçici hükümet,halkın haklarını kayıtlayan bütün kanuni mevzuatın kaldırılacağını açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • onu mn Lideri,Batı emokrasinin TOya LİRTTİ itlifakımızın ancak yurtta gerçek esisiyle sağlamlatacağını söyledi İnönü,Başvekildin iddialarının hakikate uymadığını tekrarladı ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Genel Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • [RADYO FOTO:A.P.J IIADİCUAMEIİEM CHN PlIflC Pazartesi aksamı idam edilen Chessman'ın cesedi dün San cezanArlOnAllClll.il dilli evinin otomobili ile hapishaneden çıkarılmıştır.Resimde mahkûmun yakılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • 10 iktisadî Devlet Teşekkülü 138 Milyon lira zarar etti ANKARA,HUSUSİ Sanayi Vekili Stbati Ataman,1957 yılında 10 iktisadi devlet teşekkülünün 138,472,318 lira zarar ettiğini açıklamıştır.C.H.P.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Hs*3» vv I İLHAN DEMlRELj TlIPİeİİAV «uecn Frederica ve I U« lalECr stella Maria turfa!gemileri İle dün şehrimize 800'e yakın turist gelmiştir.Queen Frederica'da Amerika vr Vunanistandan gelen ilim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Amerikan dış yardımı 4 milyar doları aşıyor Âyân Meclisi,Eisenhovver'e gerekirse BAC.ne yardımı kesme selâhiyeti verdi WASHİNGTON,A.P.Amerikan Senatosu,4 milyar dolardan fazla olan dış yardım programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Kayıp Amerikan uçağı bulunamadı ADANA,HUSUSÎ Geçen pazar sabahındanberi kaybolan U-2 tipi Amerikan uçağının aranmasına devam edilmiştir.İncirli Hava alanından dün sabah saat 7,20 de kalkan 3 adet SC-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • «Sakarya» gazetesi haftada bir çıkacak ESKİŞEHİR,HUSUSİ Şehrimizde çıkan «Sakarya» gazetesi dünkü nüshasında 14 yıldır günlük olarak İntişar eden gazetenin bundan böyle haftalık olarak çıkacağını,okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • [İLHAN DEMtRELİ üzerinde yer ve uçuş eğitimi yapmak üzere r «İTİUC ^İTTİI CD Havayollarında çalışan 13 pilot F.27 uçakları üzerinde yer ve uçuş eğitimi yapmak üzere FGiTlmE GiTTiLfeR dun Amerikaya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Ankara'da Yasaklar Hafifletildi Gece 22 ye kadar sokağa çıkılabilecek,eğlence yerleri tekrar açılıyor ANKARA,AA.Ankara örfî İdare Kumandanlığının 11 numaralı tebliği şudur:WFW Muhterem Ankaralıların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • YEKTA TEKSEL DP)MEBUSLUKTAN İSTİFA ETTİ DP.Bursa Mebusu Yekta Teksel,mebusluktan istifa etmiştir.Tek&el,is« tifasına".«fihs)IVerir.in cokluğıunuR sebep olduğunu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1960
  • Balıkesir'de talebeler sessiz bir yürüyüş yaptı BALIKESİR,HUSUSÎ Necati Eğitim Enstitüsü öğrencileri dün Atatürk büstünün bulunduğu meydana iki sessiz yürüyüş yapmışlardır.Saat 13 3.1 da meydana bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • KTISA İktisadi Tedbirler Kanunu MÎLLÎ Korunma Kanununun yerine kaim olmak üzere hükümetçe «İktisadî Tedbirler Kanunu» adı altında evvelce 31 madde halinde hazırlanıp,basında karşılaştığı tepki karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • 3 ÇEKİÜŞD!GEM!ÂN 750000 Liralık ikramiye BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASİ nda Toplayınız 49999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • ¦Jf C?mm İn İr" W M/ö M U Is L A 7 MAYIS 1960 25 MAYIS 1960 Tarihleri arasmda Rotterdam,Anvers,Bremen.Hamburg ve Londra limanlarından Türkiye için ticaret oşy;s' yükleyecektir Koçtuğ Denizcilik İşletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • İNŞAAT SAHİPLERİME işinizin aksamadan yürümesini istiyorsanız inşaatınızın sonuna kadar bağlantı yapmak şartı ile ÇİMENTO İHTİYACINIZI Nevzat Özer Müessesesi Garanti eder.Telefon:27 22 19 22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • imi l lllMilMlıı m n ıı lininini İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 j Sabah istekleri 8.35 Müzikli sa-bah gezintisi 9.00 Program ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • OĞLAK BURCt Tö [22 Aralık 20 Ocak)Biraz heyecanlı fakat L İyi gün geçireceksiniz,YENGEÇ BURCU [22 Haziran 2.1 Temmuz)İş hayatınızda bir iyilik başlayacak.Daha rahat çalışacaksınız.KOVA BURCU tfe~ [21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • »İlli SOLDAN SAĞA:1 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı'nın rumuzu;Kötü İşte yardımcı.2 Eskiden fakirlere yiyecek dağıtan hayır evi;Halk Eski dil)3 Bir cihet.4 Din!tören;Elinden her an kaza çıkabilen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • i» I 1?6Ö YILININ «İKİNCİ ÇEKİLİŞİNDE:O APARTMAM DAİRESİ 1 adet 2 adet ayrıca 2055 talihliye I 500.000 lira tutarında para ikramiyeleri İkinci çekiliş için son para yatırma günü 16 MAYIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • tNŞAÂT SAHİPLERİ Mühendisler,Mimarlar,Kalfalar,Çiniciler hepsi de memnun Çünkü hepsi TARSUS BEYAZ ÇİMENTOSU kullanıyor.TARSUS BEYAZ ÇİMENTOSU ithal mallarından daha üstün,daha iktisadî ve daha UCUZ İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • yi IMIMIIIUMUMİ Chessman'm idamı ve hukuk NİHAYET Chessman'ı idam ettiler.Bütün dünyanın ünlü hukukçuları on iki yıllık bir tereddütle sakatlanmış bir ölüm kara-E rmın adalet prensiplerine sınayacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış f&fynos Diş Macunu İÇİN Özel olarak hazırlanıp İstanbul Radyosundan 3 Mayıs saat 18.30 da yayınlanan ALTİN KÜPÜ adlı programın suallerini ve müsabakaya iştirak ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • ÖĞRETMEN DİNLENME KAMPLARI AÇILIYOR Öğretmenler için açılacak «Dinlenme kampları» 1 Temmuzda faaliyet» geçirilecektir.İstanbul okullarında kamp İçin 753 oda ayrılmıştır.Müracaatlar geeçn yıllara nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • TALYA'DAN 2500 VCI GELECEK önümüzdeki günlerde memleketimize İtalya'dan 2500 avcı gelecektir.Avcılar Anadolu'nun muhtelif bölgelerlna dağılarak avlanacaklardır.Yine aynı tarihlerdi Türkiyeyl va bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • TEŞEKKÜR Pek sevgili ve kıymetli karıcığım Dina Dasa TEREMİN 28.4.%0 gecesi genç yaşta feci ölümünün tevlit ettiği sonsuz acıma iştirak eden,gerek bizzat beni teselliye gelen gerekse çelenk göndermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • Her çeşit ve evsafta ucu» ASİT.Tuzruhu Zaçyağ ve Kezzap vs.KİREÇ KAYMAĞI-SOLVET-SUDKÖSTİK Göztaşı Sodyum Sülfat Zaç.Kıbrıs vesalr kimyevi maddeler Küçükpazar,Hacı Kadın Cad.S» Tel:27 2890
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • VEFAT Merhum Hafız Hüsnü Salh'nın refikası,Etem Sallı ve Münir» Salh'nın annesi,Dr.Tarık Kapıcıoğlunun büyük annesi AYŞE SIDIKA SALLI Hakkın rahmetin» kavuşmuştur.Cenazesi 4 Mayıs 1060 Çarşamba günü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • TEŞEKKÜR Annemiz V A S F î Y E Osmanağaoğlu'nun vefatı münasebetiyle,cenaze törenine katılmak,eve kadar gelmek,telgraf ve mektupla tazlyette bulunmak suretiyle acımızı paylaşan muhterem dostlarımız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • TEŞEKKÜR Telâfisi kabil olmayan büyük kaybımız ŞEFİK MEN İn gerek cenaze merasimine gelerek ve gerek mektupla,telgrafla,telefonla veya evimize bizzat ziyaretle taziyede bulunan dost,ahbap ve akrabalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • BİR YUNAN ŞİLEBİ Boğazda kaza yapt,Dün gece saat 1 de Yunan bandıralı «Angclina» isimli şilep,Karadeniz'e geçerken Anadolu kısmındaki mania ağlarına yaslamış ve hafif hasar tevlit etmiştir.Hâdiseyi mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • a BELEDİYE Encümeninin dünkü toplantısında kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı edilen 27 İnşaatın yıktırılmasına karar verilmiştira)SON günlerde Kızılay Kan Merkazine Ordu birlikleri 250 slsa kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • 3 MİLYON LİRALIK YOL YAPTIRILACAK Kazalarda,bütçenin halk dilekleri yollar faslından ayrılan para İle yap» tırılacak yollar kısım kısım ihaleyt çıkarılmaktadır.Fatih Kazasında 1.700.000,Şişli kazasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1960
  • YENt BtR ŞEHİR HAT-TI VAPURU YAPILIYOR Hasköy tersanesinde S00 kişilik yeni bir şehir hattı vapurunun İnşası kararlaştırılmıştır.Yeni vapur,trafik yükü düşük olan iskeleler «rafında çılıçtırıLacaktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • 1957 seçimleri sırasında İstanbul'da Silâlıtarağa'da bir sandıkta oy kullanmak için toplanan seçmenler.10 YIL EVVEL IYAjljL jL İk5 J\1 Demokrasi inkılâbının gerçekleştirildiği 1950 yılının Mayısında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • yy' Ak:HEDEFİNİZ ¦m 17/V mm ak ^illli,M f I:I t:v:İlli m APARTMAN i DAİRESİ OLMALI SSiSO!i pp^ 7 Mayısta i APARTMAN DAİRESİ aynca 550.000 TL Bu hedefe ulaşmak için bütün tasarruflarınızı İş Bankasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • HALİ YIKAMA FABRİKASI KİRLİ ve TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • Operatör üroloZ Dr.KEMAL ÇAĞLAR İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Suterazi Sok.No 12 Uğur Apt.Tel:44 14 36 i—mmmm—iL —
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI ABDUUANBAZ.D$AW Ciı&jl.BABAYLA KiZl YALMIZ BIRAKIR.PASA AT KADAR.R.UHSARIA KONÜSUft.VE HEKİM?DAVET EDER LER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • ÇUKOBİRLİK UNUN NÜDÜRLÜĞÜNDEN Birliğimize bağlı Mersin,Tarsus,Adana,Ceyhan,Misis fabrikaları ile Imamoğlu ve Kadirli Kooperatiflerine inşa ettirilen depolara 100 adet asma makaralı çft kanatlı demir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • A B TRANSMARIN HELSİNGBORG Yakında Istanbula gelmesi beklenen U L L A vapuru Yol esnasında mühim bir avaryaya maruz kaldığından mezkûr vapurda hamulesi bulunan Tüccarların olbabtakl formalitelerini İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • Fransız Bisiklet Sanayiinin Şaheseri AUTOHOTO 3 Vitesli Bisikletler Mevsimin son partisi çok mahdut miktarda yola çıkmış bulunmaktadır.ÜC VİTESLİ VE VİTESSİZ ERKEK VE KIZ BİSİK-LETLERİNİN SATIŞ KAYDIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • ¦k Bedenlenmlg Ruh Bir Kızıku cağında taşıdı •k Hayaletll şatoların esrarı ir ölümsüzlüğe niçin İnanıyo rum?RUH ve MADDE nln Mayıs sayısında okuyunuz.Bütün bayilerde bulunur.H RUH MADDE H Okumak her m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • BİR TÜRK KIZI SEVDİĞİ GENCİNİ KAÇIRDI Otomobille Ankara'ya gelen Türk kızı,sevgilisinin yakında Müslüman olacağını ve evleneceklerini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Venedik'te güzel sanatlar tahsili yapan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • İzmir Adliyesinde halkın üstü arandı İZMİR,HUSUSÎ Evvelki gün Ali Karaüzüm adında bir şahsı öldüren Celâl ve kardeşi Şerefin duruşmasını takibe gelen dinleyici ve gazetecilerin üzeri aranmıştır.Duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • Geyik peşinden koşan bir avcı parçalandı ANTALYA,HUSUSÎ Gündoğmuş kazasının Balur köyünden avcı İbrahim Geyik,yaraladığı bir geyiği yakalamak isterken 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış ve parçalanarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • AKIL HASTALARİNİN RESİMLERİ Akıl hastalarının hiçbir yerde çıkmamış tablo ve resimleriyle,bunların yine çok enteresan izahları bugün çıkan SAĞLIĞIMIZ mecmuasının 11 İnci sayısındadır.AYRICA Akıl Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • DÜĞÜNÜN RESMİ [A.P.G Mayısta evlenecek olan Prenses Margaret ve nişanlısı Armstrong Jones'un evlenme merasimlerini canlandıran temsili bir resim ingiliz ressamlarından biri tarafından yapılmıştır.West
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • Dört kişi yedikleri peynirden zehirlendi ANTALYA,HUSUSÎ Sinan Mahallesinde oturan Melek Yağcı,Enver Tonguç,Fatma Tonguç ve Sadi Gündüz yedikleri peynirden zehirlenerek koma halinde hastahaneye kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • istikbal Arayan Gençlerimize Yedek parça ve lâstik servislerimizde iyi bir eleman olanak yetiştirilmek üzere 2 memur almacaktır.Askerliğini yapmış olması ve İngilizce bilmesi şarttır.Beyoğlu posta kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • 4 bütün bakkallarda ve Migros satış yerlerinde,Ankara' da Gima mağazalarında emrinizdedir in en pratik kullanma şekli:Bir kilo toz veya kesme şekeri iki bardak su ile kaynatıp kestirdikten sonra,buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1960
  • Günlük sohbetler STANBUL banliyösüne ait vapurların,trenlerin tarifesine j I göre yolcuları vardır.Meselâ ben haftada üç gün sabah se-i kiz treni ile,diğer günler yarım treni ile inerim.Bu trcn-E lerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • BALIKÇILIK Çiroz kurutulması 1 SITKI ÜNEE Çirozlar hu sene,Karadeniz'e çıkışlarında olduk-EŞ ça bereketli av verdiklerinden,kilosu 60 kuruştan 80 E kuruşa kadar satılmaktadır.Fiatların nlsbeten ucuz E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri «Burada,vatanın namus ve İstiklâlini «avunacak orduyu İdare,ıslah ve düzenlemeğe ve daha terakki etmiş hlr hale koymaya hizmet edecek kanunlar hazırlanacaktır.Politlkactlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • ANTIDOT POMA *Oİ$ AĞRISI ADALE ROMATİZMASI ¦YANIKLAR i» GÜNEŞ YANIĞI ARI.pÖCEK SOKMASI «KESİK «KASINTI EMA «ERGENLİK 1 «DONUK OERİ ÇATLAKLARINDA VE TftASTAN SONRA KULLANILIRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • Tamper Dökümü Yaptırılacaktır.Malatya fabrikamız ihtiyacı için 10 kalem Tamper dökümü ve tamperlennıcsi kapalı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Tekstil Servisinde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • DEMİR İÇİN LİSANSI OLANLARA:9 İspanyada Torras Her r er i a firması her nevi inşaat demiri,kütük demiri,fil maşin,demir boru,çember,galvaniz tel ve saire imâl etmekle olduğunu kısa bir zamanda istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • SHillâuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • r HtCRÎ Çarşamba ı RUMÎ 1379 4 1376 Zilkade MAYIS Nisan 8 19 6 0 21 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güne?4.54 9.46 ötfle 12.11 5.02 İkindi 16.04 8.55 Akşam 19.08 12.00 Yatsı 20.53 1.45 İmsak 2.58 7.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAK İLBANK YAPI KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimizin Ankara KavakJıderede inşa ettirmekte olduğu 50 dairelik apartmana lüzumlu sıhhi malzeme lavabo,alafranga,alaturka he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Müdürlüğünden Çıplak Bakır Tel Satınalınacaktır.1 Aşağıda miktar ve eb'adı yazılı 10 Ton Örgülü Çıplak Bakır Tel 35 mm2 15 Ton Örgülü Çıplak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • OIYMJP1C ojrvvcıys Ankara Bürosunu hizmetinize açtığını müjdele ATATÜRK BULVARI No.97 Tel,19824 ZTL J«ifcl fer öcmbt 4B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • HEEYY!CSMİLi L-E ÜSTÜNDE CİCİCANl EŞLEMELER1.AMA GENE P NİÇİN?»VENlMENlZ kapİdegİumî;ÎÇÎN?BLİ GDNEOEK 8A' $ALTlNt Kİ/M5EYE* G APDURAtADlM86N!SUSAM ÖNÜN ÇÜN 500 GtHUfc KDpU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • PARA VE ASK 91 Hani düşünmüştün?Bir saniye.Gür hakikaten lıir saniyede plânını zihninde çizdi:Sen Bayside'e kadar in.Beni bekle.Nerede bekliyeyim?Bellıaven'in yanında.Ben seni bulurum.Saat kaçta?Sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • Şu CATAU BACAK U yiMfe Bılî VERTOE uyu yotiDue.mEK.H4LDE.1 r-r%&r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • 2AVAl_kt BOUT.Blîî SON 3UNl_Et2DE KAPTAN O KADAR,VOEüLDU BARBADOS İÇENDİ BA5I-y/TUK.TUT.NA İCAL.DI £ ZAMANİ MET=^^Slİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1960
  • T BlB OE KAR-ŞI SAHİLDEN BuRAVA ÇOK SA vida mülteci gelir.kizil.RE3İMDEN KAÇARLAR DESENE,İN.SAM BURAVA GEZMECE set.İR AMA O EvA M l_ı XASANAÇAK Ve?OECSİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul 10.İcra Memurluğundan Dos.No:1939/904 Hissedarlar arasında taksimi kaabil olmadığından paraya çevrilmek suretiyle şuyuun giderilmesine karar verilen Beşiktaş Yıldız ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • 17b Beygir yedek Lastı'h önü niıkalı dünyanın en güzel motosiklet Avrııpada kadın erkek herkes kullanıyor renkler Mavi gri Yeşil Ktonıziıj erkek,çocuk herkes motor sahibiğğğğmB jawa m SKUTERİZ 1/2Ösyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • 'KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 320.000 Kat.Şişli tranvay caddesinde,fevkalâde inşaat,renkli komple banyolu,manzaralı,bol güneşli,arkası açık.22 43 70/48.250.000 Ev,Merkez Bankası ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • CHESSMAN'IN CESEDİ BUGÜN YAKILACAK Baştarafı Birincide verici bir hâdise olarak karşılamıştır.Birçok memleketlerde akşam gazeteleri haberi vermek için hususî baskılar yapmış,radyolar neşriyatlarını ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • VATANDAŞLIKTAN VAZGEÇTİ Hâlen Romada yaşayan ve aslen Fransız olan Amerikan vatandaşı Jean Laurent,Caryl Chessman'ın İdamını protesto etmek maksadiyle kendisinin,karısının ve iki çocuğunun Amerikan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • İŞTE!Piyango bileti almadarı' LİRANIN "6tÜ'fc Tüpünü 10 Mayıs Akşamına kadar gönderin 2 milyonluk keşideye iştirak edebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • Edirne'de bir kaz cinsiyet değiştirdi EDİRNE,HUSUSÎ Eski Kırkpınar Ağalarından Murat Şcnerin çiftliğindpk)4 yaşında bir erkek kaz bir müddet önce yumurtlamaya başladıktan sonra kuluçkaya oturmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • 1 Mayısta Bagdatta çarpışmalar oldu BAĞDAT,A.P.Bağdat Askeri Valisi Ahmet Salih Al Abdi,Bağdat'ta 1 Mayıs şenlikleri sırasında çıkan karışıklıklarda S kişinin öldüğünü 50 kişinin de yaralandığını açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • ŞAHANE GEZİ Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinin Lüks S/S fiMABft vapuru ile tertiplediği ŞAHANE gezi,meşhur Necdet Ustanın hazırladığı nefis yemekler,müzik balo,dans,eğlence,defile Akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • NATO KONSEYİ t Bwştaraj\Birincide nun İzahatını sempatlylt karşıladıkları anlaşılmaktadır.NATO Konseyinin öğleden »onrakl toplantısında Zorlu,Orta Doğu durumu üzerinde konuşmuş ve bilhassa CENTO üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • GÜNEY KORE'DE HALKA HAKLARI İADE EDİLİYOR Baştarafı Birincide ni meclisin biran evvel seçilmesi İçin nümayiş yapmışlardır.Polis ve asker nümayişçilere şiddet kullanma» mıhtır.Kore hükümeti,sabık Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • Balıkesir'de talebeler sessiz bir yürüyüş yaptı t Eaştarajı Birincide selere yer veren yabana srnzotpler jehre snkulmamaktariır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • BURSA'DA Evvelki gün Cumhuriyet Meydanında sessiz yürüyüş yapan Yüksek Eğitim Okulu öğrencilerinden 16 sı dün mahkemeye sevkedilmiştir.Ağır Ceza Mahkemesine verilen öğrenciler,mahkemenin vazifesizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • NIŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YfiPişTiRicmm Telefon 11 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • it—ı ı ııı ı mmı».uıu mı ng—r—Kalifiye saç isçileri aranıyor EREL ÇELİK EŞYA Şişhane Yokuşu,Tutsak sokak No.25 Tel:44 01 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • EMPRİME r*p«;ENLERlNI pOPLlN D"tPIU uarar vermeyiniz Görmeden Karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • EMLÂK ALICILARINA MÜJDE 1 Mecidıyeköyde Boğaz asfaltına 100 metre mesafede fevkalâde bakımlı Çam ağaçlı bahçesi olan İki katlı garajlı villa 2 Heybeli adada rıhtınVda 22 metre cepheli altı halen gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1960
  • Oayuı ve Eczacılara Beher tableti,mide asidine mukavim 100.000 ünite PHENOXYMETHYL PENICILLIN fPenicillin V asidi)ihtiva eden ^t-PENSIL er.TABLET iı müstahzaratımız 10 tabletlik ambalâjlard oiyasaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1960
  • Beşiktaş Yarın Kıbrıs'a Gidiyor AĞDELEN Kulübünün davetlisi olarak 2 maç yapmak üzere Kıbrıs'a davet edilen Beşiktaş futbol takımı yarın saat 11 de uçakla şehrimizden ayrılacaktır.Cumartesi ve Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • [ASAF UÇAR] Ankara Valisi ve örfî tdare Kumandanlığı nezdinde dün milli lig maçlarının oynanması İçin teşebbüse geçen Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan ve Futbol Federasyonu Başkanı Gökay dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • Kadri,AEK Kulübüne 10 Gün sonra Cevap verecek KENDİSİNE transfer teklifinde bulunan AEK kulübü idarecileriyle dün yaptığı son telefon konuşmasından sonra Karagümrük kaptanı Kadri Aytaç,Atina seyahatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • Galatasaray yarın Fortuna karşısında Sarı Kırmızılı takım dün gece geç vakit Hollanda'ya geldi.Bir organizatör,Metin ve Turgay'ı transfer etmek istiyor GELEEN,HUSUSÎ GALATASARAY futbol takımı Avrupa t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • NECDET ERDEM Herbergerin kursuna gidecek Necdet Erdem Herberger'in Kursuna gidecek FUTBOL Federasyonu âzası ve futbol antrenörlerinden Necdet Erdem,Alman milli takımı antrenörü Herberger'in açacağı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • FENERBAHÇE BU HAFTA BURSA'DA BURSA,HUSUSÎ Toplantı yasağının yalnız siyasî mahiyette olanlara teşmili üzerine her türlü sportif oyunların serbest yapılacağı Vilâyetçe tebliğ edildiğinden Bursa Şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • BASKETBOLDE BEŞİNCİ OLDUK İSKENDERİYE,A.P.Amerika Birleşik Devletleri ve B.A.C.ralli!askeri basketbol müsabakalarında 3 er galibiyetle birinci vaziyettedirler.Yunanistan İki galibiyetle onları tâkp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • ADALET KÜMEDE YAŞAMA MÜCADELESİNE BAŞLIYOR Menecer Sadrı Usuuğlu «16 maçı 1-0 kaybettik.Bu şanssızlığı yeneceğiz» dedi Adalet profesyonel futbol takımı milli ligde Hacettepe,Gençlerbirliği,Ankaragücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • ÖZCAN ARKOÇ ASKERE GİTTİ İZMİR,HUSUSÎ Fenerbahçenin vr.millî takımın kalecilerinden Özcan Arkoç askerlik görevini yapmak üzere cehrimize gelmiştir.Özcan maçlara hazırlıklı olmak için İzmir takımlariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • Fenerbahçeli Can Bart'u Ordu takımı idarecilerinden Adnan Atar İle.[ASAF UÇAK] Ordu takımının Harp Okulunda açılmıı olan kampı önünde futbolcular neşeli halde görülüyorlar.Sporcuların ortasında Orda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • m Nihayet beni kulübün büyükleriyle,futbolcuların toplandığı salona davet ettiler.Feriköy takımını senelerce ayakta tutup,sonunda millî lige kadar getirmeye muvaffak olanların başında gelenlerden Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1960
  • ureş Mü TAKVİYE EDİLEC idareciler,Adana neticelerinin kanaatinde.Bâzı sikletlerde başarılı olduğu yapılacak ANKARA,HUSUSÎ GÜREŞ Federasyonu Roma Olimpiyatları irin güreş millî takımımızı yeni baştan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor