Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • 'I [A.P.CENTO toplantısına katılan Vekiller,soldan itibaren Fatin Rüştü Zorlu,İkbal İran)Genel Sekreter Bais,Sehvyn Lloyu İngiltere)Herter A.B.D.CENTO konferansında üçlü görüşme yapıldı Türk,Iran ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • DURUM *i NATO İstanbul'da NATO Vekiller Konseyi,ilk defa olarak Örfî îdare altında bulunan bir şehirde toplanacaktır.3 gün sonra İstanbulda çalışmalarına başlayacak Konseye katılmak ve takip etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • NATO KONSEYİ İÇİN GELDİLER [ÖZDEMİR GÜRSOYJ NATO konseyinin Islanbulda yapılacak toplantıiinda lıulıınmak üzere Amerikan ve İngiliz Hariciye Vekilleri bugün gelirimize geleceklerdir,ingiliz Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • İKEYSTONE] Düğüne hazırlık İngiliz Çalışma Vekili Lord Jolııt Hııpe,Prenses Margaret'in düğünü için yapılmış olan hazırlıkları teftiş etmiştir.Resimde işçilerden biri,düğün münasebetiyle Londra'yı süs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • Profesör Bülent Nuri Esen açıklama yaptı ANKARA,AA.Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Bülent Nuri Esen,takrirlerine son verdiği yolundaki haberlerin asılsız olduğunu açıklamış ve su tavziht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • Vapur ve trenlerin hareket saati değişti Vapur ve trenlerin son seferlerinin saati dün değiştirilmiştir.Köprüden Haydarpaşa ve Kadıköye saat 22 de,Rumeli yakasındaki iskelelere uğrayarak Kavaklara kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • M'ta* wmı«mıımııf»ırt " ^tauciıiı ıııiiUMM mıı ı mimimi ı îıniıfınııııııiıiııt Tiınıiııı ı nmııımn'iı [MİLLİYETİ II Âl İN ÜÇ Hava Yollarının Hollanda'da Fokker firmasına sipariş ettiği 5 ufağın imalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • İktisat İlminin Esasları VE İKTİSADI KALKINMA Doç.Dr.ZEYYAT HATİBOĞLU İktisat ilminin ana meselelerini herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklayan bu kitapta,aynı zamanda memleketimizdeki iktisadi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • Kore'de 9 Vali Tasfiye başladı Müstafi Dahiliye Vekili Cho Yeem Khu dün polise teslim oldu Amerikan hükümeti,Kore'ye yapılan yardımın siyasî maksatlarla kullanılmaması için sıkı murakabe kararı aldı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • çıkan hâdiselerin nesri yasak istanbul ve Ankara'da Üniversite ve Yüksek okullar 1 ay kapatıldı.Tahkikat Komisyonu bütün toplantıları men etti Başvekil hâdiseler hakkında radyoda izahatla bulundu İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • İZMİR'DE YAPILAN SESSİZ YÜRÜYÜŞ SONUNDA ATATÜRK HEYKELİNE ÇELENK KOYAN ÖĞRENCİLER,HEYKELİN DİBİNDE [MİLLİYET] OTURUYORLAR.izmir'de dün Talebe sessiz İzmir polisinin anlayışı karşısında hiçbir hâdise o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1960
  • DAHİLİYE VEKÂLETİNİN TEBLİĞİ Üniversite hâdiselerinde 1 talebe öldü,31 kişi yaralı Perşembe günü 7 saat süren nümayişlerden sonra Örfî idareye lüzum görüldüğü açıklandı EVVELKİ gün İstanbul'da cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • irtt*ir+it+irk+irir+kirit Tutıecuc C)kjXH,Olaylar arasında a 4 Mayıs gecesi ltt-n Hur.ile açılacak ulan OnüçuncU Canııeı Film Festivalinde Fransız sinemasını genç sinemacı Françoise Reichenbach'ın Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • 0$m C0ZD^ GARANTİ BANKASI 500 liram vardı.Bu ay da 50 lira yatırdım Demek,50 lira daha yatırırsam tam 600 liram olacak ve V çekilişlere 6 kura ^numarasıle katılacağım 120.000 lirayı kazanma şansım da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • ^•¦ IIIllllllbttllllt(t||IIX İS T A N B U L 727 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8ÜQ Haberler ve hava raporu 8.15 E Sabah İstekleri 8.35 Müzikli sa-bah gezintisi 8.00 Program ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hayret edeceğiniz bir durumla karşılanacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 1» Şubat] insanlardan çok şey bekliyorsunuz.Jioyal kırıklığına bunun İçin uğrayorsunuz.BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • PazaR 5 GÜZEL HİKÂYE Mm.Natalia Anton Çehov Hediye Pearl Buck Ressamın Aşkı P.Nezelotte PAZAR Hollywood da Simone Sıgnoret'ın basın toplantısı Marily Max\vell PAZAR Cinecitta'da Claudia Cardinale Asrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Ağızdan ağıza dolaşan haber;Güzellik Eski dil)2 İşe gösterilen azamî dikkat;Altın gümüşten mamul eşyada kıymet derecesi.3 lnglllzlerde bir asalet unvanı;Hlnd asili.4 Dinlenme;Yıkılıp dök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • t Gardner 6Ut veya Leyland 680 motorlu 150 Beygir)11,00-20 16 kat NAYLON Indıa lastikli 6 ileri ZF çanzımanr,Kaloriferli Uzun şase tam havah fren çift depo Kendinden takviyeli diferansiyel Avrupanın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • Karasinek mücadelesi için çöpler yakılacak Şehirde çöplerin imha şekil değişti-rlleceklir.Karasinekle mücadele mevzuunda yaptığı toplantıda Hıfzıssıhlıa Meclisi çöplerin yakılarak İmha edilmesinin uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • HEYBELİNİN SUYU İÇİN İKİ DEPO YAPILIYOR Heybeliadada evlere devamlı su verebilmek için iki depo yapılmaktadır.Sahilde 150 metreküplük sarnıç yapılacak ve buraya bir pompa konacaktır.Pompa İle su 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • İLAN 1 Mayıs 1960 Pazar günü SPOR ve SERGİ SARAYINDA müşterilerimiz huzurunda yapılacak olan 10 Apartman dairesi ile para ikramiyeleri çekilişi TEHİR EDİLMİŞTİR Bu çekilişin yapılacağı gün ayrıca ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • ARDINDAN E T"\ÜN bir meslckdaşımızı gömdük.Gence-J tik gazeteci Ertuğrul'u toprağa verdik.Onun aramızdan ayrılışı karşısında duy-düğümüz ı/in.ip ve bu ıztırapta yankılanan ka-E dere karşı bir isyan,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • TEŞEKKÜR Se%'gill ve muhterem aile reisimiz T.M.Ofisinden emekli,Mehmet Sıtkı İnannuş'uı cenaze merasimine İştirak ederek griek telefon ve telgrafla acımızı paylaşmak lutfunda bulunan bütün akraba ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • GENÇ BİR KADİN PENİSİLİNDEN ÖLDÜ Dlna Terem adında 33 yaşında bir kadın,kocası tarafından yapılan penisilinden ölmüştür.Fenerde Köprübaşı sokağında CO nu-marada oturan Dlna,gripten rahatsızlanmış ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • TERK O S GÖLÜNÜN SEVİYESİ DEĞİŞECEK Terkos gölü seviyesinin değişmemesi için tedbir alınmaktadır.Yağan yağmurların,çıplak arazideki toprağı göle sürüklediği göz önüne alınarak elvar ağaçlandırılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • 2 TEMMUZ-ÇEKİLİŞİNDE;1 ARSA fuıBfflM 1 TALİHLİYE İMljTm™ 2,Mayısa kadar hesap açtırınız TÜRK EKSPRES BANK BEiEito^B ı işde emniyet ve sür'at i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • İŞÇİ ARANMAKTADIR İmalât kısmında çalıştırılacak İŞÇİ BAYANLAR ARANİYOR Müracaat:PFlZER İL&ÇLARI A.Ş.Ortaköy İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • için yük alacaktır.Saym Tüccarların müracaat yerleri:RIZA ve ASLAN SADIKOGLU Taksim:Cumhuriyet Meydanı 33/1 Tel:44 75 42 LONDRA ACENTEMİZ:N.and J.VLASSOPULOS Ltd.Bevis Marks House,Bevis Marks LONDON E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • JNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN:İhalenin Malzemenin cinsi Miktarı M.Teminatı Tarih» Günü Saati Kırmızı üç bobm 20000 adet 1980.TL.2.6 960 perşembe 10 Yaldız 15000 adet 69Ü0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Kabataş vapur iskelesi ile Akademi binası arasında küçük motor barınağı için rıhtım inşaatı 2.96.416.liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 102.772,48 liradır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • ıOO Yıla kadar ziraî arazi 50 azalacak T"vimli toprağın akar sularla sürüklenmesi âfetinin kötü neticelere sebep olacağı açıklandı ANKARA,HUSUSÎ!100 yıl içinde Türkiye'de ziraata müsait arazinin yarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • İlk Yunan füze taburu Amerika'dan yola çıktı NEVV JERSEY,A.P.Amerikada bir yıldanberi talim gören ilk Yunan Nike-Füze taburu dün Atinaya müteveccihen hareket etmiştir.193 kişiden mürekkep tabur Nike,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • Bir polis memuru attan düşerek öldü KONYA,HUSUSÎ Konya emniyet teşkilâtından bir polis memuru,köpeklerin ürküttüğü atından düşerek ölmüştür.Bir arkadaşı ile devriye vazifesinden dönmekte olan 24 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • Bir Venezüella uçağı infilâk etti,13 kişi öldü KARAKAS,A.A.Venezuela Hava Yollarına alt bir yolcu uçağı dün Karakas civarında havada infilâk etmiş ve içinde bulunan 15 kişiden 13 ü ölmüştür.Bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • ™M [A.P.Birleşik Amerika ile Japonya arasında varılan bir anlaşmayı protesto etmek üzere bir Japon talebe teşekkülü nümayişler tertiplemiştir.Resimde polisin kurduğu barikatları aşmaya çalışan talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • Tuvaletlik Gündüz ve'Gece elbisesi A Mantoluk» Gelinlikler r^\için.m REKOR BURSA r* ve İPEKLİ KUMAŞLARINI ARAYINIZ Kumaş kenarındaki REKuK BURSA yazısına dikkat REKOR BURSA ipekli Brokar ve Kumaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • En güzel Kadının zeraleıim şahane tır ERNEST BOREL Mümessili »nıra Adres:4 Vakıf han zemin kat 7 tel 22 34 41 mağazası 0216
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • RAMBLER 1960 100 Teslim Şartiyle Sipariş Kaydına Başlanmıştır Başkaları ekonomiden bahsederler.Rambler ekonomiyi VERİR.Amerika'da 6 kişilik arabalar arasında yapılan Benzin Sarfiyatı EKONOMİ YARIŞMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • l nrffni1!&R.IYANTİIS1 'bSİZCÜfı.TAKUPI İMKANSIZDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • EKMEK ALINACAK TC.Devlet Demiryolları İşletmesi İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden haremizin Yedikuledeki iaşe anbarınm 1960 yılı ihtiyacı için satın lınacak 121000)adet Ekmek kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • m.ı.um nıııum»^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir Rekabetin Romanı 7* OLUN zaferi nakil vasıtalarında büyük değişiklikler husule getirdi.Dümdüz asfaltların üzerinde yağ gibi kayan hususî arabalar,taksiler,dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • SAYin TÜCCARLAR-REKOR BURSA Kumaşlarının KÖKSÜR zengin çeşitlerini Koli.Şii.nde bulabilirsiniz Tel:27 26 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • iŞaym ve Eczacılara Beher tableti,mide asidine mukavim 100.000 ünite PHENOXYMETHYL PENICILLIN Penicillin V asidi)ihtiva eden V i PENSİ L TABLET adlı müstahzaratımız 10 tabletlik ambalâjlardo oiyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1960
  • ABDULCANBAZIN JlACERALARI ^UH5AWM MEKTUBUNU I6TAN8ULA TAKZAN TAR7AN SAD&E7TÎN-PAŞANIN KONAĞINA VARJR.EtENDİM,gıP» ADAM RUHLAR HANIMIM MEKTUP &ST\W$ GElRÎN BuRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • I^ÜÜBİİPK DıŞAtZDA.G^IU.GOZUUGüNıJ »ETE Sunu i SEMİNİ İ^^P wvms
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • IllilillIiİliilİİl E~nZAT=TUTU L.IAA.*Aiı_VOWl_l/A 8'S^^IM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • s:&I.DIL.AZZ.VA AK» fr Tl,c BİZİ DE S LEE gana KueçuN «SL.eWEDİ aİNl WâZ-^Q;ŞE:ŞAy^AS^;R0^;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • ALLAHUK ALI BEY Aı-I öania BİRAZ yARPtw ETSENE PEVl VER.VAROl/A EDEyi(W.LEVHAYI NE-REYE ^SAOlKSı»*?j ÇEKlCl PAR/VVAGINA VU.KuRSAM HABER VEî^ e m ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • Milliııeff S a h ihl:ERCÜMENT KARACAN Yazı ı s 11 i rı i Hilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • 1CRÎ Cumartesi I RUMÎ 137» i 30 1376 Zilkade NİSAN I Nisan 4 19 6 0 n VAKİT Güneş Öğle ikindi Aksanı Yatsı İmsak VASATİ 5.00 12.11 10 02 19.04 20.47 3.05 EZANÎ 9.56 5.08 8.59 12.00 1.43 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • Zeytinburnu İcra Memurluğundan:GAYRI MENKUL SATIŞ İLÂNI 960/71 T.Birinci derecede 50.000 lira ipotek borcu ve masrafları ile birlikte 2004 sayılı îcra ve iflâs Kanunu hükümlerine göre satışı işlemine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • dSp BH in SK B Mm ittir ^B ^H ^B ^H ^B B0 flur H 9 Boyacı ustalarına ve boya müteahhitlerine mühim ilân Memleketimizin en modern ve en bıiyük Boya Fabrikan olan DURMUŞ YAŞAR ve OĞULLARI Hoya,Vernik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • i Mumm FAM SES ALMA CİHAZLARI GELMİŞTİR Türkiye distribütörü SİNAN BOSNA ve ORT.Toptan satış yen BEHLİLER KOLL.ŞTİ Okçumusa cad.6.8,10 Tel 44 67 64 Telgr.Betililer İstanbul 1899999994
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • musiki Nünih'li Koro Çocukları BÜLENT TARCAN I Evvelki akşam Saray Sinemasında ın -Müncluıer t i:j in konserini büyük bir zevkle dinledik.Setleri Erltz Kothsehuch tarafından 1952 de kurulan ve haftada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • ARA YE AŞK DU|Undttm,Gil ıiı-düğündü.Ben ne yaptığımı biliyorum,Gıl ile ben blrlbirimiı için yaradılnıış iki insanız.Hayret Şaşılacak şey.Bunda sağılacak ne var?Bunu ne aman anladın?Gll'i görür görmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1960
  • Büyük El ser ı Rauf bey İmar ve isk* Vekillisinden sorulanların,hükümetin tümünden sorulması m uygun hulmı akla beraber,Başvekil Paşanın DU ceketini mertçe bir hareket buldu ve «zlerinin hasında:Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • tekâmti» pestnde Bütün dünyada teknik sahadaki ilerleme ve yenilikleri adım adım takip eden BEREC,kendi sahasında da yaptığı araştırma ve gayretler neticesinde TRANSİSTOR Pillerini İmâl etmeğe muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • GAYRI MEMULLARIN SATIŞ İLÂNI KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 959/94 Alacaklı:Eski Muharipler Bankası A.O.lığı.Borçlu:Mehmet Müslim Peköz.Borç Mik:7422.75)lira masraf,faiz ve ücreti vekâlet.İsmi yazılı borç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • EBE,HEMŞİRE,FENNÎ SÜNNETÇİ ve SAĞLIK MEMURLARIMIZIN NAZARI DİKKATİNE:Mesleğinizle ilgili neşriyatımızı sizlere gönderebilmemiz için açık adresinizi Merkez Posta Kutusu 40 İstanbul adresimize bildirmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • CENTO Konferansında üçlü görüşme yapıldı t Baştaraft Birincide mistir.Zorlu,Mendereı ve Krusçev'ln karşılıklı ziyaret teatisinde bulunacaklarını,temaslarda hür devletlerle komünist memleketler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • 'ımir'de dün talebe sessiz yürüyüş yaptı t Baştarafı Birincide c Jtodt-rı fonrakl dersler tatil edilmiştir.EOB ÜNİVERSİTESİNDE Bornovadakl Ege Üniversitesinde ise S talebeler sabah yer yer gruplaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • ANKARADA ÇIKAN HADİSELERİN NEŞBİ YASAK t Baştarajı Birincide Muhterem ve aziz vatandaşlarım,Bunlar nizam ve devlete karşı gelmenin ne demek olduğunu anlamakta gecllcmlyeceklerdir.Bunlar 2avallı başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • DAHİLİYE VEKÂLETİNİN TEBLİĞİ t Baştarafı Birincide mış ve arkadaşlarını nümayişe davet etmiştir.Bu davet ile başlıyan ve fakülte binası ile bahçesine sirayet eden nümayişçilere polis tarafından dağılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE sanlık 7 oda,şömine,sıcak su,kalorifer ve parkeli katlar,Sağdıç sokak No.28.BAKİRKÖY Kartaltepe karakolu yanında kolbaşı 3-4 odalı daireler 35-50.000 Tel:47 70 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN!ZEYTİNBURNU İCRA MEMURLUĞUNDAN:959/32 Merhum olup birinci derece ipotek bedelinin 1/2 si olan 120.000 liradan bakiye asıl borcu ile faiz,masrai ve ücreti vekâlet borcundan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1960
  • BEŞİKTAŞ 5 MAYISTA KIBRIS'A GİDİYOR Millî lig şampiyonu Beşiktaş flitimi lakımı iki maç yapmak üzere 5 Mayısla uçjkla Kıbrısa gidecektir.Siyah beyazlılar İlk maçlarını 7 Mayısta Çetinkaya takımı ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Vefa,şöhretlerini Seroesc bıraniyor Profesyonel kadrosunu gençleştirmeye karar veren Vefa kulubu idare heyeti bu projenin tahakkuku için antrenör Galip Haktanır'] milli ligin sonunda Anadoluya göndere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Antrenör Molnar Protesto edildi Teknik Komite azaları,Macar hocanın millî maç hazırlık programını teshite selâhiyeti olmadığını bildirdiler Federasyonca bas antrenörlüğe getirilen Ignac Molnar'ın isko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Feriköy altı Futbolcu alacak Feriköy kulübü gelecek futbol sezonu için 6 futbolcu transfer edecek,tir.Bu futbolcular tamamen amatör takımlardan alınacaktır.Kırmızı Beyazlı takımın umumî kaptanı Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • İspanyanın Sevide Kulübü Can'j transfer etmek istiyor Fransa'da intişar eden haftalık France Footba;mecmuasının son sayısında Türkiye'ye dair haberler arasında Fenerbahçeli Can Bartunun İspanya dördün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • uısada dörtlü bir turnua tertiplendi lugün Karagümrük Merinos,İstanbulspor Acar ile karşılaşıyor.Maçlara yarın da devam edilecek BUGÜN ve varın Bursa'da 1400:^tanbulspor Merinos xr lti.OO:Karagümrük A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Karagümrük Kadri'den büyük transfer ücreti isteyecek Kadri Aytaç'ın Yunanistanm AEK ve Apollon kulüplerinden aldığı transfer teklifleri hakkında Karagümrük İdare heyeti henü?tutumunu tesbit etmemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • MEHMET ARKAN Umum Müdür oldu Uzun zamandan beri Beden Terbiyesi Umura MüdürlOğiinü vekâleten ifa etmekte olan Mehmet Arkan dün Umum Müdürlüğe asaleten getirilmiştir.Bu husustaki karar dün çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • G.Saray'a 500 genç oyuncu müracaat etti Kampanya açan Gündüz Kılıç "Bu gençler sayesinde transfer problemlerimiz yakında halledilecek,dedi GALATASARAY kulübü meneceri Gündüz Kılıç'ın yeni kadrolar kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Basketbol Millî Takımı Antrenörü Mc.Gregor Pazartesi günü geliyor Basketbol milli takımımızı çalıştırmak İçin memleketimize davet edilen etki Galatasaray antrenörü Mc.Gregor Pazartesi günü saat 15.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • G.Saray Essen'de Borusia ile oynuyor Antrenör Coşkun Özarı,Belçikadaki mağlûbiyete futbolcuların yol yorgunluğunun sebep olduğunu söyledi.Turgay'ın oynaması şüpheli ESSEN,HUSUSÎ VRUPA'da bir turneye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Her türlü spor teması yasak Uç şehirde Millî ve Mahallî Lig maçları ileri hir tarihe tehir edildi.Davis kupası tenis müsabakaları yapılmıyor fiw ı^zi flBBMİtıiLJ Tiirlr-ırrııı ı^iirAC Millî Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • istanbul Enternasyonal Voleybol Turmıasının yapılması şüpheli Gelecek cumartesi günü Spor ve »ergi Sarayında başlaması icap eden Jtanbul II.Enternasyonal voleybol urnuasının örfi İdare sebebiyle yatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1960
  • Roma Olimpiyatlarının iki sürpriz adamı ROMA Olimpiyatlarına hazırlanmakta olan bütün dünya atletleri,atletizm mevsimini bir müddettenberi açmış bulunmaktadır.Olimpiyatlar yaklaşırken,üzerinde en fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor