Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • MODERN RÜYA TABİRLERİ ENVER BOLAYIR'ın 3 senelik bir çalışma sonunda meydana getirdiği bu mükemmel tabirname,rüyalarınızın sakladığı sırları açıklıyacak ve sizleri fazlasiyle tatmin edecektir.512 Sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Bir D.P.Mebusu istifa etti Müçteba Iştın,dün gece Menderes'e yolladığı mektupta,D.P.den ve mebusluktan ayrıldığını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ I I Balıkesir mebusu Müçte-I J J^ ba Iştın,dün gece D.Pden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • DEMOKRAT İZMİR DÜN TOPLATILDI İZMİR,HUSUSÎ Demokrat İzmir gazetesinin dünkü nüshası polis tarafından toplanmıştır.Gazeteyi »abalı saat 8.30 dan itibaren toplayan memurlar Demokrat İzmir mesullerine to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Erhığrul ÜNAL'I kaybettik Arkadaşımı/Krtuğrul Ünal,muzdarip bulunduğu Siroz hastalığından kurtulamıyarak dün öğleden sonra saat 15.45 de vefat etmiştir.Bu menfur hastalığa bir buçuk yıl önce yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • bitti:Rhee istifa etti Bütün memlekette sevinç nümayişleri yapılıyor,idareyi eline alan Hariciye Vekili,Ağustos ayında seçimlerin yenileneceğini bildirdi G DIŞ HABERLER SERVİSİ ÜNEY Kore Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Nümayiş sanıklarının dâvasında reddi hâkim talebinde bulunuldu ANKARA.HUSUSÎ İnönü'ye tezahürat yaptıkları iddiasıyle mahkemeye verilen sanıkların dünkü,duruşması reddi hakim talebinde bulunulduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Bir çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi boğuldu ANTALYA.HUSUSÎ Görde çayına düşen bir çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi boğulmuş!ur.Ermenek'ten Alanya'ya gelen bir ailenin küçük çocuğu Hüseyin Varol,çaya dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • röZDEMlR GÜRSOY] İntihar maksadıyla yatağına gaz dökerek tutuşturan 31 yaşında Şükrü lyiol adında bir şahıs Şchrcmininde 3 evin yanmasına sebep olmuştur.Tentürdiyot içtikten sonra evi ateşe veren Şükr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • YAZISIZ m mr ı u «itâ Y, »um i .ı-Vi İ*;*tm.i*M* -i*.«M\v,»Mî«i mi,» JM*mİ i\immiii ı»^MâimsiM)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Foot,Kıbrıslı Türk memurların hakkını korumayı vaad etti LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot,Türk memurların haklarını koruyacağına söz vermiştir.Âmme hizmetlerinde çalışan memurların 30 unun Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • UI us,yiue mahkûm Yazı İşleri Müdürü 4 ay hapsedilecek,gazete 1 ay kapatılacak ANKARA,HUSUSÎ Ulus Gazetesi Yazı İşleri müdürü Cenap Çetlnel 4 ay 12 gün hapse ve 1100 lira ağır para cezasına mahkûm edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • CHP Grubu dün CKMP Mebusları ile Birlikte toplandı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubu dün saat 11 de Grup Başkanvekillerinden Fethi Çelikbaş'ın başkanlığında toplanarak Meclis Tahkikat Encümenlerine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • FV [İLHAN DEMİREL] EYÜP HAN GELDİ Pakistan ReMcumhııni Feld Mareşal Eyüp Han 16 saatlik yarı resmi m wr ll*4H UhkVI njr zıVarct için dün Istanbııla gelmiştir.Pakistan devlet reisi hava alanında Reisic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Kabul edilen yetkiler TB.M.M.Dahilî nizamnamesinde yazıh tahkikat encü-1 77ienZeri7iin vazife ve selâhiyetleri lıakkında kanun» tek-I Ziyi dün Büyü/c MiZZet Meclishıde kabuZ edilmiştir.Bu kcnıuııîa Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • kongresi dağıtıldı Polis müdahalesine Koreli öğrencilere çekilmek istenen telgraf sebep oldu [MİLLİYET] Tıp fakültesi talebe cemiyetinin dünkü kongresinde vukua gelen hâdiseler esnasında polisler tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1960
  • Meclis9 te cereyan eden müzakerelerin yayınlanması TBMM Tahkikat Komisyonu tarafından yasak edildi ENTO toplantısına gidecek olan Başvekil Menderes.Tahran'a hareketini tehir elti D.P.Grubu Meclis m üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • i SİYASET ^DÜNYASINDA X dhe»\Tahranda Bahar Toplantısı CEN'TO Vekiller Konseyi biri ilkbaharda,diğeri kış olmak üzere senede iki defa toplanarak dünya politikasındaki gelişmeler ışığında kendi müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • VEFAT Girit Eşrafından Merhum Dolma Zade Mehmet Bey ile Merhume Nuriye Ha-Tumrn oğulları ve Birsen Erses'in biricik babası,Selma Erses'in kocası,Zafer Pınarsoy'un kardeşi,Haydar Pınarsoy'un eniştesi,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • KULLANIŞLI HEDİYE Mİ ALIYORSUNUZ Oniki cazip renkli her işe elverişli SAĞLAM YOL HALÎLAM'nm Muhtelif ebattaki çeşitlerini halıcınızda ve mefruşatçınızda muhakkak görünüz.Sağlam Sanayi Türk Ltd.Şti.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ÖLÜMÜNE 96 SAAT KALAN ADAM Ben şeytanın dahi istemediği bir iblisim*diyen CHESSMAN'ın son eseri ADALETİN KOR GÖZÜ t t*r*mri «*öWC lefek yo "kaj-rfihıi e«c ADALETİN KÜR GÖZÜ ¦n fair i^iT"'» »u/ter r.AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • PEŞİN FİATINA TAKSİTLE SATIŞ Arsenal buzdolapları İthal mah «S.Cr» ınarka çift vitesli döner p rna3a vantilatörü Avusturya menşeli Puch motosikletleri Robıwt« I erkek ve Start çocuk bisikletleri Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralrk 2(1 Ocuk] İfei arkadaş başbaşa verip bir kir.ara varırsanız fnes'ut bir netice verecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Aklandığınızı anlayacaksınız ama "bu sizi üzmeyecek,"uyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 T" ¦I 2 3 4 5 6 7 H M SOLDAN SAĞA:1 Vitamin eksikliğinden doğan bir hastalık.2 Halk dilinde karı;Bir balık.3 Bir karikatüristimiz;Ek.4 Acıklı;Ok muhafazalı.5 Tersi ilâve;Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • SEKRETER ARANIYOR Türkeesi kuvvetli BAYAN SEKRETER alınacaktır.Yabancı lisan bilenler tercih edilir.Müracaat:BEREC Sanayii T,A.Ş.Taşlıtaıla İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • TÜRK AMERİKAN ÜNİVERSİTELER DERNEĞİ İş ve Meslek Grupları için Üç aylık yeni devre İngilizce kursları 9 Mayıstan itibaren Pazartesi,Perşembe günleri 10 Mayıstan itibaren Salı,Cuma günleri Haftada iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • 'IHI'IMMIMMIIIII I II1 TEŞEKKÜR Yapmış olduğu hazik müdahelesi İle blzleı*e bir kız çocuğu kazandıran.Doğumu müteakip zuhur eden öldürücü kanamayı titiz müdahele ve itinalı ameliyatı İle onleyip karım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • TEŞEKKÜR Büyüğümüz,Tosyalı Yusuf Gülümün Oğlu HASAN GÜLİJM'im vefatı dolayıslle bizzat cenazesine iştirak eden ve mektup,telefon ve telgrafla acımızı paylaman bütün dostlarımıza teşekkürleıl» I mizln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • OTOBÜS SAYISI 50,YOLCUSU 90 ARTTI Î.E.T.T.İdaresi otobüslerinde taşınan yolcu sayısı geçen yıla nlsbetle yüzde 90 nlsbetlnde artmıştır.Geçen yıl bir ay İçinde 6.245.999 yolcu taşınmışken bu yıl aynı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • BİR MAHKEME,KENDİ KENDİSİNİ REDDETTİ Derste komünİ7m propagandası yapmaktan sanık Eyüp Lisesi öğretmenlerinden Ahmet Akat'ı İkinci Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaktan istlnka'f etmiştir.Sanık,dün duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • DAVETİYE SATANLAR SERBEST BIRAKILDI DP.ye ait 1000 cay davetiyesini rnakbuzsuz sattıkları iddia edilen Tevfik Zengin ve Tevfik Başkan İsmindeki iki şahıs,dün adliyeye sevkedünı!tii'.Savcı ifâde aldıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • LAĞIM BORULARINA IZGARA TAKILACAK Lâğım borularının denize verildiği noktalara,pisliklerin denize akmasını önlemek için ızgaralar konacaktır.Bu hususta etüdler tamamlanmıştır,îlk olarak Ahırkapı bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • Kızı kaçıramayınca tüfekle intihar etti Çatalcanın Kestaneli köyünden 30 yaşında Bayram Hasırcı,sevdiği kızı kaçıramayışına müteessir olarak tüfekle intihar etmiştir.Bir müddet evvel karısı ölen Bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • Sokağa tükürenlerden para cezası alınacak Belediye tükürük yasağının tatbikine tekrar başlayacaktır.Belediye Zabıta Teşkilâtına bu hususta kesin emir verilmiştir.Teşkil edilecek ekipler,yerlere tüküre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • OTOBÜSTE YANKESİCİLİK YAPAN 2 KADIN TUTULDU Perihan Kerhendl ve Şükran Suna adında iki kadın,bir Belediye otobüsünde yolculardan Osman Yalçın'ın 240 lirasını yankesicilik suretiyle çalmiglardır.SiK'lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • mmr miniminin POTPURİ TİMURLENK,Nasreddin Hoca'ya:Biliyor musun demiş,seninle eşek arasında ne fark var?Hoca:Biliniyorum,demiş.Timurlenk:Ha bak,demiş,eşek sırtında semer taşır,sen cübbe taşırsın.Hoca:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • SÜETTE YARALANAN ŞAHSIN ŞEHRİMİZDE MEZARI AÇILDI Tahsin Turan İsimli bir şahsın sehriınlzdekl mezarı,Siirt Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile açılmıştır.Kenan Altun tarafından Siirt'te bacağından bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • İKİ TERZİ KALFASI BİRBİRİNİ YARALADI Taşhtarla'da bir terzi dükkânında çnlışan Şerafettln Şen İle Bahaeddin Zurnacı İş yüzünden kavgaya tutuşmuş ve biribirlerinl makasla yaralamışlardır.Yaralılar teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • VEFAT Ayancık eşrafından Bostancıbaşı İsmail Ağa ve Morali Kuyumcu Ali Efendi ahfadından,merhum hâkim Tahsin Ünal ve Dürsine Ünal'ın oğulları,Em.Yzb.Fatin Ünal ve Muallâ Ünal'ın kardeşleri Gümrük Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ı—|mrıır-ııınnı ıı n i VEFAT Merhum Mabeyn Kâtibi Kadri Beyin torunu,merhum Bursa Mutasarrıfı Rifat Beyin kızı,merhum Ceza Hâkimi İhsan Beyin refikaları,şehit tayyareci Yüzbaşı Suphi Arslanh ile şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ATLAS'ta 30 Nisan Cumartesi saat 18.45 de Muazzam ve zevkli bir müzik seansı LOUİS ARMSTRÖNG PARTÖNERİ GEORGİE SMİTH Zenci Orkestrası Konseri ayrıca Meşhur ve yegâne Türk Rock and iuil orkestrası EROL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • KAMYONUN ARKASINA TAKILAN ÇOCUK ÖLDÜ Plâkası tesbit edilmlyen bir kamyonun arkasına takılan çocuklardan 5 yaşında Sedat Aslan,Yedikulede yere düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır.Sedat,kaldırıldığı lş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ABDEST ALAN TACİRİN 4 BİN LİRASI ÇARPILDI Hakkı Karakuzu adında bir tacir Yemiş Camiinde abdest alırken,ceketinin cebinde bulunan 4000 lirasını meçhul bir şahsa kaptırmıştır.Ijâleli'den Belediye Otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnküûp Kitu.Vev.lgri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • ELLİ LİRA MÜKÂFAT Bu hanım gibi öpüşmeye cesâTet eden hanımlara veriliyor.MARİFETLİ DENİZ MAHLÛKLARINDAN insanla öpüşen İNCİ FÖKÖĞLU kendi llsaniyle konuşan YAŞAR FÖKÖĞLU,alkışla havaya kalkan LEYLÂ F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • SİNEMALAR BEYOGLU I K V A İt Tel 44 25 62)1 Soyguncular Victor Mature Renkli İng.2 Kanlı Savaş Lex Barker Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Karamazof Kardeşler Yul Maria Schell Renkli İng.EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1960
  • İS T A N B U L 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.05 Norrie Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Güney Kore Başkam Rhee,bütün baskı tedbirlerine rağmen iktidarı muhafaza edemedi B ğl T"\U baskı siyaseti hakkında halk efkârı ne düşü*nüyor?Bir ihtilâlin patlaK vermesi beklenmemelidir.Halk,boynunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Bir Afrika Devleti daha müstakil oldu PARtS,RADYO Batı Afrikada Togo dün istiklâline kavuşmuştur.Afrika'nın en küçük bağımsız devleti olan 55.000 km.karelik Togo'nun nüfusu 1.300.000 dlr.Başşehir Lome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Amerikada 58 milyon kişi hergün gazete okuyor WASHİNGTON,RADYO Amerika'da Gazete naşirleri cemiyeti başkanı günde 58 milyon kişinin gazete okuduğunu açıklamıştır.Cemiyetin 74 üncü kuruluş yıldönümü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Firarî kaatil oturak aleminde yakalandı MALATYA,HUSUSÎ Adam öldürmek suçundan 15 yıl hapse mahkûm edilen ve Kütahya Değirmisaz cezaevinden kaçan Osman Koçer,Arapkir kazası Görenge köyünde oturak âlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Erzurum Sivas yolu kayalarla kapandı SİVAS HUSUSÎ Zara ilçesine iki kilometre mesafede Ferruz köyü civarında dağdan kopan kayalar Erzurum-Sivas şosesini kapamıştır.Her iki taraftan gelen vasıtalar hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FFTÎH Kitabeyi.Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • « 5B TURNAN {ANLATANA fcAhiA Ok kîW K£IE&E|4K MU IN0MMM.KM GELDİ A6ZIMDAM.SENDEN SAK l W* ÜNÜZ HA6TAUĞI.MiNVAH/METıVı.j GÜNLERİM* YAŞADIĞIMI HİSSEDİYORUM ^J mimferîNW ETMEM 6EREKİyOH.5EKİ VALKI2 ÇIRAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • GENÇ FUTBOLCULARA Galatasaray Kulübünün kuracağı yeni genç takımlarında yer almak istiyen 1942 943 944 ve 1945 doğumıu gençlerin 29 Nisan 1960 Cuma günü saat 14 ile 17 arasmda Galatasaray Kulübü Lokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • ELMALI BELEDİYESİNDEN Belediyemize kanunî evsafa haiz 25 lira aslî maaşla fen kalfası alınacaktır.Taliplilerin 30 Mayıs 960 tarihine kadar evrakı müsbiteleri ile birlikte müracaatları ilân olunur.2216
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • BUGÜN Renkli ZAFER BE RORY CALHOUN BEVERLY GARLAND Büyük silâhlı mücadeleler filmi İlâveten:A.D.S.Journal ÖZEN FİLM A?B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • MACK KAMYONLARI PACKARD OTOMOBİLLERİ MACK B 31 A 31 MOTORLARI PARÇALARI GELMİŞTİR OLPAK OTOMOBİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tarlabası Cad.No.62/1 Tel:49 36 29 Telgraf:Olpaklar İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • BAHARIN İLK BALOSU Galatasaray Balosu 30 Nisan 960 Yeniköy Boğaziçi Lokantası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Ege bölgesinde Dün çok şiddetli Yağmurlar yağdı Bâzı yerler sular altında kaldı.Yıldırımlar iki kişiyi öldürdü İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesinde şiddetli yağmurlardan bazı yerler sular altında kalmıştır.İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Şehirden ilhamlar E ^"^TOBÜS ve dolmuş durağı bakmamdan Cağaloğlu oldukça ğ ehemmiyet kesbetti.Buradan İstanbulun dört bucağına va-sıta bulmağa imkân var.Ben her akşam matbaadan çıkın-î İ ca köprünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Tütün müstahsiline kredi dağıtılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Bankası tarafından önümüzdeki hafta içinde tütün müstahsiline «I«tihsal kredisin namı ile kredi dağıtımına başlanacaktır.Banka kredilerinin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Eskişehir'de kurtlar 17 koyunu parçaladı ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimize 12 kilometre mesafedeki Keskin köyüne inen kurtlar 17 koyunla kuzuyu boğmuş,20 tanesini de yaralamıştır.Köylüler,ikinci bir kurt hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Sinir buhranı geçiren Er rastgele ateş etti İlk yardım hastahancsinde sinir buhranı geçiren jandarma eri Ahmet Akın yattığı odanın duvarlarına rastgele ate| etmiştir.Ahmet tabancasını temizlerken dizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • ^W*ŞWW weooc.[İLHAN DEMİREL] TEVKİF EDİLDİ Rami Numune bağlarındaki gecekondularda metresi Esma Demirpolat'ı bıçaklıyarak öldüren Adem Zeren Eyüp Sulh Ceza mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.Anne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • İtalya'ya 15 motorlu tren sipariş e 61 lokomotif alınması için de temaslara başlandı.Bazı hatlarda motorlu trenler çift dizi çalışacak ANKARA,HUSUSÎ Ulaştırma Vekâleti tarafından İtalya'ya 15 motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • EKSERİYET OLMAYINCA [ÖZDEMİR GÜRSOY] Türk Ebeler Derneğinin kongresi dün ekseriyet temin edilemediği için yapılamamıştır.Kongre İçin gelmiş olan üyeler vakitlerini boş geçirmemek için kongre yerine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Kızıl Çin askerleri Hint toprağına girdi YENÎ DELHİ,RADYO Kızıl Çin birlikleri Keşmir'in kuzey doğusunda Lâdak bölgesinde hududu aşarak bazı yerleri İşgal etmiştir.Geçen senenin Ekim ayında da burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Halûk Şaman'ın temele koyduğu harç kaldırıldı MANİSA,HUSUSÎ Birkaç gün evvel Çalışma Vekili Halûk Şaman'ın İşçi Sigortaları kurumu tarafından inşa ettirilecek çarşı sitesi temeline attığı harç dün kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Times Türk tiyatrosu hakkında yazı yazdı LONDRA,RADYO «Times» gazetesi Türkiye'de tiyatroların batılasma hareketinden bahseden bir yazı neşretmiştlr.İki sütunluk makalede Türk tiyatrosunun batılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • AYŞEGÜL SARICA KONSER VERECEK Geçen yıl beynelmilel Marguerita Long-Jacques Thibaud konkurunda dördüncülüğü kazanan Ayşegül Sarıca Cumartesi günü saat 15 de Ankara Devlet Operasında bir resital verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ Fransız Viyolonsel Virtüözü GUY FALLOT Keman Virtüözümüz AYLA ERDURAN Joint Resital Piyanoda:CEMAL REŞİD REY 4 Mayıs 19G0,Çarşanba saat 18,30 da SARAY'da Biletleri gişede sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • İKİ SAHNE ARASINDA [A.P.Broad\vay'dan IIollywood'a dansözlüğü sa ycsinde gelen fakat şimdiye kadar hiçbir filmde dansclmeyen aktris Mac Laine «Can Can» isimli ilk danslı filmini tamamlamıştır.Frank Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • ŞİŞLİ ÖMÜR KLİNİĞİ 483390 3 Hat)Yeni Telefon Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • Bir talebe kongresinde Mustafa şarkısı söylendi Kongre Başkanının toplantıyı 10 dakika tatil etmesi üzerine de azalar Spor Toto kuponu doldurdular İZMİK,HUSUSİ İzmir İktisadî İlimler Akademisinin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1960
  • İlk atomik avcı botu WASHİNGTON,RADYO Amerika'da Breton deniz üssünde ilk atomik denizaltı avcı botu denize indirilmiştir.82 metre uzunluğundaki avcı botu 2600 tonluk olup mürettebatı 6 subay ve 50 as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • HADİ BEN DE BAŞA TUTU SAÇAĞIM» FAKAT AĞA &N Sl VDK ÖDOLO BAŞALTINA KO-MD S.KEND» KIZANLARI gD-VUŞ ÇÜNKİ» GEN DE f^ HERHALDE BAŞAL-TİNA ÇIKARSIN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • TİBBS.KENDİ NE 3B_KO-¦e'd NUS.BENİ RAHAT BlRAKY BANA KİMSE İNAN-MiyoK.^r-oüS—BEN ÎNANtyOKUM.Zf3Xft BEN VAKAN SAFZARKEN A TARİF ET.HAYDUTLARIN BAŞı tKETCM.KENDİSİNİ tcAYAliici_AEda 3ÖEC ljM.BENı.vurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • Daktilo Alınacaktır Genel Sigorta Müracaat:Sirkeci Yeni Postahane karşısı 22 48 80 27 48 17 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • ÇOK ACELE SATILIK KATLAR Lâlelinin çok İyi mevkiinde İki yönü cadde üç oda ve tekmil teşkilâtlı apartman katları satılıktır.Müracaat Telefon 47 17 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • HANIM EFENDİLER Kıyık tatlı ve ezmeleri tazelik ve genç liktir.Teşvikiye Tel:48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • SOCUK ALGlNLlCliNDAN mütevellit OPON KAML o 7k ADALE AĞRILARINA KARŞI OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve soğuk algınlığından mütevellit ağn ve sızılan teskin eder GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • EN GJjZEL HEDİYE HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTABEYİ Ankara Caddesî No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • ARA VE AŞK 85 Ailaha şükür Devon.Size ne kadar minnettar olduğumu tasavvur edemezsiniz.Ne yalan söyleyeyim,sizden şüphelenmeye başlamıştım,itimadım kalmamıştı size.Samimi olarak özür dilerim,ama bukad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • TÜRKER^ ŞŞ Geçen hafta içinde yurdumuzda tam 101 eser ba-S silip derlendi:57 kitap,44 broşür;95 telif,G tercü-EE EŞ me çıktı.Bunlardan 39'u dil,28'i sosyal bilimler,10'u EE tatbikî bilimler,G'sı tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1960
  • B üy ü k Eû seri ı «Üçüncü Kolordu Kumandanı «Cevat Paşa Hazretlerine «K 7 K.Cafer Tayyar «Paşa Hazretlerine «Kumandanların mebus bulunmaları orduda,emir ve kumandada istenen disiplinle bağdaşamadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Pirsin limanıma ilk gemi yanaştı MERSİN,HUSUSÎ Amerlkadan 15200 ton buğday getifren Siam şilebi 1954 den beri inşa edilmekte olan Mersin Umanına yanaşmıştır.Yeni limanın fiilen hizmete girmesi dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • TIP TALEBELERİNİN KONGRESİ DAĞITILDI 6 Baştarajı Birincide Divan,bu talebe uymuş ve emrin yazılması beklenirken.kongreye gelen telgrafların okunmasına geçilmiştir.Bunlar arasında Güney Kore Talebe Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • UIüs,yine mahkûm t Baştarafı Birincide Ulus gazetesi yazarı Eınil Galip Sandalcının «Kemal Aygını ve politikada ¦amimiyet» başlıklı yazısından dolayı «çılan neşren hakaret dâvası beraatie neticelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • NÜMAYİŞ SANIKLARI Baştarafı Birincide 'zırlanarak ikinci ağır ceza mahkemesine verilmiştir.Halen mevkuf bulunan 3 sanık elleri kelepçeli olarak ikinci asllvo ceza mahkemesine getirilmiştir.Yüzlerce ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • ERTUĞRUL ÜNAL'I KAYBETTİK t Baştarufı Birincide Sonposta,daha soma Milliyet'e geçmiştir.Ünal,gazetemizin istihbarat kadrosunda çalışmıştır.Milliyet'te gazetecilik hayatı en verimli senelerini geçiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • CHP Grubu c!ün CKMP Mebusları ile birlikte toplandı t Baştarafı Birincide dilerin* bildirilen C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ve Kırşehir Mebusları Hayri Çopuroğlu İle Osman Canatan C.H.P.Grup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Kore'de mücadele bitti:t Baştarafı Birincide Meclis dün Anayasada yeni tadilleri yapacak bir komitenin tenkiline karar vermiş,ayrıca 15 Mart seçimlerinde hile yapan 8 mebusun vazifesine son vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin Parazitoloji Enstitüsü,Kulak ve Asabiye Klinikleri ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahminî keşif bedeli 150.825:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • &Ü!sC*İ.Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1379 28 1376 Zllkude NİSAN N'isan 19 iü I5 VÂKİ T VASATI ezan!Güneş r.02 10 00 i ö£!e 12.12 5io İkindi 16.02 900 Akşam 19.02 12.00 Yatsı 20.43 142 i İmsak 3.09 8.07 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden Muh.İlk Parti İstif MİKTARI Bedeli Teminatı NO:İsti] yeri NO:ıeyce 39 Adet 92 M3.D3.57.820 Cins ve Nev'i Ura K.Lira K.38 Güı I.S.Normal Boy Cam T.270.20 1171.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • TOTO GELİRİ İLE İNŞAAT BAŞLIYOR Baştaruji Altıncıda mimarları ile mukavele imzalamıştır.Projelerin hazırlanmasını müteakip,stadın İlâve inşaatı derhal İhaleye çıkarılacak ve Mlthatpaşa Stadı önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Adenauer 4.defa seçilmek için propagandaya başladı Seçimlere henüz bir yıl bulunmasına rağmen kampanyasını açan Başvekil,muhalefete çattı KARLSRİTE Batı Almanya)A.P.Batı Almanya Başvekili Adenauer seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Şampiyon Beşiktaş 37.maçını da kazandı:1 0 6 Bağtaraf% Altıncıda tehlikeli kontrataklara geçiyor.3Udakika.Hiç iinıid edilmeyen bir pozisyon.Samimin belki de ilk defa olarak Bahattin'l geçişi ve yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Bir Alman futbolcusu Beşiktaş'a transfer olmak istiyor Batı Almanyamn E.P.B.Essen kulübünde solaçık oynayan Kleppner Türk kulüplerinden birine transfer olmak üzere profesyonel menecer Reşit Bayburt'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Şampiyon Beşiktaş Fenerbahçe maçı için kampa girmiyor Millî ligde son maçını gelecek çarşamba günü Fenerbahçe İle yapacak olan Beşiktaş futbol takımı bu maç için kampa alınmayacaktır.Bu hususta Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA TURNESİ 14 HAZİRANDA BAŞLIYOR Beşiktaş futbol takımı 14 Haziranda Almanya,Çekoslovakya ve İsvlçrede muhtelif maçlar yapmak üzere bir Avrupa turnesine çıkacaktır.Yapılacak maçlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Bir Alman firması Mithatpaşayı ışıklandırmak istiyor Batı Almanyanın Tott firması Istanbuldakl temsilcisi Reşit Bayburt vasıtaslyle Mlthatpasa Stadını ışıkalndırmak ü?ere teklifte bulunmuştur Dün Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruluyor Beşiktaş Kulübünün bu senekl transfer fallyetlnl selâhlyetll İdarecilerden müteşekkil bir komite İdare edecektir.Henüz tam şeklini almamış olan komitede Fevzi U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Beykoz'lu Erdinç Hollanda'ya transfer ediyor Hâlen B.Almanya İlginden Bayeı.Leverkusen'de oynamakta olan Beykoz'lu Erdinç Bayburt hafta İçinde Hollandanın Fortuna Geleen kulübü ldareclleriyle bir ön a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • TAKIMLARIN MİLLİ LİG ÇALIŞMALARI Millî ligdeki son üç maçından iki» sini bu hafta şehrimizde Göztepe ve Altınordu takımlariyla yapacak olan Fenerbahçe bugün saat 10,3ü da kendi sahasında haftanın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • ALTINORDU ŞEHRİMİZDE İZMİR,HUSUSÎ Fenerbahçe ve Vefa İle bu hafta karşılaşacak olan Altınordu dün Marmara vapuru İle Istanbula hareket etmiştir.Altınoıdu Bugün Mithatpaşa Stadında yeni antrenörleri Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Fenerbahçe Beşiktaş 18 Mayısta oynayacak Beşiktaş futbol takımı 11 Mayısta Kıbnsa "gideceğinden Fenerbahçe profesyonel takımı İle 19 Mayıs stadında tertiplenen gece maçları tumuasmda oynıyamıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • İlkbahar konkurhipikleri bu hafta yapılacak Hava muhalefeti yüzünden İki dela tehir edilen İlk bahar Konkur Hlpikleri Cumartesi ve Pazar günleri Ayazağa Süvari Okulu açık menajında yapılacaktır.Sîvtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • EKMEK ALINACAK T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi İstanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden İdaremizin Yedikuledeki iaşe anbarının 1960 yılı ihtiyacı için satın alınacak 121000)adet Ekmek kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MENGEN MD.DEN Parti İstif Bölgesi 1 35 Daren 2 75 3 60-86 4 177-185 Soğucak 5 178 i 6 176-183 7 186 S 184-187 9 157 Deposu Pazarköy %7.5 Miktarı Mıılı.Be.Tutarı Teminatı Cinsi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • SATILIK FA Pendik'te deniz kenarında Demiryolu ve Bağdat Caddesi üzerinde 8200 M2 arsa içinde 3000 M2 fabrika binası tasfiye dolayısiyle satılıktır.Tel:44 76 32 44 74 27 P.K.914 Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • Millî Lig'de sürpriz:A.Gücii:3 D.Spor:2 Baştarafı Altıncıda dakikada haf hattının mükemmel oyunu sayesinde AnkaragüeU akınları daha tehlikeli o'uyordu.Candan'ın çekip Fikretin mükemmel bir yaylanızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1960
  • KÜÇÜK LANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ARSA,Bebek asfaltına cepheli 4200 M2 turistik otel arsası 2,5 milyon 22 43 70 '48.0 HUSUSİ Klinik arsası,Etiler,Nisbetiyede,denize nazır,3 kat imarlı 1200 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Şampiyon Beslktasa Feriköy karşıtında galibiyeti temin ettiren golü 41.dakikada solaçık Ahmet kazandırmıştır.Ahmet Feriköy santrahafı Ahmetln ters bir kafa vuruşu ile önüne düşen topu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • Millî Lig'de sürpriz:Başkentin Sarı Lacivertli takımı bir ara 2-0 mağlûp duruma düşmesine rağmen arka arkaya attığı gollerle sahadan galip çıkmasını bildi MİLLÎ ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • Toto geliri ile inşaat başlıyor Mithatpaşa stadının ilâve tribün ve ışıklandırma tesisleri için Umum Müdür mimarlarla dün bir mukavele imzaladı MİTHATPAŞA stadının genişletilmesi ve aydınlatılması ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • Türkiye Kızlar Voleybol Şampiyonası Türkiye kızlar voleybol şampiyonası 6,7 ve 8 Mayıs tarihlerinde Spor ve Sergi sarayında yapılacaktır.Bu müsabakalara istanbul şampiyonu Galatasaray,Anakra Şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • REAL MADRİD BARCELONA'YI ELEDİ:3-1 BARCELONA,HUSUSÎ Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Futbol maçlarının dömifinalinde Real Madrid ile Barcelona dün gece bir kere daha karşılaşmışlar ve Real Madrid kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • GALATASARAY İLK MAÇTA MAĞLUP Sarı-Kırmızılılar Anderlecht karşısında ilk devreyi 2-0,maçı 3-1 kaybetti.Yegâne golü 2.devrede Suaf attı BRÜKSEL,HUSUSÎ AVRUPA turnesine çıkan Galatasaray futbol takımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • IHADt Gecen yıl profesyonel ikinci küme şampiyonu olan Feriköy'lüler birincilik kupalarını dlin Beden Teri iyisi Bölge Müdürü S.S.Lihanojlu'ıiıuı eliudeu almışlardır.Kesimde tu kını kaptanı Ahmet kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • italyan Boks Antrenörü M.Poggiolini geliyor Boks Federasyonu tarafından memleketimize.davet çdUmlş bulunan İtalyan milli takım antrenörü Marlo Pogg'ollni Mayıs ayı başında Ankaraya gelecektir.Bütün mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • I İRAN GÜREŞ I MİLLİ TAKIMI!f DON GELDİ Misafir Güreş Fe-j derasyonu Baş-j kanı,çok iyi hazırlandıkları nı söyledi Qf^ NİSANDA Spor ve ^JU Sergi Sarayında ser-S best güreş millî ta-E i kımımızla karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • Amatör futbolcuların transferi durduruluyor Roma Olimpiyatlarına kuvvetli bir kadro ile gidilmesini temin için Federasyon/Umum Müdürlükten yetkisini kullanmasını isteyecek ROMA Olimpiyatlarına hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp.Beşiktaş 37 29 7 1 68 14 65 9 G.Saray 38 34 10 4 74 23 58 18 F.Bahçe ss 25 5 5 85 38 55 15 D.Spor 3Ü 17 11 8 49 38 45 27 İst.Spor 37 13 15 9 38 33 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • KARAGUMRUK DÜN DE K.PAŞAYA PUAN VERDİ Kırmızı Siyahlılar Millî Ligin son maçında enerjik rakipleri karşısında bocalayarak 0-0 berabere kaldılar SEYİRCİ:15.195 HASILAT:64.9C5 HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1960
  • 10 KULÜP BUGÜN TOPLANACAK lstanbulu Millî Ligde temsil etmekte olan 10 kulüp bugün saat 17 de Galatasaray kulübünde toplanacaktır.Değiştirilmesi düşünülen Profesyonellik talimatı hakkında görüşmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor