Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Ankara Kâğıtçılık Ltd.Şti.Nilüfer Sokak No.5 Ankara Tel:17699 I,II,III Hamur Kâğıtlar,Dosyalık Karton Kaplık,Kromo Kartonlar ve Ciltbezi TAŞRA'YA TEDİYELİ GÖNDERİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • RHEE'NİN PARÇALANAN HEYKELİ SSM5*Ü:yişeiler Başkanın Seul'da Mancan tepedeki muazzam bronz heykelini de yıkmışlar ve otomobil arkasına bağlıyarak sokaklarda sürüklemişlerdir.Heykel Kore'nin bahası» "K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • LÂR ŞEHRİNİN ENKAZINDAN 500 CESET ÇIKARILDI Zelzeleden tamamen harab olan şehirde 700 kişinin öldüğü anlaşılıyor.TAHRAN,RADYO ÇOK şiddetli bir deprem yüzünden tamamen harap olan Lâr şehrinin enkazı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Kars'ın üç köyü sel altında kaldı ARALİK,AA.Aralık kazasına ba£lı çiftlikler,Godekll ve Karabağlı köyleri,Araı nehri sularının aniden kabarması üzerine sel altında kalmıştır,Mahsur kalan köylerdeki ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Iıessman'ııı yerine idam edilmeye razı olduğunu bildiren tsmet Bir genç,Chessman yerine idamını istedi İsmet Güneri isteğini,Chessman'm kurtulması için tek ümit olan Kaliforniya Valisine bildirdi İZMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • ANTAKYA'DA DÜN 3 C.H.P.li tevkif edildi ANTAKYA,HUSUSİ C.H.P.İl Başkanı Bahri Bahadır,İdare kurulu üyesi Suphi Bedir Uluç ve İskenderun ilç» idare heyeti azası avukat Tekin Yurtman dün tevkii edllmiğt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • POLİTİKACININ MACERALARI:YAZISIZ &1miMimmm\ı.ı ııhin,ını(tm*immwmıfa*WiMi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • MENDERES BUGÜN TAHRAN'a GİDİYOR Başvekil,Hariciye Vekili ile birlikte CENTO Vekiller Konseyinin yapacağı toplantıya katılacak ANKARA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Modern bir şehirde ızgaralar unutuldu BRASİfJA,AF.Brezilyanın yeni başşehri Brasilia sağnak halinde yağan yağmurlara maruz kalmış,bazı sokaklarda sular diz kapaklara kadar yükselmiştir.Yetkililer mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Bir işçi iki araba arasında kalıp öldü ZONGULDAK,HUSUSÎ Ereğli Kömürleri isletmesi Çaydamar kömür ocağında Zeynel Can İsmindeki İşçi,İki araba arasında sıkışarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • [RITÇHAN ÜNVERI Dolandırıcılık sanıkları Tevfik Zengin ve Tevfik Başkan adlarında iki kiıi,D.P.ye alt 1000 tane çay davetiyesini makbu/suz satmaktan sanık utarak yakalanmışlardır.Sanıkların üzerinde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • "Fevkalâde yetkiyi Encümen kabul etti Sıtkı Yırcali "Teklif Anayasa ve hukuka aykırıdır,dedi CHP Mebusları Komisyonun dünkü toplantısını terk etti.Teklifin bugün görüşülmesi muhtemel ANKARA,HUSUSÎ MEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • inönü,baskı idaresi kurma yoluna girildiğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ P lideri İsmet İnö-nü,evvelki gün gece yarısından sonra,Meclis Tahkikat Encümenlerinin vazife ve selâhiyetleri hakkında yapılan kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Pakistan Devlet Reisi Eyüp Han bugün geliyor Pakistan Reisicumhuru Eyüp Han bugün saat 15.25 de uçakla şehrimize gelecektir.Misafir Devlet Reisi kendisini karşıla yacak olan Reisicumhur Celâl Bayar il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • CHP Merkez ve Grup idare heyetleri toplandı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Merkez İdare Kurulu ile Grup İdare Heyeti dün Genel Merkez binasında Genel Başkan İsmet İnöni'mün başkanlığında dört saat süren bir topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Yırtılan bir dalak ameliyatla çıkarıldı DENİZLİ,HUSUSİ Buldan kazası Sıtma Savaş memurlarından 18 yaşında Bahtiyar Demirci vazife esnasında damdan düşmüş ve ağır yaralı olarak Devlet Hastahaneslne kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Mahkemeye verilen bir sendikacı beraat etti ZONGULDAK,HUSUSÎ Maden İşçileri Sendikası Başkanı iken bazı gazetelere vermiş olduğu beyanat dolayısiyle işinden ve Sendikadan uzaklaştırılan Mehmet Alpdünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Kıbrıs'la Marunilere bâzı haklar lanındı Kıbrıs Radyosu bu husustaki haberini,Türkçe neşriyatında bir Türk hariciyecisine atfen verdi LEFKOŞA,RADYO KIBRIS radyosu anayasada küçük bir değişiklik yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Ramideki cinayetin kaatili yakalanamadı Raml'de bir gecekonduda,İki yıldıı beraber yaşadığı metresi Esma Demirpolat'ı bıçakla öldüren Adem Zeren,dün de bütün aramalara rağmen yakalanamamıştır.Kaatilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Moda cinayetinin sanığı olarak 95 gün mevkuf tutulan garson Mustafa Uğua dün [İLHAN DEM1REL1 tahliye edildikten sonra.Moda cinayetinin ilk sanığı tahliye edildi Cinayetin diğer iki sanığı ise Mustafa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • Profesörler de teklifi Anayasa'ya ANAYASA profesörleri ve hukukçular Meclis tahkikat encümenlerine fevkalâde yet kiler veren kanun tekliflerinin Anayasaya ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğunu if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1960
  • DURUM Bu teklif kanunlaşmamah T} ÜYÜK Millet Meclisine sevkedildiği bildirilen «T.B.M.M.^j Tahkikat Encümenlerinin vazife ve salahiyetleri hakkındaki kanmı» teklifi,Cumhuriyet devrinde hiçbir 77iiiess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan Dr Halûk CILLOV Petrol rafinerisinin ehemmiyeti ATOMUN İlk defa Japonya'da tahribat enerjisi olarak kullanılmasından bu yana 15 yıl geçmiştir.Bu zaman zarfında atomun sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • POLONEZ KÖYDE BİR BAHAR GECESİ 7 Mayıs Cumartesi Müracaat istiklâl Cad.Uim Han Lale sineması yanı)Kat 1.Tel:493746 NOT:19 Mayısta Efes,Bergamammm.I ı I m ı 1 1 m 1 I I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Yalakkuz bölgesinin Bölg.j önü deposundan 4 5 1960 tarihinde aç;k artnrmaya konularak ilanı yapılan cem'an yekûn 814.895 M3.1.sınıf Göknar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAGAr 1 Türkiye'nin Avrupa yakası;Bir peygamber.2 Bir Türk tatlısı;Mercan adacıkları.1 3 Yargıç.Tersi kamer.4 Oturma.5 Yüz çeh-O re;Uçakların bomba atmada hedefine dik İni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hatırınızı kıran biri sizden af İ3teyecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU t BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] İt gözünüzde büyüyecek.Yıldızlar bir yorgunluk q jKf hl KOÇ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Soyguncular Vlctor Matın* Renkli lng.2 Kanlı Sava.1} Lex Barker Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440833)Karamazof Kardeşler Yul Maria Schell Renkli lng.EMEK Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • İSTANBUL 1 7.27 Açılış ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 E Sabah liteklerl 8.35 Müzikli sa-E bah gezintileri 9.00 Program v« kapanış.IKINC1 PROGRAM 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • KISA HABERLER İSTANBUL Kız Lisesinde bugün saat İS da Yarbay Korkut tarafından «Havacılık ve yeni »İlâhlar» konusunda bir konferans verilecektir.Okullarda verilmekte olan bu çeşit konferanslar bir ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • BUTUN GENÇ HANIMLAR VE HAFİF BATI MÜZİĞİ SEVENLER!Portofino,Fascination,play some Music for Broken Heart,Marina,Romantica'yı ve en güzel,en romantik 25 şarkıyı ÖZKAN KATMAK KONSERİ'nde Dinleyeceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • 2 MİLYON 753 BİN LİRALIK YOL İNŞA ETTİRİLECEK Belediye Encümeni dünkü toplantısında halk dilekleri yollardan bir kısmını ihale etmiştir,ihale 2.753.000 lira üzerinden yayılmıştır.Eminönü Kafasındaki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • BİR ÖĞRETMEN İÇİN TAHKİKAT AÇILDI Şehrim izdeki İlk okullarından,vazifeli bir erkek öğretmen hakkında »öğrencilerine sarkıntılık ettiği» gerekçesiyle tahkikat açılmıştır.Adı geçen öğretmen tahkikat İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • Kadıköy'de istimlâk faaliyetine başlanıyor Kadıköy de istimlâk faaliyeti önümüzdeki aylarda başlayacaktır.Osrnanağa camii İle Altıyol arası İlk plânda ele alınacaktır.Burada istimlâk edilecek gayrimen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • Yeni Haliç köprüsü ihaleye çıkarılıyor Yeni Haliç Köprüsü Haziran ayuun ilk haftasında beynelmilel ihaleye çıkarılacaktır.İhale şartnamesi Mayıs ayı sonuna kadar hasırlanmış olacaktır.Projeyi inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • BABAM Kızı AyşeOsmanoğlu nun hatıralarının tam ve ilaveli metni Bu esere herbiri birer vesika değerinde 78 adet tarihi fotoğraf ilâve edilmiştir.486551
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • Stajyer Alınacak Eli resme yatkın,askerliğini bitirmiş gençlerden FOTOLİTO yetiştirilmek üzere stajyer alınacaktır.İlgililerin P.K.1146 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • GENÇ FUTBOLCULARA Galatasaray Kulübünün kuracağı yeni genç takımlarında yer almak istiyen 1942 943 944 ve 1945 doğumıu gençlerin 29 Nisan 1960 Cuma günü saat 14 ile 17 arasında Galatasaray Kulübü Loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • Ofsetçi Alınacak Ofset Makinası Baskı Ustası alınacaktır.Taliplerin tercümeihalleriyle P.&A 1146 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • SATILIK KULLANILMAMIŞ ATÖLYE TEZGAHLARI FREZE TEZGAHI RADYAL MATKAP TEZGÂHI UFKÎ DELME TEZGAHI AĞIR TORNA TEZGAHI TASFİYE DOLAYISlYLE SATILIKTIR Tel:44 76 32 P.K.914 Galata 44 74 27 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • VEFAT Ticaret ve Nafıa nazın merhum Zilini Pasa torunu,sabık Şûrayı Devlet azalarından merhum Reşat Beyin ojlu.merhum Fatma Huırem'in zevci.Berin Gökkan'ın babası,Ur.Hakkı Ayrı eşi Ayrının dayısı.Ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • TEŞEKKÜR Geçirdiğim çok tehlikeli apandisit krizini hazlk elleriyle yaptığı ameliyatla bertaraf eden Haydarpaşa Numune hastahanesl 2 nci cerrahi servisi şefi Op.Dr.SEI.Â1IATTİN AKEL'e,ömür kliniği sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • I BASIN MESLEĞİ 1^ HGÜN sizlerle biraz dertlenelim.|J Mahalle aralarında takım kuran çocukların tekme savurmaya çalıştıkları bezden yapıl-ma bir top gibi,tarih boyunca ökçe ve burun j darbeleri allınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • BİR ADAN TAKSİ İÇİNDE FENALIK GEÇİRİP ÖLDÜ Savcılık şüpheli İki ölüm hâdisesi İle ilgili olarak tahkikat yapmaktadır.Taksim Fesleğen sokak 21 numarada oturan 25 yaşındaki Muzaffer Yancı dün bir taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • MİNE ve OSMAN KUTLUÖZEN Bir kızlarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.Güzelbahve 26 Nisan 1900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • YENİ BİR PARTİ ÇOCUK FELCİ AŞISI GETİRİLİYOR önümüzdeki hafta Amerika ve îsrael'den yeni bir partt «Saik aşısı» gelecektir.Aşının bundan önceki partisi büyük alâka görm&j ve mevcudu kısa zamanda tüken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1960
  • ÖZEL OKULLAR İÇİN YENİ TALİMATNAME Maarif Vekaleti Özel Okullar için yeni bir talimatname hazırlanmaktadır.Talimatname ile mevcut kayıt ve nakil muamelelerinde görülen aksaklıklar giderilecektir.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • GÜNEY SINIRIMIZDA İİ NEHİRLER HARBİ,Suriyeliler,Antik Ovasını sulayan nehirleri kesmeye başladı,Fırat ve Diclenin sularından müşterekenfaydalanılmasına dair projede terkedildi ÖMER SAMI COŞAR BUNDAN 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Soustelle,kendi partisinden atıldı PARİS,A.P.De Gaulle taraftarı «Yeni Cumhuriyet için Birlik» UNR)Partisinin kurucularından Jacques Soustelle dün Merkez Komitesinin kararile partiden ihraç edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Metro için Fransızlar müracaat ettiler Bir Fransız firması Belediyeye İstanbul metrosu için müracaatta bulunmuştur.Metro inşaatının 300 milyon liraya çıkacağını belirten firma,Belediyeden kendisini Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Hukuk Fakültesinde Sahte 10 dosya Tesbit edildi Diploma suiistimalinde suçlu görülenler yakında adliyeye sevkediliyor Hukuk Fakültesindeki Diploma suiistimali tahkikatında suçlu görülenler bir hafta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • MİMİM.II TAKVİMDEN BİR YAPRAK mut*"' Bir Röportaj t/ı HER memlekette istihbarat vesaitine hakkiyle malik olan bir i gazetenin zabıta vukuatı sütunları şüphesiz ki en çok okunan j kısmıdır.Bilhassa bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Kıbrıs polisi,kaçırılan gazeteciyi bulamıyor Makarios,hareketi takbih etti.E.O.K.A'nm Sabık Şefi Grivas gelecek ayAvrupadabirgeziyeçıkıyor LEFKOŞA,RADYO Makarios aleyhtarı yazılar yazan «Ethniki» gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Bir kaatil 3.defa idamdan kurtuldu ANTALYA,HUSUSÎ 6 sene evvel Mustafa Güzel'i parasına tamaen öldürmek suçundan üç defa idama mahkûm edilen Ahmet Bulut'a ait son karar da temyizce bozulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Casusluk yapan 50 Yunanlı mahkemede ATİNA,RADYO Komünist memleketler hesabına casusluktan sanık 50 Yunanlının muhakemesine dün bir Atina askerî mahkemesinde başlanmıştır.Sanıklardan 8 inin kanun dışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • GALATASARAY Mağazası FRANSIZ İNGİLİZ Km kuponlarının Buruşmaz Avrupa 1 Fracitex Jakarlarının Satışına devam etmektedir.Galatasaray:İstiklâl Cad.297 Tel:44 38 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Karasuları hakkındaki teklifler reddedildi Türkiye'nin de desteklediği karasularının altı mile çıkarılması teklifi ekseriyetten bir eksik oy aldı CENEVRE,RADYO Cenevrede 88 memleketin iştirakiyle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Bir ev çöktü bir adamla 164 Baş Hayvan öldü BİNGÖL,DUSUSÎ Vilâyetimizin Gazik köyünde 'Ömer Polat'a ait ev çökmüştür.Enkaz altında kalan Ömer ölmüş,akrabası Mahmut Polat ağır surette yaralanmıştır.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Belediyenin önünde duran jeep çalındı BURSA,HUSUSÎ Belediye'ye ait jeep,binanın önünden güpe gündüz aşırılımştır.Polis,bilâhare jeepl,Kültürpark'm arka kısmındaki bahçelerde terkedilmiş bir halde bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • MANİFATURACILARIN DİKKATİNE Fabrikamızda müsait şartlarla her nevi Pamuklu Mensucat «Çözgü Haşıl Dokuma» Fason işleri yapılır Yazıhane Tel:22 18 51,Fabrika Tel:2148 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • TUTUM BANKASI 26 NİSAN 1960 Çekilişinde 20.000 LİRAYI Çarşıkapı Şubemizin 2161 Hesap Numaralı Mudii RAŞEL TELVİ 5.000 LİRALIK İKRAMİYELERİ:Kadıköy Şubemizin 2786 numaralı hesap sahibi Zeynep Tuncel Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • General de Gaulle Amerika'yı geziyor Fransız Reisicumhuru ve eşine New-York'ta on binlerce kişi tarafından konfeti atıldı WASHİNGTON,RADYO Washington'a yaptığı 4 günlük resmi ziyareti tamamlayan Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • [USÎSJ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İSLEYEN İLK OTOMOBİL Güneş enerjisl e çal,5an dü» an,n llk »to-WWI UlUmüDIL mobili NeW-York şehrinde İlk turunu yapmıştır.Hem modern hem de tarihi olan bu otomobil 1912 model
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • lüpjsnta Bu hafta Orta tablo:Bahar Bayramı dolayısiyle Bahar tablosu Ürdün Kıraliçesi Zeyn kendini ve Kıral oğlunu anlatıyor Missouri vadisinden gelen çocuk Opera sanatk?rlarımızdan Orhan Günek'in hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1960
  • Yedek Subay yoklaması bir ay evvele alındı ANKARA,HUSUSÎ Yedek Subay yoklamaları bu seneye mahsus olmak üzere 3 Mayıs 30 Haziran günleri arasında yapılacaktır.Her sene Haziran ve Temmuz aylarında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • Geçen yazımızda tahmin ettiğimiz veçhile,çiroz E E akını Karadeniz'e doğru bağlamış bulunuyor.Ancak E E havaların bir hayli zaman sisli,kapalı ve yağışlı geç-E E nıesi hasebiyle,Marmara'nın Kuzey bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • f UW*ft x c A II Sabundan daha müessir bir maddedir Çamaşırınıza YENİLİĞİN parlak beyazlığını bahşeder.Sabundan daha ucuzdur Çamaşır makineniz için çok eh/erişlldlr.PAKSOr TİCARET VE SAl.Arl IJLETMEIE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden Türkiye Kızılay Cemiyeti 1960 yılı umumî kongresi 28.4.1960 Perşembe günü saat 10 da Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki açılışını müteakip umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • Milliııef S a h.i l i ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini dilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • IİCRÎ Çarşamba 4 7 RUMİ 1379 ilkade i NİSAN 1376 Nisan 1 1 9 G 0 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.04 m.o;Öğle 12.12 5.12 İkindi 16.01 9.01 Aksam 19.01 12.00 Yatsı 20.42 1.42 İmsak 3.10 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • İLÂN MÜNHAL NOTERLİK 1959 yılı gayrisafi geliri 19430 lira 89 kuruş olan Bartın Noterliği münhaldir.Noterlik Kanununun 7 ve 9 uncu maddelerindeki vasılları haiz taliplerin evrakı müsbiteleriyle birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • PARA 84 Geldiğim zaman unlarsınız.Peki,beklerim.Price ile konuştuktan sonra,Belle Gassner'in noterinin rakibi notere telefon edip saat on bir buçukta Priee'in evine gelmesini söyledi.Telefonlar bitinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Devlet Malzeme Ofisince 100 adet dolaph para kasası mubayaa edilecektir.2 Buna ait şartname bedelsiz olarak Ankarada Genel Müdürlük Ticaret Şubesi İç Mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • Aziz Atatürk' ün uyuk Eseri Bu gazetelerle aleyhimize bir «anonim taarruz» a geçtiler.Memlekette şiddetli biı fikir ayrılığı meydana getirdiler.Hakkâri bölgesinde Nesturi!ere hadlerini bildirdiğimi/bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • ERKEK SANAT VE YAPI ENSTİTÜSÜ MEZUNLARINA Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulu Müdürlüğünden 1)1960 1961 Öğretim yılı için Okulumuz ve İstanbul Erkek Teknik Öğretmen Okulu,Tesviye,Demir,Döküm,Model,Mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • SIZ MEDENı Sıg MEMLEKETTE [v'^IYOKSUNUZ.NASIL ¦EVL-ENfeSÎNvZ?Sfc KANUN VAŞAK,BÜMLi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • SPR/rrr 4N C*ES/VM'NE B4(C.NE 4CHCU BÎJ?X/'ÇERİ G'KIN_OuV-ÛRO^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • «Ki CfK Şia BıÇAeı Siî_AHlwûR.lfS İÖSEMLIiNAS,RÖJ REED NSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1960
  • CıuKuuTu ETME vEl_İ BABAN RAHATSIZ.uVAÎSDiîZA S\lîC BASA.SÜKuuTÜ ESiNl_E(3.D İVE Bu Wc\Uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Fevkalâc Encümen İ Başiarafı Birincide rife ve selâlu etlerini belirterek bir boşluğu doldurmas-düşüncesiyle getirildiği anlaşılıyor.Bu hususların belirli bir bale getirilmesi bakımından arkadaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Külü!i ip Jlli lllHUÜll EVİNİZDE BULUNMASI GEREKEN YEGANE taka VE TANIK MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • TAVZİH İLÂNI Kartal Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden:1959/257 1959 '257 sayılı dosyamıza ait,Milliyet gazetesinin 23'Nisan/1960 gün 3576 sayılı nüshasının 4 üncü sahife 4-5 inci sütunlarında neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Sayın ecza depolan,ilâç fabrikaları ve Laboratuarların dikkatine.Farmasötik İngiliz menseli GLİSERİN 250 Kg.lık orijinal varillerde Tel:22 33 79-22 14 29 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • SATILIK Müstakil Ev,Daire ve dükkânlar Fiyatlar fevkalâde ucuzdur.Tediyede büyük kolaylık yapılır.Su,elektrik,telefon,kanalizasyon vardır.Florya'nın en iyi muhitidir.Tapu derhal verilir.Müracaat:Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Gözlerinizin dostu GENERALÇpElECTRIC AMPULÜ BOL IŞIK VERİR«FAZLA OAVANIR ıii iıiııırr.funırıwıîrrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Kore Meclisi Rhee'nin istifa etmesini istedi t Baştarafı Birincide tığı ateş 15 kişlnüı ölmesine ve 173 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur.Talebeler Mansan Tepesinde dikilen Rhee'nin bronzdan yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Turgay,Ergun,Metin,Candemir ve Nuri takdir hakkını kulübe bıraktı Galatasaray m bu sene mukavelesi sona eren futbolcularından Tur» gay,Ergun,Metin,Candemir ve Nuri yeni mukavele teklifleri hususunda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Voleybol millî takımı dün kampa girdi 7-15 Mayii tarihleri arasında Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan II.İstanbul Enternasyonal Voleybol Turnuasına İştirak edecek voleybol millî takımımız dün Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • ŞAMPIYONBUGÜN FERİKÖY'LE OYNUYOR t Baştarafı Alımcıda »ında veda cJecektir.Kırmızı-Beyazlı takımın Umumî Kaptanı Hüseyin Arık «Kıymetli hocamızın aramızdan ayrılmasına çok üzülüyor Fakat onu lçimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Bulana Mükâfat 38404 plâkalı Chevrolet marlca 1952 Model beyaz renkli arabamız 24/4/960 Pazar günü kaybolmuştur.Nerede olduğunu bilen varsa 21 20 39 Nolu telefona bildirdiğinde memnun edilecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • SAMÎMİN İLK FİATI:60.000 T.Lt Baştarajı Altıncıda vel bu oyuncuların mensup oldukları kulüplerle anlaşmak şartıyla.demiştir.BEŞİKTAŞ MUHİTTİNİ İSTİYOR Beşiktaş kulübü İdarecileri de Adalet Santrahafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Haczin Kaldırılmasına Dair Karar Zimmet suçundan hakkında tahkikat yapılmakta iken İstihkâm Jkulunda Yd.Sb.öğrencisi iken 7.Kor.K.lığı 2.İs.Tb.K.lığı mrirıe er olarak verilen ve buradan dahi firar edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • İstanbul 9.As.Ceza Hâkimliğinden Esaa No:1960/87 Karar No:1960/78 C.M.U.No:1960/189-152 KARAR Ege vapurunda sahipsiz olarak elde edilen bir adet Arhon aarka ve 16 adet Nacar marka saatlerin kaçak olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Dr.AVNİ TEOMAN Muayenehanesini Adres:Taksim,Abdülhakhamid cad.No.12 Sabiha ap.Kat 2.Daire 3.Telf.48 62 93 adresine nakletmiğtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • ARANIYOR Bir kadın Ahçı aranıyor.İyi ücret verilecektir.Müracaat:Tel:48 75 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • İnönü,baskı idaresi kurma yoluna girildiğini söyledi Baştarafı Birincide büyük milletimize açıkça İfade ve ilân etmek tariM vazife ve mesuliyetiyle karşı karsıya bulunuyoruz.Milletin sevgi ve güvenini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • MENDERES BUGÜN TAHRAN'A GİDİYOR t Baştarafı Birincide Hariciye Vekilleri konseyi toplantısında hazır bulunmak Ü2ere dün hareket etmişlerdir.Herter VV'ashlngton'da beyanatta «CE.VrO'nun Orta Doğuda müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Moda cinayetinin ilk sanığı tahliye edildi Başîarafı Birincide klka.Muharrem Sandıkçı 1 saat 5 dakika ve cezaevinden getirilen Mustafa da 40 dakika İfade vermişlerdir.Sorgu Hâkimi Savcının sanıklar ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • BİR GENÇ,CHESSMAN YERİNE İDAMINI İSTEDİ t Baştarafı Birincide mayacağı hususunda 5 bin Ura bahs* tutuşmuşlardır.Chessman'ın yaşayacağını İddia eden tâelr,bahsi kazanırsa parayı Chessman'a hibe etmek,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Aç kurt sürüleri cesetleri mezardan çıkarıp yedi MALATYA,HUSUSİ Köylere İnen aç kurt türüled yiyecek bir jey bulamadıklarından yeni gömülmüş cesetleri mezardan çıkararak yemektedirler.Doğanşehir kazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Bir baba oğul ağaç altında kalıp öldü KOVYA,HUSUSÎ Hadim ilçesine bağlı Kuzvlran köyünde bir adam.10 yaşındaki oğlu ile birlikte ağaç altında kalarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Hakiki mermilerle bir tatbikat yapıldı 213 üncü piyade alayının NATO çerçevesi İçindeki Dıımlupınar IHU atışlı tatbikatı,dun Receptepe,Baştabya,Mahmutbey köyü civarında 20 kilometre genişliği ve 7 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Profesörler de teklifi Anayasaya aykırı buluyor t Baştarafı Birincide tecilere şunları söylemiştir:«Âmme e İkan m şiddetle alâkalandıran bu mesele hakkındaki kanaatimi açıklamayı anayasanın tanıdığı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Japonyada Amerikan anlaşmasını protesto TOKYO,RADYO Dün Tokyo'da 25.000 kişi ballarında 5000 talebe olduğu halde Diet Meclisinin önünde imzalanan son Amerikan Japon karşılıklı güvenlik anlaşmasını pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • C.K.M.P.Genel İdare Kurulu toplanıyor ANKARA,HUSUSt CKMP Genel Başkanı Osman Bülükbası,Genel İdare Kurulunu fevkalâde topantıva davet etmiştir.Genel Kurul önümüzdeki cumartesi saat 15 de Bolükbaşının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • ÇOCUK ARABALaRI PUSET ve BİSİKLETLERİ Fabrikamızda 18 muhtelif tip ÇOCUK ARABASI PUSET 2 ve 3 tekerlekli BİSİKLETLER imâl edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • TEMİZ İŞ KOMANDİT ŞİRKETİ Fabrikası:LEVENT İstanbul Fabrika Satış yori:Şişli Camii karşısı,Büyükdere caddesi No.İti Tei:47 41 96 Taşra Toptancısı:İMÂL KOM.ŞTİ.ŞişÜ Şişli Camii karşısı,Büyükdere caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • İ Boya i H satan |g mağazaların İl nazarı W m 0 dikkatine Mağazanızın cephesine,isim ve Onvanmızı taşıyan tabelâlar yaptırmak'istiyoruz.Masraf Fabrikamıza aittir.Lütfen açık adresinizi bildiriniz.İ DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK e)PENDİK,Ankara cad.No.36,Plajı ve İskelesi olan bahçeli güzel manzaralı bir ev sat.ve kiralıktıre TAKSİM Farabl sokakta ao uuü satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1960
  • Şimdiden Sana'ya bayılıyor!Ekmek üzerine SANA istiyor,nefis ve leziz tadını çok seviyor.Ona istediği kadar SANA verebilirsiniz:tazeliği,saflığı ve bol vitamin ve kalorisi sayesinde SANA çok esaslı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1960
  • Totodan sağlanan Bu gelirle spor tesislerinin inşasına veya büyütülmesine başlanacak.İlk olarak M.Paşa Stadı genişletiliyor SPOR-TOTO'dan bugüne ka' dar Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne temin edilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • ı ımnnımnn.MrıUMiııııııının JIH.Ijf lW n IH ADÎ 1PEK.YÜN)Fenerbahçeliler milli lig'de bu hafta yapacakları maçların hazırlığına devam etmektedirler.Resim dünkü idmanda kaptan Naci'yi gösteriyor.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • Prof.TOTO-MOTO SÜRPRİZ LİSTESİNİ TAKDİM EDİYOR Nasılsınız profesör,memnun musunuz geçen haftadan?Alay mı ediyorsun benimle?Sizin bu futbolcularla Toto değil,altı kol İskambil bile oynanmaz.Neden o?Ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • Darüşşafaka Hamburg Karmasını da Mağlûp etli Hamburg,ORHAN TÜREL bildiriyor İstanbul basketbol şampiyonu Darüşşafaka Almanya'da yaptığı üçüncü müsabakada da çok güzel bir oyundan sonra Hamburg karması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • Ordu Basketbol takımı İskenderiye'ye gitti ANKARA,HUSUS)Dünya oraulararası basketbol şampiyonasına katılacak olan ordu basketbol takımımız dün 16,40 da uçakla îskenderije'ye hareket etmiştir.Basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • AVRUPA KUPASINDA DEVLER SAVAŞI Real Madrid ile Barcelona Şampiyon Kulüpler dömifinali için bu gece Barcelona'da tekrar karşıkarşıya geliyorlar.İlk maç geçen hafta Madrid'le yapılmış,Real Madrid kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • TAKIMLAR MİLLÎ LİG'E HAZIRLANIYOR Millî lige Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmir'de devam edilecektir.Şehrimizde Göztepe ve Altınordu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe profesyonel takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • SAMİ M 60,000 SANININ İLK FİSTI:60.000 Tl.Genç futbolcunun babası tarafından istenen bedeli F.Bahçe astronomik buldu.FERİKÖY sağaçığı Samiııı'in Fenerbahçe'ye transferi için yapılan ilk görüşmede bors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • Amatör Kümede Bâzı maçlar Tehir edildi Bölçe Müdürlüğü şike iddiaları sebebile bu tedbiri aldı İstanbul Bölge Müdürlüğü şike maç İddiaları ü/erine bu hafta yapılması icap eden bazı amatör birinci küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • ALEMDAR KULÜBÜ PARALARI BÖLGEYE İADE ETTİ 14 Mayıs kulübü tarafından sike maç yapmak üzere Alemdar kulübü futbolcularıca verilen para.Alemdar kulübü idarecileri tarafından dün bölge mu'iasebe servisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • SAMI ÖNEMLİ] Dün Avrupa turnesine çıkan Galatasaray futbol takımı Yeşilköy Hava Alanında uçağa binmeden önce toplu halde.Gaiatcısarayın ilk durağı.Belçika Dün Avrupa turnesine çıkan Sarı Kırmızılılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1960
  • Millî Lig'in ilk devresinde Beşiktaş'ın Feriköy'ü 3-0 yendiği maçta Siyah-Beyaz gollerinden biri Feriköy kalesinde.Şampiyon bugün Feriköy'le oynuyor Beşiktaşlılar yalnız galibiyet değil güzel futbol i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor