Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • YEGANE İNGİLİZCE TÜRKÇE RESİMLİ LÜGAT Tamamiyle telâffuzlu 2500 resim ve tablo 68000 kelime va cümle 16000 idiomatik terim 900 sayfa T.L.30 Ödemeli gönderilir.'ÖĞRETİM YAYINEVİ 0Ankara Cadd.62/1.İSTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • oı »yr.'VTr-İran'ın Güneyinde vukua selen deprem Afeti üzerine zel/ele merkezini teşkil eden I.Ar cehrine Tahran'dan yardım gönderilmesine başlanmıştır.Resimde Tahran'dan I.âr'a hareket eden yardım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • BAŞVEKİL KALKINMA İKRAZ FONU BAŞKANI İLE DÜN GÖRÜŞTÜ Başvekil Adnan Menderes,dün öğleden sonra Vilâyette,Amerikan Kalkınma îkraz Fonu Umum Müdürü Mr.Vange Bronel ile görüşmüştür.Mr.Bronel,memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • İnönü'ye tezahüratta bulunanlardan iki kişi dün serbest bırakıldı ANKARA.HUSUSÎ İnönüye tezahürat yaparak toplantı kanununa aykırı hareket ettikleri iddiasiyle tevkif edilu.ı 5 kişiden ikisi dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • [İLHAN DEMİREL] Levent yolunda otomobil soyan gangsterler,vasıta olarak kutlandıkları genç kadınla birlikte yakalandıktan ionra.Sağdan itibaren Liisl Zincirci,Yaşar Ceylân,Mehmet Koç,Güngör Tekin,Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Uşak hâdiselerinin dünkü duruşmasında Vali itham edildi UŞAK.HUSUSÎ Uşak hâdiseleri ile ilgili olarak mahkemeye verilen 12 D.P.linin duruşmasına dün devam edilmiştir.Sadece iki sanığın hazır bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Prof.Baade "İstikrar programı verimli olmaya başladı,dedi Bir müddeltcnberi memleketim irde tetkiklerde bulunan ve bununla ilgili olarak bir rapor hasirltyacak olan Prof.Baade dün saal 14 do otomobill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Diploma yolsuzluğunda yeni suçlular bulunuyor Hukuk Fakültesindeki diploma yolsuzluğu ile ilgili olarak yapılan tahkikatta 3 kişinin daha suçlu oldukları tesbit edilmiştir.İsimleri vıcıklanmayan bu 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Yazlık IRUÇHAN UNVER] Belediye Zabıtası mensuplarına yazlık beyaz ceketleri verilmiştir.Meımırlar,yeni elbiselerini ilk olarak NATO Vekiller konseyi münasebetiyle giyecekler ve konseyin devamı müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • [İLHAN DEMİRKLI Beyoglundaki barlardan birinde garsonluk yapan Mahmut Şcnsoy adında 20 yaşında bir genç milli piyangonun 2li Nisan çekilirine ait 23Üİ87 numaralı biletinin son rakamı olan 7)üzerinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • MECLİSTE TOTO İÇİN YİNE MÜNAKAŞA OLDU ANKAKA.HUSUSÎ Meclisin dünkü toplantısında,turizm kanununun müzakeresi sırasında Spor Toto İçin münakaşalar olmuştur.Bu müzakerelerden önce fcündem di* fi Avni Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • İsmail Soysal Kıbrıs B.Elçiliğine tâyin edildi ANKARA,HUSUSİ Hariciye Vekâleti Enformasyon Dairesi Müdürü İsmail Soysal'ın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyük elçiliğine tâyin edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Bir Yarbay hakkındaki habere neşir yasağı kondu Sivas Savcılığı yarbay Soytekln ile bayan Soytekin hakkındaki tahkikat dolayısiyle bu husustaki haberlere neşir yasağı koynnıs ve kararını aşağıdaki tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • KIBRIS'TA BİR TÜRK LİDERİ RUMLARIN TECAVÜZÜNE UĞRADI LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs Türk cemaatı liderlerinden Dr.Osman Müderrisoglu,Larnaka'da Rum mahallesinde,Rum gençleri tarafından dövülerek yaralanmıştır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Moda cinayetinin hakikî kaatili suçunu itiraf etti Modada karısı ve çocuğunu boğarak öldürdüğü iddiasiyle yakalanıp tevkif edilen Mustafa Uğuz'un suçsuz olduğu anlaşılmıştır.Devamı Sa.5,SU.1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • Rhee'nin Partisi Meclis ekseriyetini Güney Kore'de dün profesörlerin iştirakiyle yapılan nümayişlerde halka makineli tüfekle ateş açıldı SEUL,RADYO BAŞKAN Rhee'nin partisi,meclisteki ekseriyetini kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • fıTrit fin r 1 iı 111 ı o r n ı m ı nTriWı'rtffiffijQtl POLİS KORDOMM 1 ALTHIDJ.Kİ SâHfi GECEKONDULARDA YENİ BİR İNAYET Ramide metresini öldürüp Edirnekapı şehitliğine kaçan kaatil henüz bulunamadı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • TAHKİK HEYETLERİNE FEVKALÂDE YETKİLER Büyük Millet Meclisine sevkedilen kanun teklifi tahkikat heyetlerini bütün adlî yetkilere sahip kılıyor Tahkik Heybetleri gazeteleri kapatabilecek Heybetlere tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.04.1960
  • j Gecekondu problemi ^1 ON i/ıllarda işlenen cinayetlerin önemli bir kısmının gece-S kondu miaHallelerinde rnkubnlması/u tesodü/î görmek doğru değüdir.Gecekoııdnlar gittikçe büyüyen bir sosyol problem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • c;TIBBÎ BAHİSLER Vücuddan çıkan kokular.Dr.ERCÜMENT BAKTIK İl IIII IIHIIİIIIIIMIIllll HAYVANLAR ve çiçekler gibi iıısanlajın da kendilerine mahsus kokuları olduğunu herkes bilir.Havaların ısınmaya baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • II İM 1.1.1 J 'Jl' JŞk IIIH.Yİ 1960 YILINDA BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK Î!CAR£BANKASI'nda Toplayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • Bu akşamdan itibaren KOKAK Sinemasında SENENİN EN HİSSİ FİLMİ JOHN SAXÛN SANDRA DEE ERESA WR!GHT JAMES WHITM0RE Genç Bir Kızın Acıklı Romanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden AM2 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile,bunu ckğtftiten M89 sayılı kanuna istinaden çıkardığım';cc 5 faizli Dördüncü Tertip 20 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Arahk 20 Ocak] Beklemediğiniz,fakat lâyık olduğunuz muvaffakiyete ulaşacaksınız,KOVA BURCU t [21 Ocak 10 Şubat] Mesleğiniz ne olursa olsun bugünden İtibaren üç,gün kolaylık ve basarı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • lıllmıı mı mıllillııliı mı ılıııınuıııılmıı ılımlı ı mm ı ılımı mimli ninnim İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8,15 Şarkılardan bir demet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • B Ut SOLDAN SAĞA:1 Büyük Türk denizcisi.2 Dinin inanç ve İbâdet kaideleri eski dil)Maden eritme kabı.3 Boyun eğme;Giderine.4 ölüm cezası;Bir renk;Tersi şikâr.5 Bir balık;İnce kabuk.C Elek trlkte bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • VEFAT Erzincan eşrafından Hacı Mahmut ugiu askeriyeden emekli Anafaı lalar gazilerinden 1İAMDİ ANAL ARTA 25.4.9G0 günü hayata güzlerini yummuştur.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Aksaray Valde ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • NEVİN ÖRGE İle Diş Tabibi ABDURRAHMAN ARİCİOĞLU Nikahlandılar 25 Nisan 19C0 ADANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • REKTÖR ONAR'A ALTIN BİR MADALYA VERİLDİ istanbul üniversitesi Rektörü Ord.Prof.Sıddık Sanıl Onar'a dün aksam üzeri Hukuk Fakültesi Konferans salonunda yapılan bir merasimle.Koma üniversitesinin «Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • RADYODA ABİDE İÇİN KONUŞMA YAPİLACAK Arkadaşımız Necmi Onur bu akşam saat 20.30 da İstanbul radyosunda bir konuşma yapacak ve l'J15 tarihinde Seddülbahire yapılan İlk düşman çıkarmasından vo İnşa edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • Ofsete!Alınacak Oi'set Makinası Baskı Ustası alınacaktır.Taliplerin tercümeihalleriyle P.K.1146 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • Stajyer Alınacak Eli resme yatkın,askerliğini bitirmiş gençlerden FOTOLİTO yetiştirilmek üzere stajyer alınacaktır.İlgililerin P.K.1146 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Otomatik ve kefeli terazi satın alınacaktır.Bu işe ait şartname Ankarada Umum Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinden,Istanbulda Gürün Handa PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • I SİNE İMALAR B E Y O Ğ T,U ALKAZ.VK:T c 1 41 2İ 62)1 V.ahşJ Ormanlar Esrarı Maile vVindsor Türkçe.2 Toto Korkusu/Milyoner Toto Türkçe ATLAS Tel:440835)Karamazot Kardeşler Yul Bryner Marta Schell Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • Gölgeler ve Yıldırımlar MUNTAZAM adamlar vardır.Yatış saatleri muntazamdir,kalkış saatleri de unıutuzam.Çalışma saatleri muntazamdu-eğlence sualleri de muntazam.Kazandıkları purayi bilirler,harcadıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • TfBr JLJt J^ TÜRK HAVA YOllA Ri 19 6 0 YAZ TARİFESİ 25 NİSANDA BAŞLADJ Turistik geziler ve Aile yolculukları için yeni kolaylıklar Grup halinde seyahatlerde %20 ve %10 Aile seyahatlerinde 20 TENZİLAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.04.1960
  • 6 BİNDEN FAZLA LÂSIİ İ$(İSİ AÇIKTA BEKLIYO Lastik v« kauçuk sanayiinde çalışan İşyerlerinin sezon tatiline girmesiyle yalnız İstanbul'da 6 bin işçi açıkta kalmıştır.Bu miktar,çıkartma İhbarı almış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • I i YABANCI GOZU Londra'da çıkan haftalık ECONOMİST dergisi yalnız İngiltere'nin değil,bütün dünyanın en ciddî ve güvenilir mecmualarından biridir.Her tarafta politikacılar,diplomatlar ve iş adamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE YAZDIĞI SON KİTAP Onu ölümden ancak bu kitap kurtarabilir.240 sayfa x 5 renkli karton kapak içinde Fiyatı:5 lira BUGÜN ÇIKTI Umum Tevzi Yeri:Hasan Tetik Cağaloğlu Vilâyet karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü:1 Bedeli Türk lirası ile ödenmek üzere cinsi ve miktarı,ihale tarihi ve saati,muvakkat teminatı gösterilmiş olan malzemeler fiat ve teklif isteme sureti ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • MIDdbîjdbb Türkiye Umumi Distribütörü EROLA ŞİRKETİ Cumhuriyet Caddesi 123 Pangaltı Tel.484289-487225,Telg.EROLANLAR İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • SATILIK Depo veya İmalâthaneye elverişli,elektrik,su mevcut,müstakil 120 Mt2 alt kat,32 bin lira Lâleli caddesi nihayetinde TUrkell cad.132.Nişanca durağı karsısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • PARMAKKAPI Fötr şapkalarını Parmakkapı:Mağazası Hakikî Fransız Morreton takdim eder.İstiklâl Cad.64 Tel:44 17 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Mühim ilân İSTANBUL EKSPRES Gazetesinden bildiriliyor:Görülen lüzum üzerine,müessesemiz mensuplarından Mehmet ERMIŞ'in gazetemizle alâkası kesilmiştir.Muhterem müesseselerin dikkatini eelbederlz.Ali İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • KARACA TİYATROSU 1 Mayıs Pazardan itibaren her gün matine ve suarede Yalnız 15 gün için Yazan:John Osborne Türkçesi:Leylâ Erduran Sahneye koyan:YILDIZ KENTER MÜŞFİK KENTER YILDIZ KENTER ŞÜKRAN GÜNGÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • i.r n.iK İstanbul Satif Yerleri» Modern «efruçat Lfd.Ştl.IstlklSI Mefrusa* Rıza Paıa Yokuşu No.88 Rıza Pasa Yok.88 ft.vofilu L«"»ro Fr,nko wm İstiklal Caddesi Beyoğlu Mefruşat Emek sineması sok.Uya Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • 11 İtti III11IIII MIH IIlllllllilllllllllIII İlli 11IIIIIII TAKVİMDEN BİR YAPRAK I Nedamet ve ötesi.I LLI küsur senelik gazete muharririyim.Çok acaip mek-E j I tuplar aldığım,çok garip suallere mâruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • SATİLİK ARSA Etilerin ortasında İnşaata elverişli 8600 M2 sahibi eliyle ehven f tatla satılıktır.Müracaat:Tlf:44 03 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • s Bu akşam 21.15 ten İne*VBCl5& itibaren MONTEKARLO KUMARBAZI The Monte Carlo Story)MARLENE DİETRÎCH WİTTORİO de SİCA Seanslar:12 14.15 16.30 18.45 Suare:21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Kaçak Balık avlayan 7 Yunanlı yakalandı İZMİR,HUSUSÎ Türk kara sularında balık avlayan 7 Yunan balıkçısı yakalanarak tevkif edilmiştir.Midilli limanına bağlı Eleni balıkçı motorunun sahibi ve tayfalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Devriye gezen bir polis yaralandı İSKENDERUN,HUSUSÎ Samandağı İlçesi Emniyet Komiserliğinde vazifeli polis memuru Yakup Polat,dün gece devriye gezdiği sırada atılan kurşunla yaralanmıştır.Antakya hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Reyhanlı D.P.Başkanı bir adamı ezip öldürdü İSKENDERUN,HUSUSÎ Reyhanlı D.P.Başkanı ihsan Çiftçi,kullandığı jeeple 6 çocuk babası Müeyyet'e çarparak ölümüne sebebiyet vermiştir.Hâdiseyi müteakip ortada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Kendisi için kazdığı mezara gömüldü İZMİT,HUSUSÎ Kocaellne bağlı Nefsiyadis köyünde Adil Aktas,tarlasında kendisi için kazdığı mezarının yambaşında ölü bulunmuştur.Adll'in arkadaşlarına blı gece evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Trafik kazalarında dün 3 kişi öldü ADANA,HUSUSÎ Trafik kazalarında üç kişi ölmüştür.İngiltere Büyükelçiliği 2.Kâtibi Melbar Ankara plâkalı otomobil İle şehrimize gelirken Saruhular köyü yakınlarında 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • [KEYSTONE] YARICI ARDA Margarct ve müstakbel esi Anthony Amıstrong **Ill^UMnl#M Jones Mayıs'ta yapılacak düğünün hazırlıklarıyla uğraşırlarken gezmekten de geri kalmamaktadırlar.Genç çiftin yukarıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • Kum fırtınası Mısır'da 4 köyü tamamen yıktı Toz bulutları yüzünden gündüzleri de lâmba yakılıyor.2000 ev harap oldu KAHİRE,AA.Cumartesi günündenberl bütün Mısırda hüküm süren şiddetli bir kum fırtınas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.04.1960
  • [B.B.C.al İCAbl rnni AUTICI 23 Nisan Çocuk ve Haküniyet Bayramı münasebetiyle Londra'da bulunan Türk 16 NlbAN lUrLANIlOI kolonisinin çocukları için de bir toplantı tertiplenmiştir.Resimde,Londra radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • uyuk Eseri Rauf beylerin,Vehip Paşaların,Çerkeş i ılımı ve Kesitlerin,btttUu YUzelllllklerln,kaldırılan Hilâfet ve Saltanat II.ınedanı ınensuplarınııı,bütün TUrkiya düşmanlarının,elele vererek aleyhim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • 1360 MANİSA NESİR 1 BAYMAMI SERİSİ J PTT Emisyon programına dahil serilerden 1960 5 Manisa Mesir Bayramı hâtıra serisi 17 Nisan giuıü te-ğ=daviile arzedilmiştlr.HŞ Dört puldan ibaret se-ri Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • ula m ı—ı ı ıllll ı ıı.r^g^—mmmm MALİYE VEKÂLETİ AMORTİSMAN VE KREDİ SANDIĞI VERGiSıZ TAHVİLLERİ MALİYE VEKÂLETİ Amortisman ve kredi Sandığı %S faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 70 Bölgesi Deposu Cinsi istif Parti Miktarı Muhammen teminatı No.No.Adet M3.Dsm.3 Bedeli Lr.Kş.3 1 194 71.832 252,80 1362.00 7 2 71 61.038 259.20 1186.00 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • SSr/Güzel kalmak UNOİİN KREMli için iTe,0 'Q TUVALET SABUNU İLERİ KİMYA SANAYİ A.g.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • CİCİ CAN eOSGOCAMAN f B» AĞA ÖVUE Bi DENE e-AR\YUAN DURU MUP DELO AtOSOtvi.SEN?AĞA BU,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • uu-oe Bu AKSA** KER,VU»M OTJTUNİN BUj ESMADA BİRAZ SOSKA «EgMAM 07Q.W/V KukJUP TEUBPONV ÇAL.AR.yg.KEKVilfcl »euuOP.PEKİ V.B.ZJOJ- NNy-4 KİŞİLİK ygg-1 ZJEL-PBTSU.UÇjjCVİV m„.guPAyA GEJ-'tSL VB GÖRÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • PARA VE AŞK 83 Kaza hakkında sana tafsilât verdiler ini?Hayır.Yaralı ki/senin samimî dostun değil mi?Değil,birkaç kere görüşmüştük.Allah Allah.öyleyse neden mutlaka senin kan vermeni istedi? uk şımarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • ¦HİÇ f 2ANNET-OlAA. 3B-EM tcfAASETOWA«İDJ Ki ÇIKSIN ©EN KfAASE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • ODADAKİ A/VAN.ZARA S t SENl* ÇOfc SAŞlKTACAtc-TlriL^ MB- 3RANVÎL,UE.ÇOK DiKI ATI_OL.PEKİ PEKİ—v KAPINıtN ¦'ÖNÜMDE SE.Ni BEJcuî- ECE 3İZ.ISTB ANAHTARI.Al-DIM;SENl fcptü Bir.sürpriz ©Etcı-iyoK.şu AA1U.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.04.1960
  • At_V0.1 BAK S/İNA ÜS 3İJNu MED.yEL.ERi GETİRDİM.SAAT SONRA yE.TKti KES Şu GuRZJLTuyij BH AE.TKC.TZ tf HAAAZû'NIN I GETlROlGı OVuNCûk;uM^,VEÜ TE-KER.TEKER.tClEAA\Ş.evet.yauNe ı pv» A.OuKuyoR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • MODA CİNAYETİNİN HAKİKİ KAATİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ Baştarafı Birincide Savcı Ali Yağcıoğlunun hâdise günü «Bu lj artık tamam» diyerek ısrarla tevkifini İstediği Muştala Uğuz 94 günflenberl cezaevinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • OTOMOBİL SOYAN ÇETE YAKALANDI t BnşUvajt Birhıchh?dılar.Bunlardan Güngör Tekln'in jandalma,Celâl Dursun'un l»e deniz eri oldukları anlaşılmışı ir.LUSİ'NİN İTİRAFI Fatih'in Haydat semtinde oturan gangs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Rhee'nin partisi Meclis ekseriyetini kaybetti t Baştarajı Birincide üzerine makineli tüfekle ateş açılmıştır.7 kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirilmektedir.Nümayişler Başkan Syngman R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Şampiyon Beşiktaş F.Köye hazırlandı t Baştarafı AlUncida lindeki sözlerini dün bir kere daha tekrarlamıştır.FERİKÖY DE ÇALIŞTI Artık millî lişde büyük bir kuv-vet olduğu şüphe-götürmeyen Feriköy takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • SATILIK Müstakil Ev,Daire ve dükkânlar Fiatlar fevkalâde ucuzdur.Tediyede büyük kolaylık yapılır.Su,elektrik,telefon,kanalizasyon vardır.Florya'nın eti iyi muhitidir.Müracaat:Baiiyckupı Yeni Vakıf İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • ÜÇ RUHLU KADIN İKİ OSCAR ALDI Birleşik Amerikada Üç Ruha birden sahip olan ve hâlen yaşayan bir kadın tıp âleminde fırtına koparmıştır.Eve White adındaki bu kadın,geçirdiği buhranların sonunda kötü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Şeker Sigorta Anonim Şirketinden İLÂN 23.3.1960 tarihinde toplanan Şirketimiz HİSSEDARLAR UMUMİ HEY'ETİ KARARLARI 1 1Ü59 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki İdare Meclisi ve Murakıplar raporlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • ahkik heybetlerine fevkalâde yetkiler t Baştaraft Birincide eında kurulan geçici bir komisyona havale edilmiştir.C.H.R mebuslarından Alalay Akan ve Aralan Bora'nın da alındığı komisyon dun akşam İlk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Prof.Baade 'istikrar programı verimli olmaya başladı,dedi İf Baştarafı Birincide ha iyi bir neticeye varması için şu 3 Noktaya dikkat etmek daima faydalıdır:Mevcut sanayi bölgelerinin kapasitelerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Uşak hâdiselerinin dünkü duruşmasında 9 Vali itham edildi t Baştarajı Birincide na ehemmiyet vermediğini söylemişlerdir.Yarbay ve Binbaşı müdahalede bulunmamaları İçin de vilâyet makamında fuzuli olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • İLAN Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:960/14 İ.Ş.Hüsnü Karaoğlu ve sairenin şayi hissedarı bulundukları Çengelköy mahallesi,Çengelköy caddesinde kâin en eski 29,eski 2,4 yeni 46,48 taj 50,52 kapı 146
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Devlet Malzeme Ofisince 100 adet dol&plı para kasası mubayaa edilecektir.2 Buna ait şartname bedelsi?olarak Ankarada Genel Müdürlük Ticaret Şubesi İç Mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • TAKSİTLE ARSA SATIŞI ANKARA BELEDİYESİNDEN ı Aşağıda semti,ada,parsel numaralan 1e muhammen bedelleri ve teminat akçaları yazılı arsalar,muhammen bedelleri 15.000 liraya kadar olanlar açık arttırma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • 4 Oskar alan şahane film 1958 yılı on iyi kadın artisti mükâfatını kazanan JOANNK WOODWARD'm yarattığı tSSiTE &JSİNEMÂSI fJ€ KUHLIJ KADIM Orijinal Sinemaskop THREE FACES OF EVE)Joamıe VVoodvvard David
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • HİCRÎ 1 SALI Ki:Mi 137^ 26 137» Şevval i NİSAN NİS4B 29 1 19 6 0 13 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 5.0G 10.06 Öğle 12.12 5.13 İkindi 1601 «02 Akşam 19.00 12.00 Yatsı 20.40 1.42 İmsak 3.12 8.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • İLÂN Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünden:1 Bedeli TL.ile ödenmek üzere Burgu,Madenî kap,Silin» dirik kap vs.22 kalem Laboratuar malzemesi fiat ve teklif istem» usulü ile satın alınacaktır.2 İhale 2/5/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • HALI YIKAMA FABRİKASI KİRIUTOZIU HALILARINIZI YIKAMAK IÇIIİ BİR TELEFON KÂFİDİR.»AAMI lVJUH» t m^rıy* I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • KELİMESİ İOO KURUŞ SATILIK EMLÂK BOCAZ1Ç1NDE,Bebekte.2000 Mİ bahçede,denize nazır köşk O.ou Uuu 22 43 70/48,0 İŞ Hain arsası.Fındıklı caddesinde 350.000.22 43 70y48.1'lYEKLÜTl caddesinde arsa.Kolbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • GECEKONDULARDA YENİ BİR CİNAYET t Baştarafı Birincide ler de kaçmakta olan kaatill yakalamağa çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlard.r Telefonların bozuk olmasından dolayı,vaka karakola ancak saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • Belediyemize kanunî evsafa haiz 25 lira aslî maaşla fen kalfası alınacaktır.Taliplilerin 30 Mayıs 96ü tarihine kadar evrakı müsbiteleri ile birlikte müracaatları ilân olunur.221C2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.04.1960
  • İRAN'DA DEPREM:3000 KİŞİ ÖLDÜ t Eaşfara/ı Birincide şiddetli hissedilmiş ve şehri harap etmiştir.Gece ikinci bir deprem ayakta kalan binaları da yıkmıştır.Şehir bir toz bulutu altında kalmıştır.Deprem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp.Beşiktaş 3G 28 7 1 67 14 63 9 G.Saray 38 24 10 4 74 23 58 18 F.Bahçe 35 25 5 5 85 38 55 15 D.Spor 35 17 11 7 47 35 45 25 îst.Spor 37 13 15 9 38 33 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • İST.MAHALLİ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A I P Kp,Eyüp 20 16 Taksim 20 13 B.Spor 20 9 Hasköy 19 10 Galata 19 10 V.Direk 19 10 Sarıyer 20 7 Anadolu 20 7 B.Beyi 18 5 Süleym.19 4 D.Paşa 19 3 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR Spor Toto'da Altıncı Hafia Bu hafta Spor Toto'ya milli ligden 10 ve istanbul mahallî liginden 3 maç dahil edilmiş bulunmaktadır.İki İzmir takımının Göztepe ile Altınor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • Bu hafta Davis kupasında tenis millî takımımız ile karşılaşacak olan Brezilyanın iki raketi.Solda Joze Manderino,sağda Ivo Riberia.BREZİLYALI TENİSÇİLER DÜN ÇALIŞTI CUMARTESİ ve Pazar günleri Davis Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • istanbulspor yıpranmış şöhretlerini satıyor İstanbulspor kulübü de kadrosundaki yıpranmış şöhretli futbolcuları satışa çıkarmak ve arzu edenleri serbest bırakmak kararındadır.İdareciler Istanbulspora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • Galatasaray'ın Avrupa turnesi bugün başlıyor Seyahat 25 gün sürecek.Sarı Kırmızılılar 28 Nisanda Belçika'da Anderlecht ile karşılaşıyor AVRUPA'da 25 günlük bir turneye çıkacak olan Galatasaray futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • Serbest Güreş Millî Takımı açıklandı 30 Nisanda İran güreş millî takımı ile karşılaşacak olan Serbest güreş millî takımımız dün açıklanmıştır.İranlılara karsı çıkacak takımının şu şekildedir:52 kilo:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • İzmirsporlu Güven F.Bahçede Oynamak isliyor İZMİR,HUSUSÎ Haziran ayında mukavelesi sona eren 8 İzmirsporlu futbolcunun kulüpten ayrılması ihtimali idarecileri düşündürmektedir.Mukavelesi sona eren fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • Avrupa'da bir turnede bulunan İstanbul basketbol şampiyonu Darüşşafaka takımı dün ikinci müsabakasını da kazanmıştır.Resimde Vesil Siyahlılar ilk maçta yendikleri Amerikan ordu takımı ile bir arada gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMI İLÂN EDİLDİ 14 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde yapılacak II.İstanbul Milletlerarası Voleybol Turnuasına iştirak edecek millî takımımızın nihaî kadrosu dün belli olmuştur.Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.04.1960
  • Şampiyon Beşiktaş F.ICöy'e hazırlandı Yarın Millî Ligde 37.karşılaşmasını yapacak olan Siyah Beyazlılar Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutacağız» dediler.Feriköy de iddialı sı ŞAMPİYON Beşiktaş,ınül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor