Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • BOLSOY BALESİ [İLHAN DEM1REL1 «Ev Ekonomisi Dernejj'" tarafından İstanbul'a davet olunan Kus Bolsoy balesi adına müdür Anastasya Kankova dün bir basın toplantısı tertiplemiş ve «2 memleket Başvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Kızıl Çin Başvekili Hindistan'a geldi YENt DELHİ.RADYO Komünist Çin Başvekili Çu-En-Lai Hint Başvekili Nehru ile görüşmelerde bulunmak üzere dün Yeni Delhi'ye gelmiştir.Hava alanında Başvekil Nehru ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • [FOTO PARKİ IIAD?I PİDnİ Pulliaın'ın makalesini iktibas eden Nazilli Keıvan Gazetesi sahip ve yazı işleri müdürü Azmi HKIr»#t Krdenı de kendisine verilen 4 aylık mühlet sona erdiğinden evvelki gün 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Japon madencileri polislerle çarpıştı TOKYO,RADYO Kivuşu adasının Kuzeyindeki Fııkuoka madenlerinde polisle maden İsçileri arasındaki bir çarpışmada 40 ilâ 100 kigi yaralanmıstıı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN-PARA İKRAMİYELERİ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Dahiliye Vekâleti de bir tebliğ neşretti Tebliğde Ankara'daki nümayişin tertipli olduğu bildiriliyor ANKARA,AA.Dahiliye Vekâletinden tebliğ edilmiştir:«19.4.1960 sah günü Ankara'da Kızılay meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • 50 milyon dolarlık Batı Almanya kredisi için anlaşma dün imzalandı ANKARA,HUSUSÎ Federal Almanyanm Türkiyeye açacağı 50 milyon dolarlık kredi ile ilgili anlaşma dün Bonn'da Türkiye Bü-•yük Elçisi Sett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • jfcrrrııvrr".jj:j-'ıTır")f ı ı JMM" [ÎLHAN DEM1REL1 Amasva şilebinin ambar döşemesi altından çıkan tabanca ve mermiler.AMASYA ŞİLEBİMDE kaçak eşya bulundu Ambar döşemeleri altından 80 tabanca 20 bin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Belçika Kongosunda iki kabile harbe tutuştu LULUABOURG Belçika Kongosıı)A.A.Baluba ve Lulua kabileleri arasın* daki yeni çarpışmalarda beş kişi ölmüş,bunların parçalarımı?vücutları bulunmuştur.Kulübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Dört senedir aranan bir çocuk bulunamadı Dört sen* evveı Sarıyerde Sultansuyunda kaybolan Erdoğan Büyükkeser adındaki çocuk hâlâ bulunamamıştır.Çocuğu kaçırdıkları iddlasiyle Ağır Ceza Mahkemesine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Bir gazinoda müşteriler arasında kavga oldu ANKARA,HUSUSİ Kızılcahamam kazası Soğuksu gazinosunda eğlenmeye giden kızlı erkekli bir grupla gazino müşterileri arasında büyük bir meydan kavgası olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Bayar,Menderes ve Zorlu Paris'e gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu 8-11 Haziranda Fransayı resmen ziyaret edeceklerdir.De' Gau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • 4 üncü tebliğ ay i nl and ı Tebliğde,Ankara'da dünkü nümayiş hâdisesinin de Tahkik Encümenince göz önüne alındığı belirtildi ANKARA,AA.CUMHURİYET Halk Partisi ile bir kısım hasmın faaliyetlerini tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Cİİ7E CIÂINAÂI Amerikalı bir ressamın çizdiği bu tablo,istikbalde Atlas Füzelerinin muhtemel yer altı iisrVfct wlUIIIMUI irrinl gösteriyor.Solda,füze bütün hücumlara karsı emin olan bir siloda bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Atatürk Roferdam'da 7 N filme alınacak,te bir lâleye adı veriyor layıs'fa yapılacak tören levizyonla yayınlanacak İstanbul'dan giden lâle soğanları da o gün Hollanda'ya varacak ANKARA,HUSUSÎ HOLLANDAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Dünya,Ulus ve Demokrat izmir gazeteleri toplatıldı Dünya,Ulus ve Demokrat İzmir gazeteleri dün toplattırılmıştır.Toplatma kararı Meclis Tahkikat Encümeni tarafından konulan neşir yasağına riayetsizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • [T.H.A.I 4 sene önce Mısır'da el konan Kurtaran» adlı tahlisiye gemisi ser-j-best bırakılmış ve dün limanımıza gelmiştir.Gemi Foça açıklarından geçerken bir müddet evvel denize düşmüş askeri bir uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • İskenderun'da dün dolu ve yağmur zarar yaplı Seller tren yolunun 100 metrelik kısmını bozduğu için seferler aksadı.Mahsul de geniş ölçüde hasara uğradı İSKENDERUN,HUSUSİ DÖRTYOL mmtakasında şiddetli y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • [İLHAN DEMÎREL] Kendisine atfedilen suçu reddeden sanıklardan HÜSEYİN EMİNOĞLU KAHVE KAÇAKÇILIĞI DAVASINDA,SANIKLAR SUÇU REDDEDİYOR Hüseyin Eminoğlu,dün de arkadaşlarının yüzüne karşı,25 tonluk kahve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Prenses Margaretin düğün merasimini 300 milyon kişi T.V.de seyredecek LONDRA,RADYO Prense» Margaret'in 6 Mayısta yapılacak olan düğün merasimini 300 milyon insanın «eyredeblleceğl tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Malezya'da fevkalâde durum kaldırılıyor LONDRA,RADYO Yeni Malezya Kralı İsmettin Alem Şah.komünist tedhişçilere karşı 12 seneden beri yapılmakta olan mücadelenin zaferle neticelendiğini ve yürürlükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • Altı esrar satıcısı dün polisle çarpıştı l/MIK.HUSUSÎ Altı sabıkalı esrarcı ile polisler arasında silâhlı çarpışma olmuştur.Cako Cahit,Patlakgöz Kenan,Garson Sami,şoför Hüseyin,şoför Cemil,Arnavut İhs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1960
  • T Kore'de dün cereyan eden lıâdiscler esnasında Vj kişi ölmüş,00 kişi de yaralanmıştır.Yukarıdaki resimde Seul'du cereyan eden hâdiseler esnasında,nümayişçilere mâni olmak isteyen polisin yaptığı kord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • v İKTİSAT ve TföMET Hazırlayan:Dr Halûk CILLOV ithalât rejiminde değişiklik 1 0N«an 196û tarihli Res-I ^mt Gazete'de neşredilen i W bir tebliğ.Dördüncü İthal Kotalarıyla birlikte yayınlanan ithalât ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Gfynos süper wHire Diş Macunu için Özel olarak hazırlanıp İstanbul Radyosunda 19 Nisan saat 18,30 da yayınlanan ALTIN KÜPÜ Programının suallerini ve müsabakaya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • VIKANM'MAVİ^ Parker* in yıkanir mavi mürekkebinin leketeieri iık su ve sabunla Çikar.SOLVEX İHTİVA EDEN YEGÂNE MÜREKKEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • PASTACILAR,SEKERCİLER ZÜCCACİYECİLER İTHAL MALI Renkli,Resim!Kabartmalı madenî kutular,»tısa çıkarıldı.GUıün Han 45S Tel-27 13 30 f20926)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Oeakl Tahammülünüzü aşan bir güçlük kargısında kalsamz da sabrediniz.Sonu iyi.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bir vaziyeti düzeltmek lüzumunu duyacak ve buna muvaffak olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • Son para yatırma tarihi:22 Nisan TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Dini duygular itibariyle kıymetli;Tersi yemek.2 Kütü işte yardımcılar;Bir ay.J 3 Sıklaşma koyulaşma yoğunlaşma;Hata'nın baş-2 langıcı.4 Karı Halk dilinde)Usta.5 Müsaade,3 6 Hekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • TAMİR EDİLEN «İZMİR» MAYIS İÇİNDE GELİYOR Almanyada tarnlr edilen İzmir yolcu gemisi Mayıs ayı İçinde îstanbula gelmiş olacaktır.Hâlen Bremen limanında seyir tecrübeleri yapıaln «İzmir» 19 Mayıstan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • ELEKTRİK CİHAZLARINI İ.E.T.T.TAMİR EDECEK Evlerdeki elektrikle çalışan bütün cihazları I.E.T.T.İdaresi ekipleri tamir edecektir.Kurulan hususi servisler,elektrik ocağı,ütü,elektrik fırını gibi cihazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Sabahat Cihangirin sevgili eşi Laml,Lamla,Şaban,Hami,Hatice ve Vahit Cihangirin sevgili babaları,Selahattln Cihangirin sevelll ağabeysl,Ayşe ö/enin sevgili kardeşi,İstanbul,Ankara Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • TEŞEKKÜR Muvaffakiyetli bir ameliyat ilemuzdarip bulunduğum hastalıktan beni kurtaran Doktor Marko Benbenaste'ye gerek ameliyat esnasında ve gerekse ameliyattan sonraki nekahat devremde gösterdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • VEFAT Burhaniye Eşrafından merhum Hacı Ethem Beyin ve Merhume Huriye Hanımın oğlu,merhum Mehmet ve merhume Zehra Tarlıanın damadı.Makbule Pazarbaşının zevci.Tüccar Tahlr ikbal'in ve Doktor Muammer Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • Ankaralı milyonerin ölüm sebebi anlaşıldı üç gün evvel Beyoğlu Ömer Hayyam caddesindeki garsoniyerinde koma halinde bulunan ve kaldırıldığı hastaharıcde can veren Ankaralı milyoner Hilmi Cihangir'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • o i 111111111111111111111111111 11111111111111111111M11.1111111111111111111111 11.11111.IIII İlli HIK.FASULYA T^ ASULYA iyi yemektir.Ben fasulyayı çok J^ severim.Benim bir arkadaşım vardı,o da fasuly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • GARANTİ 6 Nisan çekilişinde 120.000 »uykazanan sizin gibi sayın bir müşteriydi.7 Haziran çekilişinde 120.000.»kazanacak,gene sizlerden biri olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • Not tahrifi ile ilgili tahkikat sona eriyor Hukuk Fakültesinde not tahrifi ve sahte diploma suiistimali tahklkatıyle İlgili olarak,dün durumu şüpheli görülen mezunların İfâdeleri alınmıştır.İfâde vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • 649 müesseseden 342 si para cezasına uğradı Evvelki gece G saat devam eden bir kontrolda Belediye Zabıta ekipleri 649 müesseseyi teftiş etmiş,bunlardan 342 sine para veya İhtar cezası vermiştir.Kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • Satılık Kamyon Çok temiz vaaiyette,tenteli,kısa şasili 'S 1/2 tonluk IN-TERNATIONAL marka kamyon Bebek,Cevdetpaşa Caddesi No.128 de görülebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • SİNEMA!ar] lî E Y O Ö L U ALKAZAR Tel:44 25 62)Âdem İle Havva Huzretl Isanın Hayatı)İtalyanca.2.hafta)ATLAS Tel:440835)Sönen Yıldı?Donald O'Connor İng.EMEK Tel:44 84 39)Onlkl öfkeli Adarn Henry Fonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1960
  • ^111 II II II I İlli Mllllini I ll !l II I IJİIMII I III I I llllil I II l IİIM II I I II I İlli I II.I.i II I I I I X 1.I II I I İlki I I M I I I I I.I J I L.I I I IIJ 1 I I M il 1 I,r.İSTANBUL 727
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA kampları burulacak Tuzla,Marmaris ve Bodrum'daki kamplara muhtelif memleketlere mensup gençler katılacak Memleketimizde gönüllü çalışma kamplarının açılması İçin faaliyete geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • DOĞUBANK İI HANI'nda ODA,MAĞAZA ve DUKKANLAR'ın KİRA BEDELLERİ 5.4.1360 TARİHİNDE BELEDİYE ENCÜMENİNDEN ÇIKMIŞ OLDUĞUNDAN Kiraya Verilmeye Başlanmıştır MÜRACAAT:Sirkeci DOĞUBANK İS HANI Kat I.Kiralama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • ÇAMAŞIRINIZI İSTİYORSANIZ.Pakl ÇAMAŞIR TOZUNU KULLANINI PAKLAR İle İsiniz daha çabuk biter PAKLAR sabundan daha iyi temizler tm PAKLAR yağ ve kirleri derhal eritir.PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU hem makine hemde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • TÜRK HAVA YOLLAR!ANONİM ŞİRKETİNDEN Yeşilköy atölyelerimizde birikecek yanık motor yağları teklif almak suretiyle satılacaktır.İsteklilerin Şişhanede THY Malzeme Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara EKZEMA MERHEMİ Piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • İLÂN İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 59/3164 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar Verilen Frankental markalı baskı makinesinin 25/4/960 tarihinde saat 12 den 13 e kadar Nuruosmanıye Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • İlk sayısı kapışılan bu harikulade mecmuanın 2NCİ SAYISI YARIN ÇIKIYOR Bu sayıdaki yazılardan bazıları Zeki Mürenin kaleminden seyahat hikâyesi Saime Sinan öldü mü?Belgin Doruk Ayhan Işık ve Muzafier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • t BoyiE SÜRÜP G-l&EOT&îtf zANKiETMÎyoRUM.PAŞA NÎHAYET YUMüSA/AZAKTlR.NEDE OLĞAR.UHSAR AYlARfcAM SONl*A BlP.5ABAH.kSNpWı hiç Ivî hissetmiyorum ABDÖICANSAZ.ÜŞÜTTÜM SAÜBA_11İI11 r^3 HAYRX?IA ABI UUAM BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • YAKALAMA MÜZEKKERESİ Suç Firar.Maznun İLYAS KAHRAMAN,Mehmet oğlu,1930 D.lu,Tugay Bando Bl.erlerinden.Aslen Of kazası Harvel köyü halkından olup İstanbul'da ve diğer muhtelif yerlerde çalışan seyyar ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • DİKKAT Kilit marka soğuk tutkal tahta yapıştırmakla beraber tarsmisyon kayışlarını da yapıştırmak suretiyle de fevkalâdelik arzeder.Tünel Cad.34 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • SATILIK Pres makinesi 25 tonluk ve 16 tonluk Elektrojen Grubu 13 HP.ve 25 HP.lik Müracaat:Çankoç Müessesesi Sirkeci Tel:22 00 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Bugünden itibaren LÜKS SİNEMASINDA SATILIK KADINLARIN İNTİKAMI filminde EDDİE CONSTANTINE DİANA DORS ODİLE VERSOİS Londra'nın bir fuhuş yuvasındaki Entrikalar.Londra Taksi şoförlerinin mücadelesi.Mace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren EMEK'te Dünya Caz Kralı LOUİS ARMSTRONG'un Meşhur orkestra şefi Leonard Bernstein iştirakiyle çevirdiği büyük müzikal film:ALTIN TROMPET SATCHMO THE GREAT)Diğer Rollerde:W.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Eleman Aranıyor Müessesemiz kalite kontrol laboratuarında çalıştırılmak üzere eczacı,kimyager ve teknisyen alınacaktır.Taliplerin Levent'te E.R.Squibb And Sons ilâçlar A.Ş.Personel Şefliğine müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • PS-Dikkat susuz,fırcasız,sabunsuz,traş Pİ kremi ile olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Nüfus cüzdanları Yerine Kimlik Kartı verilecek Askerlik durumları için şubeler ayrı belgelcı hazırlayacak ANKARA,HUSUSÎ Mevcut nüfus cüzdanları yerine vatandaşlara kimliğini belirtecek birer yapraktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Elçilik Müsteşarları arasında değişiklik ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti bazı Büyükelçilik müsteşarları ile başkonsolos ve baş kâtipler arasında değişiklikler yapmıştır.Meksiko Büyükelçiliği müsteşarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Bir kadın cezaevinin damını delip kaçtı MANİSA,HUSUSÎ Demirci Cezaevi mahkûmlarından 45 yaşında Fadime Acar,evvelki gece hapishanenin damını delerek firar etmiştir.Firari kadın aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Bir çoban kolları bağlanıp su dolu hendeğe atıldı TURGUTLU,HUSUSÎ Urganlı köyünde hayvanlarını otlatmakta olan 15 yaşında Kadri Zorlu,iki kişi tarafından elleri ve kolları bağlanarak içi su dolu bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Bir köy kavgasında iki kişi öldürüldü AFYON,HUSUSÎ Emirdağ kazasına bağlı Beyköyünde çıkan kavgada iki kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştır.Arazi ihtilâfı yüzünden başlıyan kavgada taş,sopa ve bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • İki kız kardeş tren altında kaldı MALATYA,HUSUSÎ Fevzipaşa İstikametine giden yük katarı Beylerderesl mevkiinde merkeple bahçeden dönmekte olan 12 yaşlarında Muazzez ve kardeşi 7 yaşlarındaki Ze'ihaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Çekirge ile mücadele için İsrail'den beş uçak geldi İSKENDERUN,HUSUSÎ Urıa ve havalisinde çekirge âfeti İle mücadele etmek İçin Israilden 5 uçak gelmiştir.Uçaklar benzin İkmali yaptıktan sonra Urfaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • I Doktor Saib Toygarh E ii LÜM bütün mahlûkat için tabiî görülmesi gereken bir hâ-I Ç J dişe olmasına rağmen doktor Saib Ali Toygarlı'nın vefatını i gazetelerde okuduğum zaman hayretle durakladım.Bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Güney Afrika polisi kütle halinde tevkifler yaptı "Evde kalma,kampanyasına mâni olmak için polis ve ordu harekete geçti LONDRA,RADYO Güney Afrika Kongresi'nin Afrikalıları bir hafta müddetle «evde kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Kore'de «Honest John» denenecek SEUL,RADYO Birleşmiş Milletler Kumandanlığı dün Panmunjon'da yapılan bir toplantıda Kuzey Kore'nin bir talebini reddetmiştir.Kuzey Koreliler,Güney Kore'de yeni tip «Hon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Çimento yüklü bir motor sisten parçalanarak battı İNEBOLU,HUSUSÎ Limanımızdan Slnop'a gitmekte olan 200 tonluk çimento yüklü Mehmet Kaptana ait «Koyunoğlu» motörü,İnceburunda sis dolayısiyle kayalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • Yunan asıllı 800 Amerikalı geliyor NEW-YORK,Hususî muhabirimi» İSKENDER SONGUR'dan Patrik Athenagoras'ın daveti üzerine aralarında Amerikadaki Ortodoksların ruhanî lideri Başpiskopos Yakovos'un bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1960
  • DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Devlet Malzeme Ofisince 100 adet dolaplı para kasası mubayaa edilecektir.2 Buna ait şartname bedelsiz olarak Ankarada Genel Müdürlük Ticaret Şubesi İç Mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün B" a a a paal uyu.k Eseri Onlar kolayca anlayacaklardır ki.çürümüş bir hanedanın,Halife Unvaniyle haşinin üstünde zerre kadar uzaklaşmamasına imkân kalmayacak surette muhafazasını mecb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • PARA 1 Her şeye rağmen nıisis Gassner'in hayasız bir kadın olmadığına eminsiniz değil mi?Elbette eminim,nıisis Gassner namuslu bir kadındır.Şimdi namuslu,hayalı,kibirli bir katlının ne kötü bir duruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • BALIKÇILIK BU YIL ÇİROZ,GECEN I YILDAN BOL OLACAK SITKIi(ÜNER 1 Hatırlarda olduğu üzere,uskumru bu seııeki ini-f sinde Marmaraya akışında)geçen seneye nazaran daha bereketli av verdi.Avcılık,uzun müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • PU5TİK BADAMA BCtYAURI "iri dMi mm x PLASTİK BADANA BOYALARI satışa arzedilmiştir.Her turlu dekor ve panolar İçin Salon.Sinema,Gazino,Otel dekorasyonları için Ev,Mektep,hastane,Otel duvarları için Fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI Çift parçalı ALEV Boru lu teshin kazanlarımız AMERİKAN ve ALMAN normuna göre seri halinde imâl edilmektedir.Kazan ihtiyacınızı i temin.etmeden i Fabrikamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ ERKEK KISMI Robert College)Müdürlüğünden:1960 Jütî 1 öğretim yılında Robert Kolejin Lise Bölümünün Hazırlık ve Birinci sınıfları ile Yüksek Okul Bölümünün Kız ve Erkek)hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • Gıda ve İhtiyaç Maddeleri-GİMA TAŞ.Manila Haİat İthal Edilecektir EVSAF ve MİKTAR.Sipariş edilecek olan Manila halatlar British Standard Specifications 2052/1953 evsafına tam uygunlukta en iyi cins,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • SUNİ İPEK İPLİĞİ SATIŞI SANAYİCİLERİMİZİN DİKKAT NAZARINA Hollanda'da Amhem şehrinde kâin N.V.INTERNATIONAL RAYON TRADING COMPANY Firmasına ait E N K A ve B R E D A Fabrlkalart mamûlâtı:55 18)ve 100 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • «1foJr,i BuT.ç'BEMKVA W,ç MOÇUAAA ĞiTMEDU JOHNMy o» U=BE AUÂtCANS fc4ı_i wsADı 5tNı Soy.1 UEy^MİSMık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1960
  • JOHNNY HAZARD 0£fcW/v IŞ £ı YAHOttgt ZAMAM 5o«VA/y iV/jyi«e-7t.e-S.iç/nde oo-HAB^ KAUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Dünya,Ulus ve Demokrat izmir gazeteleri toplatıldı t Baştarajı Birincide hangi bir hâdise olmamıştır.Sadece tebligatın Savcının mührünü ihtiva etmemesinden dolayı Ulus mesulleri ile polis arasında ufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Kıbrısia müzakereler lekrar başlıyor İngiltere müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı dün Adaya döndü I.EFKOŞA,RADYO İngiltere Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı Mr.Amery,Kıbrıslı liderlerle üsler mevzuunda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • kore'de nümayiş isyan halini aldı fr Baştarajı Bimıcide Sükûnetin temini İçin Seul'e bir piyade tümeni ve bir tank bölüğü sevkedllmlş,resmi daireler asker kordonu altına alınmıştır.SARAYA HÜCUM Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • 4 üncü tebliğ yayınlandı t Baştarafı Birincide nlmize vücud veren tahkikat talebinin gayri meşruluğundan bahsetmiş ve en* tümenimizi «baskı rejiminin kanun dili bir parçası» kelimeleri ile tavsif etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Murat Güler,İrlanda Kanalını geçmeye teşebbüs edecek LONDRA,RADYO Man.denizini İlk defa olarak geçen Türk yüzücüsü Murat Güler «İmdi de irlanda kanalını geçmeye teşebbüs edecektir.Londra radyosunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Basketbol millî takım namzetleri çalışmaya başlıyor Roma Olimpiyatları eleme turlarına hazırlanan basketbol milli takım namzet kadrosunda bulunan İstanbullu basketbolcuiar yarından İtibaren çalışmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • BİR TACİRİN 9500 LİRASI ÇALINDI Sirkecide bir otelde yatmakta olan Hasan özdemlr İsimli Eskişehirli tacir dün Mısırçarşısında dolaşırken,meçhul bir yankesici tarafından 9500 lirası çalınmıgtır.Suçlu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Ayağı kayıp denize düşen adam boğuldu Emlnönünde seyyar satıcılık yapan Necip Baran dün Tahtakale Hasır İskelesinde dolaşırken ayağı kayarak denize düşmüştür.Etraftan yetişenler tarafından denizden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • isviçre'de televizyonda Türkiye hakkında bir film gösterildi CENEVRE,HUSUSÎ Bir müddet evvel Türklyeyi gezen Jean Thevenot ve arkadaşları,televizyon yayınında Türkiyeye ait konferan» vermişlerdir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • Ordu futbol takımımız 1 Mayısta kampa giriyor 15-22 mayıs tarihlerinde Cezayir'de Oran şehrinde yapılacak olan Dünya Ordulararası futbol şampiyonasına iştirak hakkını kazanan Ordu takımımız 1 mayısta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • MALİYE VEKALETİ AMORTİSMAN VE KHEDi SANDI©!VERGİSİZ TAHVİLLERİ İt MALİYE VEKÂLETİ Amortisman ve Kredi Sandığı faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan 1960 tarihleri arasında herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • LANCIA KAMYONLARI RAMBLER OTOMOBİLLERİ ATLAS LÂSTİKLERİ için Münhal Vilâyetlerde ACENTELİK verilecektir.SÖKER TİCARET LIMITED ŞİRKETİ Vali Konağı Cad.19/21 Harbiye,İstanbul TeU:48 35 26 Telg:Sökerllm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • HAYVAN ve AHIRLARDAKİ HAŞERELERE KARŞI »KORUMA TARIM İLAÇLARI A:Ş.ö«Şyg|lü İSTANBUL Tel:44 76Ş0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 137» 20 1376 Şevval NİSAN Nisan n 19 6 0 7 VAKİ T VASATÎ EZ ANÎ Güne» 5.13 10.20 öğle 12.13 5.20 îkindt 16.00 9.07 Akşam 1854 12.00 Yatsı 2031 1.99 îmsâk ı-3 24 8.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • ftfliilsııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul mudur HASAN YILMAER Barıldığ\Ytr:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • AFSAPOGLU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRli ve TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK iÇiH BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • ÇOCUK ARABALARI PUSET ve BİSİKLETLERİ Fabrikamızda 18 muhtelif tip ÇOCUK ARABASI PUSET 2 va 3 takarlakli BİSİKLETLER imâl edilmtktıdir.ı TEMİZ İŞ KOMANDİT ŞİRKETİ Fabrikası:LEVENT İstanbul Fabrika Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK 0 İŞ Hanı,arsası Sirkecide 750.000 lira.22 43 70/48.0 340.000 Kal,Şişli tranvay caddeimde önü arkası açık bol güneşli manzaralı.22 43 70/48.0 300.000 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.04.1960
  • K I Sh HABERLER v.v V-f,v FENERBAIIÇfc.Uiare Heyeti geçen devreden alacaklı olan Seracettin,Nedim,Yüksel ve Akgün'Un geri kalan transfer ücretlerini önümüzdeki günlerde ödeyecektir.Profesyonel olmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • SAİT ALTINORDU izmirspordan ayrıldı İZMİR,HUSUSÎ Sami özok ve Feyzi Kâhyaoğlu'nun istifalarından sonra İzmirspor idare heyetindeki huzursuzluk devam ederken Sait Altınordu dün antrenörlükten ayrılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Vefa Kulübü,Hilmi hakkında karar vermedi HİLMÎ Kiremltçi'nln Galatasaraya transferi ile ilgili olarak dün akşam bir toplantı yapan Vefa idare heyeti reis Selâhattin Karayavuz Ankarada olduğu için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • NASUH AKAR YUNANİSTANLA GÜREŞ TEMASINA ÇALIŞACAK Eski Olimpiyat ve Dünya Serbest Güreş Şampiyonu Nasuh Akar,Yunan millî takımını çalıştırmak üzere Cuma günü uçakla Atinaya gidecektir.Yunan serbest gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • AJ.tMf Profesör Toto-Moto ile bir sohbet Merhaba Profesör Toto-Moto.Nasılsınız?Epeydir göremez olduk sizi.Kim demiş?Her hafta «Sürpriz Listemi» veriyorum ya.İnsanlar bazan çehrelerlyle değil,böyle ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Ankara,İzmir kulüplerinin transfer taarruzu başlıyor istanbul kulüplerinin şimdiden bazı oyunculara talip olması sebebiyle bir karşı blok doğuyor STANBUL kulüplerinin şim-I diden Ankaralı ve İzmir'i!f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı 26 Nisan iarihinde Avrupa turnesine çıkacak olan Galatasaray futbol takımının kadrosu belli olmuştur.Kadroda şu futbolcular bulunmaktadır:Turgay,Candemlr,Saim,K.Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • izmir'de Spor Toto maçları Fikstürü belli oldu İZMİR,HUSUSİ Spor Toto kupasına îznılrden yedi kulüp iştirak edecektir.Dün toplanan idareciler kura ile fikstürü ekmişlerdir.Fikstür şöyledir:n HAKTA:İzn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • V "f I.1 v 1 i i i j.1 Tvîı M SUZAN GÜREL NAZMI BARİ ENGİN BALAŞ O avıs Kupasın Brezilya'ya düştük 23 24 Nisan'da Avusturya İle karşılaşacak olan Tenisçilerimiz 30 Nisan tarihinde de Brezilya ile karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Metin,Avrupada futbol oynamak istemiyor Lazlo kulübünün 648 btn lira karlılığında transfer etmek İstediği Galatasaray santrforu Metin Oktay «Teklifler ne kadar parlak olursa ulsun Avrupada futbol oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Kaya,Nazmı,Necmi ve Faik mukavele yenileyecekler Beşiktaş kulübü idare heyeti bu yıl mukavelesi sona erecek futbolculardan Kaya,Nazmi,Necmi ve Falk'in mukavelelerini yenilemeğe karar vermiştir.Dört fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Milli ligin İlk devresinde Karagıımrük'e 12-0 mağlûp olan ve şampiyonada iddiası kalmayan Sarı Lacivertliler sahaya çıkıyor,önde takım kaptanı Naci görülmektedir.F.BAHÇE K.GÜMRÜK RÖVANŞ İÇİN OYNUYOR B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • iç,Fenerbahçeye antrenör olmak istiyor idare heyeti,Yugoslav Millî Takımının eski Sağ bekinin teklifini inceliyor.Sarı-Lacivertliler 53 üncü yılları için Reims'i davet etti YUGOSLAV milü takımının* şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • BAYRAM HAZİRLİĞİ [HADÎ 1PEKY0N1 Büyük bir spor bayramı şeklinde kutlanacak olan Beşiktaş kulübünün 57 nci yıl dönümü hazırlıkları gittikçe ilerlemektedir.Bu vesile ile Beşiktaş kulübü tarafından hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1960
  • Lins'de yapılacak karşılaşmayı 2-0 kazanmamız,Batı Almanya ile Doğu Almanya'nın berabere kalması hâîinde Grup Şampiyonu olacağız ENÇ millî takımımız.Dün-JX ya Junyor Takımlar Şampiyonasmdaki son karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor