Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • İngilteceyi wi~«W£BATI DİLLERİ DERSHANESİ ÇSgı-etiyof Eğitim Mü^avirleti ItMASOCUt NACİ Mr MüNlOUE HART Size uygun ner saatte* her der»c* «cır kurtlar Michlgao ÛnversT&unaen aiptomo tein Heri kurs Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • KRAL GİTTİ [İLHAN DEMtREÎ.Ürdün Kralı Hüseyin,dün saat 13 te kendi kullandığı hususi uçak 11» Komaya gitmiştir.Yeşilköy Hava alanında Vali Ethem Yetklner ve diğer resmi erkân tarafından uğurlanan misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • BİR USTA KALFASININ burnunu ısırıp kopardı Salih özdemir adında 50 yaşında bil kundura tamircisi,kalfası İbrahim Saraçoğlu'nun burnunu ısırarak koparmıştır.Çemberlitaşta Peykhane sokakta 39/2 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • TAHKİKAT ENCÜMENİ ÜYELERİ DÜN toplanan Meclis Tahkikat Komisyonu mensupları şunlardır:HAMDİ SANCAR:Başkan)1916 doğumludur.Hukuk tahsil etmiştir.Mebus olmaadn evel Adliye vekâletinde teftiş kadrosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • ii siyasî faaliyet durduru Meclis tahkikatı takririnin kabulü üxerine dün Ik toplantısını yapan Encümen 3 tebliğ yayınladı edişin dünkü müzakerelerine ait haber yayınlanacak REİSİCUMHUR CELÂL BAYAB S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • Türkiye B.A.C.hudut valileri dün toplandı GAZİANTEP,AA.Türkiye hudut Valileri ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Suriye eyaleti hudut Valileri arasındaki görüşmelere dün sabah Gaziantep vilâyet salonunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • Ankarada bir karı koca kömürden zehirlendi ANKARA,HUSUSÎ Çın Çın bağlarında Uiilveren sokağında oturan Abdullah Karacömert ile karısı kok kömüründen zehirlenerek ölmüşlerdir.Nafia Vekâleti odacılarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • 9 yaşında bir çocuk D.D.T.île intihar etti İZMİR,HUSUSÎ Tanınmış ve zengin bir iş adamının 9 yaşındaki oğlu intihar etmiştir.Servet,uzun zamandanberi yemek borusunun miğde ile olan bağlantı yerinde tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • İthalâta ait vesikaların süresi altı aya çıkarıldı ANKARA,HUSUSİ 6 Nisan 1960 tarihinden itibaren tanzim olunan ithal vesikalarının muteber olduğu müddeti 6 aya çıkarılmıştır.Karar evvelce rner'i hükm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • Sabık bir casus İstanbul'a geldi Altı memlekette İngiltere hesabına casusluk yapmış olan Feldeng bir Türk gencini Amerika'ya film çevirmeye götürüyor metin doganalp î NGİLİZ hükümeti hesabına Hindista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • I m ffi ffl ffl m m m S E Sffi ffl GB s eb m ffl ffl eb eb ffl a m m RAM £VÎ İMANIM,RADYO GAZETESİ İÇİN BİR SPİKERE İHTİYACINIZ VAR MI DİYE SORALIM DEDİK.hum^zm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • s 0 yine polisle çarpıştı Ateş etmeme emri alan polis,kendisini taşlayan nümayişçilere taş atarak mukabelede bulundu SEUL,A.P.RADYO GÜNEY Kore'nin Seul,Pusan ve Chogju şehirlerinde dün talebelerle pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • KIBRIS GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR LONDRA,RADYO Kıbrısta üslerle İlgili müzakerelere önümüzdeki günlerde yeniden başlanacaktır.Görüşmelerde İngiltere hükümetini temsil etmekte olan Müstemlekeler Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • İZMİR'E TURİST AKINI BAŞLADI tZMİR,HUSUSİ Baharın gelmesiyle beraber tzmire kesif bir turist akını başlamıştır.Dün de 3 turist gemisiyle şehrimize 400 den fazla turist gelmiştir.Turist getiren gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • Üniversite üyelerinin tazminatı artırılıyor ANKARA,HUSUSÎ Üniversite ve Akademi iğretim üyelerinin tazminatlarının arttırılmasıyla ilgili kanun tasarısı komisyonda kabul edilmiş ve Meclis Genel Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • KIRMIZI KAR YAĞDI AKHİSAR,HUSUSÎ Sındırgının Serpil köyüne ve yaylalarına dün kırmızımtrak renkte kar yağmıştır.Çam ağaçlarının dalları Özerinde tutan kar bir müddet sonra erimiştir,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1960
  • Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Nikita Rijov önde)Zorlu İle görüşmek üzere Hariciye Vekâletine gelirken [Telefoto Milliyet:Asaf Uçar Ankara İstanbul)Zorlu,Rus Büyük Elçisi ile görüştü 1,5 saat süren görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TIBBİ BAHİSLER Marazı şüphe ve korkular Dr.ERCÜMENT BAKTIR ŞÜPHE ve korku,elimizde olmadan şuurumuzu kaplayan,bize sıkıntı veren parazit fikir ve nişlerdir.Günlük hayatta hemen herkes derece derece bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı OPON faydalıdır m^KM bat.dış,adale,sinir,lumbago,romanıma ve ıaır ağrılarını teskin eder U bayanların muav en samanfardaki rahatın ıklarında faydalıdır ı,i Saftık «armanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UMUM MD.LÜĞÜNDEN Amerikadan Buğday Naklettirilecek.Türk gemileriyle nakledilmek üzere Amerikadan memleketimize takriben 78.000 ton buğday ithal edilecektir,iş bu nakil işine ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • »ı n mı ı.mm in ı ıı ı ı;ı ııı mı m ı umu ti ııı İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 730 i Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 İ Şarkılardan bir demet 8.35 Mttğ zikli sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • 1 2 i 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 i 4 1 5 X ö J i H l~ff c 1 9L SOLDAN SAĞA:1 Dişlerin dibinde biriken tortu;Kraliçe.2 Kira;Bir divan şairimiz.3 Zürriyet;Hak için mahkemeye başvurma.4 Yakınlık;İsim.5 Kaba ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • OĞLAK BURCU ü [22 Aralık 20 Ocak] Bir tasavvuru tatbik etmekten yılıyorsunuz.Yıldızların verdiği bu yılgınlığı yenmeniz lâzım.KOVA BURCU t T21 Ocak 19 Şubat} Bir sitemle karşılanmanız mümkün.Sinirlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • 2 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 1 ARSA 40.000 n 1 TALİHLİYE 10.000 tl 2 Mayısa kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • s €Mfl+Bu akşam 21.15 ten itibaren HÜRRİYET KAHRAMANI SHAKE HANDS YVİTH THE DEVİL)Seanslar:12 14.30 16.30 18.45;Suare:21.15 Not:Her Pazar 10.30 da Çocuk Sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • NEVLODU ŞERİF Pek muhterem büyüğümüz,sevgili babamız merhum NURİ KOZİKOĞLU'nun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının birinci yıldönümüne rastlayan 20 Nisan 1960 yarınki Çarşamba günü ikindi namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TEŞEKKÜR Anî vefatıyla kendisini bütün tanıyanları kedere garkeden zevcim Kâğıt ve Basım İşleri Anonim Şirketi Müdürü,Zonguldak Genel Meclisi eski üyelerinden İHSAN UMAR'm cenaze merasimine katılan,çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • VEFAT Dul Bayan Anahit Şahinyan ve evlâdı Alis,Bay ve Bayan Nezir Tarakçı esi ve babaları Kirkor ŞAHİNYAN'ın Altınbakkal Sevinç gişesi sahibi)vefat ettiğini teessürle bildirilir;Cenaze merasimi yarınk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TEŞEKKÜR Kıymetli oğlum,sevgili eşim,biricik babamız ve aziz kardeşimiz.İSME^T VURAN'ın genç yaşta vefatı dolayısı ile gerek cenaze merasimine ve evimize gelerek acılarımızı paylaşan ve gerekse telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri sonsuz kederler içinde bırakan sevgili babamız Küçük Osman namı ile maruf Hacı Osman ŞENGLN'ün gerek cenaze merasimine ve gerek evimize kadar gelerek beyanı taziyette buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • 16 BİN LİRA DOLANDIRAN BİR SABIKALI TUTULDU 2,5 ay evvel Sirkecide bir otelde 33.500 lira dolandırarak kaçan Orhan Tuncer isimli sabıkalı dün Tophanede daha evvel dolandırdığı bir çahıs tarafından gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • GECEKONDULAR İÇİN KIYMET KONACAK Belediye Meclisinin dün yaptığı fevkalâde toplantıda gecekonduların kesif olarak bulunduğu Taşlıtarla,Silâhta* ve Esenler mevkiinde Vakıflara ve Hazineye ait arazinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • öğretmenler için kamplar yapılıyor Şehrimizin müsait okullarında bu yaz aylarında da öğretmenler için açılacak dinlenme kampları konusunda dün Maarif Müdürlüğünde alâkalıların iştirakiyle bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • ÜC AYDA 610 MİLYON 59 BİN LİRALIK İHRACAT YAPILDI 1960 yılının ilk üç ayı içinde yapılan fiili ihracatın değeri 610 milyon 59 bin lirayı bulmuştur.Ticaret Vekâleti,bu devrede yapılan İhracat tesciller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • Çayhane İngf SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:4i 23 62)Âdem 11.Havva Hazrcti İsanın Hayatı)İtalyanca.ATLAS Tel:44083.Sönen Yıldız Donald O'Connor İngilizce.EMEK Tel:44 84 39)Oniki ölkcli Adam Henıy Fon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • TEŞEKKÜR Eski İtalyan Marelli Şirketi Kâtibi Umumisi,Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti Uzmanı,Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdür Muavini,Sümerbank Umum Müdürlük Müşaviri,Makine ve Kimya Endüstri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • I Gardrop iflâs yolunda T TLEMANIN" yaptığı statistiklcre ve ortaya II attığı iddiaya göre en velût yazar dahi yazılarında otuz küsur konunun dışına çıka-mazmış.Ne derece doğru,ne derece yanlış Ml-miy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • Külçe Aleminyum rr 99,5 safiyet İstanbul'da teslim Üç ay vadeli 8,90 TL.Telefon:Bursa '5127
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • JANDARMADAN KAÇAN MAHKÛM YAKALANDI İki jandarmanın elinden kaçan mahkûm Bursa'da yakalanarak,dün cehrimize gefirilmiştir.Ankarada hırsızlıktan 2 yıl 4 ay hapis cezasını çekerken firar edip ilk defa şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • BİR ÖĞRETMEN,ZİNA YAPARKEN YAKALANDI Bir kadın öğretmen Yunan tebalı bir i nçle zina yaparken suç üstünde yakalanmıştır.35 yaşında olan ve bir İlkokulda başöğretmenlik yapan kadını kocası polise ihbar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • İKİ NİŞANLI BERABERCE İNTİHAR ETMEK İSTEDİ Nişanlı bir çift dün Kadıköy'de aralarında kıskançlık yüzünden çıkan bir münakaşa sonunda beraberce intihara teşebbüs etmişlerdir.Hasanpaşa,Faik Bey sokak 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • DOLMABAHÇEDE RIHTIM YAPILACAK Güzelsanatlar Akademisi ile Dolmabahçe camii arasında rıhtım yapılacak ve Akademinin yanındaki kısıın da motor ve balıkçı kayıkları için barınak olabilecek şekilde tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1960
  • KISA HABERLER JIKYOĞLUNDA bir dükkân sahibini sunda temsil edilmekte olan «İmtihan tehditle kasadan 420 lira çalan İsmet yolu» adlı eserin öğrenciler tarafından özen ve Hasan Meriç,dün 1.Ağır Cezada 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • YUVAYA DONUŞ AİLESİNE KAVI1ÇTU Meçhul ha.vuutlar tarafından kaçırılan Milyoner Peugeot ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Eric Peugeot niha-Bir Barın önünde ağlarken bulunan MHihVinh ı\Miuyıw yet aiiesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI YAMUŞ HAREKET ETTİM BjRÎcİK i-ÂDlMı KiR.DiM 6ÎBİ6HlaY0P.BANA-BAfci BAŞıMA jgfc FELAKET 6EU S J ABDüUAN8AZ,YOLUNA fcÎRD?MÎİSA A0E£PEg$£N BİZLER »SfAHPülA DÖNBÜM.ARTİK.BAftMlKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • PAHDKBANK 18 Nisan 1960 günü Umum Müdürlük binasında Beyoğlu Birinci Noteri huzurunda yapılan 1960 yılı birinci keşidesinde ikramiye kazananların listesi:25.000 LİRA KAZANAN İZMİR ŞUBESİNDEN 147143 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Beklenen Kitap Çıktı!SPOR TOTO'da Nasıl Kazanılır?Fiatı 1 Lira Sipariş adresi:P.K.69 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • KİMYAGER aranmaktadır Fabrikamızda istihdam edilmek üzere Askerliğini yapmış,azanı!35 yaşında olanların tercümel halleri ile birlikte her gün saat 10-16 arasında şahsen müracaatları.Londra Asfaltı üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • POND'S Cold Kremi ile her ı gece masaj yaparak cildinizi makiyaj kalıntılarından ve sinmiş toz ve kirlerden temizleyiniz-Gidiniz daha iyi teneffüs ederek canlanır,teravet,gençlik ve güzellik kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • HAROLD NICHOLAS Pek yakında yalnız 15 gün için KERVANSARAY'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • SUNİ ÎPEK İPLİSİ SATIŞI SANAYİCİLERİMİZİN DİKKAT NAZARINA Hollanda'da Arnhem şehrinde kâin N.V.INTERNATIONAL RAYON COMPANY Firmasına ait E N K A ve B R E D A Fabrikaları mamûlâtı:55 18)ve 100 40)denye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • 483 A.BAKİ ÇALLIOĞLUnun en son çıkan güzel plâkları DİVANE SONBAHAR AR.BİZİM MAHALLENİN KIZI 4M KALBİN KALBİMİN SESİNİ MUTLAKA DİNLEYİNİZ COLUNBİA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • v£ 1 TAKVİMDEN I BİR YAPRAK VİV X.Babam Ahdülkamii SON asır tarihinin en mühim şahsiyeti olan ve Türk tari-hinde Osmanlı İmparatorluğunun son hükümdarı addedl-lebilecek bir mevki sahibi bulunan Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • ^Afrikalılar 1 hafta Evde oturmaya Davet edildiler Polis ise Afrikalıları işlerine sevketmek için çare arıyor WASHİNGTON,RADYO Güney Afrika Birliğinde hükümet şiddetli emniyet tedbirleri almaktadır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Bir kadın rakibini sokakta bıçakladı ANTALYA,HUSUSÎ İspartamn Hacılar köyünden Fatma Aktaş sevgilisine âşık olan Ümmühan Toptaşı sokak ortasında bıçaklıyarak ağır surette yaralamıştır.Fatma Tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Sarhoş bir şoför çoban ile 15 koyunu ezdi AFYON,HUSUSÎ Afyon 70191 plâkalı kamyonun şoförü Yüksel Sağiş ile iki arkadaşı,sarhoş bir vaziyette Kızılburun mevkiinde bir koyun sürüsünün içine girerek çob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • 100 bin İngiliz Atom silâhlarını protesto etti LONDRA,RADYO Londrada Trafalgar meydanında 100 bin kişi nükleer silâhların kulanılmasını protesto eden büyük bir nümâylayapmıştır.İngilterenin nükleer ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Gözden girip enseden çıkan mermi öldürmedi İZMİR,HUSUSÎ 12 yaşında bir çocuk,gözünden girip kafa tasının arkasından çıkan tabanca mermisine rağmen ölmemiştlr.Seferihisar'da Orhanlı köyünde yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Rusların elinde kimya silâhları bulunuyor WASHİNGTON,RADYO Doğu Avrupada bulunan Rus kuvvetlerinin ellerinde kimya ve mikrop harbi yapabilecek silâhlar bulunmaktadır.Bu hususu Amerikan Kongresinde açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Polis Özcan Tekgül'ün çalışmasına mani oldu Evvelki gün yaptığı bir basın toplantısında «Soyunan ve ses sanatkârı» Sevim Çağlayandan şikâyet eden dansöz Özcan Tekgül aynı günün gecesi Ahlâk Zabıtası t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI Merkez Alım ve Satım Komisyon Reisliğinden 1 Hariçten teklif alma suretiyle Plâstik levha satın alınacaktır.2 Tekliflerin en geç 17/5/1960 Salı günü saat 17.00 e kadar Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Diş Macunu DİKKAT:KOLYNOS SÜPER WHİTE için özel olarak hazırlanan ALTIN KÜPÜ RADYO PROGRAMINI Bu akşam saat 18.30 da İstanbul Radyosunda dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1960
  • PETRO DE CORDOVA Dansın Pioasso'su nâmiyle mâruftur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • Aziz Atatürk' ün Büyük Eseri halifenin vatan gazetesine verdiği beyanat Halife,«yazıhaneleri basında oturdukları halde Vatan gazetesi yazarına beyanatta bulunmuştur.diyerek,Halifenin hütün mu nınılc ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • PARV 76 Kısa bir sessizlik oldu,Gil sordu:Joan size bahsetmiştir sanının,Bahsetmedi mi?Evci,biraz alıselti.iyi bir de ortak bulmuşsunuz.H'right lıcın işi bilir bem sevimli çocuktur.Gelelim kızıma.Vinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • 1 MAYISTAN İTİBAREN İLAVE ÜCRET ÖDEMEDEN PAN AM JETLERLE AMERİKAYA UÇUNUZ Pan Am,Jet Clippe'r'lerle Atlantiği aşanlardan alınan lâve ücreti kaldırıyor Artık Pan Am Jetlerle Amerikaya ilâve ücret ödeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • ARZU TRAMVAYI REFİK ERDURAN Planlarda bir derişiklik olmazsa bu ayın 2G sında Devlet Tiyatrosu cebrimizde Teıuıcssec VVilliams'ın Aı/u Tramvayı» A Streetcar Nanıcd Dcsire)piyesinin temsillerine başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • ftBıRAZ DA KENlDıLERİMDE OLAN V.VAR ZAMNETTİKı ^S^^fe^:İV[ MEZİYETLERİ WS BULDUKLARI İÇİN BEĞENİRLERİ ONUN İÇ.ÎN İNSANj^vCAKSlN HA?VANi ŞİMDİ SEN HÜRİ-YEVı BU AĞANIN ELİNDEN KURTARA-LARA KlZ-SAKDA 7 X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • •vvnan-ıng Açr oi azış-Ni vaıs ısısa 2lV/JLMi' vvnamna Hçnıs ¦azış n39 3"nwıtsaB 333H OöH ISOli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • SEN BLiNUH Bit?VıSTEOROLOdl BA l_ONu!sA BENZEDİĞİN» 50 -i-EAA İŞTİM ZATEN.3A 4A INANMADiUÇ ve boş vEtee Bu K.AOAR.İŞ ÇlK/iKUIl_A^.1 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1960
  • "V 0""1 m BASKÇA NE SORMAMI 'STıVO&ÎSuN ABuA i' v& ı/j mffa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • POLARİS'İN BAŞARISI [A.F.J Denizaltılardan atılabilen Polaris adlı rüdümlii merminin ilk muvaffak atışı yapılmıştır.U Nisan Califonıia sahilleri açıklarında yapılan denemede,Polaris mermisi satıhtan 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • DARtfŞŞAFAKA SPOR KLÜBU Eşya Piyangosu İkramiye Listesi Astragan kürk manto 180634 Lutr kürk manto 214589 Yemek odası takımı 176777 Yatak odası takımı 184774 Ses alma makinesi 313407 Salon takımı 3603
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • HER MÜNEVVER'İN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevî Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Sntılık kamvon aranıvor İki adr.t 7 ile 10 tonluk yeni mazotlu veya benzin motorlu dumpcrli kamyon satmak isteyenler P.K.28 İstanbul adresine müracaatları.20495)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • F.Bahçe ve K,Gümrük maça hazır t Bnştarajı Altınnda karşı laşaoai.olan Vefa profesyonel takımı bugün 13.00 de Eyüp sahasında antrenman yapacaklardır.Yeşil-Beyazlılar Cuma sabahı motorlu trenle başkent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Genç Millîler Doğu Almanya'yı yendi ğ Baştarajı Altıncıda mili!takımımızın galibiyeti İle sona ermiştir.Grnç milli takımımız bugün istirahat edecek ve yarın sabah son maçını Macaristan ile oynamak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • SABIK BİR CASUS İSTANBUL'A GELDİ t Baştarajı Birincide Dünya Harblerini «Beşerin Dehşet Saatleri» olarak vasıflandıran İngiliz Casusu,hayat hikâyesini şöyle anlatmıştır:«Çok ufak yaşta sryretiğim hlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Bir Hollanda tankeri Akdeniz'de infilâk etti LONDRA,RADYO Dün Akdenizde bir Hollanda tankerinin makine,dairesi infilâk etmiş,mürettebattan 5 kişi ölmüş ve 3 kişi de yaralanmıştır.13 bin tonluk gemi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • 200 Ürdünlü Fransız ordusuyla çarpışacak AMMAN.RADYO 200 Ürdünlü,Cezayir'de Fransızlara karsı Cezayirli Milliyetçiler ile birlikte çarpışmak üzere müracaat etmişlerdir.Ürdünlüler Geçici Cezayir Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Bogota'da televizyon artistleri polis memurlarını ısırdı BOGOTA,A.P.Colombia Cumhuriyetinin devlete ait tek televizyon istasyonu müessese dahilinde çıkan hâdiseler yüzünden dün müddetsiz olarak kapatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Her türlü siyasi faaliyet durduruldu t Baştarcıfı Birincide lantılar ve partilerce yeni kademeler ve teşkilât kurulması,tahkikatın neticesine kadar durdurulmuşturlS/4/1%0 Tahkikat Encümeni Reisi Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 sayılı kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan ^5 faizli 30 milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • ERKEK SANAT VE YAPI ENSTİTÜSÜ MEZUNLARINA Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulu Müdürlüğünden 1)1960 1961 Öğretim yılı için Okulumuz ve İstanbul Erkek Teknik Öğretmen Okulu,Tesviye,Demir,Döküm,Model,Mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Milliye!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ tPEKÇÎ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • H»c*!SALI 1379 19 Şevval NİSAN 22 19 6 0 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 5.15 10.23 öğle 12.13 522 İkindi 16.00 9.08 Akşam 18.53 12.00 Yatsı 2030 1.38 İmsak 326 8.34 1376 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • Boyacı ustalarına ve boya müteahhitlerine mühim ilân Memleketimizin en modern ve en bıiyiik Koy» F.ıbt ikası olan DURMUŞ YAŞAR veOGULLARI Huya.Vernik ve Keçine Fahri* 1,ai.ıı mm nı.ınıııl.ıiı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ ERKEK KISMI Robert College)Müdürlüğünden i 1960 1961 öğretim yılında Robert Kolejin Lise Bölümünün Hazırlık ve Birinci sınıflan İle Yüksek Okul Bölümünün Kız ve Erkek)hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Tekirdağ ve Pehlivanköy elektrik tesisatının tamiri işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli Tekirdağ için 7781.16 TL.Peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ARSA,Mecldiyekoyde caddede,koşebaşı.60.000 ne 22 43 70/48.BOĞAZDA,Nisbetiye köşkünün bulunduğu 12000 M2,denize nazır 3 kat imarlı mecburi satış.22 43 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1960
  • Emre,güreş Faaliyetini İzah etti Federasyon Reisi,Emirgân kampındaki çalışmalardan memnun olduğunu söyledi GÜREŞ Federasyonu Reisi Vehbi Emre dün,Emirgân güreş kampında bir basın toplantısı yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • MAÇSAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ Dün Bölge binasında toplanan İstanbul Tertip Komitesi millî lig maçlarının saatlerinde değişiklik yapmıştır.Buna göre Cumartesi ve Pazar günleri ilk maç 14.00 de,İkinci maç da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • BAŞVEKİL KUPASI İÇİN M.PAŞA YERİLMİYOR Spor-Toto maçları 14 Mayıs'ta başlıyor STANBUL,Ankara ve İz-I mir profesyonel takanları arasında tertiplenmesi düşünülen Spor Toto Kupası maçlarına 14 Mayıstan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • ne Millîler Do Almanya'yı 1-0 galibiyetimizle sona eren maçta çok kötü bir oyun çıkardık.Yegâne golümüzü sağ iç Necdet attı STAD:B.S.U.Türbine SEYİRCİ:4000 HASILAT:34 bin slling 17 bin Türk lirası)HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • GENÇ TAKIMLARDA GRUBUMUZDA PUAN DURUMU Macaristan 2 11-313 B.Almanya 2 11-213 Türkiye 2 1-1112 D.Almanya 2 2 O 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • F.BAHÇE VE K.GÜMRÜK MAÇA HAZIR MİLLÎ ligin 32 nci haftasına bu hafta İstanbul ve Ankara'da yapılacak müsabakalar ile devam edilecektir.Yarın Mithatpasa Stadında haftanın en mühim müsabakasını Karagümr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • DARÜŞŞAFAKA TURNEYE ÇIKTI İstanbul basketbol şampiyonu Da« rüşşafaka kulübü muhtelif maçlar yapmak üzere dün bir Avrupa turnesine çıkmıştır.Yeşil-Siyahlılar İlk maçlarını 22 Nisanda Bremen Haven'de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • Karagümrük Anadolu turnesine çıkıyor Millî ligdeki maçları 27 Nisanda «ona erecek olan Karagümrük profesyonel takımı 25 gün sürecek olan bir Anadolu turnesine çıkacaktır.Kırmızı-Siyahlılar turneyi müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • İlkbahar Konkurhipikleri bu hafta yapılıyor Binicilik Federasyonu tarafından tertip edilen ilk bahar Konkur Hipiklerl bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri Ayazağa Süvari Okulu Parkurunda yapılacaktır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • SAAR 05 BUGÜN F.Bahçe ile oynuyor Bakırköy kulübünün davetlisi olarak şehrimizde bulunan Batı Almanya kız voleybol şampiyonu Saar 05 son maçını bugün saat 17.30 da Kadıköy Halk Eğitimi Salonunda Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • Voleybol Turnuasına katılacak takımlar 5-15 Mayıs tarihlerinde şehrimizde yapılacak olan 2 nci milletler arası İstanbul voleybol turnuvasına iştirak edecek olan milletler dün belli olmuştur.Turnuvaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • 0 Ikr^ Mi:ÎM mimi m [HADÎ İPEKYÜN] Toto'nun ikinci haftasında 13 maçı bilen Muha Alpyürek dün Emlâk Kredi Bankasının Bahçekapı Şubesinden 24 bin lira tutarındaki ikramiyeyi almıştır.Besim talihliyi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G Beşiktaş 36 28 7 1 67 14 63 9 G.Saray 36 23 9 4 66 22 55 17 F.Bahçe 32 23 4 5 75 33 50 14 D.Spor 35 17 11 7 47 35 45 25 İst.Spor 36 13 15 8 38 31 41 31 İz.Spor 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • ANKARA MAHALLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar M G B M A Y P PTT* 21 18 3 66 6 39 Toprakspor 22 17 3 2 71 12 37 Yolspor 21 17 2 2 52 12 36 Altındağ 21 13 5 3 47 13 31 Barbaroı 21 12 3 6 37 23 27 Güneş 21 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • İST.MAHALLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar OGBMATPKp Eyüp 19 15 Taksim 19 12 B.Spor 19 9 Hasköy 18 10 Galata 18 10 Y.Direk 19 10 Sarıyer 19 7 Anadolu 19 6 B.Beyi 18 5 Süleym.19 4 D.Pasa 18 3 Emniyet 19 0 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • *Ül-ÜP:A •CUL.ÜP:C n KULÜBÜN gaUBİvbt İHTİMAL.ti:NOt-u KULÜBÜN GALİBİYET BERABERE Bi^MES.İHTİMAL.K. SumK.uk İZM.SPOR A rûzoa OO YÜZDE fi YUZDB 30 G SARav K.VAKA 2 yuzob aO Yüzoe İt YUZDB tO K.Gurv\R.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • BANKO SİSTEMİ r •CUL.ÜP-A k-ul-ljp C A 2 3 4 s 6 7 8 9 40 Tl.2 Tl 4 Tl.6 Tl.8 Tl.Tl.Al TL AA Tl.At Tl 48 Tl.20 1 K.GUMSZÜK.İZM SPOR A O O O O S SARA K.VAKA 2 1 t 1 K GUMRUK K.YAKA 3,1 t 3.SARAY İZM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • PROVA KUPONU KULÜP-1 tCULUP:2 A 2 3 4 5 6 7 8 9 40 TL.2 TL.4 TU 6 TL.d TL.40 TL.12 TL.TL.'«fi TL.18 20 K.GÜMRÜK İZM SPOR A I G.SAGAy K.YAKA 2 K.GÜMRÜK K.YAKA 3 G-SARA İZM.SPOR 4 ANADOLU SARIYER 5 HAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbiriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın BUBİ son 5 karşılaşması WU% Numaralı takımın Jjg son 5 karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor