Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • inönü dün 12 Emekli Generalle Goruştu Gülek ve Satırla D.Ptakririni inceleyen C.H.P.lideri,akşam Ankara'ya gitti P LİDERİ İnönü,D.P.Meclis Grubu tarafından muhalefetin tutumu hakkında verilen takririn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ C.H.P.Genel bagkanı İncinil,sabık Genci Sekreter Kasım Giilek ortada)ve Genel Sekreter yardımcısı Kemal Satır dağda)İle,C.H.P.hakkında Mecliı tahkikatı açılmasını D.P.grubunun takriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] 7İV9P6İ Mahkûmiyeti 6 ay tecil ¦ilJfllCI edilen Vatan başyazarı Ahmet Emin Yalman dün Toptaşı Ceza Evinde yatan mahkûm gazeteci Sclâml Akpınar ve Şahap Balcıoğlu'nu ziyaret etmiştir R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • MİKOYAN'ın IRAK seyahati sona erdi BAĞDAD,RADYO Rus Başbakan yardımcısı Mikoyan Iraka yaptığı ziyaretin sona ermesi dolayısiyle dün Bağdatta bir basın toplantısı yapmıştır.Bağdad radyosundan da yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • İki kardeş,babalarının dükkânını soydular DİYARBAKIR,HUSUSİ Cünküş ilçesinde Tekel Başbayiliği yapan Mustafa Aktaş'm dükkânı oğulları Kasım ve Kadir tarafından soyulmuştur.Babalarının dükkânını gece d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Hububat fiatına dair Meclise takrir verildi ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Ankara Mebusu Hasan Tez,hayat pahalılığının arttığını kaydederek,mahsul flatlarına bir zam yapılıp yapılmayacağını dün B.M.Mbaşkanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Bir kartal,2 yaşında bir çocuğu kaçırdı AYDIN,HUSUSÎ Kuyucak kazasının Geneviç köyünde evinin bahçesinde oynamakta olan 2 yaşındaki Melâhat Demircan,bir kartal tarafından kaçırılmıştır.Yapılan bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Dün gece sağnak halinde yağmur yağdı Birkaç günden beri bozuk giden havalar ve Ege denizi üzerinde husule gelen alçak basınç alanı İstanbulda dün gece yer yer şiddetli yağışa sebep olmuştur.Yağışın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Nasır Mısır'a döndü KAHİRE,RADYO Birleşik Arap Cumhurreisl Abdül Nasır Pakistan seyahatinden dönmüştür.Çok büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Nasır yaptığı konuşmada.«Pakistan herhangi bir teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • [İLHAN DEMİREL] OH TfiUA V ADCI 1R7 T fili Haydarpaşa köprüsü üzerinde dün 21 &U I UI1A İVAll^l 191 I Un yüklü kamyon 6 saat park yapmıştır.Köprü üzerinde yüklü kamyonların park yapmaları yasağına rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • "CHP,DPye Bu şekilde muamele Yapmamıştı,dedi Millî muhalefet ekibinin Elâzığ'daki toplantısında konuşan sabık D.P.li lider D.P.den şikâyet etti ELAZIĞ.Hususî surette giden Ümit DENİZden ELÂZIĞ'da C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Kral Hüseyin Ürdünlü talebelerle görüştü Misafir Kral "Gayem Arap ve Müslüman camiasını bir bütün halinde toplamaktır,dedi ÜRDÜN.Krah Hüseyin,dün Ortaköy Şifa Yurdunda yatan babasını ziyaret etmiş,öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • [A.P.PF7MFYF PIVTI tnsUtcre kraliçesinin üçüncü çocuğu rnLUd Ub&mCIL ylIVII Prens Andrew takdis edilişini müteakip ilk defa Buckingham sarayından çıkmıştır.Kraliyet ailesinin Paskalya yortusu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • AMERİKA YENİ BİR PEYK ATTI 765 kiloluk yeni peykin taşıdığı kapsüle,ileride insan yerleştirilebilecek WASHİNGTON,RADYO AMERİKA dün fezaya 765 kilo ağırlığında yeni bir sun'î peyk atmıştır.6,5 metre bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Başvekil'in Mısır'a gideceği yalanlandı Başvekil Adnan Menderesin Ağustos ayında Mısır'ı ziyaret edeceği.B.Arap Cıımhurreisı Nâsır'ın da Ekimde Türkiye'ye geleceği yolundaki haberler.Hariciye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Radyo Gazetesi hakkında Meclise bir takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ CHP.mebusu Muammer Akpınar,15 Nisan 1960 tarihindeki radyo gazetesi neşriyatı hakkında Basın Yayın Vekili tarafından cevablandırılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Kruşçev 66 yaşında LONDRA,RADYO Sovyet Başbakanı Nikita Krusçev bugün 66 ncı yas gününü kutlıyacaktır.Bu münasebetle dün Yugoslav Cumhurbaşkanı Tlto kendisine en İyi temennilerini bildiren bir mesaj g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Boğaz'da çarpışan bir motor battı Arnavutköy açıklarında «Gemlik» motoru İle çarpışan «özel Zaman» motoru batmıştır.Saat 7 sıralarında Kaptan Ahmet Solakoğlu idaresinde Arnavutköy önlerine gelen Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Füze manevralarına Türkiye de katılacak NEVV-YORK,HUSUSÎ Texas'ta bu haftadan itibaren başlayacak olan füze manevralarına Tür-kiye de katılacaktır.Fortbliss üssünde yapılacak olan «Nike» füzesi manevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Kervan gazetesi sahibi bugün hapse giriyor İZMİR,HUSUSÎ Pulliam'ın makalesini İktibas ettiği için 13 ay hapse mBhkûm olan Nazillide münteşir «Kervan» gazetesi sahibi Azmi Erdem bugün cezasını çekmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Yunanistan,Rusya'yı dün protesto etti ATİNA,A.A.Yunan Hariciye Vekili Averof,dün Sovyetler Birliğinin Atina Büyükelçisi Mihail Sergeyefi davet ederek kendisiyle görüşmüştür.Averof Büyükelçiye «Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • önergesi garın görüşülugor CHP de dün gece Başvekilin Yüce Divana şevki için tahkikat açılmasını isteyen bir takriri Meclis Başkanlığına verdi İktidar ve muhalefet mebusları Ankara'ya çağırıldı D.P.AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • VEKİLLER HEYETİ 2,5 SAAT TOPLANDI ANKARA,HUSUSİ Vekiller Heyeti dün sabah Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde saat 10.30 dan 13'e kadar toplanmıştır.Toplantıda muhalefet ve basın hakkında açılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Hristiyanlar bugün Paskalyayı kutluyor Hristiyan âlemi,bugün paskalyalarını kutluyacaktır.Ortodoks ve Katoliklerin bayramı bu yıl ayni güne rastlamıştır.Patrik Athenagoras Patrikhanede yapılacak büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • Yıüardanberi ısrarla aranan Dünya edebiyatının fâheserl F AUST Goethe'nin bu ünlü eseri Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak tarafından Almanca aslmdan dilimiz* çevrilmiştir.Lüks dltli,S52 sayfa renkli çömiz içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • KENDİ ÇÖPLERİNİ ATIYORLAR [ÎLHAN DEMİREL] Limanımızı ziyaret eden Alman Okul gemileri mürettebatı,çöplerini gemilerinden kendileri çıkartmakta ve rıhtıma gelen çöp arabalarına yine kendileri boşaltmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1960
  • DURUM vo;x:3r kvJ H Tahkikat meselesi T\Meclis Gurubunun C.HJ*.hakkında Meclis tahkikatı f J açılmasını talep eden takririnde,muhalefet ğu suçlarla itham edilmektedir:n Halkı kanunları ihlâle,hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • DÜNYA SOSYETESİNDEN HABERLER PRENSES Margaret'in 6 Mayısta yapılacak olan düğünü İngiliz Sarayı ile Avrupa hanedanlarının arasını birdenbire açmıştır.Sebep:Avrupalı Kral ve Kraliçelerle Prens ve Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • SAYIN VETERİNER HEKİM VE ECZACILARA f Ivv J^tm\5T KANATLİHAYVANLARDA COCCiDtOSiS istifti)TEÖAVİiVE K0RUH*ASl»0A nlSı 75\100 gr.tık ve Ekonomik İ K«r.Iık AmhalajimrU PİYASAYA AfiaWtl»İLMl^Tİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • J^ jfc SİNEMASINDA 18 Nisan Suareden itibaren FAKİR ŞARKICI Filminde Ses San'atkârı ADNAN ŞENSES TATMA GİRİK AHMET TARIK TEKÇE ATIF KAPTAN SEMRA ECE ve ATEŞ BÖCEKLERİ NOT:Gala gecesinde Adnan Şenses'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • ıİCÜ«W/i.fMföu,Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu Cuma C.Ertesi Pazar TAHLİYE KARARI P.Ertesi Sah Çarşamba DELİLER EVLENİYOR Suare ve Matinelerde yerlerinizi ayırtınız.Tel:21 57 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • "OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ,Kanunî Sultan Süleyman'ın bu meşhur mısraı.Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri tesisi tarafından vakmda satışa çıkarılacak hâtıra pull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • DOĞUBANKİS HANInda ODA,MAĞAZA ve DüKKÂNLAH'm KIRA BEDELLERİ 5.4.1960 TARİHİNDE BELEDİYE ENCÜMENİNDEN ÇIKMIŞ OLDUĞUNDAN Kiraya Verilmeye Başlanmıştır MÜRACAAT:Sirkeci DOĞUBANK İŞ HANI Kat I.Kiralama Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yapacağınız teşebbüs muvaffak olabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Değerlerinizi tanıtamıyorsunuz.Her şeyden evvel bunun üzerinde durunuz.BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Hükümetin ileri gelenlerinin toplantısı;Yugoslavya'da bir nehir ismi.2 İnanç;İnce keskin ses.3 Doktor ücreti;Dolayısıyle anlatma.4 Kur'anda sûreleri meydana getirir;Tersi engel.5 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • ıtfiıtınımı IHHIMJIIlllll İSTANBUL Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu H.15 Saz eserleri—8.30 Müzikli Pazar sabahı gezintisi 8.55 Birkaç dakikanızı alabilir miyiz?900 Türk musik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 U 62)Âdem ti.Havva Hazreti İsanın Hamalı)İtalyanca.ATLAS [Tel:440835;Striptiz Kraliçesi üriğine Bardot Fransızca.EMEK Tel:44 84 3'J)OnikJ öfkeli Adam Henry Funda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • KIZILAY İLK YARDIM KİTABI ÇIKTI Kızılay tarafından hazırlanan ilk yardım kitabı nefis bir şekilde basılarak piyasaya çıkarılmıştır.Genç ihtiyar herkesin faydalanacağı bu kitapta acil hastalık ve kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Çemsl Molla oğlu emekli Binbaşı CEMAL KlİYAŞ'ın vefatının 40 ncı gününe lesaduf eden 17 Nisan lflfiO bugünkü pazar jrünü Şifll Camii Şerifinde İkindi namazını müteakip Duahan Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • Oradan,buradan.NİYETE BAKIN ADAMIN biri kuduz olmuş.Doktora gittiği vakit iş işten çoktan geçmiş bulunuyormuş.Doktor:Maalesef yapacak bir şey yok,demi$.Ya'ni kudurarak ölecek miyim?Tıbbm aczini itiraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • VEFAT Merhum Binbaşı Ail Rıza beyin oğlu,Ferlha Toygarh'nm zevci,Güngör ve Halûk Toygarlı'nın babaları,İbrahim Toygar!ı'n in ağabeyi,özden.Vahit ve Ali Toygarh'ların amcaları,Deniz Albayı Neblh Okyay'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • I TEŞEKKÜR Pek sevgili Annemiz Dervişe KİTAPÇI' nın vakitsiz ve elim kaybı dolayı-evimiz» ve cenazesine gelmek ruretlyle ve gerek mektup,telgraf ve telefonla büyük acımızı paylaşan akraba,dost ve din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz,Ağabeyimiz,Eşim,Babamız;Emekli Taharri memuru Seyfettin ERKUL'un vefalı dolayıslyle göstermiş oldukları yakın alâkadan dolayı başta l.E.T.T.Hukuk işleri Md.Orhan Hançe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • ı-H+H 1 TÜRK TİCARET BANKASI 91 ŞUBESİ İLE EMRİNİZDEDlR Arsalar artman daireleri ZENGİN ve MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ SOR'AT VE KOLAYLIK İÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • POLİNA KORSE MAĞAZASININ 15 GÜN İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSATI 3 FİL FRANSIZ KORSELERİ 45 LİRA POLİNA KORSE MAĞAZASI Harbiye Halâskârgazi Cad.No.91 Tel:48 18 GO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • kaliteleri mevcut^* OÜNYANIN EN SAF MÜREKKEBİDİR 0 hftr marka dolmakalemin daha IjHI tatmasını aagl&r çabuk yarar re,derhal kurur SKRÎP 9 muhtelif renkte bütün kırtasiyecilerde bulunur 20302970
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • ıploma tahkikatı Hukuk Fakültesinde not tahrifi ve diploma lerln İfadelerinin alınmasına başlanacaktır.II ayrı komisyon halinde çalışan tahkikat heyeti son II yıllık İmtihan evrakı üzerindeki tetkikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • Asuman KIZILTANIJ ila Reşat Asaf AKANT Nişanlandılar 17,4/960 CİHANGİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1960
  • MEVLİD Erzurum eşrafından Tüccar Hacı Hüseyin Avcı Eşi Hacı NADİRE AVCI'nın ölümünün 40-olması hasebiyle 17.4.960 Pazar günü öğle namazını müteakip Erenköy Tren istasyonundaki Zihni Paşa Camiinde ruhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • utluların aşkta şansı Aşağıdaki 13 suale vereceğiniz cevaplarla aşkta ne derece şansınız olduğunu öğrenebilirsiniz Önce buradaki suallere cevap hangi tipe girdiğinizi öğreniniz.g?te.kudreti göstermesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • 48 AY TAKSİTLE3 faîzsîz Bostancı «Kartal arasında Ankara asfaltindah deniz kenarına kadar cilan sahada satılık,parsellenmiş herkese-i* ye uygun arsalar Müracaat.EMLÂK ve TİCARET A.Ş.Bostancı Fırın Yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Malî Bir Müessese için MEMUR VEZNEDAR ALINACAK ingilizce veya Fransızcaya hakkiyle vakıf bay ve bayan memurlar En az orta mektep mezunu,askerliğini yapmış veznedarlar alınacaktır.Müracaat:IŞIK rumuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Üç senedenbeıi Amerikada tetkiklerde bulunan asabiye ve ruh hastalıkları mütehassısı,psikoterapist Dr.KEMAL KESKiNEL'in yurdumuza dönerek hastalarını Kadıköyünde Süreyya Sineması İle Opera Sineması ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT SEZON BAŞINDA SERMAYESİNE SATIŞ YALNIZ 15 GÜN İCİN İSTİFADE EDİNİZ D.PALAVİDİS ESKİ BAKER)İstiklâl Caddesi 481 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • PAKSOY TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.13TANBUI TEL,441084-ANKARA TEL 14 99 6 ADANA TEL 16 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • S IH NİKAH JX (bÛN ÇOK HAREKETLİ fcEçtl^,HAT-TA A60ÜLCAN BAZ VE TAR^ 2AM.Bıl£l E VAMU j&TOOCF KARŞISINDA KAl-KlPOYMAi&AP-MÂCEİIlAIH İMHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • &azip renkte,muktelil dedende yer muşambaları yuvanızın öaadetini tamamlar.FabHka:Kartal,Maltepe.Tel:554580 »alı» Merketi:Yeni Postahane C.Yeni Valde Han No.44.Tel:227405 999999999999999999099999995 ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • BRAUM TRAS MAKİNELERİ Karaköy Eski Gümrük Sokak Yeni Handaki mağazamızdan temin edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UMUM MD.LÜĞÜNDEN Amerikadan Buğday Naklettirilecek.Türk gemileriyle nakledilmek üzere Amerikadan memleketimize takribn 78.000 ton buğday ithal edilecektir.İş bu nakil işine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • En üstün limon esansı le hazırlanmış yüksek kaliteli bir kolonyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Kıbrıs için i sterlin yard Dr.Küçük bu yardımın ve Almanya'dan temin LEFKOŞA,RADYO Dr.Fazıl Küçük Kibrisin 50 milyon sterlinlik bir yardıma muhtaç olduğunu söylemiştir.«Kibrisin bağımsızlığını muhafaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • [İLHAN DEMİRELI SOYUNMAK İSTİYOR Dansöz özcan Tckgül tamamen çıplak dans etmesine müsaade edilmesi için Vilâyete istida vermiştir.Bâzı ecnebi dansözlerin göğüsleri tamamen çıplak ve yalnız cdeb yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • İzmir C.H.P.İl Başkanı hakkında dâva açıldı İZMİR,HUSUSÎ Buca Kocakapı ocak kongresinde yaptığı bir konuşmada D.P.nin manevî şahsiyetini tahkir ettiği İddlasiyle Menderes'in muvafakatiyle C.H.P.îl Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Araba vapuru balık ağlarını parçaladı Karamürsel Araba vapuru evvelki aksnm saat 17.30 da Üsküdar Kabataş seferini yaparken oraya serpilmiş olan balık ağlarını parçalamıştır.Ağı serpen balıkçılar Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Stromboli'de zelzele binaları harab etti STRONBOLt,AA.Dün sabahın ilk saatlerinde on saniye kadar süren ok şiddetli bir yer sarsıntısı Stromboli adasındaki binalar n ehemmiyetli şekilde harap olmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Güney Afrika'da polis kabahatli bulundu NEVV-YORK,RADYO Birleşmiş Milletlere dün gelen bir rapor,geçenlerde Güney AfrlkadakJ Sharpville şehrinde vukubulan kanlı hâdiselerin mesuliyetini polise yüklemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Şimdiye kadar konulan neşir yasakları soruldu ANKARA,HUSUSÎ Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hangi tarihlerde kaç defa neşir yasağı konduğu dün bir yazılı soru ile Adalet Vekilinden sorulmuştur.C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Lâstik fabrikasının buhar kazanı patladı ANKARA,HUSUSÎ Yeni Sanayi Çarşısında bir lâstik fabrikasında buhar kazanının patlaması neticesinde Yusuf adında bir isçi ölmüş,Ali adında bir diğeri de ağır su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Bir Gemi battı,22 Yunanlı denizci öldü WASHİNGTON,RADYO Bir Lübnan şilebi Atlantikte Virginia eyaleti açıklarında batmıştır.Yunanlı olan 22 kişilik mürettebat gemiyi terkettlğinl telsizle bildirmiş,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Tarihî fıkralar JT\U haftaki Pazar sohbetimi tarihî fıkralara hasrediyorum:|j «Selçuk hükümdarlarmdan Celâl-üd-Devle Melekşah,kar-ğ deşinin kendisine karşı isyan eylediği bir zamanda Hora-İ E san'a gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1960
  • Maarif Vekâleti Validebağ Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Müessesemizin iki tane 300)er lira ücretli ve hizmetlerinin iki yılı ihtisas müddetine sayılan Asistan Doktorluğu ile 700)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • BASIN TOPLANTISI NADİRÂNIM başörtüsünü düzeltti,dudaklarını yaladı ve söze başladı:Ah evlâtlarım,sizi buraya kadar yordum.Ama kusura kalmayın hani.Napı- im'.Ben böölo şeyler bilmezdim.Lâkin bir taneci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri İstanbul halkı temsilcileri bu muide ve bildiriyi hliyük sevinçlerle,alkışlarla karşıladılar ve hemen bütün İstanbul halkı adına kumandan Tasayı ve birihlr-İcriııi tebrik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • I YA MUSTAFÂ!I CUMHUR ALP Plak kapış kapış gitti!Ama bu defa alırılardan E önce yapıcılar kapıştılar.Neticede yeril plâklarda E E dört Mustafa var.E MUSTAFA Ça Ça Ça Flamenko dek)Nec-EJ det' Koyutürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • PARA 74 Çili atladım,öteki sokağa koştum,otomobili yan sokakta bırakmıştım.Soluğu Belhaven'de alıp sana telefon etlim.Gil tatlı tatlı gülümsedi,İki omuzundan tutup sarstı,arkasını sıvazladı:Eğer resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • Arızalı yollarda otomobil ve ağır yük kamyonu kullanan şoförlerin en çok beğendikleri SAF KAUÇUKTAN imâl edilen dünyaca meşhur Holanda malı Buffalo lâstiklerimiz gelmiştir BUFFALO LÂSTİKLERİ bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Bakırköy 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtipliğinden Dosya No:9(50/6 Bekir Samı varisleri Rallime Akman,Behıye Akman,Firdevs Yazır,Samiye Şerbetçioğlu,Fahriye Şerbetçioğlu,Fatma Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • SİTE TİYATRO S^iv\T Şişli,Halâskârgazi caddesi V HIZIR Ra^ Rolde MUAMMER KÂRACA Cumartesi Pazar saat 17 de matine Her gece saat 21,15 te Suare Gişe her gün saat 11-21 arası açıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür VII Dİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • HtCRİ PAZAR «1 MÎ i 1379 17 137ti Şevval N İ S A N Nisan 20 10 60 4 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 5.18 10.28 öğle 12.14 5.24 İkindi 15.59 no;ı Aksan 18.51 12 00 Yatsı 20.27 1.38 tmsâk 3.30 840
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EH SAGUM KETEN LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.SSSiı TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOLL ORT Aşir Efendi Caddemi No 14 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Köprülü "CHP,DP'ye bu şekilde muamele yapmamıştı dedi Bnştarnfı Birincide lirrmiş ve sözlerini «hak yerini bulacaktır» diyerek bitirmiştir.Bilâhare kürsüye gelen Karaosmenoölu insan haysiyetinin ayakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Kral Hüseyin Ürdünlü talebelerle görüştü Boştarafı Birincide Diplomatik entrikalar vp komünizm milletler için daima hııvük bir tehlike tp-jkil eder.Birlik halinde bulunmamış zaruridir.tstanbukla açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • VEFAT Trabzon etrafından Tvakibzâde merhum Hakkı beyin oğlu,merhum Sadık beyin ve tsmet Akalanın kardeşi,Muzaffer Akalanın kıymetli esi.Saman Barbarosoglu ve Sadık Akalan'ın babaları,Resai Barbaıosoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • r0T0 EMİN-HER NEVİ KAMYON VE OTO YEDEK AKSAMI Taksim Feridiye cad.Fırın sok.No.7/1 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Fabrika ve Boyahanelerin Nazarı Dikkatine 2 adet 8 zer tonuk Alman malı az kullanılmış gayet iktisadi kazanlar satılıktır.Müracaat:Telefonlar:44 29 22 44 83 07.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • £1 99 AĞRILARINA KARŞI günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • KONYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Konya Ankara yolu üzerinde 34 üncü kilometrede Karaömerler köyü Fakra Dağı güney doğusundaki ocaklarımızdan 1960 kampanyamız ihtiyacı için 10.000 ton kireçtaşı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • MISIR VAKIFLARI MİRASÇILARINA Mısırdaki vakıflarda istihkakları olupta kendilerini isbat etmig veya etmemiş bütün mirasçıların vakıflardaki hisselerini alabilmeleri İçin yeniden yapmağa mecbur oldukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Pi Traçta sabun,fırça İstemez.Pî bir traş kremidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • HÂKİM OYNADIK FAKAT YENİLDİK t Baştarnjı Altıncıda neticeleri şunlardır.Hollanda 1-Yunanistan 0.Bulgaristan 1 İngiltere 0.Avusturya 3 Polonya 1.Romanya 3 Belçika 0.İspanya 2 Fransa 0.YARİN D.ALMANYA İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • BEYKOZ-ALTAY YENİSEMEDI Baştarnjı Altıncıda dıtfl ve tik 20 dakika hâkim götürdüğü maçın sonunu Beykoz getiremedi.Eğer Ekrem ve Sıtkı'nın yeri'-d?mjdahaleleri olmasaydı Altay bu maçı pekâla galip biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • ADALET KÜMEDEN düşmek tehlikesinde t Baştarafı Altıncıda ke yokken kolu İle topun istikametini değiştirince hakim penaltıyı veriverdl.Fakat Bülent,kötü bir vuruş yapınca kaleci Fikret biraz sola yayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • İnönü dün 12 Emekli Generalle görüştü 6 Baştaraft Birincide Tümgeneral Hikmet Gerçekçi,Korgeneral Yakup Gurkaynak.Tümamiral Nuri GUnelge,Orgeneral Şahap Gürler.Koramiral Kemalrttin Hnr.kurt.Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Galatasaray 2 puanı Ergun'un golü ile aldı Bnştaraiı Akıncıda fa tekrarlandı Dk.13,Suat,belki de hayatının en iyi sütlerinden birini çıkardı.Vurduğu yer ceza sahasının tam üzeriydi.Direklere âdeta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • DÖRDÜNCÜ HAFTADA 1.126.802 LİRALIK TOTO OYNANDI Spor Toto'nun dördüncü haftasında 1S4 8L7 adet bilet oynarımı;ve 1.126.«02 lira hâsılat elde edilmiştir.Vilâyetlere göre de elde edilen hâsılat miktarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Davutpaşa ve Galata galip Mahalli lige dün Şeref stadında yapılan müsabakalarla devanı edilmiştir.Gunun ilk karşılaşmasında Davutpaşa İkinci devrede attığı golleri» Emniyeti 5-0 mağlûp etmiştir.Davutp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • Tahkikat önergesi yarın görüşülüyor t Baştarafı Birincide huşlardan teşekkül edeceği talimin edilmektedir:Mazlum Kayalar,Baha Akçlt,Cevat Ülkü,Servet Sezgin.Kemal Biberoğlu,Hamal Sancar,Selim Erengil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • FAİZLİ r «ı w IF y MALİYE VEKÂLETİ AMORTİSMAN VE KREDİ SANDİĞİ ERGiSiZ TAHVİLLERİ İÇ MALtYE VEKÂLETİ Amortisman ve Kredi Sandığı %S faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan 1960 tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.04.1960
  • B u sa bu n u n içinde Amerikadan yeni gelen yağ tasfiye makinaları ve yepyeni bir Amerikan formülü sayesinde kalite bakımından mükemmeliyete erişmiş olan PURO Tuvalet Sabunu aynı zamanda ikramiyelidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.04.1960
  • Beykoz Altay Yenisemedi STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:5255 kisl HASILAT:19912 lira 50 kuruş HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu NaU Çöken Burhan Trak BEYKOZ:Sıtkı Aydın İsmail Ziya Ekrem GUnay Yılmaz AH Şlrzat M.AU irk*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • K.Gümrük A.Gücünü penaltı ile yenebildi Tuncay'ın sakatlanması ile 10 kişi kalan Kırmızı Siyahlılar ikinci devrede müdafaaya ehemmiyet vererek 1-0 lık neticeyi muhafaza ettiler SEYİRCİ:8128 Kişi.HÂSIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • Adalet kümeden düşmek tehlikesinde STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:5255 Kişi.HÂSILAT:19.912.50 TL.HAKEMLER:M.Sarvan Ö.Yalaz N.Irmaklar DEMİRSPOR:Fikret Selâhattin Münir Hüsnü Süreyya Erkan Vedat Osman Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • Millî ligde bugünkü program İSTANBUL'DA:13.45:Karagümrük Şekerhllâl,15.45:Galatasaray AııkaragUcii ANKARA'DA:14.00:Altay Adalet,16.00:Demirspor Beykoz,İZMİR'DE:15.45:İzmlrspor Göztepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • Saar 05 Rasimpaşayı 3-2 mağlûp etti Bakırköy kulübünün davetlisi olarak şehrimizde bulunan Batı Almanya kız voleybol şampiyonu Saar 05 ikinci maçını dün çok kalabalık bir seyirci topluluğu önünde Rasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE futbol takımı bu sabah 10.30 da kendi stadında amatör kümeden Sümerspor ile bir antrenman maçı yapacaktır.Bu karşılaşmada Sarı-Lâcivertll profesyonel kadrodaki bütün futbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • FAVORÎ KARŞIYAKA A.ORDU'YA GALİP Alsancak Stadında 434 kişinin takip ettiği müsabakada golleri Bulut,Şevket Muammer ve Beytullah attı Seyirci toplayan Karşıyaka Alfınordu maçı sürprizle neticelenmedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • Çok hakim oynadım» maçta Alman kalecisi,bek ve antrahaf 11.bir akmımm enlerken «rülüyor.[Telefoto A.P.Viyana İstanbul]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] Galatasaray,Şeker Hiâl karşısında beceriksiz olduğu kadar da şanssızdı.Resimde Galatasaray'ın Uç golünU durduran kale direkleri ve günün muvaffak kalecisi Sefer'in plonjonu görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp.Beşiktag 36 28 7 1 67 14 63 9 G.Saray 35 22 9 4 66 22 53 17 F.Bahçe 32 23 4 5 75 33 50 14 D.S por 34 16 11 7 46 35 43 25 İst.Spor 36 13 15 8 38 31 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • SİNCANSPOR 1 YENİŞEHİR:O ANKARA,HUSUSİ Spor-Toto'ya dahil olan ve Ankaragücü sahasında oynanan Sincanspor Yenişehir maçı 1-0 Sincan'ın galibiyetiyle sona erdi.Mütevazin cereyan eden oyunun 25 İnci dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • I İZM İR" D Utl^MMMı ııı ı« ıı.K.YAKA 3 A.ORDU 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • A N K:AiR'=A^Di',A:DEMiRSPOR 1 ADALET 0 BEYKOZ 0 ALT AY 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • I İSTAKB1JXP A j K.GÜMRÜK 1 A.GÜCÜ O G.SARAY 1 Ş.HİLÂL O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • Orhan Tuş Y.Sevinli Rakiplerine Galin Tartıya 4 gelmeyerek Balkan Şehirleri boks maçlarına çıkmayan M.Sevinti ile S-Has cezalandırılacak BALKAN Şehirleri İstanbul Kupası Boks Müsabakalarının ikinci gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.04.1960
  • HAKİM OYNADIK FAKAT YENİLDİK Junyorlar turnuasının ilk maçında B.Almanyaya 1-0 yenilen gençlerimiz sahayı ağlayarak terketti v.v,wJ^.f-J.lt,i,utlü iençlerin 1-0 yenildiği maçta takımımızın sol İçi Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor