Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • I Avrupa Konseyinde temsil JU tJYÜK Millet Meclisi,dünkü toplantısında,Avrupa Konseyi i I Istişari Asamblesine sadece iktidar mebuslarından kurulu I bir heyet yollamağa karar vermiş,bu yüzden çıkan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • Millî Korunma'yı ilga eden tasarı Mecliste «İktisadî Tedbirler',kanunu tasarısı,dün Başvekâlet tarafından Meclise sevkedilmiştir.İlga edilecek Milli Korunma Kanunu yerini alacak kanun Millî Korunmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • Amerikanın 13 yıllık yardımı 27 milyar Milletlerarası İktisadi işbirliği tCA)Türkiye Misyonu Başkanı Stuart H.Van Dyke,«Propeller» Kulübünde yaptığı bir konuşmada,Amerika'nın 1947 den bu yana Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • RADYO GAZETESİ "TESLİM OLUN,DEDİ Radyo gazetesi dün geceki yayınında CHP.ye hitaben Teslim olun veya teslim alacağız demek zamanı gelmiştir» demiştir.Partiler arası münasebetlerin,muhalefet tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • [İLHAN DEMÎRELİ İKİ SIRA NİSANI VAR uGraf Spee» ve ıHipper» isimli Alınan okul gemilerinin limanımızı ziyaret edikleri münasebetiyle «Graf Spee» firkateyninin kumandanı yarbay Collman dün bir basın to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • Peugeot'nun kaçırılan çocuğu dün iade edildi Babasından para aldıktan sonra çocuğu bırakan haydutları 30 bin polis arıyor «P PARİS.AJANSLAR EUGEOT» otomobil fabrikaları sahiplerinden mil yarder Roland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • Denizaltıcılara tazminat teklifi Meclise verildi ANKARA,HUSUSİ D.P.Giresun Menusu Sadık Altıncan ile İçel Mebusu Yakup Karabulut,denizaltıcı ve dalgıç subay,assubay ve erlerle,kurbağa adamlara verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • İskenderun'daki kaza ile ilgili açıklama Amerikan Haberler Merkezi,iskenderun'da bir Türk bir Amerikalı'nın kullandığı kamyon laıafından ezilişinin Türk erinin,uzun otlar arasında uyuya kalması netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • [KEYSTONE|_İngiliz güzeli 22 yakındaki Joaıı Broadman isimli ingiliz kızı 1%0 ingiltere güzeli seçilmiştir.Seçimi müteakip gazetecilerle konuşan güzel evlenip 4 çocuk annesi olmak İstediğini söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • Yalman 6 ay için Karar,Vatan Başyazarının hastalığına dair verilen raporun tasdiki üzerine alındı AHMET Emin Yalman,nezaret altında yattığı Haydarpaşa Numune Hastahanesinden,dün saat 19 da tahliye edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • MİLLİ MUHALEFET EKİBİNE POLİSLER MÂNI OLMAK İSTEDİ ELÂZIĞ.Hususî surette giden CMİT DENtZ'den 70 otomobilden müteşekkil bir kafile ile seyahat eden milli muhalefet ekibi,dün trafik polisleri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • S Savcınk eliyle aldığımız tekziptir)şj Ekmel Çetiner'in Zonguldak Valiliğin-E den istifası ile alâka-ğ T I tavzihi Gazetenizin 7 Nisan 1UC0 tarihli niis-EE I hasının hirinci sayfa-sında Zonguldak Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • D.P.nin TAHKİKAT tahriri dün açıklandı Takrirde,tahkikat komisyonuna 3 ay için her türlü siyasî faaliyeti durdurma hakkı tanınması da isteniyor CHP yi kardeş kavgası hazırlamakla itham eden takrirde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • [İLHAN DEMİRE!Dün Ankaradan otomobille lstanbula gelen Ürdün Kralı Hüseyin Dolmabahcede Umur motorunun penceresinden kendisini selamlayanlara mukabele ederken.IRDIN KRALI İSTANBUL'DA Kral Ankara'da,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Beyoğlu,Agacamii yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • CHP'li MEBUSLAR MECLİSİ TERKETTİ Hâdiseye,Avrupa Konseyine gönderilecek heyete muhalefetten üye alınmaması sebep oldu A ANKARA,HUSUSÎ VRUPA Konseyi İstişare Meclisine muhalefetten temsilci seçilmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1960
  • İnönü dün Üniversiteli Gençlerle Konuşlu Hastalığındanberi ilk defa sokağa çıkan C.H.P.lideri,idealist gençliği övdü TUTULDUĞU soğuk algınlığından sonra dün ilk defa Sokağa çıkan C.H.P.Genel Başkanı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • HAFTANIN j FİLMLERİ Tu^ecui,ON iki öfkeli adam,dan bir sahne.ONİKİ ÖFKELİ ADAM «Tuelve Angry Men» Sidney l.umet'nin rejisörlüğünde çevrilmiş bir l'nited Artists Amerikan)filmi.Oynayanlar:Henry Fonda,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • İSVEÇ GİSLAVED Otomobil ve Kamyon Lâstikleri Satış Veri:GİSLAVED Kauçuk Sanayii ve Ticareti T.A.Ş.Aşirefendi Cad.Hanımeli Sok.No.2-istanbul Telefon:27 18 10-Telgraf:Gismal-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • İstanbul Belediye Reisliğinden:1 İstanbul onbirinci Bahar ve Çiçek Bayramı Sergi ve Eğlenceleri bu yıl Spor ve Sergi Sarayı ve civarı,Vatan caddesi Kadıköy Lunapark sahası,Yenikapı Kültürpark sahası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc 122 Aralık 2ü Ocak] Hayatınızda ufak da olsa değişiklik yapacaksınız.Ve iyi bir netice verecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 1 J Şubat] Aklınızda olmayan bit mesele tazelenecek.Sizi düşündürece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • t wmmwmtmiiMmmammmmmmmtııtmıiM.MEVLİD Trabzon eşrafından kıymetli aile büyüğümüz,sevgili babamız,Şeyh Hüseyin/adı-SALİH ALADAR'ın ölümünün 40 inci gününe rastlayan 17.4.19C0 Pazar günü öğle namazından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • VEFAT Kumaşçı Bay Ben;Hazar Gazaryan)Yüksek mühendis Bay Jiıayr Hazar Uazaryan)çok sevgili babaları.Bay OSEP HAZAR'm Gazaryan)kısa bir hastalığı müteakip vefatını dost ve akrabalara derin teessürle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Kaytan Nuri Suçsoran ve Nimet Suçsoranın oğlu,Semiha Suçsoranın kıymetli i,İnci Demirin sevgili babası.Ab-I dullah Demir'in kay m pederi,I Sartaç ve Bedriye Dalyanoğlu-I nun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • ALMAN SANAYİCİSİ DÜN DEMİRCİLERLE GÖRÜŞTÜ Memleketimizdeki demir İşletmelerine teknik yardım teklif elrnek üzere şehrimize gelen Alman sanayicisi T.Mohr dün Ticaret Odasında demircilerle bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • KARASİNEK MÜCADELESİ 310 BİN LİRA YETMİY Şehrin bu yıl da karasinek İstilâsına uğrayacağına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır,belediyenin e kânlar ve ayrılan '510 bin liralık tahsisatla mücadelenin rn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Şemsi Molla oğlu emekli Binbaşı CEMAL ki YVŞ'fliı vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 17 Nisan 19ü0 yarınki Pazar günü Şişli camilgerliinde iKindi namazını müteakip Duahan Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • MEVLÛDU ŞERİF Kıymetli ve sevgili bahamı/merhum Hacı Aj}Dt)LKbKiM GÖK AY'in aziz ruhuna ithaf edilmek Üzere vefatının kırkıncı günü münasebetiyle 17 Nisan 19G0 pazar günü öğle namazını müteakip Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • B U H AFTA PAZAR'da PAZAR HolIywood'da ¦fc Oscar gecesi Ben Hur Gecesi İe Glenn Ford.Debbie ile sevişiyor.PAZAR Cine Citta'da •jk Aııtonella Lualdi Hollyv/ood'a gitmek istemiyor PAZAR Spor Albümü İ(Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • MARİFETLİ DENİZ MAHLÛKLAR!Kendi lisaniyle konuşan balık YAŞAR FOKOĞI.U Alkışla havaya kalkan balık LEYLA FOKOÖLU İnsanla öpüşen balık tNCI FOKOfiLl1 Diğerlerini sırtına çıkaran balık NAZLI FOKOĞLÜ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM Yeşilköy atölyelerimizde birikecek yanık motor yağları teklif almak suretiyle satılacaktır.İsteklilerin Şişhanede THY Malzeme Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.19882)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • î 2 3 4 5 6 78 9» P 2 3 4 5 PL" 6 7 S 9 SOLDAN SACA:1 Akıl hastalıklarının umunu adı;İtalyanca Evet)2 Esirler Eski dil)Uzak.3 Tanrı;Tanrı hoşnutluğu İçin dilenciye verilen para.4 2 Batma Eski dil)Hoşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • mi ı fif m TLAS TA Dünyaca meşhur 19 san'atkârdan müteşekkil BALE TEMSİLLERİ İki Ayrı Programla 20 21 22 23 Nisan,saat 21.15 de suarelerde,24 Nisan Pazar saat 18-15 m a t i n e d e F t A T L A R:25 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • e ERANSAYA Uüıı ıo ton salyangoz ihraç edilmiştir.3552 lira kıymelindekl salyangozlar canlı olarak sevkedileceklerdlr.Muhtelit memleketlere 10 ton kegl derisi,2G ton keçi kılı,314 kilo da lüle taşı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • T.A.Ş.35.0(10 LİRALIK KEŞİDESİ Bir kişiye 10.000 lira ikramiye Sop.yatırım tarihi 30 Nisan Tafsilât gişelerimizde SELİİİI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • KÜFEKİ TAŞI En iyi cins ucuz fiat Küfeki taşı istediğiniz miktar için hemen bağlantı yapmanız menfaatiniz icâbıdır.Tel:22 93 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • İstanbul Teknik üniversitesine Bağlı Teknik Okulu Maçka)Müdürlüğünden Okulumuz için biıs'uL-t üniversal tulum bileme tezgahı 1B/4/1960 salı günü-eaot M ÜO de pazarlık suretiyle 4936 sayılı Üniversitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Âdem Ut Havva Hazreti Isanın Hayatı)İtalyanca.ATLAS Tel:440835)Striptiz Kraliçesi Brigitte Bardot Fransızca.EMEK Tel:44 84 39;Onikl öfkeli Adam Henry Konçta İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • 1 III.III İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah İstekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve-ka-panış.İKİNCİ PROGRAM E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1960
  • Rivayet ederler ki.EVVEL aman içinde,kalbur saman içinde,pire berber iken,deve tellal iken,ben babamın beşiğini tıngır rnıngu sallar iken,o yalan bu yalan iken,fili yuttu bir yılan iken,E az gidip uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • MarilynMonroe demokrat oldu!Gel Sevişelim Filminde oynamakta olan Sarışın Bomba,Kasım seçimleri için muhalefet safında yer aldı OLLYWOOD'da film yıldızları,yazarları ve memurları dahil,14.000 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Kıymetli biblolar,kesme kristal parçalar,komple çatal bıçak takımları,Porselen takımları ile harika stil eşya,MÜZAYEDESİ 17 Nisan 1960 Pazar günü saat 10 da OSMANBEY,Halâskârgazi caddesi 192 SEBAT Apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI T O S C A G.PUCCİNİ Tepebaşı Tiyatrosunda)Temsillerine Perşembe ve Cumartesi günleri devam olunmaktadır.21 23 28 30/Nisan/1960 günlerine ait biletler satışa çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Doktor,Eczacı,Hemşire ve Ebe Aranıyor.Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Sağlık yurdlarında çalışmak üzere Pratizyen Hekim,Eczacı,Kızılay Hemşire Okulu mezunu Hemşire ve Ebe alınacaktır.Taliplerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Yeşilyurt ve Yeşilköy de SATILIK EMLÂK Yeşilyurt'ta Yeşilköy'de Yeşilyurt'ta Satılık kelepir Arsa,Satılık kelepir Villâ,Yeşilyurt'ta Yeşilköy'de Yeşilköy'de Kaloriferli 8 lairell apartıman Denize nazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • KONGRE Sarıay Cemiyetinin kongresi 17 Nisan 1960 Pazar günü,olmazsa 24 Nisan 1960 Pazar günü saat 10 da Maçkada Erkek San'at Enstitüsünde toplanacağı ilân olunur.İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • İİİİİHİIİ^IN MACERALARI ğ:KOVDE SAKİ,6feR GEÇMEĞE BA*AJ2.VE A&&01CAN-BAZ 6ÎROÜS RUHSAHAEV-LENMF TCK.LİF EOEG.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • ^u DIAZINON Bol miktarda piyasaya arzediimiştir.KORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş.Beyoğlu İstanbul Telefon 44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • SATILIK BUHAR KAZANI Müstamel Semaver İngiliz Buhar Kazanı,Donkl pompası,baca ve teçhizatiyle satılıktır.İşleme tazyiki 6.5 Kg.Cm2,saatte 700 Kg.istim.GRAMOFON LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİLKÖY Tel:73 89 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • BİNA VE OTO TAMİRİ YAPTIRILACAK RAF İMAL ETTİRİLECEK istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Şişli Mecidiyeköy ilkokulu ilâve pavyonu ikmali inşaatının 10992,21 lira keşfi veçhile yaptırılması.İlk temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜMDEN Dosya:1960/15-2027 Takriben 35 Ton kadar yanık makine yağı teklif isteme suretiyle satılacaktır.Bu işe ait şartname Fermenecilerdeki Müdürlüğümüz veznesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • ELKA DELİKLİ TAHTA LEVHALARI 5ATIŞk merkeze ^GARANTİ HANj BÂHÇEKAPI İSTANBUL.TEL i 22 40 90/53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Reisliğinden:1 Mevcut şartnamesine göre 4,5,6 mm.lik olmak üzere B-B-12 metreküp kontrplâk pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 29/4/1960 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • 'Â II vf V\SÜ&^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK Cinayet salgını Çl ABAHLEYİN gazeteleri,«Acaba bugün ne müthiş cina-f yetler var?korkusu ile âdeta titreyerek açıyorum.Gün-ğ lük haberlerde zabıta vukuatı rekor kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Bir kadın Belediye otobüsünde doğurdu İZMİR,HUSUSÎ Dün sabah saat 11.30 da Boğaziçi otobüs durağına gelen Belediye otobüsünde bir kadıo doğum yapmıştır.Otobüs içinde kadının sancılanması üzerine etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Güneşte yürümeyen eşeğe gözlük takıldı TURGUTLU,HUSUSÎ Güneşte yürümemekte lnad eden eşeğine,Musa Tekin adında rençber siyah gözlük takmıştır.Rencber gündüz ovaya giderken siyah gözlükleri eşeğin gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Bir baba oğul kürek ve taşla öldürüldü MUS,HUSUSÎ Tarlaya hayvan sokulması yüzünden bir baba oğul kürek ve tasla öldürülmüştür.Medet Taşkın İle Necip Taşkını öldüren Hüseyin Yentürk,Mehmet Çağlayan,Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • 5 dükkân soyan bir genç yakalandı Çatalcada S dükkân,bir cczahane va bir benzin istasyonu soyan 20 yaşında Sabahaddin Yılmaz,20 gün poliai meşgul ettikten sonra dün yakalanmıştır.Girdiği yerlerden yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • Öğrencilerin partisine polis baskın yaptı ANKARA,HUSUSÎ Yenlşehirde bir evde parti veren kızlı erkekli 10 lise talebesi,uygunsuz hareket ettikleri iddiası ile karakola götürülmüşlerdir.Talebeler arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1960
  • İngiltere Kıbrısta atom silahı depo etmek istiyor İngiliz Muhafazakâr Partisi Mebusu W.Yates başlıca ihtilâfın bu yüzden çıktığını söyledi 4 LEFKOŞA,AJ .İngiliz Muhafazakar mebusu Willlam Yateı,İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün uyuk Eseri Cumhuriyetin iinıit,ralıal ve saadet vaadettiğinde şüphe ve endişesi olan at tıınit,rahat ve saadeti nereden.han;i kaynaktan bekliyordu?Cumhuriyetin milletimizin sosyal yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • ARA 73 Derim.Başka Mı şev daha derim.Ne dersin?Filmi bir fotoğrafçıya devolope ettirsen?Olma/olama/kendi elimle devolüpe edeceğim.Başka Kimseye bırakamam im işi.Ama neden?Kemline zorla enayi dedirtece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • MUSİKİ OTHELLO BÜLENT TARCAN Bu opera İhtiyar Verdi'nin bedenen ihtiyarlamasına mukabil,dehasının aksine olarak gençleştiğini Isbat eden bir şaheserdir.Umarız ki Devlet Operası aynı eserin arkadaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • MALİYE VEKÂLETİ AMORTİSMAN aaa5**VEKREDi SAN Dİ 61 ^r Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan 1960 tarihleri arasında herhangi bir banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • MESELA SENlN HUKİ„ NASIL Bit?KIZ BEDRİ SAF,TErv\ıZ,ivr VOREKÛ,DpRüST,KUSÜRSU2 BıR Ki2L_DE&"tL Mİ?O HALDE DERU4LM DUR1 SEN DE BENfM DÜR DEfeiŞTıRl HURİYE YALANCI,KAt-LEŞ/f "«DM AHLAKSIZ VE.7I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • İİİİIİ|İIİ1İİ|İİ|:4t«R»B B/MOf-£ı,TEave a.DE B)¦ÛZ.SOKKA KOMPAtSTMA.*A GİfSER-23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • artik Bu v\Erı_Ek:errE,KAUÇUK VE t^AyKANi-A-L.KINDAN BlRı vOLACA-^îFf fi WmİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • msfâkfâmtâ ~rsr 3©ŞI;l^t^Si;RO^RlED:BU SAPA ÇOK AVL.AS'A\AU.SOMZA Z^XZ/M Oi-UfZ.2-16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • TOMBIK eO.TESİ GÜN uC-SN DAİREyi L/c GÖ&cN,BıZC W4R|FET.L-ERİNı' SÖSTEI?DE SANA imama.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1960
  • MuTKA 5l Bûy^tZKEN vB-iyi SA.«Kin JÇEfZıyE I BiRûicma H4l_i/V\E„.BEŞ OA jKA SOSllZA.'SE^fsM^TPAĞifBcyAlZKBH KLAhATSiT' ET MESıN D.VE vBuiVı DE SOTÜKÜyORUM Ali fP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • D.P.'nin tahkikat t;t Batjtarufı Birincide d Bütün bu kanun dışı faaliyetlerini umumi efkâra kargı haklı gösterebilmek için T.B.M.M.niıı,onun itikriri dün açıklandı inadına mazhar hükümetin meşruiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • MİLLİ MUHALEFET EKİBİNE POLİSLER MÂNİ OLMAK İSTEDİ Baştarufı Birincide radıktan sonra Elâzığ'da CHP.11 merkezi ününde büyük bir kalabalık taralından karşılanmıştır.Geçtikleri yerlerde resmi elbiseli s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Peugeot'nun çalman çocuğu dün iade edidi t Haştaraft Birincide lemis ve «Beril ok uza£a götiirnıediler.t İt yakın Mr ıınnrtmanın bodrum katında sakladılar.Odada televizyon da vardı demiştir.Erle Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Ürdün Kralı istanbul'da fcv Bastarafı Birincide Önce Hariciye Küskünde yaptığı bir basın toplantısında Tıirklve'ye fkl dost memleketi iletleıırfiren konularda görüşmeler yapmak ü?ere söylemiştir CENT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Şimdi,YAKACIK KIRIKKALE 1001 GECE Şaraplarında zengin İkramiyeler var Analar,bisikletler,radyolar HAK iıda mamulâtı,giyim eşyası,kasalarla şarapla] Yakacık.Kırıkkale.1001 Gece şaraplarını açarken mant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • C H P'ii MEBUSLAR t Baştarafi Birincide mis olduğunu,beyanla şuyle devam etmiştir:«Giilek ve Ecevlt geçen sene assaınbleye gelir gelmez tasvip etmediğimiz bir takım yollara sapmışlardır.İnsan hakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UMUM MD.LÜĞÜNDEN Amerikadan Buğday Naklettirilecek.Türk gemileriyle nakledilmek üzere Aınerikadarı memleketimize takribn 78.000 ton buğday ithal edilecektir.İş bu nakil işine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • DERYA FİTİLLİ GAZ OCAKLARI BAHAR FİTİLLİ GAZ OCAKLARI LEVENT Filit pompaları toptan olarak faLırilcarnızda satışa arz edllm Rami Topçular İncirlik sok No.17 Tel:21 51 03 NOT:Filit pompaların Toptan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • MALÎ BİIt MÜESSESE İÇİN MEMUR VEZNEDAR ALINACAK İngilizce veya Fransızcaya lıakkiyle vakıf bay ve bayan memurlar.En az orta mektep mezunu,askerliğini yapmış veznedarlar alınacaktır.Müracaat:IŞIK rumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Tuvaletlik Gündüz ve Gece elbisesi Mantoluk.Gelinlikler r^ için.REKGM BURS/İ rs ve İPEKLİ KUMAŞLARINI ARAYINIZ Kumaş kenarındaki REKurt BURSA yazısına dikkat REKOR BURSA ipekli Brokar ve Kumaşların ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • SAYIN TÜCCARLAR U BURSA Kumaşlarmın zengin çeşitlerini KSÜR Koli.Şti.nde bulabilirsiniz.Tel:27 26 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • uel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • HtCRÎ Cumartesi RVMİ 1379 16 1376 Şevval NİSAN Nisan 19 19 6 0 3 VAKİ T VASATİ EZANÎ Gün ej 5.1'J 10.30 öğle 12.14 5.26 ikindi 15.59 9.10 Akşarr l 1850 12.00 Yatsı 20.26 1.37 îmsâk 3 32 8.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • KONYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Konya Ankara yolu üzerinde 34 üncü kilometrede Karaömerler köyü Fakra Dağı güney doğusundaki ocaklarımızdan 1960 kampanyamız ihtiyacı için 10.000 ton kireçtaşı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • ALÂKA KESİLMESİ Firmamızda memur olarak çalışan NAİR MANSUR-OGLU'nun alâkası kesilmiş ve işden ayrılmıştır.ABDÜLKADİK MEMİŞOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • İTME KREMİ BİSİKLET HEDİYE EDİYOR.Tüplerde bulunan ikramiye plâkalarına dikkat ediniz.Tel:534800-34 69925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • v.»t—JMg-ı'ı ııfnn tmmtmuımmaimtmmıımatı ACİ BİR KAYIP M.hrimah Umaı'ın t.arka-U-ı;jimız Leylâ Erdıuan ve Semra üocook'un babalan,Refik Erdurarı v James Hocook'un kayınpederleri,Adnan Ekşigil üe Leyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • ^Illlll!2 Savcılık eliyle aldığımız E tekziptir)E 4 haştarafı Birincide E E tişar eylemiş lıir yazıda Zou-E E Kuldak D.teşkilatındaki hizip-E E ler yiiziiudeıı istila zorunda bı-E rakıldıjim ı ve Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Denizaitıcilara tazminat teklifi Meclise verildi t Baştarafı Birincide cl sınıf dalgıçların maşlarının yüzde 60 ı,İkinci sınıf dalgıçların maaşlarının yüzde 50 si,Erlere ayda 50 liradalgıç erlere ayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • Milliyet Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğüne istanbul Gazetenizin 18 Mart 1960 tarihli nüshasının 5 inci sahifesinde Ankara'da 5 kaza oldu,1 kişi öldü)başlıklı yazıda:Eşimin Genel Kurmay Başkanlığı önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • YALMAN 6 AY İÇİN TAHLİYE OLUNDU t Baştarafı Birincide 17.33 ile aldım.Muamelelerimin İnikatlar ıinıt.tamamlanacağını tahmin etmiş onlum,çok sevindim.38 gün hastanede.4 gün Toptaşı cezaevinde olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • KELİMESİ İOOKJJRUŞ KÜÇÜK İLAN İÂR TELEFON 17 42 10 SATILIK EMLAK ARNAVLTKoYDE çok tcıymeüi yalı,sahil yolu üzerimle caddede 'Joü İmar durumiu 5 kata müsadeli iskele ve duraklar yarımda halihazırda kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT SEZON BAŞINDA SERMAYESİNE SATIŞ YALNIZ 15 GÜN İCiN İSTİFADE CDiN'rZ ö.PALAVİDİS ESKİ BAKER)İstiklâl Caddesi 481 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1960
  • SOCUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT mrnm/of^C 0/^p OPON AĞRILARINA KARŞI FAAL o 7* OPON,baş,diş,adale,sinir,iumbago ve soğuk algınlığından mütevellit ağn ve sızı*,lan teskin eder GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1960
  • 100 binlik Stadın inşaatı Başlıyor Kulüpler,profesyonellik talimatnamesinin değiştirilmesini istiyor BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,Bayrampaşa'da inşâ edilecek olan 100 bin kişilik stadın ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • KULÜPLER,PROFESYONEL-LİK TALİMATNAMESİNİN »DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ Dün Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan ile birlikte Galatasaray kulübünde bir toplantı yapan 10 kulüp temsilcisi mevcut profesy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • R.Selimoğlu G.Saray'ın Büyük hamleye Hazırlandığını söyledi Galatasaray kulübü reisi Refik Selimoğlu,önümüzdeki sezonda takımda yapılacak revizyon ve kadroya alınılması düşünülen elemanlar hakkında so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • Alpan,Sevinti,Sevimli mağlûp 63,5 da Birol galip Gecenin son maçında da Şükrü Has,Atinadan Demetre'ye ittifakla mağlûp olda.Müsabakalara bu gece devam edilecek BALKAN Şehirleri İstanbul Kupası Boks Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ I Takımlar O G B M A gPKp Beşiktaş 36 28 7 1 67 14 63 9 G.Saray 34 21 it 4 65 22 51 17 F.Bahve 32 23 4 5 75 33 50 14 D.Spor 33 15 11 7 45 35 41 25 İst.Spor 36 13 15 8 38 31 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • [MİLLİYET] Bugün Viyanada Batı Almanya gençleri ile karşılaşacak olan genç milli takımımız Ankarada 3-0 galibiyetimizi» biten Bulgaristan müsabakasından evvel.Gençler muhtemelen bugünkü maça yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • s m Milliyet GENÇLER Turnuasında.Spor hâdiselerini yerinde takip eden «MİLLİYET»,bugün Avusturya'da başlayacak olan «DÜN-YA GENÇLER ŞAMPİYONASI» na da yetkili bir elemanını,Ankara muhabirlerinden VELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • Galata Anadolu bugün karşılaşıyor Mahallî lige bugün ve yarın Şeref Stadında yapılacak 4 karşılaşma ile devam edilecektir.Bugün saat 13.30 da Davutpasa ile Emniyet arasında yakılacak günün İlk maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • İYİLEŞEN LEFTER İDMANA ÇİKTİ Kabakulak hastalığını müteakip uzun bir istirahat devresi geçiren ve son Galatasaray maçında takımındaki yerini alamayan Fenerbahçeli Lefter dün antrenmana çıkmıştır.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • ACIBADEM SAAR'I YENDİ Bakırköy Gençlik Kulübünün tertiplediği 4 lü voleybol tumuasına dün Teknik Üniversite salonunda yapılan müsabakalar ile başlanmıştır.Günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Rasimpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • 3 Dev gülleri çarpışıyor Dört hafta içinde 4 defa el değiştiren dünya rekorunun bugün sihirli mesafe kabul edilen 20 metreyi geçeceği tahmin ediliyor yi DALLAS LONG Unkuuı 1» m.M PARRY OBRİEN D.recesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] CAMPIYDN DCCİlfTAC f)|JN CALİPTİ Mİ Iİ Ue ' an,pivo"u Besiktaj haftanın İlk antrenmanını dün öğleden sonra Şeref Stadında kala-OHIflrl I Ull DCOIIVIMO UUI1 yMUlO I I balık bir taraftar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • GÜREKALISMALARI HIZLANDIRILACAK Federasyon Başkanı Vehbi Emre,Olimpiyatlara 2 ay kala sıkı bir çalışmaya girişileceğini söyledi GÜREŞ Federasyonu Reisi Vehbi Emre dün Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • Toto'da beşinci Hafta maçları Belli oldu Spor-Toto'nun beşinci hafta maçları belli olmuş ve besinci haftaya alt biletler dun bayiler vasıtasiyle satışa çıkarılmıştır.Beşinci hafta biletlerinde şu maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • ATLETLERİMİZ ANTALYA'DA PİSTE ÇIKTILAR ANTALYA,HUSUSÎ Roma Olimpiyatlarına katılacak olan milli atletlerin İştirak ettiği müsabakaya bugün şehrimizde başlanmıştır.Bu dururca göre alınan dereceler şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.04.1960
  • [MİLLİYET] Bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Şekerhilâl futbol takamı ilk devrede Mithatpaşa stadında yaptığı deplasman maçlarından birlnd* sahaya çıkarken görülüyor.Sarı Kımuzılılar bugünkü maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor