Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • IA.P.J Türkiye ile Vatikan hükümeti arasında siyasî münasebetler kurulmasını müteakip Papa nezdinde Türkiye'yi temsil edecek olan büyükelçi JNureddın ergin Salı günü katolik aleminin ruhani liderine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Köprülü/politika yapan hocalar kâfirdir dedi Millî Muhalefet Cephesi Ekibinin gezisinde Karaosmanoğlu,Diyarbakır'da bugün 1946'daki mücadelenin tekrarlanmakta olduğunu söyledi DİYARBAKIR,Hususî surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • fÖZDEMÎR GÜRSOY] Güzel Sanatlar Akademisinde Süheylâ Karamanı adına tesis edilen «En güzel resim mükâfatını» kazanan Ersin ilanıza Satganoğlıı bin lirasını alırken görülüyor.MÜKÂFAT KAZANDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • DURUM SEÇİM SEÇİMLER hakkında tahmin yürütenler üç ihtimal üzerinde duruyorlardı:İlkbahar,sonbahar ve 1961.Bugün ihtimal sayısı yine üçtür.Fakat tarihler değişmiştir.Seçimlerin önümüzdeki aylarda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • C.H.P.Taşköprü'ye bir hey'et gönderdi ANKARA,HUSUSÎ Taşköprüde C.H.P.Kastamonu II Başkanı ve 11 İdare heyeti üyelerinin karakola sevkedilmeleıi ve içlerinden Sabık Cumhurbaşkanlığı yaveri Yarbay Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Kıbrıstaki üsler meselesi İstanbul'da görüşülecek LONDRA,RADYO Kıbrıs meselesi NATO Vekiler Konseyinin İstanbul'da yapacağı toplantı sırasında Türk,Yunan ve İngiliz Hariciye Vekilleri arasında görüşül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Ethem Menderes dün Haleb'e düküne eritti ANKARA.HUSUSÎ Milli Müdafaa Vekili-Etheın Menderes Kemal Aygünle birlikte şahsi dostu Halep Emniyet Müdürünün kızının düğününde bulunmak üzere dün askerî bir u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • C.H.P.için tahkikat önergesi Meclis'te DP takririnin ne zaman görüşüleceği hellı değil C.H.P de,D.P.için isteyeceği Meclis tahkikatı takririni hazırlamaya başladı ANKARA,HUSUSÎ DP Meclis Gurubunun Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Ürdün Ürdün Kralı Hüseyin,Kseııboğa hava alanında Reisicumhur Celâl Sayarla beraber ihtiraın ASAF UÇARI kıtasını teftiş ediyor Merasimle karşılanan mi^nfîT Devlet Reisi Kral Hüseyin bugün İstanbul'a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Ameliyatla erkek olan kız,sevdiği bir kızı kaçırdı 6 sene evvel ameliyatla erkek olan bir şahıs 3 sene de^-aın eden bir aşk,macerasından soma Güler adında bir kızı kaçırmıştır.20 yaşında Havva Akyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Gümrüklerde kalan mallar çekilecek ANKARA,ORHAN* TOKATLI bildiriyor Nisanın birinci gününe kadar gümrüklere musadesiz olarak gelmiş olan mallar bir defaya mahsus olmak üzere yurda sokulabilecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Amerikalı bir çavuş bir Türk erini ezdi İSKENDERUN,HUSUSÎ İncirlik hava alanındaki NATO birliğinde vazifeli Collis Calvin adında Amerikalı bir üstçavuş,dün kullandığı Treylerle Adanadan Iskenderıına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Başvekilin 21 Mayıs'ta Atinaya gitmesi muhtemel Yunan Elçiliğine yakın çevreler B;ısvekil Adnan Menderes'in tehir edilmiş olan Yunanistan seyahatine 21 Mayısta çıkacağını bildirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • ADAPAZARIN'DA 2 GAZETENİN RESMÎ İLÂNLARI KESİLDİ ADAPAZARI,HUSUSÎ Sabah» ve •Akşam Haberleri» isimli iki "îahalli gazetenin resmî ilân ve reklâmları kesilmiştir.Münevver Savaş'ın sahibi bulunduğu Saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • İzmir'de bir ev sahibi Kiracısını tavana astı İZMİR.HUSUSİ Bir ev sahibi,kiracısını tavana asmıştır.Hâdise Aydının Köprülü mahallesinde cereyan etmiştir.Karısını,kiracısından kıskanan ev sahibi,kiracı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Futbolcu Esat Kaner D.Pye B.Ahmet CHP ye girdi Millî futbolcu Galatasaraylı Büyük Ahmet Ahmet Bennan)dün C.H.P.Şehremini ilçesine kaydını yaptırmıştır.Fenerbahçe antrenörlerinden Esat Kaner de D.P.ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Kadıköy kaymakamı Sinop Valisi oldu ANKARA.HUSUSÎ Kadıköy Kaymakamı Haldun Menteşoğlu Sinop Valiliğine tâyin edilmiştir.Trabzon Valiliğine de Hayrettin Nakipoğlu getirilmiştir.Trabzon Valisi Hakkı Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • OTOMOBİLİN esrarı çözüldü Şoiör Fahrinin beraberindeki iki bar kadınından birini vurduktan sonra intihar ettiği anlaşıldı EVVELKİ gün Sarayburnunda denize uçan ve içinden üç ceset çıkarılan 52040 plâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1960
  • Öğreten İ$ bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiye'nin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayokuşu No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • 1r+ir*irir1rit+1r*irkiririric1t1t*1t1r1rir i(iririrttitieirirkir+1c*irir1(HAFTANIN FİLMLERİ Tu**ect*c Okcuı Nl.l FİRAR» DAV BtR SAHNE KANLI FflRAR İrk)Orhan Llmas'ın rejisörlüğünde çevrilmiş bir Be-Y'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • Istirahatiniz için OTEL KISMET İZMİR I.ci Sınıf Turistik Belgeli Açılış 30 NİSAN 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASİ IV üncü kota listesinde 215 sıra numarası ile yer alan sanayi makineleri için müracaatta bulunamamış sanayicilerimize mahsusen talepnamelerin kabul müddeti,görülen lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocak] Yaradılış İtibarı İle dinamiksiniz.Fakat aceleciliğinizden bâzı ihmalleriniz oluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İşinize başlarken bir ağırlık,bir isteksizlik duraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 i 3 fl Sfl H TU SOLDAN SAĞA:1 Yaradıksın fevkinde olup inşânda hayranlık uyandıran şey;Bir kumaş.2 Kaba baston:Tembellik.3 Çabuk kuruması için yağlı ho-2 yanın içine katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • III III I IHI IHI II I,Mili l II I IH I IH l IMıMI istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8 35 Müzlkli sabah gezinti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • TAKSİTLE SATIŞ Kadıköy Kmltoprak Kuyubaşı durağında SARAY SİTE BLOK APARTMAN DAİRELERİ'nın uzun vadeli taklitlerle «atış ve müşterilerine teslimi hi7.1a devam etmektedir BARAJ İNŞAAT VE TİCARET LTB.Şİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • 1 SİNEMALAR!BEYOĞLU Al.KA Ali Tel.44 25 62)Âdem İh Havva Hazret!İsa nın Hayatı)İtalyan ca.ATLAS Tel:4408:Striptiz Kraliçesi Bri gitte Bardot Fransız ca.EMEK Tel:44 84 39 Onlkl öfkeli Adaır Henry Fonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • EVLİDE ŞE1İF Merimin Şemsi Molla oğlu emekli Binbaşı vefatının 40 ncı gününe tesadüf eden 17 Nisan 19(10 pazar günü Şişli Camii Şerifinde İkindi naına2inı müteakip Duahan Hacı Hafız Nıısret Yeşllçay r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • İNCİ GOKEN île Deniz Üstğm.MUSTAFA ERGENE Nişanlandılar İstanbul 14.4.1ÖU0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • SÜHEYLÂ ADALI İle Hüsamettin KIVANÇ Evlendiler İst.14.4.19Ü0 İK-V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • İNSANİYET NAMINA 3.Nisan.1960 Pazar günü Fındıksuyu Gazinosunda vişne rengi Harley Davinson sepetli motosikletli aileye ait küçük uzun tüylü köpek iki yaşında bir erkek çocuğunu ısırmıştır Köpeğin dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • SEVGİLİSİYLE PARKTA SABAHLAYAN BİR GENÇ TEVKİF EDİLDİ 18 yaşından küçük sevgilisi İle Fatih Parkında sabahlayan Seyfettin Çelik ve 17 yaşındaki sevgilisini 20 gün evinde tutan Memduh Alacengiz,dün tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • Sakat misaller D İNDAK olmak,müslünıan olmak,ibadet etmek;mürteci olmak,geri kafalı olmak demekmiş.Olur mu böyle şey,kim demiş bunu?Atatürk devrimleri dindarlığı,müslümanlığı ve ibadeti irtica olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • M E V L I D Kırkağaç eşrafından merhum Hadimlizâde Ahmet Faik beyin zevcesi,tüccar Sıtkı ve Kerim İle muharrir Ali Rauf ve Toprak Ofis müfettişi Rahmi Insel'in kıymetli anneleri,Fahir Germeyenin sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • imtihana k öğretmen a Mümeyyiz ve öğretmen sıfatiyle tâyin edildikleri imtihan kında idarî soruşturma yapılacaktıratılmayan azalanıyor komisyonlarına mazeretsiz katılmıyan öğretmenler hak-Maariı Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • Boğaz'ın yüklü bir Dün saat 13.30 da Karadeni Tr.şiskele mevkiinde kum yüklü dışında kum motor battı Boğazının dışında ve Anadolu yakasının 20 tonluk bir motor batmıştır.Batmadan evvel Kabatos İstasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • ÜNİVERSİTELER KURULU 18 NİSANDA TOPLANACAK Üniversiteler arası Kurul 18 'Nisan'da,Ankara Üniversitesinde Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun riyasetinde toplanacaktır.Kurulun gündeminde 'Doçentlik imt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • ADANA VAPURU 500 RUM YOLCU GÖTÜRDÜ Paskalya münasebeti ile dün saat 12 de llfive bir sefere çıkan Adana vapuru İle 500 den fazla Rum yolcu memleketimizden ayrılmıştır.Yolcuların beraberlerinde götürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • KALKAVAN ŞİLEBİNDE KAÇAK EŞYA BULUNDU Dün seferden dönen Halis Halkavan Şilebinde gümrük memurları tarafından arama yapılmış ve muhtelif yerlere saklanmış olarak 3 adet jüpon.1 adet pilell eteklik.3 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • ACI BİR KAYIP Bankamız şeflerinden,n?ve I Kıymetli arkadaşımı/Mustafa GÜVENTİJRK H'i'SGO perşembe sabahı hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi lf .Nisan.1960 eııma günü Bugün)Fatih Camiinden öğle nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • TEŞEKKÜR Kıymetli oğlum,sevgili eşim,biricik babam ve aziz ağabeyimiz Dr.NAİLİ ÇOLPAN'ın elim ziyaı dolayısı ile gerek evimize ve cenazesine gelmek sureti ile ve gerek mektup,telgraf ve telefonla büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • ACI BİR KAYIP Cide eşrafından ve meı.ıleketimizin değerli Kantar ve Basküleüleı inden Küçük Osman namı İle marul Baskül ve Kantarcı Mehmet,Osman,ismail $engül'ün babaları Hacı Osman ŞENGÜL 14 '4/9fi0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • a MEVLÛDU ŞERİF 25 Şubat tarihinde cenabı hakkın rahmeti eZellyesine kavuşmuş olan merhum ve mağfur zevcim Kagıp Nıueddin EGE nln azizler azizi ruhuna ltlıaf edilmek üzere 17 Nisan 1960 Pazar günü öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • STENO DAKTİLO Türkçe ve İngilizce muhabere yapabilecek askerliğini bitirmiş steno daktilo aranıyor.T.Telefon $tl.Galatasaray Yenlçarşı No.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • TEŞEKKÜR Günseli Saygon'un doğum İçin yattığı Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi'nln son derece sıcak ve müşfik havasından pek çok memnun kaldık.Basta,muvaffakiyetli bir ameliyat yaparak bizi Hakan' ımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1960
  • BUGÜN AKSAMA KADAR HESAP AÇINIZ!t-m HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA 14 0.0 0 0 mm PARA İKRAMİYELERİ UMUMİ ÇEKİLİŞ 16 Haziran BİRİESİK TASARRUF VE KREDİ BANKASİ-26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Hayatı tehlikelerle dolu genç bir kral Ürdün Kralı Hüseyin,4 senede 3 büyük tehlike atlatmış olmasına rağmen mücadelesine cesaretle devam ediyor Sandviçler uçağın içine döküldü,yazık!ürdünün genç kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Türkiye Bankacılık tarihinde İLK DEFA 1 MİLYARI aşan Kumbara Hesapl.3 rs s Türkiye İş Bankası bu sene1 yeni bir rekor daha kırdı.Tasarruf Mevduatı 1959 sonunda 1 Milyar 79 Milyon liraya ulaşmış bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • MEMUR ARANIYOR Askerlikle ilgisi olmıyan ve en az lise tahsili yapmış bulunanlardan stajyer memur alınacaktır.Cağaloğlu Merkezimizde Personel Şefliğine müracaat.İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Plâsiyemiz HASAN GÜLER'in sipariş kabul etmek ve tahsilat yapmak selâhlyetlerinin kaldırıldığı üçüncü şahıslara duyurulur.BETEBE Mozaik ve Seramik Sanayii A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • DOĞUBANK İS HANI'nda i ODA,MAĞAZA ve DÜKKANLAR'm KİRA BEDELLERİ 5.4.1960 TARİHİNDE BELEDİYE ENCÜMENİNDEN ÇIKMIŞ OLDUĞUNDAN Kiraya Verilmeye Başlanmıştır MÜRACAAT:Sirkeci DOĞUBANK İS HANI Kat I.Kiralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • 1 nci Ordu Yapı Kooperatifinden)1 inci Ordu mensupları Yapı Kooperatifinin mütad kongresi 30/Nisan/960 Cumartesi günü saat 13 de Ordu Evi salonunda yapılacaktır.Sayın üyelerimizin behemehal teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • r—KERVANSARAY RESTORAN PAVYONUNDA TT 11 Her gece iki zengin program 3 Yeni Beynelmilel Atraksiyon ROBİN ve PARTENERİ CHARLES KNELL ve Yankesiciler Krab BORİS BORSUK v.s.GÖLETTE ve ESMERALDA Y PEPE LAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • ELLERMAN PAPAYANNI LINES LTD,ELLERMAN'S VVILSON ÜNE LTD,VVESTCOTT LAURANCE LINE LTD Vapurlarından biri Glasgow,Liverpool,Swansea,Anvers,Nevvcastle,Hull,Londra,Pire,Selanik,İzmir,İstanbul limanları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • İNŞAAT KOLLtKTİF ŞİRKETİ Yarısı peşin 6 SENE TAKSİTLE Kadıköy Feneryolu DERYA SİTESİ APARTIMAN DAİRELERİ Mufassal malûmat için şirketimize bizzat müracaat rica olunur.Bu siteyi görmek isteyenler her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Top almak için kurşun çalan talebe yakalandı TİRE,HUSUSÎ Atatürk ilkokulu son sınıf talebelerinden Emin Ölek ile Hasan Sanpınar,bir futbol topu almak için hekim hamamından 7 kilo 600 gram kurşun boru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Atina'da 6 kızıl müebbed hapse mahkûm oldu ATİNA,RADYO Atina'da bir askeri mahkemede yargılanmakta olan 14 komünistten 6 sı ömür boyunca hapse mahkûm olmuş 8 i de beraat etmiştir.1954 ilâ 1955 seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Çapkın Hırsız için 45 yıla kadar hapis cezası istendi Erdoğan Erdem Çapkın Hırsız için,dün Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde Savcı,18 yıldan 4r;yıla kadar hapl» cezası istemiştir.Savcı mütalâasında,Sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Washington Konferansı tam anlaşma ile bitti WASHİNGTON,RADYO Batılı Hariciye Vekillerinin Zirve Konferansına hazırlık için VVashingtonda yaptıkları 3 günlük konferans dün sona ermiştir.Silâhsızlanma,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Kendisine «sarhoş» diyen karısının burnunu kesti KONYA,HUSUSÎ Kulu kazasının Gündoğdu köyünden Hacı Badıllı adında bir şahıs,kendisine sarhoş diyen karısı Ayşenin burnunu ustura ile kesmiştir.Ayşe has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Menderes'in Ziyareti Yorumlanıyor LONDRA,RADYO Londrada yayınlanmakta olan bağımsız TIMES gazetesi dünkü nüshasında Başvekil Adnan Menderes'in Rusya «eyahatl İle ilgili bir yorumda bulunmuştur.Ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • İzmir'de bir er soyuldu ve taşla yaralandı İZMİR,HUSUSÎ Evvelki gece yedi meçhul mütecaviz,bir askeri soyduktan sonra ağır surette yaralamışlardır.Mütecavizler hâdiseyi müteakip firar etmişler,yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • Bir ilkokul talebesi vitrin kırıp hırsızlık yaptı BURDUR,HUSUSÎ Yeşilova kazasında Ali Çelik adında 8 yaşında bir ilkokul öğrencisi,gece yarısı vitrin camını kırarak Hasan Kınay'ın mağazasından hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • 4 yaşında bir kız yediği ottan zehirlendi BURDUR,HUSUSÎ Vilâyetimizin Tekçe köyünden Aynur Uysal adında 4 yaşında bir kız çocuğu,yediği bir ot yüzünden zehirlenerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1960
  • I Okul!Paraları sökül E "IV/T AAKİF Vekâletinin ehemmiyetle dikkatini celbetmek lyzu-E JVJ,munu hisseylediğim bir mesele var:Parasız olması gereken E mekteplerin gayri resmî yollardan para çekmeleri.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • CİCİ CAN DAKKA yAPFATslCiĞ\M.Z .OMA-OİMUE SENii/rsjlAAA PALDIR KOlOCJC Gi^DİM!SEMf OKUVU-Cl lARI/mA TAKDÎAi EOEVıVVU M GEVGıü OKUVüCULAfc BU AFFAN DA bövle RESiMlI &DMAH ÇİZEN &R AeKAOAŞTlR.BuGÛN Ç-OK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • iilllililiiiil M4AUESE BU1_A~ AAAtJIM.BÜROSUNU KAPAMIŞ-NERE.De oı_bucâuNu da i »ciaase SıUMlyoR:tıoMNNy.w™iis»!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • mmmim AVNl 5E i-E ıtOMO DEFA ö.tçı* VAAİ.ÖVUE MI KABUL.ETMEA\SAN 2AJ SAAT MÜUlET VEKiyoeUA/v.VASJiN uÇAN-CHRE 5EICÜSC 3İ«2E.CEtcSı'N uZuLME f CANBO-BASA!V GEV-EN ÇEKİ-UİK-NE YAPA.K\Et-SETTE FEZADA DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • GEiuetcEN^ «i IcuTU Bova SET.e.mutt^,soy-AM/iK.ısriyoteuNN.S-ÛKIN RENGıN uNuTMA.TuTAV(M.SANA BİK.i NUMUNE VEREMEZ' AAİSİN,WAV.AU-ÛM. ûi_eme:ttczu-oujyoRüw.KANACA lUO,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDEN 23/3/1960 tarihinde Şeker Harımdaki Şirket merkezinde toplanan Şirketimiz" hissedarları alelade Umumî Heyeti,Şirketin 1959 yılı kârmdan,temettü hisselerinin 13 Nisan 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • Maarif Vekâleti Validebağ Preventorium Sanatorium Müdür ve Baştabibliğinden Müessesemizin iki tane 300)er lira ücretli ve hizmetlerinin iki yılı ihtisas müddetine sayılan Asistan Doktorluğu ile 700)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • DSİ UNUM MÜDÜRLÜĞÜMBEM Devlet Su isleri Umum Müdürlüğü tarafından Kızincan Vilâyetine takriben 30 Km.mesafede bulunan Girlevik Hidroelektrik Santralına aşağıda belirtilen malzeme istekliler arasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • il Valuı sen beni enayi nıı koyuyorsun?Ne münasebet.öyleyse so/ü uzatma,ben fotoğraf makinesi kullanmasını pekala bilirim,mükenımel resim çekerim.Ama benim İstediğim resmi çekemezsen o zaman sana enay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • AzizMiatürtemn '•Bu münasebetle,şimdiye kadr.r hakkımda gösterdiğiniz muhabbet,samimîlik ve itimadı bir defa daha göstermekle yüksek kadirbilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz.Bundan ötürü yüce heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • 'ii!lll!Musikimiz ve Mevlevi âyinleri 7 tiamamlz&de ismail Dedenin evvelki manialımızda bildirdiğimiz Sevkitarab,Sabâ,Besteııigâr,Ferahie-a ve llü/zanı ayüıleıinden başka:Ey tecelllgfihı canım rûyitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • BUCYRUS-ERIECO.South MilwaukeeWiscoıısin USA 3/B ilâ 115 cu.yd.EKSKAVATOR ve SONDAJ MAKİNELERİ RUSTON-BUCYRUS LTD.Lincoln Eııgland ty8 ilâ 6 cu.yd.EKSKAVATÖRLER-SONDAJ MAKİNELERİ TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • l-â'&i.Sah i h i:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1960
  • hicrî 15 Rl'MÎ 1 1379 CUMA 1376 I Şevval NİSAN Nisan 18 1 9 i 0 2 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 5.21 10.33 öâle 12.14 5.27 İkindi 15.58 9.11 Aksan 18.49 12.00 Yatsı 20.25 1.37 İmsak 3.34 8.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • ÜRDÜN KRALI ANKARA'YA GELDİ Baştarajı Birincide dün Kralı Tallâl'ı Şifa Yurdunda ziyaret etmiş ve öğle yemeğini Bey oğlunda yemiştir.Otele avdet eden Kraliçe Zeyn gazetecilerle yaptığı kısa bir görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • AMELİYATLA ERKEK OLAN KIZ,SEVDİĞİ BİR KIZI KAÇIRDI t Baştarajı Birincide olmadığından gençler 3 sene Gülerin reşit olmasını beklemişler ve Güler evvelki gün 18 yaşını bitirince beraber kaçmışlardır.Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • OTOMOBİLİN ESRARI ÇÖZÜLDÜ Baçtarafı Birincide ev tutmuştur.Bu İki kadına 20 bin liraya yakın para yediren Mehmet Fahri datıa sonraları Leylâ İle Hatlcenln çeşitli erkeklerle gezmelerine kızarak para y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • YALNIZ MEMURLARA Butun ihtiyaçlarınızı taksitle temin edebilirsiniz Şahap özbey Tel:22 4Ü li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • Güney Afrika'da polis gazeteleri basıyor LONDRA.RADYO Güney Afrika Birliği polisi dün City Post gazetesinin Durbatı bürosunu basarak bazı fotoğraflar.İle «Drıım» adlı mecmuanın Nisan sayısına el koymu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • ADAPAZARI'NDA 2 GAZETENİN RESMİ İLÂNLARI KESİLDİ ğ Baştanı}ı Birincide gül olan bu fıkrayı İktibas eden Vatan gazetesi mesulle:inin de İfadeleri alınmıştır.TRABZONDA İKİ GAZETE HAKKINDA TAKİBAT AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN ASİSTAN ALİNACAK Fakültemizin,Biyokimya Kürsüsüne 1,Patolojik Anatomi Kürsüsüne 1,Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsüne 1,Bakteriyoloji ve Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • istanbul Belediye Reisliğinden İstanbul Belediye Meclisi Sayın Azasına Belediye Meclisinin aşağıdaki ruznamede yazılı müstacel işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 18/4/1960 Pazartesi gününden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • Köprülü,politika yapan hocalar kâfirdir dedi t Baştarajı birincide dir.r.demiştir.CHP.Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ise.İktidarın millî itibarı sarsacak derecede borçlandığını,plânsız bir gidişle iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • C.H.P.Taşköprü'ye bir hey'et gönderdi t Boşfarn/t Birincide edileli Eker'ln durumunu tahkik edecek heyette Osman Allşlroglu,Hamdl öner ve ibrahim Sarıibrahimoğlu bulunmaktadır.DÖRT CHP.Lİ İÇİN TAHKİKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • Gümrüklerde katan mallar çekilecek 4 Baştarafı Birincille lerl ve her türlü ev eşyası da vardır.Maliye Vekâleti daha evvel 1 Marta kadar Releri malların yurda sokulabtlnıeslne karar vermişti.Açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • BENİZCİLİK BANKASI T.A.Oist.Liman İşletmesinden Silivri iskelesi elektrik tesisatı onarımı kapalı fiat teklifi alınmak suretiyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 10.855.9ü lira olan bu yenileme işinin geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • M.M.V.İstanbul No.lu Satmalma Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 3.500.000 kilo nebatî margarin yağı satın alınacaktır.Belıer kilo margarin yağının muhammen fiatı 475)kuruş olup tutarı:10,625.000 liradır.M.Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • CHP İÇİN TAHKİKAT ÖNERGESİ MECLİSTE t Baştarafı Birincide DP.TAKRİRİNİN ESASLARI D.P.Meclis Grubu.Meclis talıkikatını İç tüzüğün 177 nei maddesine dayanarak İstemektedir.Bu maddeye göre.Meclis herlıan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • KIZILAY İLK YARDIM KİTABI ÇIKTI Kızılay tarafından hazırlanan ilk yardım kitabı lefis bir şekilde basılarak piyasaya çıkarılmıştır.Genç ihtiyar herkesin faydalanacağı bu kitapta âcil hastalık ve kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara EKZEMA MERHEMİ Piyasaya arzedilmjştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • YOL İNŞAATI İLE BİNA VE HELA TAMİRATI YAPTIRILACAK MICIR ALINACAK İstanbul Vilâyet Daimî Encümeninden 1 Istanbulda Sarıyer kazası dahilinde iltisak Uskumru Gümüşdere Kısırkaya yolu blokaj inşaatının l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • £ırr ve yntest Wl ıdasının kuvvetine bağlıdır.Ç.M.Müstahzaratı örnek' temizliğin ve üstün kalitenin ta kendisidirak/it/erinden sakınınız TESİSrc M Nuri Çapa ve Gıda S«n»yıı A.Ş.Markalarına dikkat edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK «j Leventte çarşıya yakın 5 odalı parkeli garajlı,1,5 kata müsadehi ev.48 s 08.NİŞASTASINDA 3-4-5 ve 6 odalı deli ev.48 38 ÜS.4)SARAÇHANEDE sat.Apartıman katı,3 oda,1 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • 'STANBUl TAHTA LEVHALARI inşaat Mobilye Dekor Ambalaj Satış Merkezi:GARANTİ HAN Bahçekapı İstanbul Tel:22.48.90 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT SEZON BAŞINDA SERMAYESİNE SATİŞ YALNIZ 15 GÜN İCiN İSTİFADE EDİNİZ D.PALAVIDIS ESKİ BAKER)İstiklâl Caddesi 481 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1960
  • BÜYÜK FIRSAT-Yarısı Peşin Yarısı 4 Sene Taksitle FLORYA YEŞİL Y!WA MAHALLESİNDE 19.000 20.000 21.000 23.000 25.000 32.000 33.000 35.000 36.000 37.000 38.000 LİRA'va BLOK APARTIMAN DAİRELERİ Mufassal i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1960
  • MİLLİ LİG'DE YARIN 5 MAÇ VAR Şekerhilâl dün bir antrenman yaptı,Ankaragücü de dün akşam şehrimize geldi.MİLLÎ lig maçlarına yarın ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmir'de yapılacak müsabakalar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • 13 maçı bilen 2 kişi 60.973 lira alacak 12 maçı 95,11 maçı 1350 ve 10 maçı 7460 Spor Toto oyuncusu doğru tahmin etmeye muvaffak oldular [HADt İPEKYÜNI Yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Ankaranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • G.Saray 7 oyuncuyu satışa çıkartacak Satılacak futbolcular arasındaYüksel,İsmail,K.Ahmet,Cengiz,Zühtü,Ertan ve Mete var.İsfendiyar futbolu bırakıyor.İSMAİL Satılacaklar KURT arasında Galatasaray kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • ORDU TAKIMININ İLK MAÇI YUNANİSTAN İLE PARİS,AA.Ordulararası futbol turnuası finaline kalan Türkiye,Fransa,Belçika ve Yunan ordu takımları tek devreli olmak üzere,15-22 Mayıs tarihlerinde Cezayirin Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Maraton M?ırlık koşusu Pazar £ünü yanılıyor İstanbul atletizm ajanlığı tarafından tertiplenen mevsimin ikinci maraton hazırlık koşusu pazar günü saat 14 de Fenerbahçe Stadı önünde başlayacak ve Kartal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Beşiktaş Avrupa Kupası hazırlığına başladı Türkiye'yi ikindi defa Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasında temsil edecek olan Siyah Beyazlılar kadrolarını takviye etmek kararındalar Önümüzdeki senenin Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Tekin Bilçe bir Alman kulübüyle anlaştı Gençlerbirliği kulübünden bonservisini alan haf-bek Tekin Bilge Batı Almanya LİRİ kulüplerinden biriyle pnlntrnıstif Dün trenle Münicb'e gid.h oilgeve 50o ıtı.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Fenerbahçe Stadı için iki fikir ileri sürülüyor Fenerbahçe idare heyeti,kulübün stad dâvas.haKkmda İstişare Heyeti azalarına birer mektup göndererek mıitale.ılarını istemiştir Evvelki Rece Medeni Berk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • TEESSÜRLE haber aldığımıza göre millî futbol hakemlerimizden Mustafa Güventürk evvelki gün geçirdiği kalp krizi sonunda vefat et.»ıistir.Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Fatih Camiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Genç millî takımımız dün Viyanada hafif bir antrenman daha yapmıştır.Resimde genç millî takımımızın üç oyuncusu dünkü antrenmanda görülmektedir.[Telefoto A.P.Viyana İstanbul] Genç milli takımımızın dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • ORDU BASKETBOL Takımı kampa girdi ANKARA,HUSUSÎ Nisan'da Kahire'de yapılacak Dünya Ordulararası Basketbol şampiyo nasına hazırlanmakta olan Ordu Basketbol takımımız dün Harb Okulunda kampa alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • FERİKÖY,MAYIS'TA TURNEYE ÇIKIYOR Feriköy futbol takımı 12 Mayısta 45 gün sürecek olan bir Avrupa turnesine çıkacaktır.Kırmızı-Beyazlılar İsviçre ve Almanyanın muhtelif şehirlerinde maçlar yapacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • 4 lü kız voleybol turnuası bugün başlıyor Bakırköy kulübü tarafından şehrimize davet edilen Batı Almanya Şampiyonu Saar 05 kız.voleybol takımının da iştirak edeceği dörtlü voleybol turnuasına bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • İtalya liginde Juvenfus hâlâ lider vaziyette ROMA,THA.İtalya lig maçlarında Juventüs mev» sim başınclanbeı i liderliği elinde tutmaktadır.Bu halta Fioıentina,Lanerossi ile 0-0 uerabere kalınca,Cenovay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Kırcan,"Keşke 11 Tane Lefter 0Isa„ dedi Umumî kaptan kadroda büyük tasfiye yapılacağını ve on sene Sarı Lacivertli renklere hizmet edecek elemanlara ihtiyaç olduğunu söylüyor Fenerbahçe umumî ttaptam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • Bu aksam Spor Sarayında bağlıyacak olan Balkan Şehirleri İstanbul Kupası Boks müsabakaları için ekipler dün antrenman yapmiflardir.Resimde Bükreş karmasını teşkil eden Romen boksörleri dünkü antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • KÂZİM AYVAZ Greko-Itomenden serbeste Kâzım Ayvaz Greko Romen stilini terketti Kâzım Ayvaz,73 kiloda Dünya Şampiyonu olduğu Greko Romen stilini terkederek serbestte güreşmeye karar vermiştir.1960 Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1960
  • "BAŞVEKİL ŞİLDİNE,9 TAKIM KATILIYOR Dün akşam Galatasaray kulbünde toplanan 10 kulüp temsilcisi milli lig sonunda 9 takımın İştirakiyle yapılacak olan İstanbul şildinin İsmini değiştirmiş ve maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor