Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • DURUM BflBHâfllI kTi Resmî ilânları kesilen gazeteler BÂZI gazetelere verilmekte olan resmî ilân ve reklâmların 1 kesilmesi,üzücü neticeler doğurmak istidadındadır.Dünyanın her tarafında olduğu gibi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • BİR MİLYARDERİN TORUNU KAÇIRILDI i Haydutlar,Peugeot otomobil fabrikaları sahiplerinden 1,5 milyon lira fidye istiyorlar PARİS,RADYO MEŞHUR Fransız Peugot otomobil fabrikasının sahibi Peugot'nun torun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • C.H.P.li emekli bir Yarbay tevkif edildi Emekli Kurmay Yarbay Kemal Eke dün Kastamonu'nun Taşköprü kazasında yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu iddlasiyle tevkif edilmiştir.Kemal Eke bir müddet evvel C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • [ÖZDEMIR GÜRSOY] TAKSİDE BULUNAN KADINLARDAN BİRİ İPLE DENİZDEN ÇEKİLİRKEN DENİZE DCŞEN ESRARENGİZ ARABANIN ŞOFÖRÜ ÇÜSARD1IRKEN.ir otomobil esrarlı şekilde denize uçtu Sarayburnundan denize uçan taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • Oefalarca filme alınmış,dünyaca meşhur roman MAVİ MELEK flUHİlttl ma Yazan:Heııırıch Mann ciltli 10 L.Ücretsiz bültenimizi isteyiniz uy.nevi ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • ~**m4&?"lıı [İLHAN BAŞTANI 1A MANDA BOĞULDU HavdarPa5ada" mezbahaya götürülürken ¦t İli M fi UM motordan denize düşen 14 manda boğulmuştur.Trenle getirildikten sonra dün sabah motora yüklenen 108 mand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • Savcı,46 Bahai'nin ağır hapsini istedi ANKARA,HUSUSİ İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı 1 sene evvel topluca âyin yaparken yakalanan 46 Bahalnın 7 seneye kadar ağır hapsini istemiştir.Savcı,sanıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • Hân kesilmesi işi Meclise aksettirildi ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Hatay Mebusu İhsan Ada,dört gazetenin ilânlarının kesilmesi meselesini Meclise intikal ettirmiştir.Basın Yayın Vekili tarafından cevaplandırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • Meclis binası önünde sıkı tedbirler alındı ANKARA,HUSUSÎ MECLİS binası önünde dün sıkı emniyet tedbirleri alınmıştır.Ulus meydanından stadyoma kadar olan yol boyunca beşer metre aralıklı iki sıra aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] EN BUYUGU 16 YASINDA Klz,"°Prak ve «varından kurşun bofc.n IV I MOinVM ru ve çe5İt„ eşya çalan çocuklardan müteşekkil 9 kişilik bir çete polis tarafından yakalanmıştır.Yaşları 11 ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • C.H.P.de D.P.için tahkikat istiyor Muhalefet,kararını bir tebliğle açıkladı.D.P.Meclis Grubu bugün Meclis tahkikat takririni görüşecek C.H.P.ANKARA,HUSUSÎ DE iktidar partisi ve hükümet hakkında Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • DEPREM DEVAM EDİYOR [BASIN FOTOl Ege'de deprem fasılalarla devam etmektedir.Germencik'te korku içinde olan halk sokaklara kurulan çadırlarda oturmaktadır.Kızılay'ın gönderdiği GOO çadır kâfi gelmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1960
  • NVER İL Yeni Dış Ticaret Rejimi ile liberasyon usulüne gidilecek Gümrükteki malların çekilmesine dair kararnamenin neşri bir müddet gecikecek ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor HAZİRAN ayı içinde yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • 'i:ymm*.SİYASET DÜNYASINDA Rusya ile yakınlaşma BAŞKAN' Eisenhovver'in geven Aralıkta Ankarayı ziyareti esnasında yapılan bir basın toplantısında,bir Amerikan gazetecisi Hariciye Vekili Fatin Ruştu Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • 580 KURUŞA 100 KİLOMETRE Alman Hanomag marka 2 tonluk Dizel kamyonlardan az miktarda kalmıştır.Derhal teslim edilir.Fiatı TL.35.000.KIRLANGIÇ ANONİM ŞİRKETİ Ünkapanı Tel:21 44 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • Kaybolmuş işitme hassanıza.4 Transistorlu işitme cihazları ile kavuşabilirsin!Ailenizin neşeli hayatına,çocuklarınızın oyun ve sözlerine zevkle katılınız.İyi şıtememekten dolayı,personeliniz,amirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİNDEN MÜHİM İLAN Müessesemi?memleketimizde i!k defa PLASTİK badana boyalarını sayın halkımızın hizmetine arzetnıiştir Boyalarımıza gösterilen rağbete müteşekkiriz.Bâzı ufak imalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 Sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile,bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığnnz 5 faizli Beşinci Tertip 30 milyon liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ EŞYA PİYANGOSU 15 Nisan 1960 Curna günü saat 17 den itibaren Darüşşafaka Lisesi Konferans Salonlarında Vilâyetçe re'fen tâyin buyurulmuş murakıpler ile İstanbul İkinci Noteri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Orak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçilmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecek KOVA BURCU f21 Ocak 1!Şubat] Yakınlarınızla alâkanız İyi bir yola giıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Gıinavdın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.05 Sevilmiş bale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Orta oyununda bir tip;Bir mabut.2 Güven.3 r Saçma sapan Lâf)Bir Avrupa devleti başkenti.4 İsçi;İstihza.5 Tersi nayram;Gürültü patırdı.*5 Kedi köpek yavrusu;Hoşlanma.7 Subay Eskid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • VEFAT Sigorta Prodüktörü Küpen ZERUNYAN'm vefat ettiğini teessürle bildirilir.Cenaze Merasimi 15 nisan 9 i0 Cuma günü saat 13 te Ortaköy Ermeni Kilisesinde yapılacaktır.Zevcesi,oğlu,kızı,damadı ve tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • VEFAT Temyiz azalarından merhum Süleyman Sıırı'nın ve Kâmile Taşdan'ın kızları,Tüccardan Osman Urgancıoğlu'nun eşi,Dr.İrfan Urgancıoğlu ve Leman Eıgun'un anneleri,Mehmet Tasdan ve merhum Mazhar Tasdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • 6 ABANA'yı kalkındırma ve Tinizin Derneğinin 5 inci Abana yemek gecesi 20 Nisan günü Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.UNKAPANI'nda Sandal iskelesi sahilinde dün gece 43 yaslarında bir erkek ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASI IV üncü kota listesinde 215 sıra numarası ile yer alan sanayi makineleri için müracaatta bulunamamış sanayicilerimize mahsusen talepnamelerin kabul müddeti,görülen lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • POLONYA YENİ İTHAL LİSTESİNDEN-ELEKTRİM Elektrik motorini,kaynak ve plâs+ik kaynak makineleri,disjonktörler,şalterler ve Bilumum elektrik malzemesi.METALEXPORT:Elektrikli,dizelli ve benzinli santrifüj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • BRAÜM TRAŞ MAKİNELERİ Karaköy Eski Gümrük sokak Yeni Handaki mağazamızdan temin edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • I SİNE EM A LAK 44 S4 39)Renkli Dünya Renkli BEYOĞLU ALKA-ZAR Tel:44 25 62)Âdem İle Havva Hazreti lsanın Hayalı l italyanca.ATLAS Tel:440835)Striptiz Kraliçesi Bri-«itte Baıdot Fransızca.EMEK Tel:44 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • Kremini kullanmaktadır.YaltUZ Fransada milyonlarca Bu kremin ihtiva ettiği BİOCEL tüp halinde TOKALON KREMİ satılıyorsa,sebebi B 1 O C E L'li TOKALON KREMl'nin mOkemınel netice vermesidir.İşte,bunun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LASTİKLERİ SATIŞA ARZEOİLMİŞTİR;TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOLU ORTk»cI Aşir Efendi Caddesi No.*A İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • l I Hey Belediye,İmdat!"TJF ULE tepesinden çepçevrc ufukları seyrcde-J\l ıek gördüğü dumanı arkadaşlarına haber veren itfaiye gözcüsü gibi,biz de buradan her gün memleket ölçüsündeki hadiseleri,parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • Şehrinılzdcki okul müdürleri.Maarif Vekâletinden Disiplin Talimatnameslndeki cezaların ağırlaştırılmasını talep edeceklerdir,öğrencilerin okul dışı hareketlerini kontrol etmek ve alınacak tedbirleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • BARDA MÜŞTERİLERLE PERSONEL KAVGA ETTİ Beyoğlunda ibr barda evvelki gece müşterilerle bar personeli arasında kavga olmuştur.Müşterilerden Ahmet Gizller,Ayşe Çelikyorar ve Ali Ay,Bar sahibi Ahmet,garso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • M E V Ll D Kırkağaç eşrafından merhum Hadiınlizâde Ahmet Faik beyin zevcesi,tüccar Sıtkı ve Kerim He muharrir Ali Rauf ve Toprak Ofis müfettişi Rahmi İnsel'in kıymetli anneleri,Fahir Germeyen in sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • R A I)A R'IN BU SAYISINI M UTLAK A OKUMALISINIZ.YAMAN EGELİ'nin RUHU İLE KONUŞTUM Bizde ve dünyada Kadın Eroin kaçakçılığı C I H T I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • STENO DAKTİLO Türkçe ve İngilizce muhabere yapabilecek askerliğini bitirmiş steno daktilo aranıyor.T.Telefon Şfi.Galatasaray Yeniçarşı C.No.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1960
  • BÜYÜK FIRSAT Yarısı Peşin Yarısı 4 Sene Taksitle FLORYA YEŞİL YUVA MAHALLESİNDE 19.000 20.000 21.000 23.000 25.000 32.000 33.000 35.000 30.000 37.000 38.000 LİIlA'va BLOK APARTIMAN DAİRELERİ Mufassal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Yarı yolcuları kalan Tarsus tazminat istiyor Jamaika açıklarında arıza yapan geminin yolcuları "Kötü muamele,gördüklerini iddia ediyorlar Tarsus vapurunun arızalanıp yolda kaldığı yeri gösteren harita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Plâstik bir ayakkabının sağlamlığını.Tabanındaki DORA markası garanfi eder Plâstik mamullerde DORA markası üstün kalite ve sağlamlığın garantisidir.Taklitlerinden sakınınız markalı Plâstik mamullere ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • M.M.V.İstanbul Satmalına Komisyon Bşk.dan:Pazarlıkla aşağıda yazılı yiyecekler satın alınacaktır.Şartnamesi komisyonda görülür.Cinsi Miktarı Tutarı M.Teminatı İhale Günü Saati Lira Kr.Lira Kr.Kıvırcık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • istanbul Teknik üniversitesine Bağlı Teknik Okulu Maçka)Müdürlüğünden Okulumuz için bir adet üniversal takım bileme tezgâhı 19/4/1960 salı günü saat 14.00 de pazarlık suretiyle 4936 sayılı Üniversitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • İNGİLİZ MALI STUAET MARKA 1,5 beygirlik içten takma DENİZ MOTORLARIMIZ gelmiştir.Müracaat:44 83 27 44 06 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden:1 Samsun inhisarlar Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Merkez Atölyesi Tütün İşleme Tesisatı)ikmali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • LANCIA KAMYONLARI RAMBLER OTOMOBİLLERİ ATLAS LASTİKLERİ için Münhal Vilâyetlerde ACENTELİK verilecektir.SÛKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Vali Konağı Cad.19/21 Harbiye,İstanbul Telf:48 35 26 Telg:Sökeılim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • îtemmaaımı 'a TONLUK ÇİFTLİK TREYLERİ satışa arsedilmiştir İediyatta kolaylık İSTANBUL:Fındıklı Han Kat.3 Fındıklı Tel.49 26 43-44 94 26 ANKARA:Cad.No.45 T«Ll 20 3 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden Türkiye Kızılay Cemiyeti 1960 yılı Umumî Kongresi 28/4/1960 Perşembe günü saat 10 da Ankarada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki açılışını müteakip Umumî M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • ABDÜICANBAKİN MACERALAR.BİZİ BUP-ADA,ARAMAK K^rAsEMÎN AtîUNA t» Jk-w KoYE VAM lKlAJUMDA 6A1-&AN\IW AllE £FRAM VE KOVÛİLER TAfiAFlNDAH KARfcHAM\WAPs V BAVRAM)MfcD05TtAJU 6EHÎM DE DOSUARllO PIR-KİYÎMÜZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • İthalât Fiatina Lavabo 32X46 70.32 TL.Evye 50X68 108.18 Hela taşı 56X62 178.Klozet 102.67 Banyo 450.Müracaat:Tel:22 99 80 Beşiktaş Ortabahce No.37 Haydar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • KAYIP OTOMOBİL İstanbul 3G173 plaka numaralı yeşil renginde 1952 modf 1 Deluxe Şevrolc otomobil 3/4/9G0 Pazar günü gecesi Konak sineması önünden alınmıştır.Bulup haber verenler memnun edilecektir.Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • '2 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 1 ARSA 1 TALİHLİYE 10.000 TL 2 Mayısa kadar 'hesap açtırınız işde eniniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • ALÂKA KESİLMESİ Firmamızda memur olarak çalışan NAİR MANSUR-OGLU'nun alâkası kesilmiş ve işden ayrılmıştır.ABDÜLKADİR MEMİŞOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • BALO TEHİRİ Yedi iktidarımızda olmıyan anî bir sebebe müsteniden GALATASARAY BALOSUNUN 30 Nisan 1960 tarihine tehir edildiğini özür dileyerek arzederiz.GALATASARAY KLüBü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Fikir ve lisan i T^ ANA 20 Mart tarihi ile mektup yazan Antalya Lisesi tale-Jj besinden bir genç okuyucuma oldukça geç cevap verdiğim-E den dolayı özür dilerim.Meslekî mecburiyetlerin bizi böy-I le mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Gemilere haber Verecek sun'î bir Peyk fırlatıldı Amerikalılar tarafından atılan peykin radyoları 5 sene dayanabilecek WASHİNGTON,RADYO Amerika yeni tip bir sun'î peyki dün dünya etrafındaki mahrekine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • 13 yaşındaki koca 14 yaşındaki karısının başını suya sokarak boğdu Burdur ve Konya'da iki cinayet işlenmiştir.Konya Ereğlisindeki hâdise de 13 yaşındaki Rıza Sezgin,14 yaşındaki gayri meşru karısı San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Müşterek Pazarda ticaret gelişiyor LONDRA,RADYO Avrupa Müşterek Pazar Memleketleri arasındaki ticaretin arttığı açıklanmıştır.Bu artış bütün Avrupa memleketleri arasındaki ticaret artışının 3 te 2 sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Kıbrıs müzakereleri yine Cuma gününe tehir edildi LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs'la İngiliz üsleri ile ilgili müzakereler Paskalya münasebetiyle Cuma gününe kadar tehir edilmiştir.Dün Başpiskopos Makarios ile M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1960
  • Bir kamyon 40 yolcu ile köprüden yuvarlandı KONYA,HUSUSÎ Beyşehir yolu üzerinde bir kamyon devrilmiş,40 kişi yaralanmıştır.Tepeköy Belediyesine ait 65316 No.lu kamyon,şaft çıkması yüzünden köprüden aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • ^ry-Sesin neden övue Birdenbire desİşti-P"i-OJ^İ BU ADAM HAKKINDA NE Bl'l_C_VOR.S-JN 7.Soy _E-SEJNE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • PAK AT BİZ.¦ûDRersı_ER.îN KOPVASINI Al_DiK.UA.ET.NJI HÎÇ TAH/VUIM EdeT A\E-Ol*K RAT.KON.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • DERlL.RUNL4K.BE 2\BliNLARi iM acaba AUVUŞl_Ae.VERjVUŞ ¦Sİ^^KFLİS T ^ÇANUİK.TEICR4S?•SuRuVE BİR.GELECEKTİK'.Bu ŞEV OLMADI.SEF^PL BELH.I lĞE DE SAL-DlR.IR.l_LR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • RuS^Mİ 40KDÜNÜZ GÖZ.UERıNI.ZuE ŞİMDİ ARTIK UCAN-DAİRE SEtCl_'ıNJE DF W-T SAM4T' 6'lîE'aii-tCE£ı»AE KlANOINl2 EP^EMDİAA-BuTuN Su V4PTIICUİRIN OAL.AvEtREt5İf2-Bu MAMLUKUM SERBEST AL.M&S^ıA İTİRAZ £Dİ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • MALİYE VEKÂLETİ AMORTİSMAN VE|^j|gpî SAN Dİ 61 FAİZLİ Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan 1960 tarihleri arasında herhangi bir banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • Belle çoraplarını giyiyordu.Basını kaldırdı.Gile minnettar baktı,gülümsemeye çalıştı,ama gülümseyeıııedi.Glli Yeter dedi,artık bahsetmlyellm,kapamalını bu banal.Belle bıırıııınıı silip mırıldandı:yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • Geçen hafta içinde Türkiye'de basılıp derlenen l eserlerin sayısı 108'dir.Bunlardan 51 'i kitap,57'si bro-şiir;9b"sı telif,12'si tercümedir.İstanbul'da 52,başka şehirlerimizde 56 eser basılmıştır.Konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Üyeleıden biri Teşkilât-ı Esasiye kanunu böyle bir çırpıda değiştirilemez Hamdullah Suphi bey İstanbul)Dört yıl önce,ayrı ayrı sevimlerin zararlarını söylemiştim,Bugün de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • KOTA SİSTEMİNE t Baştarajı Birincide I yon nifbeti yüzde 75-90'ı bulacaktır.İhracat talimatnamelerinde de bazı de-feişiklikler yapılması beklenmektedir.GÜMRÜKLERDEKİ MALLARIN ÇEKİLMESİ GECİKECEK Maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • ÜÇÜZ KARDEŞLER kaya altında ezildi KONYA.HUSUSİ Beyşehir'e bağlı uzumiu nahiyesinde 5 ser yaşlarında üçüz kardeşle!kaya altında ezilerek ölmüşlerdir.Sabri,Osman ve Halice adındaki çocuklar evcilik oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Menderes'in ziyaretinin akisleri devam ediyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Başvekil Menderes'in Moskova} ı z\yaretile ilgili haberin akisleri devam etmektedir.Londra radyosu eskiden böyle bir ziyarete ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Meclis binası önünde sıkı tedbirler alındı t Başlara }ı Birincide Dunku toplantıda Turizm Bankası kanun tasarısının tümü kabul edilmiştir.Müzakereler sırasında başkana itiraz eden CH.P.Kars Mebusu İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Başvekâlet Kalem Müdürü Tekirdağ Valisi oldu ANKARA,HUSUSİ Başvekâlet özel Kalem Müdürü,Eski Aydın Valisi Arif özgen münhal bulunan Tekirdağ Valiliğine tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Bir adam,karısını ve baldızını öldürdü BANDİRMA.HUSUSÎ Şehrimiz Çakıl köyünde 3 çocuk babası Selahattin Kulak,karif-ı Güzide'yi ve Baldızı Nebahat Sevim'i muhtelif yerlerinden bıçaklıyarak öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Kabataş Lisesinde devam listesi çalındı Kabataş Lisesinde öğrencilere ait devam listeleri çalınmıştır.Hırsızlığın.30 Riınlıık devamsızlık müddetini dolduran öğrencilerden biri tarafından yanıldığı san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Alp uçağı arızalandı Dun 7.42 de Ankara seferini yapmak üzere Yeşilköy'den kalkan DC.4 Alp uçağı havada arızalanarak geri donmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • VEFAT Dul Bayan Jrıni Pavlidis,Bay ve Bayan Koeo Yosefıdis ve evlâtları,Bay ve Bayan Zıno Pavlidis ve evlâtları.Bay Mihal Pavlidis,Bay Yani Pavlidis,Eşi,Babaları ve Büyükbabaları Kadıköy Tüccarlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • C.H.P.de D.P.İÇİN TAHKİKAT İSTİYOR t Baştarafı Birincide liretlerinin çeşitli pahalarına sirayet eden kanun ve niram dışı hareketlerini ve ylosuzluklarını irine alacak şekilde şümullü bir meclis tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • BİR MİLYARDERİN TORUNU KAÇIRILDI t Baştarafı Birincide Sindaki Erique Peugot,7 yaşındaki kardeşi ile bir golf sahasında oynarken kaçırılmıştır.7 yaşındaki ağabey,Erique'in siyah saçlı İki genç tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • PARİS FUARI'nı ZİYARET EDİNİZ 14 MAYIS 29 MAYIS 1960 SENENİN EN BÜYÜK MİLLETLERARASI SERGİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • DSİ UNUN MÜDÜRLÜSÜNDEN Devlet Su İflerl Umum Müdürlüğü tarafından Erzincan Vilâyetine takriben 30 Km.mesafede bulunan Girlevik Hidroelektrik Santralına açağıda belirtilen malzeme istekliler arasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • I ı ı¦ OLİMPİYATLARDA s maya Bir yığın eğlence ve mükâfat Büfün 2 tekerlekli motosikletler için büyük milletlerarası müsabaka Olimpiyatlar zamanında,motosikletler için açılan büyük beynelmilel BP-Zoom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • 1 İNŞÂAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ 6 SENE TAKSİTLE nadıköy Feneryolu DERYA SİTESİ APARTIMAN DAİRELERİ Mufassal malûmat için şirketimize bizzat müracaat rica olunur.Bu siteyi görmek isteyenler her gün saa' 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜGÜ'NOEN Bankamız ihtiyacı için 2500 Kg.Muşamba cilâsı satın alınacaktır.Teklif verme şartları Fermenecilcrdeki Müdürlüğümüz ilân tabelâsında görülebilir İstekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • B U G L N Renkli Sinemaskop BU AKŞAM LSTHER WILLIAMS TEFE CHANDLER ROSANNA PODESTA SİTE mSt/temaiı CENNETTE Kİc Lcmaçî BİR FIRTINA M5IHEMASI Cennetten bir numune olan Akdeniz'in bu isimsiz adasmda yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Doktor,Eczacı,Hemşire ve Ebe Aranıyor.Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Sağlık yurdlannda çalışmak üzere Pratizyen Hekim,Eczacı,Kızılay Hemşire Okulu mezunu Hemşire ve Ebe alınacaktır.Taliplerin kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • KELİMESİ İOOKURUŞ SATILIK EMLÂK UCUZ satılık 3 katlı bahçeli kârgir ev Topkapı Sağmalcılar Asfalt kenarı Venidoğan Osman Paça sokak No.6.0 340.000 Kat,Nişantag tranvay caddesinde 8 oda lüks.22 43 70/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizin Parazitoloji Enstitüsü,Kulak ve Asabiye Klinikleri ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahmini keşıi bedeli 150.825.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • DERYA FİTİLLİ GAZ OCAKLARI BAHAR FİTİLLİ GAZ OCAKLARI LEVENT Filit pompaları toptan olarak fabrikamızda satışa arz edilmiştir.RamJ Topçular İncirlik tok No.17 Tel:21 51 03 NOT:Filit pompaların Toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • Pfilliııef Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1960
  • hicrî Perşembe I KUMÎ 1379 14 1376 Şevval NİSAN i Nisan 17 19 6 0 ı VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.23 10.36 1214 5.28 15.58 911 18.48 12.00 20.23 137 3.36 8.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1960
  • Spor Toto Neticeleri Belli değil Kuponların tasnifine devam ediliyor.Neticeler ancak bugün alınabilecek ANKARA,AA.Futbolda bahsi müşterek Spor Toto)nun geçen haftaki bilet satışı hâsılat miktarı aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • TAKIMLARIN MİLLÎ LİG HAZIRLIĞI Milli lig maçlarına bu hafta da üç şehirde birden devam edilecektir.Cumartesi günü Istanbulda Karagümrük Ankaragücü,Galatasaray Şekerhilâl,Ankarada Demirspor Adalet,Alta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • MİLLÎ L İli U t PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y V Kp Beşiktaş 36 28 7 1 «7 14 63 9 G.Saray 34 21 9 4 65 22 51 17 F.Bahçe 32 23 4 5 75 33 50 14 D.Spor 39 15 11 7 45 35 41 25 İst.Spor 30 13 15 8 38 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • Şampiyon Beşiktaş bayram yapıyor Siyah Beyazlı idareciler ve Antrenör Kutik son iki maç olan F.Bahçe ve Feriköy müsabakalarında futbol ziyafeti çekeceklerini söylediler FENERBAHÇE'nin,Galatasaray'a ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • METIN'IN AKIL ERMEYEN GOLÜ [HADÎ 1PEKYÜN1 Fenerbahçe beraberliği temin edeli üç dakika olmamıştı.Uğurun solaçık yerinden ileri kayarak yaptığı orta Fenerbahçe kalesi önünden çok yüksek geçince özcan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • MATEM MAÇI GİBİ İki ezelî rakibin her karşılaşması,puan düşüncelerinin üstüne çıkar,stadı bir heyecan kasırgası kaplardı.Hâttâ çok defa,futbol kalitesi bile bu heyecan dalgasının altında kalırdı.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • GÖRÜNEN KÖY.Necml TANYOLAÇ Fenerbahçenin Galatasaray maçına kadar az da olsa şampiyonluktan ümidi vardı.Ve.Fenerbahçe Galatasarayla başlayıp,Beşiktaşla biten bir son turun ilk maçına çıkıyordu.Tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1960
  • GALATASARAY GALİP BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON G.SARAY TERLEDİ VE YENDI:2-1 A lışılan havadan ve iddiadan tamamen uzak*,futbol kalitesi düşük geçen maçta,utulan üç sol de birbirinden şahaneydi [HADİ İPEK YÜN] Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor