Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Menderesin Rusya ziyareti geniş akisler uyandırdı İnönü,Moskova temaslarının faydalı olması temennisinde bulundu.Batılı radyolar haberi veriyor B AŞVEKIL Adnan Menderes'in Rusya'yı ziyaret edeceği hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • LEYLA GENCER DÜN MOSKOVADAN AYRILDI MOSKOVA,RADYO Moskova ve Leningrad'ta 4 temsil vermiş ve büyük başarı kazanmış olan Türk Opera sanatkârı Leylâ Gençer dün Milânoya müteveccihen Moskovadan ayrılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • BANKALAR BİRLİĞİ İnönü'ne cevap verdi ANKARA,AA.Türkiye Bankalar Birliği İnönü'nün Amasya kongresine gönderdiği mesajında bankacılar hakkındaki İddialarına dün bir tebliğ ile cevap vermiştir.Tebliğde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • 8 yıla mahkûm Osman özer jandarma nezaretinde ustalık imtihanı veriyor.Bir mahkûm dün imtihan verdi Öldürmeye teşebbüsten 8 yıla mahkûm Osman,Yapı Enstitüsünde ustalık imtihanından geçti İBRAHİM ÖRS A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • İlâçlı elleriyle yemek yiyen 15 işçi zehirlendi BURSA.HUSUSİ Vilâyet Zira!Mücadele Müdürlüğü tarafından Orhangazi bölgesinde yaptırılmakta olan Zeytin güvesi mücadelesi sırasında 15 kişilik bir işçi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Konya'da hastalıktan 10 bin koyuL öldü KONYA,HUSUSÎ tilmizin bâzı bölgelerinde görülen «Bıraksu» hastalığı yüzünden 5-6 ay» yakın bir zamandanberl 10 binden fazla koyun ölmüştür.«Bıraksu» hastalığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • »3f r:TK3L& w »S?[RÜÇHAN ÜNVER1 T Al/1 A At^l Osman Horoz İdaresindeki 53766 plâka sayılı taksi dün Emirg&n'a giderken Küçük Bebekte ani bh TAKLA Alil fren neticesi fafcfal atmış ve tretuvara çıkarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • DURUM •£işçilere ücretli izin xi 11 TÜRK işçisi bugüne kadar medenî ülkelerdeki meslekdaşı ile aynı mazhariyete sahip değildi.Bütün bir yıl çalıştıktan I sonra yorgun düsen vücudunu dinlendirecek sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • D.P.Zonguldak İl İdare Heyetinin işine son verildi ZONGULDAK,HUSUSÎ İki ay evvel 11 başkanının vazifesinden alınmasına 10 gün evvel de Vali Ekmel Çetinerin İstifasına sebep olan Demokrat Paftidekı hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Budakoğlu,Vekilliğine ait bir soruyu cevaplandırdı ANKARA,HUSUSÎ Beynelmilel Basın Enstitüsünün neşir yasağı konan tebliği ile ilgili olarak Bülent Ecevlt tarafından verilmiş soru dün sabık Adliye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • ÇEKİRGE İLE MÜCADELE [MEHMET MERCAN] Suriyeden memleketimize devamlı olarak çekirge sürüleri girmektedir.Bilhassa Urfa'mn güneyindeki Akçakale ilçesi ile Mardin'in Şenyurt bölgesinde konaklıyan çekirg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • 4 gazetenin Resmî ilânı Kesildi Dünya,Vatan,Ulus ve Yenîgün'e ilân ve reklâm verilmiyor DÜNYA,Vatan,Ulu* ve Yenigün gazetelerinin,kararname gereğince devlet eliyle damıtılan resmî ilân ve reklâmları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • G.KORE'DE FEVKALÂDE HAL İLAN EDİLDİ SEUL.AA.Masan liman cehrinde 10 bin Korelinin polisle çarpışması üzerine dün Güney Kore'de fevkalâde hâl İlân edilmiştir.Resmi binaları yakmaya çalışan halk Ue poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • HÜRRİYETİNE KAVUŞTU Bundan birkaç gün önce,16 aylık basın mahkûmiyetini Kemaliye Cezaevinde tamamlayarak hürriyetine kavuşan Akis dergisinin eski yazı işleri müdürlerinden Yusuf Ziya Ademhan dün Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • I İLHAN DEMİREL] Sanayi Odası İdare Meclisi Umu-S mi Kâtibi KIZA ORMANCI 1 Sanayicilere yeni kolaylık tanınacak SANAYİ Odası Genel j Sekreteri Rıza Orman-g cı,dün bir basın top-j| E lantısı yaparak «s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • KÖPRÜLÜ "D.P.HALKI ALDATTI,DEDİ Millî Muhalefet Ekibi mensupları Urfa ve Mardin'de gövde gösterisi yaptı MARDİN,Hususi surette giden ÜMİT DKN'İZ'den MİLLÎ Muhalefet Cephesi ekibinin gezisi tam bir muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • t.R.Aksal dinlenmek için İstanbul'a geliyor ANKARA,HUSUSÎ İnönünün rahatsızlanması üzerine Samsun ve Amasya 11 kongrelerine giden C.H.P.Genel Sekreteri Aksal dün Ankaraya dönmüştür.Güneyde ve Karadenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Kiracı çıkmayınca dükkânı yıktılar Ali Budak,Veli Budak,Şerife Budak ve Ahmet Budak isimlerde dört kişilik bir aile dün kızgınlık neticesi Zeytinburnunda bir berber dükkânını yerle bir etmişlerdir.Zey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Bingöl'de bir köy halkı birbirine girdi BİNGÖL,HUSUSÎ Arazi ihtilâfı yüzünden bir köy halkı birbirine girmiş,2 kişi öldürülmüş,10 kişi ağır yaralanmıştır.Karakocan nahiyesinin Sarıcan köylüleri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • SAVCILIK ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR)Milliyet Gazetesi «Yazı İsleri MÜ-DÜRLÜĞÜNE,GAZETenizin 2/4/1960 tarih ve 3555 sayısında C.H.P.geçen Harbiye Bucak Başkanı Şakir Hurman hakkındaki yazının,Matbuat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • C.H.P.ICIN MECLİS TAHKİKATI AÇILIYOR D.P.Grubunun tebliğinde,tahkikatın basın meselesi ile adlî ve idarî mevzuatla ilgili olacağı da açıklandı Grubun dün 6 saat süren toplantısında Başvekil ve bâzı Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • KÖŞE KITABEVI SPOR TOTO bâyü olarak emrinizdedir.Divanyolu Köşe Han.188/1-2-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1960
  • Ege bölgesinde 3 yeni deprem oldu Bir çok köyde duvarlar çatladı,bir minare yıkıldı.Sıcak su fışkırdı İZMİR,HUSUSÎ DEPREM,Ege bölgesini dün de üç defa sarsmış,Germencik ve Aydın civarındaki köylerde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • ^Js^-İKİİÎSAI Türkiyede İt!Bi!BWWIII.l'İt ziraî makmaiaşma TÜRKiYEde faal nüfusun takriben 280 i ziraatte çalıştığı halde,millî gelirimizin ancak cAl sini ziraat karşılamaktadır.Demek oluyor ki memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASI IV üncü kota listesinde 215 sıra numarası ile yer alan sanayi makineleri için müracaatta bulunamamış sanayicilerimize mahsusen talepnamelerin kabul müddeti,görülen lüzum üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • CARDIAZOL-EPHEDRIN KNOLL ilamla;Perakende satış fiyatı T.L 2.bo Yeter miktarda eczanelere da£ıtılmtşur.KNOLL A.Ğ.Lisansı ile BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI T.Ltd.Şti.nde imal edilmiştir.Tevzi ve prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 1 Haberler ve hava raporu 8.15 E Sabah istekleri 8.35 Müzikli sağ bah gezintisi 9.00 Program ve E kapanı?ş İKİNCİ PROGRAM E 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc 122 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise kendinize güveninizi arttıracak.O sayede yeni bir başarı kazanacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak l!Şubat] Hayatı yeni bir gözle görmeye balş;yacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • SOLMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Alman şairi Goethe'nin ölmez eseri;Ayak direme.2 Bir ilimiz;Aziz «Kumlarda.3 1 Matbaacılıkta harflerden üstten sağa eğik olanı;İnsan-2 ların Tanrıya inanış ve bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • Bu hafta Orta tablo:Vatan ve Millet Caddelerinin son manzarası Prenses Margaret'in terzisi Hartnell ile röportaj Lâle soğanları Hollanda'ya nasıl gitti?Feza istasyonu Cape CanaveraFde günlük hayat Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • ^azip renkte,müntehi elemende yer muşambaları vjuVaHLzm saadetini tamamlar Fabrika:Kartal,Maltepe.Tel:SÎ45B0 Satif Mtfkeıi:Yeni Poıtahane Ç.Yani Valde Han No.44.Tel:2274 0$ 5999994 16903? 674273?57?76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • MAARİF MÜFETTİŞLERİ ANADOLU'YA DAĞILDI Maarif Vekâleti dün gönderdiği bir emirle bütün müt'et islerini Anadoluva sevkctnüştir.Müfettişler Anadolunun okul ve öğretmen durumu hakkında 15 Mayısa kadar Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • SANSAR FERİDUN YENİ BİR SUÇLA YAKALANDI Feridun Sezgin Sansar Feridun)Şemsi Toktay adlj kitapçıyı ialalasaraylı Metinin kardeşiyim» diye dolandırmıştır.Sanık,dün üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde dinlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • YENİ MALİYE SARAYI Vilâyet önünde kurulacak Yeni Maliye Sarayının,Vilâyetin karşısında,yıktırılan jandarma Alay Kumandanlığı binasının bulunduğu kısımda İnşa edilmesine karar verilmiştir.Belediyeden,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • Gecekondu ve köpek yüzünden 2 kavga oldu Dün Şişli ve Zeytüıbuınunda kadınlı erkekli iki büyük kavga olmuş sopa ile birbirlerine giren taraflar arasında bulunan İki kadın ağır şekilde yaralanmıştır.Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • İ.E.T.T.ŞİKAYET BÜROSU İHDAS ETTİ l.E.T.T.İdaresi şikâyet bürosu teşkil etmigtir.Söylendiğine Röre bu büro halkın l.E.T.T.personelinden şikâyetini takibedecek ve cevaplandıracaktır.Şikayet Bürosunun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • KUZU ETİ,CİĞER VE BAŞSIZ SATILACAK Yarından itibaren kuzu eti baş veya ci£er ilâve edilmeden satılacaktır.Belediye Encümeni dün yaptığı toplantıda mevsimin ilerlemiş olmasını göz önüne alarak bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • İKİ JANDARMA ERİ DÜN TEVKİF EDİLDİ Ayhan Koparan adlı bir mahkûmun kaçmasına sebep olan jandarma onbaşısı ile eri,dün tevkif edilmişlerdir.Er Selim Çetin,mahkûmu otele götürme ermini Onbaşı İsmet Tüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • Türk Sovyet münasebetleri IŞİŞLERİ Bakanlığımız tarafından yayuıJa-y nan Türk Sovyet münasebetleri hakkındaki müşterek tebliğ ile her iki devlet Baş-E kanının karşılıklı olarak yapacakları ziyaret ha-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • KİSA HABERİ.ER TÜRK Devrim Ocaklarının 8 bici kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün Ocak lokalinde bir toplantı yapılmıştır.Behçet Kemal Çağlar yaptığı konuşmada geriliğe karşı en müessir silahın fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • Arkadaşını öldüren er feslim oldu 4 gün evvel Kemerbuı gazda cephanelik nöbeti tutmakta olan bir arkadaşını mavzerle öldürüp firar eden Bedri Kılıç isimli er dün Eyüp jandarma kumandanlığına teslim ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • COĞRAFYA BÖLL M LNÜN SALONU KAPATILDI Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün okuına salonu dünden itibaren kapatılmıştır.Buna.öğrencilerin okuma salonu âdabına uymıyan bir takım hareketleri ile dışarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • LİSE MÜDÜRLERİ DÜN TOPLANTI YAPTI Öğrencilerin okul dışı hareketlerini kontrol etmek ve değerlendirmek nıaksadl.vle şehrimiz Lise Müdürleri dün Maarif Müdürlüğünde toplantı yapmışlardır.«Disiplin taüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • MEVLİD Çok sevgili büyüğümüz ve Milliyet Gazetesi makine operatörlerinden,TURGUT BAYKUTun vefatının 40 inci gününe rastlayan 15/4/960 cuma günü öğle namazından sonra Atlkali camiinde merhumun rulıuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1960
  • f SİNE SİNEMALAR I BEYOGLU Af-KAZ AB Tel:44 25 62)Âdem Uc Havva Hazıeti lsamn Hayatı)İtalyanca.ATLAS Tel:4411*35 Striptiz Kraliçesi Brigitte Bardot Fransız-EMEK Tel:44 84 39)Vikings Kırk Dougla.Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • n:riz:s,m Kuzey Avrupa Orta Avrupa Akdeniz Bölgesi MAYIS SONU BAŞI HAZİRAN SONU u yaz havanın nasıl geçeceği hususunda mUtehassısIarca yapılan tetkiklerin neticesini gösteren krokiu yaz nasıl geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • 3 GÜN KALDI 15 NİSAN AKŞAMINA KADAR HESAP AÇTIRINIZ HAYAT BOYUNCA 6000 u» SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA 140.000 u-u.PARA İKRAMİYELERİ birleşik:tasarruf ve kredi UMUMİ ÇEKİLİŞ ta Haziran BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • 11 SİNEMADA BİRDEN!BE-Y^.Film kuruluşunun birinci senei devriyesi şerefine hazırladığı 4 üncü filmini 13 NİSAN bugünden itibaren takdim eder AYHAN IŞIK BELGİN DORUK Atıf KAPTAN Salih TOZAN Ahmet T.TEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • ULUDAĞ BÜYÜK OTEL Karların erimesi sebebiyle kısmen bozulan dağ yolunun tamir edilerek trafiğe açıldığını sayın müşterilerine müjdeler.Rezervasyon telefonları:İst:44 16 58,Ank:27628,Bursa:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Briket Makinaları ve Vinçler Uzun tecrübelerle imal edilmiş çok kullanışlı Briket Makinaları ve Vinçler derhal teslim edilir.Sipariş üzerine Her boy Broket kalıbı imal olunur.Kalyoncu)Tozkoparan mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • DİKKAT.DİKKAT.SEVDİĞİNİZ ve ARADIĞINIZ PT 3i MUSTAFA ÇA ÇA ÇA FLAMENCO Plâklarını de dinlemeden karar vermeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • İzmirde 10 bin gecekondu sahibine tapu dağıtılacak İZMİR,HUSUSİ İzmir'de önümüzdeki günlerde 10 bin'e yakın gecekondu sahibine tapu verile» çektir.Kurulan bürolar gecekonduların tapu scnedlerini hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Lâf atma yüzünden büyük bir kavga oldu ANKARA,HUSUSÎ Hacettepe'de kadın yüzünden iki mahalle gençleri arasında bir meydan kavgası olumş,22 yaşındaki S.ve kardeşi yaralanmışlardır.Yoldan geçen S.ye lâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • ATLAS SİNEMA ve TİYATROSUNDA—ı TÜRKİYE EV EKONOMİSİ CEMİYETİ YARARINA Amerika ve Avrupa turnesinde büyük alâka gören DÜNYACA MEŞHUR On dokuz sanatkârdan müteşekkil BOLSHOİ BALESİ TEMSİLLERİ 20 Nisan Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • İzmir Karşıyakası 12 saat elektriksiz kaldı İZMİR,HUSUSÎ Karşıyaka semti,dün ana kabloda vuku bulan bir arıza yüzünden 12 saatten fazla elektriksiz kalmıştır.Elektrikli fırınların çalışmaması yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Evlerinden kaçan iki kız Ankara'da yakalandı ANKARA,HUSUSÎ istanbul'da taşlıtarla semtinden kaçan iki genç kız dün şehrimizde yakalanmışlardır.17 yaşında Zühal Erçetin ve 14 yaşında Halime Erçetin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Bir ihtiyar 13 yaşındaki kızı bayıltıp tecavüz etti DENİZLİ,HUSUSÎ Buldan kazasının Helvacılar mahallesinden 60 yaşında Abdullah Güvenç dükkânına alı?veriş için gelen 13 yaşında bir kıza,ağzına mendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • CEZAEVİNDE YATAN BİR NURCU ÇILDIRDI Konya'da Nurculuk propagandası yaptıkları iddia edilen üç kişi ise beraat etti KONYA,HUSUSÎ Nurculuk propagandası yaptığı iddiasiyle şehrimiz cezaevinde mevkuf bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Çocuğu olduğu için tevkif edilmedi ANKARA,HUSUSİ Kaldığı otelde sarhoş bir vaziyette hâdise çıkartan bar kadını,on yaşındaki çocuğuna bakacak kimsesi olmadığı için serbest bırakılmıştır.Hatice Sebas'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Yeşil biberin kilosu 100 lira İZMİR,HUSUSÎ Mevsimin ilk turfanda yeşil biberi asgari 40,azami 100 lira fiyatla piyasaya arzedilmiştir.Belediyenin tesbit ettiği,fiyatla,domates 7.50 liraya satılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • OPERA ARTIŞTI SUNA çağırıldı Korad ve özcan Sevgen,istanbul seyircisinin alkış mevzuunda Ankaralılardan cömert olduğunu söyledi Devlet Operası sanatkârlarından Suna Korad İtalya'ya davet edilmiştir.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Ocağa düşen üç maden işçisi öldü Zonguldak'taki kazaya asansörün arızası sebep oldu.Çöken bir ocakta da bir işçi tonlarca taşın altında kaldı ZONGULDAK,HUSUSÎ Ereğli Kömür İşletmesi Bağlık ocağında as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • j TAKVİMDEN BİR YAPRAK i I Sinek Haftası l™7 Nisan ile 13 Nisan arası olan 7 gün sinek haftası imiş.Bunu i aldığını bir mektuptan öğrendim.Sinek haftası,sinekle mü-cadele haftası olacak.Bundan evvel d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • *f RÖ ğğğ1'-[İLHAN DEMİREL] Avusturya İtfaiye Reisi ve Viyana Emniyet Müdürü Joseplı Halanerk dün İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etmiştir.İstanbul itfaiyesinin gösterisini takibeden misafir itfaiye reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Güney Afrika'da tevkif edilen Kanadalı gazeteci dün hudut dışı edildi LONDRA,RADYO Johannesburg'da tevkif edilen Kanadalı gazeteci Norman Phillips,dün hudut dışı edilmiştir.İngiliz gazetelerinin muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • Kocası ile yemek yerken yıldırım isabet etti ANTALYA,HUSUSÎ Manavgat kazasının Karaöz köyünden 55 yaşında Ayşe Yılmaz,kocası ile yemek yemekte iken yıldırım isabeti neticesi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1960
  • 3 milyon borçlu bir tütüncü meydanda yok İZMİR,HUSUSÎ Tütünlerini dört bankaya rehin ederek 3 milyon lira kredi alan ve rehinli tütünlerini satan büyük bir İhracatçı aranmaktadır.Avrupa'ya kaçmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • MALİYE VEKÂLETİ AMORTİSMAN veKREDİ SAN Di 61 ^r Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11 Nisan ile 26 Nisan 1960 tarihleri arasında herhangi bir banka gişes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • BALIKÇILI Köpek Balıkları XIV SITraÜNI SAPAN BALIĞI Deniz Tilkisi:timi lisanda Alopias Vulpes ismiyle anılan Saı balığının hususiyeti,kuyruğunun üst çatalının g desi kadar uzun olmasıdır.Kuyruğu dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • PARA VE AŞK 70 Ne diyorsun.İsi alfiıst edersin.Bir tabelâda isminin yazılı olması ona hiç bir şey deyimlemez.Senin sosyal bir mevkiin olduğunu gösterir,senin serserinin biri olmadığını ispat eder.ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Hepimizin maksadı Vatanın saadetidir.Bir makine kurup tıkır tıkır isletemiyoruz,Bu da doğru.Kuvvetli bir Hükümet nasıl bulmalı?Hastalığı ne suretle keşfetmen?Teşkilât-ı Esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • mmûmM O'SteO PL-AİSJIM MUV4FT4K OLDU KuR"H_jlDuK.M.AVIR.SU KOR.KULUKT DELİK DE.Sik:OLDU z^vALllöSiMİİi^lSİİİiil İSABET cı CİNLİ DEĞİL.MıŞ.KALBURLA ÇE.VlRMıŞLER.2-7.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • 1/V.DI PAFİâL-AR.iN UÇUNCÜ PARÇALARIMI Gl_E GECİKME MlZ lAZIAA. 3P?hr/aDAŞlNrz.HEPM4LDE İMDİ O ARALARIN ClÇ.Ü-N ZÜ PAKÇASINI e.ı_e oeçı"R_MÎŞTÎR.SERSEM-VAK ySB» RAKATıNDE 3El^WE5HV_J#S PATRON DıM HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • s s £ 5£fZ AAAC e-AZ.QAf-fA UZASAY^ Ol OYL.Br TAl-iAAÎSJ BD(YOFZuAA Kr B'IZ-BıtZcElZİMı' y/Ve- ZE~KL.£fZo,SA\P'\0*J 30-T vSfclehine:ÇEy/vc:Eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • T M ı f SEN Vi-'V-a^/Z A 7 I V- OdLA/WS 24w4i.i II f o ^^Z3^ 2-22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1960
  • İIğİlf|ğİIğğj NE Z^K^Ri^iRı i s.NE DE FyV •$mmmâtim wi| MEK.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • HARİCİYE VEKİLLERİ WASHİNGTON' DA 3 gün sürecek toplantıda Mayıs ayındaki zirve konferansında ele alınacak meseleler görüşülecek WASHİNGTON,RADYO NATO âzası 6 memleketin Hariciye Vekillerinin 3 gün sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Menderes'in Rusya ziyareti geniş akisler uyandırdı t Baştarafı Birincide Rus Elçiliği erkânı dun gazeteleri dolaşarak haberin doğurduğu akitleri öğrenmek istemişlerdir.Hariciye Vekâleti ileri gelenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • C.H.P.İÇİN MECLİS TAHKİKATI AÇILIYOR t Birincide terinin mahiyet ve istikameti ile,bu faaliyetlere muvazi bütün hareketlerin hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere,her türlü kanuni idari tedbirleri ittih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • GENÇ MİLLİ TAKIM VİYANA'DA ÇALIŞTI Baştarafı Altıncıda nun şampiyona maçlarına kadar iyileşmesi için gayret sarfelmcktedirler.Bulgarıstandaki maçta burun kemiği kırılan Çağlayan ise tamamen iyileşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • KÖPRÜLÜ "D.P.HALKI ALDATTI,ÜLDİ t Baştarajı Birincide gıriJu-ken kalabalık büyümüş halk «ismet Pa^a çok yaşa» diye bağırmışlardır.Mardin 11 hududunda Maıdüıden gelen partililer tarafından karşılanan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • G.KORE'DE FEVKALÂDE HAL İLÂN EDİLDİ t Baçtarajı Birincide muştur.Talebenin polisler tarafından oldunilduğü bildirilmektedir.MUHALEFETİN TALEBİ Kore Muhalefet Partisi evvelki gün Âli Mahkemeye müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Galatasaray formaları iyice terleyecek Baştarajı Altıncıda rüyor da adamakıllı ümitleniyorum.Netice ne olursa olsun Galatasaraylı futbolcuların formalarını takımlarının zaferi için gerektiği şekilde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • F.Bahçe Galatasaray ğ Buşlarafı Altıncıda lardatı evel konulmak adetim değildir.bu sözlerine rağmen Leftcr'in de arkadaşları gibi ümidli olduğunu hareketlerinden anlamak kolaydı.İstirahat halindeki fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Yine ezelî rekabet için.i\Rnalarair Ahınc\rla çıkaraVlırrlır.Temennim arkadaşlarımın vp yakın dostumu* Galatasaray-]ı futbolcuların mazilerine yakışacak bir oyun çıkarmalarıdır.Kendi takımıma ve dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • BANKALAR BİRLİĞİ inönü ne cevap verdi Baştarajı Birincide Bu itibarla,bahis mevzuu yazıda,«bâzı bankalar umum müdürleri» tabiri altında Tıırk bankacılığına kül halinde yöneltilen ağır isnat ve tehditl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • HER MÜNEVVER'İN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • ANKARA'ya Lüks Otobüsle Yemekli Servis 16.4.1960 da başlıyor Yerlerinizi temin için «Turist» Seyahat A.Şemrinizdedir.İstanbul Telefon 48 72 42,48 00 02 Ankara Telefon 28782.23693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Sanayicilere yeni kolaylık tanınacak Bcıştcırajı Birincide] Genel sekreterin izahatına gö-re kolaylık sağlanan hususlar şunlardır:O Üçüncü kolada iki milyon dolar raakina kotasına yeniden 2 milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • KÜÇÜK EMEK'te Senenin müstesna filmi VİKİNfıS THE VİKİNGS)Renkli Sinemaskop Kirk Douglas-Tony Curtis-Ernest Borffnine-Janet Leigh Gördüğü büyük rağbet üzerine 3 üncü Hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren EMEK'te Brüksel Sinema Kritikler Birliğinin ve Berlin Film Festivalinin Büyük Mükâfatlarını kazanan:12 ÖFKELİ ADAM CHVELVE ANGRY MEN)Henry Fonda Lee J.Cobb Ed Begley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • KÜL KALAY İthalâtçı sıfatiyle,99.90 safiyetinde Billiton Marka Kalay satılacaktır.Müracaat:Telefon:44 83 27 44 06 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • BİR KAÇAKÇI lsviçreye kadı IZMIK,HUSUSÎ Çelik saat zinciri kaçakçılığından İkinci Ağır Cezada duruşması yapılmakta oları Romili Zizyadis lsviçreye kaçmıştır.Kaçakçı Romiü'nin durumu İsviçre polisine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Bir değirmen yakıldı HUSUSİ Çal kazasının Dağmarmarn köyünde Hasan Güney'e ait bir değirmen dun Rece yakılmıştır.Zabıta köyün tek değirmenini yakan mütecavizleri aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Mühendisler Kongresinde Başkan kürsüden indirildi Gürültülere,Denizcilik Okulu Makine Bölümü mezunlarının Mühendis sayılması meselesi sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Üç genç babalarını dövüp yaraladı BURDUR,HUSUSÎ Gökhlearin Armutlu mahallesinden Cemil,Yasar ve Vahittin adında üç kardeş kendilerini evlendinniyen babaları İsmail Demirayı dövüp yaralamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • 10 bin liraya karşı 26 milyonluk iddia ESKİŞEHİR,HUSUSİ DP.II Sezai Akdağ'ın koyduğu 10 bin liralık cD.P.ııin kazanacağına dair iddiaya karşılık» Müteahhit Mühendis Ayhan Bora,Malatya'da bulunan 26 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Bir köyde 8 ev çöktü SİVAS,HUSUSÎ Sivas merkezine bağlı Şehristan köyünde dün bir kayma olmuş ve 8 ev çökmüştür.Bu kaymada insanca zayiat olmamıştır.Hâdiseye vilâyet tarafından el konulmuş.Kızılay ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Akça!«Köle hayatı yaşayan kimse yok» dedi ANKARA,HUSUSÎ Devlet Vekili İzzet Akçal,bir yazıl)soruya verdiği cevapta "Türkiye'de kölelik hayatı yaşayan vatandaş olmadığını» bildirmiştir.C.H.P.Burdur meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Yangına rağmen,bir leylek,yuvasını ierketmedi TİRE,HUSUSİ Bir leylek konakladığı evde yangın çıkmasına rağmen yuvasını terkeünemiştir Mehmet ve Mustata Albayoğluna alt evde felçli bir çocuk tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • Türkiye hesabına casusluk yapmaktan sanık Suriyeli mahkûm oldu SAM,T.H.A.Şam Devlet Emniyet Mahkemesi Türkiyeye askerî bilgi vermek sucuyla yargıladığı bir Suriyeliyi 12 yıl ağır.balen kaçak olan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 4.2 10 SATILIK EMLAK UCUZ satılık 3 katlı bahçeli kârgir ev Topkapı Sağmalcılar Asfalt kerıaıı Yenıdogan Osman Pasa sokak No.ti.daire Kervansaray yanında 7 oda boş,teslim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • maarif Vekaleti Validebağ Preventorium Saııatorium Müdür ve Baştabibliğinden Müessesemizin iki tane 300)er lira ücretli ve hizmetlerinin iki yılı ihtisas müddetine sayılan Asistan Doktorluğu ile 700)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • f&^&Â Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1960
  • hicrî Çarşamba j 1379 j 13 1376 Şevval NİSAN' Mart 16 19 6 0 3i VAKİT VASATİ EZANİ J Güneş Öğle I İkindi I Akşam j Yatsı I İmsak 5.24 12 15 15 Jl İR 47 20.22 10.38 5.29 9.12 1200 1.36 8 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1960
  • Yine ezelî Rekabet için.Fikret KIRCAN BİZİM için zor bir maç.Esasen bugüne kadar hangi Galatasaray maçı için kolay diyebildik.Ben şahsen bunu biç hatırlamıyorum.Futbolculuk hayatımda,şu bir kaç yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Genç Millî Takım Viyana'da çalıştı Dün Rapid Stadında iki saat antrenman yapan Şampiyonaşındaki ilk maçı Cumartesi günü Genç Millîlerimiz Avrupa B.Almanya ile oynuyor SAKATLANAN BİLGE TEDAVİ EDİLİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Vali "Polis vazifesini yapıyor,dedi VALİ Ethem Yetkiner bugün Mithatpaşa stadında yapılacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı dolayısiyle emniyet tedbirlerine daha fazla önem verileceğini söylemiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Ergun'a Profesyonellik teklif edildi Sakatlığı dolayıslyle uzun bir zamandanberi takımındaki yerini alamayan Fenerbahçeli Ergun öztuna'y* kulübü profesyonellik teklif etmiştir.İdare heyeti,Erguna tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • 10 kulübün durumu yarın belli oluyor j STANBUL Millî Lig kulüple-rinin Futbol Federasyonunca tertiplenen «FEDERASYON KUPASI» na iştirak edip,etmeyeceği hususu yarın akşam Galatasaray kulübünde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • KISA HABERLER GÜREŞ Federasyonu Reisi Vehbi Emre Haydar Bostancının istifası hakkında &unları söylemiştir.«Güreş hakemlerinin artık eski güreşçilerden teşkil edileceğine dair bâzı haberlerin çıkması ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • BİNİCİLER ÇALIŞIYOR [SAMÎ ÖNEMLİ] Pazar günü Ayazağa parkurunda yapılacak olan ilk bahar Konkur-Hipiklerl 24 Nisan tarihine tehir edilmiştir.27 ve 25 Nisan olmak üzere iki gün sürecek bu gösteriler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A YPKp Beşiktaş 36 28 7 1 67 14 63 9 F.Bahçe 31 23 4 4 74 31 50 12 G.Saray 33 20 9 4 63 21 49 17 D.Spor 33 15 11 7 45 35 41 25 İst.Spor 36 13 15 8 38 31 41 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • BASKET TAKIMIMIZ Belgrad'da turnuaya İŞTİRAK EDİYOR Haziranda Bulgaristanda yapılacak olan Balkan Basketbol aŞmpiyonasından sonra Temmuz İçinde Belgradda bir beynelmilel basketbol turnuası tertiplenec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • BALKAN ŞAMPİYONASI FİLİBEYE ALINDI Haziranda Sofyada yapılması düşünülen Balkan Basketbol Turnuası,alınan yeni bir kararla Filibeye alınmıştır.Arnavutluğun da katılacağı şampiyonaya Yunanistanın İştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • 81 Kilo:NEGRCA 81 Kilo:P«tar Stankov Olimpiyat ikincisi 8 defa Bulgaristan şampiyonu İsianbui'u temsil edecek boksörler tesbil edildi CUMA gecesi Spor ve Sergi Sarayında başlayacak Balkan Şehirleri İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • A.Gücü ve Hilâl bu hafla Istanbulda Adalet ile karşılaşacak olan Demirspor antrenmanında dün futbolcular kavga etti MİLLİ Lig maçlarına bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmirde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Hava Raporu Bugün cehrimizde hava önceleri puslu parçalı bulutlu mevziî yağışlı,sonraları parçalı bulutlu olacaktır.Rüzgârlar yıldız poyrazdan mutedil zaman zaman sert olarak esecektir.En yüksek •ıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • [MİLLİYETİ BUGÜN FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY TAKIMININ EN SON KADROLARINDAN BtRL [MİLLİYETİ BUGÜN GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE TAKIMININ EN SON KADROLARINDAN BtRt.F.BaH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Galatasaray Formaları iyice terleyecek Gündüz KILI MUHAKKAK Fenerbahçe cephesinde de ciddî bir faaliyet,heyecanlı bir hazırlanma var amma biz yalnız kendi cephemizle meşgulken bunu sâdece hissediyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Nasuh Akar Yunan Millî Takım antrenörü ESKİŞEHİR,HUSUSÎ 1948 Olimpiyat Şampiyonu Naeuh Akar,Yunan Güreş Federasyonu ile yaptığı 8 aylık kontratı mucibince bugün gelirimizden İstanbula hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1960
  • Beşiktaş Pazar günü Merinos ile oynayacak Milli ligde bu hafta maçı bulunmayan Beşiktaş futbol takımı bir maç yapmak üzere pazar sabahı Bursaya gidecek ve öğleden sonra Merinos ile hususi bir karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor