Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • Başvekil,Kruşçev'in dm içerisinde Sovyetler Birliğ Menderesin ziyaretini takiben Kruşçev,Türkiye'ye gelece* Ziyaretlerde Türk Sovyet münasebetlerinin ıslâhı görüşülecek ANKARA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • İZAHİREOJUR BpŞİSİ İTICftRETÎ SARAYI saSS«¥:isr*-^Bi?*c-rMWİS^w 71"1" fî&flŞ1 i«s s M.«*45%^ YENİ HALİÇ KÖPRÜSÜ Yenl 1Ia"'' köPrusunUn kurulacağı yer kesin olarak tayin tiitmiştir.Köprünün Karaköydekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 2RVflA 1RA DİII I İD A 8on kl ayda soydukları evlerden 150 bin liralık eşya ve mücevher çalan 4 Af UA 1 OU Dili LİKA hırsız dün yakalanmışlardır.Resimde Fuat Kadıoğlu,Adnan Erdini,Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • aksal "Tedbirlerden yılmayacağız,dedi Amasyada konuşan Genel Sekreter,Kayseri kalesinin fethedildiğini söyledi AMASYA,Hususî surette giden Orhan TOKATLI*dan P GENEL Sek-reteri İsmail Rüştü Aksal,Amasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • AKDENİZ BÖLGESİNİN RESMİ [A.P Bir televizyon kamerası ile mücehhez olan Amerikan sun'i peyki Tiros I tarafından dünyanın muhtelif yerlerinde çekilmiş resimler neşredilmiştir.Yukarıda peyk tarafından K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • AA A ücretli jziiî ¦fosansf kanunfosfı 1 çiler kıdemlerine göre senede ilâ 24-gün izin yapacaklar İzin müddeti dışında ailelerinin yanına gidecek işçiler için 7 günlük bir zaman da tanındı ANKARA,HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • TURİSTİK TESİSLER DÜN MECLİSTE AĞIR TENKİDLERE UĞRADI ANKARA,HUSUSÎ Turistik tesisler inşa etmek maksadıyla «Turizm Bankası* kurulmasına dair tasarı dun Mecliste ağır tenkldlere uğramıştır.Tasarıda ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • [ÖZDEMÎR GÜRSOY] f ARI ANIYHD ^tl,irılc yankesici kadınların toplanmasına devam edll-UrLHllI I UH mektedir.Bunlar görüldükleri yerlerde polis tarafından yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirilmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • D.P.MECLİS GRUBU BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSİ D.P.Meclis Grubu bugün saat 15 de yapacağı fevkalade toplantıda,muhalefet ve basın İçin alınacak tedbirleri Sözden geçirecektir.D.P.Grubu İdare Heyeti 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • Kemal Aygün Ankara'ya gitti Belediye Raisi Kemal Aygün,diln saat 13.30 da Ankara'ya gitmiştir.Aygün,Ankarada yani açılan caddeler üzerindeki arsalarda resmi müesseseler tarafından yaptırılacak İnşaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • C.H.P.iilere tuzak kuran 5 D.P.II tevkif edildi RİZE,HUSUSÎ Çukurlu köyü kongresinden evvelki geca dönen C.H.P.İllere alt Jeep,Çu« kurludere pazarı yolunda D.P.İller tarafından açılan bir hendeğe düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • Spor Toto,piyangoya olan rağbeti azalttı Halkın,Spor Toto'y* rağbet etmesi Milli Piyango bileti »atışlarını düşürmüştür.Milli Piyango bileti satan bayiler müşterilerinin yarı yarıya azaldığını löylttu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • Deprem Germencik'te 29 evi hasara uğrattı İZMİR,HUSUSÎ Bütün Ege bölgesinde hissedilen şiddetli deprem Germencikte 29 evin hasara uğramasına sebep olmuştur.Bu binalardan üçü oturulamıyacak halde olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1960
  • j Türk Sovyet münasebetleri İ k:if Q yılında Rus Çarı Üçüncü İvan'm Osmanlı Sultanı I ^J İkinci Beyazıt'a yolladığı bir mektupla başlıyan 1 Türk Rtu münasebetleri,istiklâl mücadelemiz 1 I «ırasında Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • nmm»waam TIBBÎ BAHİSLER Sinek mücadelesine davet Dr.ERCÜMENT BAKTIR 1" CİNDE bulunduğumuz hafta;Sinekte Mücadel* Haftası» dır.Türkiye Halk Sağlık Eğitim Komitesi,bir taraftan radyoda konferanslarla,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • İLK SAYISI KAPIŞILAN HERKESİN MECMUASI ÇIKARAN TÜRKİYE YAYINEVİ 2 nci SAYISI BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • KÂPMİÇÂRŞ!ŞUBEMİZDE «Aile Sandığı» hesabı açanlara mahsus HUSUSİ KEŞİDE 17 Ha/iran 1%0 tarihinde yapılacaktır.SON PARA YATIRMA TARİHÎ 14 NİSAN 1960 ACELE EDİNİZ OSMANLI BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • Vinylex SANAYİİ ve TİCARET Ltd.Şti.Kartal Fabrikasının Yeni Sanlral Numarası 53 45 80 53 45 81 olduğu sayın müşterilerine bildirilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • iiiiİPKii^İiilâRİi SOLDAN SAĞA:1 Dağ tepesi;Mareşallik sopası 2 Tarihten önceki tanrıların maceralarını anlatan hikâyeler;Dolabın katları.3 Eski yazının güzel bir şekli;Bir işi isteklisinin üzerine bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc KOVA BURCU [21 Orak 19 Şubat] Sıhhatinizdekl aksaklıkları gözünüzde büyütüyorsunuz.Hayatınızda değişiklik yapınız.BALIK BURCU 120 Şubat 20 Mart] İş hayatınızda bugün yapacağınız hatâ so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli snbah gezintisi 900 Program ve kapanış.ÎKİNCt PROGRAM 9.05 L.Boc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU AL KAZAR Tel:44 23 02)1 Kamçılı Adanı Tytoııe Pov.eı Renkli Türkçe 2 Ecel Teri Jack Kelly lng-ATLAS Tel:4408:15» Striptiz Kraliçesi Fransızca emek CT«*î 44 84 3u:Vıkm^s Kirk Uoug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • M' ve e lbiseM Âttt«!^»rKas.n» Satış Yerleri:İstanbul fcffifİŞater-Modern Mefruşat Ltd.Şti.*M Pa5a Yokuşu No.891 Istiklîl Mefruşat Rıza Paşa YokuşuBB A* Rıza Paşa İmajı Lazzaro Franko İstiklâl Caddısl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • BELEDİYE Encümeninin dünkü toplantısında 1 milyon 651 bin liralık yol İnşa malzemesi alınmasına karar vermiştir.0 işKHlK Hattı vapurlarında bağırarak satış yapan ve halkı rahatsız eden 48 seyyar satıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • jf ııiMirııiMrtrvf I BİLGİÇLİK ÜZERİNE BENİM meçhul bir ahbabım var.Hafta sekiz,gün on dokuz,ban» mektup gönderir.Öğütler verir,tertkidlerde bulunur.Hcı E satırında salkım salkım filozof,şair,yazar is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • 500 tonluk bir motor Kar abur unda oturdu 500 tonluk Güvercin motoru dün sabah saat 11 de Karaburun Kaz Limanında karaya oturmuştur.Motorun 8 kişilik mürettebatı güçlükle sahile çıkabilmişlerdir.Kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • HURDA PUTREL inşaattan çıkma hurda putrel satılacaktır.Tel.49 2€ 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • esin kapkin île Bonn Basın Ateşe Muavini Cüneyt AllCAYUREK Evlendiler ll/Nisan/960 İst.Hiltoıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • ÇOK ACİ BİR KAYIP Merhum İbrahim Vuran ve Fatma Vuranın oğulları Melâhat Vuranın esi Tamer ve Tufan Vuranın sevgili babaları Nusret ve Recai Vursun kıymetli kardeşleri DURU PA LA6 sahiplerinden D.P.Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • ELEMAN ARANIYOR The Shell Company of Turkey Limited tarafından İstanbul,Ankara,İskenderun ve Samsun bölgelerinde,Ziraî Mücadele İlâçlarının tanıtılması ve satışı mevzuunda istihdam edilmek üzere Ziraa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • BEKLENEN-DİBA KOLONYALARININ Sipariş kabulüne başlanmıştır.Tel*:DİBA Tel:22 96 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • Bir mahkûm Adliye'ye götürülürken kaçtı Hi-yon Koparan adında bir mahkûm dün Sirkeci'da jandaııuanın elinden kaçmıştır.Hırsızlık suçundan Ankara'da 2 sene,4 ay hapis cezasına mahkûm olan Hayon,5eh.rim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • GÖÇMEN ÖĞRENCİLERE YARDIM FONU KURULDU Üniversite öğrencilerini çalışmaya teşvik maksadıyla bir Milli Eğitim Fonu tesis edilmiştir.Bu fondan çalışkan öğrencilerle göçmen çocukları faydalanacaklardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • İLKOKUL OLMAYAN 11 KÖYE OKUL YAPILACAK istanbul'da İlk Okul bulunmayan 11 köye okul yapılması ivin Maarif Vekâleti Vilayet emrine 2 milyon lira göndermiştir.Geçen sene İnşasına başlanan 11 köy okulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • BELEDİYE ZABITASI DÜN 14 İŞYERİNE CEZA KESTİ Belediye Zabıta Memurları tarafından dün kontrol edilen 14 müessesede,sağlık cüzdanı bulunmayan İşçiler çalıştırdıkları görülmüştür.Bunlar arasında 6 tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • 1?17 T f U r Ej 1 İH Kilabevi Galerisinde Dünyanın en meşhur Ressamlarının Tablolarını görünüz.Ankara Caddesi Ankara Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • ZEKİ İBRAHİM DURAT 44 62 87 ye ilave olarak 4» 30 42 Telefon numaran ile müfterilerinin hizmetindedir MÜMESSİLLİK-İTHALÂT-DAHİLÎ TİCARET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1960
  • Tevhid Bilge Tiyatrosu Aksaray Zuhal salonu Her akşam 21.15 de 3 No.iu İstimlâk KOMİSYONU 3 Perde Tevhid Bilge Arman İnadcıyan rolünde Matineler:Çarşamba,Cumartesi,Pazar 16.15 de Tel:21 48 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • m-I [A.P.Sovyet bloku namına casusluk yapmaktan sanık Yunanlı 14 komünist Atina askeri mahkemesi huzurundapartisini Komünizmin kanun dışı bulunduğu Yunanistan'da EDA Partisinin komünist olduğu ve meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Swissair Yaz Tarifesi 1 Nisan 31 Ekim 1960 Pazartesi İst.k.09.80 Zürih v.13.35 Çarşamba Ank.k.07.00 İst.k.09.00 Zürih v.14.55 Cuma Ank.k.07.00 İst.k.09.00 Zürih v.14.55 Pazar İst.k.22.50 Beyrut v.01.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • ^Ar Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri satışa çıkarılmıştır.Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1960 istikrazı tahvillerini 11/Nisan ile 26/Nisan/1960 tarihleri arasında herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Zayi Otomobil istanbul 30511 plâka numaralı bordo renginde 1952 model Deluxe Şevrole otomobil 9/4/960 cumartesi günü gecesi Tokathyan sokağından alınmıştır.Bulup haber verenler memnun edilecektir.Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Mi Sayın m Doktor ve ^jczaci\arasS%4 'öksürük m 1 Tabletleri ^B piyasaya J yr Arzedilmiştir ^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Türk Sanatkârları Romada büyük bir sergi açtılar ROMA,Hususî Muhabirimiz GÜLERGÜN H.GÜRSU'dan Türk sanatkârlarından bir grup dün Roma'mn en büyük şehir galerisi olan «Galleria d'Arte Del Palazzo dclle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • İrakta Milliyetçiler 40 komünisti öldürdü ŞAM,A.P.Suriye gazeteleri Irak'ta,Almamun kasabasında vukubulan karışıklıklar sırasında 40 dan fazla komünist öldürüldüğünü yazmaktadır.Komünistlerin milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Türkiye,Karasularının 6 mile çıkarılmasına dair teklifi destekliyor CENEYTİE,RADYO Cenevrede 74 millet arasında yapılmakta olan Beynelmilel Deniz Hukuku Konferansında konuşan Türk delegesi Büyükelçi F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Fransız Başvekili de öldürülmek istendi PARİS,RADYO Fransız Başvekili Debre'ye hazırlanan bir suikast teşebbüsü akamete uğramıştır.Debre'nin 3 günlük bir gezi için Cezayire varışından bir kaç saat son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • MİLYONLARCA DİNLEYİCİSİ OLAN EMSALSİZ PROGRAM Zeki Müren'le Başbaşa Bu akşam 22.15 de Zeki Müren'den en güzel şarkılarını ve Avrupa intibalarıni dinleyiniz Ankara Radyosunda Band Reklâm:İstiklâl C.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • 580 KURUŞA 100 KİLOMETRE Alman Hanomag marka 2 Tonluk Dizel kamyonlardan az miktarda kalmıştır.Derhal teslim edilir.Fiatı TL.35.000.KIRLANGIÇ ANONİM ŞİRKETİ Unkapam Tel:21 44 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • BEKLENİLEN MUSTAFA RT 485 BAİON DEL SALERO Plâğı COLUMBİA Şti.tarafından,Bugün veya yarın,gurur ile satışa arzedilecektir.Bu plâğın iki şarkısı herkesi hayret ve neş'e içinde bırakacaktır.MUTLAKA DİNL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Türkiye Jokey Klübünden Bildirilmiştir.At Yarışları Nizamnamesinin 45 inci maddesine göre uzun vadeli koşulardan forse beyan etmemiş olan at sahipleri taksitlerini yine nizamnamenin 44 üncü maddesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • 50 Tenzilâtla 10 KİTAP 10 LİRA 1 ÜÇ AYDA İNGİLİZCE 2 1NG1LIZCE-TÜRKÇE LÜGAT 3 BİR AYDA İLERİ 4 ENGLİSII TOIOMS 5 AMERICAN VERSE 6 İNGİLİZCE ROMAN 1 7 İNGİLİZCE ROMAN II 8 İNGİLİZCE ROMAN III 9 SHORT S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • mm bütüiı bakkallarda ve Migros satış yerlerinde,Ankara' da Gima mağazalarındu emrinizdedir 'in en pratik kullanma şekli:Bir kilo toz veya kesme şekeri iki bardak su ile kaynatıp kestirdikten sonra,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • Başsız cesedin kaatili sadesi,polise teslim oldu Birmingham'daki bir genç kızı öldüren işçi Patrick Byme,duyduğu vicdan azabından,kendisini bir türlü bulamıyan ingiliz polisine suçunu itiraf etti* LON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1960
  • ııımımıııı ı TAKVİMDEN BİR YAPRAK Kısırlık Hapları "IV VTİLLİYET» in Londra muhabirinin işarına nazaran dün-j i ^C^VJ^ya nüfusunun her sene biraz daha artması,bir tehlike addedilerek bunu önlemek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • CİCİ C*N W?J^ B^A&\OLAR^DAKJS£Nt O&A Vtf?ME^\İ N^OEN DİKSEN CNUN Q4fU 6ı içi BıLEM VOHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • i!iltiliii|i M/SvM GıBf GB~ u\OfZ.BsûStA.Bu «ADA/Z,ZAm MAN O A OLDU ANLAyAMA-D-tt NEK i?N\t RAt?A i NE yARACAtÇ-SIN 30MN-NY2t^NARfrStftfcft:ÖR21DAVTİ-VAT^O 5JA GlOBCKcSiZ-T^.AA SANA GÖRE".'A RTlK Pöu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • İ11İIİİİ1I1I1I1 r Burnunu İŞLERCE.NİÇİN SOKU VOCİ5UN P 1 #31 S '4T fin I^Sâlyi B^yLEK.sız.BU AD4MI ALIN» DlŞARl ÇIKARIM.İLK İKİ PxiKÇAVt Bulduk.Şi\wdİ valsjız.üçüncü parça kaldı-inşall.am o da elimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • w B4M4 B^IK S4ÇAAA.L.E.FE2UİD/İN ĞEI_Dld.ı'Nİ S.EN k;en-y DİN SÖM-EDlN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • GuNSS MAHAL-UBSf SA«S/posta iuE Bomba youcuyo/SS M i v ¦i 'j-1 f r zLj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • MMliuef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer Mİ» i İYF/r MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • r HÎCRÎ SALI RUMÎ 1379 12 1376 Şevval NİSAN Mart i 15 19 6 0 30 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.26 1041 öğle 12.15 5.31 İkindi 15.57 9 13 Akşam 18.45 12.00 Yatsı 20.21 1.36 îmsâk 3 40 8 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • TÜRK TİCARET BANKASi'nın WŞTÜDAĞLAROĞLUve HALÛKSAN'a Kültür hizmeti olarak hazırlattığı i TÜRK FUTBOL TARİHİ Satışa Çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • flf*+**£XT*iT B aksam 21 n itibaren AŞK ÇİÇEK ve BÜ£GÂR THE WİND CANI^OT READ)Renkli,İngilizce DİCK BOGARD YAKO TANI Sernslar:12 14.15 16.30 18.45,Suare:21.15 1" Her Pazar 10 da Çocuk Matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Tespit ettiğim program ve verdiğim direktiflerin tatbikatını göreceksiniz Efendiler,görüyorsunuz ki,Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankarada bulunan bütün arkadaşlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • par;69 Gll zihninden Gassner İşinden tırtıkladığı paraları hesapladı:Belki billurum,sonra ne olacak?Babama karşı bir sosyal mevkiin olarak.Mesele kökünden halledilmiş olmasa da.cok iWi bir adım atılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • IIIHIİ ^ YENİ PULLAR PTT İdaremizin hazırladığı 1960 yılı hâtıra pullan a emisyon programına göre,içinde bulunduğumuz Nisan E ayında iki,hâtıra serisi tedavüle konacaktır.E Bunlardan dünya mülteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1960
  • MI lüil Iflli'II İlli Mü!11 Illllll'lil'fllili lıllııliül İlli!H'iiliiHıiyi lıllül İlli!Fazla yorgunluktan mütevellit BAŞ AĞRILARINA KARŞI F A Y D A L OPOiN,baş,diş,adale,sınır v« lumbago ağrılarını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Güney Afr ika Hükümeti ırkçılığa devam edecek Adalet Vekili Basın toplantısında "Polislerin icab ettiği takdirde yerlilerin üzerine ateş etmekten geri kalmıyacağını,bildirdi LONDRA,RADYO Güney Afrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • M.Korunma Kanununun kaldmlmayışının sebebi soruldu ANKARA,HUSUSİ CHP.Tokat Mebusu Faruk Ayanoglu.Millî Korunma Kanununun bugüne kadar kaldırılmaması sebebine dair Meclise bir soru önergesi vermişin.Jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Toplantı Kanununu ihlâl ile itham edilen 3 C.H.P.li dün yargılandı Beşiktaş CHP.ocaklarının Eyüp'te tertip ettikleri bir sünnet dıığünunde ¦Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu» na aykırı hareket ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Kasım,«Rus dostluğu ile iftihar ediyorum» dedi BAĞDAT,RADYO Bağdat'ta Kus sanayi sergisinin açılışında konuşan Başvekil General Kasını,«Kuşlarla dost olmaktan iftihar ediyoruz ve bu dostluğumuzu dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • İtalyan Kabinesi dün istifa etti ROMA,RADYO Başvekil Tambroni'nLn Hrlstiyan Demokrat azınlık kabinesi dün istifa etmiştir.Taıııbıoul 2,5 saatlik bir kabine toplantısından sonra istifasını Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Çırılçıplak otomobil kullanan kadın yakalandı ANKARA,HUSUSÎ Çırılçıplak otomobil kullanan bir kadın yakalanmıştır.Evvelki gece sabaha karşı Gölbaşında N.İle fuhuş yapan A.jandarmaların kendilerini gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Urfa Kurtuluş Bayramı sırasında Bir kaza oldu Devrilen dut ağacı üzerinde bulunan 11 kişi yaralandı.Bayram münasebetiyle C.H.P.gövde gösterisi yaptı URFA,Hususî surette giden ÜMİT DENIZden Milli muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Beşiktaş atletlerinin Filibe seyahati iptal edildi 16 Nisan cumartesi günü Filibe'de yapılacak beynelmilel kros yarışma» larına davet edilen 10 kişilik Beşiktaş atletizm takımı seyahati şube teknik ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Ordulararası Futbol Şampiyonası Cezair'de ANKARA,HUSUSİ Dünya ordulararası futbol şampiyonasının yapılacağı yer ve maçların programı belli olmuştur.CİSM'den Erkanı Harbiye Beden Terbiyesi Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Fenerbahçe'de Atletizm Komitesi kuruldu Şimdiye kadar Kâmuran Tekil tarafından İdare edilmekte olan Fenerbahçe atletizm şubesinin İdare şeklinde bir değişiklik yapıimış ve tek kişilik İdare şekli yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Spor Toto'da 2,5 milyon lira kazandı NAPOM,italya apitalya İlginde yapılan 13 maçı doğru olarak tahmin eden bir italyan demiryolu memuru C4 sent vererek oynadığı Spor-Toto'da tam 2.r)7.000 dolar takri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Amerikalı atletler 22 Nisanda geliyor İstanbul atletizm ajanlığı tarafından pist mevsiminin açılışı doiayısiyle tertiplenen atletizm müsabakalarına davet edilen fi şampiyon Amerika'lı atlet 22 Nisanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • İlkbahar Konkurhipikleri Pazar günü yapılıyor Binicilik federasyonu" tarafından tertip edilen İlkbahar Konkurhipikleri pazar günü Ayazağa Süvari Okulu parkurunda yapılacaktır.Uzun bir zamandanberl yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • HAYDAR BOSTANCI DÜN İSTİFA ETTİ t Eaştarajı Alttnctda resimiz!yükselten Venhl V)sefer İsı siki tutamadığı ve Mr takım ehHyetsir.kimseler» tavizler verdl*i anlaşılmaktadır.Un da nenim prensiplerime ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Ormana saklanan kaatili 100 jandarma arıyor Kemeıburgazda cephanelik nöbeti tutan Kemal Bahadır isimli eri 3 gun evvel mavzerle öldürüp,başını dipçikle ezen er Bedii Kılıç henüz yakalanamamıştır.Kemer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • TURİSTİK TESİSLER DÜN MECLİSTE AĞIR TENKİDLERE UĞRADI t Bnştaraft Birincide sonuçlar tevlit edebileceğini İleri sürmüşlerdir.Bayur,evvelce yapılmış turistik tesislere de temas ederek şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • AKSAL-TEDBİRLERDEN YILMAYACAĞIZ,DEDİ t Baştarafı Birincide Aksal,CHP-nin alınan tedbirlerden yılmıyacağını da belirtmiştir.Aksal'dan sonra beraberindeki me-buslar da birer konulma yapmışlardır.Heyet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • 29 ncu Tümen Askerî Mahkemesinden Askerî eşyayı çalmak suçundan maznun Hakkâri Teran nahiyesi Mağvuruş köyünden Sait oğlu 1937 Dğ.lu Ali Duman hükmü tebellüğ etmek üzere Erzurum 29 ıncu Tümen Kumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • SABIRSIZLIKLA BEKLENEN ve ARANILAN ŞARKISINI Tropikal Melodilerinin Şöhretli Sanatkârı KOBERTO LORANO ODEON PLAKLARINA OKUMUŞ ve SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR.PLAK No.LA 282 CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • GÜNEY KORE'DE BİR ŞEHİR AYAKLANDI Seçimlerde polis tarafından öldürülen şahsın cesedi halka verilmeyince hâdiseler başladı SEUL,A.P.Güney Kore'de Mason şehrinde iktidar partisi aleyhinde bir ayaklanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • SURİYE'DEN YENİDEN ÇEKİRGE SÜRÜLERİ GELDİ Çekirgeler gündüzleri hareket halinde oldukları için mücadele geceleri yanılıyor iniARBAKIK.HUSUSÎ Cenup rüzgârlarının tesiriyle Suriye'den dun yeni çekirge F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • "Observer,Yalman'ın mektubunu neşretti LONDRA.Hususi muhabirimiz SAFTER YILMAZ'dan Observer gazeleslne açık bir mektup gönderen Ahmet Emin Yalman Türk siyasî hayatının normale dönmesi için itidal ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Bir baba,oğlunu bıçakla yaraladı 65 yaşında Garbls Tirtayan,ofelu Mleel'i bıçakla yaralamak suçu 11c dün Adliyede yapılan sorgusundan sonra tevkif edilmiştir.Garbisin,sarhoşluk yüzünden karısı ile kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • 76 yaşında bir adam 17 yaşındaki kızla evlendi ANTALYA,HUSUSÎ Ahmet Kocabıyık adında 7C yaşındaki bir çiftçi.Geçerler köyünden 17 yaşında Hafize Yıldız İle evlenmiştir Beşinci defa olarak evlenen 76 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Tevfik ileri,inönü devrinde bir şey yapılmadığını söyledi SAMSUN A A.Nafia Vpkili Tevfik İleri evvelki aksam bir sinema salonunda tertiplenen loplantıda 3 saate yakın konuşmuş ve C.H P.yi inkarcılıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Yıllık ücre tii izin Tasarısı kanunlaşt t Baştarajı Birincide ailelerinin yonma gidebilmeleri İçin 7 günlük bir zaman da tanınacaktır.TALİMATNAME HAZIRLANIYOR İşverenin yıl içinde vereceği hastalık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Bir köyde 10 evin yakılacağı ilân edildi KtZE,HUSUSÎ İslahiye köyü cami kapısına meçhul kimseler tarafından asılan bir kağıtta,köyde 10 evin yakılacağı bildirilmektedir.Bir müddet evvel aynı köyde 4 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Evlenmesine izin verilmeyen kız,ağabeysi ile yengesini öldürdü ANKARA,HUSUSÎ Bir kız sevgilisi ile bir olup ağabeyi ve yengesini uyurken öldürmüştür.Şerefli Koçhisar kazasının Kanlı nahiyesindeki cina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • DEMİRYOLLARI YÜK navlununu da indirecek İZMtR,HUSUSÎ Demiryolu yolcu ücretlerinde yapılan tenzilattan sonra yük navlunlarında da yüzde 25-40 ni»Wtinde bir İndirim yapılacaktır.Yeni tarifenin Mayıs baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • Ankara Radyosu,kısa dalga yayın da yapıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara radyosu yurt İvin kısa dalga üzerinden yeni bir yayına başlamıştır.Kısa dalga Ankara radyosu şimdilik pazartesi.Salı,çarşamba,günleri ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • BİR AVUKAT DÖRT HIRSIZA YATAKLIK ETMEKTEN MAZNUN t Baştarajı Birincide NASIL YAKALANDILAR?Hırsızlardan Fuat Kadıoğlu,polisin İz üzerinde olduğunu anlayınca evvelki gün hırsızlık masası şefi Komiser Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • LANCIA KAMYONLARI RAMBLER OTOMOBİLLERİ ATLAS LÂSTİKLERİ için Münhal Vilâyetlerde ACENTELİK verilecektir.SÖKER TİCARET LtMİTED ŞİRKETİ Vali.Konağı Cad.19/21 Harbiye,İstanbul Telf:48 35 26 Telg:SökcrUm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK UCUZ Katılık 3 katlı bahçeli kârgır ev Topkapı Sağmalcılar Asfalt kenarı Yenidogan Osman Pasa 6okak No.6.0 Sıracevlzlerda kaltar,18-32-50-55-66.000 liraya tedlyatta kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.04.1960
  • DÜNYA ÇAPINDA BİR ŞÖHRETE SAHİP OLAN ENDÜSTRİ ve OTOMOBİL RULMANLARININ bütün çeşitleri gelmiş ve satışa arzedilmiştir!METAL TİCARET T.A.Ş.İstanbul,Galata,Tünel Caddesi No.18 Tel:49 5110 ANKARADA İZMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.04.1960
  • KÜFÜR EDEN SEYİRCİYE KARSI SERT TEDBİRLER Nahoş seslerin susturulması için Fenerbahçe Kulübü Vilâyet ve Emniyet nezdinde dün teşebbüse geçti FUTBOL maçlarında kulüpler,hakemler ve futbolcular aleyhind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • 8 yıldır vazife gördüğü Güreş Federasyonundan istifa eden Haydar Bostancı solda)Federasyon Başkanı Emre ile Sağda)bir toplantıda beraber görülüyor.HAYDAR BOSTANCI DÜN İSTİFA ETTİ!Güreş Federasyonu üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • FAİK GÖKAY BUGÜN VİYANA'YA GİDİYOR Futbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay Genç Milli takımları Avrupa Şampiyonasını takip etmek üzere bugün Ankara'dan uçakla Viyana'ya gidecektir.Gökay'ın bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • Beşiktaş,Bursa'ya davet edildi Milli lig lideri Beşiktaş Cumartesi ve Pazar günleri 2 maç yapmak üzere Merinos kulübü tarafından Bursa'ya davet edilmiştir.Bu akşam toplanacak olan Siyah Beyazlı idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • [HADÎ ÎPEKYÜN] Yarın Fenerbahçeye karsı oynayacak olan Galatasarayın en büyük kozu Metin Oktay dün AH Sami Yen stadında sıkı bir antrenman yapmıştır.Resimde Metin çalışma esnasında görülüyor [HADÎ ÎPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • LEFTER VE SUAT'E İHTAR VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Umum Müdürlük Ceza Hey'etl dün yaptığı toplantı sonunda muhtelif müsabakalarda üst üste dört İhtar alan Fenerbahçe'den Lefter Küçükandonyadls ile Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • Atina Boks Karması da belli oldu Cuma gecesi Spor Sarayında başlayacak olan cBalkan Şehirleri İstanbul Kupası Boks Turnuası» na iştirak edecek Bulgaristan ve Romanya'dan sonra Yunanistan da dün müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.04.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR Profesör Toto-Noio'nun sürpriz listesi •CLA.ÖPJ 1 KuuÛPı 2 2 K.GÜMRÜK A-GuCÜ 2 1 G.SARAY 5.HİLÂL s 2 K.GuKMSUK 5.HİLÂL.3 2 G.SAKA* A.Gücü 4 2 GALATA AmADOlU 5 2 HASKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor