Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • D.P.iktidarının ilk Bayındırlık Vekili,D.P.nin.kuruluş hedefini kaybettiğini söyledi DP NİN ilk kabinesinde Ba-I yındırlık Vekilliği yapan eski Bolu mebusu emek-Ü General Fahri Belen,dün C.H.Pye girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • e şiddetli rem oldu Gece'yarısından sonra vuku bulan ve 10 saniye devam eden zelzeleden bir çok evlerin duvarları yıkıldı Karaburun ve Dikili'den,telefon olmadığından haber alınamadı izmir,hususî EGE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • ert tedbirler ne kazandırır?MUHALEFETE ve muhtemelen Basına karcı tedbirleri tes-bitle vazifelendirilen iki komisyon,raporlarını yarınki D.P.Grup toplantısına getireceklerdir.D.P.iktidarı,almaya karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • Kayıp bir çocuk sinemada bulundu Mecidiyeköyünde oturan ve evvelki gün kaybolan Rahmiye isimli 11 yasında bir ilkokul talebesi dün bir sinemada bulunmuştur.Korktuğu için evine gidemiyen ve geceyi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • Atina Metropolitlerinden biri dün İstanbul'a geldi Atina Metropolitlerinden Yakoviç Athenagoras'ın davetlisi olarak dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Yakoviç bu pazar Ortodoksların Patrikhanede ya-p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • Bir hırsız,girdiği dükkânda sarhoş oldu ANTALYA,HUSUSÎ Sinankoca köyünden sabıkalı Yusuf Zeybek hırsızlık maksadiyle girdiği dükkânda içtiği rakıdan sarhoş olup nara atmaya başlamış ve gelenler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • KÖPRÜLÜ HAYAT PAHALILIĞINDAN Ş İ KÂ YJET ETTİ IRKA,IKimim Surette giden ÜMİT DENİZ'den)'Milli Muhalefet cephesi» ekibi dün Gaziantep yolu İle Urfa'ya gelmiştir.Gaziantep'de büyük bir kalabalık tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • GİRİT'TE FÜZE ÜSSÜ KURULACAK ATİNA,RADYO Girit adasında kısa menzilli güdümlü mermiler için bir NATO talim üssü kurulacağı açıklanmıştır.Menzili 340 kilometre olan güdümlü mermiler üzerinde staj yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ OEA r C(f»C VnUnil TADIM Allltl Be,edi 'e Reisi Kemal Aygün Kuştepcdeki 350 gecekondu sahibine ta-OOU UtvtKUNUU I ArULAIllll-puiar,n,vermiştir.Aygün burada yaptığı konuşmada tapu dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • [KEYST0NE1 UMU ADDCT VIIÇI ARI nk ,"li,l hayvanat bahçesinde mıı-InUnADDCI IVUOl-Mnl habbet kuşlarının kafesinin altında siivlc pazılıdır:*Bize muhabbet kuşu derler,sevişiriz ve ismimize lâvık oluruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • ZORLU "YATIRIMLARA KIYASLA BORÇLAR ÖNEMSİZDİR,DEDİ ANKARA,AA.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,2000 senesine kaddr ödenecek 1 milyar dolarlık tahmindi 10 milyar lira)dış borçlara mukabil 100 milyar li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • 125 yıl yaşayan bir ihtiyar öldü KONYA,HUSUSİ Tahtalı köyünden 125 yaşındaki Sabri Baba dün ölmüştür.Sabri Baba dört defa evlenmiş,13 çocunu olmuştur.Sabri Babanın 22 torunu bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • Kamerun seçimlerinde 40 kişi öidürüldt PARİS,A.P.Balı Afrikanın genç Cumhuriyeti Kamerun'da ilk genel seçimler dün başlamış ve birinci gun 40 kişinin ölümüne sebep olmuştur.Polislerle tedhişçiler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • BİR GAZETECİ DAHA HAPSE GİRİYOR NAZİLLİ,HUSUSİ Pulliam'ın makalesini iktibas ettiği için 13 ay 10 gün hapse mahkûm edilen Kervan Gazetesi sahibi ve Yazı isleri müdürü Azmi Erdem,17 Nisan'da Kuyncak ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • 10 Yıllık kalkınma plânı yapılıyor Koordinasyon Vekâletinde kurulan bir komite çalışmalara başladı ANKARA,HUSUSÎ *T*ÜRKIYE için 10 yıllık bff J_kalkınma plânı hazırlanmak-tadır.Bu maksatla Koordinasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • IA.P1 De GAULLE İÇİN YATAK Amerika'ya gidecek olan Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle için 1 metre 95 santim uzunluğunda büyük bir yatak hazırlamaktadır.Resimde,de Gaulle İngiltere seyahatinde parlâmentoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • İS [RÜÇHAN ÜNVER] UADECAI Alili lîl Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 10 uncu yıldönümü dün Eyüp'deki mezarı ziyaret edimAKtoAL AnlLIll Ierek anılmıştır.Törende asker,Millî Türk Talebe Birliği temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • Müslüman Türk' Evinin Temel Din Kitabı HAK DİNİ KURAN DİLİ Merhnm Elmalıh Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik Türkçe Tefsiri 1 inci ve 2 nci Ciltleri Çıktı Evvelce İlân edildiği gibi abone kaydı Ramazan Bayramın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1960
  • C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal SamsunMa bir sinema salonunda dün yapılan 11 Kongresinde konuşurken.[Telefoto Milliyet:Samsun İstanbul] İnönü,seçimlerden kaçınıldığını söyledi CHP Lideri "27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • r f MiHiifegf^ ME&TJJP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Hafta içinde D.P.teşkilatında ünemli bir mevkide bulunan ve amme hizmetlerinde mühim vazifesi olan bir zatla buluştuk.Kendisi iktidar mensuplarının pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • KAPALKARŞI ŞUBEMİZDE «Aile Sandığı» hesabı açanlara mahsus HUSUSİ KEŞİDE 17 Haziran 1960 tarihinde yapılacaktır.SON PARA YATIRMA TARİHİ 14 NİSAN 1960 ACELE EDİNİZ OSMANLI BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda yeni bir devreye girmek üzeresiniz.Üzüldüğünüz mesele maziye karışacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Değersiz bir şeyin üstünde fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşim,biricik babamız,Eyüp Sultanın eski ailelerinden Hacı Ahmetzade,Hacı İsmail Durmaz'ın vefatı dolayıslyle bizzat gelerek mektup ve telgrafla acımıza iştirak eden akraba ve dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • öğretmen SERCAN TOPUZ ile Avukat ERGLN GÖNENÇ Nişanlandılar 9,4 i)60 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • 21 YASINDA BİR GENÇ İLAÇTAN ZEHİRLENDİ Kanlıca,Hacı Emin efendi sokak 43 numarada oturan 21 yaşında Isık Eıdu adındaki genç dün içtiği bir ilâçtan zehirlenmiş ve hastahaneye kaldırılırken ölmüştür.Ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • VEFAT Î.E.T.T.Umum Müdürlüğünden idaremizin çok kıymetli saflık isleri müdürü Dr.NAİLİ ÇOLPAN Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bu gün öğle nama/mı müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Feriköy Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • VEFAT Türk Yükseltme Cemiyetinden Cemiyetimiz âzasından çok kıymetli kardeşimiz Dr.NAİLİ ÇOLPAN Ebedi nıaşrika intikal etmiş bulunmaktadır.Cenazesi bu gün öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • M EVLİ D Bir yıl evvel Mannarada bir deniz kazasında kaybettiğimiz FETHİ PARS için 12 Nisan 19(i0 Sah Günü öğle namazını müteakip Yeşilköy Camiinde mevlit okutulacaktır.Akraba,dost ve din kardeşlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • ACI BİR ÖLÜM Eskişehir eşrafından merhum müteahhit Hıdır Mehmet ve Fatma Çoipan'ın oğlu Mukadder Çolpan'irı kıymetli esi Oktay Çoipan'ın babası,Faik Çolpan,Pakize Esin,Nefise Erkal,Zühtü Çolpan.Nihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • KISA HABERLER 0 KUMKAPI Çifte gelinler caddesi 4 numarada oturan 67 tun Kalavcıoğiu hastalığı dolayısı ile teessüre kapılmış büs etmiştir.Kadın tedavi altına alınmıştır.9 DÜN gece Sirkecide Haydar Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • j,rıııııııııııtııtMiıırınıııııııııı İMİ MİMİ II IIIIIIIIMIII1MII lltl 1111 ti İM 11II111IMM11IM1MI1MI1111111(I ITtl ITM11IIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIf I BİR KAŞIK SU.KAZÂKÂ bir doktora gidin:Sizden önce,dey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • 'm\t I i I 1 pil;VİNYLEX Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.Kartal Fabrikasının Yeni Santral numarası 3 45 80 81 mm olduğu sayın müşterilerine bildirilir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • BU «NŞ 21.500 talihli arasına katılmak olmalı Türkiye îş Bankasından bu sene 21.500 talihli 8 milyon liralık ikramiye kazanacaktır.Hu talihlilerin arasına katılmak ve kazanına çatışınızı artırmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • VEFA LİSESİNİN 88 İNCİ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI îstanbulun en eski okullarından biri olan Vefa lisesinin kuruluşunun 88 inci yıl dönümü ile ananevi boza günü dün mektepte törenle kutlanmıştır.En yaşlı ve en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • İLKOKULU SOYAN BİR HIRSIZ YAKALANDI Kâzını Çeleblbaşı isimli bir şahıs dün gece Karagümrtik İlkokuluna girerek 11 lira para,İki masa saati İki dolma kalem ve iki düdük çalmış,kaçarken devriye polisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • GRİP SALGINI TEKRAR YAYILMAYA BAŞLADI Baharın gelmesi ile'grip salgın ha-llndo yayılmaya başlamıştır.Hemen hemen her evde bir hastaya rastlanmaktadır.Doktorlara yapılan müracaatlar ve İlâç rarfiyatı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU ALRAZAR Tel 44 25 f 2)1 Kamçı I Adam Tyrone Powej Renkli Türkçe 2 Ecel Teıi Jack Kelly İng.ATLAS Tel:440835,Arriverdercl Roma Marlo L;mz,ı Renkl İng.SU ARK:Striptiz Kraliçesi Bri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • lltlMIIMltlIHIIItmill İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.13 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • vaıcıe;Yumurtanın bir mı;Sühunetin sıfırdan ğı düşmesiyle suların tutması hali.9 Zar Kalın canfes kumaş.YUKARIDAN AŞAĞİ 1 Cemiyetin geniş ölç 2 Dinî tören;Eskiden çini cenubunda bir ada Tanrıya ulaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına v.s.sine İcra dairesince el konması;Bir renk.2 Halk edebiyatında bentlerin son mısralarını birbirine bağlayan kafiye;Yüz veya kopya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • F HERKESİN MECMUASI İSN 2 ncî Sayısı Yarın Çıkıyor TURKIY.E YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • k 15 NİSAN AKŞAMINA!K A DAR H E SAP AÇANLARAİ HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA 140.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ BİRLEŞİK TASARRUF VE KREDİ BANKASİ UMUMİ ÇEKİLİŞ 16 Haziran 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • AYVALIK 10 İZMİR i 34489 İSTANBUL:220012.ANKARA 16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Y.Mühendis veya Mühendis Aranıyor İstanbul,Kartalda inşaatına başlanacak 6.000.000 TL.keşif bedelli sitenin Kontrol Mülıendisliğini yapabilecek 1 Yüksek Mühendis veya Mühendis alınacaktır.Vazifeye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden 23/Nisan/960 Cumartesi günkü Çanakkale sürat postası yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere Istanbuldan 24/Nisan/960 Pazar günü saat 21.00 de hareketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Yarın matinelerden itibaren KONAK Sinemasında ÇAPKIN DENİZCİLER Don't Go Near The Vater)GLENN FORD-GIYA SCALA-EVA GABBOR KEENAN VYNN Renkli Sinemaskop Komedi filmi Seanslar:12,30 2.45 5 7,15 9.45 Harb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • 1 t)1 7] m VARIM SAAT.LÎK S^R.î& TÎRA«ATTAN SONRA TEK.RAR HARE KET EDİLE.ÇEKTİR.ABDÛICAN BAZ.BU ARA fcUM&AKUA K.ONUŞ.MA FIRLAT» BULiAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Bilumum TBANSHtSYON ZMCİELERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1.1/4" TEK,ÇİFT ve 3 SIRA ZİNCİRLERİMİZ MEVCUTTUR ZİNCİR ve V.KAYIŞI SATİŞ YERİ DİNAMİK N.EMANUEL GABAY BANKALAR ŞAİR ZİYA PAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT SEZON BAŞINDA SERMAYESİNE SATIŞ YALNIZ 15 GÜN İÇİN İSTİFADE EDİNİZ PALAVf DtS ESKİ BEKER)İstiklâl Caddesi 481 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • PLÂSTİK TORBA Yapmak için muhtelif eb'atta Film Hortum Kloşu 30 T.L.KANAT PLÂSTİK SANAYİİ,Şişli Meydanı 199 Tel:48 45 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • KÜLÇE KALAY İthalâtçı sıfatiyle,99,90 safiyetinde Billiton Marka Kalay satılacaktır.Müracaat:Telefon:44 83 27 44 06 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Yüzündeki kursun Henüz çıkarılmadı Suikast hadisesiyle ilgili olarak bir Kanadalı gazeteci de tevkif edildi LONDRA,RADYO Suikast neticesinde yaralanan Güney Afrika Birliği Başvekili Dr.Hendrik Werwoer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Otobüs ücretleri de yüzde 50 ucuzlatılıyor NAZİLLİ,HUSUSÎ Demiryollarında yapılan yüzde 50 tenzilâttan sonra otobüs yolcuları yarı yarıya azalmıştır.Bu durum karşısında otobüs idarecileri de tarifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • I Emekdarlar arasında E AZETECİLİK Enstitüsünün,Eminönü Öğrenci Lokalinde E tertip eylediği «Meslekdaş Sohbeti» nden sonra uzun sene-ler kaleme hizmet etmiş şahsiyetleri düşündüm.Birden E E hatırıma Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Hazro'da petrol damarı bulundu DİYARBAKIR,HUSUSÎ Hazro'da yapılan araştırma ve sondajlar neticesinde büyük bir petrol damarı bulunmuştur.Bu damarın,Sincan,Garzan,Raman ve Batman'dakl damarlardan daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Bir köpek cinayet meydana çıkardı ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Küçük Toprak köyünde beş gün evvel işlenen cinayeti bir köpek meydana çıkarmıştır.Rüştü,Selâhattin ve Turan Taş adlarındaki 3 kardeş,Muhtar Şahin'i pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • İdama mahkûm bir kaatil intihar etti KAHİRE,AA.İşlediği cinayetlerle bir müddettenberi Kahire ve İskenderiye'ye dehşet salan İskenderiye'n kaatil» Mahmut Emin Süleyman,Kahire yakınlarında intihar etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Fransa'da da dolmuş usulü yayılıyor METZ.AA.Son aylar içinde basta Paris olmak üzere,Fransa'nın bâzı şehirlerinde trafik kesafetini azaltmak üzere başvurulan dolmuş sistemi yayılmaktadır.Dolmuşlara «t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • 3 Güney Kore askeri ölü olarak bulundu SEUL,RADYO Güney Kore ordusuna mensup 3 asker,tarafsız bölgede olü olarak bulunmuştur.Güney Kore hükümeti,askerlerin hududu geçen Kuzey Koreli komünist ajanlar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Batılı Hariciye Vekilleri Konferansı yarın başlıyor WASHİNGTON,RADYO Batılı Hariciye Vekilleri Konferansı yarın öğleden sonra Washington'da çalışmalarına bağlıyacaktır.Mayıs ayında Paris'te yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • AKBANK Taşlılarla "GAZİOSMANPAŞA" ŞUBESİ,10,000 LİRALIK iffû/ide 7/&P f ıSc'.J ıl\irw X r 'i İPAuA %E2 W Nisan lOGO tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • 700 METRE MİKÂP TOMRUK NAKLETTİRİLECEKTİR.Mengen'den 250,Mudurnu'dan 300,Düzce Taşkesti'den 150 Metremikâp tomruk,İstanbul Kartala inşaat mahalline naklettirilecektir.Taliplerin 15 Nisan 1960 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • İSTANBUL'DAKİ İSRAİL BAŞKONSOLOSU ve Konsolosluk erkânı ile refikaları bütün dost ve dindaşlarına neşeli bir Pesah bayramı dilerler 18883)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • 4«F TÜRKİYE ^m y İŞ BANKASI KAPALICARSI ŞUBESİ BUGÜN ffik HİZMETİNİZİ:J»,«k AÇILDI J» S?I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1960
  • Doğuma karşı Ingilterede müessir bir ilâç keşfedildi Aspirin gibi her yerde ve ucuza satılacak olan bu hapların şimdiye kadar yapılan denemeleri iyi netice verdi.Erkekler için de hap imal ediliyor LON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • V.4V CûNlNyû VOMD/A |MDl SEDecEKfLtC ¦Ş-4Y/N S£y/BUNDASJ SON/ZA.Ki KISKMhi ÇObilhassa fzîc£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • ALLAHLIK ALİ B 2ıM C'«4 Z.â*A iSTEMEde 3Bl-ivoe SAUİB 4 okiu Z&s\İSTİvoauu Sc—EPEaa.i »3 Ey BERİ A.M ÇAU-J V^PA\i3Z,s 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • DEMİR LAMA VE YUVARLAK DEMİR ÇUBUK ALİNACAKTİR.Malatya müessesemiz ihtiyacı için 61 kalem demir lama ile yuvarlak ve dört köşe demiı çubuk kapalı tekl'f almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait 5222
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • T.Eğ.D.ANKARA KOLEJİNDEN 1960 61 öğrenim yılı için Türk Eğitim Derneği Ankara Kız ve Erkek Kolejlerine Matematik,Fizik,Kimya ve Bioloji Öğretmenleri alınacaktır.Aranan şartlar:1 Yüksek öğrenimlerini İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • HAVA EVLERİ YAPI KOOPERATİFİ JDARE HEYETİNDEN:İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Kooperatifimize» istanbul'da,Kartalda kurulmakta olan 16fi adet binalı Hava Sitesi inşaatı,inşaat kısımlarının İsçiliği kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • H.VER NO R DtXON Hiç birini sayma,sakla lende kalsın Neden seninle evlenmek istemlyeyira Güzelsin,yaladığım çevrenin seni yadırgamayacağı kadar terbiyeli ve na/iv,sin,muamele biliyorsun.Seni ne diye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün uyuk Eseri FETHİ BEY BAŞKANLIĞINDAKİ VEKİLLER HEYETİNİN İSTİFASI Meclisi aldatmaya çalışan ihtiraslı hi-EİPı şu veya l u tarzda hir hükümet kurmayı başarabildiğ)takdirde,im hükümetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • SANAT BOLŞOY BALESİ GELİYOR ALT AN ÎLKİN I DÜNYACA meşhur Rus BOLŞOY BALESt'nln Türkiye turnesi başlamış bulunmaktadır.5 ve 26 Nisan j tarihleri arasında Ankara,İzmir ve İstanbul'da temsiller verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • y NUH UN MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI saat 18.30 da Ankara FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ G.SARAY FENERBAHÇE Bayanlar Takımı)Programı tertipleyen:lUMam.W MOMA«Ma l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1960
  • öfl i AH m Atılı MÜJDE YAZLIK EMPRİME ÇEŞİTLERİNDE görülmemiş ucuzluk Kaliteler Fİatlar Halis İpek ve Tafta Emprime 33.00 TL.Vicenza)Halis İpek Fular Emprime 22.00 TL.Saten Emprime İpekli 17.50 TL.Len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • İnönü seçimlerden kaçınıldığını söyledi t Başiarajı Birincide »leyi yırtınışlarım.Unlara minnettar-j lığımız sonsuzdur.Emniyeti vahim şekilde suiistimal edenler bu suçun hesabım Türk Ceza Kanununa uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Bir Assubay Toto'da 13 maçı bildi izm m,hususî Fuat Münir adında bir ai&ubay Spor-Toto'da 13 u tutturmuştur.3 kolon oynayan Fuat kazandığı para ile Güzelyalıda bir ev satın alacağım söylemli tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Mahallî Lig'de Eyüp Taksimi 1 O yendi Baştarafı Altıncıda Eyüp hesabına bd gol.Taksim hesabına ise kullanılamıyafl bir fırsattı:2fi.dakikada Horen'in kalorinin boşalttığı kaleye attığı şutu Eyüp solbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Kasımpaşa H.Tepe'yi rahat yendi t Baştarafı Altıncıda kada ve Yılmazın ayağından kazandılar.Yılmaz hu sefer gerilerden ortalanan topu bira/sürdükten sonra,karşısına çıkan Huseyini de atlatarak Cevatuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Lider Beşiktaş yeniyor Başlarajı Altıncıda yijl oyunun mukadderatına tesir edebilecek büyük bir hata idi.Bereket versin bu futbolcu bu mühim fırsatı iyi kullanamayacak ve bir haksızlığın dogmasına mân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Türkiye Ticaret Postası Niçin en çok okunan meslek gazetesidir?Türkiye Ticaret Postası 14 yıldanberi günlük olarak intişar eden iktisadi meslek gazetesidir.Yalnız abone suretiyle satılmakta olan Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • ANTIDOT POMA 'GRİP,f ¦01$ A&RIJ1 ADALE ROM ATİ İM ASI «YANIKLAR *G AR I.BÖCEK SOKMASI «KESİK •YARALAR •PİŞİK 7t-«KAÇIKTI fe'j 'EKZEMA ERGENLİK •DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • ZORLU "YATIRIMLARA KIYASLA BORÇLAR ÖNEMSİZDİR,DEDİ t Baştarafı Birincide getton terefine verdiği ziyafette konuşan Zorlu,yatırımlar sayesinde islihoalin yüzde 500-800 nisbctinde arttığını ve dış istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • D.P.LİLER DÜN ÜÇ V.C.OCAĞİ AÇTI t Baştarnh Birincide DP.KEMALİYE OCAĞI KONGRESİ Fatih ilçesine bağlı Kemaliye ocağın,da konuşan D.P.İstanbul mebusu Hacopulos muhalefeti ikilik yaratmakla itham etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Birinci çekilişinde GÖZTEPE'deki Bu KONFORLU APARTMAN'ın 2 No lu DAİRESİNİ İZMİR ŞUBEMİZDEN BÜLENT ÖZVARDAR 25.000 LİRA PARA İKRAMİYESİNİ ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDEN HAMİDE ERKARA 5.000 er Lira pARA İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Yıllardanben rüyalarınıza giren bu 35 mm.İlk müateana makineyi aldığınız zaman dünyalar sizin olacaktır,j Zerafer.daklklık ve hassasiyeGyle sizi her bakımdan tatmin edebilecek yegâne fotoğraf makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • DIAZINON Bol miktarda piyasaya arzedilmiştır.KORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş.Beyoğlu istanbul Telefon 44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 ıa 10 SATILIK EMLÂK 0 260.000 villâ.Leventte Merkez Bankası evlerinden 700 metrekare fevkalâde İmarlı bahçede 3 katlı bos,224370/48 0 165.000 kat.Dördü yatak odası ceman y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • PLÂK ŞİRKETİ Zamanımızın en çok sevilen ve aranılan.DT 91 MUSTAFA ÇA ÇA FLAMENCO Plâklarını takdim etmekle şeref duyar.Bütün plâkçılardan arayınız.Tel:22 63 18 Telg:HERSES İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • IHillitıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fitlen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı.Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • HİCRÎ Pazartesi BUMt 1379 11 1379 Şevval NİSAN Mart 14 19 6 0 29 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güne} 5.28 10.44 öğle 12.15 5.32 İkindi 15.57 9.14 j!Akşam 1844 1200 Yatsı 20.20 1.38 8.58 mattı 342
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.04.1960
  • Paklar PJ«50r rlCUET »E J»M*1 tJlÇTMFıE»!IT{(jr[ UTM8M TEL HUM TtL IIHS «Ol»» TEL '800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1960
  • KASIMPAŞA H.TEPE Yİ RAHAT YENDİ SEYİRCİ:22.380 Kişi HASILAT:104.550 Lira HAKEMLER:Tahir Arcan Enes Talay Halit Üzer KASIMPAŞA:Hazım Gazanfer Fehmi Özkan irk)Özcan Argun Fahir Erdem irk)A.ihsan irk)Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • Feriköy,Ş.Hilâl'e şans tanımadı Kırmızı Beyazlılar Başkentteki ikinci rakiplerini de canlı,sür'atli ve mücadeleci oyunları ile yenmeye muvaffak oldular STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:10037 Kişi HASILAT:36617 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • Mahallî Ligdi Taksim'i î-0 SAHA:Şeref Stadı.SEYİRCİ:10.000 Tahminî)HÂSILAT:30.000 Lira Tahminî)HAKEMLER:Abdi Parlakay Nejat Şener Turan Alsaç EYÜP:Süleyman Yavuz Nihat Ömer Semih Devrim Teoman Haldun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 36 28 7 1 67 14 63 9 F.Bahçe 31 23 4 4 74 31 50 12 G.Saray 33 20 9 4 63 21 49 17 D.Spor 33 15 11 7 45 35 41 25 İst.Spor 36 13 15 8 38 31 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • İstanbulspor yine berabere Sarı Siyahlılar,Solhaf Güngör'ün golü ile A.Gücü karşısında mağlûbiyetten kurtuldular v ı—STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:10.037 HÂSILAT:36.617 Lira.HAKEMLER:Ali Timur,Sabahattin Lâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • İZNİRSPOR K.YAKADAN REVANŞI ALDI 5TAI)Alsancak SEYİRCİ:2411 Ktsl HASILAT:13.404 Lira HAKEMLER:Sulh!Garan Muzaffer Savran Sinan Girgin İZM1RSPOR:Seyfi Saban Necdet Nurettin Orhan Kâmuran Aykut Cenap Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • GÖZTEPE A.ORDUYA PUAN VERMEDİ STAD:Alsancak SEYİRCİ:2411 Kişi HASILAT:13.404 Lira HAKEMLER:Nazif Oturgan irk)Cudi Yalçıner Ali Pasa GÖZTEPE:Erdoğan Yılmaz Önder Sedat Bahri Ayhan Tuncer HHr)Abdürrahlm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • I SAMI ÖNEMLİ Beşiktaş için Gençlerbirliği maçı cidden zor maçtı.Zira Ankara'nın İddialı takımıydı Gençlerbirliği.Ama Siyah-Beyazlılar bn zor maçı da kazanmaya muvaffak oldular.Henüz 13.dakikada Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • I A I\K A FERİKÖY 2 İST.SPOR 1 R A Ş.HİLÂL 0 A.GÜCÜ:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.04.1960
  • I Ilı imiş.mafq^ I t STAlVİlfJL P A K.PAŞA 2 H.TEPE i 1 BEŞİKTAŞ:2 G.BİRLİĞİ:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor