Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Muhalefete karşı alınması kararlaştırılan Tedbirlerin tesbiti için çalışma başladı DP Meclis Grubu İdare Heyeti iki ayrt komisyon teşkil etti Radyo Gazetesi "İç huzuru bozmak isteyenler dağıtıldıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • mm 11İİİ 'O:¦jjt(O^^W^^ [RÜÇHAN ÜNVERJ yni ni İT Al 111 Dolmabehceden Mackaya çıkan Bayıldım yokun ertannda bir bora dûn bir müddet trafiği Ulallâl IVMUUI tanzim etmiştir,îsttnh haddine riayet edilmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • ANNESİNİN YOLUNDA [KEYSTONE] Jean Simmong'un kızı,annesinin eski mektebinde ilk dans dersini almıştır.Tracey Simmons,annesinin yolundan yürüyerek o da meshûr bir sinema artisti olmak İstemektedir.Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • DURUM ALMAN KREDİSİ â KTİSADEN kalkınmak isteyen memleketler,bu Hamlelerini başarabilmek için öz sermayeleri kadar,dış yardımlara da muhtaç bulunmaktadırlar.Nitekim Türkiye 1950 den sonra giriştiği te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Çamur yağmuru dün trafiği aksattı Marmara ve Trakya'da ioz yağıyor.Anadolu'nun bâzı bölgelerinde seller hasara sebep oldu £V ABAHTN erken saatlerinden itibaren cehrimize yağmağa başlayan toz ve çamur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • 9 gazete hakkında tahkikat açıldı Ankarada iki,şehrimizde 7 gazete aleyhine tahkikat açılmıştır.Ulus Yazı İsleri Müdürü Erdoğan Tamer ile Yeni gün Yazı İsleri Müdürü Cemalettin Ünlü,dün «Askerî,kanunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • KONYA'DA BİR GÜNDE ALTI CİNAYET İŞLENDİ KONTA,HUSUSÎ Konya'da dün 6 kisl öldürülmüştür.Uruca köyünde AH Akan adındaki sabıkalı,3 arkadaşı ile birlikte,Hasan Sülek'l mağaranın içinde dinamitle parçalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Vekiller Heyeti uzun bir toplantı yaptı ANKARA,HUSUSİ Vekiller Heyeti dün saat 17 den gece geç vakitlere kadar süren bir toplantı yapmıştır.Başvekil Adnan Menderes'in riyaset ettiği toplantı sonunda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Çiftçi borçları ile ilgili C.H.P.teklifi reddedildi ANKARA,HUSUS!B.M.Meclisinin dünkü toplantısında köylü borçlarının 23 senelik vadelere bağlanması için C.H.P.tarafından verilmiş kanun teklifinin gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Karasinek mücadelesi T ilâ 13 Nisan tarihleri arasında tertiplenen Dünya Sağlık Haftasının lstanbulda karasinekle mücadele haftası olarak ilânı istenmiştir.Bu münasebetle şehirde 400 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Evden kaçan 2 talebeyi polis Adapazarmda buldu S gün evvel evlerini terkederek kaçan 11 ve 12 yaşlarında iki kız talebe dün Adapazarmda bulunmuşlardır.Beşiktasta Barbaros okulunda okuyan ve Kılıçall s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • GARANTİ ANLAŞMASI MECLİSE GETİRİLİYOR Amerikan işbirliği anlaşmasının kabulü sırasında C.H.P.Mebusları toplantıyı terketti ANKARA,HUSUSÎ HARİCİYE Encümeninde dün Türkiye ile Amerika hükümetleri arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • RADYO İLHAMLARI:AHMET ÇELEBİ,AYŞE ÇELEBİ,FATMA ÇELEBİ,ABDUBAHMAN ÇELEBİ V.C.NE GEÇMİŞLERDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Bir kaatil idama mahkûm edildi BURSA,HUSUSÎ 8 aylık hamile Cennet Şahln'e tecavüz etmek istlyen ve buna muvaffak olamayınca da basını bıçakla koparan •«ki gardiyan Osman Aslan İdama ¦ııKV^m •dUmlftir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Makarios Kucuk un Teklifini Reddetti Makarios'un,salonu terketmesine rağmen Küçük ve Amery,müzakerelere devam ettiler LEFKOŞA,RADYO KIBRIS'ta askeri üslerle ilgili üç müzakerede» Dr.Küçük tarafından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • Köprülü dün Adana'da "Hürriyet fikrini C.H.Ptemsil ediyor,dedi ADANA,Hususî surette giden ÜMİT DENİ Z'DEN D.P.nln 4 kurucusundan biri olan Fuat Köprülü,«Bugün hürriyet ve demokratik fikirleri C.H.P.tc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • I &tâk ^T W* [İLHAN DEMİREL] İnönü'yü geçirmeye gelenler dXt» Genel Başkanı İnönü'nün seyahatten vazgeçtiğini bilmeyen büyük bir kalabalık dün sabah Ordu vapurunun hareket saatinde Galata rıhtımında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • İNÖNÜ YERİNE AKSAL GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal,rahatsızlanan Genel Başkan İnönü'nün yerine bu sabah Karadeniz bölgesine hareket edecektir.44 C.H.P.mebusu ile seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Reisicumhur Wiliiam Mac Kınleyln yeğeni Utter Mac Kinley ve Viyanah c«ı Reisicumhur yeğeni bir milyarder geldi Mac Kinley,Eisenhovver'in muhalefet liderine yardım için Valilere telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1960
  • ÇÖZÜMLÜ TRİGONOMETRİ PROBLEMLERİ Th.Caronnet Çeviren:Fahrettin Akbulut Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmeni İki cildi bir arada fıatı 12,5 lira ISTAHBUL KİTABEV!Beyazıt İstanbul Tel:22 81 44 Not:İstey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • SİNEMA TUnecut C)kjcui,Oscar Armağanları tt «r GEÇEN yıl bugünlerde,31.Oscar yarışmasının sonuçlarından bahsederken,Vincente Minelli'nin «Gigi» sirvn 9 Oscar birden kazanmasını bir-sürpriz ve aynı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • TÜRKİYE İS BANKASI A.S.UNUN MÜDÜRLÜĞÜMDEN Bankamız avukatlarından,kıymetli arkadaşımız BEDRETTİN ZİYA ASLAN ve eşi SEVİM ASLAN 7 Nisan 1960 günü müessif bir otomobil kazası neticesinde maalesef vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • T.M.T.F.1 TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN Tertip ettiği büyük AVRUPA seyahati HAREKET 26 Mayıs 1960 DÖNÜŞ 26 Haziran 1960 Venedik,Münih.Frankfurt,Amesterdam,Brüksel,Paris,Ix zan,Milano.Floransa,Roma,Napoli,Pire F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • BU AKŞAM w^^v.M:saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA ipana 21 PUAN OKULLAR ARAŞ BİLGİ YARİŞMASİ Programı Takdim Eden:ORHAN BORAN m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • SAYIN TÜCCAR VE FABRİKATÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE Çi.k'.ırova havalisinden her gün 13-20 kamyon anbanmız namına sebte ve meyve gelmektedir.Bu kamyonlar boş olarak ambarımızda her giın rr»."ur.Anadoluya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiselere lüzumundan fazla değer veriyorsunuz.Sinirleriniz bu yüzden yoruluyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sevdiğiniz insanla aranızdaki bütün anlaşmazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • MI UIM I UMIM 11II11II11 UM III M IIII I İli III İlli III11| İlli İl II11III j İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.ÜÜ Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah istekleri 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • 1 345 6 78 910 2 3 *zz*zîî 4 HB 5 m 6 pj Bil» 91| p B SOLDAN SAĞA:1 Şahsî menfaatlerinden vazgeçip onları bir şey uğruna gözden çıkaran;Tersi bir şeyin enkenarı.2 Tam yerinde oluş rasgelme;Tersi bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • M EVLİ D Çok sevgili Annemfaı HACER KAZAZ'ııı vefatının senesin» mütesadif 10 Nisan 1960 Pazar günü öğle namazını müteakip Fındıklı camiinde ruhuna ithaf edilmek üzer* mevlld okutulacaktır.Akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • VEFAT Şehit Hüseyin Hüsnü bey refikası,Hicran Ozan'ın sevgili annesi,Rıfat Ozan'ın kayın valdesl,Hacı NACİYE TAYAS dünkü 8 Nisan 1960 cuma günü Hakkın rahmetin» kavuşmuştur.Cenazesi bugün Ağla namatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Maraş'ın Göksün kazasından merhum Hanefi Hacı Hüseyin'in ve İsmet Amasyalının çok sevgili büyük oğlu,Ali Mustafa Amasyalının,Perihan Çiftçi,Neriman Kayıran'ın biricik abilerl Ahmet Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • PazaR Bu hafta 103 bin 500 adet basıldı rMAK i J m M 1 I Be Jt-^SÜ i W 'Jâ?sw*x SDK iî»j^.a!i«r 1 1 i i Mfğ' i-v^t ŞSİi 1 »j w,n PAZAR Cinecittada tik yazı:ROSANNA SCHİAFFİNO Baş Güzel Hikâye Spor Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Kamçılı Adam Tyrone Povver Renkli Türkçe.2 Ecel Teri Jack Kelly lng.ATLAS Tel:440835,Arriverdercl Roma Marlo Lanza Renkli lng.EMEK Tel:44 «4 3!1)Vikings
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • j ÇAMUR J STANBLL'un üzerine sis hâlinde çamur yağıyor.İlim adamlarınuı yaptıkları açıklamalara ve verdikleri teminata rağmen,çamur yağmurlarının daima Fransızların Afri-E ka'daki atom bombası denemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • İS t* 5u*»* «fctf*40* ıfa*B I par* KR AhN»*1 11.TÜRK ÛttRŞI B^KAŞV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LASTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR,TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAH KOl_l_ORTi Asi/EfendJ Caddesi No.U İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • VEFAT Fatih camii şerifi Cum'a ve Kürsü vaizi Alasonyalı Hacı Cemal ögüfün refikası ve kerimesi Fatime Hikmet ögüt'iin ve merhum Ali Rıza ögüt'ün anneleri,eski ders vekillerinden Alasonyalı Hacı Ali Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • BİR BUCUK YASINDA BİR ÇOCUK YANDI Bir buçuk yaşında Cüneyt Nebioğlu İsimli bir çocuk dün Şişli Perihan sokak 2 numaralı evlerinde oynarken gaz ocağı üzerindeki su tenceresini üzerine devirmiş ve yanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • SİRZAT DOĞANIN KOT-RASINA HACİZ KONDU Haul Ardahan'ın annesi tarafından Şirzat Doğan aleyhine Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 200 bin liralık maddi manevi tazminat dâvasında sanığın Kuruçeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • DÖRT GANGSTER TASLAĞI KASIMPAŞADA YAKALANDI Kasımpaşa Hacıhüsrev mahallesinde 109 numaralı evi soyan ve gene aynı semtte Karun Şahin adlı bir taksi şoförünün silâh tehdidiyle üzerindeki parasını alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1960
  • 15 NİSAN AKŞAMINA KADAR HESAP AÇANLARA HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA 140.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ BİRLEŞİK TASARRUF VE KREDİ UMUMİ ÇEKİLİŞ 16 Haziran BANKASI 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • TEPEBAŞl-CUMHURİYET Restoran ve Pavyonunda Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM sabaha kadar Büyük YUNAN ATRAKSİYON programına ilâveten PAVYON kısmında S?FP l NİHAT BAYSAL I ORKESTRASI İm ¦4f\± S3^ i 'X:v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • 2 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE 1 TALİHLİYE 10.000 tl 2 Mayısa kadar hesap açtırınız işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • DEPO ARANIYOR Kadıköy veya Üsküdar'da iş yeri olabilecek kapalı bir depo aranmaktadır.Müracaat:ANKARA MAKARNA FABRİKASI VEFA Tel:27 36 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • E İRİ 4 m Brezilyanın yeni büyük elçisi Nunes arkadaşımız Ekrem Altınkaynakla Brezilya'dan Türk dostu bir Elçi geldi Türkiye ile münasebetlerin artmasını isteyen M.Nunes,«Anadolu'yu çok dolaşacağım»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Antalya susuz kaldı ANTALYA,HUSUSÎ Ana su borusu patlamış,50 bin nüfuslu Antalya şehri susuz kalmıştır,itfaiye,ararözlerle mahallelere su vermeye çalışmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Güney Afrika'da yerlilere ait siyasî birlikler kapandı LONDRA,RADYO Güney Afrika Birliğinde Afrikalıların kurmuş oldukları siyasî teşekküller dün kapatılmıştır.Afrika Milli kongresi ve Pan-Afrikan kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Suriye'den çekirge Sürüleri geldi Muhtelif yerlerde görülen çekirgelerle mücadele başladı ADANA,HUSUSÎ Suriye'deki çekirge sürüleri şiddetli rüzgârla birlikte hududumuzu geçmiş ve Akçakoyunlu civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • ¦¦Mİ SeMRA KAYALIK ARAZI BAŞUYOfc.BoYifce feÎHfeî tayeeDcRLER.î ah* Sokra Tsn^MerİMîzî t eST$rrKöce6tZv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • DENİZYOLLARI İŞLETMESİ ORTODOKS VATANDAŞLARIMIZIN PASKALYA BAYRAMLARI münasebetiyle Lüks Konforlu Sür'atls EGE 15.Nisan.1960 tarihinde İstanbuldan hareketle Tİ N O S ve PtRE'ye GİDECEKTİR 3 Ay müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • PARİS FlME'nı ZİYARET EDİNİZ 14 MAYIS 29 MAYIS 1960 SENENİN EN BÜYÜK MİLLETLERARASI SERGİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Dinî Bayram münasebeti ile ATİNA ve TEL AVİV e Türk Hava Yollarının 4 motorlu Viscount uçakları ile seyahat etmek isteyen yolcularımıza dâvetiyesiz pasaport alınır ve en kısa zamanda seyahatleri temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Sayın inşaat sahipleri,müteahhit ve müşterilerimize:Pendik büromuzun yeni telefon numarasını bildiriyoruz:pe„dik 53 48 00/24 Telgraf:KURT PENDİK KUR Kiremit Tuğla ve Ateş Tuğlası Fabrikaları Ltd.Şti M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • TIBBÎ MÜMESSİL ARANIYOR Marmara bölgesi için Doktor,Eczacı,Kimya veya Biyoloji bölümleri mezunu tıbbî mümessiller aranıyor.Şişli P.K.116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Alüminiüm Çinko Kauçuk ihtiyaç sahiplerine Alüminiüm levhası foliol ambalaj kâğıdı profili külçesi tozu)Çinko levha ve külçesi)Kauçuk RSS 3 ilo Cuttings 3)ihtiyacı olanlara en müsait ödeme şartlarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • MÂARİF VEKÂLETİ MESLEKÎ ve TEKNİK ÖĞRETİM MÜSTEŞARLIĞINDAN MARS MÜSABAKASI s Vekâletimiz Meslekî ve Teknik öğretim Okulları için bir Marş Müsabakası açılmıştır.1 Marş güftesi,Kız Teknik,Erkek Teknik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • t» TAKVİMDEN BİR YAPRAK i I Dmer hakkında bir eser GEÇENLERDE bir dostum beni ziyarete geldi.Hoş beşten sonra masamın üzerine yarım parmak kalınlığında bir ki-tap koydu.E Vakit bulursanız bir göz gezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • HAYA KUVVETLERİMİZE YENİ UÇAKLAR VERİLİYOR Memleketimizde kurulacak füze üslerinin ieknik personeli de peyderpey Amerika'ya kursa gidiyor İZMİR,HUSUSÎ Türk hava kuvvetleri gelecek yıldan itibaren İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Görünmeyen ince bir tül gibi.GREAStLESS h;oû3 #^18».POND'S Vanishing Kremini cildinize sürdükten sonra tama men massedilinceye kadar ovalayınız.Görünmeyen ince bir tül gibi cildinize yayılan Ponds Van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Depo olmadığından Tütün alımı durdu İZMtR,HUSUSÎ Depo yukluğu yüzünden Tekel idaresi,tütün alımını dün durdurmuştur.Depo yokluğunu ileri sürerek tüccarın da piyasadan çekilmesi müstahsili müşkül durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Freni patlayan bir kamyon eve girdi İZMİR,HUSUSÎ Frenleri patlayan söför Ahmet Polat idaresindeki 70852 plâka sayılı kamyon dün bir eve girmiştir.Evde kimse bulunmadığından yaralanan olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Açıldıktan 19 ay 8 gün sonra faaliyete geçti DENİZLİ,HUSUSÎ İki yıl evvel Başvekil Adnan Menderes tarafından büyük bir törenle resmen açılan Buldan Göğüs hastalıkları hastahanesl,Küşadından 19 ay 8 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Kasım Gazetecilere Şiddetle hücum etti BAĞDAT,RADYO Irak Gazeteciler Cemiyetinin bir konferansında konuşan Başvekil General Kasım,basına şiddetle çatmıştır.Gazetelerin halkın arasına nifak sokmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1960
  • Amerikadan kroma karşı buğday ithâl edeceğiz VVASHtNGTON,US1S Amerikan Ziraat Vekâleti,Türkiye'ye kroma mukabil 78 bin ton buğday göndereceğini açıklamıştır.Buğdaylar 27 Mayıs/a kadar sevkedilecek kro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • ÇAMAŞIRINIZI P«f|I İSTİYORSANIZ:ÇAMAŞIR TOZUNU KULLANINIZ paklar ne ışınız dana çabuk biter J PAKLAR sabundan daha iyi temizler PAKLAR yağ ve kirleri derhal eritir,PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU hem makine hemde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • ^'IIIIIH1ll!ll!llll!l!ll!l!IK musiki HAKİKAT GÜNEŞ S]HTıTARCAN Salome'tıin Türkiyede oynandığına şahit olmak E İçin daha çok seneler sabretmek gerektiğine inanmış-E tını.Fakat hakikat güneşi bana ne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Rauf hey bu hikâyeyi İSMET PAŞAYA,O MUZAFFER ORDUNUN BAŞINDA LAUSANNEA GİTMİŞ OLAN KÎMSEYE ANLATIYOR.Rauf bey hu haşarılar ve zaferleri,hükümetin elde ettiğini deyimleyebih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • PARİ 66 Buna dayanamam Gil.Bunu düşünmeye bile tahammUltttn yok,Sana Kaptığım fedakârlıklardan sonra bu hale düşmek l eııı elbette deli eder,Nerede olduğunu,kiminle olduğunu,ue yaptığını da biliyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • Memur Aranıyor Askerlikle ilişiği olmayan,en az lise mezunu memur alınacaktır İsteklilerin,Galata,Bankalar cad.No.80 Ankara Sigorf.a Şti.ne müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • KIRILMA?PATENTLİ Toplan 29.9.59 tarihinden itibaren T.C Sanayi vekâleten 10189 sayılı ihtiraberaü ils imal ettiğimiz PİNG-PONG tonlarımızın PATENTLİ olduğunu ilân ederiz RAĞBET SANAYİ Ketenciler Halil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • ftouZ^ Ç^^^Ce^c Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer î MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • hicrî Cumartesi 1379 9 Cevval NİSAN 12 19 6 0 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.31 10.49 öğle 12.16 5.35 İkindi 15.56 9.15 Akşam 18.42 12.00 Yatsı 20.16 1.35 İmsak 3.46 9.04 RUMİ 1376 Mart 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • CİSCÖ Ki D i MELt'yJAA 90i aû CfSKO KfZtLDEZeil-l Le Bc~ JOSE SALINAS,fiÖ£ &EED BiÇAGim ÇEKe«.i-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • 1Iİ1IİIİİIIİİ MKTı'C».M/VBEK^ OMUM Vi ÇOK CVk-yc^.EDivotr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1960
  • B» İŞE AMNCKNÎ Y BRAKıN A ŞAM OLAKAKDAN SEM KONU1 IZıN VıR/A^DET^t Bî YEREL'^l,Is l K/IH^MÎ,şu we«ŞFi Oı^Rt AT?j.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • Doktor v« Eczacılar» EKZEMA MERHEMİ Piyasaya arzedilmiştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • T.Eğ.D.ANKARA KOLEJİNDEN 1960 61 öğrenim yılı için Türk Eğitim Derneği Ankara Kız ve Erkek Kolejlerine Matematik,Fizik,Kimya ve Bioloji Öğretmenleri alınacaktır.Aranan şartlar:1 Yüksek öğrenimlerini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • O O haziran sekilinindi© i Adet 300 000 Ura 3 Adet 30 000 Lira 30 Adet 3 000 Lira 300 Adet 300 Ura 2 300 Adet 100 Lira Vadesiz tasarruflarda her 100 Liraya Vadeli tasarruflarda her 50 Liraya bir kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • görülmemiş firsat SEZON BASINDA SERMAYESİNE SATIŞ YÂLNIZ 15 GÜN İCİN İSTİFÂDE EDiNıZ D.PALAVIDIS ESKİ BEKER)İstiklâl Caddesi 481 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • d&afi mmmı m-f't a 1 s "i HAKİKİ BROKAR REKOR BURSA nın malıdır 's.Ti '71 İŞ5?v Mm $t v-m Robluk,Döpiyeslık Tayyörlük Mantoluk Gece elbisesi ve Gelinlikleriniz için şahane desen v° MitpdeLvıv" Wi$r RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • SAYIN TÜCCARLAR REKOR BURSA Kumarlarının zengin çeşitlerini K OK SÜR Koli.Şti.nde bulabilirsiniz.Tel:27 26 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • hepsi de lezzetli ve nefis yemeklere bayılır.Bende,yalnız V/TA^ue yemek pişiriyorum.Kocam ve çocuklarım beni durmadan methediyorlar!Söz aramızda.tadı ve kokusu nefis olan VİTA ile yemeklerim daha da l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • MAHDUT MESULİYETLİ İSTANBUL MİMARLAR YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI İDARE HEYETİNDEN KOOPERATİFİMİZİN YILLIK GENEL KURUL toplantısı 26/3/1960 tarihinde ekseriyet olmadığından yapılamamıştır.Mezkûr toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • OTOMOBİL SATIŞI 950 model,orijinal Avrupa karoserli 41 kişilik dizel motorlu,çalışır vaziyette bir adet MAN otobüsü satılacaktır.Satış kapalı zarf usulüyle yapılacaktır.Teklifler 18 Nisan J980 Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • Sanayici ve tüccara kolaylıklar sağlanacak ANKARA,HUSUSÎ Koordinasyon Kurulu dun Merkez Bankasında Koordinasyon Vekili Abdullah Aker'in başkanlığında toplanmıştır.Üç saat kadar süren toplantıda Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • İnönü geziyi geri bıraktı t Baştarafı Birincide mın mutlaka evde birkaç gün istirahatı gerektirdiğini bildirdiler.Tıp ilminin,insan yolu üzerine diktiği maniaları aşmak,esef ederim ki,başka inanılan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • GARANTİ ANLAŞMASI MECLİSE GETİRİLİYOR I Baştaraft Birincide biz iktidardaki hükümetin «gizli ve yıkıcı faaliyet» gerekçesini iç siyaset mülahazaları ile istismara teşebbüs etmlyeceftinden nasıl emin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • ŞOFÖR ALINACAK Satış kamyonlarında çalışacak en az ilk okul meiunu hususî ehliyeti haiz şoför alınacaktır.İsteklilerin MİGROS TÜRK Müdürlüğüne müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • TELEFON 27 42 10 S A T ILIK EMLÂK EMLÂK ARATANLAR 6 PENDİKTE en mutena yer olan Pendik burnunda deniz* çok yakın metresi 45 liradan H/4/960 günü saat 15 de kapalı zarf İle satılacaktır.Müracaat,Pendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • TEDBİRLERİN TESBİTI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI t Baştarafı Birincide RADYO GAZETESİNİN YAYINI Radyo gazetesi dün gece DP.Meclis Grubunun tebliğinin tahlilin)yapmış ve «Ancak iç huzuru bozmak istiyenler dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • Budakoğlu Savcı île 40 dakika görüştü Altı gün önce Adliye Vekilliğinden istifa eden Esat Budakoğlu,dun saat 17 de Adliye'ye giderek,İstanbul Savcısı Sebati Yalçın ile makamında,40 dakika süren bir cö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1960
  • ÇAMUR YAĞMURU DÜN TRAFİĞİ AKSATTI t Eaştarafı Birincide toz bulutlarıyla karşılaşmışlardır,SİVAS 25 yıldanberi İlk defa Nisan ayında şehrimize kar yağmaya başlamıştır.Civar dağlar karla kaplıdır.Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1960
  • [SAKİ ÖOTCMLÎ] Batta Hacette)O» karşılaşacak elan puavtytmlak namzedi BaslUayı» Meal kadrosu.SeUaa tübcnn:Bire!NeemL Aztf,Kaya,Şenel,Nasmi,Bahattln,Tuncay,Ahmet,Sabahattin,Bundan ence yaptığı bir maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Orhan Şeref APAK Beşiktaş maçından ümitli Apak,Beşiktaş Maçından ümitli Gençlerbirliğinin,lig lideri ile yapacağı müsabaka büyük önem taşıyor BEŞİKTAŞ'm yarm Gençlerbirliği 11* yapacağı maç büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Rusya 29 Mayıs'ta Moskova'da İspanya ile Karşılaşıyor Rus Federasyonu,Dünya Kupası elemelerinden ilk maçın 1961 Mayıs veya Haziranında İstanbul'da oynanması arzusunda.Dünya Kupan elemelerinde milli ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • SPOR TOTODA Hasılat:625.352 Spor Toto'nun üçüncü haftasında oynanan kupon adeti ve oldo »dilen hasılat yokunu göçen İki haftaya nlsbotlo çok yüksek olmuştur.Ankara,İstanbul va İzmlrdo oynanan İITJIS b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • F.Bahçe Bayramına M.United gelecek Fenerbahçe kulübü Haziran ayında büyttk bir bayram hallnda kutlayacağı 53.yıldönümüne Fransa gam» piyonu Nica takımı gelmediği takdlrde.bir İngiliz kulübüyle.Urclhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Genç milli takım Viyana yolanda SOFTA,HUSUSİ Bulgariatanda İki hazırlık maçı fapan Genç Mili!Futbol takımlıma Avrupa Şamplyonaaıııa latirak «tafta* Özere dün trenle Sofya/da» Tİ9M*' »a «tmUıUs».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Lefter'in,G.Saray'a karşı oynaması şüpheli FENERBAHÇE ve Galatasaray takınılan öntimüzdeki haftanın Çarşamba günü oynayacakları millî lig maçının hazırlığına devam etmektedirler.Ezeli rekabeti tanıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • t MİLLİYETİ UUDnL^VU ULLII Un BmmnUm yapılaaafc «lam Balkan »ahirleri latanbnl kopan baka mtteabakalenaa edecek elaa Bemea beka takımı İS Nleaa Çareamba Hafi aaatlartaa geleeekttr.baka takımında la bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Olimpiyata katılacak milletler belli oluyor 1960 Roma Olimpiyatlarında futbol finallerine girmeli kafileden milletler «unlardır:Türkiye,Macaristan,Mı »ir,Danimarka,tafiltera ve İtalya.Yugoslavya,Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ,Taksim ve Eyüp takımlarının yarın Şeref Stadında oynayacakları mac nülU lljt finali kadar büyük bir alâka toplamıştır.Besim,çetin mac İÇİn kampa firen Taksimcileri antrenör oyuncu Garbisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • İST.MAHALLİ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G BMA TPKp Eyüp 18 14 Taksim 18 12 B.Spor 18 8 Hasköy 16 9 Galata 17 9 Sarıyer 18 6 Y.Direk 17 8 Anadolu 18 6 SUleym.18 4 D.Pasa 18 2 Emniyet 17 0 2 2 51 8 30 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • FEDERASYON KUPASI TEKRAR İHDAS EDİLİYOR Spor-Toto'nun yaşamasını temin maksadıyla Gökay,Kulüplere Ankara,İzmir ve İstanbul'da lig usulü turnuva tertibi için davetiye gönderdi j STANBUL MUIİ Lif ku-I l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • DARÜŞŞAFAKA BASKETBOLCULARI TURNEYE ÇIKIYOR DarUssafaka basketbol takımı İS Nisanda Avrupada bir turneye çıkacaktır.Yesil-Siyahlılar Almanyada Breman,Hamburg va Hannover'de.Belçika'da is* Anden 80 Nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • Altay kulübü de Varol'a 50 bin liralık cazip bir teklif yaptı İZMİR,HUSUSİ SEZON ortasında Beşiktaşadına lisansı {ikan Altay'lı Doğan,Temmuz ayında tekrar eski kulübün* iade edile-çektir.Beşiktaş/ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • P EL E 'İNİN TRANSFERİ İMKÂNSIZ T Nisan tarihli L'equlpe gazetesi,Brezilyanın dünya çapındaki futbolcusu PtU'nln Milin kulübüne transferi hakkında çok enteresan bir haber nesretmlatlr.Haber aynen Böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • GALATASARAY'DA REVİZYON SÖZÜ AKİSLER YAR Ani Bâzı futbolcular endişe duyarlarken,bâzıları Gündüz Kılıç'ın tadilât fikrine katılıyorlar GALATASARAY futbol takımında yapılması düşünülen revizyon,Sari Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1960
  • GALATASARAY Rusya'ya gidiyor Galatasaray futbol takımı Avrupa va Rusya seyahatleri hazırlığım tamamlamıştır.Sarı Kırmızılılar 26 Mizan İla 14 Mayıs tarihleri arasında Avrupada sırasiyle Brüksel,Stutga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor