Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Nezihe Araz'ın her zaman zevkle ekuyacağınıı ÎKÎ BÜYÜK ESERİ HAZRET!MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen bez kaplı,hususi cilt:5 renkli,resimli kuvertür.350 SAYFA FİATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Almanya 50 milyon MM M M' M it dolarlık kredi açtı 15 Milyon dolan uzytn vadeli olan istikrazın son gülüşmelerin neticesi olduğu açıklandı ANKARA,HUSUSİ FEDERAL Almanya Türkiyeye 50 milyon dolarlık ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • KEMAL OKTAY Benzin istasyonu soyan iki gangster İstanbulda tutuldu jjş İzmit,Ankara,Kayseri ve Na-S zilli de muhtelif benzin istasyon-larmı silâh tehdidiyle soyan Ke-Ş mal Oktay ve Sami Suoğlu isim-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Amerikada bir Türk kızı Valilik yaptı ROCKVİLLE,THA.16 yaşında bir Türk kızı Amerikanın Rockville cehrinde bir gün valilik yapmıştır.Ankaralı Albay Himmi Elçi'nin kızı olan Aysen,talebe mübadelesi bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Bir kamyon boyacı dükkânına girdi Frenleri patlıyan bir kamyon Hamalbaşı caddesinde bir dükkâna girmiştir.Şoför Mehmet Kıvırcık idaresindeki 84347 plâka sayılı Tuğla yüklü kamyon,frenlerinin patlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • X-t i'-YAZISIZ vİ ^V^t^v/Xv /swX.AW^*^-VA ı\v^vw^*wVî.ıs-v*:lv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Kıbrıs'la müzakereler bugün lekrar başlıyor Üsler konusunda yapılacak görüşmelerde Dr.Küçük'ün teklifleri ele alınacak.Prof.Nihat Erim dün adaya döndü LEFKOŞA,RADYO J NGİLTERE Müstemlekeler I Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • ^4 YENİ BİR NEŞİR YASAĞI KONDU Binbaşı Selâhattin Çetiner'in istifa-«iyle ilgili olarak bir nesir yasağı konmuştur.Yasak şöyledir:İstanbul C.Müddeiumumiliğine Yıldırım)1 Askerleri kanunlara karşı itaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Etiler D.P.Ocağı CHP' den devralınan yerde dün açıldı D.P.Etiler ocağı dün C.H.P.İllerden devralman lokalde açılmıştır.C.H.Pnln Etiler ocağı idare heyeti,birkaç gün evvel istifa ederek «Vatan Cephesi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • «Basın sohbet günü» dün Öğrenci lokalinde yapıldı Gazetecilik Enstitüsünün tertiplediği «Basın Sohbet günü» dün saat 14 de Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Büyük bir gençlik kalabalığı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • BİR KURMAY ALBAY VE BİR BİNBAŞI DUN İSTİFA ETTİ Harekât Dairesi Neşriyat Başkanı ile Kayseri Topçu Tabur Kumandan Vekili,son hâdiselere ordunun karıştırılmasının kanunlara aykırı olduğunu bildirdiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • DURUM KÖPRÜLÜNÜN ÖEZiSi T^TAYSERİ seyahatinin akisleri henüz silinmeden,İnönü bu-B j^ gün yeni bir geziye çıkmaktadır.CJiJ*.Genel Başkanı bu defa Samsun,Amasya ve Çorum'a gidecektir.Ancak CJIJ*.nin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • [ERDOĞAN BAYRAKTAR] nııuclTCll İİIC A »T ArilfTİİ Evvelki gün Eskişehir'in Demlrtas caddesi üzerinde bulunan bir dükkânda HUnoA I dl£ INOAAI yUİV I ü ruhsatsız insaa» yapılırken,yan taraftaki diğer bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • Karadeniz Gezisine Bugün Çıkıyor Dün Ankaradan gelen C.H.P.Lideri «seçim konuşmaları yapacağım» dedi BU sabah saat 10 da vapurla Karadeniz gezisine çıkacak olan C.H.P.Genel Başkanı ismet inönü dün uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1960
  • için Meclis tahkikata açılıyor Muhalefeti ayaklanma hazırlamakla ilham eden DP Grubu her türlü tedbirin alınmasına da karar verdi GrubSn 5,5 saat süren toplantısı sonunda yayınlanar tebliğde Basına dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • SİNEMA Tu*t&x4i.Ç)kjsut FİLMS9Z HAFTALAR B EYOGLU sinemalarında bu hafta •¦Arrivcderci Roman dan başka,yeni bir film yok.Hemen bütün sineseçen haftaki filmlerini bi-rer hafta daha göstermeye karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • EV MI YAPTIRIYORSUNUZ?DÖŞEMELERİNİZİ YAPTIRMADAN Oniki cazip renkte her işe elverişli SAĞLAN YOL HALILARI ile Avrupada olduğu gibi odalarınızı döşeyebilirsiniz.HALICINIZDAN VE MEFRUSATIÇINIZDAN İZAHAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • RADYO TEKNİSYENLERİNE İdeal «UN'İVEKA» marka hassas ölçü âletleri Ommetre,Voltmetre,Ampermetre gelmiştir.Toptan satış fiatı 851 T.L.En ehven fiatla her çeşit radyo malzemesi.Fiat listemizi isteyiniz.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • MAKİNİST ARANIYOR I Yeşilköy Hava Alanında çahşmak üzere iyi bir Makinist aranıyor.II Uçaklarda tecrübe görmüş olanlar tercih edilecektir.III İyi ingilizce bilmesi şarttır.İsteklilerin İngilizce olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • 580 KURUŞA 100 KİLOMETRE Alman Hanomag marka 2 tonluk Dizel kamyonlardan az miktarda kalmıştır.Derhal teslim edilir.Fiatı Tl.35.000 KIRLANGIÇ ANONİM ŞİRKETİ Unkapanı Tel:21 44 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • Binicilik Hâkem Kursları Açılıyor T.C.Maarif Vekâleti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Binicilik Federasyonu,18 Nisan ile 18 Mayıs 1960 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da Binicilik Hakem Kursları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • ELHAMRA'DA İSTANBUL TİYATROSU Bu akşamdan itibaren:Her cuma cumartesi Pazar günleri ÂŞIK MİSAFİR 5 Komedi üç Perde Nakleden:Muammer Karaca Sahneye Koyan:Avni Dilligü Dekor:M.Alaeddin BULUNMAZ PANSİYON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • PLÂSTİK TORBA Yapmak için muhtelif eb'atta Film Hortum KioSu 30 T.L.KANAT PLÂSTİK SANAYİİ.Sbli Meydanı İM Tel:4* 45 II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • BUt MACA SOLDAN SAĞA:1 Karakter;Kaim kaba bir yünlü.2 Baş kaldıran;Bir hııistiyana din ve kilise dı-$ı bırakılarak verilen ceza.3 Aşağı derece;Bir mabut.4 Renkli resimli duvar ilânı;Tersi bir yazının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Arahk 20 Ocakl Girdiğiniz yerlerde iyi bir tesir yapıyorsunuz.Saygı duyuyorlar.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhatl Muhitinizde sevilmek imkânı bulacaksınız.Kendinize daha çok gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • BANKASI' nın 6 Nisan ikramiye çekilişi Noter huzurunda yapılmıştır.Bu zengin çekilişte:Çemberlitaş Şubesinden Bay İSMAİL KEMAL PAÇİN tutarında büyük ikramiyeyi kazınmıştır.Küçükpazar Şubesinden Bay ŞÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • İSTANBUL İ 7.27 Açılı» ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 E Şarkılardan bir demet 8.35 Mü-zikll sabah gezintisi 9.00 Prog-E ram ve kapanış.E 1KÎ.VC1 PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • I SİNEMALAR J B E Y O Ğ L U AL KAZAK Tel:41 25 C 2)1 Kamçılı Adam Tyrone Poweı Renkli Türkçe.2 Ecel Teri Jack Kell.v İng.ATLAS Tel:44(1835)Arrlverdercl Roma Mario Lanza Renkli İng.EMEK Tel:44 84 39)Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • İKRAMİYE KEŞİDESİNE DAVET 1960 İkramiye Plânımum 2 nci Keşidesi Bugün saat 14.30 ds,Noter ve müşteriler huzurunda Bankamızın Umum Müdürlük binasında yapılacaktır Arzu eden Tasarruf Hesabı müşterilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • VEFAT Vefa Lisesi öğretmenlerinden Hadiye örgügören'in eşi ve ErEİn Örgugörcn'in babası Dr.Nizametlin Örgügören uzun süren bir hastalığı müteakip vefat etmiştir.Cenazesi cumartesi günü öğle namazından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • KISA HABERLER İBRAHİM Cebel,isimli bir şahıs dü$ Bakırköy çarşı camiinde öğle namazı kılmakta olan Hasan Bağkazan'm ayakkabılarını çalıp Tahtakalede satarken polisler tarafından yakalanmıştır.1.5 YIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • AYTEN DEMİRAĞ ile KAYAALP DEMİRAĞ Evlendiler Liman Lokantası,7.4.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • İDİL ERKMEN Güngör ALTIN1ŞIK Nü atılandılar Beyoğlu 7.4.9Iİ0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • SEVİNÇ TüMEU ile HİKMET MÜMEYYİZOĞLU Nişanlandılar 3.4.1%0 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • 1 11M11111111 11111 rı 111111 rıı 11111111111111 111111 11111111M11111 r ı m 1111 1111M1111 T11 r 11111H11H11 BEŞERİ BİR ZAAF i ECEN gün Ulunay bana dedi ki:i vJUl"—Sen hiç adam öldürmeyi düşündün mü?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • SANDIK CİNAYETİ SANIĞI YENİ İTHAMLARDA BULUNDU Sandık cinayeti sanığı Zeki İvgen,dün ikinci Ağır Ceza Mahkemesine 12 sahifelik elyazısı bir dilekçe vererek,kaatil olduğunu iddia ettiği Gönül'ün Adlî T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1960
  • TELEFONLU KADIN SUÇÜSTÜ YAKALANDI Telefonla evine erkek davet eden Gisimli genç ve güzel bir kadın dün suç üstünde yakalanmıştır.Sıraselvilerde oturan kadın'ın durumu komşuları tarafından Ahlâk zabıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • ^j.MHjıraMMiaMMiiNiHMHMnnHnHMMiMMSMnBM^î:Diplomatlar geliyor NATO Konseyi toplantısı için hazırlanmakta olan Belediye Sarayı'nın 10-12 gün içinde tamamlanacağı sanılıyor ORTA boylu,esmer,hatif kıvırcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • AtĞI ULCANBA2.ARABADAM ÎNEU RUH-|Cp^ SARı ATINA ALIR i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ ğğU YAZ SEZONUNDA ZEKİ MÜREN'inizi TAKDİM ETMEKLE BÜYÜK ŞEREF DUYACAĞINI SANATSEVER HALKIMIZA ŞİMDİDEN MÜJDELEMEKLE BAHTİYARDIR.KÜREN hergeee yalıuz ve yalnız TEPEBAŞI GAZİNOSU'nda eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • Ya Mustafa Şarkısını MODERN KOMİKLER Balansı Ahmet ve Özdemir Tornistan ettiler TEPEBAŞ1 Gazinosunda görünüz.Angajman:TÜKEL KONSER Bürosu,Beyoğlu Bursa sokak Yıldız han Tel:44 65 19 44 35 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • DOCTEUSjli 'PARİS 'Markasına dikkat.1' Taklitlerinden'sakınınız Taradıktan sonra Püskürtünüz DO cnuR m^:B PA RlS ^aır Spra lanouine Rüzgâra,neme karşı saçlarınızın şeklini korur 2067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • KLOB-X Müdüriyeti Yeni programını takdim eder:Neşe saçan orkestra ANJELO Şark danslarının yıldızı SUZİ Striptiz kraliçesi COCO Kahkaha kralı ORHAN BORAN Dünyaca meşhur sevimli şantöz JOVİTA LUNA ve Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • Süratle gelişen itimat ve teveccüh 1 Milyar 1924 yılında 12 bin liradan ibaret olan İş Bankasındaki tasarruf mevduatı 1959 sonunda Türk Bankacılığı tarihinde ilk defa-1 MİLYAR 79 Milyon liraya ulaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • BAHÇE MERAKLILARI Büyük muhtelif çamlar kaplar içinde süs fidanları,büyük top defneler,top akasyalar,büyük manolyalar,kamelyalar büyük palmiyeler,salon yeşillikleri meyva ağaçları Vs.Bahçe tanzimi der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • PARA YAĞIYOR İnanılır kaynaklardan öğrendiğimize göre yarınki cumartesi günü saat 15 de İstiklâl Caddesi Lâle sineması civarına para yağacaktır.Bu garip hâdise merakla beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • MİLLÎ PİYANGODA kazanan numaralar Millî Piyangonun çekilişi dün Ankarada yapılmıştı ir.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:191004 numara 500.000 lira 385171 numara 200.000 ı lira 049234 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • Polis Afrikada 200 kişiyi tevkif etti LONDRA,RADYO Güney Afrika Birliğinde polis Afrikalıları lâstik hortumlarla dövmektedir.Bu açıklamayı yapan Muhabir »Burada gazetecilere ekmek yok» diyen polisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1960
  • İ/i Dramda:Hine» GEÇEN Pazar Şehir Tiyatrosunun dram kısmında isminden f mevzuuna kadar iddiasız bir piyes seyrettim.Sonu bir ci-nayetle biten bu esere bir «piyes a tez» de diyebiliriz.Mü-I nasebetsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • ©töl CAN BÎZÎ.EİRBIKİMÎZDEN Y ZoR A^AMAZS\K\Zİ GİDERSİN BEN OH GİDİ-ç.mi VoRumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • ns 3q-ivi-i ~~h3H VHVd "di vv/s.i â/Q ivı-tnx 3l\'javN'v X383-73 /la İV* YY/S' aaaısn ^LiyL»ii»^!tü.c:fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • Bu ESMADA •BUTUN t-4AL.K MAHKEMEN/M KA* R*ARJM H^YB-CASJ İÇİM-Oe BEKL-S-ME-KTS-Ofe.Susunuz.Şimdi aaştcâN AA4M(cEMENlN yurtSEfc;ic^R^ RlNı AjÇiKL^O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • S^fcır * »o/vase i=1 Sö u£.SÖVMEME,Oı_uR.Vl£A\VA:1 t?«ECEDEN KT/iRlA* SO C DyyDüN,uTOı~.o 4 Bunu au.Bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden Aspiratör Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Samatya istanbul Hastahanesine tekin alma suretiyle 90 adet aspiratör tesisatı yaptınlacakır.İşin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • ŞOFÖR ALINACAK Satış kamyonlarında çalışacak pn az ilk okul mezunu hususi ehilveti haiz şoför alınacaktır.İsteklilerin MIGROS TÜRK Müdürlüğüne müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • IEHİZCİLİK BANKASI TA.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ ORTODOKS VATANDAŞLARIMIZIN PASKALYA BAYRAMLARI münasebetiyle Lüks Konforlu Sür'atli M/S EGE 15.Nisan.1960 tarihinde Istanbuldan hareketle T İ l\f O S ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • TAHTA LEVHALARI İnşaat Mobilye Dekor Ambalaj Satış Merkezi:GARANTİ HAN Bahçftkapı İstanbul Tol:22.49.90 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • Kooperatifimizin Ümraniye'de Şile asfaltı üzerinde 4,6,8,10)liradan peşinatsız,uzun vadeli arsa tevziatı devam ediyor.Belediye ve hususî otobüs servisiyle USKUDATVa bağlıdır.MÜRACAAT:Galata.Bankalar c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • KİMYAGER ABANIYOR İstanbul'da bir sabun fabrikasında çalışmak üzere bir Kimya Mühendisine ihtiyaç vardır.Lisan bilen tercih edilir.Taliplerin ransenyemanlariyle birlikte talep ettikleri ücreti bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN fiilen müdür Yazı İğlerini İdare eden mesul HASAN YIL M A E R Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • meni 137!Şevval 11 CUMA 8 NİSAN 1 9 i 0 Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.33 12.16 15.56 18.41 20.15 3.48 RUMÎ 1376 Mart î 26 vakit vasati ezani 10.52 5.36 9.16 12.00 1.35 •J.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • MUSİKİ I Musikimiz ve Mevlevi âyinleri j I SADEDDİN HEPER EE Hamamlzâde ismail Dedenin bestelemiş olduğu S Mevlevi âyinlerinden bir kısmını geçen yazımızda EE EE bildirmiştik.S Bişnev ez ney çün hikây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • RA VE AŞK 65 İşte bunlar,benini için gıız.el gıızel poz verdiler.Bunlar sende kalsın Joe,bende başka pozlar da var.Joe bir an gözlerini kapadı,sonra açıp sordu:Şerife hemen müracaat etıni.cceksiniz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1960
  • Büyük Eseri BTİZ «Lausanne:20 Temmuz 1339 Sayı:338 «Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine cHer dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin.Dört beş gündür çektiğim azabı tasavvur et.Büyük islet yapmış vj yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • BİR KURMAY ALBAY VE BİR BİNBAŞI DÜN İSTİFA ETTİ t Baştarafi Birincide genij ölçüde mahrum hale düşürülmüştür.Bu sebeple bağlı olarak mensubu bulıııunakla iftihar ettiğini ve h;ı atımın sonuna kadar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • CHP.için Meclis tahkikatı açılıyor Bvştarajı Birincide etmesini bekleriz.Büyük Millet Meclisinin kudret,kuvvet ve selâhiyeti önünde,hürmetkar ve itaatkâr olması,muhalefet vazifesini meşruiyet hudutlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • İNÖNÜ,KARADENİZ GEZİSİNE BUGÜN ÇIKIYOR t Baştarafı Birincide batırmışlardır,inönü gençlere ugazetclerdcn okudunuz.Bana gönderdiğini/telgraf ve mesajlara teşekkür ederim» cevabını vermiştir.Ordu vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • GALATASARAY' DA DEĞİŞİKLİK VAR!haşturafı Altıncıda dağıttı ki bunu tarif etmem imkânsız.Evet,kendimi iyi hissetmiyorıun.Bu sebeple bundan sonraki maçlarda takımda hana ver vermemeleri için idarecilerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • Etiler D.P.Ocağı CHP' den devralınan yerde dün açıldı t Baştarafı Birincide DP.Etiler toplantısında Beşiktaş ilçe başkanı Faruk Tansel «D.P.ye kitle halinde iltihaklar» olduğunu bildinniş Behzat Tunce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • I Benzin istasyonu j j soyan iki gangster g f Istanbulda tutuldu t Uaçfnnı/t Birincide 5 İt iki gangster şehrimizde yaka-Eğ s lanarak tevkif edilmişlerdir.E 2 Bu şahıslar son olarak Nazillide EE 5 Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • Bu akşamdan itibaren ŞEN SES Tiyatrosunda Türk bale topluluğunun ve Beynelmilel Santoz HENNY ve KLEKTPOGtTARîST VASÎLÂKî'nin iştirakiyle KUYRUK ACISI Operet Uç perde 4 Tablo Yazan Sahneye Koyan Müzik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • KÜLÇE KALAY İthalâtçı sılatiyle,99,90 safiyetinde Billiton Marka Kalay satılacaktır.Müracaat:Telefon:44 83 27 44 06 Ofi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurumumuzun gerek ithal ve gerekse İstanbul piyasasından mubayaa ettiği malzemenin kamyonla Ankara ve Kırıkk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • ÇELİK,PİRİNÇ,GALVANİZLİ,BAKIR,ÇİNKO VE KURŞUN LEVHALAR ALINACAKTIR.Kayseri Fabrikamız ihtiyacı için muhtelif levhalar kapalı teklif almak suretiyle satuı alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Alım Uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • Plâk Şirketi Zamanımızın en çok sevilen ve aranılan.DT 01 MUŞTA I A r ü ÇA ÇA ÇA FLAMENCO Plâklarını takdim etmekle şeref duyar.Bütün plâkçılardan arayınız.Tel:22 63 18 Telg:HERSES istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • SAYIN TÜCCAR VE FABRİKATÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE Çukurova havalisinden her gun 15-20 kamyon anbarjmız nurnıns sebze ve meyve gelmektedir.Bu kamyonlar boş olarak ambarımırda her gun mevcuttur.Anadohıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • i "1 i AUTOLİTE MOTORLU TEKNENİZ TAM RANDIMANLA ÇALIŞIR kullandığınız zaman [Denizin ortasında,yan yolda kalmak tehlikesini göze •alamazsınız.Teknenizin Elektrik Tesisatım en iyi isler ıhalde bulundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE emsalinden 30 noksanına 7 odalı kaloriferli konforlu apartımanııı tamamı veya katları sat 44 65 19 44 35 86/7.0 PANGALTIDA mutavassıtsın satda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • Sayın inşaat sahipleri,müteahhit ve müşterilerimize:Pendik büromuzun yeni telefon numarasını bildiriyoruz:Pendik 53 48 00/24 Telgraf:KURT PENDİK KURT Kiremit Tuğla ve Ateş Tuğlası Fabrikaları Ltd.Şti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • 2 adet Mersedez Otobüs veya kamyon için bedelsizden lisansımız vardır.Haziran ayında katî teslim yapılmak üzere almak isteyenlerin acele müracaptlan.Telefon:48 56 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • HEYBELİDE KELEPjR KÖŞK Adanın en güezl yerinde,üç katta 8 oda ve müştemilât,nadide Gül bahçesiyle MECBURİ SATIŞ Mutavassıt kabul olunmaz.Tel:47 12 71 44 80 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • İdare Elemanı Aranıyor Büyük bir şirketin idare işlerine bakabilecek,İngilızceye bihakkın vâkıf,35 yaşını geçmiyen elemana ihtiyaç vardır,isteklilerin,P.K.44 Tophane İstanbul adresine yazı ile ve foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.04.1960
  • BAYANLARA MÜJDE YAZLIK EMPRİME ÇEŞİTLERİNDE GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK Kaliteler Katlar Halis İpek ve Tafta Emprime 33.00 TL.Vicenza)Halis İpek Fular Emprime 22.00 TL.Saten Emprime İpekli 17.50 TL.Lenjeri des
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1960
  • Gençler Sofya'da 2-0 mağlûp Viyana maçına hazırlık için gençler İstanbul karması adı altında Eter takımı ile oynadılar TIRNOVA,HUSUSÎ AVRUPA Genç takımlar şanı piyonasına iştirak edecek olan Genç mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • fe BlTıjfnumar*» uaupı-niıjorum.A»\a« öfoiui™ j_3AgV_fe»ClV KAglŞTgMAOAN AL0',Sl«W2TCtqrp] vPK PthJTı'KA fJÜai 4 VAPMlsenS.TA(A=XARLARDAN BAHSEDWOKl Bîl-BT DEKOf ONU DA ViLDÜ.UlÇ.L SOTJ^ f=tNB«Lİ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ 1 İleride adayı andtran bir kara parçası.Ve denizin sahile uzanan dalgaları.Burası,«e mclodisiylc nam salan Portofino,ne de Santa Margarita'dır.Burası şirin Kilyos'tur.Aşiktaş'lıların şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • Voleybol Millî Takımı Tesbit edildi 5-15 Mayıs tarihleri arasında cehrimizde yapılacak II.milletlerarası Voleybol Turnuasına İştirak edecek millî voleybol takımımızın namzet kadrosu şöyledir:G.Sara*da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • Beykoz K.Gümrük maçının raporu federasyonda ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Tertip Komitesinin hâdiseli Beykoz Karagümrük maçı hakkındaki tekrar karan dün Federasyona gelmiştir.Federasyon Karagümrük kulübünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • B.T.U.MÜDÜRLÜĞÜ Başvekâlete bağlanıyor ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün Başvekâlete bağlanması hakkındaki kanun tasarısı dün Maarif Encümeninde görüşülerek kabul edilmiştir.Tasarı önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • F.Bahçe idarecileri Türkiye Basketbol Şampiyonasındaki hâdiselere karşı Merkez Ceza Hey'eti ağır cezalar tatbik edecek TÜRKİYE Basketbol şampiyonasında vuku bulan müessir* hâdiselerin müsebbiplerini e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • [HADÎ İPEKYÜN] önümüzdeki çarşamba günü Galatasaray'la milli lig'dekl en mühim maçlarını yapacak olan Fenerbahçe'liler dün hazırlığa başlamışlardır.Resimde,Çan'ın özcan'm koruduğu kaleye süt atisi gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.04.1960
  • G.Saray'da değişiklik var!G.Kılıç,"Gelecek yıl Sarı-Kırmızı renkleri temsiledebileeekbirtakım kuracağım» dedi Metin,kendisini yalnız hissettiğini;kaleci Turgay ise dedikoduya güldüğünü söyledi TEKNİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor