Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • ANKARA GÜNEŞ UMUMİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Her'tUrlU,Kara,Deniz,Hava ve Beynelmilel Nakliyat,Gümrükleme,Antrepo İşleriniz için EMRİNİZDEDİR Türkiyelim her yerinde,tube,Acente ve muhabirleri vardır.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • inönü Kayserıde gerginlik olmadığını söyledi ÜRGÜP,Hususî surette giden FARUK DEMİRTAŞ'tan j NÖNÜ'nün Kayseri'den I ayrılışı da hâdiseli olmuş ve C.H.P.Genel Başkanı bu defa İncesu kazasında 9 saat be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • K.mk$ J 7 l:ı»j%' [RÜÇHAN ÜNVERJ Aygün,halkı tekrar V.C.ye davet etti Taşlıtarlada,143 üncü Ocağın açılışında konuşan Kalafat da CHP nin kötü fısıltılar yaydığını söyledi T*Shtarlada 143 üncü V.C.oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • BAŞVEKİL VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,dün sabah geziden dönen Vekillerle ayrı ayrı görüşmüş,bilâhare Çankaya köşküne giderek Reisicumhur Bayara mülâki olmuşturt Devamı Sa.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • 63 C.K.M.P.İl Başkanı Ankara'da toplandı ANKARA.HUSUSİ 63 C.K.M.P.11 Başkanı dün Osman Bölükbaşının başkanlığında toplanmıştır.Sabah saat 10 da başlayan İçtima aralıksız geç vakitlere kadar devam etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • Elâzığ'da 2 D.P.İlçe İdare Heyetine işten el çektirildi ELÂZIĞ,HUSUSÎ Elâzığ D.P.birinci ve İkinci ilçeleri İdare heyetlerine Genel Başkan Adnan Menderes tarafından işten el çektirilmiştir.Müteşebbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • 1 R/Sİ M Hjr fll 91 «fa Sİ ¦Et flj I ^k.f 4j ^^İBB 9T:IS Bsü Jfx «nmI [A.P.J nCIJACp Rfil tstanlıul Operasının açılışı müııasclıctiyle Tosça» temsillerinde rol alan şöhretli UUIHIHlş "Uli^y I UL gopra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • Ankara ekspresi 75 yaşında bir kadını ezdi Ankara Ekspresi.Kartal ve Yunus istasyonları arasında at üzerinde tren yolundan seçmek isteyen 75 yaşında Hediye Uzımkayaya çarpmış,kadın ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • ORHAN BİRGİT'İN İFADESİ ALINDI Kim Dergisi sahiplerinden.C.H.P.Beyazıt İlçe Başkanı Orhan Birgit dün saat 17.30 da derginin kapısından çıkarken 1 inci Şubeye mensup üç polis memuru tarafından Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • Incesu'ya giden asker dolu kamyon devrildi Kayseri Valisinin talebi üzerine yola çıkarılan kamyondaki erlerden 13 ü ağır surette yaralandı KAYSERİ,Hususî surette' giden FARUK DEMİRTAŞ'tan S NCESU kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • IKEYSTONEj AVRUPA BİRİNCİSİ 1960 Avrupa şarkı birinciliği geçen Salı Kİiııü Londra'da Festival Ilall'de jrapıtnilf ve birinciliği Tom Pilllbi» isimli şarkıyla Fransız şaııtii/ü 3arqueilne Boyer kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • DURUM Son hâdiseler ve Anayasa Lideri İnönü'nün evvelki gün Himmetdede'de,dün X 'l de İncesu'da durdurulması,hâdiseyz mücerret olarak bakıldığı vakit tseyahat hürriyetinin tahdidi» dir.Seyahat hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1960
  • A« İ^ CH.P.LİDERİ KAYSERİ'DEN AYRILIRKEN KENDİSİNİ BÜYÜK BİR KALABALIK UĞURLAMIŞ,POLİS İNÖNÜ'YE YOL AÇMIŞTIR.İnönü ve beraberindekileri İncesıı'dan çıkarken köprüde askerî birlikler durdurmuştur.[Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • 'm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Geçen haftaki mektubumuzda kıymetli arkadaşımız Turhan Aytul'u tanıtmış ve kendisi ile gazetecilik konusunda aramızda haftalardır devam eden münakaşayı size nakled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • OKAN KERESTE FABRİKASI—ı Temiz mah ucuz fiatla temin edebileceğiniz yerdir.İNSAATLIK DOĞRAMALIK Otomatik Tezgâhlarla biçme işi de yapılır.Yeni Ankara asfaltı üzerinde Çatra mevkii Pendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • HURDA SATIŞ!Etlik depomuzda bulunan eski kamyon şasileri,karoserleri,motorları,hurda traktör blok ve parçaları,hurda variller,bozuk makine yağları ve sair hurda malzeme ile üstü oluklu saçla kaplı dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • İSTANBUL Aliye Akkılıçtan türküler 14.45 Hayvanları Konıma Cemiyeti adına konuşma 14.50 Hafif müzik I 15.00 Akşam programları ve İki saat ara.7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • 12 3 4 5 6 7 8 9Î0 2 P J 3 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Dine karışmış garip hikâye,masal;Eski bir Türk devleti.2 Büyük süslü balıkçı kayığı;Yağlı kara.3 Genişlik;Bir peynir nevi.4 Suçu bağışlama;Gelinlerin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecek KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızla alâkanız İyi bir yola g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • Dünyanın en seçme resimli:romanları.En güzel fıkra,hikâye ve karikatürleri,Müzik ve şarkı dünyasının en güzel resimleri,haberleri ve resimli hikayeleriyle.HMSU HERKESİN MECMUASI 4 rtnkli nefis bir kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • ÖLÜM Konyanın tanınmış Tüccarlarından Ender Çikolata Fabrlka-¦ı sahibi merhum Hamdl Kitapçının eşi,merhum Vehbi Aksurun kızı,Handan Samuray,Tevflk.Ender Kitapçının anneleri,Celâl ve Naciye Kitapçının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • ACI BİR KAYIP Silivri Celâllye köyü Hacı Mustafa mahdumlarından merhum Yusuf Kenan oğlu Köklü çınar alleal damatları Şükrüye Sönmezlerin oğlu Sebahattln.Nahlde Sönmezlerin kardeşi Abdurrahman ve Musa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • SULAR İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dairemiz kıymetli arkadaşlarından Nuruoamanlye şubesi Şebeke Amiri Süreyya SÖNMEZLER 2/4/1960 günü vefat etmiştir.Cenazesi 4/4/1960 pazartesi günü öğle namazını müteakip Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 23 62)Bay tekin ı Seyyarelerde Buster Grable Türkçe.ATLAS,Tel:440835)Vahşi Mücadele Kirk Douglas Bun Lancuster Renkli tng.SUARE Arrlverdercl Roma Mario Lanza Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • KISA HABERLER EYÜP Nişanca Caddesi 32 «ayıda oturan 46 yaşında Sabrl Sürenel,komşusu Basrl Tomurcu İle yaptığı münakaşa Ş0" nunda.hükümetin manevi fahslyet^ tahkirden ağır ceza mahkemesine veri mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • İSTİNYEDE'Kİ TURİSTİK TESİSİN PLANI HAZIK îstlnye sırtlarında yapılacak tvisti tesislerin plânları hazırlanmıştır.Tepe deki düzlükte otel,kulüp binası ve çocuk bahçesi bulunacaktır.Bu kısımlarda binal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • OTELLERİN ÇOĞU YAN-LAMAYACAK KADAR rl* Bazı Otel sahipleri temizliğe rl3?memektedlr.Yapılan kontrollarda ote^ lerden en.az yarısının en basit 3ag şartlarına bile uygun olarak çalı9» dığı görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • BOMONTİ SEMTİ 24 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI Bomontlde îzzetpaşa caddesi ve civarı 24 saat elektriksiz kalmıştır.Evvelki gün saat 17.30 da kablolardan biri yanmıştır,tzzetpaşa caddesi İle ona bağlı sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • 4 üncü kolaya müracaat müddeti bugün bitiyor 4 üncü kotalara mUracaat bu akşam saat 17 de sona erecektir.Bu saatten sonra bankalar talep kabul etmeyeceklerdir.Toplanan talepler bir hafta içinde Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • Ah yolcular vah yolcular.î NÖNÜ'yü Kayseri'ye sokmamak için ada-J mm bindiği treni,şehre otuz kilometre kala durdur.Yol kapalı olduğu için,oradan geçmek zorunda olan Doğu Ekspresi de başka bir yerde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • Şehrin üç yerinde balıkçı limanları tesis edilecek Şehrin üç yerinde balıkçı limanları tesis edilecektir.Yapılan incelemelerde Kumkapıdakl limandan başka Boğazda Kefeliküyde ve Anadolu yakasında Kalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • SUR ÖNÜNDEKİ HENDEK-LER YENİDEN AÇILIYOR Edlrnekapı ile Yedlkule arasında surların kenarlarındaki hendekler tanzim edilecektir.Hendeklerin eskiden olduğu gibi fakat su oyunlarına müsait şekilde tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • IŞIKLI REKLAMLARIN SA-YISI SÜRATLE ARTIYOR Işıklı reklâmların sayısı son bir ay İçinde süratle artmıştır.Bunun sebebi Şubatın son günü Belediyenin İlân resimlerini yarı yarıya İndirmiş olmasıdır.Neon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1960
  • AKBANK 1 Nisan İOOO tarihinden itibaren yeni binasında #wmetMM/idectiA FATIM-MALTA FEVZİPASA CAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • f| Tİ IJ M C Fini AD Pc,ls'kola'da hazırlanan ve Merkür Projesine dahil bulunan 7 gönüllü feza yolcu namzedinin denemeye tabi 115 Un İTİ t UULHr tutuldukları makinelerden biri.Dünyanın hiç bir yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • 15 HAZİRAN UMUMÎ ÇEKİLİŞİNDE HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA Para Her Şube için 1 İSTANBUL ANKARA İZMİR BURSA MALATYA 6AZİANTEP ZONGULDAK İkramiyeleri 35.000 LİRA 30.000 20.000 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • •x-v.x:w:cl:mmmır mmmfâ İlkbaharda herkesin ümidi GARANTİ BANKASI'nın "Bir kişiye" vereceği 20000 SON PARA YATIRMA Liralık İkramiyenin çekilişinde/13 Kişiye 10.000 5.000 1000 Liralık Para İkramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • NECİP FÂZIL,BUGÜN CEZAEVİNE GİRİYOR 18 ay ıapse mahkûm edilen Necip Fazıl Kısakürek'e verilen 15 günlük son mehil bugün bitmiştir.Dün akşama kadar gelirimizde bulunmayan Kısakürek'in Niğde'ye giderek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • Bir taksi takoza alınan kamyona çarptı Şoför Aziz Karaca,idaresindeki 51180 plâkalı taksi ile Taksimden Dolmabahçe'ye inerken,takoz üzerindeki bir kamyona çarparak,taşıdığı iki yolcunun yaralanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • ABDUICANBAZ'IN MACERALARI G£C MEKJED'fc.A&&OLCANBA2 E ARKADAŞ.IARI HAZlEijfc LACP41TAMAM UJ*lŞlABI l2-BAHfcAMlM KÖyÜME G \l.ORA SI Yöl 6£^M€2l" FEHVAM U&gAMytt bîr yer.kimse.NINDE AkUNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • ingiltere.Dr.Küçük'ün teklifini iyi karşıladı Kıbrıslı Türk Liderin Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin 100 mile çıkarılması hakkındaki teklifi Makarios'u memnun etmedi LONDRA,RADYO İngiltere hükümeti,Dr.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • model.H Bilhassa genç kızlara bebe-Kimsi bir İfâde v«ren kaküllerin orjinallifi dikkati çekiyortip modelde saçlar tıpkı koni teklinde yükselmektedir.SAÇTA "MARGARET MODASI» "Diba modası„ndan sonra Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • l Korkunç bir belâ GEÇENLERDE bana İstanbul Kız Lisesinden iki talebe geldi.«Vaktinizi alıyoruz,sizi rahatsız ediyoruz» gibi mukaddimelerden sonra ziyaret sebebini anlattılar:Biz Beşiktaş Kız Lisesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSİ 34 günlük bayram ve dinlenme tatilinden sonra B.M.M.bugün saat 15 d« toplanacaktır.Tahminlerin hilâfına gündeminde seçimlerle ilgili herhangi bir madde ol mayan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • Sömürge düşmanlığı kongresine Türkistanlı liderler de davet edildi 8-12 Nisan tarihleri arasında Yeni Delhi'de yapılacak Sömürgecilik düşmanlığıyla ilgili Kongreye halen şehrimizde bulunan sabık Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • Azot tesislerine ait malzeme Kütahya'da ANKARA,HUSUSÎ Kütahya'da kurulmakta olan azot sanayii tessllerl için Kütahya'ya 14 bin ton malzeme ve teçhizat gelmiştir.Bunlardan G bin tonu monte edilmiştir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • Üç çocuk kaynar su ile haşlandı Şehrimizin muhtelif semtlerinde üç çocuk,dün tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynayan su ile haşlanmıştır.ŞlşU Hürriyet Mahallesinde oturan 8 yaşındaki Hanife Oruç,Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1960
  • Jandarma öldüren bir adam kaçarken boğuldu MARDİN,HUSUSÎ Cizre kazasında,Suriye Türkiye hududu üzerinde yakalanan şüpheli bir şahıs kendisini yakalayan Ahmet adında bir jandarmayı öldürerek kaçmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • Ş -f esmada meaaub:ket^ TıN m&S T4ıe4f-04 A t.du-K-ME" T£-^EV'/zyOA/i.4 B-ı İŞıN sonu HERH4LDE Bu İSİN İÇİNDEN ÇJıcnP2ı_Af2.SuÇı_UL.AIÇ Xû(ZSıu4N. 5Arc.*Ni2:BİTTı" ^4NiNE.DERİM—DıNL-E-TECEĞfNl BlG.ŞA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • TÜRK EKSPRES BANK Umum Müdürlük binasında sayın müşterilerimizin huzurunda 2 Nisanda yapılan keşidenin talihlileri SAYFİYE EVİ BİCAN KALAFAT Bartın)5.000 LİRA KAZANAN AHMET ÖZMETE Üsküdar Ajansı)Şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • AVRUPA MALI V KAYIŞLARI Oto,Traktör ve sanayi makineleri için,bilyalı rulmanlar,contalı)klingrıt kösele kayış,şerit testere,motopomplar için alıcı spiral hortumlarını satışa arzettiğimizi kıymeli müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • H1CRÎ Pazartesi RUMÎ 1379 4 1376 Şevval NİSAN Mart i 19 6 0 22 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş öğle îdindi Akşam Yatsı İmsak 5.39 12.17 15.54 18.37 20.10 3.55 11.02 5.41 9.18 12.00 1.34 9 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • NUH'UN ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI saat:18u30yda v:İstanbul Radyosunda Bu Programda F.BAHÇE BEŞİKTAŞ G.SARAY F.BAHÇE Bayanlar Takımı)Programı tertipleyen:&^&4W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • AKSARAY ZUHAL SALONUNDA TEYHID BİLİŞE TİYATROSU Bu akşamdan itibaren saat 9.15 de 3 No.lu İSTİMLAK Komisyonu KOMEDİ 3 PERDE Çarşamba,Cumartesi,Pazar matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • ll!il|i'l!lill"'''M!I DEVLET OPERASI ŞEHRİMİZDE I f E ANKARA DEVLET OPERASI;yarın geceden ili-E bareıı Şan Sinemasında temsillere başlıyacaktır.E E 5-9-13 Nisanda LUCİA;C-10-16 Nisanda SALOME;E Er 8-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • wAJ\Al İL AylV t,rında-sesler vızıldıyor,radyo çalıyorduı.ıi homurdandı,kollarım kıpırdattı ve uzun,yıllar süren bir gayretten sonra gözlerini açabildi.Güneş gözbebeklerinl İğneliyordu.Bir kolunu kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Vekiller Heyetince verilen karar Vekiller Heyeti başkanlığından size bildirildi Benim mütalâalarım:YUNANLILAR ORDULARINI YIPRATMAK İSTEMİYOR «1 ı—Üzerinde durulması ve ısra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Sana 9nın nefis tadınaçocuklarınız bayılıyor:bunun içindir ki daima bol SANA sürülmüş ekmek isterler.SANA dernek tazelik,saflık,çocuklarınıza elzem olan bol kalori ve vitamin dernektirdoktor girmez â.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Vadesiz hesaplarda her 100 liraya Vadelilerde her 50 liraya bir kura numarası Türkiye Emlâk |y Kredi Bankası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Her Nevi Çenber Yeni ithal fiatlarından çok ucuz her iş erbabı için istenilen miktarda derhal teslim.Partiler halindeki «atışlarda ödemede kolaylık 44 67 20 44 57 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • AYVALIK ZEYTINYAGLARINI TÜRKİYEOE İLK OEFA YUVARLAK £Mİ#İ4P£ p KUTULARINDA Tel t Ayvalık 80 tzmir 34489 Tel:istanbul 22 00 12 Ankaıa 16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT SEZON BAŞINDA SERMAYESİNE SATIŞ YALNIZ 15 GÜN İÇİN İSTİFADE EDİNİZ DEMETRE PALAVİDİS ESKİ BEKER)İSTİKLÂL CADDESİ 481 BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Çorapçılara Müjde Avrupadan ithal ettiğimiz 132 144 Harison çorap iğneleri kârsız satılmaktadır.Marpuççulur Ezniroğlu han kat 2 Yıldırım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK 270.410ü kat.Talimhanede,birinci kal,8 oda.tanı konforlu,bos 224370/48 0 375.000 kat.Şişli tramvay caddesinde,8 oda lüks,ofisll 22 43 70/48 0 525.00 kat.Divan Oteli sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Torna Tezgahı Punto irtifaı 3t 5U cm,Punto aralığı 15(1 200 cm,eb'admda iyi vaziyette bir torna tezgâhı aranmaktadır.Ttl:14 Sİ 64 44 81 79 KURSUN SANAYİİ 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • ANTIDOT POMA 01$ AÛRIİI v ADALE ROMATİZMASI ¦YANIKLAR CUNES YANIĞI ARI.pöCEK SOKMASI «KESİK.«KASINTI ERGENLİK «DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAM SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • italyanlar her iki devrede de üstündü fr Baştarafı Altıncıda Takım kaptanı sollç Bulgarelii ile birlikte oyunu kuruyor,dalıyor,kaçıyor,seti geliyor ve veıdlği pasları ideal bir santrforvet olarak yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • BULGAR GENÇLERİNİ SOFYA'DA DA YENDİK t Baştarafı Altıncıda ve 80 inci dakikalar arasında Bulgarların hiç olmazsa beraberliği temin edecek bir golü kazanamamalarını tamamen şanssızlığa bağlamak icabetı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • iddialı izmirspor dün de Feriköy'e mağlûp oldu t Başlarafı Altıncıda tiği şutun Necdet'in elleri arasında kalması mavi beyazlılar hesabına kaçırılan fırsatların en mühimlerini teşkil ediyordu.Bu baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • AYGÜN,HALKI TEKRAR V.C.YE DAVET ETTİ t Baştarafı Birincide hatırladıklarını söylemiş ve «Başlarında şefleri size koştular tezvirat yapmaya ve i koymaya geldiler ama onlara aldırmayız bize vız gelir.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Başvekil,Vekillerle görüştü t Baştarafı Birincide Çankaya Küsküne saat İL',30 sıralarında giden Başvekil,öğle yemeğini Reisicumhur Bayarla yemiş ve saat 15,30 a kadar kendisiyle görüşmüştür.Bu yemek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • Aksal,Antakya'da Gülek ile beraber konuştu ANTAKYA ORHAN TOKATLİ Bildiriyor)C.H.P.Antakya il Kongresinde Genel Sekreter Aksal.Kemal Satır,ihsan Ada,Sahir Kurutluoğlu ve Gülek İktidara hücum etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • KAYSERİ MEBUSLARI TOPLANTI YAPTI ANKARA,HUSUSİ D.P.Genei İdar-Kurulu âzası Kâmil Gündeş dün il merkezinde Kayseri köylerinden gelen 100 kadar partili İle bir toplantı.yapmıştır.Kâmil Gündeş.Kayserili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1960
  • önü Yeşilhisar'a sokulmadı ğ Baştarajı Birincide Gece saat 20 de Ürgüp'e varan İnönü yorgunluktan rahatsızlanmış ve doktorlar kendisine İstirahat tavsiyesinde bulunmuşlardır.C.H.P.Genel Başkanı,lncesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1960
  • KucuP-KULÜP.2 4 n 2 TÜRKİYE İTALYA 1 2 A.Gt-iCa AV.TETPE 2 G.BİR.I-İĞÎ S-HİLÂL.a O TOPRAK SP.AL.TIS1DAĞ i O FERİKÖY K.YAKA 6 İST.SPOR lZ*-SPOR FERİKÖY İZ.W.SPOZ 1 B g 10 1 2 Ö 2 2 İST.SPOR K yAKA BEYL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • İddialı İzmirspor dün de Feriköy'e mağlûp oldu İlk devresi golsüz biten maçta Feriköy'ün galibiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • İddialı İzmirspor dün de Feriköy'e mağlûp oldu ilk devresi golsüz biten maçta Feriköy'ün galibiyet sayısını,sakatlanıp solaçığa alınan Burhan kaydetti SEYİRCİ:10.634 HÂSILAT:39.700 HAKEMLER:Hüseyin Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • F.BAHÇE,HASKÖY'Ü DUN 3-0 MAĞLUP ETTİ FENERBAHÇE futbol takımı dün sabah kendi stadında ikinci profesyonel ligden Hasköy ile bit antrenman maçı yapmış ve 3-0 kazanmıştır.İlk devresi 2-0 Fenerbahçenln l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • Puppo Sandro "Türkiye'ye gelmek isterim fakat vazifeliyim,diyor ANKARA,HUSUSÎ İtalyan Milli takımı antrenörü Puppo Sandro.Fenerbahçe kulübünün kendisini önümüzdeki haziran ayından İtibaren angaje etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • Beşiktaş ve Galatasaray maçı için bugün kampa Çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Beş'Ictaş ve Galatasaray takımları bugün yapacakları antrenmanları müteakip kampa gireceklerdir.Sarı Kırmızılılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • Toto'da büyük sürpriz:Altmoıdu:3 Altay:2 Millî Lig sonuncusu,yorgun ve eksik kadrolu Siyah-Beyazlılar karşısında her iki devrede de üstün oynadı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1480 HÂSILAT:5750 Lira.HAKEMLER:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A P Kp Beşiktaş 33 25 7 1 61 13 57 9 F.Bahçe u 23 4 4 74 31 50 12 G.Saray 32 20 9 3 63 20 49 15 D.Spor 33 15 11 7 45 35 41 25 İst.Spor 34 13 13 8 37 30 39 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • Taksim ile Toprakspor galip,B.Spor berabere MAHALLİ lig maçlarına dün sabah Şeref stadında yapılan müsabakalarla devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Taksim,hayli zcrrlu geçen bir maçtan sonra S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • BASKETBOL ŞAMPİYONASI SONA ERDİ TÜRKİYE basketbol şampiyonası dün yapılan müsabakalarla nlhayetlenmlş ve neticede Galatasaray Türkiye «ara piyonu olmuştur.Günün son karşılaşmasını Altınordu ile yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • G.Saray,voleybolde 3 şampiyonluk aldı Kız ve genç takımlar İstanbul birincisi,A takım ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasma katılacak ERKEKLERİN Türkiye şampiyonluğundan sonra dün de Galatasaray kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • ist.Spor 2 puan da K.Yaka'dan aldı Tatsız ve zevksiz geçen dünkü karşılaşmada Sarı Siyahlıları galip getiren golü ilk devrenin 24.dakikasında Kasapoglu frikikten attı mm\m.ij 'imam.wmu^y»-[HADÎ İPEKYÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • 04% Forvetimiz zaman zaman İtalyan defansım zorlamasına rağmen kaleci Alfieri'yi mağlûp edemedi.İşte Zeki'nin atağını kaleci kurtarmağa muvafak oluyoritalyanlar her iki devrede de üstündü STAD:19 Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • Gençlerimi Bulgar Gençlerini Sofya'da da yendik ÖZKAN İlk golü attı Mustafa Gerceker STAD:Vasillevsky.SEYİRCİ:18.000 HAKEMLER:Juliu Balla Macar Alexandr Gayderev TÜRKİYE:Faruk Erkan Çağlayan f Aydın C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • i ı ımınmu. m ı IS T A IV "BU t A İST.SPOR:1-K.YAKA 0 FERİKÖY 1 İZM.SPOR:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • I A Uf K A K A 0 A HBHHHMHİlİaiMHHI*-iTALYA AMATÖR 1 TÜRKİYE AMATÖR 0 T.SPOR:3 A.DAĞ 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1960
  • i mt»mıım* ,tım tın)mim» TÜRKİYE GENÇ 2 BULGARİSTAN GENÇ:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor