Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • A.v.v.AMAN HANIMI.RADTO GAZETESİNİ AÇMA,ORUÇLUYUM.H|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Çölovası canavarları ağır hapse mahkûm oldu SİVAS,HUSUSÎ Afyon civarında işledikleri bir seri suçtan dolayı kendilerine «Çölovası canavarları* adı verilen Aziz Güçlü,Cevdet özcan,Eşref Kapan ve Kâmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • BAŞVEKİLİN HUSUSÎ POLİSİ İLE GARSONU İTHAM EDİLDİLER Toyer Dunaldılar adında bir şoför,Savcılığa müracaat ederek Başvekilin hususî polisi Saiır.ve garsonu Osman tarafından tehdit edilerek,zorla 4 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • İPİ,Basın hürriyeti için B.Milletlere müracaat ediyor TOKYO,RADYO Milletlerarası Basın Enstitüsü tPÎ)kongresi,basın hürriyetinin muhafazası için Birleşmiş Milletlere müracaata karar vermiştir.Karar En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • DURUM r=ı Milletlerarası Basın Enstitüsü TOKYO'DA onuncu kongresi dün sona eren Milletlerarası Ba-I sın Enstitüsü,memleketimizdeki basın hürriyetini zedeleyen hâdiseleri ele almış ve Güney Kore'de bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Hasan Tez» esnafın şikâyetini açıkladı C.H.P.Ankara Mebusu Hasan Te« dun tertip ettiği basın toplantısında esnafın çeşitli şikâyet mevzuunu açıklamıştır.Hasan Tez'in esnafla ilgili şikayet konuları şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • REİSİCUMHUR DON 14 VALİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSİ Reisicumhur Celal Bayar dün Çankaya Köşkünde Ankarada bulunan 14 Valiyi kabul etmiştir.Dahiliye Vekili Namık Gedik'ln de bulunduğu kabule Bursa,Edirne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • SAVCILIK ELİYLE ALDI-ĞIMIZ TEKZİPTİR)Milliyet Gazetesi Y azı İşleri Müdürlüğ üne istanbul Gazet enizin 19/3/1960 tarihli nUshasınuı 1 ncl sahlfesinde Karacasu'da bir Camide Nurcular İle halk kavga ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Kaçakçılık sanığı 6 denizci Adliyede Atlantik'te V.C.ye geçen Çoruh şilebinden 4 gemici ile 2 balıkçı suçlarını inkâr etti [RÜÇHAN ÜNVER] Çoruh şilebinden alınarak Klrceburnondakl erin bahçctin* götür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • SAVCILIK ELİYLE ALDI-ĞIMIZ TEKZİPTİR)Artist Adnan Aydanın kaçak tabanca,afyonla ilgisi hiç mevcut olmadı Gazetenizin 22 Mart 1960 tarihli nüshasının 1 nci sahife 5 inci sütununda yayınlanan haberde ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • DANİMARKA TİCARET VEKİLİ DÜN GİTTİ Birkaç günden beri memleketimizde bulunan.Danimarka Ticaret.Vekili Kjeld Philip dün Başvekil Menderes İle görüştükten sonra memleketimizden ayrılmıştır.Misafir Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • [FOTO BASIN] Başvekil Yardımcısı Medeni Berk ortada)Faruk Tunca solda)ve Manisa Mebusu Sezai Akdağ İle belediye önünde,Tunca ve Medeni Berk'in arkasında sol tarafta Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanı Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Hibe para iktisadî işde kullanılacak Amerika'nın serbest bırakmış olduğu 83 milyon liradan,küçük çiftçiye de kredi açılması kararlaştı A ANKARA,HUSUSÎ MERİKAN yardımından hibe edilen 83 milyon lira zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • IOZDEMIR GURSOY] VnOEVTFM sf IIRTIII AMAflIl AD Sehrimizdekl hususi liselerden birinde okuyan iki talebe sahne san'-IVUr El\I Cll ÎVUn I ULArflMUlLAtt atkârı Mustafa Eroğlu'nun otomobilini kaçırdıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Kerihe Araz'm her zaman zevkle okuyacağınız iki büyük eseri:HAZRET!MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikaye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususi cilt;5 renkli,resimli kuvertür.350 SAYFA FİATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • Yeşilhisar'da2DP'li 11 CHP'li tevkif edildi DP'Uler ateş etmek,CHP'liler polise mukavemetten sanık Ankara'ya dönen CHP Tahkik Hey'eti DP' tileri itham etti ANKARA,HUSUSİ KAYSERİ'nin Yeşilhisar kazasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • İş Kanunu geniş çapta tâdil ediliyor ANKARA,HUSUSÎ İş Kanununda geniş çapta değişiklik yapılacaktır.Bu hususta izahat veren Çalışma Vekili Halûk Şaman,mütalâaları alınmak üzere hazırlanan tasarının Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • 'iifft A ıS Wm?jfl y *4 "aaT1 [A.P.NtNA ICİN DEFİLE H'len etmek* c!n Sovyetler Birliği Başvekili Kru8çeT'bı ejl Nina JV_Kru»5ev evrelkl gün Paris'in tanınmış moda evlerinden birinde bir defile tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • D.P.Meclis Grubu Seçim işini Görüşecek 2 Nisanda seçim hakkında karar alınması bekleniyor.D.P.liler teberru toplamaya başladı ANKARA,HUSUSÎ T\*n MECLİS Grubu 2 JL^A Nisan Cumartesi günü saat 10 da top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1960
  • DÜKKÂNLAR BUGÜN açık bulundurulacak Dün maaş alan memurların bayram alışverişi yapabilmeleri için dükkânlar bugün de açık kalacaktır.Belediye Encümeninin dün »aban yaptığı toplantıda dığı bu karar ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • ^i!feM İtici Haftarıin «en dedikodulu» olayının kahramanı Ferda Kahraman »fin dostun hep aynı konuda telefon etmesinden bunaldı,İstanbul'un savcılı,adliyell,muhabirll havasından şakul!surette uzaklaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • Sayın Bajvekllimiı ADNAN MENDERES'in Yüks ek Himayelerinde AYDIN EFELER GECESİ ey em eki i» HÎLTON SALONLARINDA A.vdın Foklor ekibi,Sürprizler ve Muhteşem Orkestralar Santa Anıta Georgle Pnldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • MARİFETLİ DENİZ MAHLÛKLARI Kendi lisanivle konuşan balık YAŞAR FOKOĞLU Alkıma havaya kalkan balık LEYLÂ FOKOĞLU İrmanla öpüşen balık İSÇİ FOKOĞLU Diğerlerini sırtına çıkaran balık NAZLI FOKOĞLU ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • K L Ö B X-Müdüriyeti Zengin Programına İlaveten DİNAMİK FRANSIZ ŞANTÖZÜ GİNETTE ROLLAND'ı Takdim Etmekle Şeref Duyar.Burun matine 16 dan 19 a kadar tam programın isjtirakivledlr.Lütfen masalarınızı ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • İstanbul Bankası Umum Müdürlüğünden 25 Mart 1960 Cuma günü yapılan Bankamız Hissedarları umumî Hey'et toplantısında 1959 yılı teınettüünün 1 Nisan 1960 tarihinden itibaren tediyesi kararlaştırılmış,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • TÜRKİYE BAĞCILAR BANKASI A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN Bankımız sermayesinin son defa arttırılan ve 16 1.1960 Tarihinde tescil ve ilanla katiyet kesbeden 3.000.000-liralık kısmının evvelce ödenen t»c 25 1 tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • İLLER BANKASINDAN Bankamız Merkez ve Taşra Teşkilâtında yevmiye ile istihdam edilmek üzere müsait şartlarla askerliğini yapmı;Y.Mimar ve Y.Mühendis Mimar alınacaktır.Taliplerin Bankamız Personel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.İS Saz eserleri 8.30 Müzikli pazar sabahı gezintisi 8.55 Birkaç dakikanızı alabilir miyiz 9.00 Türk mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • I SİNEMALAR I J BEYOĞLU ALKAZAS Tel.44 25 62)ı Aton.Beyinli Adam Richard Bennirıg lng 2 Pannaks'z Kaatil-er Forrest Tucker lng.ATLAS Tel:440835 İnsan Avcıları Roek Hudson tng.EMEK Tel:44 M 3» Krallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • Pavyon Blue Bayramda Açılıyor Bevoğhj Buı-sa sok.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • TEŞEKKÜR Havadis Gazetesi Tertip Daire» si Şefi arkadaşımı/Haydar Gür" ün babası,Hatice Gür'ün esi,Fcıiha Gür,Semiiıa Gür,Ömer Gür' ün babaları Nezahat Gür'ün kayınpederi,Ahmet Gür.Serpil Gür'ün dedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • LALE ARABASI BUGÜN GELİYOR I.âle soğanını Hollandaya götürecek araba bugün cehrimize gelmiş olacaktır.Hollandalılar 5 kamyon ile gelecek ve Topkapı Sarayı avlusunda kendilerine ayrılan kamp yerine yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • ¦ıım—mı mimi mı m—a—mw«wi VEFAT Dömeke Kahramanı Merhum Müşir Gazi Ethem Paşanın küçük kızı,Bedriye hanımefendinin hemşiresi,Ethem Domoko ve Gazetemiz mensuplarından Güneş Domoko'nun anneleri,Fevziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • VEFAT Merhum emekli binbaşı Rüştü Topeı'in esi Naime Halli,Ayhan GÖk,Turhan Toper'in anneleri,emekli kurmay albay Reşat Halli,Riyaseti Cumhur Hava Yaveri Kıdemli Yüzbaşı Nuri Gök'uıı kayınvaldeleri.HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz NİYAZİ UĞUN'un ıpfatı dolayısile gerek cenaze törenine iştirak etmek,çelenk göndermek,biz/at eve gelmek,telgraf,telefon ve mektupla taziyede bulunmak lütufkârlığını göstermiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • Türk Ticaret Lankası'nın umumî heyet toplantısı Ankara,26 Mart Telefonla)Türk Ticaret Bankası'nın yıllık alelade Umumi Hey'et toplantısı bugün şehrimizde yapılmıştır.Güzide bir kitlenin takip ettiği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • KISA HABERLER 1326 nenesinde İstanbul Har biyesinden mezun olan subaylar Sah günü saat 14 de Harbiyede toplanarak mezuniyetlerinin 50 ncl yıldönümünü kutlayacaklardır.0 İÇMEK üzere ecnebi »igarası bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • 1 ııııttınnımttı MECELLE 1960 l Madde 1:Kişi cephesinden sorulurf Madde 2:Rüşvet ile iltimas ortaya çıktıkta avanta taksim olunur.Madde 3:Tüccarın itibarı,yanaşmasına bağlıdır.Madde 4:Muvafakat ile mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • GENELEVDEKİ DOSTUNA LAF ATANI YARALADI Dündar Kılıç isimli bir sabıkalı genelevde çalışan dostuna lâf atan bir şoförü bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Sabıkalı yakalandıktan sonra «Genelevde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • İHSAN ve HÜLYA B A Y D A R Kadir gecesi bir oğullarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına bildirirler.24.3.1960,Güzelbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • KARDEŞİN!BIÇAKLA ÖLDÜREN KADIN YEDİ YILA MAHKÛM OLDU Çocuğunu döven kızkardeşl Nuran Pınar'ı bıçaklayarak öldürmekten sanık Muzaffer Korur,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 7 yıl 6 ay 25 gün hapis cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • Â I,BU SENE HEDEFİNİZ APARTMAN DAİRESİ OLMALI 7 Mayısta t APARTMAN S DAİRESİ ayrıca 550.000 fi.Bu hedefe ulaşmak i ;in bütün tasarruflarınızı İş Bankasında toplayım/2.800.000 lira tutarındaki 70 Apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 13 T22 Aralık 20 Ocak] Hatırınızı kıran biri sizden af İsteyecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bilmediğiniz bir muhitte sizden hayranlık ve takdirle bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • BULMACA 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Üzerinden zaman geçtiği halde kıymetinden kaybetmiyen eser;Duygu.2 ölümsüz;Bir nota.3 Elektrikte bir kanun;Tokat.4 Hıristiyan din adamı;Alçak.5 Askeri bir birlik.6 Bir hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1960
  • BEYKOZDA 400 SAHİBİNE TAPU Gecekonduların tapu tevziin* bugün başlanacaktır.Beykoz'da ¦ahibin* bugün «aat 13.30 da merasimi* tapuları verilecektir.GECEKONDU VERİLİYOR Ortaçeşm* mevkiindeki gecekondula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Talebeler Valiyi protesto ettiler Kongreye izin verilmeyince toplantı yapan öğrenciler Ü.T.B.Başkanını da dâva edeceklerini açıkladılar Cnlvemite Talebe fîLHAN DEMÎREL] Dirliğinin dttB »abaJı yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • İN MACERALARI BU IS FAZIA UZADI EVLENECEKSİN AJZTIK,TARİHÎ TESB.VrE.T-TÎM HAZIRLIKLARINIZI BÎR A N ÖNCE.YAPIM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • CİVCİV PİLİÇ Günlük civciv 150 kuruş Zengin çeşit Büke Tavuk Çiftliği Kızıltoprak Tel:36 96 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • TEŞVİKİYEDE ARMAL Mobilya En son çeşitlerle faaliyete geçmiştir.Rally apt.altı 59/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Rüyada görülen define yüzünden iki kadın öldü ANTALYA,HUSUSÎ Merkeze bağlı Kızıllı Köyü halkından Fatma Beken ile teyzesinin kızı Havva Beken,toprak altında can vermişlerdir.Rüyasında köy civarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • eOiE AFRİKAİ BJRUÛII Güney Afrika Birliği,Afrika kıtasının güneyinde ^ski Hollanda ve İngiltere müstemlekelerinden kuruluuş ingiliz Milletler Camiasına bağlı müstakil bir devlettir.Hükümet ve idare ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Geyikli hâdiseleri duruşmasında sanık D.P.liler itham edildi I EZİNE,Hususî Muhabirimiz İsmail Müştak BİLİCİ'den)Geyikli olaylarının duruşmasına dün Ezine Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Nurcular Antep'i makbul saymıyor GAZİANTEP,HUSUSÎ Urfa'da toplanan Nurcular Gaziantep'!kendileri için makbul sayılmıyan şehir kabul etmişlerdir.Buna sebeb,ölümünden bir gece önce Gaziantep'e gelmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • İSTANBUL'DA DEVLET operası 9 temsil verecek Devlet Operası bayram ertesi 200 kişilik bir kadro ile şehrimize gelecek ve Şan sinemasında Donizetti'nin «Lucia»,Strauss'un «Salomc»,Verdi'nin «Othello» op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Macmillan uzmanları ile Washington'a gitti 6 Washington,radyo ingiliz Başvekili Macmillan,Başkan Eisenhower ile bilhassa nükleer denemelerin durdurulması meselesini görüşmek üzere dün askerî bir jet u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • 3 korsan bekçiyi korkutup demir çaldı Rafet Yıldız,Hasan Akın ve Ahmet Gezer isimlerinde üç korsan evvelki gece Fener'de kendilerine mani olmak İsteyen bir bekçiyi taşlarla korkutup kaçırdıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • TAKVİMDEN R YAPRAK Karagöz ve Tasavvuf RAMAZANDA pazar sohbeti olarak okuyucularıma neden E bahsedebilirim?İmparatorluk devrinin maişet kaygusun-I dan azade günlerine,zevk ü sefa âlemlerine,Şehzadebaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Yeni İtalyan kabinesi daha fazla sağa kaydı ROMA,RADYO Yeni İtalyan Başvekili Tambroni'nin kurduğu 21 üyeden müteşekkil Kabine dün Başkan Gronchi'nin huzurunda yemin etmiştir.Eskisinden pek az farklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ Tıb bı Nebevi «MİLLİYET» de muntazaman tıbbî yazıları intişar eden gazetemizin doktoru Ercüment Baktır bir seneye yakın bir zamandanbcri «Sağlığımız» adı ile neşretmekte olduğu aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1960
  • Amerikan personeline bir tamim yapıldı İZMİR,HUSUSÎ Amerikan askerî personelinin memleketimizde yaptıkları trafik kazâlariyle ilgili olarak Amerikan Hava Kuvvetlerinden Türkiyedeki Amerikan birlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • Sabrivanım lıuuu.hemşire.Sizde dünkü kazete ar mı kardeş?Bi bakiyim,kız mutfağın rafına yaymadise,hurdadır.Sadakayı fitrin kaç kuruş olduğuna mı bakıcaktın?Yok kardeş.kaynınım oğluna Totomu doldurtu.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • ŞEHİR TİYATROLARI DRAM TİYATROSUNDA 29 Mart 1960 Salı Akşamından itibaren MİNE PİYES 3 PERDE Yazan:Necati Cumalı Sahneye Koyan:Ulvi Uraz Dekor:Turgut Atalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • ALTIN ZAR MANİFATURA MAĞAZASI Eln son yazlık çeşitleriyle GALATASARAY'da faaliyete geçtiğini sayın halkımıza bildirir.Adres:Galatasaray Meşrutiyet Cad.14 Aynalı Pasajı yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • PRIVATE SECRETÂRY FEM4LE Required by American Executive.Must' be fluently bilingual English Turkish.Capable of dictation at 100 words a minute,Type at 50 words a minute.Handle confidential files and o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • 10 Nisan JSRAİIE SEYAHAT M Nisan Sürat ve Konfor TÜRK HAVA YOLLARININ 4 Motorlu Türboprop Viscount uçakları ile.Pasaport tarafımızdan temin edilir.Moris Seyahat Ve Turizm Acenteliğine Nüfus ve 6 Fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • Sahibi'-ERCÜMENİ KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • HtCRÎ PAZAR RUMÎ 1379 27 1376 Rama-ı zan M ART Mart 29 19 6 0 14 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 5.52 11.24 öğle 12.19 5.51 İkindi 15.50 9.22 Aksan l 18.29 12.00 Yatsı 20.01 1.32 imsak 4 10 9.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • İSRAİL' den Mal ithal etmek isteyen tüccarlarm F1NTRADE TİCARET A.Ş,P.K.770 İst.Tel:27 16 35 Telg:FİNTRATİC firmasına müracaatları menfaatleri icabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • Buna haydıyor.hep de ister SANA'nm nefis tadını,tazeliğini ve saflığını seviyor.Ona bo!bol SANA veriniz!SANA'da bol miktarda bulunan vitamin ve kaloriler gelişmesi İçin elzemdir.OT Ktf**Ş sav 6251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • MUSİKİ CUMHURALP Geçen hafta İki okul konserinde üç toplulul;dinleyicilerine "güze!ve heyecanlı dakikalar geçirttiler.Bunlardan birinde,esmer,kıvırcık dalgalı dalgalı saçlı,yakışıklı Erol Büyükburç ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • i ARA VE AŞK 70 Uıl arkasından baktı onun da gözlerinde hiddet şimşekleri çakıyordu,öfkeden boğulacaktı öteki meler javaş yavaş bağlarını çevirip koıııısma a başladılar.Barmen Gil'e tatlı tatlı gülüms
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • v^ wjB& a rz Büyük Eseri Bu bölge Iıirk hâkimiyetinde kalacak,fakat Türkiye bu hâkimiyetini kullanmak hakkını Yunanistana devredecek,Türk hâkimiyetinin varlığına işaret olarak izmir şehrinin dış istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1960
  • 4l~'ME "»CADlMU/ie;Kl_Üt-jNIDEN B4NA Bitt MEHT-TUP SEl_Df WU2Z0 VAPTAUK TOPL-AIMTU-A.RlNDA BİR.tCpMFElÇAMS VERMEMİ ISTıyORLAa» l_VOKl_IAA MESEL.4 SÖZE BiR ii_ti"rati_B. işi_A/aam LAZ IM ÖVı_E EĞÎU Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İşte günlerdir beklenen MOVADO SAAT FABRİKALARININ BÜYÜK SÜRPRİZİ CEMALİ SÖNMEZ'in bir SAAT MEŞHERİ olan Beyoğlu Yeni Melek Sineması sırasındaki mağazasından,MOVADO SAATLARIYnn en zevkli modellerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • EN GÜZEL RAMAZAN HEDİYESİ HAZRETI MUHAMMEDİJS EIjTM.X JTJL I f Umum Tevzi Yeri:FETİH KİT A BE VI Ankara Caddesi No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • BAŞLANGICINDA OPON bir cok fenalıkları önler OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanlann muayyen zamanlardaki ağrı ve sanrılarında faydalıdır giinds 6 tablete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • mısmmm İLK RESİMDE Btountie İLE HİÇ DE ZOR DEĞİLDİR Fotoğraf çekmeğe başlayanların KODAK Brownl« makinesini seçmelerinin uebebl budur,Sit de bir KODAK İle bss Igyabilir ve herkesi imrendirecek revm!s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • HOUSES/FLATS VANTED NEW,MODERN,CENTRAL HEATED 2-3-4-5 Bedroom 1 or 2 Bath* STATE ANNUAL LEASE COST m KEPLY TO BOX 142 ŞİŞLİ,İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • MALE ENGLİSH TURKİSH MUST TYPE 50 WORDS A MİNUTE TOWORK İN İZMİT AREA SEND RESUME TO BOX 142,Şişli,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • En ucuı va en tevkii bayram hediyesi Elektrikli Traş Makinelerini Karaköy eski gümrük sokak yeni handaki mağatanuîdan temin edebilirsiniz.Mustafa Nazmi DEMİROZ Tel:44 06 96 Halefi 44 83 27 Osman DEMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • G.Saray,M.Sporu da mağlûp etti:50-48 t Baştaraft Altvnctda BUGÜNKÜ PROGRAM Türkiye basketbol şampiyonasına bugün de Spor ve Sergi Sarayında devam edilecek ve şu maçlar yapılacaktır:18 Modaspor Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • BEŞİKTAŞ İZMİR'DE RAHAT GALİP GELDİ t Baştaraft Altıncıda Buna mukabil Beşiktaşın yürekleri hoplatan tehlikeli dalışları daha azdı.Evet daha azdı ama,Beşiktaş futbol oynuyordu.Ve rakibine kolayca iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • F.BAHÇE'Yİ YİNE HAKEM KURTARDI t Baştarajı Altıncıda yamlar gibi kızgın bir saçın üzerinde oynarcasına zıplıyorlardı.Kastt hareketler,itişmeler yakaya sarılışmalar ve tribünlerde de yer yer kavgalar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İZM IRSPO R KASIMPAŞA'YA TAKILDI:1-1 t Baştarajt Altıncıda reden Güvenin sıkı şutuna mâni olamamış,takımını mağlûp duruma düşüren golü yemişti.Ama İkinci devrede gol yememeye yemin etmişti sanki.Nitek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • G.Saray galibiyet için dün çok yoruldu t Baştarafı Altıncıda favle maruz kalmış,hakem de hareketi isabetli bir kararla tecziye etmişti.Elbet de Metinin penaltı noktasından yaptığı amansız vurusun ağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • O.P.ve C.H.P.Gençlik Kolları işbirliği yaptı İZMİR,HUSUSÎ Partiler arası çekişmenin arttığı bu günlerde dün burada yapılan bir teşebbüs siyasi çevrelerde alâka İle karşılanmıştır.D.P.ve CHP.gençlik ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Yeni ve orijinal ithal malı BİJUTERİ ve SAATLER Toptan olarak satışa arzedilmiştir.EMEL TİCARETHANESİ MUSTAFA TUFAN İstanbul Marpuççular cad.Büyük Şijeçl Han No.21 Tel:22 50 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İLLER BANKASINDAN Bankamız Merkez ve taşra teşkilâtında yevmiye ile istihdam edilmek üzere müsait şartlarla tecrübeli inşaat ve Elektrik Yüksek Mühendisi alınacaktır.Taliplerin Bankamız Personel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İŞ KANUNU GENİŞ ÇAPTA TÂDİL EDİLİYOR Baştarafı Birincide milletlerarası anlayışın umumllejmesi neticesinde ortaya çıkan zaruret gösterilmektedir.DEĞİŞİKLİKLER Hazırlanan tasarıdaki önemli değişiklikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Yeni Denizaltımız geliyor ANKARA,HUSUSÎ San Franslsco'da Türk Bahriyesine verilen denizaltı gemisi Tuıklyt'jr* gelmek Uıert yola çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • M.Sinan'ın Türk olduğu vesikalarla ispat edilecek ANKARA.HUSUSÎ Mimar Sinan'ın İngiltere Viktorya müzesinde iddia edildiği gibi Yunan asıllı olmayıp Türk olduğu vesikalarla isbat edilpeektir.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İsrail'den kamyo nve buz dolabı aksamı alınacak ANKARA,HUSUSÎ Türkiye israil ticaret ve tediye anlatmasına alt Ticaret Vekâleti tebliği dün yayınlanmıştır.Israile çeşitli gıda maddeleri ihracına mukab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Ziraat Bankasına borçlu çiftçilerin malı satılıyor EDİRNE,HUSUSÎ Meriç Kazası Ziraat Bankası,Subaşı köyünde alacaklı olduğu müstahsilin mallarını satmak üzere önümüzdeki Cumartesi günü harekete geçece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Bir samanlıkta 500 kilo afyon ele geçirildi AFYON,HUSUSÎ Sincanlı kazasının Bal Mahmut istasyonu civarında 500 kilo afyon ele geçirllmirllrîhbar üzerine mahalline gönderilen jandarmalarla Polis kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İran'a 1500 takma diş ihraç edildi İZMİR,HUSUSÎ Dün ilk defa olarak dls ihraç edilmiştir.İhracat İrana yapılmıştır.İlk partide 1500 takım diş »atılmıştır.İhracatın devam edeceği bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Rus şilebi kendini kurtarmaya çalışıyor GELİBOLU.HUSUSÎ Zıncirbozan feneri mevkiinde karaya oturan Rus «ilebi kendi kendini kurtarmaya çalışmaktadır.Yanında beklemekte olan imroz gemisinden yardım tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Almanya'ya iplik satıldı AYDIN,HUSUSÎ Şehrimiz Tekstil Fabrikası Almanyaya 60 tor İplik ihraç etmiştir.Gelen haberlere gön fabrikanın İplikleri Avnıpa pazarlarında büyük rağbet görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Türk uçakları bir yılda 371.601 yolcu taşıdı T.H.Y.ııın şenelt* umumî heyet toplantısı dun yapılmıştır.İdare Meclisi raporunda yeni alınan uçaklar ile inşa edilecek uçak tamir atelyesl hakkında izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Artist Adnan Aydan'ın kaçak tabanca,afyonla İlgisi hiç mevcut olmadı t Başi-arajı Birincide *îki gun evvel Hüsamettin Ünder ve Adnan Aydanın ihbar üze-'ne evlerinde yapılan aramada 700 gra ""fyon ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • F.TUNCA'NIN ASKERLİK İŞİ TEKRAR ALEVLENDİ f Baştarafı birincide BELEDİYE REİSLİĞİ VE İL BAŞKANLIĞI Cehrimize gelen Başvekil Yardımcısı Medeni Berk dün Belediye Reisi ve D.P.İl Başkamı Faruk Tunca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İPİ,Basın hürriyeti için B.M.e müracaata karar verdi t Baştarajı yabancı basından hakaretamiz yazıları iktibas etmeğe hacet kalmadan,hükümeti tenkld etmesine hiçbir suretle mani olmıyan cari kanunla ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Kız kaçırma yüzünden iki aile birbirine girdi SİVAS,HUSUSİ Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde kız kaçırma yüzünden iki aile tabanca,bıçak,sopa ve taşlarla birbirine girmiştir.Kavgada kız tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Kıbrıs'ta görüşmeler dün tekrar başladı LEFKOŞA,RADYO Dokuz günlük bir aradan eonr* İngiliz Müstemlekeler Vekaleti Müsteşarı Arnery İle Kıbrıslı liderler arasında tekrar görüşmeler başlamıştır.Üç saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Halka ateş eden beş Koreli polis tevkif edildi SEUL,A.A Pusan savcılığı,15 Mart tarihinde Masan'da cereyan eden numayi* sırasında halka ateş açan ve bazı nümayişçilerin ölümüne sebep olan beı polis me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • İzmir'de banliyö tren ücreti %25 daha ucuzlatıldı İZMİR,HUSUSÎ Devlet Demiryolları İzmir imletmesi,Belediye ve eşhas otobüsleri ile fiyat rekabetine girişmiştir.Geçenlerde banliyö tren ücretlerini yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Bir postacı ayda 108 lira iie geçindiğini söyledi Zeytinbumunda «Konya'Ular Vatan Cephesi» ocağında konuşan bir posta müvezzii Seyfettin Kandemir «Ayda 108 lira ılc vül gibi geçindiğini» söylemiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Afrikalılar hüviyet varakası yüzünden tevkif edilmeyecek LONDRA,RADYO Güney Afrikada dun polis,yayınladığı bir tebliğde,bundan sonra hüviyet varakası taşımıyan Afrikalıların tevkif edilmiycceğiııi bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • Bir mühendis,patronu ile oğlunu vurduktan sonra intihara kalkıştı İZMİR.HUSUSÎ Bir muhasebeci dun gece Şokede yanlarında çalıştığı Mühendis ile oğlunu koma halinde yaralamış ve aynı tabanca ile İntiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • DP.Grubu seçim işini görüşecek ğ Boğtora/t Birincide ESKİ MEBUSLAR 1954 D.P.Ankara mebusları peyderpey başkente gelmektedirler.Bu arada Zafer Gökcer,Dağıstan Binerbay,Abdullah Gedikoğlu,Seyfi Kurtbek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • 5 yıl içinde 133 bin hatlık telefon santralı kurulacak Telefon santralı imâl edecek bir fabrikanın inşasına dair mukavele de dün Ankara'da imzalandı ANKARA,HUSUSÎ 133 bin abonelik telefon santralı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1960
  • TÜ RKİYENİN—Kravatı ERİKA Kravatlarıdır ERİKA ŞIK ERKEĞİN Kravatıdır TFL 22 0213 44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1960
  • •OJUÛPl 1 ¦QJU :2 o.s^ue^sy e&RJK&v 4 f İST.SPO* K.&uM/lutt 2 O Beykoz ree/tcây 3 3.sd«4y K-A O Ö.SPO/ve*a 5 BAhçb AlTAV 6 1 AL7AV 7 O.5PO« r&AHCff 8 ZM-S*»0 e m paşa 9 6 x4/ca BEŞİKTAŞ 40 2 K. AKA t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • Beşiktaş îzmiıde rahat galip geldi Siyah Beyazlılar,Karşıyaka barajını Arif ve Şenol'un golleri ile aşarken tatminkâr bir oyun çıkardılar STAD:Alsancakı SEYİRCİ:8106 Kişi.HÂSILAT:45.356 Lir».HAKEMLER:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • İZMİRSPOR KASIMPAŞA'YA TAKILDI:1 1 STADI Alsaacak SEYİRCİ:SİM kist.HASILAT:45356 lira.HAKEMLER:Hadi Kıncal Necdet Oralalp Olman Seyisoftln İZMIKSPOR:Seyfi Saban Necdet Cavit Orhan Kamaran Mustafa Cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • Millî ligde bugünkü maçların programı İSTANBUL'DA:Saat:13.30-Feriköy Beykoz 15.15:G.Saray K.Güm.lZMÜn E:Saat:13.30:Kasımpaşa Karşıyaka 15.20:Beşiktaş ANKARA'DA:Saati 1330:Vefa Altay 1530:T.Bahçe Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • GENÇ MİLLİLER EYÜP'O 2 1 YENDİ 3 Nisanda Bulgar Junyor milli takımı 11* karşılaşacak olan genç milli takımımız dün sabah mahalli lig lideri Eyüp ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanmıştır.İlk devreyi Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • G.Saray,Hodasporu da mağlup elli:50-48 Diğer maçlarda F.Bahçe,Koleji 74-57 Darüşşafaka da Altınordu'yu 78-42 yendiler TÜRKİYE Basketbol Şampiyonasının kritik maçlarından biri olan Galatasaray Modaspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • MİLLİ PUAN C Takımlar O G Beşiktaş 31 24 G.Saray 31 20 F.Bahçe 30 22 D.Spor 32 15 İst.Spor 32 12 İz.Spor 28 10 G.Birliği 31 12 K.Güm.30 11 Vefa 33 10 Feriköy 30 11 K.Paşa 33 9 Ş.Hilâl 29 10 Göztepe 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • Federasyon Kupası Voleybol Maçları Federasyon kupası voleybol maçlarına dün t.T.ü.salonunda yapılan müsabakalar İle devam edilmiş ve Bakırköy Altay'ı 3-0 setler 15/5,15/10,15/13,Darüşşafaka da Demirsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • Ömer Besim Kır Koşusu bugün yapılıyor Ömer Besim Kosolay enternasyonal kır koşusu bugün Londra asfaltında Yunan ve Bulgar atletlerinin iştirakiyle yapılacaktır.Müsabakaların bağla» O* saati 14.S0 dUfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • Metinin bugün oynaması şüpheli Dünkü maçta sakatlanan Galatasaray santrforu Metln'in bugün yapılacak olan Karagümrük maçında oynaması şüphelidir,millî futbolcunun dün yapılan muayenesinde baldır sertl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • İst Spor ve K.Gumrük birer puanlık oynadı Netice üzerinde aynı derecede iddialı olan taraflar kalitesiz bir maçta yenişemediler SEYİRCİ:15.130 HÂSILAT:66.365 HAKEMLER:Muzaffer Savran Sedat Özselçuk Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • MAHALLÎ LİG'İN İLK TOTO MAÇIN!B.BEYİ KAZANDI MAHALLÎ lig maçlarına dün Şeref stadında yapılan müsabakalar ile devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Beylerbeyi ile Davutpasa oynamışlar ve ilk devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • DEMİRSPOR VEFA'YA BİR PUAN VERDİ gTADî 19 Mayu IEY1RC1:13016 kişi HASILAT:49280 TL.HAKEMLER:Feyyaz Turgul ürk)Necdet Günal Kemal İngör DEMİRSPOR:Mehmet İsmail Rauf Hüsnü irk)Faruk j Erkal Vedat Abdürr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1960
  • i Altay'm Ayhan'ın ayağından kazandığı ve hakem'ln ofsaytkaran diye İptal ettiği gol.Kaleci Şükrü geride Altay'ü Nail yerde golü atan Ayhan İse kollarını açarak arkadaglannı kucaklamağa gidiyor.Takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor