Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR İşleri için de Türkiye'nin en ciddî teşkilâtını kurmuf ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli Kemalpaşa,Ağa Yokuşu No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • [İLHAN DEMÎREL] Kastamonu |ileblnden yük indirilirken vuku bulan infilâk neticesinde parçalanarak batan mavnanın içinde bulunan varil ve parçalar denizden toplanıyor.7 i imkmm j* Wk Bjp JjÜliitiii'ıK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • İki gazeteci mahkûm oldu Malatya Postası mesulleri,tçel D.P.mebusunun açtığı dâvada hapis cezası yediler.İstanbul'da da Bediî Faik ve Kadri Kayabal savcılıkta ifade verdi MALATYA'da dün iki gazeteci,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • i.IRÜÇHAN ÜXVER| Misafir Vekil Danimarka Ticaret Vekili Kjeld Philip,dün Türk mallarını artık Tiirki\cdeıı almak istiyoruz.iletiliştir.Danimarkalını memleketimizle ulan ticaretini arttırmak arzusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • Kredinin arttırılması imkânsız görülüyor ANKAKA,HUSUSÎ Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen dün Ankara Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etmiş ve buradaki iş adatnlariyle konulmuştur.İş adamları Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • MÜRİDLERİ,NURSÎ'NİN MEZARINA GELİYORLAR ÜRFA Husus!surette Rİden İLHAMI SOYSAL bildiriyor)İbrahim Halil Rahman Dergâhına 'gömülen Saidi Nursi'nin mezarı,civar şehirlerden gelen Nurcular tarafından ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • İŞİN Mİ YOK YAZIYORSUN YAHU!HKRİF NASIL OLSA TEKZİP EDECEK A*.w-x-v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • [İLHAN DEMİREL] r\nilDIII MAÇI İCTEUMİYOR t{i,k,rkoV(1' Florya sahil yolu gıizcrt'âlı ııırlaki bir koy'un doldurulmak UULUUnULmAol 13 I T Ufl hjtçumed Bakırküylü balıkçıları telâşa düşürmüştür.Balıkçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • Çanakkaleye bir Rus kurtarma gemisi geldi Bir gün önce Gastevlo gemisini kurtarmaya çalışan iki Rus tankeri dün Ç.Kale'den ayrıldı GELİBOLU,HUSUSÎ Üç gün evvel Çanakkale Zincirbozan Feneri civarında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • [RÜÇIIAN ÜNVERJ Ramazariın Son Cuması] Mübarek Ramazan ayının son Cuma'sı ol-i Ş mail dolayısiyle şehrimizdeki ramiler avluları-j na kadar dolmuş ve mahşerî I»i ı manzara ar-j zetroiştir.Bilhassa Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • KRUŞÇEV "SOĞUK HARBİN SONUNA GELDİK,DİYOR 250 gazeteci ile birlikte yemek yiyen kızıl lider,Fransa turuna çıkıyor PARİS,RADYO Kruşçev,dün beraber öğle yemeği yediği 250 gazeteciye «Soğuk harbin sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • İNGİLTERE,KIBRIS ÜSLERİNDE AZALTMA YAPMAYI KABUL ETTİ DIŞ BABEBLEB Paris radyosunun dün gece bildirdiğine göre,İngiltere hükümeti Kıbrısta sahip olacağı üslerin mesahasını azalttığı gibi Kıbrıslıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • D.P.'ııin seçim afişleri gelecek ay basılıyor ANKARA,HUSUSÎ DP.Genel Merkezi,aeçim afişlerini bastırmak üzere Ankara v« İstanbul'da matbaalarla anlaşmaya varmıştır.Numunelerinin yakında bu matbaalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • KMHM DURUM Montrö Andlaşması ve Ruslar BOĞAZLARDAN geçen Sovyet bandıralı gemiler,bizden kılavuz almamakta tarar ederler.Montrö andlaşması da böyle bir mecburiyet koymuş değildir.Yalnız bu şekilde har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • IKEYSTONEJ ÖLECEK AMA MEKTUP ALIYOR STİUf£S £ZZ daki çocuk 9 senedenberi bir kalb hastalığından tedavi edilmekte olup son muayenesinde doktorlar,birkaç ay İçinde çocuğun öleceğini tesbit etmişlerdir P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • Yeşilhisar'da 10 kişi nezaret altında Kayseri Valisi polisin CHP İllerin tecavüzü üzerine aieş açlığını söyledi.CHP bir tahkik heyeti gönderdi Y KAYSERİ,HUSUSİ EŞİLHİSAR kazasında evvelki gün C.H.P.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • [A.P.Um DAUAD Şiddetli geçen bir kıs mevsiminden sonra tlelsinki limanını bütün mevsim boyunca HlıLvInM Ut DMflMIı orinni olan buz tabakaları çözülmeye başlamış,buz kıran gemileri limanda yol açmak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1960
  • tisadî tekrar im Prof.Baade ı üzere Türkiy vermek geliyor İhracatı teşvik için bir Genel Müdürlük kurulacak ANKARA,HUSUSÎ PROFESÖR Baade,bir kaç güne kadar tekrar Türkiye'ye gelecektir.Avrupa İktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • HAFTANIN FİLMLERİ Tt*4ieatc Okcut,İNSAN AVCILARI Something of Value Rejisör Kichard Brooks idaresinde çevrilmiş bir Metro Goldwyn May er Amerikan)filmi.Oynayanlar:Rock Hudson,Sidney Poitler,Dana Vynte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Saat 22.00 de İSTANBUL RADYOSUNDA 21 PUAN OKULLAR ARASI BiLGi YARIŞMASI Programı Takdim Eden:ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • ÇINAR OTEL Şeker Bayramı Münasebetiyle 29 30 ve 31 Mart'ta GALA ÖĞLE YEMEĞİ ve Paris'in «Monseigneur» Klübünden meşhur ALAJOS LOJZİ BALOGH ORKESTRASI iştirakiyle muhetrem müşterilerine zevkini unutamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • I Bayram seyahatinizde VLnylex'in bavulları ile rahat ve zevkli bir seyahat yapabilirsiniz.ÇÜNKİ SP Vinylex bavulları cazip renklerde hafif ve herkesin zevkini okşayacak şekilde itina ile imâl edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • OĞLAK BURCU fc 22 Aralık 2Ü Ocak] Saygısız bir insan yapmak İstediğiniz bir işe engel olacakt KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Herhangi bir itiraf zorunda kalırsanız doğruyu apaçık söylemeniz kendiniz iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • TüRKİYENiN ı YEGANE İKTİSAT GAZETESİ TURKIYC İKTİSAT GAZETESİ Senelik Abone:50 lira Po«ta Cad 78-ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • t İstanbul Bankasının umumî heyet toplantısı Sermayesini altı milyondan yirmi milyona iblâğ eden İstanbul Bankasının ilk umumî heyet toplantısı dün Park Otel'de yapılmış ve Bankanın 1959 faaliyeti umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Millî bankalarımızdan Pamuk Bank Türk Anonim Şirketi Umum Heyetinin 19 Mart 1960 tarihindeki alelade hissedarlar toplantısını müteakip teşekkül eden İdare Meclisi ilk içtimaını yaparak reisliğe Sadi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Sermin Ördekcioğlu ADA)ile Süreyya Ördekcioğlu Nikahlandılar.Beyoğlu 2.'ı Murt 960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • VEFA LİSESİ MÜDÜRÜ İÇİN TAHKİKAT AÇILDI Vefa Lisesi 5/A öğrencilerinden Metin Gülgün'ü dövdüğü ve ayaklarını öptürdüğü iddia olunan Müdür Ziver Tezerer hakkında Maarif Müdürlüğünce tahkikat yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN ANA TIMARHANEDE Evvelki sabah Boluda İki çocuğunun boğazlarını bıçakla keserek Öldüren ve bilâhare İntihara teşebbüs eden 24 yaşındaki Hatice Baskın İsimli kadın dün labah şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Beyazıt Meydanı Bayram sonra tekrar tanzim edilecek Beyazıt Meydanının tanzimine Bayram ertesi başlanacaktır.Dün yapılan toplantıda bu hususta kesin karara varılmıştır.Meydan üç kademeli olacaktır.Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • İSTANBUL 6.NOTERİNİN HUZURUNDA YAPILAN MART 1960 ÇEKİLİŞİNDE Suadiye'de Apartman Dairesi KAZANAN İZMİR Şubemiz müşterilerinden 12505 sayılı cüzdan sahibi 25.000 LİRA KAZANAN BURSA Şubemiz müşterilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • ıı.1,i,ij4jlliililıll,iliılll i(İlim.İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.3U E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah İstekleri 8 35 Müzikli şali bah gezintisi 9.00 Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • ¦i 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Diplomatlk İşlerde kullanılan resmt usuller teşrifat.2 Benzerleriyle yarışa çıkma;Kasabanın orta kıîmı.3 Trabzon'un bir kazası;Benzer.4 Kendisine mira* düşen;Avustralya'da yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • İSTANBUL BANKASI 1/4/1960 tarihlerinden İtibaren GALATA Şubesinin yeni telefon numaralarını sayın müşterilerine arzeder:MÜDÜR:44 60 97 SANTRAL:49 53 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • VEFAT Fatma Ercan ve merhum Niyazi Krcan'ın oğlu Nüzhet Demirer'ln eşi,Fikret Ercan ve merhum Necati Demirer'ln ağabeyleri,Vehbi,Şahinde ve Nesirne Demirer'ln yeğenleri,TUrkiye Kredi Bankası Müfettişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Ayten FISUNOĞLU İle Kayaalp DEMİRAĞ Nikahlandılar Beyoğlu,25/3/1960 mm^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • DİLEK ERKAN İle FUAD ERCAN Nikahlandılar s 25 Mart 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • MAHMUTPAŞA ESNAFI İLE İŞPORTACILAR KAVGA ETTİ Dün Mahmutpaşada İşportacılarla dükkân sahipleri birbirlerine girmişlerdir.10-12 kikinin katıldığı kavgada Orhan Bayraktar isimli bir İşportacı bıçakla mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • ÖLÜM APRAHAM ŞEN Ordulu Oto Parçacısı)Muzdarlp bulunduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmiştir.Cenaze merasimi bugün saat 13 de Beyoğlu Balıkpazar üç Horan)Ermeni kilisesinde yapılacağı ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • Tarihî Sultan Ahmet Camiinde Ramazanı şerifin son teravih namazı olan 27/3/1960 pazar günü DP.Sultanahmet Vatan Cephesi ocağı tarafından tertiplenen,MUHTEŞEM KUR'ANI KERİM VE MEVLID ZİYAFETİ Okuyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • TüRKiYENiN YEGÂNE İKTİSAT GAZETESİ TÜRKİYE İKTİSAT GAZETESİ M—ı I Senelik Abone:50 lira Posta Cad.78-ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • e 20 MAKT tarihli nüshamızda bir yankesicilik olayında cebinden para çalınan İsmet Canöz,yanlışlıkla sanık olarak gösterilmiştir,düzeltiriz.C.H.P.Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Öztrak Tekirdağ Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • j,l I Geçerim,geçersin,geçer.Illlillllililllilllilllli llltliiillllllllll/SAYİN Devlet Bakanı İzzet Akçal'uı şu sözü ne iyimser,ne güzel:Yakında Avrupa'yı geçeceğiz.Bunu okuyunca,önce heyet halinde uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1960
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Atom Beyinli Adam îng.2 Parmaksız Kaatiller Forrest Tucker İng.ATLAS TeJ:440835)İnsan Avcıları Rock" Hudson İng.EMEK Tel:44 84 39,Krallar önde Gider Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Paris'teki ciddî konferansın bir çok hafif tarafı var De Gaulle,Orly hava alanındaki kırmızı halıda yürürken bir ara bütün halıyı işgal etti ve Kruşçev'i dışarda bıraktı PARİSLİLER,Rus Başvekili Kruşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • ı 3N0* A# jteg^S [KEYSTONE] 5 MİI YOM I İRA ip,hafta Londra'da yapılan bir müzayedtde tanınmış ressam Gainsborough'un bir tab-IflILIUll UllıM ıosu 5 milyon liraya satılmıştır.İngiltere'nin tanınmış s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • 1958 ve 1959 yıllarında PAMUK.BANK't an 20 öğrenci tahsil müddetine e ayda 250 liralık Burs kazandı.Burs ikramiyelerinin gördüğü büyük rağbet üzerine PAMUKBANK bu yıl öğrenci Bursu İkramiyelerinin çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Bu hafta mutlaka bir PAZAR ALINIZ 3 GÜZEL HİKÂYE İr Alberto Moravia'dan GÜZEL YOLCU SARHOŞ LİZZİ ic Guy de Maupassant'dan PAZAR HOLLYWOOD'DA İr Henry Fonda'nın kızı Hollywood'un Brigitte Bardot'u oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI ĞEirrtTAP-ZA'M.7 MEKTUPLA Sıi BOKCAü KA-VAZİYCTT Î1AH t INI BULAUM.y EDSRSÎH.RUH5AJ.HAKIM iCıN CE&İM 5AHA^*-^DüiCAM6Az BEY N£RD£0 6ÜH lEJt.Pfc£ARUHSARHA HiMİA KİMSEM o3HL^ T&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ Kadir Gecesi Mevlidi MÜBAREK «Kadir Gecesi» münasebetiyle Fatih Camiinde okunan Mevlid-i-Nebeviyl radyodan dinledim.Ve maalesef söyliyeylm «Mevlid okuma» tarzının günden güne teredd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • i T T AYLI oluyor,bir bahar günü trenle dönerken kulağıma i 1 kıvrak bir kıranala sesi geldi.Musikide,hele bizimkinde cazip bir kuvvet vardır,insan yalnız kulakla değil,gözle de i dinlemek istiyor.Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Cenevre Konferansında çeşitli teklifler yapılıyor CENEVRE,RADYO 84 memleketin katıldığı 2 nci beynelmilel deniz hukuk konferansında delegelerin çoğu ayrı ayrı tekliflerde bulunmaktadır.Kara sularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Çöken bir gecekonduda bir çocuk ezilerek öldü ANKARA,HUSUSÎ Katas'ın Çoraklı semtinde bir gecekondu çökmüş ve enkaz altında kalan Uç yaşında Behzat adında bir çocuk ölmüştür.Çoraklı camii imamına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • İğne yutan bir genç kadın öldü SARKIŞLA,HUSUSÎ Yıldızeli kazasının Ilıca köyünden 16 yaşında Dürrüye adında bir kadın,dikiş dikerken dalgınlıkla İğne yutmuştur.Dört gün sonra yapılan ameliyat ¦onunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Denizli ve Ordu'da iki cinayet işlendi Dün Denizli ve Ordu'da İki cinayet İşlenmiş,İzmir'de de bir ceset bulunmuştur.DENİZLt İnceler köyünden Ömer Nacak,eskidenberl geçlnemedlğl «listesi Ali Tatarı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • İ.Ü.T.B.nin toplantısına Vilâyetçe izin verilmedi Î.Ü.T.B.ne bağlı bâzı cemiyet temsilcilerinin yarın Marmara Lokalinde yapmak istedikleri kongreye Vilâyet müsaade etmemiştir.Durum talebeye bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Denizcilik Bankası kârdan personeline hisse veriyor Denizcilik Bankası,personeline bugünden İtibaren maaş ve temettü tevziine başlayacaktır.Bayramdan sonra bütün personel* tevzi edilmek üzere yarım ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • İŞÇİLER VERGİDEN MUAFİYET İSTİYOR İstanbul İşçi Sendikaları Birliği,yılda 5 bin liradan az kazananların vergi ödememesini istedi İstanbul İşçi Sendikaları Birliği tarafından dün yapılan basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • KİRALIK YAZIHANELER Müracaat:İstanbul imâr Ltd.Şti.Haliç İş Hanı Unkapanı 16336)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Pavyon Blue Bayramda Açılıyor Beyoğlu Bursa sok.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Şehirler arası telefon otomatik hale konulacak Ergin,şebekenin yenilenmesine dair mukavelenin bugün Ankara'da imzalanacağını söyledi önümüzdeki yıllarda telefon aboneleri,gehir içi konuşmalarda olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Fabrikamızda çalışmak üzere 18-35 ya?arası bayanlar alınacaktır.Müracaat:Tel:53 40 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Tablet a iaDieı Aspora!SOĞUK ALGINLIĞI,NEZLE,GRİP ROMATİZMA ve BÜTÜN AĞRILARA KARŞI İngilterede meşhur MONSANTO fabrikaları tarafın dan imal edilen kimyevi maddesi ile hazırlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LASTİKLERİ SATIŞA ARZEOİLMİŞTİRj TOPTAN SATIŞ YERİ AÛCALAR KOLU ORT.Sirkeci Asi/Elendi Caddoai No.U İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • L U X O R SELLULOİT TARAKLARI imalâtta gösterilen itina dolayısiyle saçları zedelemez ve koparmaz.Her zaman her yerde en büyük ihtiyacınız:Sağlam ve zarif bir L r X O R SELLULOİT TARAĞIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • CİVCİV PİLİÇ Günlük civciv 150 kuruş Zengin çeşit Büke Tavuk Çiftliği Kızıltoprak Tel:36 96 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • GÜNEY AFRİKA'DA SİYASÎ BİRLİKLER KAPATILACAK LONDRA,RADYO Irk tefrikinin kanlı hâdiselere sebep olduğu Güney Afrika Birliğinde,bütün siyasi birliklerin kanun dışı edilerek kapatılması istenmektedir.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • Deve i I e güreşmek isteyene izin verilmedi MERSİN,HUSUSÎ İçel valiliğine enteresan bir müracaat olmuştur.Anamur kazasından bir şahıs yaptığı müracaatında,deve ile güreşmek istediğini bildirmiştir.Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1960
  • ON GÜNDE 766 İŞ YERİ CEZALANDIRILDI Yapılan kontrollarda Beledi nizamlara riayet etmeyen esnaf »ayısının arttığı görülmektedir.Son 10 gün İçinde 766 müessese sahibi cezalandırılmıştır.Ramazan İçinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • Azız Ataturk u n Büyük,Es e ri Slja-rl it lııtlıjıcl idd la.ı il:bil IUU SU Nureddin Paşanın Izmirde i esini yabancı memurlarla aklımda kalan konuşmasını bizzat düzeltmemiş olsaydım.İzmir* girmekten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • Görünürde kızı yoktu,salonda uzun vaılı kimseyi göremiyordıı.Bir an gördüğü kadına benzeyen t m.yoktu.Bir an etrafla meşgul olmayı bıraktı,yemek yemeğe ve Allsberg'lertn konuşmalarına kulak vermeye ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • Operamızın ilk temsili İstanbul Operasının geçen Cumartesi verdiği Tosça E temsiline gitmek irin hiç ümidim yokken çok nâzik ve hatır sayan rejisörün sayesinde hu arzum yerine geldi.Ayılın Cün'e karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • ATEŞÇİ ALINACAK Eyüp'te bir fabrikaya,buhar kazanlarında çalışmış tecrübeli ateşçi alınacaktır.İsteklilerin,bir mektupla Posta Kutusu 684 İstanbul)adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • COLUMBİA PLÂKLARINDA Mediha Fidan J7R Sana verdim kalbimin gizli.Seni gördüm pek beğendim Ahmet Cankat 47A Uçun kuşlar uçun inin bağlara Ağlama garip ağlama Maya ZEKERİYA BOZDAĞ 479 Yeşil ipek ljiUce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • 1 Nisan 1960 dan itibaren Yeni telefon numaranı 12 49 52 00 İki Hal)olacağına sayın müşterilerimize bildiririz.LIBKA TİCARET A.Ş.B j o ğ 1 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • DİKKAT-DİKKAT NEDİR?MÜESSESEMİZİN ADI ALTI HARFLİDİR.İP UCU GÖKTE PARLAYAN CİSİMDİR Bilmecemizi doğru olarak bulanlara Ankara'nın turistik v« eğlence yeri oJan Gölbaşı civarında Ankara asfaltı üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • IHilliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdU:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • HtCRÎ Cumartesi RUMÎ 137» Rama-zan 26 MART 137» Mart 28 1 9 6 ü 13 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güne» 5.54 11.27 1 öğle 12.20 5.52 ikindi 15.50 8.22 Aksan 18.28 12.00 ıj Yatıı 2 9.59 1.32 İmsak 4.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • iHÜfiUVE.HENÜZ 12,5 1 ÜZÜLME CİCİCANİ,fi^* KAZAN»M$KEb4 AU-AH SAÖUK VERS\N MÇTEN KOVULDUM.^VOKSA-Vı'ME ÇAUSIR,"tiS^İ BEKLERİM.V8Î.ONCBVEOEK C3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • IjHHiHHİ AMSS LUCIA GARDEMİA ı"ı_GÖRÜŞMEK tSTfvoRuM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • ^PİIİH TU Sı' ıer ol4n ba £ ION UH EMEOe MÜDAFAANIZI UZE'' KrAAET ALACAĞIM C4NBO yAPANMVOKuM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1960
  • sev.cumartesi ba 2akdan basıca haf:TADA SİR İâÜN JZÎN VERÎJ2 AAlSlNfZ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Meksika'da talebe ofislerle ç Grev yapan talebeler Meksika Millî Eğilim Vekâletini bastılar,çarpışmalarda 100 den fazla talebe yaralandı M£XICO CÎTY,A.P.Mekslkada grev yapan talebelerle polis arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Arjantin'de bir tedhiş şebekesi meydana çıktı Ordu Başkumandanı Toronzo,binden fazla baskın yapıldığını ve 500 kişinin tevkif edildiğini açıkladı BUENOS AİRES,A.P.Arjantin Ordusu Başkumandanı.General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • GAZETECİLER İÇİN okuma yazma kursu ANKARA.HUSUSÎ iş ve İşçi Bulma Kurumu Ankara Şubesi,dun Ankara Gazeteciler Sendikasına bir yazı göndererek,okuma yazma bilmeyen üyeler için kurs açıldığını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Karabük işçileri ikramiye yarım maaş verilince almadılar KARABÜK.HUSUSÎ Demir Çelik İşletmelerinde her sene Şeker Bayramında verilmekte olan birer maaş nlsbetlndeki İşçi İkramiyelerinin bu sen?yarım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Memurlar Pazartesi günü Yarım maaş tutarında ikramiye alacak ANKARA,HUSUSÎ İktisadî devlet teeşkkülü memurlarının 1960 yılı İlk İkramiyelerinin yarıcı önümüzdeki Pa?artesl günü tediye olunacaktır.İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Yollar mevzuunda toplantı yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet Karayolları bölgeleri içinde bulunan vilâyetler valileriyle Nafla Ve-kâletlnde yapılmakta olan toplantılar 15 nisanda sona erecektir.11 ve köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Üsküdar'da 37 esnafa arsa tahsis edildi Dükkânı İstimlâk edilen Üsküdar esnafından 37'sl İçin arsa tahsis edilmiştir.Üsküdar çarşısı civarındaki bu arsada dükkân yapılabilmesi için esnafın kooperatif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Bir katil sanığı usturadan korkuyor Samatya'da karısını ustura İle keserek öldürmekten sanık İrfan Ersezer,usturadan korkup traş olmadığı İçin müşahade altına alınmıştır.Avukatı,sanığın akit muvazenes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Bir otobüs devrildi 1 kişi öldü,2 yaralı var StVAS,HUSUSİ Slvastan Suşehrlne giden bir yolcu otobüsü İlçeye 6 kilometre mesafede fazla sürat yüzünden devrilerek 1 kişi ölmüş,2 kişi yaralanmıştır.Bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • 100 milyon liralık tahvil çıkarılıyor ANKARA,HUSUSÎ Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdürü,dün Nisan ayı İçinde 100 milyon liralık yeni tahvil çıkartılacağını açıklamıştır.Sandık,spekülatörlerin İnşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Bingöl'deki hastalığın kızamık olması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Vekâleti,Bingölde görülen hastalığın kızamık olması İhtimali üzerinde durmaktadır.Vekâlet yetkilileri.Bingölden bu hususta hiç bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • İki kişi zehirlendi GUlhane Parkında bekçilik yapan 50 yaşındaki Faik Tunca dün gece yattığı odaya ald ğı mangal kömüründen zehirlenerek ölmüştür.14 aylık Recep Kökçer Nisantasındaki evlerinde oynamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • DÜSEN SIVA PARÇASI BİR ADAMI YARALADI Dün saat 14.30 da Sultanahmettekt îktisadl ve Ticarî tümler Akademisi binasının dıs duvarından kopup düşen bir sıva parçası yoldan geçmekte İlan 33 yaşındaki Rasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Sivas'ta çocuk yüzünden iki aile birbirine girdi StVAS,HUSUSÎ İmranhnın Yazıpidey köyünde çocuk yüzünden İki aile arasında büyük bir kavga çıkmıştır,tkl taratın çarpıştığı Kirada 4 kişi Mustafa Karato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Kredinin arttırılması imkânsız görülüyor t Baştarafı birincide POLATKAN BOZÜYÜK'TE Maliye Vekili Hasan Polatkan,yanında bazı D.P.mebusları olduğu halde kazamıza gelmiş ve Belediye binası balkonundan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • MÜRİDLER,NURSÎNİN MEZARINA GELİYORLAR c-t Baştarajı Birincide ml'de bir de Mevlld okutulmuştur.Bedlüzzaman'ın İsparta 20001 plâka numaralı otomobili ölümünün ertesi günü Urfa'dan ayrılmıştır.Nursi'nln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • İKİ GAZETECİ MAHKÛM OLDU t Baştarajı Birincide MERSİN Bir nüshasında neşriyat müdürünün ismini neşretmeyen «Hakimiyet» gazetesi sahibi Kâzım Erbü 25 lira para cezasına mahkûm olmuş* tur.Karar tecil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • D.P.nin seçim afişi yakında basılıyor t Baştarafı Birincide 2İfell komiteler çalışmalarına devam etmektedirler.PARTİLERDE BAYRAM HAZIRLIĞI Şeker Bayramı münasebetiyle,siyasi partiler arası «bayramlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Çanakkale'ye bir Rus kurtarma gemisi geldi t Baştarajı Birincide İle Karaburun,Eğede İse Bozcanda ve îrnroz adalarının sebilleri de dahil olmak üzere Saros İle Bababurnu arasında kalan bölgede bütün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Norveç ve Rusya'dan teklif bekliyoruz t Baştarnft Altıncıda ram altında hazırlanacaktır.Bu mevzu da başta Molnar olmak üzere Federasyon kadrocunda bulunan bütün antrenörlerden İstifade edilecektir.Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • KEMAL YALÇINKAYA 2 SENE BOKS YAPAMIYACAK Merkez Ceza Heyeti dün toplanarak Uç sporcu ve bir İdareci hakkında karar almıştır.Ceza alan sporcuların Uçü de boksördür.Bunlardan Kemal Yalçınkaya Ankarada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • 19 Mayıs stadının ışıklandırılmasına başlandı Ankara 19 Mayıs Stadının ışıklandırılmasına dün akşamdan itibaren başlanmıştır.Bir isviçre firmasına ısmarlanan ışıklandırılma işi için ilk olarak dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • G.Saraylı milletvekilleri dün de toplandılar Galatasaraylı Milletvekilleri dun de Galatasaray idare heyeti ile birlikte £tad mevzuunda bir toplantı yapmış* lardır.AH Sami Yen Stadının genişletilmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Millî Ligde Spor Toto bugün başlıyor t Baştarafı Altıncıda görülmektedir.İki takım da tarafsıa bir sahada karşılaşacaktır.Ancak kuvvet Ölçüleri bakımından ağır basan sarı lacivertlilerin «ö/can Osman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Fikret Kırcan bugün Ankara'ya gidiyor Bâzı İşleri İçin geçen hafta B.Alnıanyaya giden-Fenerbahçe Umumi kaptanı Fikret Kırcan dün şehrimize dönmüştür.Bu sabah uçakla başkente giderek Fetıerbahçenln maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Macmillan VVashingiona bugün hareket ediyor LONDRA,RADYO İngiliz Bu-Macmillan.Elsenlıovver İle görüşmek loln bugün Am«rlkaya gidecektir.Pazartesi günü bağlıyacak olan Elsenhower Macmillan görüşmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • ADENAUER JAPONYA'DA TOKYO.RADYO Batı Almanya Başvekili Doktor Adenauer 8 günlük resmi bir ziyarette bulunmak üzere dün Tokyo'ya gelmiştir.Haneda hava alanında Japon Başvekili Kişi tarafından karşılana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • 50 OTOMOBİLLİK BİR "İYİ NİYET,KERVANI İSTANBUL'A GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Amerikanın tanınmış seyyahlarından Wally Byam'ın başkanlığında bir İyi niyet kervanı önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'yı.Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • İNGİLTERE,KIBRIS ÜSLERİNDE AZALTMA YAPMAYI KABUL ETTİ t Baştarafı Birincide lerini geçirmek üzere dün Lefkoşa'dan gelen Anayasa Komisyonundaki Başdelegemiz Pıof.Nihat Erim ve ikinci delegemiz Doçent S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • ÖLÜM Münevver Akıncının eşi,Zülâl Gülçür.Zerrin Türsan'ın babaları.Tüccar Hüsnü Gülçür,İstanbul Bölge Çahsma Müdürü Sablh Türsan'ın kayınpederleri,Mehmet ve Halil Gülçür'ün büyükbabaları Emekli Albay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • VEFAT Sise Genc'in oğlu,Aslı Kefelinin eşi.Yılmaz,Gönül Kefeli ve Betül babaları,merhum Hacı Yusuf ve Hacı Sabri ve merhume Saadet Kefelinin enişteleri ve Muzaffer Selvinln katnpedeıi Sürmeneli,MUSTAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • EN UCUZ EN GÜZEL BAYRAM HEDİYESİ ATLANTİK LUX veya MEDİUM DİŞ FIRÇASIDIR Lüks modelleri bir kutu içersinde muhafazalıdır)Israrla her yerden arayınız.Fabrika:Ayvansarav Bostan sokak 33/35 Tel:21 4G Ü8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • ÖMÜR RESTORAN PAVYON Her Cumartesi Pazar ve Bayramda DANSLI MATİNE SUARE Türkiye'nin biricik vokal grubunu ancak pavyonumuzda dinleyebilirsiniz Yemekli Yemeksiz nefis servis Pavyonumuz,tatil ve bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • İLÂN Şirketimiz hissedarlarından Menelaos Okadaridisin Manol)1/1/1960 tarihinden itibaren şirketimiz ile hiçbir alâkası kalmamıştır.Balcıoğlu Kollektif Şirketi Tüne!Caddesi N'o:62 GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • EFREJA limon tCoioayalanaio harikası t*l PE-RE-JA Kolonyası nâmı altında açık olarak başka kolonyalar satılmaktadır.Nazarı dikkatinizi rica ederiz.PE-RE-JA'yı alırken kapalı olarak alınız.Bir çok hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Prof.Arsel,«Mebuslar memur olamaz» dedi ANKARA,HUSUSÎ Hukuk Fakülte»!Anayasa profesörü İlhan Arsel dünkü dersinde,«Memurluğun kabul edilmesi,mebusluğu kaldıran bir sebeptir.demiştir.Mebusluk sıfatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Deniz Ticaret Okulu Müdürüne izin verildi Yüksek Deniz Ticaret Okulu Müdürü Nurettin Boyman'a 2 ay İzin verilmiştir.Ulaştırma Vekili Şem'i Eıgin'ln okulu fini teftişi sonunda verilen izin hakkında müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • 14 YILLIK BİR MÜZE CAMI HALİNE KONDU KOXYA,HUSUSİ 14 yıldanberi müze olarak kullanılan İplikll Camii tekrar ibadethaneye çevrilmiştir.Bu münasebetle yapılan törende konuşan Konya mebusu Mustafa Kimyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • AMERİKA 83 MİLYON LİRA DAHA HİBE ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Amerika,karşılık paralar fonundan 83 milyon Urayı daha serbest bırakmıştır.Muhtelif sektörlere tahsis olunan bu paranın serbest bırakılmasına dair a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • BREZİLYA'M 5 ŞEHRİ SULAR TEHDİT EDİYOR Yağmur devam ettiği takdirde Ceara Barajının yıkılacağı ve şehirlerin mahvolacağı bildiriliyor RİO de JANEIRO,AP.Brezilya'da beş şehir yıkılmak üzere bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Sizde alıl ve yüzünüzün güzelliğini muhafaza timek istiyorsanız,yüzbinlerce kadının takdirini kazanan TCNI IANOIİN KREMÜ KİT lUVAlfcl SABUNUNU YENİ l AN Oli N KREMJ.I wm'\TUVALET SABUNU ÖoGW İmâl Yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • I.P.I.HEYETİ GÜNEY Kore'de tetkik yapacak TOKYO,A.P.Beynelmilel Basın Enstitüsü İcra heyeti hususî bir toplantıda,Güney Korede bir milli İPİ.komitesi ihdası hususunda yapılan teklifi reddetmek yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • e SİTE TİYATROSU Şişli Halaskar Gazi Caddesi 31 Mart 1960 Perşembe 21.15 ten itibaren HIZIR Baş Rolde MUAMMER KARACA Biletler 27 Mart 1960 Pazar saat 11 den itibaren satışa arzedilecektir.Gişe hergün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • Kalite,Temiz Servis,Tabiat Güzelliği,Yepyeni Bir Dekor,Müzik,Şür.Bu 7 Güzelliği Yalnız ve Yalnız Gasgonyahlar Anceloda Bulabilirsiniz öğle ve Akşam Servisi Tel:73 86 98 73 88 61 YEŞİLKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.1 Nisan 1960 tarihinden itibaren:YENİCAMİ Şubemiz telefon numarası 22 49 50 ve KAPALIÇARŞI Şubemiz telefon numarası:27 24 77 olacakür.Sayın müşterilerimize ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • PAZARLIKLA EŞYA SATIŞ!Bu cumartesi,pazar,pazartesi günleri saat 9 dan 19 a kadar Nlşantaş Ihlamur caddesi Mlgros yanında Halk Partisine bitişik Türk Amerikan Pazarında pazarlıkla muhtelit eşyalar satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • DOCTEUR RENAUD PARİS Hair Spray Net Saç Fiksatif Bütün eczane ve Itriyatçılarda bulunur DİKKAT.Dr.RENAUD,Hair Spray Net,Hair Spray,Hair Net,Spray Net,tarafımızdan tescil edilmiş markalar olduğunu görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK m YEŞİLYURaT A kat,73 86 09.YEŞILYURTTA arsa.73 86 09.YEŞH.YURTTA apartıman,73 86 09 0 KELEPİR ev.İstasyona yakın.KUçükçekmece Süleyman Coşkun 73 82 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • G.Saray,F.49-46 ma çeyı etti GÜNÜN DİĞER KARŞILAŞMALARINDA N.SPOR A.ORDUYU 67-54 DARUŞŞAFAKA DA ANKARA KOLEJİNİ 61-56 YENDİLER SAHA:Spor Sarayı SEYİBCt:5000 tahmini)HAKEMLER:Hüsamettin Topuzoğlu ir)Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM BUGÜN EYÜP'LE KARŞILAŞIYOR j 3 Nisanda Bulgar junyor milli takımı ile karşılaşacak olan genç millî takımımız dün Mano Paias otelinde kampa girmiştir.Genç milliler bııpiııı 11 30 da Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • Norveç ve Rusya'dan teklif bekliyoruz Gökay,Dünya Kupası Eleme Maçlarını 961 yılının Mayıs,Ekim ve Kasım'mda oynayabileceğimizi söyledi.Revanşı Türkiye'de istiyoruz FUTBOL Federasyonu,Dünya Kupası ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • FERİKÖY SOYUNMA ODASINDA:NE DERSİN,BUGÜN ŞU TOTO'CULARA BİR AZİZLİK EDİYOR MUYUZ?AĞZINI TOPLA,BEN DE GALATASARAY ÜZERİNE OYNADIMi£ttmmmjtmmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • K ISA HABERLER SAKATLIĞI üOİay isiyle Beşiktaş futbol takımı ile birlikte İzmire gldemiyen Siyah beyazlı takım kalecisi Necmi dün 14.30 da uçakla İzmire gitmiştir.Doktorlar Necminin sakatlığının mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • SPOR TOTO'NUN İLK HAFTASINDA ÇOK AKSAKLIK OLDU Memleketimizde İlk defa tatbik edilen Spor-Toto bâzı aksaklıklar sebebiyle İstenilen alâkayı toplayamamış ve bu sebeple şehrimizde ilk hafta 54 bin bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • 19 MAYIS STADI VERİLMEZSE,ANKARA KONKURHİPİKLERİ İPTAL EDİLECEK 1-2 ve 3 Ekim tarihlerinde Ankarada yapılacak olan Enternasyonal konkur hlplklerinin suya düşmesi muhtemeldir.Buna sebep olarak 19 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • Mahallî Lig hararetlendi Bugün Şeref Stadında Beylerbeyi-D.Paşa ve B.Spor Emniyet takımları karşılaşıyorlar MAHALLÎ lig maçlarına bu Günün ilk karşılaşması saat 13.30 giiıı ve yarın Şeref sta-da Beyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • MİLLİ LİG'DE bugünkü maçlar İSTANBUL'DA:13.30:İst.Spor K.GUmrUk 15.15:G.Saray Feriköy ANKARA'DA!13.30:Vefa Demirspor 15.30:F.Bahçe Altay İZMİR'DE:13.30:Kasımpaşa İzmlrspor 15.30:Beşiktaş Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • Millî ligde Spor-Tolo bugün başlıyor Beşiktaş İzmir'de şampiyonluk mücadelesi yaparken F.Bahçe Ankarada Demirspor ve Âltay karşısında iddiasını korumak zorunda kalacak Gündüz KILIÇhn iki Takımı Mithat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • BİSİKLETÇİLER OLİMPİYATA KATILACAK Bisiklet Federasyonu 1960 senesi faaliyet programını açıklamış ve bisikletçilerimizin Roma Olimpiyatlarına iştirak ettirilmesine karar vermiştir.Federasyonun 19(50 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1960
  • Iran güreşçileri ile 10 Nisanda karşılaşıyoruz Olimpiyat çalışmalarına devam eden Güreş Federasyonu İran milli karşılaşması için Adana bölgesine gerekli talimatı vermiştir.İÜ Nisanda İran millî takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6