Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • ir koy Kordon tına Alındı Adapazarı nııı Kuzuluk köyünde silâh araması sırasındaki hâdise ile ilgili olarak 35 kişi tevkif edildi ADAPAZARI,HUSUSÎ KYAZI kazasının Kuzuluk köyü muhtarı,kendisini devirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Bingöl'de meçhul Hastalıktan Ölenler 27 ye çıktı Titreme ve ateşle başlayan hastalığa yakalananların bütün vücutları simsiyah oluyor BİNGÖL,HUSUSÎ Klği kazasının Hoşnek nahiyesindeki mahiyeti meçhul h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Hilton'un bir komisi Banyoda ölü bulundu METİN DOĞANALP Kâmil Duru adında 16 yasında bir komi çalışmakta olduğu Hllton otelinin,personel banyosunda dun aksam ölü bulunmuştur.16 yaşında olan Kâmil,Hllt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • DURUM BİR FRANSIZ KARİKATÜRÜ:ı i PARİSE GELDİK YOLDAŞLAR!KEMERLERİNİZİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ!PARİS'TE BiR RUS!I W T T AKITSİZ bir nezle,Sovyet Başvekili Kruşçev'in Fransa se-1 y yahatini bir hafta geciktirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • [İLHAN DEMİREL] PİLOTLARA DEFİLE Milletlerarası Pilot Cemiyetleri Federasyonunun toplantısı münasebetiyle şehrimizde bulunan 42 memlekete mensup pilot şerefine bir defile gösterilmiştir.Resimde altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Güvenlik Konseyinin toplanması istendi LONDRA,RADYO 29 memleketten müteşekkil Asya Afrika grubu,Güney Afrika'da 71 Afri» ka'lının öldürülmesi hâdisesini müzakere etmek İçin Güvenlik Konseyinin toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Nurcuları bes kişilik bir heyet idare edecek Nurcuların Ankara'daki karargâhına giren Ankara muhabirimize tstanbulda gazete çıkarılacağı bildirildi METE AKYOL ANKARA'dan bildiriyor:S AİDİ Nursî'nin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • [Telefoto Milliyet:Asaf Uçar Urfa İstanbul] Said-i Nursi'nin taburu ikindi namazından sonra Ulucami'den Dergâha götürülüyor.Nursi dergâha gömülmüştür.S AİDİ NURSİ un gomuldu Bir dergâha defnedilen Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Kruşçev-de Gaulle görüşmesi başladı Elysee Sarayındaki dünkü müzakerelerde Almanya,Berlin,Uzak-Doğu ve iktisadî yardım konulan ele alındı Kruşçev'in eşi ve 3 kızı bir moda evini ziyaret etti PARİS,RAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • [ÖZDEMtR GÜRSOVJ U fi.nip laFOCCİ Müslüman âlemi,Mübarek Kadir gecesini dün gece idrak etmiştir.Bu münasebetle bütün ca-¦VMIIIH U Evlâdı milerde teravih namazından sonra mevlid ve Kur'an okunmuştur.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Ç.Kale'deki Rus şilebi hadiseye sebeb oldu Karaya oturan Gastevlo şilebini kurtarmak isteyen iki Rus gemisine Liman idaresi mâni oldu G ÇANAKKALE,HUSUSİ ELİBOLU'DA karaya oturmuş olan Rus bandıralı Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • DP,Teşkilâtına seçim tamimleri gönderiyor İZMİR,HUSUSÎ D.P.nin seçim hazırlığı için genel merkezden teşkilâta sık sık tamim 'gönderilmektedir.İzmir D.Pvmtt*w3* ne de gelen tamimlerin üzerinde «seçim 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • I İLHAN DEM1REL1 UPn|YP DAfilTTILAR istanbul Rotary KlUbU azaları dün KocamusnkVI I I.UHUI I I llaMIl tafapasa Çocuk Esirgeme Kurumu Bakım evini eiyaret etmişler ve çocuklara bayram hediyeleri dağıtmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • İPİ kongresi basın rejimimizi görüştü Enstitü başkanı Türk hükümetinin basma karşı tutumunu tadil edeceği ümidini izhar etti TOKYO,AP.RADYO Beynelmilel Basın Enstitüsü D?I)icra heyeti başkanı Urs dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • LEYLÂ GENCER RUSYA'YA GİTTİ Opera sanatkârı Leylâ Gençer Moskova ve Leningradda muhtelif temsiller vermek üzere dün uçakla Stockholm üzerinden Rusyaya gitmiştir.Leylâ Gençer önce Moskovada Bolşoy tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Turizm Bankası Ayfer Tatari'yi dâva ediyor Turizm Bankası tarafından Ayfer Tatari aleyhine 4 bin liralık bir alacak dâvası açılmıştır,iddiaya göre Ayfer,Bankanın Florya'daki tesislerinde iki yıl önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • C.H.P.den istifa eden Ekrem Amaç D.P.ye geçti C.H.P.den İstifa eden Ekrem Amaç ve Zahide Tansığ,dün D.P.ye girmişlerdir.Ekrem Amaç D.P.ye geçtiğini Başvekile çektiği 257 kelimelik bir telgrafla bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • Emekli bir general ile bir hakim C.H.P.ye girdi ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekâleti İstanbul tetkik kurulu âzası iken sıhhi sebeblerle emekliye sevk edilen general Selâhattin Karatamu,dün C.H.P.ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1960
  • FORUM INSTITUTE Muhabere ile İNGİLİZCE Kurslarını iftiharla takdim eder.Türkiye'de flmdiye kadar tatbik edilmeyen Beynelmilel metod-ücretslz:Lûgatlar,Kitablar ve bol den malzemeli ile mesleki dersler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • BEYAZIT-EMİNÖNÜND milyon liralık istimlâ Beyazıt Eminönü yolunun açılması İçin ödenecek İstimlâk bedeli 25 27 milyon lira arasında olacaktır,met takdiri işi devam etmpktedir.Yeni açılacak yol İçin yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • 10 MART ÇARŞAMBA AKŞAMI LİMAN LOKANTASINDA 21 DEN SABAHA KADAR "SEMPATİK BALO,Yemekli,Eğlenceli.Sürprizli Modern Komikler BALAR1SI AHMET ve ÖZDEMİR Oryantal Dansöz N İ L Ü F E K SEZER MUSTAFA EROĞLU v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • İMREN DİZDAR ve ARİF KANTAR Nikahlandılar 24 ri 960 yv.v.v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • PAMUKBANK7A BAŞARI Haber aldığımıza göre Millî Bankalarımızdan Pamukbank Türk Anonim Şirketinin son bilanço toplantısında,1959 yılı hesap neticeleri memnuniyet bahş görülmüş ve bu neticenin sağlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • MERHUM GAZETECİNİN ESİ İNTİHARA KALKIŞTI Bir müddet evvel vefat eden gazetecilerden Cemal Refik Deliba.ş'm.Mecidiyeköydekl Gazeteciler Mahallesinde oturan e$i Hatice Delibaş aldığı fazla miktardaki uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • TANINMIŞ BİR AİLENİN ÇOCUĞU MAHKÛM OLDU Muhtelif semtlerde 9 yerden hırsızlık yapmaktan sanık tanınmış bir aile çocuğu olan Yalçın öktem,dün 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 9 yıl hapse mahkum olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • PİYASAYA GELEN YENİ SAATLER Uzun müddetlen beri münakaşası yapılan gerek sosyete muhiti,gerekse tecrübeli saatçılar tarafından merakla beklenen yüksek kaliteli saatler katagorisinde.bilhassa Avrupa ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • Saym Doktorlara UROTROPIN-SCHERİNG Tablet Perakende satış fiyatı T.L.1.65 Yeter miktarda eczanelere dağıtılmıştır.SCHERİNG A.G.BERLİN Lisansı ile.BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI T.Ltd.Şti.nde imal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T AO.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜMDEN Bankamız ihtiyacı için iki adet kalorifer kazanı komple)satın alınacaktır.İstekli firmaların en geç 18/4 960 akşamına kadar 5.000 lira teminatı)Müdürlüğüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • PARKER'in yeni mürekkebi sum m Parlak vb caniı renklerde Her türlü dolma kaleme elverişli Adı kağıda dahi dağıtmadan yazar SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • HEP KEŞİDEDE BİR APARTMAN DAİRESİ 31 MAYIS ÇEKİLİŞİ İÇİN SON PARA YATIRMA TARİHİ frı NİSAN 1 APARTMAN DAİRESİ BİR KİŞİYE AYRICA loo.ooo 200.000 LİRA OLMAK ÜZERE PARA İKRAMİYESİ OSMANLI BANKASI 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • İnşaat Sahipleri,Müteahhit ve Toptancıların Nazarı Dikkatine ISRAEL'den ithal etmiş olduğumuz her cins SIHHİ LEVAZIMATI depomuzda teslim satışa arzedıyoruz.Müracaat:DANON ve DANON Sultanhamam,Kendros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 Sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın 50 fazlasiyle tahsili gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.05 Hans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • 4 tr r İ EVLAT UĞRUNDA »Cry Terrorj Andrew L.Stone idaresinde çevrilmiş bir Metro Mayer Amerikan)filmi.Oynayanlar:James Mason,Inger Stevens,Rod Sleifier.Neville Brandt,Angie Dickinson.Uzunluğu:î)6 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • BÜYÜK MEVLİD Sevgili Babamız Hacı Hamdi ANLARın ruhuna ithafen 25 Mart 1960 Bugünkü Cuma günü öğle namazı-nı müteakip BeyiL İ-°Kİu Ağa Camiinm 9 je kıymetli hafızlarımızdan H.Rahmi Şenses,H.Kemal Teze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • HİLTOH'da Verem Savaş Derneğinin ÇOCUK ÇAYI 31 Mart,saat:14-18 Biletler:Hilton'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • İSTANBUL BANKASI 1/4/1960 tarihlerinden itibaren GALATA Şubesinin yeni telefon numaralarını sayın müşterilerine arzeder:MÜDÜR:44 60 97 SANTRAL:49 53 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Başkasının iyi hallerini kıskanma;Bağışlama.2 Yokluk;Bir münakaşada mağlûp ol-ı ma.3 Arabistanda bir İmamlık;Eski yazımızda bir O çekil.4 Bir ruüslümanın dinin emirlerine uygun ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • OLUM Vostina ejrafından Besiktab fırıncılarından merhum Rıza Uğun ve Saliha Ugun'un oğlu.Sabahat Uğun'un zevci özdemir ve Rıza Ugun'un biricik babaları.Denizcilik Bankası Enspektörlerinden Reyhan Berk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • ÖLÜM Safranbolu Akveren koyli eşrafından İstanbul Fırıncılarından MEHMET ÜNER ZOROĞLU)24 3 1960 günü uzun zamandanberi çektiği hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuştur.Cenazesi 25/3-960 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • l 1 II I IIIWUIMIM»iıHlılllli|iı*IUılW ROMERO TRİO MONTENEGRO YENİKÖY BOĞAZİÇİ LOKALİNDE^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • BÜYÜK felsefe lügati Tamamlandı BEHER CİLDİ 40.T.L Her üç Cildinin başlıca satış yerleri;Kanaat ve İnkilap kiUpc-vleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • Pavyon Blue Bayramda Açılıyor Beyoğlu Bursa sok.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel;44 25 62)1 Atom Beyinli Adam Richard Benning lııg.2 Parmaksız Kaatiller Forrest Tucker lııg.ATLAS Tel:440835)İnsan Avcıları Rock Hudson İng.EMEK Tel:44 84 39)Krallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1960
  • p MIH Mil I mı mı I GİTMEZLER ELBET.I Ç* U havadisi beraber okuyalım:j^ «BİNGÖL 23 Hususî)Kiği kazasının Hösnek nahiyesinde salgın halinde bulunan E ve ekseri çocuklarda görülen bir hastalıktan,bir E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Bir aylık Prens Andrew'un ilk randevusu fotoğrafçıyla oldu Küçük Prens'in ismine ingiliz Kraliyet ailesinde ancak 6 asır evvel rastlanılır Küçük Prens Andrew,bu ilk resmini çektirdiği zaman çok uslu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • ÇILDIRAN BİR KADIN İKİ OCUĞUNU KESTİ Bolu'daki kanlı hâdisede,5 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren anne intihar etmek istedi BOLU,HUSUSÎ Cinnet getiren bir kadın beş aylık oğlu ile dört yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • "TOPKAPI SARAYI» TARİHÇİLERİMİZİN en kuvvetli üstadlarından biri olan Reşad Ekrem Koçu memleket irfanına çok kıymetli bir eser daha verdi,beş yüz senedenberi Osmanlı tarihine sahne olan Topkapı Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • MÜBAREK KADİR GECESİ Ramazanın 27 nci günü olan dün gece Mübarek Kadir gecesi idi.Bu gecenin kutsiyeti,Kur'anı Kerimde başlı başına bir sure ile izah edildiği veçhile,«Kelâmullâh» in levh i mahfuzdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • 1 ^rr:f tlltOit/iOi E REFİK FERSAN SADETTİN KAYNAK Tmnmı CEVDET ÇAĞLA 1 ZEKİ ARİ ATAER F 1İN o] 1 EMİN ALÂEDDİN 1 ZEKİ ONGAN 1 YAVAŞÇA I MÜREN SADİ SAOİ I MELÂHAT 1 HOŞSES IŞILAY PARS 1 hhu WMm M NAFİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • 30 Mart çarşamba akşamından itibaren EMEK ve KÜÇÜK EMEK'te Sinema tarihine ismi geçen ve her gösterildiği memlekette hâsılat rekorlarını kıran,sinema âleminin en muazzam filmi:VİKİNGS The Vikings)Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • DOCTEUR RENAUD PARİS Hair Spray Net Saç Fiksatif Bütün Eczane ve itriyatcılarda bulunur.Docteur Renaud ve Hair Spray Net Türkiyede tescil edilmiş markalardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI RUHLAR.D£MıN BA BAhUA Konuştum *AVeT VA.KI6IKLI,J BEN EVIENM6K.ASIL VE 8tbWÜX 13ÎR ^«TEMÎYORUM AHNE GEMÇlE SEMI EVI£N 2ATCN HEUÜZ PÎRMFĞE KAPAR VWMÎ$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • EVSAF,LEZZET,SAFİYET,'TEMİZLİK STANDARDİZASYON SENEDENBERl Dikkatle muhalaza edilen bu mükemmel vastflar SEZAİ ÖMER MADRA ZEYTİNYAĞI ve SABUNLARINI En büyük şöhret ve itimada ulaşttrmişttr.Tel:22 08 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • SAHİBİNİN SESİ Müessesesi Haydar Tatlıyay'ın bestelediği ve Adnan Pekak'ın ağlayarak okuduğu HASRETİN şarkısını takdim etmekle şeref duyar.AX2704 2690 HASRETİN YANGIN VAR BÜLBÜL,SOKAK ŞARKICISI 2676 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Kofynos SÜPER WHITE Diş Macunu İçin özel olarak hazırlanıp İstanbul Radyosunda 22 Mart saat 18,30 da yayınlanan ALTIN KÜPÜ programının suallerini ve müsabakaya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Milliujef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini «İlen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1379 Ramazan 25 MART 1376 Mart 27 19 6 0 12 VAK] [T VASATÎ ezan!Güneş 5.56 11.30 öğle 12.20 5.54 İkindi 15.49 9.23 Aksan 1 18.27 12.00 Yatsı 19.58 1.32 İmsak 4.14 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • MÜHENDİS MİMAR ve teknik okullulara meşhur kohinoor VERSATİL Kalem I eri Kırtasiyecilere tevzi edildi.Telefon:22 63 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • 4.üncü kotadan ithâl edilecek N S U MOPED,SKOOTER ve MOTOSİKLETLERİ için Proforma fatura vermeğe devam ediyoruz.Türkiye Genel Distribütörü YORDAN PARASKEYAİDİS Galata,Necatibey Cad.Kasaplar sok.5/1 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • PEŞİN FİATINA TAKSİTLE SATIŞ Avusturya menşeli Puch motosikletleri Robusta erkek ve Start çocuk bisikletler^ Alman malı tuşlu Brunsviga ve kollu Trlumphator hesap makinalan 110 220 volt Remington Roll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • ODEON Yeni Çıkan Plaklar ADNAN ŞENSES LA 277 LA 279 AŞKIMI SENDEN GİZLEDİM YOLLARINA BAKA BAKA YİLDİZ AYHAN AYŞE SUYA GİDİYOR AHMET GAZİ AYHAN YARİM İSTANBULU MESKENMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • "I-1 İSKELE GAZİNOSU İSKELE GAZİNOSU İ.G.i 45 yıllık şöhret,bilgi ve tecrübelerin merkezi Pendik İskele Gazinosu Nezih muhit,modern dekor ve itinalı servisile 1960 sezonunda emrinizdedir.Her gün nadid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • ROMERO TRİO MONTENEGRO YKNİKÜY BOĞAZİÇİ LOKALİNDİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Bir Hollanda harb gemisi İzmir'e geldi İZMİR,HUSUSÎ İlk defa olarak bir Hollanda harb gemisi memleketimizi ziyaret etmektedir.Varbay J.A.Beusekom kumandasındaki Kraliyet Firkateyni,hava muhalefeti dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Bir Başöğretmenin evi kundakla yakıldı ANTALYA,HUSUSİ Kemer nahiyesi İlkokulu Başöğretmeni Sabahattin Kayışlı'nm evine meçhul şahıslar tarafından kundak konmuştur.Bina tamamen yanmış ve başöğretmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Güney Afrika'da polis partilere baskın yaptı LONDRA,RADYO Güney Afrikada 71 kişinin ölümüne ve 300 den fazla Afrikalının yaralanmasına sebep olan kanlı hâdiseden sonra polis,Afrika Millî Kongre Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Amerika kara sularının 6 mile çıkarılmasını istedi CENEVRE,RADYO Cenevre'de 84 milletin İştirak ettiği beynelmilel deniz hukuku konferansında Amerika,kara sularının 3 milden 6 mile çıkarılmasını tekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Bir firma portatif apartman teklif etti ANKARA,HUSUSİ Bir Fransız firma» Ankara Belediyesine ucuz flatla portatif apartımanlar kurmak teklifinde bulunmuştur.Firma sekiz daireli bir apartımamn 26 günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA FANTAN AMPUL Tertip:Vitamin B 12 500.M,Mgr Vitamin Bl 250.Mgr Bir ampul 2 cc lik formül BOL MİTARDA PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Orijinal anbalâj 3.Ampul x2 c c Perakende fiatı 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • ADNAN ŞENSES Fakir Şarkıcı FİLMİNDE Pek yakında ilk defa beyaz perdede Prodüksiyon:YAKAR FİLM İşletme:HALK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Afyon'da bir günde taşla iki cinayet işlendi AFYON,HUSUSÎ Afyon'un Konarı ve llyas köylerinde biri kadın olmak üzere iki kişinin başları taşla ezilmiştir.Konarı'da Salih Akçeşme,akrabası 60 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Bir araba 7 kişi ile köprüden çaya uçtu KAYSERİ,HUSUS!İçinde yedi kişi bulunan bir araba Sarımsaklı çayı üzerindeki köprüden suya uçmuş ve Muzaffer Korkmaz adındaki 33 yaşındaki üsteğmen ölmüştür.Şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Boyabat mıntakasında petrol araştırılacak ANKARA,HUSUSİ Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi yakında,Slnop'uı Boyabat mıntakasında petrol arama sondajlarına bağlıyacaktır.Boyabat'a sekiz kilometre mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • Vizesiz Suriyeye giren üç Türk tevkif edildi ŞAM,A.P.B.A.C.sınır devriyeleri,Eli El Arab mıntakasında vizesiz olarak giren 3 Türk'ü tevkif etmiştir.Polis,Türkleri Suriyeye gayri kanunî şekilde girmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1960
  • B.A.C.Fırat Barajını Ruslara yaptıracak KAHİRE,AJP.Rusya İle i.A.C.Fırat nehri üzerinde inşası düşünülen baraj projesi ile İlgili müzakerelere başlamıştır.B.A.Chükümetinin,Rus yardımiyle inşa etmek ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • '¦HANI SİZ BİZS V4ADETMÎŞTİNİİZ EVLENECEĞİMİZ FAK AVI BİRİKTİRİNCE^' VW~niimh m i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • f& flW-1lç «SKJtre^^Er ao 1Ö3W 10a vNiav aaasirz W 12303 yN3)l 3-7)V=HIS3A na iN3s ot-iaa İP^Pl^n$Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • MÂZÂRD F*E+Ci ANt^AS.Dlh;HUNTER.V^uNilZ ÇOtC DİK-^Atuî oı_vvAi_ıyiz.ZİRA BuNL-ART HEKŞEyJ GÖZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Bu ESMADA KÂL.ET BiMASıMN HANTÎMtt-JDB.VEtVİ.TEESSÜRÂJSILJ A'ZAİST MAYA ÇALIŞIYOR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • AFERİN.Evlenme v.u X bunu DÖNÜMÜNÜZ.DÜŞÜNDÜ DOL4yıSi T_E HE. 3ljNE OlYE ^LX 1M-AAETM.NUN Ol_Du/V\B 2| ÇOfc AAuTE'KAPSiS ETTlN VEU|—HEDiYEN DE" çok:sütfj.&lKA't SONJZ4-Al_ll(BUUAŞltCL^Rl V(c İÇ.'N HE.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • SPOR TOTO BAŞ BAYİLİĞİNDEN Futbolda müşterek bahis SDOr TOlO)biletlerinin bayiler ve başbâyiler tarafından kabul edilecekleri zamanların sayın halkımıza duyurulması faydalı görülmüştür.ŞEHİR ANKARA İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Adapazarı Nişkoz Fabrikası mamulâtmdan NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvvetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Kese kâğıdı Zarf Kutu Kundura Saraçlık Mücellitlik işleri ve cam,teneke,tahta,karton üzerine yapıştırılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • İLLER BANKASINDAN Bankamız Merkez ve taşra teşkilâtmda yevmiye ile istihdam edilmek üzere müsait şartlarla tecrübeli İnşaat ve Elektrik Yüksek Mühendisi alınacaktır.Taliplerin Bankamız Personel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Saym Doktor v« Eczacılara EKZEMA MERHEMİ Piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Evet.Samimi ahbabım mı?Hayır,değil ama,yıllardır tanışırız.Neden sordun?Orada unlar da senin bulunduğun grupta tnı bulunacaklar?Tabiî.öyleyse gelirim,onu görmek istiyorum.Şu halde Alison'a.Alison'a ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Dolgun ücretle Sanat Enstitüsü mezunu Makina Ressamı,Tornacı,Tesviyeci ve motorcu alınacaktır Müracaat:İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Ziraat Makinalan Muayen» ve Araştırma Merkezi 15860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • i^ musiki I Musikimiz ve Mevlevi âyinleri j ŞE Onsekizinci asrın son âyin bestekârı Hafız Ab-ŞE durrahim Şeyda Dededir.Irak makamında bestelediği:ŞŞŞ ŞE Mahest nemidânem hurşldi ruhat yâne ŞE Bu ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Aziz Atatürk* ün Büyük Eseri Bu görevlerin mahiyetlerini ve bu müddetin kaç gün olduğunu sormak lazımdı Nureddüı Pasa,Kafkas cephesinden İstanbııla dönüşünde «Aydın Muğla ve Antalya dolayları kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1960
  • Birinci partisi biten ve günlerden beri kapışılırcasına satılmakta olan yukarıda resmini gördüğünüz plâstik dönerli otomatik cep sinemalarımızın)ikinci partisi çıkmıştır.Bir adet sinema yanında üç yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • GIBBS,muayyen bir zaman için,sizlere eşsiz bir fırsat veriyor:mamullerinden ikisini FEVKALÂDE elverişli bir fiotla deneyebilirsiniz.FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 1 Gibbs Tras Sabunu Üyelik Bedelsiz G.bbs«AKMDi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • tşte günlerdir beklenen:MOVADO SAAT FABRİKALARININ Büyük Sürprizi CEMALİ SÖNMEZ'in to SAAT MEŞHERİ Beyoğlu Yeni Melek Sineması sırasındaki mağazasından,MOVADO SAATLARI'nın en zevkli modellerini temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • İPİ kongresi basın rejimimizi görüştü t Baştarafı Birincide laseberle «Vatan» gazetesi başyazarı hmet Emin Yalman'ın hapsedilmesiye Endonezyadaki «Jakarta» gazetesi başyazarının evinde nezaret altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • BİR KÖY KORDON ALTINA ALINDI t başlarajı Birincide Muhtar da Akyazı kaymakamına kahvedekilerın silâhlı olduğunu ihbar etmiştir.Kahve jandarmalar tarafından sarıldıktan sunrtı içeri giren bir assubay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • p KALE DEKİ RUS ŞİLEBİ îSEYE SEBEP OLDU Baştarafı birincide eminın yardımına gönderilen Profesör 'opov şilebi ile Tverdlovsk tankeri dün ıiye halat atarak kurtarmak için sşebbüse geçmişlerdir.Ancak,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Kruşçev de Gaulle görüşmesi başladı A Baştarafı birincide dan ele alınan başlıca konu olmuştur.Batı memleketlerinin basını,Paris'te Kruşçev'e gösterilen alâkasızlığın Eisenhower'e karşı yapılan tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Nurcuları beş kişilik bir heyet idare edecek Baştarajı birincide D.P.Mebusu Gıyasettin Emre,Saldi Nursî'nin sâdık ibrikçisl ve Ankara karargâhı idarecilerinden Mustafa Sungur ile Atatürk'e hakaret suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • h^^irsırı çekilişinde 4^8 O Q 1 Adet 300 000 Lira 5 Adet 30 000 Lira 30 Adet 3 000 Lira 300 Adet 300 Lira 2 300 Adet 100 Ura Vadesiz tasarruflarda her 100 Liraya Vadeli tasarruflarda her 50 Liraya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Dolgun ücretle yabancı dil bilir sekreter ve Sanat Enstitüsü mezunu makina ressamı alınacaktır Müracaat:İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Ziraat Makinalan Muayene ve Araştırma Merkezi 1586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Metod taknisyeni yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü,Sanat okulu mezunu veya Tekniker elemanlar aranmaktadır.İsteklilerin Şirketimize şahsen müracaatları rica olunur.AR ÇELİK A.Ş.Sütlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • İTHAL MALI Beyaz ÇİMENTO Yeni parti ucuz fiat DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tüııel cad.TRANSTURK HAN Galata İstanbul Tel.49 11 41 49 36 00 Telg.DEMKERLİM İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Avrupa Kravatlarından üstündür ERİKA Şık Erkeğin Kravatıdır Mutlaka görünüz Tel:220213-447251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 510 ve 351 metre kare imar durumuna ait Cevizli İstasyonuna 50 metre mesafede,inşaata müsait parsellenmig arsalar.İstasyon karşısında Bakkal Kenan.FA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • SAİD-İ NURSI DÜN GÖMÜLDÜ Baştarafı birincide Gündüzalp,Rüştü Bayram,Mehmet Günbeyll ve Bayram Yüksel merasimi ağlayarak takip etmişlerdir.Nursî'nln ölümü dolayısiyle Diyarbakır müftüsünün emri ile 3 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya:1960/127 Bankamız ilıtiyacı için 3000 adet ağaca civata teklif isteme suretiyle satın almacaktır.Bu işe ait şartname Fermenecilerdeki Müdürlüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Kıbrıs Türklerine 500 bin Sterlin yardım yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Hükümet,iktisadi ve içtimai meselelerin hallinde kullanılmak üzere Kıbrıs Türklerine 500 bin sterlin yardım yapmayı kararlaştırmıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • Çatalca'da bîr D.P.ocak toplantısında kapı kırıldı D.P.Çatalca ilçesinin 69 ocak,4 bucak ve Kadınlar Kolunun iştirakiyle dün Belediye sinemasında tertiplediği «dertleşme toplantısı» nda,hiziplerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1960
  • IRAK'TA DAHİLÎ durum karışık Beyruttakî Irak Elçiliği ayaklanma haberini yalanlıyor,Kahîreye göre Kürtlerle Milliyetçiler çarpıştı.DIŞ HABERLER SERVİSİ İrak'taki iç durum hakkında dun de muhtelif kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1960
  • Amatörler Bugün Kampa Giriyor 3 Nisanda İtalya ile karşılaşacak olan millî takım kadrosu tesbit edildi.3 Nisanda Ankarada İtalya ile karşılaşacak olan amatör millî takımımız bugün Ankarada kampa alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • 1 liiııiiiaiıJiiM ALTINA HÜCUM BiTırjTi'.v.Bjr*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • 20 Ağustosta başlıyor Spor Toto Kupası Maçları için Gökay,kulüplerle toplantı yapacak.Kupaya girecek kulüplere Toto'dan büyük hisse verilecek FUTBOL Federasyonu Spor-Toto'dan daha geniş ölçüde istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • KILIÇ,FERİKÖY'Ü BIRAKMIYACAK FERİKÖY antrenörü Gündü* Kılıç takımını mevsim sonuna kadar çalıştıracağını hattâ mevsim bittikten sonra dahi Feriköyü bırakmamak için formüller aradığını söylemiştir.Kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • FERİDUN KILIÇ DÜN VEFAT ETTİ Teessürle haber aldığımıza göre bey nelmllel hakemlerimizden ve Eyüp kulübü kurucularından Feridun Kılıç dün vefat etmiştir.Uzun yıllar sporcu,İdareci ve hakem olarak Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • GENÇ MİLLÎLER HAZIRLANIYOR Nisanda Avusturya'da ba« layacak Juniorlar Avrupa şampiyonasına İştirak edecek olan Genç Millî Takımımız bugün kampa girecektir.Genç milli takımımız 1 Nisan tarihine kadar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • [HADİ İPEKYÜN] FEVZt TÖRK Attaly yine gelecek ATTALY tekrar gelecek MİLLÎ boks hakemlerinden Fevzi Törk dün Türkiye profesyonel boks şampiyonu Garbis Zaharyanın Avrupa gamplyonu Gustav Scholtz ile müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • Bulgar güreşçilerini dun Federasyon ugurlamadı Adanada ve Istanbuldakl müsabakaları kaybeden Bulgar güreş milli takımı dün trenle Bulgaristan'a gitmiştir.Misafir takımı Sirkeci garında birkaç basın me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • Voleybol Federasyon kupası başlıyor Voleybol Federasyon kupası müsabakalarına bugün l.T.Ü.salonunda yapılacak karşılaşmalarla başlanacaktır.3 gün sürecek olan maçların programı şu çekllde tesblt edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • GENÇLERBİRLIĞI MERSİN'E GİTTİ J ANKARA,HUSUSİ Bu hafta milli lig maçı bulunmayan profesyonel takımlarından Gençlerblrliğl Mersin'e gitmiştir.Kırmızı-Siyahh takım Cumartesi ve Pazar günleri Mersin'de İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • TOTO'NVN İKİNCİ HAFTA MAÇLARI TESBİT EDİLDİ Dün Ankara'da toplanan Spor-Toto idare heyeti spor-toto ikinci hafta biletlerini hazırlamış ve oynanacak maçları şu şekilde tesblt etmiştir:Türkiye İtalya A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • Milli Formaya veda TUĞRUL DEMİR ve Hüseyin Millî Takıma giremiyor DARÜŞŞAFAKA antrenörü Yalçın Granit'i evvelki akşamki müsabakada yumruklayan Galatasaray takımı basketbolcularından Tuğrul Demir ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • [SAMİ.ÖNEMLİ] Spor-Toto'nun İlk hafta maçlarını oynama müddeti dün »ona ermiş ve bayiler saat 14 e kadar topladıkları kuponları bag bayi Emlâk Kredi Bankası şubelerin* teslim etmişlerdir.Resimde kupon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • i O KTI1I riı a yâ [MİLLİYET] Beşiktaş'ın milli lig'deki en zor maçları bu hafta İzmir'de cereyan edecektir.Resimde maçlarının kaderini tayin edecek olan milli lig lideri Slyah-Beyazlılann başarılı fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • EŞREF AYDIN Atletizmde hamle [HADİ İPEKYÜN] EŞREF AYDIN FAALİYET PROGRAMINI AÇIKLADI Yeni Ajan,Olimpiyat dönüşü Amerikalı atletlerin şehrimize geleceğini söyledi ENİ İstanbul Atletizm Ajanı Eşref Aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • YUNAN ATLETLERİ DÜN AKŞAM GELDİ Pazar günü Vatan caddesinde yapılacak olan Ömer Besim Koşalay kır koşusuna katılacak Yunanlı atletler dün akşam şehrimize gelmişlerdir.Yunanistanın birinci sınıf atletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • muinimin»ı 11.n C*iüta& m:m.~l İKİ STADA 41 MİLYON AYRILDI [SAMİ ÖNEMLİ] Bölge Müdürü 8.9.Clhanoğlu Mlthatpaga İçin 11,Bayrampasada inşa edilecek Sehlr stadı İçin de takriben 30 milyonluk bir meblâğın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • G.Saray F.Bahçe karşılaşıyor Türkiye Şampiyonluğunun üçüncü gününde iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geleceklerdir.Bu maçı kazanan birincüiğin ilk devresinde hatırı sayılır bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1960
  • M.Spor-Darüşşafaka'yı kolay mağlûp etti:52-38 Diğer maçlarda Fenerbahçe AIiınordYyu 84-54,Galatasaray çok zorlu ve çekişmeli bir müsabakadan sonra Kolej'i 55-54 yendi Bu akşam,F.Bahçe G.Saray karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor