Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • CHP seçimin derhal yapılmasını istiyor Parti Meclisinin tebliğinde eski şikâyetler tekrarlandı [ÖZDEMİR GÜRSOYl BARUTÇU ANII Dİ E8kİ Vekilerden Faik Ahmet Barutçunun veftlıııın birinci yıldönümü münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Rusya* ve Polonya ma Anlaşma gereğince bu yıl içinde Rusya ile 21,Polonya ile de 22 milyon Dolarlık mal mübadele edeceğiz ANKARA,HUSUSÎ RUSYA ve Polonya ile yeni ticaret anlaşmaları imzalanmıştır.1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • HIRSIZ HÂFİZ Murat Den««-adında.Uir hafız,evvelki gece teravih nai.dim Tal,ak,ı„r V maz,n,dan sonra Fa«h önlünden çald.g,bir paltoyu ^dmı Tahtakaledc satarken yabalanmışlar.Paraya ilıtryacr olduğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Koreli gazeteciler Başvekil'e,Yalman için telgraf çekti SEOUL,A.P Güney Kore Gazeteleri Başyazarları Birliği,Türk gazetecisi Ahmet Emin Yalman'ın hapsedilmesine karşı.Türki-ye başvekili Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Ü DURUM CHP.Meclisinin toplantısı M-f**l 1 T" IJ Genel Başkanı İnönü'nün daveti üzerine cuma W jSif 1 t ili tQÜnu toplanan C.H.P.Meclisi,çalışmalarını bi-tirmiştir.Bütçe görüşmeleri ve tahkikat tak-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Oiîs,buğdayın alış fialını 70 kuruşa çıkarıyor ANKARA,HUSUSÎ Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu yıl müstahsilden alınacak buğdayların kilosuna 70 kuru;ödeneceği bildirilmektedir.Hâlen 50 kuruş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • GÜZİDE TANRIYAR C.H.P.den istifa etti C.H.P.İstanbul ti Kadınlar Kolu Başkanı Güzide Tanrıyar dün partisinden istifa etmiştir.Tanrıyar istifasını yazılı olarak vermiştir.Tanrıyar şimdilik herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Sivasta bir D.P.ilçe Başkanı hapse girdi SARKIŞLA,HUSUSÎ Millî Korunma kanununa muhalif hareketten 2 ay 15 gün hapse mahkûm edilen ve cezası bir yıl evvel kesinleşen D.P.Sivas Merkez tlçe Başkanı Niya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Lübnan Kıbrıslı Maruniler için bizden taviz istiyor LEFKOŞA,RADYO Lübnan'ın Kıbrıs Başkonsolosu Misel Fara,Kıbns'h Marııııilere tanınacak haklarla ilgili temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • mPpy»WMIIIIH^I,ı.^ı ıTtwım!ıW wt.I MiyMHI M».ılı «İMİMİ*.MM» İM III »MM W.»II Morrisonun yargılandığı bina kordon altına alındı Hukuklu öğrencilerin mitingine polis mâni oldu.Amerikalı,kaza sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Bir genç kız,polis tokatlamaktan sanık Bir polis memurunu tokatladığı iddiasiyle 24 yasında bir genç kız,dün 5 ine!Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır.Sanık iddiayı reddetmiştir.Hâdise ağabeyisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • 3 sarhoş,demir çubuk i!e 15 kişiyi dövdü ANKARA,HUSUSİ Hacettepe'de bir kahveye ellerinde demir çııbııkhır olduğu halde giren Yavuz,Arif ve Yıinıaz adındaki gençler,oturanlara hücum etmişlerdir.Kahved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Yeşilköyde iki uçak kazası hafif atlatıldı Yeşilköy hava alanında dün iki uçak kazası ucuz at lalı İmiktir.Türk Hava Yollarına ait Viscount SEC uçağının saat 14.20 de meydana İndikten sonra lâstiği pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • İ Dİ A MET t)|uu V sıın'i planeti hariçten pedallarla teçhiz edil-L.MHCI n,ijj olup hu pedallardaki mikroskopîk hücreler sayesinde güneş ışıklarını elektrik gücüne tahvil etmektedir.Böylece planetteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVERI 'apkm Hırsız" Erdoğan Erdem dîinyapılaıı duruşmasında Rörüliiyor.Çapkın hırsız da seçimi bekliyor JO yıla mahkûmiyeti muhtemel olan Erdoğan Erdem,hanisten ancak umumî af ile çıkabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Beyinsiz çocuk doğdu TOKYO.AA.Güney Japonyadaki Nagazakide beyinsiz bir çocuk doğmuştur.Çocuğun anr.e ve babası 1945 te Nagazakidekt atom bombası int'ilâkinde radyasyona maruz kalan '10 yaşındaki Rene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Türk Alman iktisadî görüşmesi devam ediyor ANKARA,HUSUSÎ Türk Alman ticari ve iktisadi görüşmelerine dün devam edilmiştir.Büyükelçi Lahr,beraberinde Alman sefareti ticaret ateşesi Von Arnım olduğu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Başkan Rhee rakipsiz aday.Partizanlar arasında çarpışma oluyor SEUL,RADYO GÜNEY Kore'de seçimler bu sabah başlayacaktır.Partizanlar arasında yer yer çarpışmalar cereyan etmektedir.Dünde Inçon liman şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • VALİ-MEBUS KAVGASI MİLLİYET C.H.P.Adana Mebusu Hamza Eroğlu ile Vali Turan Kapanlı'nın stadyomda binlerce kişinin gözü önünde dövüşmesi hâdisesi ile ilgili tahkikata başlanmıştır.Durumun yakında Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Vekiller yurt gezisi yapıyor Başvekil dün Parkotel'de üç Vekille bir toplantı yaptı.Vekiller Vilâyetlerde tetkiklerde bulunuyor BAŞVEKİL Adnan Menderes,dün Park Otelde Başvekil Yardımcısı Medenî Berk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1960
  • Henüz Çı^an iki Kıymetli Eser Hayat-ı Hazreti Mıılıamrned'den Gazevat-ı Celile-i Peygamberi BÜYÜK KUMANDAN HAZRETİ MUHAMMED Bedir-Uhut-Hendek-Hayber-Tebük Gazveleri hiçbir kitapta çıkmayan yazılar bıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • TIBBÎ BAHİSLER:TANSİYON NEDİR?Dr.Ercüment BAKTIR KALB ve damarlar vücudun nakliyat sistemidir.Bu şiltem bir taraftan dokuların ihtiyacı oları oksijen ve besin madelerini hücrelere götürürken,öte taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren SIRTINDAKİ MAYMUN Monkey On My Back)Orijinal İngilizce CAMERON MİTCHELL DtANNA FOSTER Not:Pler Pazar saat 10 da Çocuk Sineması M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • T.M.T.F.TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Organize ettiği büyük Avrupa seyahati için 18/MART/19G0 Cuma Rumi akşamına kadar müracaat kabul etmektedir.BELGRAD,VENEDİK,LOZAN,PARİS,BRÜKSEL,ROTERDAM,AMSTERDAM,KÖLN,MÜNİH Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • Şeker Sigorta A.Şti'nin 2 Talihlisi ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nln ikramiyeli hayat poliçelerinde,19C0 SENESİ İKRAMİYELERİ 2713 numaralı poliçe sahibi,bay NECİP AKI ve 2838 numaralı poliçe sahibi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 Sayılı Odalar Kanunu mucibince Man ayı sonuna kadar udenmiyen yıllık aidatın Tc50 fazlasiyle tahsili gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • SİTE Sinemasında pOM Perşembe günü SUAREDEN itibaren E unutulmayacak aşk ve macera şaheseri Üsinemasi Krallar önde Gider KİNC,S GO FORTH.Orijinal Frank SİNATRA Tony CURTİS Natalic VVOOD İlave:A.D.S.HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • ŞOFÖR ALINACAK Satış kamyonlarında çalışacak on a?ilkokul mezunu hususî ehliyeti haiz şoför alınacaktır.İsteklilerin MİGROS TÜRK Müdürlüğüne müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A4.MALZEME MÜOÜRLÜĞÜ'NOEN 3 adet krank şaft deflekşin geyç'i teklif alma suretile dış piyasadan mubayaa edilecektir.İsteklilerin en geç 1 Nisan 1960 günü akşamına kadar teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • İSTANBUL j 7.27 Açılış ve program 7.30 Cünaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Mü-zikli sabah gezintisi 9 00 Prog-ram ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM E 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Tatlı bir gün başlıyor.Kıymetini biliniz.Dostluk,sevgi ve İyilik göreceksiniz.KOVA BURCU it [21 Ocak 19 Şubat] Bir insan hakkındaki kanaatiniz sarsılacak.Bugün çok h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • I 2 3 4 İ34 5 6 78 910 ra Bgj 5 11 6 7 AHU_ı J_B SOLDAN SAĞA:1 Bir nevi küçük boylu tüfek;İtalya'da bir nehir.2 Emekslz elde edilen kazanç;Tersi küçük nebat,3 Tersi kuru soğuk;Telâş.4 Tersi eski bir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • Nezih eğlenme Pendik Turistik YOSUN Otel Restora' e dinlenme yeri Sahil Sitesi Pavyon ı eınıinlzdedlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • BİR ÇOCUĞU KANDIRAN ARABACI MAHKÛM OLDU Çeşmerneydam'ndo parayla kandırmak suretiyle beş yasında bir çocuğa tecavüz eden 19 yaşında arabacı Niyazi Şen dün Üçüncü Aflır Ceza Mahkemesinde 8 yıl,4 ay hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • OPERANIN BİLET ÜCRETİ BELLİ OLDU 19 Mart Cumartesi gecesi saat 21 de Dram Tiyatrosu salonunda açılacak İstanbul operasının tarifeleri tasdik edilmiştir.Haftada 2 gün Perşembe ve Cumartesi geceleri ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • BELEDİYE OTOBÜSÜ BİR ÇOCUĞU EZDİ Bahaettin Sert İdaresindeki 20026 plâka sayılı Belediye Otobüsü Çamlıcadan Kadıköye gelirken Suat Usul adında 5 yasında bir çocuğa çarparak başından ağır yaralanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • ÜRKEN AT,SAHİBİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU Çatalcada Çakıl köyünden Dursun Gündoğun adında bir şahıs atını sulamak İçin çeşmeye götürürken at ürkmüş ve Dununu üstünden atmıştır.Ayağı özenglye takılı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • TEMİZ TUTULMAYAN OTELLER KAPATILACAK Eminönü mıntakasında dün kontrol edilen 33 otelden 19 unun sahibine ceza kesilmiştir.İlerde yapılacak kontrollarda temiz tutulmayan ve Beledi nizamlara riayet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • TAPU ALAN GECEKONDUCULAR YENİ İNŞÂM YAPABİLECEK Gecekondu sahipleri,tapularını aldıktan sonra,gecekondularının bulunduğu sahada İmar mevzuatına göre her türlü tasarrufta bulunabileceklerdir.Gecekondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • GÖKAY AİLESİNİN TEŞEKKÜRÜ Ailemizin büyüğü.Sevgili ve kıvmetll Babamız HACI ABDÜLKERİN GÖKAVm İrtllıali ile duçar olduğumuz derin keder ve elemimize mektup,telgraf ile ve bizzat cenazesine iştirak etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • Ehli Tevhide Kur'ânı Kerîm ve Mevlidi Şerif Ziyafeti İslâm âlemini nurlarlle şereflendiren Ramazanı Şerif münasebetiyle 17/Mart/Perşembe günü akşamı teravih namazını müteakip Cihangir Camii Şerifinde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • KD LEŞTİ ON KREM SAÇ BOYASI Bütün Renkleri!Piyasaya Arzedilecektir.Sayın müşterilerimizin müessesemize müracaat etmelerini ve kat'î siparişlerini vererek sıra numaralarını almalarım rica ederiz TURKIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • j Mahalledeki nifak cephesi Manav,kasap ve bakkala karşı züğürtler jj cephesinin hücumu)ğ Aziz dinleyiciler,Kazık gibi hakikatleri tersine çevirerek buni lan üthtezzemin karanlü;bit-ukurmu.ş gibi göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • 6 AYDIR ARANAN KAHVE KAÇAKÇISI TESLİM OLDU 8 ay evvel Balatta meydana çıkarılan milyonlarca liralık kahve kaçakçılığının elebaşısı olduğu İddia edilen Hüseyin Emiroğlu dün îstnbul Baş savcısı Sebatl Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • VEFAT Fatih camii şerifi dersiamlarından Feralz muallimi merhum Hacı Ahmet Hulusi efendinin büyük kerimesi ve Fatih camii şerifi vaizlerinden merhum Oflu Hacı Mehmet Emin efendinin gelini Hacı Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • VEFAT Dul bayan Cololyan bay Hagop Cololyan,bay ve bayan Klrkor Hovnanyan ve evlâtları sevgili e^l,babaları ve büyük babaları Kerope COLOLYA'nm uzun bir hastalıktan sonra velatını derbı teessürle bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • t,SON üç gün zarfında cami ünlerinde taallyet gösteren 26 dilenci yakalanmıştır.RIZA Yayma adında bir akıl hastası Ortaköyde deniz kenarında dolaşırken muvazenesini kaybederek denize düşmüş ve boğulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1960
  • N I SİNEMALAR J BEYOĞLU ı\ALKAZAR Tel:44 25 C2)ölüm Hücresi Amerikan İlimi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Mlchel Strogoff Curd Jurgens Renkli İng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Ağdaki Adarrı Alan Ladd İng.INCt Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • KAPALIÇARŞI Şubemiz 17 MART 1960 PERŞEMBE GÜNÜ 3 Kapalıçarşı,Bedesten Caddesi 34 numaralı binasında hizmetinize giriyor HUSUSİ KEŞİDE Umumî keşidelere iştirak hakkı Osmanlı Bankası A.Şm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Zayıflamak Sellülit'le Mücadele GUZELBAHÇE KLİNİĞİ Alman mütehassıs bayan tarafından masaj,zayıflama jimnastiği,ortopedik jimnastiği,her türlü elektrik ve su tedavileri SAUNA FİN HAMAMI Telefon:47 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • RÜYİJte FIRSAT-Yarısı peşin,yarısı 4 sene taksitle FLORYA YEŞÎL YUVA MAHALLESİNDE 19.000 20.000 21.000 23.000 25.000 32.000 33.000 35.000 36.000 37.000 38.000 LİRAYA BLOK AP&RTIMAN DAİRELERİ Mufassal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • 4.KOTADAN Sanayici tahsislerinden istifade ederek:Trikotaj Makineleri ithal etmek isteyenlere,Italyanın meşhur WAHLT makineleri ile STRADA Elektrikli Buhar Ütüleri için proforma fatura temin edilir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • r-ERİ K A I Avrupa Kravatlarından üstündür I ERİKA Şık Erkeğin Kravatıdır I Mutlaka görûnûı Tel:220213-447251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Batı Almanya Malı IBanknecht MARKA NIXERS Ev ve kantinler için meyva sıkıcı ve mutbah cihazlar muhtelif aksesuarlariyle Proforma Fatura verilmeye başlandı.Ege Elektrik Evi Galata,Okçu Musa Cad.Bankala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • [A.P.ZENCİ fil nII Amerikalı yazar John Ho\vard Birleşik Amerikada zencilere nasıl muamele edildiğini daha yakından müşahede edebilmek için renk değiştirmiş ve güney eyaletlerinde 6 hafta dolaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • ABDUtCANBAZIN MACERA* ^HAYlR.7Vk LAF ANLAMiyoftSüN Sem.çekababah» I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • iş arayanlara Büyük,Turistik bir tesis aşçıbaşı,garson,kamarot,aranıyor.Telefon:27 32 87 için komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • 2000 lira kıymetinde 12 kişilik 58 parçalı meşhur Macar HERANT lüks sofra takımları tasfiye dolayısiyle 1000 LfRA'ya satışa çıkarılmıştır.H.Angelidis ve Şki.İstiklâl Cad.299 Tel:4412 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • İL MECLİSLERİNE YENİ BİR YETKİ VERİLİYOR Maliye Vekâleti,Jl Meclislerine,bina vergilerine zam yapma yetkisi veren bir tasarı hazırladı ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâletinin hazırladığı kanun tasarısı ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Kongo'da çarpışmalar oldu,13 kişi öldü BRÜKSEL,RADYO Belçika Kongosunun Katanga bölgesinde siyasî zümreler arasındaki çarpışmalarda 13 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır.Çarpışmaların genişleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Peygamberimiz Muhammet!Mustafa S.A.S)Allah,Resulü Ekrem Efendimiz için:«Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik» buyuruyor.Bu âyet-i-kerimedeki rahmet kelimesinin tefsiri ciltler dolduracak kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • ğ STOP i I Türk kadınlığının yüz karaları CUMARTESİ günkü Milliyet-Amerikalı Yarbay Mori-i son'un muhakemesine dair hususî muhabirinden aldığı i tafsilâtta şöyle yazıyordu:ş Duruşmayı takip etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Sukarno'ya karşı yeni bir komplo CAKARTA,RADYO Cakarta radyosu dün,Endonezya Cumhurbaşkanı ile Silâhlı Kuvvetler Kumandanına karşı hazırlanmış bir komplonun meydana çıkarıldığını açıklamıştır.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Mahkûmların parasını alan gardiyan kayboldu NAZİLLİ,HUSUSÎ Cezaevi başgardiyanı Ahmet özde» mir,24 mahkûmun 7000 lirasını emanet olarak aldıktan sonra şehrimizden ayrılmış ve dönmemiştir.Gardiyanın ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • İzmir otelinde 2 kral dairesi de bulunacak İZMİR,HUSUSÎ Hâlen Türkiyenin en büyük oteli olan İzmir Otelinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.1961 senesinde hizmete açılacak olan ve Almanlar tarafından inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Bir duruşması için Menderes avukat tuttu İZMİR,HUSUSÎ D.P.den müebbeden tardedilen Şeref Balkanlı tarafından hakkında dâva açılan D.P.Lideri Menderes,duruşmada bulunmak üzere îzmlr Barosu avukatlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • İzmir'deki Tuslog'u 35 Amerikalı teftiş edecek 1ZM1K,HUSUSÎ 23-25 Mart tarihleri arasında Avrupadakl Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup 35 kişilik bir teftiş heyeti îzmirdeki Tuslog birliğini ziyaret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Kotalar hakkındaki karar dün yayınlandı ANKARA,AA.İktisadî Koordinasyon Heyeti tarafından yayınlanan bir tebliğ ile kotalara müracaat tarihinin 4 Nisan 1960 tarihine uzatıldığı ilân edilmiştir.Tebliğd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Ankara'da bir at lâğım çukuruna düştü ANKARA,HUSUSİ Cebeci Gülveren yolunda bir at dün ağız açıklığı bir metrekare olan bir lâğım çukurunun içine düşmüştür.Ağzı dar,iç tarafı geniş olan lâğım çukuruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • Kuş yüzünden mahalle halkı birbirine girdi KONYA,HUSUSÎ Şehrimiz Doğanlar mahallesinde bir kuş uçurma meselesinden kavga çıkmış,bir mahalle halkı birbirine girmiştir.Kavgada 16 kişi yaralanmış,Gülbeya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1960
  • mmm~ ^s.tl ç 4 rW| Napoli sokakları sabahları tertemiz.Ara sokaklar bile teker teker süpti-rülüyor.Gelgeldim belediyelerinin bu gayretlerine karşılık Napolililer pek ilgisiz ve savruk.Herşcyi sokağa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • İLK İŞ.SU BAVULLARI ALTASl BAKALIM-ARABA YENİ.FAZLAA6IRUK.MAKASLA R| ESKİTİR.ESASEN MALININ KIYMA tini Bilmeyen heç Bi şeyin kiy/watl Nl BİLMEZ ASLINDA.HADİ KIZ SENDE OCU,YANıMAüTUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • SIKI DuR.Bu SEF-E» AMNA y,4 XAPT/Ğ!N GİSı' VuRjP 'KACâ.»İllâ Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • HAy\tZ C£-NARSİJ-E^l' M\YETİ PiV NE YAPAYIM^ VANSOSu.0ÇM PuRO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • MiElisaefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer Mİ1.LİYFT MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • HİCRÎ SALI RUMİ 1379 Ramazan 15 MART 1376 Mart 17 19 6 0 2 VAKİ [T VASATÎ EZANÎ Güneş 6.12 11.57 Öğle 12.23 6.07 1 İkindi 15.44 9.29 Akşaın 18.16 12.00 Yatsı 19.46 1.31 10.18 İmsak 4.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesine bağlı 27 Askerlik şubesinin kaynaklarında mevcut 1939 doğumlu ve bunlarla işleme tabi artık durumlu eratla 1940 doğumun birinci c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • 11 A L a Halı Tüccarı ve ihracatçılarının nazarı dikkatine MENSUCAT FABRİKASI A.S.NADİDE EL DOKUMASI HALILARINI İmalâtçı sıfatiyle Aşağıdaki adreslerde satışa arzetmektedir.İSTANBUL:Fincancılar Rıza P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • 1 Nisan dan itibaren Her gun FRANKFURT NEVV YORK Ounyanın en asrı Jet uçaklanle A/T£ C O A/T/A/F A/TAL Şimdiye kadar olduğu gibi Her gün ALMANYA ya 4 x haftada VİYANA 3 x haftada ATİNA LUFTHANSA ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • Yarın akşamdan itibaren q] EMEK SİNEMASI'nda Harb fırtması içinde geçen zamanımızın en iddialı aşk hikâyesi KRALLAR ÖNDE GİDER KİNGS GO FORTH)Frank SİNATRA Tony CURTİS Natalie WOOD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • llll!lll;j PULCU I Hollandaya gidecek Posta Arabası H T ÂLE soğanının Türkiye'den Hollanda'ya götü-I rülüşünün 400 üncü yıldönümü münasebetiyle s 30 Mart 19G0 günü İstanbul'dan Rotterdam'a bir posta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • u PARA YE AŞK 43 Böyle bir şey yapamaz.Yapar,yapar.Arnold kendini biraz topladı:Sahi yapar mı dersin?Tabiî yapar.Buna ihtimal vermemiştim.Joe,Gil'e döndü:Galiba fazla ileri gittik Mister Devon.özür di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1960
  • Bm g mmmm uy.uk Eseri Eserinin son sayfaları,«Dünya Tarihinin Gelecekteki Safhasın başlığı altında bir takım düşüncelerdir.Bu düşüncelerden çıkan özet şudur:«Un gouvemement federal mondial» yâni:«Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • m im ıııını ılımınım ımımımımıııııuıuıııııı I ADANA'DA BİR İ TRANSFER SOHBETİ j t Başlara fi Altıncıda V'.'i-diye seslendi.Salih etendi i bu güvercin kümesine doğru E yürüyüp İçeri daldı,üç güvercin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • ı lii m 14i ı ı.11111 r ıı 111 ıı i ıı ı ıı i ı 11 n 11 ı m il m lıı illi t.ıı in ı ikii ıııııt¦ 11 ıı ı ili ut)ıti 11 ııı mı ı lamı HABERLER Baştaraft Altıncıda E FERİKÖY profesyonel takımı yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • FORD,DOOGE,CHEVROLET,MERSEDES,İngiliz DOOGE'leri ve JEEP jantlarımız satışa arzedilmiştir.TÜRKİYE MÜMESSİLİ:ŞÜKRÜ DOĞAN ¦p—Sirkeci Hamldlye Cad.23 23.Telefon:22 08 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Bernina Portatif Dikiş Makinesi Tam otomatik nakış,zikzak,İlik,düğme,nervür,gizil dikiş,kapitone,kıvırma,büzgü tertibatlı,çorap örme,için serbest kollu.İsviçre mamulâtı.Beyoğlu İstiklâl cad.Toplar pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • 20 Mayıs Keşidesi Yeni Levent Çarşısının Tam Merkezinde Üm»'.SKjr Pil"* fp M&?&l*3*:s'^l t!5 i 1*1 Kaloriferli ve BOL İRATLI un Her bfr/45.000LjroK/ymet/nüe Ayrıca 200.000 Lira Nakit Son Para Yatırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Avrupa ve Britanya'yı Ziyaret ederek İstanbul dan Haftada 3 servis Birleşik Amerikaya gitmek isterseniz,dünyanın en süratli ve en harikulade uçaklarivle seyahat ediniz.Bu suretle herhangi bir munzam b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Orijinal Ambalajlı Meşhur REMİNGT0N marka ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİ-NELERİ gelmiştir.2 tiptir.Heı voltaja uyar.Miktarı mahduttur.Yegâne satış yeri:DURMUŞ KARAGÜL Marpuççular,Rızapaşa Han 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Dünyaca tanınmış Fransız Piyano üstadı SAMSON FRANÇOJS Tek resitali 21 Mart Pazartesi 18.30 SARAY'da Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • ÇAPKIN HIRSIZ DA SEÇİMİ BEKLİYOR Buştnrofı Birincide Sanık.Üzerindeki eski elbiseleri de gazetecilere göstererek:«Bu hale sizin yimtııiizıten düştüm.Hırsı/Iık malı elbİMİrri «li -valiliğini/için,elbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • ÖNCÜ V HABERLEŞME rekorlarını farklı kırdı t Baştaraiı Birincide İçmektedir.Bu sürat planetin kendisini fezaya çıkaran roketin üçüncü katından ald ğı asıl sıiratin dörtte biri kadardır.NOT:Şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Kore' li gazeteciler Başvekil'e,Yalman için telgraf çekti t Baştarafı Birincide Telgarfta.'Bav Yalman gibi hürriyetin korkusu?müdafileri için Türkiye'yi hatırlamaya devam edeceği?denmektedir.YALMANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Arjantin'de fevkalâde hâl tekrar ilân edildi WASHİNGTON,RADYO Aıjaııtin Cumhurbaşkanı Frondizl fevkalâde hal ilân etmiştir.Yapılan açıklamada kararın asîlerin iki tedhiş hareketi üzerine alındığı bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • VEKİLLER YURT GEZİSİ YAPIYOR Baftarafı Birincide nasabetle yaptığı konuşmada.Elâzığm Mecliste DP 11 mebuslar tarafından temsil edilmemekten duydukları teessürü hissettiğini belirtmiştir.Adliye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Güreş takımı belü oldu ğ Baştarafı Altıncıda dlrde her iki,takımda da bazı değişiklikler yapılacaktır.İSMET ATLI,KADRO DIŞI BIRAKILIYOR Son dakikada bildirildiğine göre,evvelce Bulgarla güreşmiyeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • Mornsonun yargılandığı bina kordon altına alındı t Baştarajı Birincide nemasında «görgü şahidi» sıfatiyle ifade vermiştir.Morrison,alkollü olduğu yolundaki ifadeleri reddederek hâdiseden evvel evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • CHP,seçimin derhal yapılmasını istiyor t)Daştarafı Birincide İKTİSADÎ SIKINTI Tebliğde fasıl başlıkları İle bölünmüş olarak şu hususlar zikredilmektedir:J iktisadi sıkıntı:Tebliğin bu faslında iktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 HARBİYE Eşrefefendi 142.Büyük yeni bos kat,sahibi eliyle.36 45 40.FAAL vaziyette Empirme fabrikası seyahat dolayıslyle sat.22 62 21.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • İSVEÇ TRELLEBORG Marka OTO KAMYON TRAKTÖR TREYLER MOTOSİKLET BİSİKLET Lâstikleri emsallerinden her bakımdan daha üstün ve dayanıklıdır.Münhal bölgelere BAYİ'lik verilecektir.İlgililerin aşağıdaki adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1960
  • £AS AKÜMÜLATÖRLERİ RAKİPSİZDİR Fabrika:Ankara asfalt yolu Kartal 5 Çünkü Çabuk çalıştırma Fiatta ucuzluk Uzun ömür Bol ışık Yalnız t fi 3 akümülâtörîerindedir.Büro:Yenicami Vaki!işhanı 3/13-14 istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1960
  • Sürpriz,Beşiktaş'a vctfc^1 Radyosu Millî lig maçlarının 26.haftasının beklenmedik neticelerle kapanması Spor Toto uzmanları kadar şampiyonluk yolunda iddialı bulunan Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • milliyet spor-toto servisi sunar Bir deneme haftası daha!BU HAFTAKİ maçlarla başlaması beklenen SPOR TOTO'nun bir haita geriye bırakılması karşısmda bu haftayı da bir «deneme devresi* kabul ve sizlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • Türkiye Basket Birinciliğinde Kulüplere maddî Yardım yok Türkiye basketbol birinciliğine katılacak kulüpler basketbol federasyonuna müracaatle.müsabakaların çift devreli olması dolayıslyle,maddî yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • KROS TAKIMI BUGÜN GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ 20 Martta Bükreş'te yapılacak olan Balkan Kros Şampiyonasına iştirak edecek takımımız dün akşamki ekspresle istanbul'a hareket etmiştir.Takımımız bugün İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • Mahallî Ligde bu hafta yapılacak maçlar Mahallî lig maçlarına bu hafta da Cumartesi ve Pazar günleri Şeref Stadında devam edilecek ve şu karşılaşmalar yapılacaktır:19 Mart Cumartesi:13.00 Yesildirek D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • ATTALİ YARIN GELİYOR Türkiye profesyonel boks şampiyonu Garbis ile karşılaşacak olan Afrika şampiyonu Attali yarın saat 19.20 de uçakla şehrimize gelecektir.Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • Genç takım maçları bu hafta bitiyor Genç takımlar lig maçları yarın va pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecektir Haftanın programı şöyledir:16 Mart Çarşamba:Şeret Stadında:14.45:Vern K.Gümru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • [ASAF UÇARI Genç millî takım çalışmalarına devam etmektedir.Gençler yarın H.Okulu ile bir hazırlık maçı daha yapacak ve pazar günü de Bulgaristan Genç Milli takımı ile karşılaşacaklardır.Resimde genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • BEYKOZ KULÜBÜNÜN Nizamname kongresi Geçen pazar günü ekseriyet temin edilemediğinden yapılamayan Beykoz Kulübünün nizamname kongresi pazar günü saat 10 da kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • Eşref Aydın,Atletizm Ajanı oldu Mustafa Türk'ün Istifasiyle boşalan İstanbul Atletizm Ajanlığına eski 5 ve 10 bin metre Türkiye rekortmenlerinden Eşref Aydın tâyin edilmiş ve yeni ajan dün vazifesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • TOTO,ANCAK 26 Mart'ta başlıyor Gecikmeye bayiliklerin tesbit sebep teşkil etti BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,Spor Toto'mm 26 27 Mart tarihlerindeki maçlarla başlayacağını söylemiştir.Bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.03.1960
  • GÜRE* TAKIMI BELLİ OLDU BULGAR millî güreş takımı ile 19 ve 22 Mart tarihlerinde Filibe ve Adana'da yapdacak karşılaşmalara çıkacak millî takımlarımız dün yapılan seçmelerden sonra kat'î olarak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor