Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • v*.v v v~ v sv t;ELİNİ ÇABUK TUT BE HERİF!AMERİKAN FİLOSU LİMANA GİRMEK ÜZERE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • BAŞVEKİL'E DÜN ALTIN BİR MALA HEDİYE EDİLDİ İstanbul Belediye Reisi ve DP.İl Başkanı Kemal Aygün dün gece Liman Lokantasında Başvekil Adnan Menderes şerefine bir yemek vermiştir.Şehrimizdeki vekiller,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Rusya'nın Batı sınırında 100 füze üssü bulunuyor WASHîNGTON,A.P.Cumhuriyetçi Senatör Keneth Keating Rusyanın batı sınırlarında,Skandinavyadan Orta Doğuya kadar ölüm ve tahribat saçmıya muktedir 100 fü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Benzerlik başına der!AİrİH Lea Puncn« ad 1 Amerikalı teğmen Amerikalı artist Yul Brynner'e benzediği için trafiği 45 dakika aksatmıştır.Kendisini İstiklâl caddesinde gbren sinema meraklıları etrafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Tatmin edilmemiş bir kadın ruhuna ebedilestlren S GUSTAVE FUUBERT'in jaheseri J2ş[3 JJovaıuj tflitoıfoM»!ciltli 12,5 L Ücretsiz bultenimııJ â isteyiniz.Çeviren;S.TİRYAKİ06LÜ ^VXj_vİ ŞAHESER ROMANLAR s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Kruşçevin Fransa ziyareti geri kaldı Karara,Rus Başvekilinin gribe yakalanması sebep oldu.Âdenauer Amerika'da,Ben Gurion ile de görüşecek LONDRA,RADYO RUS Başvekili Kruşçev,Fransa'ya Sah günü başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • DURUM Zirve arefesinde seyahatler ve Kruşçev'in tutulduğu grip ZİRVE konferansı arefesinde Eisenhoıoer ve Kruşçev'in yap-i tıkları turneyi müteakip muhtelif devlet ve hükümet baş-S kanlartntn birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] CAUDİVCU ÇATI I lif* ratiİ1 camii müezzinleri Ramazandan İstifade ederek teberru ile ev sahibi olmak için rAHRITtn «ATILİIV teşebbüse geçmişlerdir.Bununla ilgili olarak cami kapılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Taksim Meydanı Yeni bir Şekil Alıyor Seviyesi kısmen yükseltilecek meydandaki âbide,gezinin önüne alınacak,ye-rine bir toplantı salonu yapılacak OĞUZ ONGEN TAKSİM meydanının yeniden tanzimi,prensip ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • [ÖZDEMIR GÜRSOY] IfİİCTlIIfBBI TAV CİM MC YI1 Alil Vrnl bir sek!I verilecek Taksim meydanı İçin avan proje hazırlanmıştır.Resimde,üzerin İli Udi AIVDCL IMftOlm mCTUANlde çalışmaların devam ettiği proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Forrestal'i görmek isleyenler kavga etti Davetsizlerin motorlara hücumunu Amerikan askerî polisi önleyemedi.Bir kaç kişi denize düştü LİMANIMIZDA bulunan Amerikan harb gemilerini dâvetiyesiz olarak zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • SİYASETE ZORLANAN ODALAR BİRLİĞİ UMUMÎ KÂTİBİ İSTİFA ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Odalar Birliği İdare Heyeti Umumî Kâtibi eski Ticaret Vekâleti Müsteşarı Cihat iren vazifesinden İstifa etmiştir.Umum!Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • İki yeni Vekâletin daha ihdas edilmesi muhtemel Kuruluş tetkikleri yapılan yeni vekâletler,Kalkınma ve Beden Terbiyesi işlerini tedvir edecekler ANKARA,HUSUSt Kalkınma ve Beden Terbiyesi adları altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Adanada Vali île Mebus döğüştü Vali Turhan Kapanlı ile Adana Mebusu Hamza Eroğlu arasındaki kavga stüdyomda yer meselesinden çıktı CHP.ADANA,HUSUSÎ ADANA mebusu Doçent Hamza Eroğlu ile Adana Valisi Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • Birleşik Arap hükümeti askeri ataşemizi istemiyor ANKARA,HUSUSİ Kahite'dekl Türkiye Ataşemiliterinin geri alınması için Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından Hariciyemize müracaatta bulunulduğu dün res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1960
  • PARTİLER SEÇİM HAVASI İÇİNDE DP.li ve CHP.li hatipler kaşanacaklarına kani CHP.Meclisi de seçim işini goruştu D.P.ve CHP.hatipleri dün yapılan siyasî toplantılarda,seci tne hazır olduklarını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • YARIN AKŞAMA KADAR HESAP AÇINIZ DOGUBANK'ın 1960 YILI İKRAMİYELERİNDEN BİRİ 20 MAYIS 1960 ÇEKİLİŞİNDE BİR TALİHLİYE 50000 LİRA Ve 80 TALİHLİYE 25000 LİRA TUTARINDA MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ Her 150 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • «mvımmıım mtoa&'&H MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Vetmis üç yaşındaki Türk gazetecini Ahnıed Emin Yalman,Amerikalı Pıılliam'm başvekili küçük düşürdüğü iddia edilen makalesini iktibas «uçundan on b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • Sayın Tüccarlarımızın Nazarına Sirkeci'de yeni açtığımız ardiyeye,ucuz tarife ve azami kolaylıkla mal kabul edilir.NOT:Ardiyede mal karşılık gösterenlere para verilerek kâr ortaklığı temin edilir.Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • EYÜP SULTAN HAZRETLERİ NİYAZİ AHMET BANOĞLU Hazreti Muhamnved ile akrabalığı Mihmandarlığı Ulamın ilk günlerindeki mücadeleleri Dört Halife zamanında iştirak ettiği harbler Rivayet ettiği hadîsler İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • Türk Philips T.A.Şirketi Röntgen teknik servisinde çalışmak üzere aşağıdaki şartlan havi teknisyen alınacaktır.1 Askerlikle ilgisi olmamak.2 En az sanat okulu veya muadili mezunu bulunmak Radyo Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • l!ll İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.30 I Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her teklen 8.35 Müzikli sabah j gezintisi 900 Program ve kapa-nl5-İKİNCİ PROGRAM 9.05 Casa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • OĞLAK BURCU To [22 Aralık 20 Ocak] Bugünlerde «İzden çok bahsedilecek.Tenkid közü ile bakanları düşünerek hareket ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 10 Şubat] Eski bir plândan vazgeçeceksiniz.Bugün «İzde yepy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Huy;Bir jslraat âleti.2 Bir seyyara gezegen Merkür)Bir yıkanma vasıtası.3 Gümüş:Bir rüzgâr.4 Hakkaniyet;Köpek.5 ölümlü;İnce İş İğne İle)6 Tersi su;Fazla bön.7 Eşine az rastlanan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • GARANTİ BANKASI Artan para.•Koiaylaşan iş Güvenilen istikbalp Bankanıza Güvenini fv.jy-z ^v.g^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • 5 AYLIK BİR ÇOCUĞUN CESEDİ MORGA KALKTI ölümü şüpheli görülen i aylık bir çocuğun cesedi morga kaldırılmıştır.Fener'da Eldiven sokak 15 numarada oturan Sadık Yurdakul'un 5 aylık oğlu Hüseyin bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • GEMİLERDE FARELER İÇİN KEDİ BESLENECEK Denizcilik Bankası ve armatör gemilerinde iareleri öldürmek bir mesele halini almıştır.Birçok defa temizliğe tâbi tutulan gemilerde en geç bir ay sonra nereden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • 7 KİŞİLİK balıktan Dün gece sahurda yedikleri balıktan zehirlenen 7 kişilik bir aile haatahaneye kaldırılarak tedavi altına almmıstır.Eyüpte Viranbağ 112 numarada oturan 65 yaşındaki Seyhan Bodur evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • ıımtıttııntıııttıııı ıı ARAŞTIRMA TKKNİKTE çok ileriye gitmiş olan memleketlerden dönenler anlatıyorlar.İnsanlar muazzam bir makinenin parçalan halin* gelmişler.Vida sıkıştıran,yalnız vida sıkıştırmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • VEFAT Hacı Cevher Alioglu'nun kıymetli esi,tüccardan Galatasaraylı Şadll Sadi ve Hablb AUoğlu ve Behiye ve Zuheyde Alloğlu İle Zümrüt Konkurun tevgili babalan,Doktor Nuri Konkur,Selma ve Semiha Alîoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • 3 SIEMENS Siemens Reiniger Werke AG.RÖNTGEN Elektrik Tıbbî Cihazlar DtŞ ÜN1TLER1 Serbest olarak MAQUET AMELİYAT Masaları DİŞÇİ KOLTUKLARI Siemens İşitme Cihazları Kotalardan sipariş üzerine İTHAL EDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1960
  • [SİNEMALAR İ 's.J BEYOĞLU A LK AZ AR Tel:44 25 62)Ölüm Hücresi Amerikan filmi Türkçe.ATLAS I l:4408:i5)Michel Strogoff Cuıd Juıgens Renkli İng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Ağdaki Adam Alan Ladd İng.İNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • t.3 njl Yukardaki resme bakarak lâf atılıyor zehabına kapılmayın,öylesi daha çok ama bu zat dolar karaborsacısı.Turistlerin çoğu turist olduklarını bu adamların nasıl anladıklarına şaşarlarm Oralarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • N Yuvanıza bir BUZDOLABI almanın zamanı geldi.fâ£lttiti&îLs 8 ayak Tam Ekovat SERHL BUZDOLAPLARI SATIŞA.ARZEDİLMİŞTİR Yuvanızın ihtiyacını tam olarak karşılayacak kapasite'de imâl edilen bu mükemmel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • 15 HAZİRAN UMUMÎ ÇEKİLİŞİNDE HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA Her Şube İçin Para İkramiyeleri 1 İSTANBUL Şubeleri için i ANKARA 3 rZMİR Şubesi 4 BURSA 5 MALATYA t 6 GAZİANTEP 7 ZONGUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • 'fUA Satış Yerleri* I ta bul Modern Mefru,at Lfd.Şti.İstiklâl Mefruşat Rıza Paşa Yokuşu No.83 B»»n«iı F«nko B',0Ö'U İstiklâl Caddesi Rıza Paşa Yok.86 Beyoğlu Mefruşat Emek sineması sok.Uya Öziel Rıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ LÜZUMLU BİR ESER Nâmıma gönderilen dinî eserler arasında izahlı Cep İlmihali» adlı 120 sahifeik bir kitap dikkatimi celbetti.Din,İslâm,îmân,amel,ibâdet hakkında bir MUslümanın bilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • 1111111.11ııilII!il.ıninnin.ullIMIIlllıllllilltf muinin TAKVİMDEN BİR YAPRAK Hârika çocuk POLİS tarafından suçüstü yakalanan bir yankesici kadının i henüz bir yaşındaki oğlunu yankesici olarak çekirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • Agadir'de 6 kişi daha kurtarıldı PABÎS,RADYO Agadir'de enkaz altından dün d« 6 kişi sağ olarak kurtulmuştur.3 ü kadın olan felâketzedeler 13 gün zarfında hicbirşey yememişler ancak bir az su içebilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • Araplar müşterek şirketler kuracak KAHtRE.RADYO Arap Birliği Ekonomik Konseyi arapların malı olan bir petrol borusu şirketi,bir deniz ve bir de hava yolları şirketi kurulması hakkındaki plânı tasdik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • Sun'i Peykin radyosu iki neşriyat yaptı WASHİNGTON,RADYO Cape Caneveral'dekl Amerikalı İlim adamları güneşe doğru yoluna devam eden öncü V adlı sun'i peykten çok kıymetli bilgiler aldıklarını açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • 15 günde 1435 kilometre yürüdü LONDRA.RADYO İngiltere adasının Kuzey ucundan Güney ucuna kadar tertip edilen büyük yürüyüş yarışmasını,dün 37 yaşında Yorkshire'Iı Jim Massgravo birinci olarak bitirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1960
  • CHESSMAN'ın adresini bilenlerin KIYIK Tatlı Müessesesine bildirmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri kBUNCA YÜZYILLARDA OLDUĞU Gl-Bt,BUGÜN D AH t.KAVİMLERİN S1ZLÎĞ1NDEN VE TAASSUBUNDAN FAYDALANARAK BIMBtR TÜRLÜ Sİ-YASİ VE ŞAHSÎ MAKSAT VE MENFAAT SAĞLAMAK İÇİN DÎNİ ALET VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • SANATI Ej aMHaMv SAMSON FRANÇOİS GELİYOR I ALTAN İLKİN İ lllllllllllllllllllllllUIIIIIIUIItl ir Dünyaca tanınmış Fransız piyano virtüözü SAM-Ej SON FRANÇOİS 21 Mart Pazartesi günü saat 18.30 da jE Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • Sanayii yürüten TİMKEN M'osflccel Alâmeti forHı» İMİ TIMItN IOIKI «»AtlNO COK'AM* İr on ile makaralı rulmanları İhtiyacınıza tam cevap verecek rulmanları,dünyanın her tarafında mevcut imalât imkânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • AYVALIK ZEYTINYAGLARINI TÜRKİVEDE İLK DEFA YUVARLAK £MÜV#U £ KUTULARINDA ~j Teli Ayvalık 80 hmir 34489 Teli İstanbul 32 00 12 Ankara 16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • Milliısef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yan 1 5,1 er ini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • HİCRÎ Pazartesi Rl'Mİ 1379 14 1375 li-ı.ı.l,zan MART Mart 1 16 19 6 0 ı i;A U 1 T VASATI EZANÎ j Güneş 6.1.4 11.59 Öğle 12.23 6.09 İkindi 15 44 9.29 AkşaiT 18.15 12.00 Yatsı 1945 1.30 i İmsak 4.35 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • SPOR MUHABİRLERİ ARANIYOR Çok yakında çıkacak günlük bir büyük spor gazetesine İstanbul,Anadolu ve Trakya'dan haberler verecek spor meraklısı muhabirler aranmaktadır.Taliplerin P.K.447 İstanbul adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • ir Taş Kırma Kalburlu)Makineleri Traktör Pullukları ir Süt Güğümleri ve saire İthal Mildi'.Satılmaktadır.GRİFFİN TİCARET EVİ Adres:GRİFİN H™ Balıkpazarı GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • BA^RTDl Ki SgSt KTıCll_'vT.r.r'^ Jİ/tlk.B^BiM OŞAA4N4 AMNEannemi Simetaaay,a ğo.TÜKAAfeSİNİ SOVC-CAAİ8Tİ ter—7 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • r ı r gaz Ererse Der ha.eerjc £izd/A^TtK.HAVVAhJAT 9A S IDZ.MESELSIZ.fi 0 K'InF wwl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • i.^3r "MS*.5 'mJBtı^^ AtfT MEORN HS.PS-i\JİSI İSİNİ KOLA VCA BîTl'Rî "S ı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • ALO l-ı A AO r«ı2:HıZl Bt~"-4 yA G.SCT'İR,BAKiUıRSA B.'fZ ı'Z.VAKAL^O/M 0£W\TıR.P!4/ZA\H SS-RA fZ l CÖZi-i L.UmyOfS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • Bo'_t kaa&z.'ir j Bt-tan' SiKA-vacn.SfEtcKTı'Nı,iL.hr VOZJMti"V w k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • 42 II.VERNOR DİXON Güzeller güzeli bir kadın.Kocasının ortadan kaybolması Onu şaşalafmıştı,itimat ettiği bir adam ihtiyacı vardı.ttimat etliği adam da sizsiniz.Dilini damağında saklattı:Tam zamanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1960
  • CÎCİCAN I HAD' BAKALIM,V APF£t =NİZ POÜTİ-ÖNOMDB D'tZÇ$ ON/ ACı SEV A'vVCA.BiZ DE KiNVMM NİKA- 1 DEVRİM COCü J_A^I" Mırsıız,X Vı2.MeoeM\KANUNLA EVLEM/VAEK îSTERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • PARTİLER SEÇİM t Baştarajt Birincide İLERİNİN KONUŞMASI BURDUR,AA.Nafia Vekili Tevfik İleri Burdur'da yaptığı konuşmada Türk milleti kendi iradesi ve Alladın inayeti ile' işbasına pelen demokrat iktid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • HAVASI İÇİNDE satla bütçe'ye 129 milyon lira konduğunu kaydeden vekil söyle devam ttmiştir:«İsmet İnönü,amillet kararını vermiş,iktidar düşecektir» diyor.Şu bir kısmını hülâsa ederek arzettiğim talepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • CHP.MECLİSİNİN TOPLANTISI ANKARA,HUSUSİ CHP.den bir yıl müddetle ihraç edilen Oğuz Oran ve Yaşar Keceli'nin durumları dun parti meclisinde iki saat süren münakaşalara yol açmıştır.Neticede mesele yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • Teknikerler mühendisleri itham ediyor ANKAÎtA,HUSUSİ Türk Teknikerler Cemiyeti Genel Sekreteri dun tertiplediği basın toplantısında müktesep haklarının alınmak istendiğini iddia ederek mühendisleri it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • FORRESTAL'İ GÖRMEK isteyenler kavga etti t Baştarajı Birincide bildirmesi ürerine orada bulunan davetsizler motorlara hücum etmişlerdir.Amerikan polisleri duruma hâkim olamamışlar ve Türk polisinden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • Lüks ve Konforlu Sovyet m/s «FELİX DZERJİNSKY» ile İstanbul'dan Pire,İskenderiye,Port-Said,La tak t.v o ve Beyrut.İstanbul'dan Varna.Köstence ve Odesa'ya muntazam seferler Lüzumlu bütün malûmatı almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • Taksim meydanı yeni bir şekil alıyor Bağtarajı Birincide BJt Hâien âbidenin bulunduğu k'ısım-da büyük bir toplantı salonu inşa rdılecektir.KT| Âbide,Taksim gezisinin önüne nakledilecektir.H Taksim gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • m i T TUVALET SABUNU He^ıs kokulu,krem kcpükîu ve Gliserini id ir Cılclmızı besler,korur ve güz ellestir ir İmâl yeri;İLERİ KİMYA SANAYİİ A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • Fenerbahçe fzmirspor önünde hezimete uğradı t Bağtara.fı Altıncıda gibi bir adamdı bu,ve hedefini çok duzgun bir vuruşla buldu:4-2j.Şükrü dört gol yemiş bir kaleciydi ama böyle bir müdafaanın son adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • ETIBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİNDEN Altı adet otobüs karoserisi yaptırılacaktır.Şartname ve krokiler 18.3.960 akşamına kadar bankamız satınalma servisinden temin edüebilir.13268)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Muhasebe ve Muhaberatta istihdam edilmek üzere eleman alınacaktır.Taliplerin el yazılarile yazılmış dilekçe ve referanslarile birlikte İstanbul 1252 posta kutusuna yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • GİMA T.A.Ş.TARAFINDAN Turistik Müesseseler ihtiyaçlarını Karşılamak Üzere ithalât Yapılacaktır.1 Bu mevzuda verilecek tekliflere esas olacak emtea listeleri ve spesifikasyonu GİMA T.A.Ş.Umum Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • 4.ÜNCÜ KOTADAN Sağlamlık ve evsafı ile dünyaca tanınmış ingiliz malı PHILIPS BİSİKLETLERİ Kota No:187 Tarife İstatistik 87.09-10)ve İsveç malı PRIMUS Marka KAYNAK UMBALARI Kota No:123 tarife İstatisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • NUH UN ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARISI BU AKŞAM aat:18.30 da Ankarrâ adyosunria GALATASARAY-BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE-ADALET Programı tertipleyen:Va/taA,&A£am,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK KELEPİR acele iat.2 ev,Kadıköy,İkbaliye mahalesl Uhuvvet sok.10 ve 10/1 No.lu evler 25.000 liraya 14.3960 Pızartesi günü saat 11 de Kadıköy İcra Memurluğunda satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Kadın,erkek ve çocuklara Tuhafiye.Mantfatura,Züccaclye,Hazır elbise ve kundura mevsimlik bol re rengin çeşitlerinin TAKSİTLE •atışına devam etmektedir.Kardeşler Pasaj Telefon:22 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • KLİMA TESİSATI Yaptırılacaktır MERİNOS YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİ ihtiyacı için,KLİMA TESİSATI kapak teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.Kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1960
  • "r;~r7rr L e:îtîîî*' FABRİKALARI RANDIMANLI JET HAVA TAZYİKLİ I FİKSAJ KURUTMA ve APRE MAKİNESİ î:ınılMOllTUnri «İ«î m.¦a«w^!İSİİ [iiiiliiiiiiliüfi mu s»:iHHIllii:iu.nam** 220 dereceye kadar harareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1960
  • ^¦«te&.s,1 :vî4a Mm^m w [ASAF UÇAR] Şekerhllâl kalecisi Sefer kornerden selen topu K.Ahmet'» aert şarjına rağmen romrakla uzaklaştırmaya muvaffak •luyoE-tTelefoto Milllyot:Asaf Uçar Ankara lstanbulj 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Beykoz-G,Tepe Birer puana Razı oldular SEYİRCİ:470» ki*İ HÂSILAT:14.055 lira HAKEMLER:Sabahattin LA dikil Fahri Ertoı Ene.Talay BEYKOZ:Sıtkı Aydın İsmail Hasan Ekrem Gttnay Yılma» M.Ali Sirzat Nusret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Vefa,K.Yaka'dan da bir puanla sıyrıldı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:12.750 HAKEMLER:Necdet Oralalp Hüsnü Kavasoğlu irk\Kemal Yavman irk)VEFA:Baskın Muhterem Rahmi irk)Arif Özer Nejat Sadettin Çetin Hilmi İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • KISA HABERLER GENÇ takımlar lig maçlarına dün sabah muhtelif stadlarda yapılan müsabakalar ile devam edilmiş ve Fenerbahçe Beşiktaş:0-0,Galatasaray Karagümrük:1-1,Taksim Anadolu:2-2 berabere kalmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • GALATASARAY GRUP ŞAMPİYONU OLDU HUSUSÎ Federasyon Kupası basketbol maçlarının îzmlr gurubunda Karşıyakayı 69-46 mağlûp eden Galatasaray şampiyon olmuştur.Sarı-Kırmızılılar zayıf rakipleri karsısında r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • G.Saray,Adana Karmasını da Mağlûp etli STAD:Şehir SEYİRCİ:4200 tahmini)HÂSILAT:25.000 tahmini)HAKEMLER:Burhan Yakıcı Alt Timur Kemal Buğu GALATASARAY:Turgay [Sedat Candemiı irk)Salm Mus tafa Ergun Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Fenerbahçe İzmirspor önünde hezimete uğradı 24.dakikada 2-0 galip durumda bulunan Sarı Lacivertliler,daha sonra açılan rakipleri karşısında bocalayıp dağılarak sahadan farklı bir skorla 4-2 mağlûp ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Sonunculuk mücadelesi Adalet lehine kapandı Kırmızı Beyazlılar 41.dakikada golle Altınordu'dan iki puan almaya SEYİRCİ:4700 kişi.HÂSILAT:14.055 Lira.HAKEMLER:Vahdet Destegül Halûk Özdeniz irk)İsmet Ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Mahallî Ligde,Taksim berabere,Eyüp galip Mahalli lig maçlarına dun sabah Şeref stadında yapılan müsabakalarla devam edilmiş ve günün ilk karşılaşmasında Taksim ile Beylerbeyi baştar» sona kadar zevkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • F.Bahçe Galatasaray İzmir'de karşılaşacak İZMİR,HUSUSÎ Seker Bayramında Galatasaray,Fenerbahçe,Altınordu ve Altay takımları arasında bir turnuva tertip edilmiştir.İzmir Gazeteciler Cemiyetinin ve Alta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G BMA YPKp Beşiktaş 30 23 7 56 10 53 7 T.Bahçe 28 20 4 4 69 29 44 12 G.Saray 28 17 9 2 57 17 43 13 D.Spor 30 15 9 6 43 32 39 21 G.Birliği 29 12 7 10 44 35 31 27 Ut.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • Kasımpaşa Ankara'dan 3 Puanla dönüyor SEYIRCt:22.438 HASILAT:79.780 HAKEMLER:Mustafa Oğultürk irk)Fahri Alpagut Osman Nuri Ertnr k-k)KASIMPAŞA:Hazım irk)Gazanfer irk)Fehmi Özkan Özcan Argun Fahir Rece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1960
  • ıWı.ı.ın.uiH,HM K.PAŞA:I-A.6ÜCÜ:1 BEŞiKTAŞ:0-Ş.HiLÂL:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor