Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • 4 UNCU KOTANIN SÜRESİ UZATILDI Para sıkıntısı çeken tüccarın müracaatı üzerine,4 Nisan'a kadar yapılacak talepler kabul edilecek Bâzı maddeler için otomatik tahsis usulü kaldırılacak ÖMER PAKER DÖRDÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Müşterek pazara Girişimizle ilgili Müzakere geri kaldı Müşterek Pazar.Vekiller Heyeti,Yunanistan'ın alınması için nihai müzakereye karar verdi BRÜKSEL,RADYO MÜŞTEREK Pazar'a alınmamızla ilgili müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • [ASAF UÇAR] Askerî C 47 uçağının sağ kanadının kopup 100 metre ileliye fırlamasiyle hasara uğrayan ikinci Amerikan uçağı.Ankara'da 2 nakliye uçağı yerde çarpıştı Mucize olarak ölümsüz atlatılan kazada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • [ASAF UÇAR] Gövde tarafı parçalanan Amerikan askeri uçağının uzaktan görünüşü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • BAŞBAKAN DÜN DE VEKİLLERLE KONUŞTU Başvekil Adnan Menderes,dün sabah Belediye Reisi Kemal Aygün'le birlikte imar sahalarını gezmiştir.1,5 saat devam eden bu geziden sonra Başvekil Parkotele dönerek bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • DURUM MiLLî KORUNMA KANUNUNUN İLGASI 1 YÜRÜRLÜKTEN kaldırmak üzere teşebbüse geçilen Millî Korunma Kanunu,İkinci Cihan Harbinde dünyaya gel-I misti.Harb bitip ticari alış verişler normal seyrine dönün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Yankesicinin 9 aylık çocuğu da annesine çektiğini isbat etti Sabıkalı bir yankesicinin Turan adında 9 aylık çocuğu bir polisin cebinden bir 50 liralık almaya muvaffak olmuştur.Emniyette deneme mahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • ORSİNİ,SÜREYYA İLE EVLENMEK İÇİN SAH'A MEKTUP GÖNDERMİŞ LONDRA,HUSUSÎ Bazı İngiliz gazetelerine göre Prens Orsini,İran Şahına bir mektup göndererek Süreyya ile evlenebilmesi için,hükümdardan muvafakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Askerî Şûra Toplantısı Dün sona erdi ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Askerî Şûranın beş gün devam eden toplantısı sona ermiştir.Şûra,deniz subaylarının merasimlerde bej renkli elbise yerine beyaz,beli kuşaklı,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Yalman dün hastahaneye kaldırıldı Tansiyonu yükseldiği İçin Ahmet Emin Yalman,dün saat 11.30 da Toptası Cezaevinden Haydarpaşa Numune Hastahanesine nakledilmiştir.Birinci Çahlllye servisinin 22 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • V1M jürim 1 İLHAN DEMİREL] mnry yjr TfİpClJİ Fotomuhabiri arkadaşımız Sami önemlinin babası Eşref önemli ile Bern büyük elçisi vLÎIAfcL I UHtHI Fahrettin Kerim Gökay'ın babası Hacı Abdtilkerim Gökay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Başvekil'in Parkoleldeki dairesinin balkonuna bir sarhoş girmek isiedi t Fonestal uçak gemisi peısonelinden olan içkili assubay hakkında Ameıikahlaı tahkikat açtı METİN DOGANALP FORRESTAL uçak gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Amerikalıların bir Türk şahidini tehdit ettikleri iddia olundu ANKARA.HUSUSÎ Amerikalı yarbay Morrisonun duruşmasına dün devam edilmiş ve dinlenen şahitler yarbayın aleyhinde İfade vermişlerdir.Duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Kıbrıs'ta yeni bir anlaşmazlık çıktı LEFKOŞA,RADYO Kıbrıslı liderlerle İngiltere Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı Mr.Amery arasında yapılmakta olan görüşmelerde yeni bir anlaşmazlık çıkmıştırtki taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • t' i U':İ,1 ir 1 l VU^ 1 jmfâ ı jf^ a^ 1 1 ^w 1 i 1 I i 1 1 1 L T i.I N" [1 I BAK HELE MORİÎ.BALKAN ZİRVE TOPLANTISI YAPILACAKMIŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • izmir Belediye Reisi Faruk Tunca Askerlik Şubesi İzmir Belediye Reisini arıyor Faruk-Tunca ise,«Ben askerliğimi yaptım ve durumumun tashihi için M.Müdafaa Vekâletine baş vurdum» dedi S ZMİR Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Chessman için ümir kalmadı SACRAMENTO,AJANSLAR Caryl Chessman'ın 2 Mayısta idamdan kurtulması için artık pek ümit kalmamıştır.Vali Brown dün verdiği demeçte,Ayan Meclisinin idam cezalarının kaldırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • C.H.P.Meclisi seçimin yakın olduğuna kani II Başkanlarının yayınladıkları tebliğde de D.P.niıi seçimi kaybedeceği ileri sürüldü ANKARA,HUSUSÎ P MECLİSİ üyem leri dünkü toplantıda «seçimlerin önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Sun'i peyki 'fezaya götüren Thor roketi ar/dan ayrılırken [A.P.görülmektedir.AMERİKA GÜNEŞE PEYK FIRLATTI 4 istasyonun takip ettiği 40,5 kilo ağırlıktaki «Öncü V» peyki Güneş'e ancak 5 ay sonra varaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1960
  • Öğreten iş BULAN Ücreti taksitle alan Daktilo Sekret er Kursları Yi il 1 ve Teli SİR işleri için de Türkiye'nin en ciddî teşkilâtın ve iş kabulüne başlanmıştır.kurmuş Merkez:Beyoğlu Lâleli,şubesi:Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • j|:HAFTANIN 1 FİLMLERİ iuhCcuc Ç)kjOut,MİSEL STROGOF «Michel Strogoff» Camiine Gallone'nin rejisörlüğünde çevı ılınis reııkli-Siuemaskop bir Fransız-italyan-Alman nııı,İçrek prodüksiyonu.Oynayanlar:l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış SÜPER WHlTET^ i")KOKU Diş Macunu Eczane ve Parfümöri'lerden KOLYNOS SÜPER VVHITE İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • NAKLİYECİLERE Darıca Çimento Fabrikasından,İzmite deniz yoluyla çimento naklettirilecektir.Alâkalı ve teminat verebilecek nakliyecilerin müracaatları.Telefon:44 96 26 Fermeneciler,Aker han No.6-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • Milliuefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildiğl Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • Htm!j Cumartesi RUMÎ j ı:u9 j 12 1375 Rama-ran MART Şubat 14 1 9 6 0 28 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 617 12 05 öğle 12.24 6.11 l İkindi 15.43 930 5 Aksam 38.12 12.00 Yatsı 19.42 1.30 i tm.«ftk 4 3fl 10 2f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • OĞLAK BURCU İti [22 Aralık 20 Ocak] Sizin burcunuzdakller mevsimin hava değişikliklerine karsı diğerlerinden daha mukavemetli.KOVA BURCU t f2l Ocak 19 Şubat] Bugün «tizin burcunuzdakller yeni bir I3 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • BULMACA 1 Ü345 6 78 91Ö j î x ıj J^ L JL J^ î l j 1 SOLDAN SAĞA:1 Atin,değnek atarak oynanan eski bir Türk sporu;Cüretkâr.2 Can sıkma;Yün 1 iplik eğilirken yünün tutturulduğu bir ucu çatal değ-2 nek.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU A LKAZAR Tel:44 25 62)Ölüm Hücresi Amerikan filini Türkçe.ATLAS Tel:440835)Miclıcl Strogoff Cuıd Jurgens Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 84 39)Ağdaki Adam Alan Ladd tng.İNCİ Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • ûUcuk I Televizyon BAL ARILARINI takdim ed^ Her Cumartesi 18.45 4 İSTANBUL RADYOSU Televizyon Reklâm Kırağı S.78 ŞİŞLİ 47 68 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • İ R T î H A L Şeyhületibba ve Tıbbiye Nazın merhum Kazasker Cemalettin efendi ile Sırkâtibi merhum Mustafa Nuri Paşa torunu,merhum Doktor Semai Molla Bey mahdumu,Tedrisatı Askeriye Müfettişi merhum Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • DÖRT KİŞ!BİRİNCİSİ uzun boyluydu.Yüzü pancar gibi al aidi.Sanki bütün kanı tepesine çıkmıştı.Üç kat merdivenin teneffüs cihazına yaptığı basınç solumasından belli oluyordu.Yalnız konuşmak isterim,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • UR KAYIP Dereçineli Hacı Ahmet Efendinin oğlu Akşehirde Halil Recai Özerdem'in kardeşi tüccar terzi makastar Sclâmi KUŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün evinden alınarak öğle namazı Arnavut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • VEFAT îs'afia Vekâleti DemiryolJar ve Limanlar İnşaat Reisliği Yııksek Mühendislerinden Siyamı YURTÖREN Ankarada vefat etmiş ve cenazesi 11/3/1960 günü Cuma namazını müteakib hacı bayram camisinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • TELEFON Devredilecektir '63 ile başlayan telefonumu Mecidiyeköy veya civarmda bulunan 47 ile bağlayan telefonla değiştirmek istiyorum.Arzu edenlerin P.K.504 Beyoğlu adresine »Telefon» rumuzuyla müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • AKBANK'ın 10.MART KEŞİDESİ İstanbul 2.ci NOTERİ ve müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.100.000 Lirayı Şişli Şubemizden 10846 numaralı hesap sahibi Bay ŞÜKRÜ kazanmıştır.10.000 er Lira Kazananlar Hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • saat 22.00 de İSTANBUL RAOVOSUNOA OKULLAR ARAŞ BıLGı YARIŞMASI Pıogramı Takdim Eden;ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • F.Bahçe vapuru 20 dakika iskele aradı Dün saat 10 da Kadıköy'den Fenerbahçe vapuruna binen 2500 den fazla yolcu,Köprüye ancak 10.40 da varabilmiştir.Kadıköy ile Köprü arasını 20 dakikada alan gemi,Köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI İKRAMİYE VERİYOR Denizcilik Bankası memur ve» isçileri ile müstahdemlerine bayramdan evvel verilecek ikramiyenin hazırlıklarına başlanmıştırikramiyenin miktarı hakkında henüz bir aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılıj ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8 00 Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah istekleri 8.35 Mü/ikll sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış İKİNCİ PROGRAM 9.05 P.Çaykovsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • m mmmm n twm^ î)tFU Adana yolcu gemisi Kuzey Akdeniz seferine çıkıyordu.Rıhtımı bir he-yecan dalgası sarmıştı.Yolcular ve teşyie gelenler vedalaşma sahnelerinin mümkün mertebe hüzünlü olması için gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • ç çocuk babası adam lihayet sünnet oldu ŞARKIŞLA,HUSUSÎ onus köyü-halkından üç çocuk baı Ahmet Seki adında'35 yaşında bir sünnet olmuşturç yaşında iken anne ve babasını beden Ahmet,kimsesi bulunmadıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Rusya Amerika'dan Helikopter alıyor WASHİNGTON,RADYO us hükümeti Başkan Eisenhovver'-Uısyayı ziyaretinde kullanılmak e Amerikadan 4 helikopter sipariş iru helikopterlerden biri,Kruşçev'in erika seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Macmillan bugün Paris'e geliyor LONDRA,RADYO ngiltere Başvekili MacMillan ile eşi rothy MacMillan,Fransa Cumhurkanı de Gaulle'ün davetlisi olarak martesi ve Pazar günlerini Pariste •ireceklerdir,IacMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • TÜNELİN ELEKTRİK İŞİ GERİ KALIYOR Tünelin elektrikle işler hâlâ getirilmesi işi geri kalmaktadır.Siparişin verildiği Fransız firması döviz transferi yapılmadığı için imalâta başlamamıştır.Döviz transf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Lîç Güzel Hikâye Conaıı Doyle'den Sherlock Holmes 4 duvar arasında Jr Kadının Fendi:PAZAR'ın hikâyesi •Jc Yaşanmış Hikâve Rüyama Teşekkür Edin Andre Maurois'den tavsiyeler Kadın şefkat ve umuşaklıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • HOLLANDA'YA 30 MART GÖNÜ LÂLE SOĞANI GÖTÜRMEK ÜZERE DOL-MABAHÇEDEN HAREKET EDECEK OLAN DÖRT ATLI POSTA TATARI.Lâle taşıyacak araba geliyor 400 yıl evvel Türkiye'den götürülen bir kaç lâle soğanı Holan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • KAZOVA CS U f ^fe*^ 4 ^OTiAct ^k JZ8£ m-7e/44 59 19 %^C^4^ 6,y°ğiu,istm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • İN MACERALARI rÇOkU KARlŞ I ARIŞ BİUrTm HUDUDA KADAR.7p3RÎ MS'i2|.Bunun İçin Pe £L€RİBAKA BIRAKMAMIZ KÂR I1İIII1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • T.H.Y.10 yeni yolcu uçağı sipariş etti ANKARA,HUSUSÎ Türk Hava Yolları Amerika ve Hollandada bulunan iki firmaya 10 yolcu uçağı sipariş etmiştir.Amerikan firmasına sipariş edilenler jet pervaneli F.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Kaçakçılar Muhafaza Memurunu öldürdüler BURDUR,HUSUSÎ Mustafa Türker adındaki Tekel muhafaza memuru yakaladığı kaçakçılar tarafından öldürülmüştür.KaatU kaçakçılar kaçmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Dört kişiyi öldüren kaatil yakalandı KONYA,HUSUSÎ Gaziantep'te akrabalarından 4 kimiyi öldürüp kaçan kaatil Abdullah Banaz dün cehrimizde bir otelde yakalanmıştır.Gaziantepte hasımları olduğu İçin mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Konya Teknikerleri de derslere boykot yaptı KONYA,HUSUSÎ Konya Akşam Tekniker Okulu öğrencileri boykot yaparak derslere girmemişlerdir.Muhtemel bir gösteri yürüyüşüne mâni olmak için Emniyetçe sıkı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • İPEK KADİFELİ Namaz Seccadeleri Nylon muhafazalar içinde itina ile hazırlanmış olarak sayın halkımızın takdir ve İstifadelerine arzedilmiştir.Bağlıca satış yerleri:Şerbetçi Kardeşler Tic.L.Ş.Ketencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • DAVET Kooperatifimizin 304 üyesinden 154 ünün evleri ikmal edilmiş olup 20/3/1960 pazar günü saat 10)da Bakırköy Dikilitaş Hastahane karşısı Jandarma Dikimevi İşçileri Yapı Kooperatifi inşaat mahallin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Kimya Mühendisi ve Sekreter Aranmaktadır.Askerliğini yeni bitirmiş İngilizceye aşina b'r Kimya Mühendisi ve iyi İngilizce bilen tecrübeli sekreter bayan aranmaktadır.İsteklilerin Fotoğraf ve el yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YUROUN EN SAĞLAM KETEH LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOLU.ORT.Sirkeci Asir Efendi Caddesi No.14 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Cami'Ier,ibadethaneler Mübarek Ramazan ayında camiler ve mescidler ruhani bir hususiyet arzederler.Salûtîn denilen büyük camilerde mahya kurulur.Bn mahyalar eski devirlerde kandillerle yapılırdı ve ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • yz j^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK Hes'ud baba TÜCCARDAN Eskişehirli Hacı Abdülkerim ağa 94 yaşmda olduğu halde evvelki gün «bana rücu' ediniz» hitab-ı-celiline icabet ederek Hakka kavuştu.Kimdir bu Hata Abdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • Fransız Sosyalistleri de Gaulle'e muhalif PARİS,RADYO Fransız Sosyalist Partisi bir beyanname neşrederek Cezayir meselesinin General de Gaulle'ün söylediği gibi,cblr askerî zaferle» halledllemlyeceğln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1960
  • İstanbul Ankara yolu 22 kilometre kısalıyor ANKARA,HUSUSİ İstanbul Ankara yolu 22 kilometre kısaltılmaktadır.Hazırlanan projeye göre,istanbul Ankara yolu Ankaraya 74 kilometre kala şimdiki güzergâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • Aziz Atatü rk' ün Büyük Eseri Bpn sonucun müsbet olacağından emindim.Türk milletinin varlığı İçin,IstiklAU İçin,egemenliği için her ne olursa olsun elde etmek zorunda bulunduğu esasların dünyaca tasdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • PARA VE AŞK 40 Uçarı çapkındır,Gil,odada darmadağın duran eş alarmı toplanıp vali/ine doldurdu.Gitmeye hasır olunca trma ile Danny'ye şehirde dolaşıp malûma!toplamalarını tekrarladı.Ertesi sabah görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • Müzik Dergisi ihtiyacı BÜLENT TABÇAN Bizde musiki dostu e meraklısı,konserlerin tenkidini günlük gazetelerde okur.Musikiye ait çeşitli haberleri,umumi yazıları j ine bu gibi neşriyattan ve bâzan da çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • MAKSİMDE İÇKİSİZ RAMAZAN EĞLENCELERİ Muazzam programa ilaveten ADNAN PEKAK Esir Pazarı Revusünde)ayrıca Avrupa'dan getirdiği 2 büyük yenilik Ses jıldızları resmi geçidi Halk Türküleri,Yurttan sesler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • 15 HAZİRAN UMUMÎ ÇEKİLİŞİNDE HAYAT BOYUNCA 6000 Lira SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA Her Şube İçin Paça İkramiyeleri 35000 lif* jo nnn îOnoo ıs 000 15OO0 15.000 in ooo t CEMAN 140,000 LİRALIK PARA İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • f SIEMENS SIEMENS REINIGER WERKE AG.RÖNTGEN ELEKTRİK TIBBÎ CİHAZLARI DİŞ ÜNİTLER Serbest olarak MAQUET AMELİYAT MASALARI DİŞÇİ KOLTUKLARI SİEMENS İŞİTME CİHAZLARI Kotalardan sipariş üzerine İTHAL EDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜGÜ'ııden Bankamız ihtiyacı olarak 1621 Kg.Dökme Demir Özel Kaynak Teli,Elektrodu ve pastası teklif alma suretile dış piyasadan satın alınacaktır.İsteklilerin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • İstanbul Elhamra Tiyatrosu 200.BULUNMAZ PANSİYON Tel:11 22 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • SAB.AAMZA MOTOEE BİR.İSİM Su.L.4UVU AAESGL^:DERN4 AAfc.l_E âi SÜR AT KICİt_V.Ou^nADi Bul-ACA 3iMıZ İSl^A HEPKfSİN ^VLÂK/İSıN ÇEKMELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • ALOUA mo-PZAH ADINDA SİR KıZ AfZ\VOBJM NEKD BüL-dBl'i-iEıM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1960
  • CİCİ CAN NE OeRO'ıNıZ VASîSA Ç»'ÖVlEV,'N NOf EOEVÎM. öpro,vou BASMJ SAP.AJ CAMİ!VALKitZ OfcUU i 5TgNVEVı i ON\J VAf*/VlA VIZ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Amerikalıların bir Türk şahidini tehdit ettikleri iddia olundu t Baştarafı Birincide rirerek.«çok Üzüldüklerini,kendisi için dua ettiklerini» söylemişlerdir.Hâdiseden 10 gün sonra Amerikan iîava Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Ankara'da 2 nakliye uçağı yerde çarpıştı t Baslaraj* Birincide ruş olmuştur.Amerikan uçağının yanında bulunan iki er i.se gayet hafif yaralar almışlardır.Türk vr Amerikan makamlaı ı çarpi.fma hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • AMERİKA GÜNEŞE PEYK FIRLATTI t Basta rait Birincide 30 MİLYON KİLOMETREYE NEŞRİYAT Atılışından 3 saat sonra mahrekine giren peyk,90 milyon kilometre uzaklığa neşriyat yapabilecek kudrette bir radyo is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • YENİ 4.cü İTHAL KOTASI'NDAN REMINGTON Traş Makinesi İTHAL ETMEK İSTEYENLERE d i RE MINGTÜN t S 4 üncü kotadan tahsis alarak REMINGTON Traş Makineleri ithal etmek isteyenlere Birleşik Amerika,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Muhasebe ve Mulıaberatta istihdam edilmek üzere eleman alınacaktır.Taliplerin el yazılarile yazılmış dilekçe ve referanslarile birlikte İstanbul 1252 posta kutusuna yazmaları.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız ihtiyacı için 3 adet seyyar hava kompresörü teklif alma suretiyle dış piyasadan mubayaa edilecektir.İsteklilerin en geç 12.4.1960 günü akşamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Ben SANA.Ekmek isterim!Bu yaşta bile SANA'nın nefis tadına hayran!Her gün,SANA sürülmüş ekmeğini isterf Çocuğunun sıhhatma düşkün olan annesi,ona daima SANA sürülmüş ekmek yedirir SANA'da çocuğunun ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • GİMA TAŞ.TARAFINDAN Turistik müesseseler ihtiyaçlarını karşılamak üzere ithalât yapılacakta-1 Bu mevzuda,verilecek tekliflere esas olacak emtia listeleri ve stabilizasyonu Giına T.A.Ş.Umum Müdürlüğü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesine bağlı 27 Askerlik şubesinin kaynaklarında mevcut 1939 doğumlu ve bunlarla isleme tabi artık durumlu eratla 1940 doğumun birinci c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Büyük araba S'S^^afateetoıo^U 1960 modeli AMERİKAN SANAYİİNİN HARİKASI Rambler 6 Silindir 4 Şişe benzinte-170 KmL NOT otomobilleri İSTANBUL i BEKERCAN Ticaret Ltd.Şti.Taksim Cumhuriyet caddesi 51 ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • mmı ıı i ıı ı ı ı ı ı ıww~i Ârsacılıkta Büyük inkılâp 5000 LİRALIK ARSALAR,PEŞİNATSIZ YALNIZ AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 2500 URADIR A ARSALAR MARMARAYA TAMAMEN NAZİR,TUZLA İLE GEBZE ARASI,YENİ İSTANBUL ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dış piyasadan' komple çamaşırhane tesisatı satın alınacaktır.İsteklilerin en geç 18.4.1960 günü akşamına kadar tekliflerini Müdürlüğümüz holündeki kutuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • SİTE TİYATROSU YAKINDA I Z I R MUAMMER ısiyie açılacaktır.BAŞROLDE KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLÂK KELEPİR ecele sat.2 ev,Kadıköy,Ikbaliye mahalesi Uhuvvet «ok.10 ve 10/1 No.lu evler 25.000 liraya 14.3.960 Pazartesi günü saat 11 de Kadıköy İcra Memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • 4 ÜNCÜ KOTANIN SÜRESİ UZATILDI t Bağtarafı Birincide TİCARET ATAŞELERİ ANKARA'DA TOPLANIYOR ANKABA,HUSUSİ Ticaret Vekâleti tarafından Ankaraya çagııılan Ticaret Ataşelerinin iştirakiyle önümüzdeki haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Askerlik Şubesi izmir Belediye Reisini arıyor Buştarujı Birincide »Askere çağrılmanı hususunda bir teb'igat almadım.Ancak askerliğimi yaptığıma dair gerekli vesikanın şubeye ihrazı benden istendi.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • C.K.M.P.II Başkanları Ankara'da toplanıyor ANKARA.HUSUSÎ CHP.den sonra C.K.M.P,de il balkanlarını olağanüstü bir toplantıya davet etmiştir.Bu ay içinde Ankarada toplanacak olan il başkanları bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • Başvekilin Pat kötekteki dairesinin balkonuna bir sarhoş tırmandı t Baştarafı Birincidedan geçmekte bulmuş ve yandaki balkonun Menderes'in dairesine alt olduğunu bilmeden bitişiğe atlamıştır.Burada Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • G.H.P.Meclisi seçimin yakın olduğuna kani Baştaraft Birincidedakı hizipçilik meselesinin ele alınması beklenmektedir.İL BAŞKANLARININ TEBLİĞİ 11 Balkanlarının tebliğinde üç gun suren toplantıda ı-iç p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • ORSİNİ,SÜREYYA İLE EVLENMEK İÇİN ŞAH'A MEKTUP GÖNDERMİŞ baştarafı Birincide sanız,sebeplerini izalı eder misiniz?HABER YALAN MI?Orsini'nin Şah'a mektup yazdığına dair haber Şah ve Prense yakın çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.03.1960
  • EISEMANN G.m.b.H.Stuttgart SAÇ TRAŞ Makineleri F O R F E X SAÇ KURUTMA ve MİZAMFLİ Makineleri için bilûmum ithalâtçılara proforma fatura verileceğini say m müşterilerimize bildiririz.Müracaat:Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1960
  • j!A t [SAMt ÖNEMLİ] MİTHATPASA BÖYLE OLACAK MithatPa«a staduıa llâve edilecek olan 20 bin kişilik açık tribün lnlecek sezondan iUlL-n kr M-*aat,na nisan ay»nda baslanacağ!bildirilmektedir.Böylece sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • GÜREŞTE YENİ bir ihtilaf.İsmet Allının Millî Takıma alınmasına muhalif olanlar Federasyona karşı cephe almak temayülünde ÜREŞ Federasyonu ile Ankaralı güreşçiler arasında yeni bir ihtilâf baş göstermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • Millî ligde bugünkü maçlar İSTANBUL'DA* 13.00:Beykoı Altınordu 15.00:Adalet Göztep» ANKARA'DA:13.15:K.Paşa Şekerhilâl 15.00:Beşiktaş A.Gücü İZMİR'DE:13.30:Vefa İzmirspor 15.15:F.Bahçe Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • BEŞİKTAŞ ANKARA'DA FENERBAHÇE İZMİR'DE Siyah Beyas'h ve Sarı,Lacivertli takım favori.Şehrimizde Beykoz* A.Ordu,Adalet-Göztepe karşılaşıyor MİLLÎ lig maçlarına bugün üç şehirde devam edilecektir.Haftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • Brezilya ya Millî maç teklif ettik Arap memleketlerinde turneye çıkan Dünya Şampiyonunu,anlaşma mümkün olursa 11 Mayıs'ta seyredebileceğiz ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu,Brezilya Federasyonuna Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • G;Saray Darüşşafaka voleybol maçı bu gece Voleybol liginin en mühim karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Darüşşafaka maçI bu akşam 20.30 da Spor Sarayında yapılacaktır.Hâlen şehrimizin en iyi vole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • [ASAF UÇAR] rEMPI ED UA7IDI A İIIYflD 20 n,artta Ankara'da BııİRaristaıı ULHyL.cn nH4inkHRIIUnmuıl takımı ile yapacağı karşılaşma için başkentte kampa alınmış olan genç milli takım namzetlerinin hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • Modaspor Mülkiyeyi 54-51 yendi SAHA:Kolej SEYİRCİ:1500 tahmini HAKEMLER:Tevfik Artun Cemal Çetinberg TAKIMLAR:MODASPOR:Turhan HHr)Altan Şengün irk)Ahmet Nejat Erdem Engin Metin MÜLKİYE:Orhan Uğur Ersa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • Konkurhipikler için hazırlıklara başlanıyor STANBÜL 2.Enternasyonal I Konkurhipikleri hu sene 24-25 ve 26 Eylül tarihlerinde.Mithatpaşa stadında yapılacaktır.Aynı ekiplerin iştirakiyle 1-2 ve 3 Ekim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • Federasyon,Molnar ile anlaştı FUTBOL Federasyonu,Türk futbolunu bir sisteme,bağlayabilmek maksadiyle Antrenör Molnar i kadrosuna almıştır.Fenerbahçenin sabık hocası Federasyonda bas antrenör olarak va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR MİLLİYET SPOR TOTO SER-VİSİ,salı giinündenberi »izlere SPOR TOTO hakkında,aydınlatıcı bilgi vermeğe çalışmış ve bu maksatla bâzı cetveller yayınlamış,TOTO'nun ana kaid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.03.1960
  • SPOR-TOTO'nun SATIŞ YERLERİ BELLİ OLDU Bahsi Müştereksin tatbikatının 26 Mart'a kalması muhtemel BEDEtf Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,bayiliklerin teshilinin gecikmesi yüzünden Spor Toto'nun 26 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor