Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Yeni çıktı Dünva edebiyatının şaheseri F AUST Goethe'nm bu ünlü eseri Ord.Prof.Dr.Sadi İrmak tarafından Almanca aslından dilimize çevrilmiştir.Lüks ciltli.352 sayfa renkli şömiz içinde,iki cildi bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Menderes iş Adamlarıyla Dün gece de Konuşlu Başvekil,sanayi bölgesinin Büyük ve Küçük Çekmece arasında kurulmasını tasvip etti S Ş adamları,Başvekil Adnan I Menderes'e dün gece bir kokteyl vermişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Kredi görüşmelerine katılacak B.Almanya temsilcisi dün geldi Federal Alnıanyanın Türkiyeye açacağı 250 milyon marklık kredi ile ilgili müzakerelerde bulunmak üzere Büyükelçi Lahr,dün gece saat 19 da ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • CHP II Başkanları toplantısı dün bitti Bugün çalışmalarına başlayacak olan Parti Meclisi de seçim hazırlığını görüşecek C.H.P.ANKARA,HUSUSÎ İl Başkanları toplantısı dün sona ermiştir.Üç günden beri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • fILHAN DEMÎRELİ Türkiyede ilk defa bir şehir hattı iskelesine radar ve telsiz telefon cihazı yeni Kadıköy iskelesine konacaktır.Buradaki radarın evsafı «liman içi» tabir edilen ve 1000 metre mesafeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • "m m İI"1 «AVI vrj Hükümetin tüccarla teması I Tj AŞVEKIL'in tüccar/a temactnt,seçim arijesinde bir propa-lj ganda olarak tefsir etmek mümkündür.Maksadı ne olursa m olsun zamanı iyi seçilen bu temas,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Lüks Nermln'in uzun bir müddet evvel mühürlendikten sonra ikinci Lüks Nermin'in evi ikinci defa Maliyece tedbir konan eşyayı çalan şahıslar,hırsızlıktan sonra anahtarı kapıda unutup gitmişler ÖZDEMtR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • TÜTÜN İŞÇİLERİ ZAM İSTİYORLAR İZMİK.HUSUSİ Tütün ihraç priminin artırılması üzerine tütün işçileri de ücretlerine yüzde 50-75 ^isbetinde zam talep etmektedirler.Yeni mahsul tütünü işlemek üzere bugünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • RADYO GAZETESİ MUHALEFETİN BASIN GÖRÜŞÜNE ÇATTI RADYO gazetesi dün geceki neşriyatında,basın hürriyeti üzerinde durmuş ve muhalefetin bu konudaki münakaşalarında samimi olmadığını ileri sürmüştür.Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • m Devrimizin karikatür üstadı TURHAN SELÇUK Napoli,Roma,Floransa,Venedik ve Atina'ya yaptığı seyahati nefîs çizgileri ile anlatıyor.YARIN MİLLİYETte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • 16 yaşında bir kız 17 gündenbeci kayıp 16 yaşında bir kız daha kaybolmuştur.Kasımpaşa'da Tozkopaıan'da oturan Nina adındaki kız 17 gün evvel,postahaneye mektup almak için evden çıkmış ve bir daha dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI ÖNÜNDE EMEKLİ BİR KOMİSER BEKLİYOR Denizcilik Bankasının merkez binası kapısında dünden itibaren 'komiserlikten ayrılma bir memur beklemeye başlamıştır.Bu yeni memurun vazifesi mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Kaçak tabanca imâl edenlerin arasına bir polis de karıştı Birkaç fiün evvel polis tarafından meydana çıkarılan tabanca kaçakçılığına ismi kansan bir polis memuruna işten el çektirilmiş!iv.Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • ÎLHAN DEMİRELİ KAATIL KADIN Fulya bayırında kardeşi Nuıan Pıııar'ı bıçaklayarak öldürmekten sanık Muzaffer Korur,dünkü duruşmasında eniştesi ve diğer dört şahidin ifadelerini reddetmiştir.Sanık,hakimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Japonlarla tersane anlaşması yapıldı Japonların Mannarada kuracağı Tersane İle ilgili müzakereler neticelenmiş ve anlaşma Japon heyeti ile Türk hükıinıeti temsilcisi Oğuz Gökmen tarafından İmzalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • Subay terfileri yalnız 30 Ağustos'ta olacak Çalışmalarına dün de devam eden Yüksek Askeri Şûra,Kumandanlık forslarının değişmesini kararlaştırdı ANKARA.HUSUSÎ YÜKSEK Askerî Şûra subayların sadece 30 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • I MİLLİYET] fûin'ESJ IIPAIM ADI Amerikana ¦esten daha mr'atli yaka uçaklarının planları ha/ırlanmıştır.1970 yılında 13 U Ilı UvAM-Alll hizmete jjireıeği tahmin olunan bu uçakta bugünkü tepkili uçaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • 4703 Millî Korunma suçlusu affediliyor Millî Korunmanın ilgası ve iktisadî tedbirler tasarıları da Meclis'e verildi Yeni Tasan ile Hükümete geniş yetki tanınıyor ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Korunma Kanununun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1960
  • I tLHAN demîrf.li DARÜSSAFAK A'DA Maarif Veki1' xut Benderlioğlu,dün sabah saat 9.45 de Darüşsafaka lisesine giderek ta-UMnUOyMrMIVH UH lebelerle konuşmuş yatakhane ve lâboratuvarları tetkik etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • HAFTANIN FİLMLERİ I TU4U3CUÇ O/aut,KALPAKLILAR* DAN BtR SAHNE KALPAKLILAR Nejat Saydam'ın rejisörlüğünde çevrilini] bir Birsel Film prodüksiyonu.Oynayanlar:Çulpan lllıan.Sadri Alışık,IH i l'ıaî.Nulıar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • SOVYET RUSYA m e n ş e I i 5,5 FABRİKA TONAJL ZİL MAR KANYONLARINIZ GELMİŞ ve SATIŞA BAŞLANMIŞTIR.ACELE MÜRACAAT ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.Adres s Sirkeci Uman Han No:42 Telefon:22 82 30 22 96 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • Motorsikl* t Bisiklet Skuter üstün kalite 1960 Tıodel 1 Aks tipler JAPON YAD AH Proforma verilirü N 1 V E R S A L Galata Okçu Musa Cad Bankalar Sarayı han No.7 Tel:44 42 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • n wa\w» W®®ı.v Kapara a M»SAN V)6Qfc;v.sto BÜTÜN TASARRUFLARINIZI ÎURK TİCARET BANKASI'nda îoployınıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • unu.ı.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler—8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Pıogram ve kapanış.İKİNCİ PROGRAM 9.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • Büt;7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Bir çeşit sert mermer ıPorfir)Kaba saba baston.2 Bir rneyva;Sıkıntı İle karışık t acele.3 Zengin;En çok.4 Kansızlık;Her duadan O Sonra söylenir.5 Göğüs.6 Kir;Televizyonun se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Sizi ilgilendirme?gibi gftrtinen bir meseleye birdenbire karışabilirsiniz.DİKkatll olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Uzak muhitinize karcı daha fazla İlgi gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • İSVEÇ TRELLEBORG MARKA Oto Kamyon Traktör Treyler Motosiklet Bisiklet Lâstikleri emsallerinden her bakımdan daha üstün ve dayanıklıdır.Münhal bölgelere EAYİ'lik verilecektir.İlgililerin aşağıdaki adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • ÜNİVERSİTE OLAYLARI DURUŞMASI BAŞLIYOR Üniversite bahçesinde,irticai tel'bı maksadiyle sessiz yliryüs yapan 11 i öğrenci olan 17 şahıs hakkında Savcılık dava açmıştır.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • «POSTA ARABASI» 30 MARTTA GİDİYOR 30 Mart günü posta arabası İle Hollandaya lâle soğanı gönderilecektir.PTT İdaresi ayni gün mektuplarda özel bir damga kullanacaktır.İsteyenler 30 man tarihinde lstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • KAÇAKÇILIK OLAYLARI YARIYARIYA AZALDI j Piyasada malların bollaşması ve bilhassa gemi personeline döviz verilmesinden sonra kaçakçılık olayları yar;yarıya azalmıştır.Gümrük Muhafaza Memulları 195S yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • LİMANA 20 TON DİNAMİT GELDİ Dün limanımda 20 ton dinamit lle^ 41 ton fotoğraf kâğıdı getirilmiştir.Gemilerle getirilen ithâl eşyasının arasında bunlardan başka,lâstik,traktör,kamyon,cam,kalorifer tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • İMÂN!YIKI İN BARAKA Beyazıt Eminönü yol güzergâhında dükkânları istim dal:i boş arsalar tahsis edilmiştir.Kasketçiler,Saraçlar,trikotajcılar lçin^ öniimüzdekl aydan İtibaren muvakkat I dükkânlar yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • TEŞEKKÜR Hakkın rahmetine kavuşan aziz ve muhterem zevcim "RAGIP NURETTİN EĞE nln cenaze merasimine İştirak İle «on İhtiram vazifesini ifâ etmek,çelenk göndermek lûtfunda bulunan,şahsan ziyaretleri İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • VEFAT Selanik Mevlevi Şeyhleri Ahfadından,Merhum Hattat Mustafa Edip bey Mahdumu,Maliye Müşaviri Necip Erkip kardeşi ve Duyunu umumiye hülefasmdan Mahmut bey damadı ÇANKIRI Defterdarlığından Emekli FE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • Saatlerin toptan Satış yeri:Sirkeci Nafiz Bey Han CELİL GÖKTAN Telefon 22 44 40/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • CHESSMAN'nı acn.sinl bilenlerin KIYIK Tatlı Müessesesine bildirmeleri ılea olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • fim B.J C^ fi» m.MÜDÜRİYETİ Yalnız bu akşamla 12-13 Mart geceleri ve Pazar Matine içia istanbul'da unutulmaz bir İsim bırakan Cenup Amerikanın En Büyük Şantözü ŞİLİ lii I.ISC-l.V ROS.TA SERRANO'YU Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • 1 MEVLİDİ ŞERİF Çok sevgili ve kıymetli oğlum,kardeşim Eşlin ve babamız aile büyüğümüz tavukçu Burhan Şeren'in vefatının kırkıncı gününe müsadif ll-3-%0 Cuma günü öğle namazım müteakip tophane Nüshetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • Necla ÇETINKAYA İle Elektrik Teknisyeni Ali Hayri YÜKSEL Nişanlandıklarını akraba ve dostlarına müjdelerler.İstanbul Aksaray 4-MaTt-1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU A LK AZ AR Tel:44 25 62)ölüm Hücresi Amerikan filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Michel Strogoff Curd Jurgens Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 8139)Ağdaki Adam Alan Ladd lııg.İNCİ Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1960
  • Seçim ne zaman?EÇİMLER Mayısta yapılacak mı,yapılmıfcj yacak mı?Kimi yapılacak,diyor;kimi,yapılmıya-tak.Anlatılıyor ki en yetkili kişilerin dahi her iniz pek kesin bir kararı yok.Zihinlerde bir te-ıı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • imparatorun damadı Hisanaga Shimazu,prenses Suga ile nişanlandığı zaman,prensese verilecek nisan hediyelerini,yanında annesi ve ağabeyi olduğu lalde saraya takdim etmek üzere saray teşrifat nazırını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • f MİLLİYETİ Rusların Odessa ile Akdeniz limanları arasında isletmekte oldukları en büyük yolcu gemisi:Pobeda.Bu teminin içinde bulunan bir Sovyet askerî ekibi,Türk sahillerinden geçerken,derinlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Çamura düşen ayakkabı iki mütecavizi yakalattı Alibeyköyü yolunda zengin bir fırıncıyı soyduktan sonra kaçan iki kişi çamura saplanan bir.ayakkabı yüzünden yakalanmışlardır.Boğazı sıkılmak suretiyle ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Mebusların üzerindeki tahsisat için takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ Mebusların 1958 yılı için aldıkları tahsisat ve yolluklarla ilgili olarak dün Meclis başkanlığına bir soru önergesi verilmiştir.C.H.P.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Bir D.P.Ocağına dinamit konulduğu iddia edildi İZMİR,HUSUSÎ D.P.Ocağına dinamit koyduğu ve devlet büyüklerine hakaret ettiği İddi» asiyle bir şoför hakkında takibata geçilmiştir.D.P.Eşrefpaşa İlçe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • israil Başvekili Ben Gurion Eisenhower ile görüştü WASHİNGTON,AJANSLAR İsrail Başvekili Ben Gurion dün Boston'dan VVashintona gelmiş ve hava alanında Amerikan resmi şahsiyetleri tarafından karşılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Teravih namazına giden halk ayakkabısız kaldı BURDUR,HUSUSÎ Teravih namazı için camie toplanan Kızılkaya nahiyesi halkından bir kısmı evlerine çıplak ayakla dönmek mecburiyetinde kalmışlardır.Buna seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • En Güzel Ramazan Hediyesi HAZRETİ MUHAMMEOİN HAYAT I Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTABEVİ Ankara caddesi No:74 ¦A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • İN MACERALARI ABDUUCANBATIA TA F*."3tAbUN Qu UU&MALARI ÇOKHEYEÛAMU OLUR.TAK2AM HER ŞEYİ ANLATIR.ÂBt üLCAM-BAZIM FEf/A «AJLDG OAKİI SİKİLMİŞ^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • 100 MERİNOS İPLİĞİ SATIŞINA DEVAM EDİLMEKTEDİR Müessesemiz mamulü 100 Merinos Kamgam İpliklerinin muhtelif numarada beyaz ve boyalı olarak satışına devam edilmektedir.Sayın ihtiyaç sahiplerinin biran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Ingılterede meşhur MONSANTO fabrikaları tarafından imal edilen kimyevi maddesi ile hazırlanan a TABLET m Asporal Yeni 'Ambalajlarla ı Piyasaya ârzedilmiştir.J Soğuk Algınlığı,Nezle,Grip Romatizma ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Sayın Doktorlara DUOGYNON-scherİNg Amp Perakende satış fiyatı T.L 5.10 Yeter miktarda eczanelere dağıtılmıştır.SCHERİNG A.G.BERLİN Lisansı ile BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI T.Ltd.Şti.nde imal edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • Bu akşamdan itibaren EN SES Tiyatrosunda Türk Bale Topluluğunun ve Beynelmilel Şantöz HENNY ve Elektrogltarlst VASlLAKlNtN İştirakiyle YALOVA ÇAPKINI Operet 3 Perde 3 Tablo Yazan Sahneye Koyan Müzik B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ BİR MUHAVERE GEÇEN gün odama bir okuyucum geldi,görüşmek üzere müsaade istedi.Buyurun!Dedim,yer gösterdim.Oturdu,biraz düşündü:Eskiden beri yazılarınızı okurum.Gibi iltifatlı bir gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • I Hekteblerde kumar EVVELKİ gün bir gazetede Van lisesinde talebenin kumar yüzünden birbirlerine girdikleri ve arbede esnasında yara-lananlar olduğuna dair okuduğum haber beni hayretlere E düşürdü.Tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • ııı.ııI'MiıiM.II» ıiMiıııt .L.H'llİMmU.'IJUl»»» [FOTO BASIN] İzmir'de vazifeli Amerikalılar arasında Türk yemeklerine rağbet her geçen gün biraz daha artmaktadır.Amerikalılar,bilhassa pilâv ve yalancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1960
  • hessman vazgeçtiğini ^alifomiada idam cezasının kaldınlması hakkmdaki valinin eklifini eyalet meclisi adalet komisyonu 7 ye kaışı 8 reyle leddetti SACRAMENTO,A.A.A.P.California Ayan Meclisi Komisyonu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • Bu ESNADAburaya e/e Mtuyor* dsgi'u B/'fZ DOUUZ.B/LtS B/RAKU-AAAZ AAAA BÎR.fc^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • llillfi ¦y.B)2£ QEmBEÇ I t_irc E uv\E.NİZ BÜVÜK İME İ4 ET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • i ı bugün neşredemiyoruz i Okuyucularımızdan özür dileriz.5555555555555555555555555555555 9999999999999999999999?9999999?7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • Almanca bilen,askerlik hizmetini bitirmiş,kuvvetli ve zayıf akım ELEKTRİK MÜHENDİSİ iyi |&ıtl ila almacıkur.Uluacaatı Toptan* P-K.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • ABAN» OTEJL1 25 Mart 1960 tarihinden itibaren müşterilerinin hizmetindedir.MÜDÜRİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • KİRALIK YAZIHANE ve MAĞAZALAR Galata,Eski Yolcu Salonu ile Tophane arasında,Rüıtım caddesinde asansörlü ve kaloriferli iş hanuun katlan ve mağazaları kiralıktır.Aiâkaîılarmt 4İ M M nunarab telefona mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • Nilliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fülen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • HÎCRÎ CUMA RUMÎ 1379 11 1375 Rama-zan MART Şubat 13 19 6 0 27 VAKİ [T VASATI EZANÎ i Güneş 6.19 12.08 öğle 12.Ş4 ti.13 li.ıu.iı 15.42 9.31 Aksan 18.11 12.00 Yatsı 19.41 1.30 10.29 Ima&k 440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Müessesemizin V tonluk 1 adet seyyar vinç'e ihtiyacı vardır.1)Bu iş için hazuianmış şartname ve kroki müessesemiz merkezinden veya Sirkeci 5 ei Vakıf H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.İST.LİMAN İŞLETMESİNDEN İşletmemiz kömür transportörleri için 35 tonluk hidrolik kriko ve yedek aksamm imalâtı kapalı fiat teklifi olmmak suretiyle yaptırılacaktır.Keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • Jöne s Türkiye Umum Distribütörü SAİD DORMEN ve ORT.n.Galata Mocan Han 4/9 İstanbul Tel:4410 23 Ankara:Soysal Han Tel:24644
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • İLÂN Beşiktaş Kuruçeşme,Kuruçeşme caddesinde 5 pafta lf 8 ada ve 1 parsel 87 tajlı 252 M2 deniz kenarındaki telefonlu depo mahallî arsa kiraya verileceğinden isteklilerin mahallen gördükten sonra kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • MÛSİKİ K Musikimiz ve Mevlevi âyinleri I SADEDDİN HEPER Kutbu nâyi Osman Dedenin bestelemiş olduğu dört mevievi âyininden Çarigâh ve Hicaz makamla-rındaki âyinleri evvelki yazımızda bildirmiştik.Bun-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • PARA VE AŞK {9 Telâş etmeyin,dedi.benini bu işte parmağını yok.ben sadece olup t îtoni biliyorum ve yalnız ben itiliyorum.Danıı.v başını salladı:Anladım Gil.Merak etme,ellerim temizdir.ı İlerimi kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • Azız Atatürk un BM Wmmm uyuk Eseri Her şeyi yapmaya girişebilirler.Fakat yeni Turkiyenlıı idare tarzını,politikasını,kuvvetini asla sarsamazlar.Türkiye halkının kayıtsız şartsız egemenliğine sahip old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1960
  • |||İJİfllİIİİ:iİİ| v-âurmz:BE,ıvttlA ZİHNı/V\i B'Kt v\ESEt-v ûSS.Bu 3ÛHNNY Q,SaICIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • 60' lık BİR KADIN YANARAK ÖLDÜ Dün gece sabaha karşı Beypglunda Bakızasacmda 07 numara)4 katlı bir tvtto çikan yangında fi(yaşlarındaki liaijka LarnbridLs yanarak ölmüştür.Zahaıyan Plaka v 'emâl Tek'«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • 7 C.H.P.'li Mebus İskân U.Müdürünü Başvekile şikâyet etti ANKARA.HUSUSÎ 7 C.H.P.Mebusu Başvekile bir telgraf çekerelc.Toprak ve İskân Umum Müdürü Fuat Adah'nm Mardin ve kazalarında yaptığı seyahatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • Firari mahkûm ders verirken yakalandı ANKARA.HUSUSÎ R!r hapishane firarisi,Ankara köylerinden birinde öğretmenlik yaparken yakalanmıştır.Bir müddet evvel yaralama suçundan bîr buçuk sene hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • Menderes işadamlarıyla dün gece de konuştu t Bastarajı Birinc'ıâe nl istemiştir.Menderes ise cevabında,her türlü çalışmanın memleket İçin elması gerektiğini,şahısların kıymeti olmadığını ifade etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • MİLLÎ LİG'DE BU HAFTA 12 MAÇ VAR i A2tnfc«2a VEFA İZMİR'DE ÇALIŞTI izmir hususî Dün aksam vapurla şehrimize gelen Vefa,saat 15 ten 1G.30 a kadar Alsancak stadında antrenör Galip Haktanır'ın nezaretind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • 4.ncü Kotadan REMİNGTON ELEKTRİKLİ 'Yazı makinesi ithal etmek isteyenlere REMİNGTON MARKA elektrikli Standart ve portatif yazı makineleri için Amerika,İngiltere,Fransa,İtalya.Hollanda üzerinden PROFOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BİTTİ t Baştarajı Birincide tundaki kanaatimizi hir kat daha kuvvetlendirmiştir.CHP.MECLİSİ C.H.P.Meclisi bugün toplanacaktır.Genel Başkan İnönü tarafından davet edilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • 4703 Milli Korunma suçlusu affediliyor t Baştarajı Birincide rılaealctır.Fevkalâde hal kararını meclis verecektir.HÜKÜMETE TANINAN YETKİ Tasarı ile hükümete İhtiyaç mallarına el koyma tanzim satışı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • RADYO GAZETESİ MUHALEFETİN BASIN GÖRÜSÜNE ÇATTI A Baştarafı Birincide madiğinin delili olarak OTtaya konulamaz.Radyo gazetesi münakaşaya girişenlerin basının nereye kadar hür olduğunu ve nerelerde suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • ORUCU BOZMAMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDI ŞARKIŞLA HUSUSİ Mustafa Demir.adında 70 yaşında bir İhtiyar,bir kalb krizi geçirmiştir.Orucunu bozmamak İçin doktorun verdiği İlâçları İçmeyen Mustafa krizden İt sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • Şahitler,Amerikalı Yarbayın sarhoş olduğunu söyledi AN'KARA.HUSUSÎ Amerikalı Yarbay Allan Mnrrison'un duruşmasına Amerika» Askerî Mahkemesinde dün' de devam edilmiş ve 10 şahit dinlenmiştir.Görgü şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • MECLİSE YALMAN İÇİN TAKRİR VERİLDİ AVKARA.HUSUSÎ C.H.P.Tokat Mebusu Dr.Faruk Ayan oğlu.Vatan Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin Yalman'la ilgili bir sual takrlrinlj Adliye Vekili tarafından cevaplandırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • MALATYA'DA KURTLAR ŞEHİRE KADAR İNİYOR MALATYA.HUSUSİ İki haftadır İyi giden havalar bozmuş,kar yağmasa başlamıştır.Şehirde karın yüksekliği 20 sarilimi geçmiştir.Aç kalan ormanlık bölgedeki kurtlar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • Sukarno'nun sarayını ateşe tutan termen divânı harbe veriHvor CAKARTA.RADYO Başkan Sukarno'nun saraylarını ateşe tuttuktan sonra evvelki gece Batı Cava'da âsilerle meskûn bir bölgede tevkif edilen hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • VEFAT Makbule önemli*nhı esi.Senilı Önemli ve gazetemiz foto mutu biri Sami Önemli'nin babalan Eminönü öğrenci Lokali Müdürü EŞREF ÖNEMLİ dün akşam 23.30 da ani bir rahatsızlığı müteakip vefat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • 9 tat oa Sah i'LZr ifeınckHezitıltzda A MUTBAK JR** yağını aranınız lı ı m ıı m 3999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • YÜKSEK KALİTE GARANTİM UCUZ FİYAT 0 T£Dİ YATTA KOlttUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • NİŞKOZ DEKSTRİNİ en kuvVetli-en hesaplı YAPIŞTIRICIDIR Telefon 22 78 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • Batı Almanya Malı BAUKMECHT Marka H1IXERS Ev ve kantinler için meyva sıkıcı ve mutbah cihazlar muhtelif aksesuarlarıyle Pıoforma fatura verilmeye başlandı.EGE ELEKTRİK EVİ Galata Okçu Musa Cad.Bankala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • İşyerlerindeki memurlar da işçi sayılacak ANKARA.HUSUSÎ Sendikalar Kanununu değiştiren tasarı yakında Meclise sevkedilecektlr.Bu hususla Çalışma Vekâletinde kurulan komisyon eski kanunun 20 maddesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • MMMM 4 üncü kotadan ithalât yapmak isteyen ithalâtçı ve Sanayicilere PROFORMA verilir Ayrıca Kendi ithalatımızdan de sipariş kabul edilmektedir ŞANZUMANLI ELEKTROMOTORLAR 1/50-30 HP-0,25-600 Devir EBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • İSTANBUL AMERİKAN KIZ KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS FONU PİYANGOSU 10 Mart 1960 günü Koç Ticaret Beyoğlu Şubesinde Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaralar:1 General Electric Bujz dolabı 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TEŞVİKİYE ve Besiktaşta acele sat.Ucu2 Katlar.15-20-30-35.000,48 63 56.ARNAVL'TKüYDE kârgir 3 katla 9 odalı ayrıca ilııaza elverişli 120 meıre arsalı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • KIBRIS MÜZAKERELERİNDE GELİŞMELER KAYDEDİLDİ i Şiddetli yağmurlar adanın muhtelif yerlerinde su,baskınlarına sebep oldu.Helikopterler mahsur kalan bir çok kimseyi kurtardı LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1960
  • BİRTAŞ BİRLEŞİK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.SALIPAZARI HAN KAT 7 TOPHANE,İSTANBUL TEL.44 47 15 ADANA MERSİN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ ADANA MAĞAZASI:ABİDİNPAŞA CAD.SANTRAL PALAS ALTI-TEL 3530 CHEVROLET TAKP/MEPtR M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR Toto D SPOR TOTO oynayabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak lazımdır.HBlr gahıı yalnız bir kuponla TOTO'ya katılabilir.Bir kuponda 10 ayrı ihtimal yazmak yani o kupond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • ÜÇ TÜHK HAKEMİ DÜN İTALYA'YA GİTTİ Üç beynelmilel Türk hakemi Sulhl Garan,Faruk Tâlu ve Semih Zoroğlu dün açakla Pazar günü yapılacak olan ttalya İspanya B millî maçını idare etmek üzere İtalyaya gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Balkan kros birinciliğine iştirak edecek millî takımlarımız belli oldu 20 Martta Bükreş'te yapılacak Balkan Kros Şampiyonasına İştirak edecek kız ve erkek millî atletizm takımlarımız belli olmuştur.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Attali 16 Marfta şehrimize geliyor 18 mart cuma günü Garbts Zakaryan ile karşılaşacak olan Kuzey Afrika şampiyonu Yahudi asıllı Charles Attali 16 martta şehrimize gelecektir.Attali 1959 yılı başından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Güreşçileri çalıştıracak antrenör bulunamıyor ANKARA,HUSUSÎ Millî takım güreş kampına İştirak etmek üzere şehrimizde toplanmış olan güreşçiler kendilerini çalıştıracak bir antrenör bulunmadığından hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • milli ligde bu 12 maç var CUMARTESİ,pazar günü İzmir'de Karşıyaka ve İzmirspor takımlariyle millî lig deplasman maçlarını yapacak olan Fenerbahçe dün sabah kendi stadında antrenör Szekelly'nin idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Semt Stadları Kuruluyor Mithatpaşa stadının genişletilmesi Mart sonuna kalıyor MAARİF Vekili Atıf Benderlioğlu Mithatpaşa stadının genişletilmesi işiyle ilgili olarak dün sahalı Beden Terbiyesi Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • G.Saray 10 günlük seyahate başlıyor Galatasaray futbol takımı bugün saat 13 de 10 gün sürecek olan bir seyahate çıkacaktır.Sarı-Kırmızılılar yarın ve öbür gün Adanada İki karşılaşma yapacak.Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • İSTANBUL VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BU HAFTA SONA ERİYOR İstanbul voleybol şampiyonası bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak müsabakalarla sona erecektir.Haftanın en mühim karşılaşması Cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Güreş idarecileri arasında ihtilâf ANKARA,HUSUSÎ Serbest güreş takımımızı Olimpiyatlara hazırlamak üzere vazifelendirilen hazırlık komitesi ile Federasyon arasında İhtilaf çıkmıştır.Seyfl Cenap Berkso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • M.SPOR MÜLKİYE FİNALİ OYNUYOR ANKARA,HUSUSÎ Federasyon kupası Ankara gurubu basketbol maçlarına dün akşam devam edilmiştir.Yapılan müsabakalarda Mülkiye Erciyaşı 102-44,Modaspor da Petrolsporu 75-17 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • Spor Toto,bayiliklerin Kuruluşunu bekliy Üç şehirde başbayiliği alan Emlâk Kredi Bankanı ile mukavele imzalandı* Arkan "ha%ırı%„ dedi BÜTÜN hazırlıkları tamam-lanan Spor-Toto en geç ihtimalle 26-27 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • »wef.[ASAF UÇAR)Genç milli takını namzetleri diln Ankara'da Necdet Erdem'in nezaretinde yaptıkları antrenmandan bir görünüş.Genç Millî maçının 10 Nisan'a tehirini istedik Bulgar Federasyonuna dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1960
  • CISM'den ordu maçları final tarihini sorduk Fransa,italya ve Belçika'nın katılacağı maçlar için Ordu Takımımız Nisan'da kampa girecek ORDU Beden Terbiyesi Müdürlüğü grup başı olarak CİSM'e çektiği tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor