Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Gazete fotoğrafçılarınla Amerikalı yarbayın danışmasının yapıldığı salonda resim çekmelerine 11 eri çiönlyen ve bunlardan birinin ölümüne sebeb olan mani olunmuşta*.Kapıda vajdfelt bur Amerikalı fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • DURUM CHP'nin TOPLANTISI 1 SEÇİMLERİN yakında yapılacağı kanaatinde olan CJî.P.Genel merkezi,teşkilâtın bütün ti Başkanlarını Ankara'da top-f lamtş bulunuyor.Toplantıdan maksat,DJ*.iktidarının Ani ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • İzmit'te inşa edilecek Rafinerinin ihalesi yapıldı LONDRA,Hususî Muhabirimiz S A F D E R YILMAZDAN Financial Times gazetesi bir grubunun Türk Petrol şirketleri 0» İzmit'te kuracağı rafineri tesislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Zeki Müren'e hakaret için radyodan telefon edildiği fesbit edildi İstanbul radyosundan ve bazı tanınmış çahıslann evlerinden Zeki Müren'e telefon edilerek hakarette bulunulduğu Savcılık tarafından tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • ELIZABETH TAYLOR'UN SOL BACAĞI KIRILDI NEW YORK,A.P.Sinema yıldızı Ellzabcth Taylor'un •ol bacağı kırılmıştır.Kaza Phlladelphia'da aktrisin kayınvaldeslnln evinde vukubulmuçtur.Kırık,ayak bileği ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • BAKIRA 20 ZAM YAPILDI Türkiye dahilinde Etibank vasıtasıyla ¦atılan bakırın kilosuna İSO kuru?zam yapılmıştır.Bakır fiyatlarında İndirim yapılmasının beklendiği bu pimlerde tatbik mevkiine konulan 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • IMtLLİYETJ Kan izleri yakalattı tkl gece önce Be antta bir konfeksiyon mağazasını soyan Ömer Yılmaz kan izleri yüzünden yakalanmıştır.Soyulan mağazanın kasasında ela geçen kan pıhtılarıyla Ömer Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Tersane kurulması işi tahakkuk safhasında Ulaştırma Vekili Şem'i Ergin,Japon Hitachi gemi İnşa firması temsilcileri ile 8 saat süren toplantıda «tersanenin müştereken kurulması işinin tahakkuk safhası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • TOPTAŞI MAHKÛMLARI YALMANIN ELİNİ ÖPTÜ İnönü teessür telgrafında «Siyasi hayatta bulunan bir vatandaş olarak mahcubiyet duyuyorum» dedi VATAN gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman dün,cezaevine girmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • [MİLLİYET)fi İYİ II ECVACI RATITII III GönUIlu Hemşireler Cemiyeti Genel Ullim EŞ UMUIIILUI Merkez Hey'eti dün şehrimizdeki Kreşleri ziyaret ederek,küçUk çocuklara çeşitli yiyecek ve giyim eşyası yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • KIBRIS'TA İSSİZLER NÜMAYİŞ YAPTILAR LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs müzakereleri bugün Türkiye ve Yunanistan Hükümet temsilcilerinin iştirakile yapılacaktır,ingiliz Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı Amery ve Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • C.H.P.nin deri dinleme toplantıları başladı C.H.P.mebuslarından Fethî Çelikbaj ve İsmail înan Kadıköy'de,Bülent Ecevit ise Yalova'da vatandaşın dert ve dileklerini dinlemiştir.Çellkbaş,Kadıköy'de yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Borıteo'ya paraşütle avcı kediler atılacak KUCKİNG,AA.Kuzey Borneo'nun fare istilâsına uğramış bölgelerine paraşütle kedi atılacaktır.Fareler tarafından harap edilen pirinç tarlaları üzerine atılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Yunanistan'da bir kızıl gazeteci mahkûm oldu ATİNA,A.A Komünist Yunan gazetecisi Manolis Glezos,«resmi makamları tahkir» suçundan 7 ay hapse mahkûm olmuştur.Mahkeme Glezos'a hapiste geçireceği her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • YA HERRU.llım»m.iK)ı w« wiiıul vmmm r—fr YA MERRU!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • AÇIKLAMA BEKLENİYOR 1A.P.Pakistan'ı ziyareti esnasında hamile olduğu iddia edilen tran kraliçesi Melike Farah ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi geçen Cuma günü Şatrülarab sahilindeki J^urramsah limanını zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Rus bilginlerine göre Dünya 4,5 milyar yaşında MOSKOVA.AJ».Sovyet ilim adamlar/bâ?7 Ballık memleketlerinde,kayalar üzerinde yaptıkları tetkiklerden dünyanın 4,5 milyar yağında olduğu kanaatine varmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • TAPU İHTİLÂFLARINI ÖNLEMEK İÇİN YENİ BİR TASARI HAZIRLANDI ANKARA,ORHAN" TOKATLİ bildiriyor Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan «Yeni Tapulama Kanunu tasarısı» Devlet Vekâletinden Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Menderes Vekillerle Goruşlu D.P.ti tdare Kurulu Ağaoğlu ve Kalafat'm iştirakiyle fevkalâde bir toplantı yaptı Başvekil Adnan Menderes dün Park oteldeki özel dairesinde Vekillerle bir toplantı yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • UBAYLARA NAKDİ MÜKAFAT VERILE6İLEC Şûra,bu husustaki tasarıyı kabul etti.Uçucu subayların emekliliği de 20 yıla iniyor ANKARA,HUSUSÎ SUBAYLARA nakdî ve manevî mükâfat verilecektir.Yüksek Askerî Şûra b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • Oran ve Keçeli'nin ihracını bâzı C.H.P.liier protesto ediyorlar 1 Oğuz Oran ve Yaşar Keçelinin bir yıl için partiden İhraç edilmesi İstanbul teşkilâtında protestolara sebeb olmuştur.Halen 19 teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • C.H.P.II Ankara' İnönü,II Başkanlarından seçimlere aylarda yapılacakmış gibi,hazır olmalarını istedi ANKARA,HUSUSİ J NÖNÜ dün,Genel Merkezde I toplantılarına başlayan 65 C.H.P.İl Başkanına Seçimler ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1960
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor-Trafik-Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Beyoğlu,Ağacamil yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • rr^\j^gı wmmmu^.mmmmmvıımummm lis.i loA İL vah Dr.Halûk CİLLOV ALTILAR ve YEDİLER i «Müşterek Pazarı)İle «Serbest Mübadele Bölgesi» diye adlandırılan İki mühim iktisadî teşekkülün,birbirinden mühim fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • ÖMER RIZA DOĞRUL TANBI BUYRUĞU KUR'AN-I KERİM'İN TERCÜME VE TEFSİRİ Arapça metni,hakiki Hafız Osman hattı ve Arap yazısiyle her sayfaya ilâve edilmiştir.Tercümesi,kaim,tefsiri ince harflerle tabediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • kaliteleri mevcuL DÜNYANIN EN SAF MÜREKKEBİDİR ber marka dolmakalemin daha İyi yazmasını m SKRİP çabuk yazar ve derhal kurur SKRİP V muhtelif renkte bütün kırtasiyecilerde bulum eaMar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • KİM »90 SAYISINDA YAĞMA HASANIN BÖREĞİ Stripı-tease'li Utar C.H.P.SEÇİM İSTİYOR cı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • 'Millinin İstanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler—8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 i Sabah istekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program va kapanış.İKtNCI PROGRAM I 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Eğer son günlerde bir rahatsızlık hissettinizse bugün geçecek.His meselelerinizde aydınlık var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Çabucak ümit ve heyecanlara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 4 1 8 v 9 SOLDAN SAĞA:1 Düzgün dokunaklı söz söyleme.2 Becerikli elinden is gelir;Her türlü müdafaa ve taarruz vasıtası.3 Mal veya mülkü,satılmamak şartıyle bir hayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • Bu hafta Orta tablo:200 sene evvel Sultanahmet camiinde bir mevlût gravür)Prenses Margaret'in nişanına ait son resimler Farah Diba'nın Pakistanda çekilmiş son resimleri Şevket Rado'nun aile sohbeti:Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • 300'denk inşaat yıl Belediye Encümeni yıl basından bu' yana muhtelif semtlerdeki 352 gecekondu kaçak inşaat vs ruhsata aykırı kıtaatın yıktırılmasına karar Ancak,bu yıktırma kararları kadar formalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • MADEN KREDİ BANKASI A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN:Bankamız kurucularından ve İdare Meclisimiz Reisi değerli mesai arkadaşımız KEMAL HULUSİ ONURAD'ın vefat ettiğini teessürle bildiririz.Cenazesi 9 Mart 1960 Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • DEMIRBANK s» ERENKOYÜN en mutena,ue rinde i ARSA ^osıeyeri bedeli olan 25.000-UalabiIir Para ifercmûyefert DEMİRBANK 23 şubestyfe emr'mizdeair ¦San para uaimnt tarihi 31MAR.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • ve VİCTORİA Fabrikalarm Umumî Vekili bulunduğumuzdan motorlu bisiklet ve bisiklet ithâl etmek arzusunda olan ithalâtçı firmalara proforma fatura veriyoruz.Adres:Kari İnderau Park Otel Oda No.38 Müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOI-L.ORT.'Sirkeci Aşrr Efendi Caddesi No.14 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • SEMAHAT ERENYOL İle Çapta İn A.P.LEWİSH,Ünlted States Air Forc« Evlendiler İstanbul 7/3/1960 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • n* SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU ALKAZAIt Tel:44 25 62)ölüm Hücresi Amerikan filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Michel Strogoff Curd Jourgens Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 84 39)Yine Güneş Doğacak Ava Gardner Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • MEVLİD Kıymetli esim,«evgili babamız BAHRÎ PULATın vefatının ikinci «ene-I devriyesine rastlıyân 10 Mart Perşembe günü,Şişli Camiinde ikindi namazını müteakip okunacak Mevlld-1 Nebevi ve Hatm-i Şerife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • İSTANBUL REKLÂM AktüalHe Vmağalin um t *vi s\lstanbulun en büyük ve en modern 10 sinemasında birden,her hafta devamlı olarak gösterdiği Aktüalite Magazin filmlerinin 7.sini bugün matinelerden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • l.Ü.T.B.nin İki yıldanberl yapılmıyan kongresinin biran evvel toplanması İçin son günlerde tekrar bir faaliyet başlamıştır.Bir heyet bugün Birlik Başkanı Samet Güldoğan'ı ziyaret ederek,kongrenin yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1960
  • gj ııı miMiııınınHinııuııtıııtfimııın ıııını ııııımıııl Ahmet Emin de girdi E İTİ EVFİK Fikret,oğluna hitaben yazdığı ünlü Hayat şiirimle,bir insanın cemiyetin gayyasına,ister istemez nasıl gömüldüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • Endonezya Meçlisi dün feshedildi CAKARTA,AA.Endonezya Parlamentosu dün aktettlği son gürültülü celsede,Başkan Sııkarno'nun 5 Martta İlân ettiği Parlamentoyu fesih kararını İsteksiz olarak kabul etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • MİLLİYET GAZETESİNE G AZETENİZİN 20 ŞUBAT 1960 TARİH 3515 SAYILI NÜShasında şahsımla ilgili haber tamamen asılsızdır.Henüz sübut bulmamış bir suçun maznunu sıfatiyle muhakeme edilmekteyim.Evvelâ Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • İN MACERALARI mmmm sa eeyt ı,Abduicah J BAZI TANU^NUSıf4?1ç»takQuu.u.MESAKKMİ4 TAN «ûnBA a&Döuah-BAZI SORDU Ğü ALTiKCİ GAUlS VEfciMİrARÎR.fÛEPL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • Şubat ayı içinde 13 kaçakçı öldürüldü GAZİANTEP,HUSUSÎ Şubat ayı içinde hudut bölgemiz'de kaçakçılarla muhafız kuvvetleri arasında 87 silâhlı çatışma olmuş,13 kaçakçı öldürülmüştür.Bunlardan dokuzunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • Hırsız talebelerin parmak izi alındı ANKARA,HUSUSİ Dördü kurtuluş lisesinde,biri de sanat okulunda okuyan beş kişilik hırsıı çetesi mensuplarının dün parmak izleri alınmıştır.Yaşları 18 İle 19 arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • Bir Hintli Mebusa göre Çin,atom patlatacak YENÎ DELHİ,A.A.RADYO Hintli bir mebus dün Parlâmentoda,Kızıl Çin'in 28 Martta bir atom denemesi yapacağını söylemiştir.Kongre partisine mensup Dr.Ragu-1 vira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ ZEKÂT HAKKINDA Bir dostum bana sordu:îslâmın farzları içinde en ihmal edileni zekât değil midir?Sureta öyledir!Dedim.Yine sordu:Neden sureta diyorsun?Çünkü zahirde ihmal edilmiş zan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • TAKVİMDE BİR YAPRÂ a Ta Stl/i Geçmiş olsnn TÜRK matbuatmm emektarlarından Ahmet Emin Yalman,onbeş buçuk aylık mahkûmiyetini ödemek üzere evvelki gün Üsküdar Cezaevine girdi,geçmiş olsun,Allah vücudüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • Turistleri gümrükte Maliye Memurları kontrol edecek ANKARA,HUSUSÎ Mühim Gümrük giriş kapılarında bundan böyle turistleri gümrük muayene memurları yerine Maliye Memurları kontrol edecektir.Maliye Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • ilk adımı Prenses attı Pimlico sokağındaki genç fotoğrafçıyı iyi tanıyanlar onun Margaret'e evlenme teklif edecek cesareti yoktur,diyorlar OPERA binasının sahne kapısı şiddetle açıldı.Sakin Viyanalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • GARANTİ BANKASI w Büyük ikramiyesini kazanmaya namzet kimselerden:fc Ahmet beyin hesabı?GARANTİ BANKASI'nda Gülden hanımın hesabı o da yzb.Metin beyin hesabı tabiî GARANTİ BANKASI'nda GARANTİ BANKASI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1960
  • TÜRKİYE BANKASI 7 Mart Çekilişi TALİHLİLERİ:ANKARADA,JKAVAKLIDEREDEKİ 6 Daireli Apartmanın Tamamını KAZANAN:HILDA GİZ Beyoğlu)Apartman Da iresi kazananlar 1)Osman Balcı Cebeci)2)Mustafa Zehir Yenimaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • Sshibl:ERCÜMENT KARACAN Yarı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • HîCRÎ 1379 Itamaznn 11 Çarşamba 9 MART 19 6 0 Güneş öğle İkindi Ak^am Yat İmsak 6.22 12.25 15.41 18.09 19.38 İ 14 RUMİ 1375 Şubat i 25 VAKİT VASATİ EZANÎ 12.13 6.16 9.31 12.00 1.30 10.35 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • ELEMM ARAMIYOR The Shell Company of Turkey Limited'in Personel Dairesinde ihdas edilecek şeflik seviyesindeki yeni bir vazifede istihdam edilmek üzere bir eleman alınacaktır.Taliplerin:a)35 yaşından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • İLÂN Bankamız Hissedarları Umumî Heyeti aşağıdaki ruznamede yazılı işleri görüşerek karara bağlamak üzere,âdi surette 25 Mart 1960 Cuma günü saat 15.30 da İstanbulda,Tepebaşmda,Bankamız Umum Müdürlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • ll!l!l!illlMIIİ!IIIUl!Köpek Balıkları X)SITKI ünf.R I «IIIIHIIIIM111111111111111111 KÖPEK BALIKLARININ İKTİSADÎ KIYMETİ:1 Köpek balıklarının eti yenir.Yalnız Türkler.Araplar ve Museviler etine iltifat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri Hakikatte de,her ne sebep ve suretle olursa olsun,Vahdettin gibi hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlûkun,bir milletin en yüksek mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • Dudaklaıındakl brllihellisiz gülümseme kayboldu,nefesini tuttu,şaşkın bir bal aldı,hayvani bir korkuyla vücudu takallüs etti.katılaştı:Hayır.Olmaz.ılbe mırıldandı Kaçıp saklanacak bir yer arar gibi et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • SOVYET RUSYA m e n ş e 1 i 5,5 FABRİKA TONAJLI KANYONLARINIZ GELMİŞ ve SATIŞA BAŞLANMIŞTIR.A li m MÜRACAAT ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.Adres:Sirkeci Liman Han No:42 Telefon:22 82 30 22 96 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • h» nl kj H Halı tüccarı ve ihracatçılarının nazarı dikkatine MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Nadide El Dokuması Halılarını İMALATÇI S1FATİYLE Aşağıdaki adreslerde satışa arzetnıektedir.İSTANBUL:Fincancılar Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • cpf SOVı AVJUAM 57 tp-A.*panl a«la,v ABANIR Mı?7 eC^^lŞ'A^M/g» v ^M Kw NASn.V4RDM« «DERMİŞ,Oft 19.Mi?T KUtAN AYlOSUJAVl!İT06LU İT».ÖMÛNB BAKSAK' ARABACIN CAMüR-UJ&ÜMU EZDİN L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • SAHNE AŞKLAR* LEPNAgD STAR» P4NA KAMI Bu KAOAI* SA-MİMİ OLUŞuNı AMLAVAMADIM O^TVM .OLMA.*AAt_ÛAA?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • SADECE Ht'Z,veıjoe kend.'sume BA 9Ev«iı.l BuuuvOKaauŞ.SMâP HE.*f K.İT=Bu R4-E^Vı GEAAı.DEN mş VEV.A OSCdDa Ola.vuİZ.B^ış.VE^L-ERDE T ME;OluR.ne OlAVAZ.BEN.Bu DEPTEElN BıR ASAt-iSÖ SNLAP İLE Bîl^ ARJcA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • josi saünas,HAfZ'KA Bit AKSAM—"AYVANLA/Z/TOPLAMA' YA LÜZUM YOk—f Bu ESNADA S/C SİLAH SESİ i sessizww _
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1960
  • SıÇ.AV SONKA ÇOlÇ S- oK XAV N VAl.DE.«3 TA\BS=A/ESAK ETME ANNE ANNE".BABAM SAATı BİK SAAT J^C 'uS^ H ALOi.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • C.H.P.Siler Meclise 6 sözlü soru daha verdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.milletvekilleri üün Meclise 6 «özlü soru daha vermişlerdir.C.H.P,mebusları bu sorulardan dördünün Ticaret Vekili,birini iskân ve İmar Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Bir Amerikan gemisi 4 Rus askerini kurtardı WASHİNGTON,A.P.Bir Amerikan uçak gemisi Pasifikte 19 günden beri akıntılara sürüklenen bir ufak çıkarma gemisinden 4 Rus as-rini kurtarmıştır.Askerler açlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • TOPTAŞI MAHKÛMLARI YALMANIN ELİNİ ÖPTÜ t Baştarafı Birincide büyümesinden muzdarip oluşu kendisinin hastahaneye kaldırılması için yeler bir sebeb olarak görülmektedir.Ancak,mahkûm başyazarın hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • 11 eri ezen Amerikalı Yarbay dün yargılandı t Baştarajı Birincide namusu üzerine yemin etmiştir.Çavuş Hüseyin Baş,ifade vermek üzere yerini alırken müdahil avukat itirazda bulunmuş ve «kazû mahallini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • E R İ K A—i Avrupa Kravatlarından üstündOr ERİKA Şık Erkeğin Kravatıdır Mutlaka görünüz Tel 22021 3-447251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • TAHSİS DEVREDİLECEKTİR İsviçre'den 12.349 dolar saat tahsisini devren almak istiyenlerin,acele Sirkeci,Büyük Postane karşısı Muhzirbaşı sokak Merkez Han kat 1 de VALON 1001 ÇEŞİT MÜESSESESİ'ne müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden MEMUR ALINACAK Tapu Kadastro ve umumiyetle Emlâk Tescil tşlerlnde çalıştırılmak üzere bu işlerden anlar ve ücreti E'cetveHnden ödenmek kaydile müstahdem alınacaktıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • İTHALÂT ve İHRACATÇILARA GÜMRÜK NAKLİYAT VE YÜKLEME İşlerinizi seri ve emniyetle vaptıiTnak için HAK NAKLİYAT'a bir telefon kâfidir.Telefon:44 81 86 Galata Mumhane caddesi Nuri Selçuk Han No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • RESSAM BAYAN ARANIYOR Aşağıdaki telefon numaralarına ilgililerin saat 20 ile 21 arası müracaat etmeleri rica olunur.Tel:48,55 63 48 04 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • İthal Malı KALIN SAÇLAR 5 m/m den 30 m/m ye kadar Müracaat:Galata Tersane cad.Alaca Han Kat 2 No.5-6 12540)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • MOTORSİKLET BİSİKLET SUKUTER 1960 Model Lüks tipler en üstün kalite JAPONYADAN Proforma verilir.Ünivcrsal;Galata,Okçumusa cad.Bankalar Sarayı 7 Telefon:44 42 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN:1 Uçak Servisi Anonim Şirketi Umumî Heyet adî toplantısı Türk Ticaret Kanununun 364 üncü maddesine tevfikan 25 Mart 1960 Cuma günü saat 14 de Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • AMERİKAN-ALMAN 1960 AMERİKAN FORD FALCON 1960 ALMAN FORD TAUNUS 17 m.1960 AMERİKAN FORD FAIRLANE 500 Güney Vilâyefîeh Distribütörü:izahat için:SAZMAS T.A.S Istiktai Caddesi Balyoz sokak No 18/20 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • ¦msalinden daha ucuz ve üstün/kalitede piyasaya arzedilmişfir.Müracaat:KORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş.HiDiVYAL PALAS KAT 6 Jeh 44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • BÜYÜK FIRSAT TUZLA İle GEBZE arasında Çayır Ova'da yapılmakta olan ŞİŞE CAM,DEMİR ÇELtK malzeme takım fabrikalarının yanında bulunan arazilerimizi satışa arzetmls bulunuyoruz.Arsalarımızı,müracaat ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 DİVAN Oteli sırasında satılık lüks daire.48 00 10.ŞİŞLİDE satılık 3-4-5-7 odalı lüks daireler.48 00 10.N1ŞANTAŞTA cadde üzerinde satılık lüks 6-8 od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • ALKAZAR'da Bugün matinelerden itibaren günün olayı olan 60 gün sonra idam edilecek CHESSMAN'ın hayatı ÖLÜM HÜCRESİ Celi 2455 death Roıo)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • BUGÜNDEN İTİBAREN KANUN KANUNDUR filmi TOTO FERNANDE L LÜKS Sinemasında 3 üncü Zafer haftasına başlıyor MELEK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Bu Aksanı EMEK ve KÜÇÜK EMEK'te Aşk.Heyecan.Şüphe ÂĞDAKİ ADAM Man in The Net)ALLAN LAD CAROLLİN JONES Seanilar:EMEK'te:12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 K.EMEK'te:12.30 14.45 17.00 19.15 21.45 İlâveten en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • TASA SJ TÜRK AMBALAJ SANAYİİ A.Ş.Beyoğlu İstiklâl Cad.ND.465 Hîdiyyal Palas kail No.28-29 tet'44 8189 Telgr!Tüphıetal Fabrika:Ğevİzli-Maltepe 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Bahçe meraklılarına Şahane muhtelif boylar kaplar İçinde çamlar süs fidanları salon palmiyeleri,bahçe palmiyesi yedi veren bodur yüksek güller,meyva ağaçları Ortaköy Ankara bahçesinde bulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Piyano Virtüözümü* SELÇUK ÜRAZ'm Tek resitali "45 Mart salı saat 18.30 da SARAY'da Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • 1958 de 42.947 kiş!yurt dışına çıktı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Sivas Mebusu Süleyman Yurtsever'in yazılı bir sorusunu cevaplandıran Maliye Vekili Polatkan,1958 yılında 42,947 vatandasın yurt dısma çıktığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Bir Mahkûm Cezaevi hamamında intihar etti KONYA,HUSUSÎ gelirimiz Cezaevinde bulunan Arslan Sabır adında bir mahkûm,kendisini cezaevi hamamında asarak İntihar etmiştir.Arslan'ın İntihar sebebi anlaşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Bir sanık,Adliyede jiletle intihara kalkıştı Dolandırıcılık «uçundan sanık Tevflk Fikret Aygen,Adliyenin kapıaltı karakolunda bileklerini keserek intihara tesebbüa etmiştir.Tevflk Fikret,Esnaf Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • Gençler,köylerde çalışmaya hazır ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi fikir kulübü,C.H.P.Adana mebusu Ahmet Karamüftüoğlu'nun «Köy Hizmet Kanunu» teklifini esas itibariyle desteklediğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • TEKRAR PARASIZ.37.02-20 ile 37.03-11 pozisyonlarına giren fotoğraf filimleri ile hassas fotoğraf kâğıdı İTHAL etmek isteyen İTHALÂTÇILARIN:1)%10 banka teminatı,2)Akreditifleri tamamen tarafımızdan tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • 65 C.H.P.İL BAŞKANI s t Baştarajı Birincide niden toplanmışlar ve 7-12 vilâyetlik gruplara bölünerek merkez idare kurulu azaları İle müşterek toplantılar yapmışlardır.İstanbul,Ankara,İzmir ve Adana il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1960
  • BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN SARAY SİNEMASINDA SENENİN EN GÜZEL FİLMİ ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK ULVİ URAZ 40 yıl önce istanbul'da yaşanmış olan bir aşk hikâyesi ESER:SAMİM KOCAGÖZ REJİ:NEJAT SAYDAM birsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR Şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz*.SPOR-TOTO'yu yıllardan beri tatbik eden ve âdeta bir yarı llim haline getirmiş memleketlerde dahi,bu işte «şans» m büyük rol oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • Genç Millîler bugün Ankara'da kampa giriyor Bugün Ankara'da kampa girecek olan genç milli takım namzetleri cumartesi ve pazar günü Kırıkkalede İki antrenman maçı yapacak ve önümüzdeki haftanın çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • OLİMPİYAT GÜREŞ KAMPI İSTANBUL'DA GÜREŞ Olimpiyat kampı 15 Haziranda İstanbul'da açılacaktır.Cuma günü 14.00 de Fatih Güreş Kulübünde Greko Romen stilinde seçmeler yapılacaktır.Nisan ayında Adana'ya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • Beşiktaş'ı çetin bir imtihan bekliyor Karagümrük karşısında puan kaybetmemek zorunda olan Millî Lig Lideri Siyah Beyazlılar,sahaya en kuvvetli kadrosu ile çıkacaklar Bu maçtan evvel saat 13,15 de îsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar:O G B M A Y P Kp.Beşiktaş 27 22 5 0 52 9 49 5 G.Saray 28 17 9 2 57 17 43 13 F.Bahçe 26 20 3 3 65 23 43 9 D.Spor 29 14 9 6 42 32 37 21 G.Birliği 29 12 7 10 44 35 31 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • fSAMt ÖNEMLİ].Fenerbahçe idare heyetinin değinmesine rağmen antrenör Szekelly vaeifesine devam edecektir.Resimde Umumi kaptan Fikret Kırcım Szekeliy vt Can dünkü antrenmandan evvel bir arada görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • Basketbol Federasyon Kupası başlıyor FEDERASYON Kupası Basketbol Müsabakalarına bu gün Ankara ve İstanbul'da yapılacak karşılaşmalarla başlanılacaktır.Maçların programı çöyledlrt Spor ve Sergi Sarayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.03.1960
  • Spor-Toto'da Bayilikler Tesbii edildi İlk hafta için 250 bin bilet bastırıldı BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan dün şehrimize gelmiş.Başvekil ve Maarif Vekili ile Spor Toto'nun baş bayiliği mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor