Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • i M V.PMğ1 HAPIMA I y43WWWBW«»ı j Gümrükte bekleyen mallar serbest X^l ÜMRÜK ve antrepolarımız zati ihtiyaçlar için getirilen,fa-Iri kat kanunî jormalite eksikleri yüzünden ithâl edilemiyen mallarla d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • IA.P.J mef İÇİ Öl fili Amerika'da geçen hafta başlıyan kar fırtınasından İM ŞI UUUU dune kadar 174 kişi ölmüştür.Ne w-York ve Chicago gibi büyük şehirlerde ise kar trafiği aksatmış ve hayat felce uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Artistler grevi bu sabah başlıyor HOLLYWOOD,A.P.Sinema artistlerinin bu sabah greve başlamaları beklenmektedir.Dün yapılan gizli görüşmelerden bir netice alınamamıştır.Grev artistlerin televizyon şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • ORAN VE KEÇELİNİN İFADELERİ ALINDI ANKARA,HUSUSÎ Bir yıl için C.H.P.den İhraç edilen Oğuz Oran ve Yasar Keçeli'nin.Baha Arıkan riyasetinde toplanan Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ifadeleri alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Lise talebesi hırsızlar,karakolda resimlerinin çekilmemesi için yüzlerini kapamıya çalışıyorlar.[Telefoto Milliyet:Adnan Atar Ankara İstanbul] HIRSIZLIK YAPAN 5 TALEBE YAKALANDI Lisede okuyan gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • İzmir'de bir CHP kongresinde kavga çıktı İZıMtR,HUSUSÎ Tepecik C.H.P.İlçe kongresinde çıkan kavgalar sonunda,11 İdare Heyetinden bir üye,sol gözünden yaralanmıştır.Halen 11 Başkanı bulunan Yurtoğlu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Dostu ile bir olup kocasını parçaladı TOKYO,A.P.İki çocuk annesi 29 yaşında bir kadın dostu ile bir olup berberlik yapan 34 yaşındaki kocasını parçalamıştır.Kaatiller cinayetten sonra cesedin parçalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • BİZDE TELEVİZYON YAYINI:No.8 NAKLEN YAYIN fc*,v:„jw.v-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Subay ve Erlerin kıyafeti değişiyor ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Askerî Şûra bugün saat 10 da Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderesin başkarlığıiıcİ3 toplanacaktır.Bir hafta kadar sürecek toplantılarda yedek su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Bölükbası'yı karşılayan partilileri polis dasitti KIRŞEHİR.HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman B6lükbaşı'ya tezahürat yapan partilileri polis dağıtmak istemiş ve bazı şahısları da karakola götürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Agadir'de 1000 yabancıda öldü Enkaz arasından el ele tutuşmuş çıkan bir çiftin cesetleri birlikte gömüldü AGADİR AJANSLAR BÜYÜK bir zelzele felâketine uğrayan Agadir'de dün sabaha karşı iki deprem dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Yalman Busab Cezaevine Girecek PULLİAM dâvası ile ilgili olarak Toplu Basın Mahkemesi tarafından 15 ay 15 gün hapis cezasma mahkûm olan Vatan gazetesi sahip ve başmuharriri Ahmet Emin Yalman bugün cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Endonezya Meclisine askerler de girecek JAKARTA,AJANSLAR Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno tarafından dağıtılan Parlâmento,«Güdümlü Demokrasi» plânı gereğince tekrar kurulacaktır.Parlâmentoya seçilen üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ Beheri 45.000 T.L değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ KÜ9k B w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVER)Çıkan hâdiseler esnasında yırtılan mantosunu gösteren Ayşe Tilki C.H.P.binasından ayrılırken görülmektedir.CHP'Lİ KADINLARI DUN POLİS DAĞITTI Zeytinburnu tlçe Kadınlar Kolunun toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • A ııı mut t ııı unun ı ı ı 1 Sağlık ve Demiryolu okulları talebeleri arasındaki kavgayı bastırmak için gelen polis hazır kuvvet ekibi.[Telefoto Milliyet:Adnan Atar Ankara İstanbul] Ankarada 400 talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • Basın tahkikat takririni 70 Mebus imzalamış İZMİR,HUSUSÎ Alsancak D.P.ocak kongresinde dün gece konuşan İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu,Türk Basınına sızdığı iddia edilen solcu unsurlar mevzuundaki mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1960
  • D.P.ISTANBUL'da,C.H.P.ANKARA'da DP ileri gelenleri şehrimizde toplanırken CHP faaliyetini başkentte teksif ediyor CH.P.siyasî faaliyetini Ankara'da teksif ederken,D.P.ileri gelenleri de İstanbul'da to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • 'tm MEKTUP Sevgili MıLUVKT okuyucusu,Oa/etemizi batılı en ileri gazetelerin tekniğine göre yeniden teşkilâtlandırmaya karar verdiğimiz zaman önemi çok büyük bir vazifeyi deruhte edecek bir elemana iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • Her'.taklidi OÜŞtWtUK v« H.AtXJUIi AttlMj»!»l,K Satış Yarleri;istanbul Baıa*u Modern Malrusat Ltd.Şii.I Lazzaro Franka Ri" y°ku«u No l istiklâl Caddesi İstiklâl Mefruşat J Sayofjlu Mefruşat Rıza Pasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • ATKINSON 9 fabrika tonluk 180 beygir gücünde kamyon 15 günde teslim edilir.TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ MUSTAFA ÇIDAM Tariabaîi Caddemi No.98 Telefon:44 04 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • 4 üncü KOTA SUtieam SLSneleri' MATTAIDCDîli mikserleri Süpürge makineleri Süpürge,cila makineleri,vantilatörleri Bisikletleri,Motopetleri Lüks bisikletleri JcHZÎaF Hav.«m fırınlan Hava gazı fırınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • HOOVKR Elektrik süpürgeleri,cila makineleri,HOOVER Elektrik motorları,BELL and IIOH'ELL 8 mm.ve 16 mm.sinema makineleri UELL and IIO\VLLL Tape Recorder LANI)ROVER arazi arabaları.Proforma Fatura veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Yakın muhitinizde size bir sürpriz hazırlanabilir.Postlarınızla betaber olur sanız aksam hoş geçecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 1!Şubat Akşamüstü hesapta olmayan bir is ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • BU t M AGil SOLDAN SAĞA:1 Gök yakut;Geni} engin.2 Gönül bağı;Bayrak.3 Gizli hile oyun;Suçu bağışlama.4 Genişlik;Tersi bir şeyin yere yakın ta-n rafı;Çalışma.5 Yugoslavyada bir nehir;Başlangıcı olmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • ıı mu lininim imim mı ıı mu m 11 mı,m ı,11 m ıı ı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3G Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler Ve hava rapoıu 8.1 5 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 11.00 Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • c SİNEMALAR j BEYOĞLU Al.KAZ AR Tel:44 25 62)1 Mombasa Kaatili Cornel Vilde Renkli Türkçe.2 Cezayir Haydutları Turhan Bey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Michel Strogoff Curd Jurgens Renkli Fransızca.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • DOĞUBANK'ın 1960 YILI İKRAMİYELERİNDEN BİRİ 20 MAYIS 1960 ÇEKİLİŞİNDE BİR TALİHLİYE 50000 LİRA VE 80 TALÎHİIYE 25000 LİRA TUTARINDA MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ Son Para Yatırımı:15 Mart 1960 Her 150 Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • ^LCca^u 1IIlltllltlİlli IM11111111111111111111111111 IHI 1111111111111111111111111111111111111111 DERTLEŞME MANİSA Tekstil Fabrikası işçilerinin mektubu:İşçilerin göndermiş oldukları mektubun önemli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • FEN İşleri Müdürü Fethi Beğdeş,Müşavirliğe tâyin edilmiştir.Yerine Ankara Fen İsleri Müdürü getirilmiştir.HÜSEYİN Korkmaz adında bir şahsın,kendisine Belediy* Zabıta memuru süsü vererek,Beyazıtta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • İKİ VASITA KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI Şoför Abdurrahman Pildar'ın idaresindeki 52129 plâkalı takul Galata Köprüsünden geçerken,yolun karşı tarafına geçmek isteyen Gönül özteciıııen'e çarpmış ve yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • Almanca bilen,Askerlik hizmetini bitirmiş,kuvvetli ve zavıf akım ELEKTRİK MÜHENDİSİ İyi şartlarla alınacaktır.Müracaat:Tophane P.K.64 10942)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • Türk Sahne Sanatkârları Derneğinden Derneğimizin yıllık kongresi 21 Mart 1960 Pazartesi günü saat 14 de Karaca Tiyatroda yapılacaktır.Dernek üyelerinin teşrifleri rica olunur.Gündem:Başkanlık divanı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • PARKER in yeni mıirekkebi SÜPER Quink Parlak ve canlı renklerde Her türlü dolma kaleme elverişli Adi kağıda dâhi dağıtmadan yazar SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Ko/ynos t Eczane ve Parfümöri'lerden KOLYNOS SÜPER WHITE İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • 6oi W QKC6 lOenelerdenberi yüzündeki sivilce ve siyah noktalardan kurtulamamıştı.Bir gün süksesi çok olan)kız arkadaşlarından biri ona sırrını ifşa etti:«Sen de benim gibi yap,muntazaman gündüz Toka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • BİR DUVAR YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ YARALADI Paşabahçede Tepeköy semtinde oturan Ali Dıırsım,ağabeyi İbrahim Dursun'ıı balta ile başından ağır sureti» yaralamıştır.Hâdiseye,bahçe duvarı meselesinden dolayı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • BEŞİKTAŞ ESNAFINDAN 4475 LİRA CEZA ALINDI Beşiktaş Belediye Şube Müdürlüğü ekipleri geçen ay içinde kontrol ettikleri 418 esnaftan 271 İni cezalandı rmı.şt ir.Esnaftan bir ay içinde tahsil edilen para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1960
  • Beyazıt-Eminönü yolu için 1045 iş yeri yıktırılacak Beyazıt Enflnönü yolu için istimlâk edilecek binalarda 1045 I5 yeri bulunmaktadır.Umumiyeti» i* yerlerinin toplandığı bu kısımdaki mesken «aynı 9 du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • mite»,SİGORTALARINIZI YAPTIRMADAN PVVEl fifa ısst mitim SEMİH TUĞLU »ffî«3 yu îlîKÎ HflP mutlaka hatırlayınız TB as t:44 18 97 44 60 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Ankara Maarif Müdürü öğretmenlere baskı yapmakla itham edildi ANKARA,HUSUSÎ Ankara Maarif Müdürü Hasan özbay'ın öğretmenler Bankası idare Meclisine kendi taraftarlarını seçtirmek için giriştiği faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Kızıllar,İranla aramızı bozmak için çalışıyor Şâhm yerine başkasının geçirilmesini sağlamak için teşebbüste bulunduğumuzu Hariciyemiz yalanladı ANKARA,A.A.Hariciye Vekâleti Türkiyenin İran Şahının yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • r*-r'.AV Bütün IMUEK çeşitlerinin kalite üstöhlüğö/nefasetl ve kolaylıklarmı övüyorlar. X«3 Sebze konserve lerî taze sebzeyi aratmıyor Hazır yemekleri soframızdaki diğer ^yemeklere daima tercih ediliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Saatlerin toptan satış yeri:Sirkeci Nafizbey Han C E L İ L GÜKTAN Telefon:22 44 40/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • İthalâtçı sıfatiyle derhal teslim Darfilm Şti.Yeniçarsı 40 Darfilm Han Galatasaray Telefon 44 12 57-49 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • İSTANBUL BANKASİ SERMAYESİ 20.000.000 TL.8-2 inci çekiliş nisanda KALAMIŞ'DA APARTMAN DAİRESİ ayrıca Çeşitli PARA ikramiyeleri Bankamızda Hesap açtırıp Mevduatınızı Yükseltiniz Keşidelerde kazanma şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Kızılcahamam'da iki kişi yanarak öldü ANKARA,HUSUSÎ Sabaha karşı Kızılcahamam'da çıkan bir yangında Mustafa Semerci ve İpek Acar isimlerinde İki hamurkâr yanarak ölmüştür.Gece yarısından sonra saat 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Lübnanlı bir mülteci İnci satarken yakalandı İZMİR,HUSUSÎ Üç gün önce Kilis'te sınırdan geçerek memleketimize iltica eden 45 yaşında Davut,mercimek büyüklüğünde ve ortaları özel olarak delinmiş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Ahmet Andiçen'in kanser hastahanesini kâr için kurduğu iddia edildi ANKARA,HUSUSÎ Türk kanser araştırma ve savaş kurumunun dün yapılan kongresinde «Ahmet Andiçen kanser hastanesi'nin bir teberru olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Margaret'in nişanlısına Marki unvanı verilecek LONDKA,AA. Sunday Expresss gazetesi Prenses Margaret'in nişanlısı Antony Armstrong Jones'e Marki unvanı verileceğini yazmıştır.Bu karar,Prensesin çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Eminönü Meydanı 70 Cm.yükselecek Eminönü Unkapanı yolunda da yayalar için 3 yeraltı geçidi açılacak OĞUZ ONGEN Eminönü meydanının ileride alacağı şekli tesbit eden bir plân hazırlanmıştır.Meydanın sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • I TAKVİMDEN i BİR YAPRAK Ömer Seyfeddin'e dair MEMLEKETİN tanınmış edib ve şâirleri hakkında biyografik eserler neşreden Hilmi Yücebaş,son asır edebiyatıını/ıu en kuvvetli hikayecilerinden biri olan Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • DİNİ SUALLER Bugünkü Ramazan sohbetini,okuyucularımdan yığınla aldığını mektuplardan bâzılarına cevap vermeğe hasredeceğimir Bir okuyucum bana müverrih ve İslâm allâmesi Cevdet Pasa merhumun,tanassur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • TAHSİS DEVREDİLECEKTİR Isviçreden 12.349 dolar saat tahsisini devren almak isteyenlerin acele Sirkeci Büj-ük Postahane karşısı Muhzirbaşı sokak Merkez Han kat 1 de VALON 1001 ÇEŞİT MÜESSESESİNE müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • 'İN MACERALARI ^T^KZANA BİR.MEKTUF Y/Xıt ip Aft CHJLCAtMBASttA Ai^KAM KAI.MA.OlHt çAÖIIs"-TAYIM.&öNt»yo|«.ftöyLE BE*J "ÎN^MiyoRUM RUHSAR.«AMIM^ BÖycfiSÖYUT' ÖEMEK A(&OULc*a*4BAz.MU-SULASL)ftM^u£p.ONA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • KLÖB X Müdiriyeti Yalnız bu akşam ve 8 9 10 11 12 13 Mart geceleri için İstanbul'da unutulmaz bir isim bırakan Cenup Amerika'nın en büyük şantözü ŞİLİ BÜLBÜLÜ ROSİTA SERRANO'y» takdim etmekle şeref du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • SERİ DAKTİLO YAZAN BAYAN SEKRETER ARANİYOR İngilizce yazanlar tercih edilir.Ciddî tekliflerin acele olarak 44 59 40 No.lı telefona bildirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Hususî Kokulu el sabunu 1 nci nev'i kokulu beyaz sabun Hakikî gomoslöo pirina Sabunu Tel:Ayvalık 80 hm» 34489 Tel hlanbul 22 00 12 Ankara 16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Amerika Küba'nın ithamlarını reddetti WASHİNGTON,AA.Birleşik Amerika hariciye vekâleti sözcüsü Cephane yüklü bir geminin Havana limanında infilak etmesi hâdisesinde Amerikan hükümetinin parmağı bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1960
  • Jet Filomuzda 2 KA A.Karahasanoğlu ve Şenay Çiper Eskişehir üssünde harb pilotu olarak yetiştiriliyor Erdoğan BAYRAKTAR Teğmen Şenay Ciper koyu Galatasaraylı olduğunu söylüyorımııııııııııiii TÜRK Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • CİCİ CAN AMASI NEP VAN'.SEMİMLE EVLENAlı'VE CE MİSİM?1 AÇIK KONUŞA w SEN OLA-KAK BV-pjfi V LEM,ME yT:T*KuıF.«L *O^I ETMEDİN Şu^ KÎ y l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • SAHNE ARKLARI ^ETlK At?VÜRAM/V7 3 OLSAVpı Bu KAOAÇ l*JS.AMl~ âÇıN) SLEtcSANDep'e *JASH_BOCCı-ÛN.SHVOİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • BONCUK ^«^ERıN ÖKSÜZ 'S •CUÇÜK BAVXuŞ O AUUMÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • SAVIM EKTSEU.ÂNS 9üKAVû fŞı'M TAMAMEN T'ESADuP-ı' OUDo İMANıNı İÇİN OOı_A.5ıyOCı_ı/A.BcMı Diml-E' DİICKATV.I Ol-^UIM uŞıcu.LİNVıâSlNuiÇ vo tSA ıcû rı_ONuJCı •CE.S4DI hAl'.uE.ıtVE BıKAıCûUıN» ME yüc^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen İdare eden tnefUİ müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1379 7 mi Ramazan MART Çubfll t 9 19 6 0 23 VAKİ rr vasati EZANİ Güneş 6 26 12.19 öğle 12 26 6.18 tkindi 15 39 932 Aksarr 18.07 12,00 Vatsı 1935 130 İmsak 4.47 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • HATI ALMANYA'NIN DÜNYACA TANINMIŞ 0LYIV8PIA YAZI ve HESAP MAKİNELERİNİ 4 üncü kotadan ithal etmok isteyenlere proforma iatura verilmektedir ABDÜLKADİR MEMIŞOgLU Sultanharnani 'Katırcıoğlu Han 4 üncü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • 9-Dünyanın her tarafında mütehassısların ve en büyük fabrikaların tercih ettiği Merlin Engineering Co.Ltd.İngiltere müessesesinin MAZOT POMPASI AYAR CİHAZLARI,ENJEKTÖR MEMELERİ TAŞLAMA Cihazlarını 4 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • ZİRAİ İSTİHSALDE MUTLAK KAZANÇ Türkiyede ilk kurulan Modern Ördek Çiftliği 'fetye?ft4* ke jö rtı ÇAPA ÇİFTLİĞİ ÇAPA Bomonti Havariyun Sokak 15 istanbul Tel:48 73 54 HASTALIK YOKTUR 1 ADET KAKI ÖRDEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • 9 MART ÇARŞAMBA 1& 1 a I A141 j 11 j J\11 SARAY SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • NUH UN ANKARA MAKARNASI KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI BU AKŞAM saat:18.30 d^?İstanbul Radyosunda Bu Programda GALATASARAY BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE-ADALET Programı tertipleyen:Vade* %U£a*t L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • aillll!uınııi!Tadeusz Wronski Memleketimizde f ALTAN İLKİN 1 Polonyalı ünlü kemancı TADEUSZ Türkiye Soroptlmist Kulüpleri yararına,8-9 Martta El Ankara'da Opera'da:11 Mart Cuma günü saat'18.00 de tsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • PARA VE AŞK iö Teknede halat 3 ok mu?Kalın ip yok mu?Belle aradı,ince bir halat buldu,halka halind» ipi Gil'e attı.Gil yakaladı,tnce halatın bir ucunu kabanın tepesine bağlamaca çalıştı,muvaffak olama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Ankaradan biraz daha hizmet istemek mertliğini gösteriyordu.O da,Barış Konferansına tatanbul ve Ankara birlikte çağırılacağından,tarafımdan,son derere tiril talimat almış l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • Atatürk heykellerinin durumu tetkik edilecek İZMİR.HUSUSÎ Hükümet,memleketimizdeki Atatürk heykellerinin durumlarının tetkikine lüzum görmüştür.Bu isle vazifelendirilen Macar Mütehassıs Laslo,Bursadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • Oleyis delegeleri,Sendikalar Birliği kongresine alınmadı tstanbul tsçl Sendikaları Birliği kongresine dün Oleyis Sendikası delegeleri alınmamışlardır.Oleyis Sendikası içinde ihtilaf bulunması ve Sendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • Basketbol Federasyon Kupası Grupları 9-İ3 M*rt tarihleri arasında Ankara,izmir ve İstanbul'da yapılacak olan Federasyon Kupası basketbol maçlarının kuraları dün çekilmiş ve gruplar $u şekilde tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • İsrail,Yunanistan'ı 2 1 mağlûp etti TELAVİV,AA Olimpiyat eleme maçında İsrail mllÜ futbol takımı,Yunanistan mil» 11 takımını 2-1 maglÜD etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • Dünya gülle atma rekoru kırıldı LOS ANGELES,A A Dünya gülle atma rekoru,dun Lot Angeles'de,Dallas Long tarafından kırılmıştır.Dallas Long gülleyi 19-38 metreye savurmaya muvaffak olmuştur.Eski rekor,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • A.Gücü 2-0 galip t Başlarafı Altıncıda gun'un kala şutu ile temin edildi ve maç da 1-1 sona erdi.ANKABAGÜCÜ ALTINORDU HAKEMLER:F.Talû N.G.ün«!C.Tarhan.ANKARAGÜCÜ:Şeref Coşkun Halim Nevzat Doğan Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • BIRTAŞ BİRLEŞİK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.SALIPAZARİ HAN KAT 7 TOPHANE,İSTANBUL TEL.444715 ADANA MERSİN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ JAKPfMİP0 ADANA MAĞAZASI:ABİDİN PAŞA CAD.SANTRAL PALAS ALTI TEL.35 30 CHEVROLET ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • BANKOFER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ idare Meclisi Reisliğinden 4 Mart 1960 tarihindeki Adi Umumi Heyet toplantımız nisap temin edilemediğinden yapılamamıştır.İkinci adi Umumî Heyet toplantımız,11 Nisan 1%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • CİLDİNİZİ KORUrüNUZ Sizde ald ve yüzünüzün güzelliğtnt muhafaza etmek istiyorsanız,yüzbinlerce kadının takdiri m kazanan YENİ lANOl'N KREMll RİT 1UVAILT SABUNUNU YtHUf JLAHOLtH ı HREMU li la TÜVAUET S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • Ömer Seyfettin anıldı Ömer Seyfettin'in 40.ölüm yıldönümü münasebetiyle,İstanbul'daki Göııenli hemşehrileri merhumun dün asri mezarlıktaki kabrini ziyaret ederek,bir çelenk koymuşlardır.Ayrıca Gönende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • C.H.P.Ankara mebusu Tez Meclise 2 takrir verdi ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Ankara Mebusu Hasan Tez,Rize'nin asayişi ve Vergiler Temyiz Komisyonunda işten el çektirilen bir kadın memur mevzuunda Meclise iki su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • C.H.P.Iİ KADINLARI DÜN POLİS DAĞITTI t Baştaraft Birincide üçe Başkam Avukat Vecdi Yararı junlarj söylemiştir:Toplantı ve gösteri 1iru5uslert kanunu siyasi partilere her ocağın yılda bir defadan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • D.P.İSTANBUL'DA C.H.P.ANKARA'DA t Baştarajı Birincide CHP.DEKİ FAALİYET ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.II Başkanları yarın Genel Genel Merkezde toplanacaklardır.Hemen hemen bütün il başkanları başkente gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EUllAK SATILIK VASITALAR A KALAMIŞTA denize nazır daireler.Ari* Turgut 3C 29 03 ÇİFTEHAVUZLAR 1 dönüm bahçe içersinde 6 odalı villâ.36 29 03 FENERYOLUNDA kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • SATİLİK MALZEME SUBAP TAŞLAMA BOYA KOMPRESÖRÜ ve tabanca Oksijen takımı Oto elektrik kontrol ve ayar cihan çamurluk polisaj makinası Nisantaj Vali konağı Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1960
  • AVRUPA:Tarihi bölgeleri,guael manzaraları,meşhur tiyatroları ile Londra 5.5 saat yakınlıktadır.YETKİLİ PAN AMERICAN SEYAHAT ACENTESİ Dev Jet Clipper ile için size rehberlik eder AMERİKA:San Fransisko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1960
  • t ANKARA'DA A.Gücü 2-0 galip,Ş.Hilâl-G.Tepe 1-1 berabere VeU Necdet ARI ANKARA'DAN BİLDİRİYOR HAKEMLER:C.Krgıın B.Trak O.Yalaz.ŞEKERHİLÂL Sefer Bekli Burhan irk)Ülkü tlhan Ergun Yalçın Naanl Bekir Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B MA Y PKp Beşiktaş 27 22 5 0 52 9 49 5 G.Saray 28 17 9 2 57 17 43 13 F.Bahçe 26 20 3 3 65 23 43 9 D.Spor 29 15 8 6 42 31 38 20 G.Birliği 29 12 7 10 44.35 31 27 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • I i İstanbullular mağlûp Esen KAFTAN İZMİR'DEN BİLDİRİYOR Hakemler:Feyyaz Turgul k)Cudi Yalçıner Münir Ateşin Demirspor:Mehmet irk)Rauf Münir Hüsnü Faruk Erkal Vedat Osman Abdullah Fikri Yaşar Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • iddialı Gençlerbirliği Vefa'ya da yenildi:1-0 biraz daha şanslı bir günlerinde olup' Çetin'in 25 ve 27 nci dakikalarda yakaladığı L fırsatı gole çevlrebilseydiler neticeye daha çabuk ve farklı bir sko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • Voleybolde Galatasaray F.Bahçe'yi 3 0 yendi VoleVbol lig maçlarına dün akşam Spor Sarayında devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Darüşçafaka kuvvetli rakibi Bakırköyu 3-0 yenmiştir.İkinci maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • KISA HABERLER MAHALLÎ lig maçlarına dün Şeref Stadında devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Taksim iddialı rakibi Beyoğluspor'u 3-2 Eyüp de Yeşildirek'i 2-0 mağlûp etmişlerdir.O GENÇ takımlar li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • GALATASARAY ADAPAZARINDA 6-0 GAL.İP ADAPAZARI,HUSUSÎ BUGÜN Çark Stadında Adapazarı şampiyonu Yıldı-1 rımspor ile karşılaşan Galatasaray,baştan sona kadar hâkim oynadığı bir maçtan sonra 6-0 galip gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • Can,ayağı kırılan Mısırlıyı ziyaret etti BAC.yi elpyen ve dün Beyrut'a geçen Ordu Futbol Takımımız bugün yurda dönüyor KAHIRE'DEN BİLDİRİYOR ORDU takımımız dün saat 14 te uçakla Beyrut'a geçmiştir.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • FENERBAHÇE'de Muhalefet galip 388 üyenin katıldığı kongrede Medenî Berk 373 reyle kazanırken,Erozan 172 rey alarak idare heyetine giremedi FENERBAHÇE Kulübünün fevkalâde kongresi dün sakin bir hava iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] IRÜÇHAN ÜNVER] Fenerbahçenin birinci golü,Naci ile Sererin atakları sonunda ve Naci'nin kafa dokunuşu?la kaydedildL Soldaki resimde top kaleye girmek üzere havadan düşerken.Sağda da top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor