Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • svekil ayram Sonunda Geziye Çıkıyor Menderes dün gece Parkotelde 60 dan fazla davetliye ziyafet verdi BAŞVEKİL Adnan Menderes'in bu hafta Mardin'den başlamak üzere Cenubî Anadolu'da muhtelif vilâyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYI 10 BİN LİRALIK MÜCEVHER EScSl *°kaktaki 12 numaralı eve giren hırsızlar,büfeden 6 altın bilezik,saat,yüzük,kolve ve bir miktar llesat altın,ile portmantodaki giyim eşyasını da çalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • DURUM Türkiye'de füze üsleri ZMİR'deki NATO Karargâhının Kumandanı Amerikalı Korgeneral Paıd Harkins,Amerikan füzelerinin yakında Türkiye'ye geleceğini bir kere daha açıklamıştır.NATO'ya üye devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Hakları verilmezse Tekniker talebeleri okulu terkedecekler ANKARA.HUSUSÎ Tekniker Okulu talebeleri,iki aya kadar hakları iade edilmediği takdirde okullarını terkcdeccklerini açıklamışlardır.Tekniker O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • 6570 Üyeli Tabib Odası 40 doktorla kongre yaptı 0570 âzası olan İstanbul Tabib Odasının kongresi dün 40 âzânın iştirakiyle yapılmıştır.Tabibler.Türk Tabtbler Birliği Kanununun Birliğe Baroya tanınan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • New York'da talebe zenciler lehinde nümayiş yaptı DIŞ ıı.m-nu:ıt New-York'ta 100 kadar zenci ve beyaz talebe,şehrin merkezinde nümayişler yapmışlar ve zencilere servis yapmak istemeyen bâzı dükkânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Orta öğretimin paralı olması için bir çalışma yapılmadığı açıklandı EKREM ALTINKAYNAK MAARİF Vekili Atıf Benderlioğlu,«Bu yıl yeniden 3000 koy okulu inşâ edileceğini» bildirmiştir.Bütçeden bu iş için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • jjj JP i 1 at'!W!ı ITELEFOTO AP-J Ifjpji ÂVTAM ÇflMRA Kvvelki akşam Küba'nın Havana limanında,iki ıııil on mermi ve diğer mühim-«rJl»MIV I Mil OWIHlM mattan müteşekkil hamulesi yangın neticesinde infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Kibrit işçileri Sendikalar Birliğinden ihraç edildi İhraç kararına,Kibrit İsçileri Sendikasının Tekel Vekilinin istifasını isteyen Birliğe cephe alması sebep LXLAL BUIAZ Ö7DEMIR GÜRSOY1 dev laıun diyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Kıbrıslı Liderlerle Amery arasında yeni bir ihtilâf çıktı I.KFKOŞA,RADYO İngiliz Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı Atnery ile Kıbrıslı liderler arasın da dün yapılan görüşmelerde ihtilâf çıktığı anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Oğuz Oran ile Yaşar Keçeli muvakkaten C.H.P.den çıkarıldı CTT T} İstanbul İl İ-JLİ »İT dare Kurulu eski üyesi Avukat Oğuz Oran ile Şişli ilçesi başkanı Yaşar Keçeli hakkında Parti Yüksek YAŞAR KKÇKI.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • İdare Meclisi üyesi olan Mebuslarla ilgili bir takrir ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Adana Mebusu Suphi Baykam.Meclis riyasetine bir önerge vrrerek «idare Meclisi üyeliği veya benzeri nıemıırivetleri kabul eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Gümrükte bekliyen eşyalar çekilecek Karardan,6100 vasıta ve çeşitli eşyanın sahibi bir defaya mahsus istifade edecek ANKARA.HUSUSÎ SENELERDENBERİ gümrüklerde bekleyen otomobil,buzdolabı ve diğer eşyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Para fonu Avrupa Müdür Muavini dün gece geldi Beynelmilel Para Fonu Teşkilâtı Avrupa Dairesi Müdür Muavini Ernst Sturk dün akşam uçakla Atina'dan 5.lirimize gelmiştir.Çarşamba gününe kadar İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • 1A.P Agadir «ehlinin yıkıntıları aram la çalışan kurtarma ekipleri beton bloklarının altında mahsur kalan bîr kazazedeyi açtıkları dört metrelik bir delikten yukarı çe-t kiyoıiar.Kurtarma ekibine dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Karara,yardımcı Sukarno,yeni Meclis ieskili için emir verdi LONDRA,HUSUSÎ ENDONEZYA Cumhurbaşkanı Sukarno,dün hükümete yardımcı olmadığı ve işbirliği yapmadığı iddiasiyle Parlamentoyu feshetmiştir.Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • C.H.P.seçim için teşkilâta sık sık tamimler yolluyor ANKARA.HUSUSÎ C.H.P.Genel merkezi,hummalı bir geçim hazırlığına girişmiştir.Teşkilâta yapılan tamimler de cıklaştırılmış ve genel merkeze paralel o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • Nezih» Araz'm Ramazanda okuyacağınız İki büyük eteri:HAZRET!MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamenbez kaplı hususi cilt;5 renkli,resimli kuverlür.350 sayfa Flatı 15 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ I F T R Başvekil Adnan Menderes dün gece Hark otelde İstanbul mebusları i!e yemek yemiştir.Belediye I I I M II Reisj Kemal Aygün de belediye bütçesinin kabulü münasebetiyle Vilâyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • a BEKLER LEYLA ERDURAN İlli.141IIIIIII.Hani İnsana bazen bir piyango çıkar,ters tarafından mı düz tarafından mı olduğu İlk anda anlaşılmaz;işte bu halta Küçük Sahna'nin basına böyle bir kus kondu.Adı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • POLİNA KORSE MAĞAZASININ Bayanlara müjdesi Merakla beklediğiniz Avrupa korseler geldi 3 FİL İNGİLİZ 55 LİRA FİLE ÇİÇEKLİ 35 LİRA Harbiye Halâskârgazi Cad.No.91 Tel:48 İS 60 POLİNA KORSE MAĞAZASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • SERİ DAKTİLO YAZAN BAYAN SEKRETER ARANIYOR İngilizce yazanlar tercih edilir Ciddî tekliflerin acele olarak 44 59 40 No.lı telefona bildirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış Kotytos SÜPER WH/TE Diş Macunu VENl 4EFİS,KOKJJ Eczane ve Parfümöri'lerden KOLYNOS SÜPER VVHITE ÎSTEYiNîZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • SANAYİCİLERİN NAZARİ DİKKATİNE:WAFİOS MASCHINENFABRİK Mamûlâtı tel.çivi ve yay makineleri ivin proforma fatura verilmektedir.Müracaat ORİENT KOMERS LTD.Aslan Han 3/6 Galata Tel:44 20 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Saz eserleri 8 30 Müzikli pazar sabahı gezintisi 8.55 Birkaç dakikanızı alabilir miyiz 9.00 Türk musikisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 2» Ocak] Bugün unutkanlığınızın zararlarını fazlası ile çekeceksiniz.Dikkatli olu-C*5£~ a KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir arkadaşınıza veya yakınınıza kaışı isteme» den soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • 1960 YILINDA MEVDUAT SAHİPLERİNE gene en zengin ikramiye plân Bankası îydU yılında 8 milyon lira tutarında ikramiye dağıtıyor.Bunun 2.800,000 lirası 70 Apartman Dairesi olarak verilecektir.Geri kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • SEVİÇ ARSAL ile Özdemir SAYLAM Nikahlandılar.Kİ1.1.1 5 Mart İSMİO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • MODA KIZ SANAT ENSTİTÜSÜ TAŞINDI «Maili inhidam» olan Moda Kız Sanat Enstitüsünün eşyaları nakledilmiştir.Okulım yatılı kısmı Bakırköy Kız Knstltiisüne,gündüzlü kısmı ise Moda Aksam Sanat Okuluna yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • DOĞUM Leylâ ve Simim Maya Oğulları Menahem'ln dünyaya geldiğini,akraba ve dostlarına bildirir.Fransız Hastahanesl 5/3/18C0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • MERİ TREVES ıı* SAMİ GALİN Nişanlandılar.28 Şubat 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • VEFAT Merhum Kırkağaç eşrafından Hadimllzade Ahmet Faik Beyin zevci,Sıtkı ve Kerim İle muharrir AH Rauf Insel Akan)ve Rahmi İnsel'ln anneleri.Güngör İnsel'ln kayınvalidesi,Cengiz,Ahmet Faik,Nafize Füs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • Konservatuarda suiistimal iddiası tetkik ediliyor Belediye Konservatuarında büyük çapta bir suiistimal olduğu İddia edilmektedir.Bu mevcuda yapılan ihbar tahkik «dilmektedir.Teftij heyetinden 3 müfett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • CEVİZ SOFASI I MALUM NEŞRİYAT HAVADİS gazetesi şeker hastalığına çara bulduğunu söyleyen bir adamla uzun biı röportaj tefrikasına başladı.Fakat radyonun yayınladığı tekzipten öğrendik ki adam calûlüı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • VEFAT Maliye ketebeslnden merhum İzzet Ki.ve Edibe EL mahdumu PTT bas memurlarından merhum İzzet.Meliha Toksoy'un babaları,Dz Bankasından emekli Paşabahcelt Selâhattin Toksoy'un kayınpederi,Garanti Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • TEŞEKKÜR Refikam Güner lzgü'yü tamamen mesleki İlim ve dlrayetlyle en kısa zamanda doğumunu yapıp sıhhate kavuşturan ve sevgili yavrumuz Ayşegül'ü bize kazandıran Erez Doğum Kliniğinden sayın:JİNEKOLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • NE Y Iı ID Çok sevgili babamız.ZEKİ YÜRÜKOĞLU'nun azbs ruhuna ithaf edilmek üzere,vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 7/3/960 Pazartesi günü Öğle namazını müteakip Teşvikiye Carnll Şerifinde okunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAK Tel:4İ 25 62)1 Mombasa Kaatlll Cornel WÜde Renkli Türkçe.2 Cezayir Haydutlar» Turhan Bey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kaatil Evlâd Tab Hunter Renkli İng.EMEK Tel;44 84 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1960
  • BU İMACA SOLDAN SAĞA:1 Eski zamanda zelzeleden battığı söylenen efsanevi bir kıt'a.ada.2 Bir Osmanlı tarihçisi;Tersi yokluk.3 Dokunaklı söz söyleme;Doğu Anadolu'da bir nehir.4 Eskiden fakirlere yiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • ADMINISTRATIVE ASSISTANT College Graduate Must have experience in Personnel Work Payroll,General Accounting,Transportation,ete.Please send resume to:Box 142 Şişli,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • rTÜ RKİYENİN—üstün Kravatı ERİKA Kravatlarıdır ERİK A ŞIK ERKEĞİN Kravatıdır uı 22 0213-44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • KERVANSARAY LOKANTA PAVYONUNDA Her akşam 22.45 ve 24 de iki fevkalâde program BARBOZA Y.SUS COMPANEIROS HARRY POOL CELAL ŞAHİN COLETTE vo ESMERALDA Y.PEPE LARA Rustik Barda her aksam Arjantinli şarkıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • SİRKECİDE UMUMİ ARDİYE Ucuz tarifi Kolaylık Sürat Mal karşılık gösterenlere ortaklık temin edilir.Telefon:22 40 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • KLÖB X de Bugün Matinede ve Bu akşam son gala 19 6 0 FRANSA GÜZELLERİ'nin Zerafet ve moda resmigeçidinl mutlaka görünüz LÜTFEN MASALARINIZI EVVELDEN AYIRINIZ Tel:48 44 47 Matine 16 dan 19 a kadar Tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • İkramiyeli yeni Puro kalitesini tecrübe ettiniz mi?Amerikadan getirtilen modern yağ tasfiye makineleri ve yepyeni bir Amerikan formülü sayesinde PURO TUVALET SABUNUNUN kalitesi şimdi mükemmeliyetin şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • ¦û mm Wi^\J&M NÂNA'NIN FİLMİ İTALYA'DA BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR İTALYA MUHABİRİMİZDEN TÜRK dansözü Ayşe Nana'nın oynadığı «Dölce Vita» Tatlı Hayat)adlı film,İtalyanın bütün şehirlerinde gösterilmeğe başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ DİNİ BİR ESER AZİZ dostum İsmail Hami Danışmend «Türklük ve Müslümanlık» adlı mühim bir eser neşretti.Değerli alim bu mühim eserinde cevapsız kaldığı zannedilen hayli mühim meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • ~0 V 11 1 111 111111111111111111 I 1111111111111111111 1111111 1 I 1111 i 1111111111111111 11 n TAKVİMDEN BİR YAPRAK i Ramazan Şakası J FTAR vakti yaklaşıyor.Beyazıt camiinin içi dışı insanla I dolu.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Bekleyen tasanlar bu yıl ele alınacak Meclis Başkanlığı,Encümenlerde bulunan ve Vekâletlerin göndereceği tasarıları tesbit etti ANKARA,HUSUSÎ 60 dan fazla kanun tasarısı ile teklifin bu sene içinde um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Hilâfeti istediği iddia edilen terzi dün tahliye edildi MANİSA,HUSUSÎ Bir müddet evvel Manisa D.P.İl kongresinde hilâfetin ihyası lehinde konuştuğu iddiasiyle Adliye'ye verilen ve tevkif olunan Terzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • İRTİCAÎ KONUŞMA YAPAN,BİR ADAM TEVKİF EDİLDİ Saruhanlı kazasının Mütevelli köyünde bir kahvehanede irticai mahiyette propaganda yapan Mehmet Şahin hakkında halkı devlet aleyhine kışkırtmak suçundan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • BİR RUS CASUSUNUN İFŞAATI Birmanyadaki Amerikan sefaretine iltica den Kaznaçeev'e göre Entelijans Servisin en yi elemanları Tass ajansı muhabirleri olarak Türkiye,Pakistan ve İran'a yollanıyor GEÇEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Müslümanlık mı,Hıristiyanlık mı?NAİROBİ,A.P.İlâhiyatçı Billy Graham'a Hrlstiyanhğın mı yoksa Müslümanlığın mı dada kudretli bir din olduğu hususunda tartışma teklif edilmiştir.Teklif Doğu Afrika'dakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Chessman'ın avukatı hâkimin kararına itiraz ediyor SAN FRANSİSKO,A.P.Chessman'ın avukatı,İdam İçin tespit edilen tarihin Anayasaya aykın olduğu İddlaslyle,12 yıllık ölüme kargı mücadeleyi bu sefer Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Kaçak balık avlıyan 5 İsrail balıkçısı hapse mahkûm oldu MERSİN,HUSUSÎ Silifke Ağırceza Mahkemesi 5 îsrall balıkçısını birer yıl hapse mahkûm etmiştir.'aptan Rafael Palti dahil olmak üzere 5 balıkçı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • Kruşçev Güney Asya seyahatinden döndü MOSKOVA,AA.RADYO Rus Başvekili Kruşçev,Güney Doğu Asya turnesini tamamlıyarak dün Moskova'ya dönmüştür.Kruşçev'in son durağı olan Kabil'de yeni bir Afgan Rus kült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • KISA HABERLER MALATYA FABRİKASINA 266 TEZGÂH İLÂVE EDİLDİ ANKARA Malatya dokuma fabrikasına 266 tezgâh ilâve edilmiş ve tezgâh sayısı 734 e çıkarılmıştır.Tevsiat için 13 milyon lira sarf edilmiştir.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1960
  • »i MAJ.UH HAn ıS£UERI €.M SoKfcA *UHSAfc.ÜZL»MTUt E.N «ASTA.IANM15T1R.IURHÂN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • tmmm mm Haftanın ilhamları i» Oruçlu musun?Allah kabul etsin.Niyetliyim.Ben tutamıyorum maalesef.Neden?Sıhhatin mi bozuk?Hayır,saatim bozuk.Tamir ettirsene!Para nerede birader.Saat olmayınca da sahur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • p M« Atü JJ Ev HERhAlDEf Bu e ÇOfc-'şükuK-BİTTrİ-BAS.^•MASAUAR.BARÎ İSTEDİĞİNİZ UâV^l «SETİRDİM AUÎ 4 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜMDEN Bankamız ihtiyacı için 8 mm.genişlikte sarı sırma şerit teklif alma suretiyle satm alınacaktır.İsteklilerin 750.liralık teminati veznemize yatırarak alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • Miiliııef Sahibi:ERCÜMENT KARAT V Ya?ı işlerini flüeı.t.n nifn'1 T\üdür UDİ t P£ K Ç 1 butdd^ı Yer i MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • HtCRÎ 137» Ramaun İ PAZAR 6 MART 19 6 0 RUMİ 1876 Şubat ta VAKİT VASATÎ EZANÎ Otinea 6.27 12.22 12.26 20 İkindi I5.SS 0.31 Akfam 18.06 151.00 Yata* 19.84 140 1 îmsâte İM mxt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • A M P EX Profesyonel Ses Kayıt Cihazları Reklâm ve Film Stüdyoları Plâk Kayıt Şirketleri •k Radyolar ve Konservatuarlar ir Otel ve Pavyonlar •k Hakiki Müzikseverlerin İsrarla aradığı üstün kaliteli mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • Büyük Ese un Sizden ve sizin daha sonra alacağınız durumdan şüphe etmektedir.Bundan oluru Meclisi ve dolayısiyle millet umumi efkârını temin etmeniz 'lüzumuna inanıyorum.RAUF BEYİN SALTANAT VE HİLÂFET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • PAR/j 34 Gil kapıdan çıkarken arkasından bir bira şişesi fırlattı,şişe kapının kenar duvarına çarpıp paıçalandı.Gil hem koşuyor,hem katıla katıla gülüyordu.Otomobiline binip Belle'e gitti,uçurumun dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • musiki KIŞ OLİMPİYATLARINDA CAZ CUMHUR ALP ılımıııııımılıııı ı lininimin Hollywood,Squaw Valley Kış Olimpiyat Oyunları müsabıklarını Geoı-ge Shearing Kenteti ve caz şarkıcısı Dakota Staton eğlendirdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • im& Batı almanya BM W Motosikletleri dünyanın en süratli ve yüksek kaliteli,rekorlar motosikletidir.Ekonomik ve sağlam yapılıdır.4 üncü kotadan sipariş kaydına başlanmıştır.MUracaat:D.KARAÇİVİ Bıyoğfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • BATI ALMANYA'NIN DÜNYACA TANINMIŞ OLYMPIA YAZI ve HESAP MAKİNELERİNİ 4 üncü kotadan ithâl etmek isteyenlere proforma fatura verilmektedir ABDÜLKADİR MEMİŞOĞLU Sultanha.mam Katrrcıoğlu Han 4 üncü kat N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • TİCARET VEKÂLETİ iç TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ticaret Kanununun tâyin eylediği şeraiti ifa ederek lfi/12 1954 tarihinde kesin olarak teşekkül eden İdare ve Muamelât merkezi istanbul'da kâin Şeker Sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • 225 kuruştan 6,8,10,12,14.mm.yuvarlak İTHAL MALI İNŞAAT DEMİRİ gelmiş olup,sipariş veren müşterilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin müracaatları.İNŞAAT ÇİVİSİ 4 cm.den 20 cm.ye kadar her boy aym fiat ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1960
  • •mu 78 l'ıîUh Amerikan Hesap ve Muhasebe Makinalar* Fabrikan m Burrouğlıs I en ucu% ve kullantşh HESAP MAKINASINI TAKDİM EDER 10 Tuştu Toplama,Çıkarma ve Otomatik zarp tertibatı 49.123x9789 ameliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Berlin Belediye Reisi hükümeti tenkid etti BERLİN,A.P.Bat| Berlin Belediye Reisi Willy Bjandt Batı Almanya hükümetinin İspanyada üsler kurmak tasavvurunu x&skeri bakımdan «açmalık» şeklinde vıaâjlları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Amerika'da tipiden ölenler 150 ye çıktı NEYV-YORK.AA.Birleşik Amerikanın Güney ve Doğusunda tahribat yaptıktan sonra Atlantiğe doğru ilerliyen tipi,dıin 150'ye yakın insanın ölümüne sebep olmuştur.Tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • ESKİŞEHİR'DE SAHURDA eğlenceler tertip ediliyor ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde mevcut pavyonlardan biri,sahurda müfterilerine yemek ver inekle ve muhtelif ramazan eğlenceleri tertiplemektedir.Pavyon,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • C.H.P.SEÇİM İÇİN TEŞKİLÂTA SIK SIK TAMİMLER YOLLUYOR t Baştarafı Birincide yıs'da yapılması ihtimaline karsı yapmaktadır.Seçimler bu tarihten daha sonra bile yapılsa,teşkilâtın seçimler için hazırlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Gümrükte bekliyen eşyalar çekilecek Bastarafı Birincide da muhtemelen ucuzlamaya yol açacaktır.Bundan sonra bedelsiz İthal yoluyla gelecek otomobillerden İthal müsadcsl verilmeyenlerin 4 ay zarfında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Bir isveç balıkçı gemisi çarpışıp battı KOPENHAG.A.A.«Kerab» adlı Polonya balıkçı gemisiyle «Tunus 287» adlı isveç balıkç gemisi dün sabah Danimarka'nın kuzeyinde Skagen limanı açıklarında çarpışmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • İSRAİL ASKERLERİ 3 ARABİ ÖLDÜRDÜ TEL-AVtV,AAisrail silâhlı kuvvetlerine mensup bir sözcü öğleden sonra Necef bölgesinde bir İsrail devriyesi,sınırı geçen üç silâhlı Arabi öldürdüğünü,bir diğerini de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • HûİyvvoocTdtt stüdyo patronlarını protesto için alman kararın Amerikan film endüstrisine büyük zarar vermesi bekleniyor ROMA,RADYO Hollyv/ood'taki film yıldızları dün gece yarısından sonra stüdyo patr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Kadıköy iskelesinin turnikeleri sökülüyor îstlnyede inşa edilmiş olan yeni Kadıköy iskelesindekl turnikelerin sökülmesi kararlaştırılmıştır.İlgililer Kadıköy tarafındaki iskelede turnike mevcut olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • 9 yaşında bir çocuk arkadaşını öldürdü BtNCİİL.THA Bingöl'ün yukarı Kemalan köyünde Hüseyin Algın adındaki bir çocuk,dokuz yaşındaki Fahrettin Baran adındaki arkadaşını av tüfeği İle vurarak öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Cezayir'deki savaş hızlandırılacak CEZAVtR.A.P.Reisicumhur de Gaulle Cezayir'deki Fransız kuvvetlerine gönderdiği bir emirde,milliyetçilere karşı mücadelenin hızlandırılmasını istemiştir.De Gaulle.bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • TOZ HALİNDE SOĞUK TUTKAL Bütün hafif ve ağır sanayide kullanı» lan harikulade bir tutkaldır SÜTERKAL tahta,cam,porselen,demir,taş,mermer,mantar,kâğıt,linolyumu tahtaya ve betona garantili olarak ya-SÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Danimarka mamulatı Müracaat e.Bankalar Cad.Bankalar Sarayı,Kat:5,Tel.44 73 70 Telgraf:BUIUVAİNDIESEL İstanbul **wm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Emlâk ve inşaat Müdürlüğünden HAVALANDIRMA ve AKÜMÜLATÖR TESİSATI YAPTIRILACAKTIR.1»—Samatya İstanbul hastahanesinde teklif alma suretiyle havalandırma tesisatı ve ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • S AL PV SİNEMASINDA 7 Mart Pazartesi suareden itibaren Hind Filüneiliğinin unutulmaz şaheseri AVARE RAJ KAPOOR NARGİS HER SEANS 3 SAAT SÜRER Şimdiye kadar görülmemiş ilaveleriyle birlikle yeni kopya 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • dolmakaleminizin daha İYİ yazmasını sağlar S&i yıkanabilir ve sabit kaliteleri mevcuttur abuk yazar ve derhal kurur 9 muhtelif renkte bütün kırtasiyecilerde bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız.%5 faizli sekizinci tertip 30 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • ı rn ıı ıl 1 Nihoyel ~ffek kaMûM^a^c doku,$üte£,olduğunuzu söyledi ROJA Briyantini »açlarım*,daha da ea*ip gttstaet Rojayı kultandığıntz zaman saçlarınız daha göffcl parlar,rüzgâr v» yağmurdan bozulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Bir Amerikan petrol tetkik heyeti geldi Mr.Bayes'in başkanlığında 3 kişilik bir heyet Tiirkiyenin petrol raıntakalarında tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelmiştir.Heyet başkanı Bayes gazetecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • Nasır,Parlâmentoyu kuracağını açıkladı SAM,A.P.Cumhurbaşkanı Nasır dün Mısır'la Suriye'nin birleşmelerinden beri.Birleşik Arap Cumhuriyetinde teşekkül edecek İlk parlâmentonun birkaç haftaya kadar kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • KIRŞEHİR D.P.İDARE HEYETİ ÜYELERİNDEN i BEŞİ İSTİFA ETTİ KIRŞEHİR.HUSUSÎ D.P.Kırşehir teşkilâtında anlaşmazlık çıkmış ve D.P.11 idare kurulu ikinci başkanı ile dürt idare heyeti üyesi vazifelerinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • BİRTAŞ BİRLEŞİK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.SALIPA2ARI HAN KAT 7 TOPHANE,İSTANBUL TEL 44 4715 ADANA MERSıN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ ADANA MÂÖA2ASI:ABİÜİNPAŞA CAD.SANTRAI PALAS ALTI TEL,3530 MUHTELİF TONAJİARPA SÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • FAZLA VE UCUZ İSTİHSAL İSTİKBALİMİZİN TEMELİDİR.MAHSÛL MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İSE,MUAYYEN BÜYÜKLÜKTEKİ TOPRAKTAN DAHA İYİ KALİTEDE DAHA FAZLA MAHSÛL ALMAKLA MÜMKÜN OLUR AMONYUM SÜLFAT bmmi** AMONYUM N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • BAS AĞRILARINA ve muayyen zamanlardaki-sancılara karşı FfiYMLIDIR OPON baş,di*,adale,sinir,lumhaso,romatizma ayrılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında uin;ok fenalıkları önlemek bakımından fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1960
  • DÖKÜM MASRAFLARINDAN TASARRUF çok az para yatırmak suretiyle de mümkün olabilir.İşte 3 misal:Batı Almanya Mamulâtı RPA Oa TİPİ PNÖMATİK KALIPLAMA MAKİNASI Tabla Eb'adı:580x580 mm.Her dakika bir kalıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1960
  • RÂ'DÂ İKİ İZNİR TAKIMI DA 2-1 MAĞLÛP OLDU VeU Necdet ARİ ANKARA'DAN BİLDİRİYOR 2577 seyircinin 10.827 lira ödeyerek takip ettiği dünkü Ankara maçlarında iki Ankara hıkımı.İzmirli rakiplerini 2-1 yenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • MİLLÎ LİG'DE bugünkü maçlar İSTANBUL'DA:33.00 Vefa Gençlerbirllği 15.00 F.Bahçe Hacettep» ANKARA'DA:13.15 Şekerhllal Göztepa 15.00 Ankaragücü A.Ordu İZMİR'DE:13.30 Feriköy Demirspor 15.15 ist.Spor Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • KISA HABERLE* GALATASARAY futbol takımı bugün Adapazannda Yıldırım Spor ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.DÜN Şeref Stadında yapılan mahallt lig maçlarında Beylerbeyi,Anadolu'yu 2-0,Sarıyer de Davu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • F.Bahçe Gen revansı zor aldı:4 Bir final havasında geçen maçta F.Bahçe 3-1 galibiyetten beraberliğe düştü.4.golü atan Lefter son dakikalardaki penaltıyı gole çeviremedi SEYİRCİ:14 808 HÂSILAT:69.405 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • İr #4\lacivertliler bu gol avaramın mü-»imsenmiyecegi bir hava içindeydiler.Nitekim İç dakika sonra Şeref,Engin'in kornerine bütün vücudu ila dalarak topu biraz da Selçuk'un hatâsı ile ağlara takıyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • Olimpiyata Her branşla Katılıyoruz Merkez İstişare Heyeti,toplantılarını bitirip alınan kararları açıkladı ANKARA.HUSUSÎ MİLLÎ Olimpiyat Komitesi dünkü toplantısında,Roma Olimpiyatlarına bütün spor br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • MİLLÎ PUAN C Takımlar O G Beşiktaş 27 22 G.Saray 28 17 F.Bahçe 25 19 D.Spor 28 14 G.Birliği 28 12 İst.Spor 26 10 İz.Spor 23 10 K.Güm.26 9 Ş.Hilâl 25 10 Vefa 27 9 Feriköy 25 10 G.Tepe 26 7 K.Yaka 23 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • Vefa,H,Tepe'yi Son 20 dakikada SEYtRCI:14.80G HASILAT:69.405 HAKEMLER:Ali Pasa Vahit Ataman Orhan Korkmaz 4e)VEFA:Baskın Muhterem Rahmi ArH ^er tsmel «»rahim Çetin Hilmi Nejat Corc HACETTEPE:Cevat K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • NECMI TANYÖLAÇ KAHIRE'DEN BİLDİRİYOR RLILAR KORN TİRAZ BİRLEŞİK Arap Cumhuriyeti Ordu Futbol Federasyonu,0-0 biten evvelki günkü maçtan sonra Türk takımının korner avantajı ile tur atlamasını kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • m İt* 1 Feriköy 2 ist.Spor 2 İZMİR'DEN BİLDİRİYOR DÜN Alsancak stadında 2399 kişinin 12.476 lira ödeyerek seyrettiği maçların ikisi de aynı netice İle bitti:2-1.Günün İlk maçı Altay İle Feriköy arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • Fenerbahçe kongresi bugün vaoı'ıyor Fenerbahçe kulübünün günlerden beri merakla beklenen fevkalâde kongresi bugün Süreyya sineması salonunda yapılaraktır.İktidar ve muhalefet grupları dün de yer yer g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • v:M [RÜÇHAN ÜNVERI Vefa mağlûp durumdan galibiyete geçtikten sonra durmadı ve İbralıimin yakından sert sütle attığı üçüncü golle galibiyeti garantiye aldı.Resmimiz Vefalı İbrahimin güzel vuruşu İle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • DARUŞŞAFAKA ŞAMPİYONU OLDU F.Bahçeyi 56 55 yenen D.Şafakalılar şampiyonluk kupasını hemen merhum Şevketin evine götürdüler SAHA:Spor Sarayı:SEYİRCİ:6.000 takriben)HAKEMLER:İlhan Uyguç Cemal Çetinberk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1960
  • BASKETBOL 1 KÜME PUAN CETVEL i Takımlar o G B M A V p D Şafaka ıs II 2 1287 945 50 F.Bahçe İs IS 3 1171 892 48 Moda 1* lö 3 1274 1051 48 G.Saray II 14 4 1348 928 46 Tek.Ü.II 1 10 1049 1116 34 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor