Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • 'fflmillMUlllU.YERLİ WALTER'Cİ 1ÎLHAN DEMffiEL] Rize'nin Ardesen kazasında imâl ettiği Walter tipi tabancaları yurdun muhtelif yerlerinde satan çetenin elebaşısı Ahmet Kocabaş yakalanmıştır.Fırsat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • i SAVCILIK ELÎYLE ALDIĞIMIZ TEKZİP:ı Resmi ilan ve resmi 1 reklam meselesi 1 f^ ASIN Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü bütçesinin Büyük fj Millet Meclisi Umumî heyetindeki müzakeresi sırasında bir muhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Fransa bir atom daha patlatacak PABIS,A.P.Ciddiyeti İle tanınmış Frans-gazetesi Le Monde,Fransa'nın birkaç ay İçinde Sahra'da ikinci bir atom dene» meşine girişeceğini haber vermiştir.Sorbonne ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Kore' de seçim kavgası başladı SEUL,A.P.Kore muhalefet partisi,15 Mart'ta yapılacak reisicumhur seçiminde,iktidar partisinin galibiyeti teminat altına almak maksadıyla bolise «çok gizil bir emir» verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Kahire'de 1270 Türk miras için müracaatla bulundu Evkaf Komisyonu,5 milyar lirayı bulan talepleri inceledikten sonra karara varacak KAHİRE,Hususî surette giden NECMİ TANYOLAÇ'tan DÜN sabaha kadar çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • MI.ı.MH.V.5 YILDIR ZİYARET EDİLMİYOR [FOTO BASIN] Kemalpaşadaki Atatürk müzesi 5 yıldan beri hiç bir resmi şahsiyet tarafından ziyaret edilmemiştir.Ordumuzun İzmir'e girişinden bir gün evvel Atatürkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Balcıoglu'na kilitli bir kalem hediye edilecek C.H.P.Kasımpaşa gençlik kolu idare kurulu üyeleri,1960 Ba sın Yılı münasebetiyle,mahkûm gazeteci Şahap Balcıoglu'na bir «kilidli kalem» hediye etmeğe kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • [İLHAN DEMİREL] Dolandırıcı karı koca Kapalıçarsıda kuyumculara musallat olan 22 yaşındaki Mehmet Coşkun ile karısı suç üstü yakalanmışlardır.Kucağında çocuk bulunan Mehmet,altın suyuna batırılmış iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • CH.Pm Meclise ispat hakkı teklifi verdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Gurubu basına İspat hakkı tanınması için dün Meclise 51 imzalı bir kanun teklifi vermiştir.Teklifin 4 daktilo sayfası tutan gerekçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • F.Ağaoelu.Anayasayı tâdil teklifini hiç bir meb'usa imzalatamadı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Konya mebusu Abdurrahman Fahri Ağaoğlu,Anayasayı değiştirmek için hazırladığı teklifini,hiç bir mebusa imzalattıramam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Menderes ve İnönü 2 basın dâvası için muvafakat etti tZMİR.HUSUSÎ D.P-Genel Başkanı Menderes ile C.H.P.Genel Başkanı İnönü'nün dün gönderdikleri muvafakatnamelerle iki Basın dâvası açılmıştır.C.H.P.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • A.E.Yalman Pazartesi günü hapse girecek Pulliam dâvasıyle ilgili olarak 15 ay.15 gün hapis cezasına mahkûm olan ve cezası kesinleşen Ahmet Emin Yalnıan'ın,üçüncü mehil talebi Savcılıkça kabul edilmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • BİZDE TELEVİZYON YAYINI:No.7 t VFjjto MÜZİKLİ SABAH GEZİNTİSİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • fe ^t 'W-ITELEFOTO A.P.IKE'IN UCAGI ARIZALANDI Eisenhower'ın Urugu-WyMMı NiıiLHhHllUl ay a vanşl sıraslnda nümayi5 vapmak İsteyen talebeleri polis resimde)dağıtmıştır.Başkanı,Povto Riko'ya götüren Jet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Antalya'da 71 yaşında bir kadın doğurdu ANTALYA,HUSUSÎ Kaş kazası halkından 71 yaşında Ayşe Tokmak dün bir erkek çocuğu doğurmuştur.Kadının 76 yaşındaki kocası Hüseyin Tokmak bir Iıafta önce trafik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Bir D.P.Mebusu,basın işin Meclis tahkikat takriri hazırlıyor ANKARA.HUSUSÎ D.P.Manisa Mebusu Sezai Akdağbasın için Meclis tahkikatı talep etmek üzere faaliyete geçeceğini söylemiştir.Akdağ,henüz mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Hukuk Fakültesinde Notlarda tahrifat Yapıldığı söyleniyor Hukuk Fakültesi Dekanı Naci Şensoy,Fakülte Kalemi Şefine muvakkaten işten el çektirildiğini teyid etmiştir.İşten el çektirme kararı,öğrenci no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • [ASAF UÇAR] Yürüyüşlerine mâni olunan Ankara Tekniker Okulu talebeleri mektep önünde.Tekniker talebesinin protestosu yayılıyor Adana'da da sessiz yürüyüş yapmak isteyen talebeleri polis copla dağıttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Futbolda Spor-Toto Mart'ta başlıyor Müşterek bahsin ilk haftası için 250.000 hilet hazırlandı Başbayilik,Emlâk' ve Kredi Bankasına verildi ANKARA,HUSUSÎ FUTBOLDA Bahsi-Müşterek Spor Toto)19 Marttan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Başvekilin riyasetinde DP'de toplantı yapıldı.C.H.P.seçim beyannamesini hazırlıyor RESMEN bir açıklama yapılmamış olmasma rağmen partiler seçim hazırlıklarını hızlandırmışlardır.Şehrimizde dün D.P.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • Siliniyor Bulaşıcı hastalıkları önlemek için şehir buldozerlerle ezilecek Fas polisi zelzeleden ölenlerin sayısının 9-10 bini bulacağını tahmin ediyor DIŞ HABERLER SERVİSİ FAS polisi Agadir'deki depre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1960
  • HAZRETt MUHAMMED MUSTAFA S.A.S.in Veda Hacclannda irâd buyurdukları VEDA HUTBESİ renkli bir tablo halinde,Kromo kartona re kuşe kâğıda mahdut miktarda basıldı.Sipariş Adresi:AMCA MATBAASI,Cağaloğlu Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • *irit k+iriririı içirir ir ir ir iririr ir Piriti rH k w w k ir A HAFTANIN FİLMLERİ lU^tOauc CjkjOut ROBKRT RYAN KKİSTİN ClıriMino Pierrc Gaspard Mıal idaresinde çevrilmiş renkli bir Speva Film Play A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • 12 500 Liradan 50 000 Liraya kadar İŞ Sermayesi g 625 2500 m Aylık gelir 1500 6000 Hayat sigortası ğğ 1500 6000 Kaza sigortası temin eder Her 200 kişide bir kişiye isabet I tüHkîve I i KREDİ BANKASİ G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • Deri Sanayicilerinin Dikkat Nazarına Mümessili bulunduğumuz FOKSSTAL I.AMi TJMBER AND RAUVAYS CO.LTD Fabrikalarının meşhur «MîMOSA» ve QUEBRACHO.de bjgal ekstrelerinln ühali için firmamıza müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • B\s^û LE W fS^ ea^11 n^ 4e O^l^ra^1 pr o9r 3!S» *t v& oo de osvi MO*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Orak] Bir unutkanlığınızı yoııılmakla ödemeniz muhtemel,dikkatli olunuz.KOVA BURCU A,f21 Ocak lî)fşııbat] Manen yorgunsunuz.Bir yakınınıza kaışı İstemeden soğuk davranıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • 4 11 Keşidesinde Erenköy'de 30.000 Lira 'değerinde DAİRESİ 1 Kişiye İl 367 Kişiye 60.000 Lira akşama kadar hesap açtırınız Imak üzer* 100.000 Liralık İkramiyeler EMNİYET ö SANDIQ!GÖREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kargasahk İhtilâl;Yapma.2 Bir çeşit balık salamurası;Vilâyet.S Bozukluk;Yunanistan'ın cenubundaki yarım ada.4 Çanalckals karşısında büyük bir ada;Yumurtanın bir kısmı.5 Su Eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • II nl II ı II I ı ıı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 MüzikM sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanışikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • c SİNEMALAR Ki İstin Fren-BEYOĞLU Al.K AZ AR IH:44 25 «2)1 Mombasa Kaatilt Cornel U'ilde Renkli Türkçe.2 Cezayir Haydutları Turhan Bey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kaalil Evlâd Teb Hunter Renkli tng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • TIBBÎ MÜSTAHZAR İTHALÂTÇILARI CEMİYETİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR;Cemiyetimi/in normal urnumf heyet toplantısı 16 Mart 1960 çarşamba jjt'inü aaat 14 de Sağlık Müdürlüğü kars-ısındaki ortaklar hanının 4katında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • FABRİKAMIZ KALIP ATELYESINDE Her çejit kalıplarınızı DEGUSSA DUR-FERRİT tux banyoları ile mücehhez TAV ATELYESINDE her türlü makina aksamı ve kalıplarınıza su verme meneviş v.s.ısıl işlerini garantili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • i'J!II.U.l.ll I İdare Meclisi Üyelikleri T} İNBİR gece masallarının cazibesini tafli-[j yan meşhur İdare meclisi ü eliklerinde» yetmiş bir tanesinin kimler* dağıtılmışr olduğunu,nihayet resnrî ağırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • RAMAZAN münasebetiyle şehre akın eden dilencilerle mücadele devam etmektedir.Dün de 7 dilenci yakalanmış ve kampa »evkedilmiştir.S1RKECÎ,Eminönü re Aktaray dolmuş duraklarında yapılan kontrollerde,boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • İKİ YANKESİCİ KARDEŞ DÜN TEVKİF EDİLDİ Ayşe ve Gülizar Baldır adlarında İki kardeş,yankesicilik «uçıı ile dün Adliyeye verilmlfj ve tevkif edilmişlerdir.İki kızkardes yankesicilik suretiyle Mahnuılpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • DÖRDÜNCÜ KOTADAN Hırdavat Malzeme ve El âletleri,Eiektrlk Malzemesi.Flüore«an Ampulleri,Se» CihazJan,Matbaa ve Kutu Makineleri.Diki* Teli,Matbaa Mürekkebi,Matbaa Malzeme*!Vernikler,Sağır îsltrne Cihaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • LÜTFEN NOT EDİNİZ SEDEF REKLÂM Yazıhane ve stüdyosunun yeni adresi Beyoğlu Tünel Meydanı Otobüs Durağı Seferoğlu Apt.No.3 Telefon:44 42 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • OKULLAR'.KLÜPLER.HASTAHANELER Benzeri yerlerle AMATÖRLERjN DİKKATİNE YENİ PARTİ EPİDİASKOR DİAPROJEKTÖRLER 16-35 5İNEMA MAKİNELERİ.SİNEMASKOP OBJEKTlFLER.PROJEKSİYON LÂMBALARI r« ARK KÖMÜRLERİ bol yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • BİR MAHKİ MAHKEME!I Bir mahkemenin kadrosu,dün başka da Hasan Uçar hakkında bir müddetevv Uçax,kendisin» hırsızlık İsnadında bulunan bakkal Murad hakkında İftira davası açmıştır.Dava 3 üncü Asliye Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • j ZEKİ MÜREN.ADANA İLE AVRUPA'YA GİTTİ 1 Adana vapuru dün taat 12 da Şimal!Akdeniz seferine çıkmıştır.Geminin hareketine yarım saat kala çarkıcı Zeki Müren rıhtıma gelmiş ve kendisini teşyi etmek İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • ON PİDE FIRININA PARA CEZASI KESİLDİ Pide çıkartan fırınlardan şikâyetleri önleyebilmek için Belediye Zabıta Teşkilâtından sonra İktisadi Murakabe Müdürlüğü murakıpları da fırınları kontrol işiyle vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1960
  • 5 EVDEN EŞYA ÇALAN HIRSIZ MAHKÛM OLDU Beş evden eşya çalan Cemil Şantaj dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 7 sene,7 ay hapis cezasın» mahkûm olmuştur.Mahkeme.Cemil'in suç ortağı Holo Buıda lıakkında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • CHESSMAN'IN YENİ DAM TARİHİ:2 Mayıs 5 Ayan üyesi California MecUsVne idam cezasının kaldırılması hakkında bir kanun teklifi sundular SAN FRANSİSCO,AA.A.P.Chessman'ın idam tarihi 9 uncu defa olarak dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • İTHALÂTÇILARIN ve SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Dünyaca tanınmış taç marka Uddeholms Akliebolag İsveç MAMULÂTI HALİTALI HUSUSİ ÇELİKLER imalât çeliği takım çeliği cıva çeliği paslanmaz çelik ve saçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • A TEL Evler,Stüdyolar ve Reklâm Büroları için muhtelif tiplerde MAGNE-TOPHON Sesalma cihazları,ve teferruatı Şasi veya Çantalı,tekli veya tam otomatik 4 devirli normal ve stereo pikaplar.Muhtelif taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • TEKLİF İSTEME İLÂN!FİLYOS ATEŞ TUĞLASI SANAYİİ MÜESSESESİ için şartnamesi Alım Uzmanlığımızda görülebilecek 1 adet AMBULANS 9.3.1960 gününe kadar kapalı teklif alınmak suretiyle mübaya?edilecektir.Dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • Bursalı Nurcuların duruşması yapıldı BURSA,HUSUSİ Nurculuk yaptıkları iddiasiyla Asliye Ceza Mahkemesine sevkedilen 17 kişinin duruşmasına dün devam edilmiştir.Duruşmada hâdise gecesi ayin yapılan evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • Kruşçev Afganistan'da bir gün daha kalıyor MOSKOVA,RADYO Sovyet Başvekili Kruşçev Afganistana yaptığı resmî ziyareti bir gün daha uzatmıştır.Kruşçev dün Afgan devlet reisi Prens Davud ile görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • ŞİLEPLERİN NAVLUN ÜCRETİNE ZAM VAR Amerika İle memleketimiz ve Akdeniz limanları arasında çalışan Türk şilepleri Amcrlkadan dönüş sırasında aldıkları navlunlara yüzde 10-15 zamlı tarife tatbikine 1 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • General DE GAULLE CEZAYİR' E GİTTİ PARİS RADYO Fransız Reisicumhuru De Gaulle dün ânî olarak uçakla Cezayir'e gitmiştir.Generalin bu sürpriz seyahati emniyet mülahazalariyle tamamen gizil tutulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • AMERİKA'DAN BİR TEFTİŞ HEY'ETİ GELİYOR Üç kişilik heyet Türkiye'ye yapılan yardımın neticelerini inceleyecek WASHİNGTON,AJ?Amerikan di?yardım programının neticelerini yerinde tetkik etmek için,yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • SİRKECİ'DE UMUMÎ ARDİYE Ucuz tarife Kolaylık Sür'at Mal karşılık gösterenlere ortaklık temin edilir.Telafon:22 40 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • Bütün dünyada ve memleketimizde Yüksek evsafiyle tanınmış İngiliz R U S T O N Dizel motorları 4.ncü kotadan teslimat için müracaat kabul edilir,ithalât için Proforma fatura verilir.Umumî Acentalığı AH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • Aşkınızın yaşamasında cild güzelliğinizin rolU büyüktür.NESLON Vitaminli Kremleri cildinizi besler,yumuşatır ve tertemiz muhafaza ettirir.Kremleriyle hergün cildinize ma* saj yaparak cazibenizi artınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • İNİŞ [A.P.MCPRİIDÎ İlf İC TVVA Kumpanyasına ait çift motorlu bir uçak Kansas eyaletindeki Olatht hava alanına mecburi bir ini} yapmıştır.Uçak Şikago'dan havalanırken ön tekerlekleri kopmuş bunun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • C.H.P.BİR YÜZBAŞI HAKKINDA DÂVA AÇTI DENİZLİ,HUSUSÎ C.H.P.Denizli teşkilâtı,28 Şubat Pazar günü Tavas kazasının Ebecik köyünde yapılan muhtar seçimleri sırasında seçmen vatandaşa idari baskı yaptığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • Kırıkkale'de halk bir hastahane inşa ettiriyor KIRIKKALE,A.A.Kırıkkale Devlet hastahanesinin temeli dün Sağlık vekili Dr.Lütft Kırdar tarafından atılmıştır.Hastahanenln kurulmasına Kırıkkalelller tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • I iiniiiiiihi.TAKVİM BİR YAPRAK Eğrilen fidanlar MATBAAYA gelen vilâyet gazetelerinden birinde yine kalbimi burkuluyan şu haberi okudum:•Akşchirde küçük ve yaman bir hırsız yakalanmıştır.Orta okulun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • HOOVER Elektrik süpürgeleri,cila makineleri HOOVER Elektrik motorları BELL and HOWELL 8 mm.ve 16 mm.sinema makineleri BELL and HOWELL Tape Recorder LAND ROVER arazi arabaları Proforma Fatura verilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • i f TURHAN MH£YS€fBANA MÜSAM £ fe^ŞKABjfcûîİMYıNe Dey 7^q ACjfc.Le.Yd N£ LÜZUM VAÜ&1 E*€"NDİM."PEK VAKlY Y «I!SlZ.CELDİM TAM ZA-C£l£üM itTANBUtA.MAUHuTSAt flfifTiKPASA MÜSüLÜAM Ğ&JEH RAPoR LAR^N ÇOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1960
  • 5»1»*-RORORTAJ* ABDİ İPEKÇİ •t Porto Riko'da senenin 355 günü güneşlidir.Kış ve sonbahar mevsimleri bu adaya uğramazlar.Yılın yarısı Haziran,diğer yarısı da Temmuz gibidir.Hararet kasıp kavuran cinsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • Bu K.s.vaoa.FAZLA UZAT.MAOAM Ofc;V-I b~Kl •"'ERDİ I^O^m M A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • BAŞLANGICINDA OPON bir çok fenalıkları önler OPON.baş,diş,adale,sinir,lunıbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki ağrı ve sancılarında faydalıdır glinda 6 tablete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • H4SÜ4.MEv EN GEl.EBİl_iR.MÎ.SİNİZ.DOKTOR MIAAM-ÇOK VOC 3UNSU-SUMUZ.UYKU VS ÇNiERDi.v NlZ)K4yBET.AÎŞSlNlZ_•caç KûŞıiMCMSiNrs L^C=Kfl| 'Vıji'^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • NJilliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul mudur ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • HİCRÎ 137» Bamnr.ııı 6 CUMA RUMÎ 4 1375 MART Şubat 19 6 0 Î0 Güneş öğle İkindi Aksara Yatsı İmsak 6.30 12.26 15.37 18.04 19.32 4.51 VAKİT VASATÎ EZANÎ 12.27 6.22 9.33 12.00 1.33 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • İLÂN I.E.Kimyaevi Türk Anonim Şirketinden:Şirketimiz âdi umumî heyet toplantısı 21.3.1960 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul'da Çemberlitaş'ta Peykhane sokağında 6 No,lu merkez binasında yapılacaktıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • Yeni veya az kullanmıhş 160 ilâ 200 tonluk olmak şartiyle FRİKSİYON PRES aranıyor.Acele tam izahat ve son fiat telefon:44 38 82.Cumartesi ve Pazardan maada posta kutusu İstanbul 308)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Meşhur İtalyan CEAS fabrikasının HARRİS ELECTRİC marka evlerde kullanılan Elektromekanik cihazlardan:SÜPÜRGE MAKİNESİ PARKE CİLA MAKİNESİ MİXER'ler son sistem)Vantilatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • ADMINISTRATIVE ASSISTANT College Graduate Must have experience in Personnel Work Payroll,General Accounting,Transportation,ete.Please send resume to:Box 142 Şişli,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • 1 ARA YE AŞK fiil kapnı nçıp K'rdi ve girer girmez beğendi Villâ bir salon bir-yatak odası bir mülhaktan ibaretti.Mülhak küçüktü ama hiç bir eksiği yoktur,at»k odası geniş,yatak iki metreydi.Salon 8X1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • musiki M*-Musikimizde Mevlevi âyinleri I SADEDDİN HEPER 1 Bestekârları meçhul olan,besteikadim İsmi veril-mis "lan Pencügâh,Dügâh ve Hüseyni Ayinlerinden sonra on yedinci asırda Derviş Mustafa Dede ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1960
  • B« İ j MM uyuk Eseri Bir hafta kadar devam eden münakaşalı müzakerelerden sonra 24 Ekim 1922 do 11 Ekim 1338)Mudanya mütareke arılaşması İmzalandı.Bıı «uretle Trakya anavatana katıldı.BAŞKUMANDANIN AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Füze denemesi iehir edildi Zeytin burnu füze kulübü tarafından dun yapılması beklenen füze denemesi önümüzdeki pazar gününe tehir edilmiştir.Dün,Londra asfaltı üzerinde hüyuk bir kalabalık füze deneme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • BÛLÜKBAŞI BUGÜN KIRŞEHİR'E GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ç K M P.lideri Osman Eölükbaşı bu Eun Kırşehire gidecektir.Bolukbası.¦Menderes'in Kırşehir'i ziyaretinden sonra tecim bölgesine ilk defa gitmektedir.Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • ŞARKIŞLA'DA BİR NURCU YAKALANDI ŞARJvlŞLA,THA Nurculuk propagandası yapan bir şahif yakalanmıştır.Nurculuğun ahırzaman dinf olduğunu iddia eden Ömer Olgaç'ın evinde Risale!Nur külliyatından 24 kitap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Müebbet hapse mahkûm kaatil,tahliye edildi BURSA,HUSUSÎ 1956 senesinde Güney Budaklar köyünde üc kişiyi öldüren ve müebbet hapse mahkûm edüen Abaza Seyfetlin dün tahliye edilmiştir.Cezaevinde atülcemp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Bir kasti!maktulün annesini tekmeledi MERSİN HUSUSÎ M seneye mahkûm edilen Ahmet Tuncer adındaki kaatil duruşmasından aonra.koridorda maktulün anneli Şerife Başol'tı tekmelemişlir.Ahmet Tımcer,geçen «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • SEÇİMLERE HAZIRLIK t Baştaraft Birincide şikâyetlerini ve dileklerini İhtiva eden broşür ve beyannameler bastıracaktır.BAŞVEKİLİN EGE GEZİSİ İZMİR,HUSUSÎ JJ.P.1 İdare kurulu üyelerinden biri Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • YAKALAMA MÜZEKKERESİ SUÇ Mükerrer firar MAZNUN:YAVUZ GÜPJ5R,Kâzım oğlu,1931 doğumlu,Yusufeli kazası Ernis nahiyesi Cıcioğlu mahallesi No,148 de kayıtlı Ankara ve İstanbul'da mukim evli çocuksuz Tercüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • l M I M S I l t ELEKTRİK FIPIP-4LAPI ve KLİMA TESİSATLARI GRAMOFON.PİKAPLAR» I N 6 L 7 M|WİI BİSİKLETLERİ MOTOSİKLET ve SKUTERLERİ5 4 ûr.o KOTADAN FAYDALANMAK ISTIYEN İTHALÂTÇILARA PROFORMA FATURASI T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • PFAFF DİKİŞ Makineleri Elektrikli Motorları KRAUSS ve REİGHERT Elektrikli Makasları İthal etmek isteyen ithalâtçılara PROFORMA FATURA verilir.OKLAR İTHALÂT ve TİCARET LTD.ŞTİ.Bankalar Cad.132-134 Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • DERMAN Bütün ağrılara karşı Zengin Formül!Yüksek tesir!DMO Yorgunluğu giderir.*W.A9rı'arı indirir.Rahat uyku veriroj% Nezle ve gripe karşı 5wîy Yüksek tesirlidir.ı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • MAHDUT MESUUYETLİ ERZURUM BÖLGESİ YAPI KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimizin 19,'i9 takvim yılı adi umumi heyet toplantısı 26.3-1960 cumartesi günü saat 14 00 te Çembeılitas,Muallimler Birliği lokalinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Bursa As.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Tahmini Geçici Taşımanın Miktarı Tutarı Teminatı İhale Yapılacağı mahal Kişi Lira Kry Lira gfg.Gün Saati Bursa Eskişehir İOOO 7500 Bursa Bandırma 800 4400 Bursa Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Emlâk ve inşaat Müdürlüğünden HAVALANDIRMA ve AKÜMÜLATÖR TESİSATI YAPTIRILACAKTIR.1 Samatya İstanbul hastahanesirule teklol alma suretiyle havalandırma tesisatı ve ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • TAHTA LEVHALARI inşaat'Mobilye Oekor Ambalo)Satış Merkezi:GARANTİ HAN Barıçekcrpı istanbul Tel:22.48.90 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • FfiJiHMDmuTsMAlTA 9 Mnrt Saat 19.45 de başlıyaaak yeni devre kayıtları bağlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • m A H H N Ay 8 im DENİZ İÇ MOTORLARI CİHAN KOM.ORTAKLIĞI Sulianhamam Katırcıoglu Han Kat 5 İSTANBUL* Tel.273651 BVR modeli ileri geri vitesli ve redüksyontu İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 id SATILIK EMLÂK 0 DÜRT katlı bin» yıktırıl' nıak üzere enkazı satılıktır.Tel:36 »2 23.0 TAŞKASAPfA 4 ve 5 odalı daireler 60-60.000.22 01 78.Kuşçu.ŞAHANE kat,Taksim Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • BIRTAŞ BİRLEŞİK ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.SALİPAZARI HAN KAT 7 TOPHANE,İSTANBUL TEL.44 47 15 ADANA MERSİN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ AOANA MAĞAZASI:ABİDİNPAŞA CAD.SANTRAL PALAS ALTI TEL.3530 CHEVRÖLI TAKP/M EPtR M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Belediye otobüsü gece bir kadını ezdi Cafer Gıınıuşkaya idaresinde Eminönü Bebek otobüsü,dun gece 19.30 da Arııavutköyde Despina Yakunopulos adında 60 yaşında bir kadına çarpmıştır.Despina bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Uleli'de Gamalı Haç görüldü Gamalı Haç dun de kaleli Mesih Paja caddesindeki i 6 numaralı dükkanın dış duvarlarında görülmüştür.Yağlıboya ile çizilmiş bulurum Haç'ın altında «Jleil Killer» ibaresi bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Papa bir Zenciyi Kardinal yaptı KOMA,RADYO Papa John XXIII ilk defa olarak bir zenciyi Kaıdinel tâyin etmiştir.Vatlkanda açıklandığına göre,dün Kardinalliğe yükselen 7 Katolik din adamı arasında siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • Rekolte 15 milyon ton olarak tahmin ediliyor ANKARA.HUSUSİ 1959-1960 hububat rekoltesi 15 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.Bu son 10 senenin en yüksek rekoltesi olarak kabui edilmektedir.Ofis May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • İHRACATI ARTTIRMAK İÇİN TEDBİR ALINIYOR AN KAKA,HUSUSÎ İhracatı arttırmak üzere yeni bir ka nun tasarısı hazırlanmaktadır.İhracat talimatnamesi İle blrlikde açıklanacak olan tasarı ile t ihracat genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1960
  • israil başvekili londra'ya gidiyor LONDRA,RADYO Isral!Başvekili Ben Gurlon 17 Martta Londra'ya gelecek ve Ba#vekll Mac millan ve HerlcJye Vekili Lloyd İle Orta Do£u durumu üzerinde görüşecektir.Ben Gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1960
  • Fenerbahçe'de kongre faaliyeti hararetlendi Agâh Erozan,Medeni Berkle çalışacağını söyledi.Muhalefet cephesi zayıfladı KONGRE tarihi yaklaştıkça Fenerbahçe Kulübünde kulis faaliyeti hızlanmaktadır.İkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • HÜSEYİN ERKMEN Meksikaya davet edildi MEKSİKA,HÜSEYİN ERKMEN'İ İSTİYOR Meksika Güreş Federasyonu Hüseyin Erkmene antrenörlük teklif etmiştir.Greko-Romen milli takımımızın antrenörü Hüseyin Erkmen dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • AMATÖR MİLLÎ TAKIM ESKİŞEHİR'E GİDİYOR Roma Olimpiyatları İkinci tur eleme maçlarına hazırlanmakta olan amatör milli takım namzetleri 9 ve 10 rnart tarihlerinde Eskişehire gidecektir.Demlrspor ve Şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • Kaplan,Roma'da yalnız serbest stilde güreşecek Ağır sıklet Olimpiyat ve Düny?şampiyonumuz Hâmlt Kaplan «1960 Roma Olimpiyatlarında sadece serbest stil müsabakalarına iştirak edeceğim,bu hususta aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • Dünya Şampiyonu İ.Johansson dün Şehrimizden geçti Gazze'ye gitmekte olan tngemar Johansson,Paüerson ile revanşa hazırlanmakta öldüğünü söyledi DÜNYA Ağır Sıklet Boki Şampiyonu İsveçli İngemar Johansso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • ÜÇ GENÇ MİLLÎ OYUNCUYA İTİRAZ EDİLDİ ANKARA HUSUSÎ Geng milli takım selekılyon komitesi üyelerinden Selim Baykurt,üç gün önce İstanbuldan genç milli takıma re'sen davet edilmiş olan Sabrl Müfit ve Uğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • GENÇLER ANKARA'DA KAMPA GİRECEK Avusturyada yapılacak dünya Junyof lar şampiyonasına iştirak edecek geng millî takım namzetleri 9 Mart çarşamba günü Ankarada kampa girecektir.Namzetler Ankarada 12 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • Atletizm Federasyonu Ankara'da toplanıyor 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye kros ve kapah salon atletizm şampiyonasından evvel Atletizm federasyonu tam kadrosu ile Ankara'da reis Jerfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • KISA HABERLER Galatasaray antrenörü Coşkun özarı bu hafta takımda oynamayan futbolculara bugün saat 11.00 de Ali Sami Yen stadında bir antrenman yaptıracaktır.Ankara bölgesi basketbol birinciliklerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • 12 lakım bu haftaki maçlara hazırlanıyor Fenerbahçe ve Vefa son antrenmanlarını yaptılar.Karagümrük bugün kampa giriyor.Adalet de Pazartesi günü kampa girecek IHADt ÎPEKYÜN] Yarın Hacettepe İle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • Zaman zaman Darüssafaka'yı [MİLLİYET] Darüssafaka'yı dün akşam 54-82 mağlûp eden Modaspor'un İlk besi.Maçın ilk devresini 26-24 önde biiiren Lâcivert Beyazlılar,Yeşil Siyahlıların süratini kesmesini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • KADRİ AYTAÇ Belçikadan teklif aldı Kadri Aytaç,bu defa Belçika'dan isteniyor Karagümrük takımı kaptanı Kad-rl Aytaç Yunanistandan sonra bu defa da Belçikadan da teklif almıştır.Belçikanın Anderlecht k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1960
  • Ordu takımımız bugün Kahirede Birleşik Arap Cumhuriyetleri ordu takımı llo Ankarada 1-1 berabero biten dünya ordular arası elem» maçının revanisini oynıyacaktır.Çetin geçmeye namzet bulunan bu müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor