Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Fas'ta ölü sayısı 6000e yükseldi Felâketzedelere yardım için Avrupadaki hava ve deniz filoları seferber oldular Kurtarma ekiplerinin basında Veliaht çalışıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ FAS'TA evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • El Ahbar gazetesine göre Fas depremine Atom bombasının infilâk!sebep öldü KAHİRE,A.P.Mısır'da en fada satılan gazetelerden El Ahbar,Agadir zelzelesinden Fransa'nın sorumlu olduğunu iddia etmiştir.Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • DURUM İKİ LİDERİN SEYAHATLERİ 2r Ki Büyük Devlet Lideriu nin,iki ayrı kıt'ada aynı maksatlarla yaptıkları resmî ziyaretler bugün sona ermektedir.Güney Amerika'da Brezilya,Arjantin ve Siliye giden Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • [NEJAT KONTAYTEKtN] AKSARAY VE SULTANAHMETTEKt TEKNİKER OKULLARININ TALEBE-LERİ YAPTIKLARI SESSİZ YÜRÜYÜŞ SIRASINDA TMTF BİNASI ÖNÜNDE.Ankara'dan sonra isranbul'da da Tekniker Talebeleri sessiz yürüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • D.P.li 50 eski Mebusun idare Meclisi üyesi olduğu açıklandı ANKARA,HUSUSÎ İktisadî Devlet teşekküllerinde İdare meclisi azası olan 21 D.P.mebusundan başka eski D.P.mebuslarından 50 tanesinin de bu mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Bir İlkokul yakıldı DENİZLİ,HUSUSÎ Vilâyetimizin Hadım köyü İlkokulu meçhul kimseler tarafından yakılmıştır.Köy çocuklarını nielttepsiz bırakan hâdisenin failleri aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • IA.P.1 Nişanlarının ilân edilmesini müteakip hafta stınıınu Yindsor şatosunda geçiren ve Pazartesi sriinii Buckinshanı'a dinen Prenses Margaıet ve nişanlısı Armstrong A.Joııes.otomobille Buıkingham'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • İzmir'de iki geminin çarpışması güç önlendi İZMİR,hususî Körfez vapurlarından S\ır dün aksa 18.10 da Karsıyakaya giderken Denizcilik Bankasının Sakarya salebi ile çarpışmaktan güçlükle kurtulmuştur.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • I FOTO-BASİN] Alsancak semtinin sahihi olduğunu iddia eden fıstık taciri Necdet Yüksel.Bir tüccar Alsancak semtine sahip çıkıyor Gaziantepli fıstıkçı iddialarını ispat edip semte sahip olacağını söylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • IKEYSTONE1 IRK TEFRİKi!liııu'v Afrika hükümetinin ırk tef-j riki pın;Üzerine Londra'da t ine\Afrika m artarına huvkoı ilin cıliluıi} ve uıiÜUfclcı yapılmıştı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Adana Emniyet Müdürü için tahkikat açılacak ADANA,HUSUSÎ CHP.tlçe Başkanı ve isçi Sendikası Başkanı Ha«an Özgımes'in Emniyet Müdürlüğünde dövülmesi olayı ile ilgili savcılık tahkikatı sona ermiş,komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Necip Fâzıl Kısakürek 18 aya daha mahkûm oldu «Demokrat İzmir»,daha evvel mahkûm olduğu bir suçtan beraat etti DÜN Toplu Basın Mahkemesinde bakılan 10 dâvada 9 gazeteci yargılanmıştır.Davalardan ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • I f İLHAN DEMÎRELI Çil V II D A f"l II C T İl Sa,an Ni*antasıııda Emlâk caddesin U K U K A U U O I U hususî ve Bbf model bir araba kaldırıma çıkmak isterken yol kenarındaki sahanlığa düşmüştür.Otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Bölükbaşı,Kırşehir köylerine gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Osman Bölükbaşı Cuma günü Kırşehire gidecektir.Genel Başkan kasabaları ve köyleri gezecektir.Böliikbaşının riyasetinde üç günden beri devanı eden C.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • BİR C.H.P.OCAĞI ÜÇ BOMBA İLE TAHRİP EDİLMİŞ B ANKARA,HUSUSÎ Rize'nin Çayeli kazası Mmadağı köyündeki C.I1.P ocak binası,20 şubat günü üç bomba atılarak tahrip edilmiştir.Cumhuriyet Halk Partisi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • BİZDE TELEVİZYON YAYINI:No.fi «AÇİLİŞ VE PROGRAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Kromit Şirketiyle ilgili tahkikata şehrimizde devam edilecek ANKARA.HUSUSÎ KROMİT Şirketine açılan kredi meselesini tahkik etmek üzere kurulan komisyon dün sabah saat 10 da bir toplantı yapmıştır.Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • C.H.P.Grubu BAŞVEKİLE cevap verdi Yayınlanan tebliğde Başvekirin Mecliste parti lideri gibi konuşması tenkid ediliyor ANKARA,HUSUSÎ' P MECLİS Grubu,Başvekilin bütçenin kabulünden sonra Mecliste yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • [FOTO BASINI Câmisiz minare İzmir'in Altındağ muhallesinde 3 yıl evvel Hancı Şükrü adında bir vatandaş bir cami inşa ettirmek istemiş fakat minare i usa edildikten sonra maddî imkansızlık yüzünden cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • Başvekil Ankara'dan otomobille geldi Başvekil Adnan Menderes,evvelki gece otomobille Ankaradan İstanbula gelmiş ve sabah saat 6 da Arabalı vapurla Kabataşa çıkar çıkmaz imar sahalarını tetkike başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1960
  • r—t-t—^i 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiye'yi dünya İkincisi yapan MİM ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları Öğretir 1$ Bulur ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağa Yokuşu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • y »WtW^ry»iıı.l,ı,ıı,ıı »ı Wi SİYASET DÜNYASINDA NaSo'da yeni NATO içinde yeni bir fırtına havası esmektedir.Bu sefer çimçekler,De Gaulie Fransası üzeıİnde değil,fakat Dr.Adenauer Almaııyası tizelinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • FOTOĞRAF ve SİNEMA MALZEMESİ İTHAL EDECEKLERİN DİKKATİNE 4.Kotadan siparişleriniz için mümessili bulunduğumuz Batı Almanya'da ERNST LEİTZ Leica ve teferruatı,projeksiyon cihazları vs.LİNHOF Fotoğraf m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE 4.kotadan ve liberasyondan siparişleriniz için mümessili bulunduğumuz Batı Almanyada kâin P.BEIERSDORF u.CO.A.Gfabrikasının orijinal TESAPRİNT Matbaacılıkta kullanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • UNİLEVER-İŞ TİCARET ve SANAYİ TÜRK ÜMİTED ŞİRKETİ için aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır.1 MERKEZ BÜROSU İstanbul)İçin a)İngilizce lisanı kuvvetli,kalifiye bir BAYAN SEKRElEB DAKTİLO L)Ticarî sabada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • OĞLAK BÜKCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Telâşlı bir gunun güzel bir akşamı olacak.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] Bir insana acele bir ha-¦W/f'\ber yetiştirmeniz İcap IJ edecek.KOVA BURCU [21 Ocak lh Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • YARDILE MAKİYAJ KALEMİ Piyasaya Arzedılcil 8 Re/ık ve muhöiazjl 7el:223413
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • OTOMOBİLLİ HIRSIZLAR ON HALI ÇALDILAR Göztepe'de İstasyon caddesinde Mazlum Taşdumana ait mobilyacı diıkkâtıl,dün sabaha karşı otomobilli hırsızlar tarafından soyulmuştur.Yeşil renkli bir taksi ile ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • ORDU VAPURUNUN TÂMİRATI BİTTİ İki aydanberl İtalya tersaneleri tarafından rnotoru ve diğer aksamı değiştirilen Ordu vapurunun tamiri bitmiştir.Gemi La Spezla'dan yük almak İçin Cenovaya geçecek,oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • ŞEHİR HATLARINDA 78 PARÇA EŞYA UNUTULDU Şubat ayında şehir haîlan vapurlarında yolcular 78 parça e$ya unutmuşlardır.Bunlar arasında 10 adc-t çanta,17 eldiven,1 ayakkabı,4 şemsiye,10 bere,3 yağmurluk,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • 15 HAZİRAN UMUMÎ ÇEKİLİŞİNDE HAYAT BOYUNCA 6000 ura SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA Her Şube İçin Hususi Para İkramiyeleri 1 İSTANBUL Şubeleri için 2 ANKARA 3 İZMİR Şubesi 4 BURSA 5 MALATYA S BAZİANTEP ZON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • nı IMIIIIM t.l,rolojiden haber 13.17 Con-I nor söylüyor 13.30 Şarkı demet-lerl 14.00 Yurdun dört köşesin-den haber 14.10 «Love me or le-ğ ave me» filminden melodiler 14.30 Mustafa Gceeyatmaz"dan tur-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Kitap ciltlerinin İRİ ucunda bulunan İbrişimden şerit;Aziz Rumlarda)2 Teşrifat Mecazî manada)3 Muhit etraf;Meydan.4 i Bir göz rengi:Tanrıyı inkâr eden.5 Koku;Evin bir kısmı.C Tarihi eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • I Jf^ Saatlerin toptan satış yeri:Sirkeci Nafiz Bev Han CELİL GÖKTAN Telefon:22 44 40/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • PİDE İŞİ HENÜZ NİZAMA GİRMEDİ Pide l$i bir ni2ama sokulamumıştır.İ'apılan kontroUarda fırınların en az yarısında çe.itli aksaklıklara rastlanmaktadır.Bunlardan bir kısmında pidelere eok az yumurta sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • 0 TAKLABAŞI caddesindeki bir apartımandan halı çalan Kirkor Menşuroğlu polis tarafından yakalanmıştır.Dün Adliyeye verilen Kirkor,Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapıla* sorgusunu müteakip tevkil edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • KADIKÖY İSKELESİ 9 MARTTA TAKILIYOR Istinye tersanesinde İnşa edilmiş olan yeni Kadıköy İskelesi 9 Mart Çarşamba günü Galata nlıt inandaki yerine takılacaktır.İskele istlııyeden limana İki römorkör ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • ŞENİZ GONENC ile MESUT KAYALAR Nişanlandılar Aydın 22.2.19G0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • TEŞEKKÜR Eşim Havvanın doğumunda yakın alâkalanın esirgemeyen Beyoğlu İlk yardım hastahariesl doğum şefi Doçent Dr.ÜMİT KIRDAR'a Dr.Asistan Ruben Barakas ve ebe Yurdagül İle bütün hastahane personelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • n SİNEMALAR ^J B E Y O 6 I,U AL KAZ AR Tel:41 25 62)1 Mombasa KaatUl Cornel VVilde Renkli Türkçe.2 Cezayir Haydutları Turhan Bey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kaatil Fviâd Tub Hımter Renkli îng.EMEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • mm »din «niımTai'n» im TEŞEKKÜR Esim ve babamız Yüksek Mühendis Yusuf Ziya Demiriz'in uzun süren hastalığı sırasında emeklerini" esirgemiyen Ord.Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil,Prof.Dr.Kenan Tükel,Opr.Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • MEVLID Çok sevgili babamı» YUNUS TARLAN in ölümünün 3 cü seneyi devriyesine tesadüf eden 3.3.19G0 perşembe günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osman ağa camiinde H.Meclt Sesigür,H.Ali Gürses,H.Aziz Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • ıı ıtı i.ı ıı ninnin ı ııı lıiııin mı ı ıı ili ıı ıııı lillllllllliiililililillili lil i i i ı 11 li ı ı i ı ı i ı 11 I ı 11 11111 1111 ı.ninni.I.PERDENİH ARKASI BELÇİKA Koııgosu okuma yazma bilenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1960
  • Amerika'dan gelen elbiseler iad e edildi Memleketimizde hazır elbise satmak İsteyen bir tüccar,iki ay ünce Amerikadakl bir firma İle temasa geçerek 6000 takım elbise siparişi yapmıştır.Beheri 100 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • 7 V2 PORTO RİKO RÖPORTAJ^ ABDİ İPEKÇİ JALDO ÂRRİBA:ÖRNEK BİR KALKINMA Porto Riko,Sosyal ve Kültürel hamlelerle elele yürüttüğü iktisadî kalkınmasını kimseye borçlanmadan gerçekleştiriyor AMERİKALILAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • ELVIS PRESLEY BUGÜN AMERİKAYA DÖNÜYOR WASHİNGTON,A.P.Şarkıcı Elvis Presley,arkasında iyi bir askerlik hizmeti,öpücükler ve 16 yaşındaki Amerikalı bir kız arkadaşın sevgisini bırakarak bugün memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • üz Taylor Antalya'da Kleopatra'yı çevirecek ANKARA,HUSUSİ Antalyada çevrilmek istenen Kleopatra filmi için 5 milyon dolar sarfedilecektir.Amerikan film stüdyosu müdürleri dün Antalyaya gitmişlerdir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • merika yalnız Türk romu satın alacak Amerikan Ticaret Vekili,Rus teklifinin nazarı itibara alınmayacağını söyledi WASHİNGTON,AP.Ticaret Vekili Frederick Mueller,Amerika'nın Türkiye'den krom,Hindistan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • Nikita Kıuşçev Afganistan'da YENt DELHt,RADYO Sovyet Başvekili Kruşçev kısa bir ziyarette bulunmak üzere dün Afganlstanın başkenti Kabil'e gelmiştir.Kalküta'da Hint Başvekili Nehru ile görüşmelerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • Menderes bir mahkeme celbini tebellüğ etti İZMİR,HUSUSÎ Demokrat Partiden müebbeden tardedilen 1946 Demokratı Şeref Balkanlının D.P.lideri Adnan Menderes aleyhine açtığı dâva ile İlgili tebligatı Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • ANTIDOT POMAT 'NEZLE «GRİP OİS AĞRISI ADALE ROHATİ1MASI «YANIKLAR «GÜNEŞ YANIĞI »ARI.pÖCEK SOKMASI el •KESİK M ¦YARALAR »PİŞİK •KASINTI •EKZEMA »ERGENLİK •DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE ^fc TRASTAN SONRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • W AfaqUd KEŞİDESİNDE Erenköy'de 30.000 Lira değerinde APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye Lira 367 Kişiye 60.000 Lira olmak üzere 100.000 Liralık İkramiyeler EMNİYET O SANDIĞI ON GÖREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • EMLÂK KREDİ BANKASI Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri 20 Mayıs Çekilişi Levent'de 4 Dükkân Kaloriferli Herbiri 45.000 Lira Kıymetinde Muhtelif nakit 200000 ^*'ra Vadeli hesaplarda her 50 Vadesiz hesaplard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Batı Almanya'da kâin W.PİÇKEN firmasının patenti altında İmal ettiğimiz Ampul Calchım Piçken Piyasaya arzedilmiştlr.ADEKA İlâç Sanayii Ltd.Şti.SAMSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • BEYOĞLU NEPTÜN MAĞAZASI En yeni lüks çeşitleriyle bugün tekrar normal satışlara başlamıştır.Kalitede üstünlük,fiatlarda ucuzluk,en zengin çeşitleriyle Her nevi süet ceketler Kadın erkek trikotaj kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • Ehliyet sahtekârlarının muhakemelerine başlandı ANKARA,HUSUSÎ Yüzden lazla sahte ehliyet yaparak bunları satan Mahmut Ersan ve bu sahte ehliyetleri kullanan 30 kişinin duruşmasına dün Birinci Ağırceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • Eisenhower,Uruguayda hâdiseSi karşılandı MONTEVİDEO,A.P.Birleşik Amerika Reisicumhuru Eisenhower'in Uruguay'a gelişi esnasında talebeler aleyhte nümayiş yapmışlardır.Polis,nümayişçileri dağıtmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • SÜREYYA ORSİNİ İLE TEKRAR BULUŞTU ST.ANTON Avusturya)A.P.Eski Iran Kraliçesi Süreyya İle,yakışıklı İtalyan Prensi Raimondo Orsinl evvelki gece mum ışıkları ile aydınlanan bir masada akşam yemeğini yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • KORE'DE 51 İŞÇİ YANDI LONDRA,RADYO Dün Kore,Japonya ve Amerika'da 3 facia daha vukua gelmiştir.Kore'nin Pusan şehrinde bir lâstik fabrikasında çıkan yangında 51 kişi ölmüştür.Amerika'da Los Angeles ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • 1/Mehmedçik kalesi ÇANAKKALEYİ «Mehmedcik kal'esi» yapan büyük zaferin 45 inci yıldönümü olan 21 Ağustos 1960 Pazar günü milletin bir hamlesiyle ikmal edilen Şehitler Âbidesi açılıyor.İnşallah bu tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • Beyoğlu mağazasında çalıştırılmak üzere lisan bilen ve tecrübeli TEZGAHTAR ALINACAKTIR Taliplerin bonservisleri ile müracaatı KAZOVA PERLON MAĞAZASI Şişli Site Sineması altı No:11 Tel:48 73 80 11141)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1960
  • UCUZ KALAY Liberasyon yolu ile ithal edilecek kalaylarımızın ithalâtçı sıfatiyle perakende olarak kat'i satış kaydına başlandığını muhterem müşterilerimize arz ederim.Müracaat:ŞÜKRÜ KAHVECİOĞLU Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • Aziz Atatürk' ün Büyük Eseri Her safhasiyle düşünülmüş,hazırlanmış.İdare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış bu hareketler,Türk Ordusunun,Türk aıubay ve kumandan heyetinin,yüksek kudret ve kahramanlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • V^NEŞWOT/ğ|İ Prof.Batıman'm Eserleri TÜRKEB ACAROĞLU 1 um 20 Şubat 19G0 günü genç yaşında ölmüş olan İstanbul üniversitesi Kdebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr.Burhanettin BATIMAN'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • İki yüzü düz Delikli Kordonlu Kareli Sun'i tahta LEVHALARI tdare ve Satış Merkezi:Garanti Han.Bahçe kapı İstanbul İNŞAATTA MOBİLYADA AMBALAJDA DEKORASYONDA Eb'ad »22 X 244-cm Kalınlık 3-4-6-8 mm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • PEŞİN FIATINA TAKSİTLE SATIŞ Avusturya menşeli Puch motosikletleri Robusta bisikletleri Alman rnalı Trlumphator hesap makineleri Remington ve Rhelnmetall yazı makineleri 110-220 volt aaatli Arçellk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • MAKİNA UZMANI ARANIYOR İnşaat Makineleri ithâl «dan büyük bir Şirkatiu servi* atölyesinde çalıştırılmak üzere tecrübeli sanat okulu m^lctna kısmı mezunları aranıyor.San'atkâr)rumuzu ile İstanbul 176 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • HAVA LİSESİ İNŞAATI EMANET HEY'ETI BAŞKANLIĞINDAN Yeşilyurtta inşa edilmekte olan Hava Lisesi tesislerinin karkas v« elektrik işçilikleri kapalı zarfla taşeronlara İhale edilecektir.2.Karkas İşin tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • ı Ya Alisoıııın yaptıklarını biliyor veya şiipiıeleniyordu.Bayside'de daha blı müddet kalacağım aına buradaki odamı yakında boşaltacağım.Bir emlak tellalına bana bir daire bulmasını tembih eltim.Misis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • SENı TAMAMEN ""STATTIK KA^geTTİM SANIVÖRDDM.HtÇ AKTIK BENİ SEVMıYOCSUN aV«U-d»ve t5uECEx si® mvYaca OLUYORDUM» yaas/6tt DE-ŞİL MÎ.CAN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • DuR.NE".OLUYOR BO ^t_E 7~ AKUIAA ERMEDİ.ME.REVE ĞİDİVO-İIHHMW HENuZ BEK» DE BİL.NAİVO-RüM.AMA BİR' ŞEVl-ER.4KA.¦X\CAĞ\Z.İOHN Ny.çabuk:DuK/VVA vükü.T—N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • CANBO,ŞlAADTVE KAOAZ T1ÎOMPET ÇALVlAMt^TlAA.TAW îiAHAT DUR fOMBi'K.SıRd-S.DEciİt_ŞİVND,AFPEDEK.SİNİZ.Bu 01ZK.ES.TRANıN ŞEFİ SİZ.MİSıMiz.BEN OB CÇTıR y EDECE.S i'a/X^ ff€İk HIAAAA.şev:peki" ^v.BFEAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • FfiJİHMommMALTA 9 Mart Saat 19.45 de başlıyacak I yeni devre kayıtları başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1960
  • Elinde bedelsiz ithalât OTOBÜS LİSANSI olanların 44 04 36 No.lu Telefona müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • BATMA N'DA DEPREM BATMAN,HUSUSÎ Dün saat 11.32 de 20 saniye devam eden şiddetli bir zelzele olmuştur.Halkı korkuya düşüren deprem 25 evin duvarlarında çatlaklar husule getirmlşılr.Deprem Gaziantep dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • MECLİS TAHKİK HEYETİ GELİYOR t Başta rafı Birincide tahkikat heyetinin 19 Şubat 1960 tarihinden bu güne kadar fasılasız olarak yapmış oldukları tahkikat safahatını umumî olarak gözden geçirmiştir.Tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • ŞEICEH SİGORTA MOMİM ŞİEEETİMOEH Umumî Hey'et Topantısı için Davet Aşağıda gündemde yazılı hususları müzakere etmek Ü2ere Hissedarlar Umumî Hey'etinin 23 Mart 19ıiu Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • Yeni getirdiğimiz Muazzam Tesisler ve ithal ettiğimiz harika ingiliz buluşu olan SON İCAT TERYLENE iplikleri sayesinde;imaline muvaffak olduğumuz,BİR DAHA APRE,KOLA ve ÜTÜLENMESİNE ihtiyaç olmayan,TÎT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • Itfillisıef S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN' Yazı i s 1 e r i n i f Iüen idare eden mesul müdür ABDI İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • HİCRİ Perşembe u-HUM t 1379 Rama-«an 3 MART 1375 Şnlol 8 1 9 6 0 19 VAKİ T VASATİ EZANİj Güneş G21 12 30 ü£le 12.2C 624 İkindi 15.3fi 9.33 Aksan 80i i:un ı| Yatsı 193İ 1.31 lor.sak 4^ 10 50 j'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • GAİBE İHTAR Emre itaatsizlikte ısrar,üste fiilen taarruz,'hürmetsizlik,hakaret,ve firar suçlarından maznun sabık Bursa As.Hst.ne kadro erlerinden olup Of kazasının Balık köyünden Talip oğlu 1935 D.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • YENİ 4.cü İTHAL KOTASİ'NDAN REMİNGTON Traş Makinesi İTHAL ETMEK İSTEYENLERE 4 üncü kotadan tahsis alarak REMİNGTON Traş Makineleri ithal etmek isteyenlere Birleşik Amerika,ingiltere,Fransa,Batı Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • Yolda veya depolarında 6 mm.saçı bulunanların müracaatları rica olunur.Topkapı Mithatpaşa Çiftliği Çırpıcı Yolu No.]8 Bomovalı Madenî Eşya ve Makine Sanayi Tel:21 12 93 Müracaat 9 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ RİYASETİNDEN Kulübümüzün senelifc âdi umumî hey'et toplantımı 20/3 9tl0 pazaınisap olmadığı 27 3 9B0 Pazar günü yapılacaktır.Azalarımızın teşrifleri rica olunur.GÜNDEM 1 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:İstanbul Teknik Üniversitesinin inşaat.Mimarlık,Makina,Elektrik ve Maden Fakültelerinde mevcut bilini kollarında Üniversite Doçentliği imtihanı açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • Fransa'da staj gören 10 gazeteci döndü «Dümeks» şirketinin istanbul Gazeteciler Sendikasına tahsis ettiği Kilittir Fonu'ndan faydalanarak staj ve tetkik İçin Paris'e giden gazeteciler heyeti dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • FAS'TA ÖLÜ SAYIŞ t Başturajı Birincide ı lın büyük kızı ve Kızılay Başkanı Leylâ Ayşe bir barındırma komitesi i kurmuştur.8 Avrupa memleketine ait uçaklar şehre mütemadiyen yardım malzemesi,doktor,Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • C.H.P.Grubu Başvekile cevap verdi t Baştarafı Birincide sulıip bit Başvekil lıerşeydcn önce parlamentoya} saygıT-göstermek ve müzakerelere İştirak ettht-k lüzumunu duyar,biç;tdr parlamento rejiminde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • BEŞİKTAŞ BİR GOLLE 2 PUANİ.KURTARDI t,Başlavajı Altıncıda dakikada yakından dışarı attığı topun yahut 42 dakikada gene Fahir'in ayağından fazla açarak Neeınl'ye kaptırdığı tapun,hep kendilerine yüz gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • Necip Fâzıl Kısâkürek 18 aya daha mahkûm t Ba$tarajı BiTinciâe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • ULUNAY SALİH DİZKR DÂVASI «Son Posta gazetesi yazarlarından Salih Dizerin.Reli' Cevad Ulunay aleyhine yazdığı hakareıâmiz bir yazı üzerine Müddeiumumilikçe açılıp Ulunay'ın da müdahil olarak bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • DEMOKRAT İZMİR BERAAT ETTİ Toplu Basın Mahkemesinde iki basın dâvasından biri heraetle neticelenmiş,diğeri talik olunmuştur.Demokrat gazetesi mesulleri aleyhine Î2mir Savcısı Radi ökbay'm açtığı dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • İNGİLİZ RÂDYNE Plastik kaynak maklnaları kısa anmanda teslim edilir.Telefon:44 C8 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLÂK a ŞAHANE arsalar,Selâmiçeşme Musıafamazharda yeni İmâr durumu mevcut 683 M2 25.000 TL.772 M2 27.500 T.L.1032 M2 40000 T.L.Tel:36 35 62.FATİHTE 3 katlı bahçeli apt.21 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • BİRLİKTE SİZ DE KATILINIZm SEDAN SlZLERE YEPYENİ BİR SÜRPRİZ HAZIRLADI,3 AYRI SEDAN TÜPÜ ALARAK,SİZ DE SEDANLA BİRLİKTE l.oOO.OOu LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE TALİHİNİZİ DENEYİNİZğj ÜÇ AYRİ ÇEŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1960
  • I KİM İÇİŞ MAHKÛMİYET İSTENDİ Savcı,Belediye Reisi Kemal Aygün'e hakaretten sanık Kim dergisi İmtiyaz sahibi üzean Ergüder hakkında 1 seneden 3 seneye kadar hapis,3000 liradan 10.000 liraya kadar para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1960
  • Beşiktaş nice tehlikeli akınlar yapmış ve bu akınlarda hep gol kokmuşu.Kası «npaşa ceza hası dı5ı„da sola aktarılan pas,üzcan Şeno la ikram edince onun »ika 8utu ajlara takıldı.Besimde topun Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B jVI A Y P Kp Beşiktaş 27 22 G.Saray 28 17 F.Bahçe 24 18 D.Spor 27 14 G.Birliği 27 12 İst.Spor 25 8 iz.Spor 23 10 K.Güm.20 9 Feriköy 24 10 G.Tepe 25 7 Ş.Hilâl 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • S ŞTE Beşiktaş 27 nci maçını i da oynadı ve gene «nâmağlûp».Üstelik puan kaptırmadan ve yendiği takımlar listesine Kasımpaşa'yı da ekleyerek.Zorlu oyundu dünkü maç.Hele ilk devresi.Milli ligin ilk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • DemirsDor 2 1 aalio tuSf STAD:19 Mayıs SEYIRCt:737 KİJji HASILAT:2515 T.I.HAKEMLER:Kâzım Erkal.Hadi Kıncal,Fahri Alpagut.DEMİRSPOR:Fikret Rauf Münir Hüsnü Selahattln Erkan Vedat Fikri Abdullah Osman C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • R.Madrii 4-0 Barcelona 5-2 Galip,geldiler MADRİD,HUSUSÎ AVRUPA Şampiyon kulüpler kupası kardöfınalinin rövanş maçında Reni Madrid Fransa şampiyonu Nice'i 4-0 mağlûp ederek elemiştir.Chamartin stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • Ordu Takımı dün Kahire'de çalıştı Maça alâka büyük.Takımımız Sabih Abdullah,Şehmuz Tuncay,Süreyya,M.Çam Tarık,Can,Ahmet,Hüseyin,Aydın tertibi ile oynayacak Necmi TAN YOLA Ç KAHIRE'DEN BİLDİRİYOR TÜRKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • Altay,Hacettepe'yi rahat mağlûp etti:2-1 Siyah-Beyazlıların gollerini Ayhan ve Gönen attı.Kaleci Akın 22.dakikada sakatlanarak çıktı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1161.HÂSILAT:4224.HAKEMLER:Rifat Atakanı Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • jKASEVÎPAŞA:YAHU,ALDIYSA BENDEN İKİ PUAN ALDL SANA NE OLUYOR BE?ğ i.ı n:ı:11:ı;ı;ı.11.ı i:11.u;ı,ı i s i,111111 n 11 i 11:i t,i 111,i ı,i ı.ı i 111,i i.11;ı;11.11:i;i l 11:l.i;11 i i 11,1111,ı,i i i ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • 15 dakika ma etti:2-0 Oyuna bir fırtına sür'ati ile başlayan Sarı Kırmızılılar 2 Olık galibiyetten sonra duruldular.Adalet kalecisi Ömer neticenin daha farklı olmasına güzel oyunu ile mâni oldu SEYİRC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1960
  • D.Şaf aka M.Spor bugün karşılaşıyor Darüşşafaka ve Modaspor bu akşam saat 20 de Spor Sarayında karşılaşacaklardır.Bu müsabaka daha ziyade Lâcivert beyazlılar yönünden ehemmiyet taşımaktadır.Çünkü Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor