Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • YILIN EN GÜZEL KİTABI ANADOLU EVLİYALARI 50 büyük Türk Evliyasının hayat,felsefe ve şiirlerini bütün güzelliği ile anlatan kitap 5 renkli resimli kuvertür,tamamen bez,kaplı,^ıususî cilt.16 tane renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • TAKSİMDE 450 ODALI LÜKS BİR OTEL KURULUYOR METİN DOĞANALP SHERATON Otelcilik Şirketi,İstanbul'da Türkiye'nin en büyük otelini inşâ etmek üzere teşebbüse geçmiştir.Bu münasebetle,şirketin İdare Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Mübarek Ramazan Bu gece Başlıyor Yarın mübarek Ramazan ayının birinci günüdür.Müftülük ve Belediyec» gereken hazırlıklar yapılmıştır.İstanbul Radyosunda,ezan"vaktinden 10 dakika önce Kur'an okutulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • IKÜÇHAN UNVERI Tıpkı deniz fenerleri gibi Bozularak yolda kalmış otomobillere diğer vasıtaların karanlıkta bindirmesini önleyecek yeni Mr âlet dün Trafik Şubesi MUdUrlUğiine teklif edilmiştir.Bu âlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Ana oğul yankesici iki ayrı yerde suçüstü oldu Sabıkalı kadın yankesicilerden Menekçe Saymaner ile 12 yaşındaki oğlu Necdet Saymaner dün şehrin ayrı ayrı semtlerinde yankesicilik yaparken yakalanmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Menderes'in,şehrin girişine heykelinin dikilmesi isteniyor Belediye Meclisinin dünkü bütçe müzakeresinde bir üye «Şehrin giriş kapılarından birine,İstanbulini baş mimarı Adnan Menderes'in heykelinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • BAYAR BUGÜN Yurda dönüyor KARAŞt,RADYO Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile eşi Melike Farah bugün memleketlerine dönmek üzere Pakistan'dan ayrılacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Hikmet Bayur hakikatle ri konuşturmuştur 24 Şu bat 1960 günlü gazetenizde kardeşinin yaptıkları yüzünden inönü'nün Atatürk tarafından tekdir edildiği yolunda Meclis'te suyiistimaller dolayısiyle söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • NEFİS BİR RÖPORTAJ M'ii'' 'Tf 'ıVr ıırr ııTfıifrıTi 'lirftıiri ılmtı'ı Îİİ'ım1âtİtim0iMiİ(iİtiİ(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • DURUM I RB 17ZM m WTi D ALMANYA'YA İNFİAL URDUMUZDA iç politika hâdiselerinin çok hareketlendiği j şu günlerde bütün dünya efkârı umumiyesi basın» ve rad-yosuyla,dikkatini önemli bir hâdise üzerine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • İADE EDİLİYOR J-t\[İLHAN DEMİREL] Kadıköy ve havalisinden birkaç yüz bin liralık eşya çalan ve evvelki akşam suçüstü yakalanan Ömer Faruk Gökçek,bugün Adliyeye verilecektir.Resimde,cebinde «Her nevi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • BİR İTALYAN UÇAĞI DÜŞTÜ 37 YOLCU ÖLDÜ Diğer iki kaza ile birlik-te son 48 saat zarfında cem'an 100 ölü var DIŞ HABERLER SERVİSİ Napoliden New ork'a gitmekte olan bir İtalyan yolcu uçağı dün İrlandada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Melike Farah'ın çocuk beklediği söyleniyor PARİS,RADYO İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Melike Farah'ın bir çocuk beklediği Tahrandan bildirilmiştir.Hâlen Pakistan'ı ziyaret etmekte olan Melike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • Prenses Margaret nihayet nişanlandı Prensesin nişanlısı Armstrong Jones isminde halka mensup bir fotoğrafçı LONDRA,Hususî muhabirimiz SAFTER YILMAZ'dan PRENSES Margaret'in,fotoğrafçı A.Charles Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • 1 milyon C40 bin liraya satışa çıkarılan Kurân-ı Kerim'in,altınla işlenen dış kapağı,işlemeli iç kapağı ve sayfaları.1,5 milyon Jiraya bir Kuıân-ı Kerim Nadide bir Kurân-ı Kerurii satışa çıkaran Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1960
  • MECLİSTE YİNE SERT ÇATIŞMALAR OLDU T alebebursları konusunda mebuslar birbirlerini ağır şekilde itkam etti Nafıa Bütçesi konuşulurken bir D.P.Mebusunun inönü hakkında söylediği hakaıetamiz sözleıi zab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • k i.HAFTANIN FİLMLERİ ~U44,&X*l OkLOUt,Tjrone Poucr Mel Ferrer imi m Yine Güne} Doğacak.YİNE GÜNEŞ DOĞACAK «The Sun Also Kises» Utıuj King idaresinde Sinemaskop sistemiyle r\ıilınıç bir 201lı C eniıır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • BU AKŞAM i saat 22.00 di İSTANBUL RADYOSUNDA m •w 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI w,Takdim Eden ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • APARTMAN DAİRESİ* ARSA* PARA tül LU TÜRK TİCARET BANKASI HAFTANIN BULMACASINI TAKDİM EDER er er S er er a z" a z LÜ N Sol**n »aj«:1 Bankamızın senboiü.2 Maıüf bir Türk ı Şairi;benzer.3 Yüz yıl;Cet.4 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Bugün kuracağınız planlar yürüyebilir.Yıldızların iyi bir tesiri var.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Uzak bir zamana alt bir tasavvurunuz var.Bugün onun üzerinde düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • BULMACA SOLDAN »AĞA:1 Herhangi bir şeyin imalind» kullanılan malzeme veya bir •serin meydana getirilmesi İçin toplanan malûmat v.s.2 Çanakkalenin bir kazası;Kayıp.3 Dar ağızlı kapların kapağı;Yayvan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.S0 Günaydın sevgili dinleyiciler i—8.00 Haberler ve hava raporu 8 15 Sabah istekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İkinci program 9.05 Ricardo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • I SİNE SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:41 25 62)Ayşecik Zeynep Değinnencioglı.Türk filmi.2.halta;ATLAS Tel:4408:Lükros Borjiya Belinda Lee Renkli Fransızca.EMEK Tel:448139)Yine Güneş Doğacak Ava Gardn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • 5,ve 10 Şubat 1360 tarihli ilânımıza ektir:Şirketimiz tarafından memleketimiz balıkçıları ihtiyacı ithâl olunacak balıkçılık malzemeleri için bu mallan imâl ve istihsal eden memleketlerden alınacak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • 24 saate yalnız 4 dakika karidir,f I ^Geceleri yatarken,gündüzleri de tjlnirde fotrai bir kaç dakikanızı yüzünüze hasretmekte »üksenltl devam ettirebilirsiniz,Baktmsı* bir eîtd bcnliğînill gölgeler.Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • t ııııımHHttttıtMmi4Miıww«m»mınwiM' I Nol defterinden O A Şubat Çarşamba.Levent'teki bir ahbabm davetinden dönüyoruz.Hava ayaz.Farlarını yakmış dizi dizi lüks arabalar geçiyor yanımızdan.Belki boş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • m 14 YAŞINDAKİ KIZ PARA İLE SATILMIŞ Fatma İsimli 14 yaşında bir kadını para mukabilinde İmam nikahıyla ve zorla evlendiren İki kişi hakkında takibat yapılmaktadır.Bolulu olan Fatma uç ay evvel Neşet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • BAKIRKÖY'DE YARIN SULAR KESİLECEK Pazar günü saat 8 l!e 17.30 arasında Bakırköy mıntnkasmda «ular kesilecektir.Sular İdaresi bu kesilmeyi Elektrik İdaresinin Çırpıcı ayrılma İstasyonunda yapacağı revi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • İNCt BAYSEL ıı« Ergcnekon ÜÇOK Nişanlandılar Kadıkoj Kordon 2«/$ubat/lW0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • ELİM BİR ZİYA Afife Demlrlz'in kıymetli eşi,Hüsnü,Kemal,Turgut v» Yıldız Demlrlz'in sevgili babaları,Ümran,Yüksel ve Nuran Demiriz'-In sevgili kayınpederleri,Emre,MeU ve Burak Demlrlz'in çok büyük bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • DEVREN KİRALIK MAĞAZA Depoludur.Harbiye,Tlf.47 15 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞLAM KETEN LASTİKLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİI TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCALAR KOLL.ORT.'S:kttf AjW Cfendl Cadde»» Na.M İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • PazaR Bu hafta 103 Bin Adet Basıldı.j?İran Sarayı eski neşeline kavuştu Marlene Dietrich'e göre genç kalmanın sırrı Rocco Granata ve güzel bestesi «Marina» Anastasia dâvası neticeleniyor mu?1960 m erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • Cezaevinden kaçtı faka Bulgaristanda yakaland Elâzığ cezaevinden firar eden Vahdet Türetfien adında bir mahkûm Bulgaılstana kaçarken Bulgar makamları rafından yakalanmış ve 40 gün ahkonduktan «onra İa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • TEŞEKKÜR Genç yaşta kaybettiğimiz eşim ve ailemizin pek kıymetli varlığı Prof.Dr.Burhanettin BAT I MAN' in hastalığı esnasında' yakın alâka ve yardımlarını esirgemiyen Doç Dr.Hikmet Altuğ ve Op.Dr.Cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • TEŞEKKÜR Validemin anî rahatsızlığı dolayıslyle gecenin geç teatinde evimi teşrif etmek lûtfunda bulunarak,büyük bir hazakatle vaki müdahalesi fonunda hayatını kurtaran pek kıymetli,Doç.Dr.Bedii Gorbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1960
  • TEŞEKKÜR Istanbal Amerikan Hastahanelinde 24.2.1960 çarşamba günü dünyaya felen aevgill oğlumuz Mehmet Murat Manioghı'nun doğumunda göstermiş oldukları candan alâka ve bilgili müdahaleleri dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • inönü'nün teşriî Masuniyetine ait Tezkere B.M,M.de Karma komisyona havale edilen tezkerenin esbabı mucibesi:Uşak olayları ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönünün dokunulmazlığının kaldırılması yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Küçükpazar kaatili uçak ile kaçmış MALATYA,HUSUSÎ Bir hafta evvel lstanbulda,Küçükpazarda kan dâvası yüzünden Ali Adıyaman isimli bir hammalı tabanca ile öldüren Ramazan Bellinin tstanbuldan uçakla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • [A.P.Londra polisi,iris Dawkins adında 9 yaşındaki bir kız öğrenciyi öldüren takriben 14 yaşındaki bir erkek talebeyi aramakla meşguldür.Cinayet geçen cumartesi,Soııthampton ormanında bıçakla işlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Sivrisinekler tarafından nakledilen hastalığın yayılmasından korkuluyor ELÂZIĞ,Hususî muhabirimiz REFİK EREN bildiriyor VÜCUTTA yaralara ve bilhassa bacakların «fil ayağı» tâbir edilen şekilde şişmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • KİSA HABERLE.İNTİKAM İÇİN HASMININ KOYUNLARINI KESTİ BURDUR İğdır köyü halkından İsmail Tarçın,kavga ettiği Mustafa Sel'den intikam almak istemiş ve hasmının 35 koyununu keserek öldürmüştür.PARTİCİLİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Irak Başvekili Türk B.Elçisiyle görüştü BAĞDAD,T.H.A.Irak Başvekili Kasım,dün Türkiye lyükelçisi Fuat Bayramoğlunu kabul ederek kendisi ile yarım saat süren bir görüşme yapmıştır.Bağdad radyosunun bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Orijinal Ambalajlı Meşhur REMINGTON marka ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ gelmiştir.Her voltaja uyar.Miktarı mahduttur.Satış Yeri:Durmuş Karagül,Marpuççular,Rıza Paşa Han 4 No.21 Telefon:22 71 52 t I M 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • En doğru ve en kolay metodumuzla İNGİLİZCE ALMMCA öğrenmek için ilk dersimizi isteyiniz.GRAPHO AMERICAN P.K.44 Bakırköy İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Müzisyen ve Ses Sanatkârları Dinlenme Ayı Ramazan dolayısiyle dinlenecek kıymetli müzisyen ve ses sanatkârlarımızın hem tanışıp hem de en iyi şekiide eğlenebilmelerini temin için sitemiz hazırlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Heşe/zVenıesv insanlar.sag GARANTİ BANKASİ,Hesabı olan ve istikbalini düşünen insanlardır.Siz de Garanti Bankasından "neşe toplayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Kızılay istanbul Müdürlüğünden:930 Ton Şişe Naklettirilecektir.Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasmda imâl ettirilmekte olan 3 milyon adet 930 ton maden suyu şişesi Cemiyetimiz Afyonkarahisar Maden suyu İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • ACELE İNŞAAT İŞÇİLİĞİ İLÂNI Betonarme bir İnşaatın betonlyerle dökülecek 2700 M3 betonunun İsçiliği verilecektir.1/3/1960 gününe kadar müracaat.Telefon:22 25 01 22 43 79/6 10280)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • DOĞUBANK'ın 1960 YILI İKRAMİYELERİNDEN BİRİ 20 MAYIS 1960 ÇEKİLİŞİNDE BİR TALİHLİYE 50.000 LİRA Ve 80 TALİHLİYE 25.000 LİRA TUTARİNDA MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ Son Para Yatırımı:15 Mart 1960 Her 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • m'y.İr Mi DIZDIZCININ ARKADAŞI [RÜÇHAN ÜNVER] Para ınakinası yaptıkları iddiasiyle Vanlı bir tüccarı dolandırarak 28.500 lirasını alan iki dızdızcıdan firar halinde bulunan tspirli Mustafa Aslan da dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Bağdad'ta onyedi kişi idama mahkûm oldu BAĞDAD,RADYO Bağdad Halk Mahkemesi 17 kişiyi idama mahkûm etmiştir.Sanıklar,geçen Ekim ayında Başvekil Kasım'ı öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK BOĞULDU Paşabahçede üç yaşında bir kız,Şehreminde 2,5 yaşında bir çocuk kuyulardan çıkamayarak öldüler Dün Şehremini ve Paşabahçede iki küçük çocuk bahçelerindeki kuyulara düşüp b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • Hayat pahalılığı yüzde 900 arttı ANKARA,HUSUSÎ İstatistik bültenlerine göre,Istanbulda hayat pahalılığı 1938 e nazaran yüzde 825,Ankarada yüzde 979,5 nlsbetinde artmıştır.Artış en fazla gıda maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK f Hakikat olan hurafe i OK eski tarihlerde bugünkü İstanbul'u kuran ve «meğara-E l* h,larm reisi bulunan Pizas yahut Vizas Milâddan 658 se-E J* ne evvel yeni bir şehir bina etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1960
  • BÜYÜK ÇEKİLİŞTE 260.000 LİRA TUTARINDA APARTMAN DAİRESİ 1000.000 LİRA PARA KPAM/YESİ CEM'A M 1260000 LİRA lk Çekiliş Tarihi 21 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • 6ÎR KAZA SONüNCM H/ÜRZASlN» K4V6BPr»*siz Onu Hargo SİZE" ÎMANOl!hal^ük:O,KON-TESİ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • SEM DE ÇQK iVI BıR.KOPESE ben-ZİVORSUN-VAİ-M ÜLÜM İ*r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • BEi_tci ıCTı OA ETAAEVH »CAIZAR BİL.E vEKDİ Bocr.h^e oöx.VENİLMEZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • HİÇ SES ÇIKAIZAAADAN ŞUMt-Aflı O İSI.LEŞE M iyi OL-AcAK.HUMTEK' İM SESİ H SiMVt YALNIZ.KALDIK.SÖVt-E BAKALIM BEN.DEN NE i STİyOESUN LAPI FAZ.UA UZAT-SU UÇAK ÜE.AAİSi'nDEKI KA-ZADA Öl-E'N bahrivel.inin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • T4MlŞ"rı SıV^ çok MEWNUN OLDuM" GİDİP 4KKdDA$lMI AR/k AViAA.1 '^«ftagftCSapJ ii{!^gfi^l^ii iC FAKAT AV r^f İVf Oı_A\A2^SA SONiu *cö-rü çikak.M Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • ANNE" UPU-U USLU OTU1TcTİfe.Dlh KAl_V\ 5cTİK.DİN SAb.j'.ım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • 26 Sahalı çok erken Bitmeliyiz,»ol tenha»ken,Olmaz,iş sırası m hozantam.programı tıen çiziyorum.Uçurumun kenarına varın akşam gideceğiz.nir kadeh içer misin?Betle iirperdi:PrenJİpime aykırı olur.Gil a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Iklnri grup unvanını takınan muhalif hizip,menfi mukavemetlerini,unın müddet denedi.İcra Vekillerinin ne tarzda içileceklerine dair S Temmuz nns tarihli kanunla,trra Vekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • Blaise Calame'ın resiiali BÜLENT TAKCA.N f İsviçre müziğe karşı üstün sevgi gösteren bir di-ardır.Kd\vin Risrlıer gibi bir piyanist Aııserınet gibi bir orkestra şefi,Basel oda orkestrası ve Suisse ro-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1960
  • V,Fakat,lezzet ve nefaset mevzularında herkesin fikri bu tepsinin içinde birleşiyor.Ifr m m 14 çBŞit HAZIR YEMEK 4 mit SEBZE KONSERVESİ 1 eşit MEYVE PÜRESİ 6 geşit TURŞU VE ZEYTİNLER U Sjg çeşit olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • "VATAN,İN DAVASI TEMYİZDE GÖRÜLDÜ ANKARA,HUSUSÎ Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir Te tezyiften mahkûm olan Vatan gazetesi mesullerinin Temyiz 1 inci Dairesinde dün müdafaaları yapılmış,Ahmet Emin Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Prenses Margaret nihayet nişanlandı t Baştavafı Birincide dunun »İmdiye kadar fevkalâde gizli tutulmuştur.Jones önümüzdeki hafta saraya taşınacak ve bundan sonra Buckingham'da yaşayacaktır.Prensesin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Avrupa ve Britanya'yı Ziyaret ederek Birleşik Amerıkaya gitmek isterseniz,dünyanın en süratli ve en harikulade uçaklarıvle seyahat edıni2.Bu suretle herhangi bir munzam.bilet farkı ödemeden yol boyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Piyasamızda daima ısrarla aranmakta olan aflte LÜKS LÂMBALARI KAYNAK LAMBALARI ve aksamı iUıal.it rejimi sa\esinde teknır piyasaya arzedılnıı-iır EN Al.Abl DI.OPTIMUS Mümessili:Tahtakale,Cedid Kon No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği EŞYA PİYANGOSU LİSTESİ 25 Şurftt 1960 günü Dernek merkezinde Vilâyet murakıpları ve Noter huzurunda çekilmiştir.Yedi ayak buz dolabı 30858 Cava mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • M I GROS TÜRK MAĞAZA ve SATIŞ KAMYONLARI PE RE JA'nın Ekonomik Anbalâjlı İs.11 LAVANT KOLONYASINI DA SATMAKTADIR ı" 1 200 Grnı.Fiatı:400 Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Türkiye'nin biricik Vokal Gurubn ÖMÜR Paviyon Restoranında HER CUMARTESİ ve PAZAR MATİNE SUARE)Yemekli ve Yemeksiz Dans Dönüş için Otobüsümüz vardır.İGalonumuz,toplantı,çay,düğün ve balolara tahsis ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • BENTONİT ALINACAK Şirketimizin ihtiyacı olan 5 ton kadar bentonitin teklif v« şartlarını aşağıdaki adresimize yazı veya bizzat müracaat suretiyle bildirilmesi.Adres:ELEKTRO METAL S.A.Şü.Silâbtarağa Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Hikmet Bayur hakikatle ri konuşturmuştur t Baştnrafı Birincide Benim şahit olduğum takdir sahnesi Diyarbakır Mebusu General Kâzım Sevüktekin'ln evinde aksam sofrasında yirmiden fazla kimsenin önünde c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Bir italyan uçağı düştü 37 yolcu öldü t Batıtarajı Birincide Ucafcı toprağa saplanmıştır.İki kişilik mürettebat derhal olmuştur.Karadan dört kişi «Sır yaralı olarak kurtulmuştur HAVA BOŞLUĞUNDAN.Yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Taksim'de 450 odalı lüks bir otel kuruluyor t Baştarafı Birincide Türk Amerikan mümessilleri' arasındc'i görüşmelere dün sabah başlanmıştır.Taksim bahçesini gezen ve hazırlanan projeyi tetkik eden Mr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Mecliste yine sert çatışmalar oldu t Bağtaraft Birincide Lnıkâıı yoktur.Bu burslar 300 liraya çıkarılmalıdır» demiştir.Baykam konuşurken oturduğu yerden hatibe «Sen burs mevzuunda konuşamazsın,burs al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • TEŞCU EDİLMİŞ MARKA ÎMI TİMKEN tOUE* 8 E A I N 5 COMFANV konik makaralı rulmanları alırken:TİMKEN markasının rulmanın üzerinde bulunmasına bilhassa dikkat ediniz.TİMKEN maı kası,size rulmanın kalites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız deniz vasıtalarında kullanılmak üzere ceman 44360 adet muhtelif tipte elektrik lâmbaları teklif almak suretiyle dıg piyasadan mubayaa edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • f 4 üncü Kotadan Faydalanarak DÜNYANIN EN MEŞHUR EN ÇOK S ATIL AH' Amerikan menşeli HARLEY MVİDSON ve İngiltere men ş e 1 i B S A Motosikletlerinden İthal etmek isteyen sayın ithalâtçıların Proforma f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • HİCRÎ 137» Saban 3« Cumartesi 27 ŞUBAT 19 6 0 Gimps öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6 39 12.27 15.32 17.57 19.26 500 RUMİ ını fubât 14 AKİT VASATİ EZANİ 12.41 f M 935 12.00 131 11.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Millîııef Sahibi:ERCİftlENT KARACAN Yazı İçlerini t Men idare eden mesul müdür A B D İ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • İTALYAN D t Z MARKALI 1 ilâ 5 HP.takatında elektrik motorlarımız satışa arzedilmijtir.Maliyet f la tına «atışı:SİNAN BOSNA ve Ortağı KolL Stl.Galata Okçu Musa Cad.Arslmidia Han İstanbul.Tel:44 15 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK ERENKOYDE acele sat.villa,2 donürn çamlı bahçe içerisinde telefonlu,tediyede kolaylık 145.000 ne 36 32 60.Yılmaza MALTEPEDE taksitle deniz görür $ahâne arsalar.22 50 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Muhabere YOLU İle;bos Takltlerlnlzde,Tüıklyede şimdiye kadar takdim edilmemiş mükemmel metodla İNGİLİZCE öğreniniz •A-En geniş teşkilât,Beynelmilel mütehassısı^ bir kadro,her öğrenciye ayrı ayrı göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.02.1960
  • Bursa As.Sat Al.Kom.Başkanlığından Tahmini Geçir)Taşımanın Miktarı Tutan Teminatı İhale Yapılacağı mahal Ki ji Lira Krş.Lira Krs.Gün Saati Bursa Eskişehir İOOO 7500 Bursa Bandırma 800 4400 Bursa Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1960
  • i 4 İtti «i n 2 W V M l SAMİ ÖNEMLİj Bir trafik kazası neticesinde çarşamba gecesi tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa Hastahanesinde vefat eden milli basketbolcularımızdau Darüşşafaka takımı kaptanı Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • BAHSİ MÜŞTEREK RİYASETİCUMHUR TASDİKİNDEN ÇIKTI Nizamnamenin Salı günü Resmî Gazetede neşri muhtemel görülüyor ANKARA,HUSUSÎ REİSİCUMHUR Vekili Refik Koraltan bir gün önce İcra Vekilleri Heyetinin tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • ORDU TAKINI ANKARA'DA ANKARA,HUSUSİ Bir müddetten beri Adana'da kampta bulunan Ordu futbol takımı dün akşamki motorlu ile şehrimize dönmüştür.Ordu takımı hareket tarihi olan 1 Mart gününe kadar Cihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Darüşşafaka Voleybol Takımı bugün trenle Sofya'ya gidiyor Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol müsabakaları ilk tur eleme maçları için Bulgar Şampiyonu ile karşılaşmak üzere Darüşşafaka voleybol takımı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • DEFTERDAR GÜREŞ TAKIMI BUGÜN ALMANYA'YA GİDİYOR Defterdar güreş takımı bugün saat 13 te otobüsle Almanya'ya gidecektir.Münih'te İki.Kölnde bir,Frankfurt'ta bir,Viyana'da bir maç yapacak Defterdar Grek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Çaykovski,Türkiye'de antrenörlük istiyor Almany adan antrenörlük diploması alan ünlü Yugoslav futbolcusu hâlen İsrail'de Hapoel'i çalıştırıyor Vaktiyle Partizanda Çaykovski lle ;birlikte oynamış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • KISA HABERLER GÜREŞ antrenörü Hüseyin Erkmen 1 Mart tarihinden itibaren Pazartesi,Çarşambp ve Cuma günleri millî takıma girmeleri muhtemel olan.elemanları Güreş İhtisas Kulübünde çalıştıracaktır.GALAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Gene Millî Namzetler Kasımpaşa ile oynuyor Âvusturyada yapılacak dünya jûnyorlar şampiyonasına iştirak edecek olan genç millî takım namzetlerine dün akşam Bölge binasında antrenör Necdet Erdem Arafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • MlLLlLİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 25 21 G.Saray 27 18 F.Balıçe 23 17 D.Spor 25 12 G.Birliği 25 11 îst.Spor 24 9 îz.Spor 23 10 K.Güm.26 9 G.Tepe 23 7 Ş.Hilâl 24 9 K.Yaka 23 9 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Mahallî lig'de bugün iki karşılaşma var MAHALLİ lif maçlarına bugün ve yarın yapılacak maçlar ile Şeref stadında devam edilecektir.Hayli enteresan bir safhaya giren mahallî lig maçlarında bugün 13.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • MAHALLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Kp Taksim 13 9 Eyüp 13 9 B.Spor 14 7 Galata 13 8 Hasköy 13 7 Y.Direk 14 7 Sarıyer 14 4 Anadolu 13 4 B.Beyi 13 a Süley.14 4 D.Pasa 12 2 Emniyet 14 0 3 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Modaspor F.Ba hçe galibi finalist Denk kuvvetlerin yapacağı mücadele saat 20 de başlayacak.Müsabakayı Vahit Çolakoğlu ve G.Aktuğ idare ediyor MODASPOR ve Fenerbahçe takımları bu akşam saat 20 de Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • D r SAJ" öNEMLt] [SAm ÖNEMLt] DeşiKtaş istirahat etti,IstanbulsDor çalıştı Yar,n mUU lK'in en mUhim istanbulspor takımlar,dünü bu maça hasırlanmakla geçirmişlerdir Sarı S^l^1 T^ BC5İkta'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • Kasımpaşa Fevkalâde Kongresi yarın Başkanlığın en kuvvetli adayı:Eski Reis Mehmet Gür YARIN toplanacak olan Kasımpaşa kulübü fevkalâde kongresinin bütün hazırlıkları tamamlanmıştır.Bu kongrede de İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • BUGÜNKÜ PROGRAM İSTANBUL'DA 2 13.00 Vefa Beykoz 15.00 Fenerbahçe Adalet İZMİR'DE 13.00 O.Birliği Altınordu 15.00 Hacettepe Göztepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.02.1960
  • FENERBAHÇE,ADALET KARŞISINDA FAVORİ Vefa,Beykozla çekişirken,izmir'de Gençlerbirliği Altınordu,Hacettepe de Göztepe ile karşılaşıyor MİLLÎ lige bugün şehrimizde Vefa-Beykoz,Fenerbahçe Adalet ve İzmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor