Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • C.H.P.NİN DIŞ POLİTİKASI i Mı" UHALEFET Lideri İsmet inönü'nün dün Mecliste yaptığı konuşma,Hükümetin siyasetini tenkidden ziyade C.HJPnin dış politika programının açıklanması mahiyetindedir.İnönü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • gül Hiîtîîİ İSfü şiir lüfpiHiiHiii liüfi^ gpııni Nün» [ASAF UÇAK] l$çi Sigortaları tarafından Meraind* 200 yataklı bir hastahane inşasına karar verilmiş ve hastahanenln maketi hazırlanmıştır.1962 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • TÜRKİYE ÇEKİRGE TEHDİDİ ALTINDA AMMAN,RADYO Türkiye,üıdün ve Suriye bir çekirge afeti tehlikesiyle karsı karşıyadır.Suudi Arabistandaıı gelmekte olan çekirgeler Ürdün'de 39 bin dönümlük araziye yumurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • İki tayyare havada çarpıştı:67 olu var Brezilya'da vukubulan feci kazada tayyarelerin biri Amerikan askerî bandosunu taşıyordu WASHİNGTON,RADYO DUN Brezilya'da Guanabara körfezi üzerinde çarpışan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • 10.000 kilometre uzağımızda,kış ve sonbaharın uğramadığı minik bir Okyanus adası var.Bu adada cereyan eden garip ve enteresan hâdiseleri ABDİ İPEKÇİ'nin kaleminden MİLLİYET'te takip edeceksiniz.PORTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • Büyük bir Soyguncu Yakalandı Kadıköy cihetinde 20 den fazla köşkten çalınan yarım milyonluk eşya ele geçirildi ERENKÖY,Kızıltoprak ve havalisinde soydukları 20 den fazla köşkten takriben 500 bin liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • Dünyada Büyük Gürültülere ve Hâdiselere Sebep Olan Ç "Lady Chatterley'in Âşığı,Romanının Yazan D.H.lAWRENCE'ninKıı Güzel hseri OĞULLAR ve SEVGİLİLER flVı» i v i ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • HARİCİYE VEKÂLETİNİN BÜTÇESİ MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜRKEN İnönü.CHP'nin dış politikasını açıkladı Zorlu,CHP liderinin hükümetin dış politikasını tasvip hususunda gösterdiği hüsnüniyete teşekkür etti ve bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • [Telefoto MİLLİYET:ASAF L'ÇAR.Ankara İstanbul)Eskişehir'den Konya'ya gitmekte olan makinist Mehmet Kaynakçı idaresindeki 266 numaralı marşandiz katarının 16 vagonu 150 metre derinliğinde bir uçuruma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • Cemil Sait Badas 10 aya inönü'nün yayınlanan bir nutku yüzünden Cenkçi 1 yıl,Tamer 10 ay hapis yatacak Ulus bir ay kapanacak ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü'nün 1958 yılında Ankara İl kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • Atlantik fatihi Lindbergh şehrimize geldi ve gitti AHantiği ilk defa uçakla geçmeğe muvaffak olan Charles Lindbergh,evvelki ge.ce sessizce şehrimize gelmiş ve dün gece yine sessizce ayrılmıştır.Resmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • Amerikalılar Ankara'da tesisler kurmak istiyor ANKARA.HUSUSÎ Amerikan Lojistik grubu karargâhı Tutlt K)Ankara belediyesine,çehrimizdeki Amerikalılar İçin bâzı tesisler kurmasını teklif etmiştir.Bu «H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1960
  • BİR DELİYE KARŞİ TANK KULLANILDI 9 saat durmadan etrafa ateş edip 4 kişiyi öldüren delinin evi,yangın bombaları ile yakıldı PENNSYLVANİA,A.P.UNION Town'da dört kişiyi öldüren keskin nişancı bir deli,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • CM HAFTANIN j FİLMLERİ "TUist&ÇUl &kjx*i HÜRRİYET KAHRAMANI stıake Handı Yith the Dev i I Miehael Andeısurı,tdaı.sn.Je tevrifaruV* fcir Tıo.v-P*nnebaker İrlanda-Amerika« müşterek prodüksiyonu.Oynayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • PAKSOYTİCARET ve SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.Şti.P.K.144 Adana' İstanbul Tel:441084 Ankara Tel:14995 Adana Tel:1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.S.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Taksim ve Beyazıt meydanlarında bulunan iki bina üzerine Bankamıza ait ışıklı reklâm tesisatı yaptırılacaktır.Taliplerin izahat almak ve terklif vermek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • İTHALÂTÇI VE SANAYİCİLERE Alçak hararette kaynak yapan dünyaca rakipsiz*^* benzersiz hususî vasıflı isviçre mamulü CASTOLÎN Elelarod,Oksijen kaynak çubuğu ve dekapanlan çeşitlerinden 4 üncü kotadan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • PİCCO'LO 40 türlü ev iği yapan makine,elektrik süpürgesi,cila makinesi,rneyva suyu,santrifüjü mikser,bileme cihazı,püskürtme cihata va «n modern Baü Aimanya mamûlâü.Lıiklii Caddesi Toplar Pasajı 7 Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • OĞLAK BURCU 2 [22 Amalık 20 Ocak] Cüzünüzde büyüttüğünüz meselenin incir çekirdeğini doldurmadığını gerfitfcnlz mümkün.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Oldukla karışık bir İşin İçinden sıyrılacaksınız.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • DARÜSSAF AKADAN Y E T I $XX İ İ B t' e w i y e ti n U n:Dai'üşaafaka Basketbol A.takımı Kaptanı V© Darüşsaraka ı «ı maunlarından,miiU sporcu ŞEVKET TAŞLICA getirdiği müessif trafik kazası,«onunda,kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • Çok Acı Bir Kayıp 16/2 960 SaJı günü saat 600 da ko.ya ko.j vjiaiıi vazifesinin basma giderken leeî bir traiik ka/a,ı 14yı;1î vic'k,sı-'m fârıî üLi/ıya İle ahiret aracında terede duf ederek t-rı nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • RFHEK CİNAYETİ ADLÎ TIP RAPORU GELMEDİ koyunda Rauf Ardahan'ı av tüfeğiyle öldüren armatör ŞiftMt Doğan' Hi duıuşmasına üçüncü Agy Ceza Muhi;c-"4ci bıû r devam eâiJjui.j,Adlî Tıb Mt-c'isijıcie-i!bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • AĞAOtUt'NUN ENİŞTESİ-NİN l l RUÇMASI BAŞLADI Loncha hususî utomoblllö Huli/c l'.cJ «tUırıdrt bir kadına v"'j^ı^LTâJc olumuna sebebiyet veren Sanıet Aguoglu'nun enlst&si Varnci-Tast-harıbaktr'in ctuı u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • RAMAZANI ŞERtt' 24 Şubat SCO talihine BlÜfSadü!Pazar günü 1379 S nçi Hiçıtyesl Kj.nı^/aiı-ı şerifinin blıhul fci tut olduğu muhterem dlndaşliu ırmza İlân olunuristanbul Mııiiu ıı 0.NavM HIM11N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • TicaVet ve Sanayi Odaları Milli Konanına ve Vergi suçlan İçin bir Af kanunu çıkarılması konusunda teşebbüse ^¦mislerdir.İstanbul Sanayi Odası bu konuda kaçakçılık,kaaı buluıuaakiizuı ce.i4iiılau üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • ıı ıı II ı ı ııı n-ıı ı ı m ırynı-ımr-ınır ı.ı.tttiii ASTÂŞlı MÜJDE MÜJDE ÜH ilkbahar olduğu,gibi bu ilkbaharda da hanmıhu'in zevklerine uygun yepyeni orijinal ve tantali pamuklu çeşütt-rini tamamlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • 1 6VPE ÖĞRETİM SERVİSİ 'Ka İ*Xİ5İN68 lüm.iumtı ntH rtRiHUfc ALMANCA FRANSIZCA Öğrenmek ijjjn aşağıdaki kuponu doldvrunu;ve-kesip bir zarf içinde adresimize postalayınız.V*wuiLvçr^ Adım ve Syyy4«n».A d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • DAMPİNG SÜRPRİZ gömlekleri Pazen pijama.Tl .19-50 Düvetin ve ekose gömlek 12.75 Emprime poplin gömlek.14.75 Şantımg gömlek.f.17.5,0 Düz poplin gömlek.1 1,9.75 Viakon yünlü gömlek.37.50 Hakikî çizgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • ii ı ıı rır rtvîaı n ı-ıı ı,iı ıı »ı,9 ve 10 Şubat 1960 tarihli ilânımıza ektir:Şirketimiz taralından memleketimiz balıkçıları ihtiyacı ithâl olunacak balıkçılık malzemeleri için bu malları imâl ve is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kara istasyon 1 arma mahsus 1 adet telsiz cihazı teklif alma suretiyle dış piyasadan mubayaa edilecektir.İsteklilerin en geç 25 Mart 19G0 günü akşamına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • 12 3 4 5'6'7'8 '9 İÜ ı I 1 I' II ı »p il" II III T IH İHI SS9 ¦n I i EMİ SOLDAN SAĞA:l De-»İze yakın denize veya de-ŞİI isterine taallûk çden;Bir nota.1 Deniz ordu-Burida yüksele bir rütbe.3 Yol Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • ısıttı Artık kulağınıza gelenlere değil,blp gazeteyi» İnanacaksınız.T1f« yak,lsl olacağınız,hcı-sabah,Cıktıruadail rahat edelîıljyeccği" nl% bir gazetı* 28 fŞubat PAZAR giuiii Ç I K 1 Y o n flSlİTI GA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • Ekonomi v« Ticaret Okulları mezunları dert v« dâv&ınniH gü luı^iiulı LUere bugüu Ulr solıbet toplantısı yapacaklardıri.VATtH'U bir tornacı dftJriBftKiPfla Vir&k olarak vaAşan lvlıitit Unsal,bir üumifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • YMkV ve GİJKKAN İSRAİL'DEN DÖNDÜLER Hıuf Eltıvm ^«î'lf Egeli JIo Prof.Kâzım h-ınaîl Cürkaiı dün,Iji-alld yaptıkları bir haftalık nlyarcUt-u dönmüştür,ürl ı.oı-ibrani Üniversitesinin davetlisi olarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • r 1 il» 1 "İ Orijinal Ambalajlı Meşhut REMINGTON marka ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ gelmiştir.Miktarı mahduttur.Katıj Yeri:Durınuj Karagül,Marpuççultu*,Ki** Paşa Han No.21 Telefon:12 U M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • İNCİ BAYSEL llo EKGfiNEKON ÜÇOİv Nişanlandılar Kadıköy Kordon 2Ü/Şubat/iâÜ0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • SEVDA SÖKMEN İle Vefa Seıncudaıoğlu KvUrıdlJot.U Şubat ı%u lattuubul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • Hİ.HnW,â.Jlin.iHi.n.î.in,llW.llHhilUllıll.OılUHIHıl.lll.ıllı(ııılıHllıllll.l İSTANBUL I 7.27 Açıhg ve program 7 30 I Günaydın »evgül duüeyie.ller I 8 00 Haberler ve hava raporu l 15 Şarkılardan bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • f SİNE s MALAU 4-1 «1 19)Tanıca Cag» B E Y O Ö L U ALKA2İK tel:44 j 62)ili Zeynep Değirrnencloğlu Türk filmi.2.hatta)ATLAS Tel:44U8:iâ)Lükres Borjlya Bolluda Lee Renk» »ansızca.EMEK Tel:$4 8439)Yine G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • FENDİK I Tıuİsük SâhÜ Sitesi YOSUN PAVYON Otol R#s taran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1960
  • ı.ıı.lill.1.i.ı linini. m.1111 11 11.111 ı 11111.i.mı 1 I ÇARESİZ GENÇLER V\İK yanda,pavyonlarda,gece Uüpleriud«J ejf-£j h-ııeııler,bit-yanda bodrımdaıda,gecekondulavda sürünenler;bir yanda oıtasuulau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Arap kadınları erkeklerle sahip oluy 13 Asırlık erkek hakimiyetine son veren kanundan ilk istifade edenlerin başında sabık kraliçe Neriman bulunuyor Sabık Mısır Kraliçesi Neriman,İslâm dininin Nil vad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Yugoslavya ve Bulgaristanla iki ticarî anlaşma imzalandı 9 İki memlekete yapacağımız ihracat ve onlardan satın alacağımız belli başlı mallar tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Türkiye ile Bulgaristan ve Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • NATO tasvib etmeden Almanya üs kurmuyor BONN,A.P.Alman Savunma Vekili Straust,NA-TO'nun tasvibi olmadan Batı Almanyanın İspanyada üs temini tçln anlaşma yapmayacağını açıklamıştır.Vekil bu konuşmayı,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Sarhoş bir kadın karakolda soyundu ANKARA,HUSUSÎ Sarhoş bir kadın dün karakolda çırılçıplak soyunmuştur.A.O.adındaki kadın son derecede sarhoş bir halde Balgat semtinde rezalet çıkarmış ve devlet büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • ROBERT KOLEJDEKİ YEMEK GREVİ BİTTİ Robert Kolej Mühendis kısmı son sınıf yatılı öğrencilerinden 50-60 kadarı yemeklerin çegitslz çıkışını protesto etmek maksadoyle iki gün yemekhaneye girmemiş,ancak K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • NAHİYE MÜDÜRÜNÜ JANDARMALAR i HASTAHANELİK ETTİ DİYARBAKIR,HUSUSİ Bitlis'in Huyut Nahiye Müdürü Nesim Giray jandarmalar tarafından sopa ile dövülmüştür.Jandarmaların müdürü ne için dövdükleri anlaşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Antakya Cezaevinde 300 mahkûm döğüşfii İki kabadayı arasındaki kavganın yol açtığı arbedede mahkûmlardan dokuzu ağır yaralandı İSKENDERUN,HUSUSÎ Antakya cezaevinde dün 300 mahkûm demir ve odun parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • B.A.C.ve israil askeri hazırlık yapıyorlar BEYRUT,A.P.RADYO Mısır,Suriye ve Israilde geniş çapta askert hazırlıklar yapılmaktadırîyl haber alan kaynaklara göre,Mısır,ordusunun büyük kısmını Sina çölün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Japon ticaret heyeti geliyor TOKYO.A.P.11 kişiden müteşekkil bir Japon ticaret heyetinin 10 Orta Doğu v« Güney Avrupa memleketini 17 mart ile 7 mayıs tarihleri arasında,ziyaret edeceği hariciye vekale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • İTHALÂTÇI Fotoğraf Kartı Kartpostal ipekli VAN 117 13.80 VN 117 13.80 LH 111 13.80 RIFAT AKAR Leblebici Han No.38 Tel:22 63 75,İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • KERVANSARAY'da Pazar akşamından itibaren 17.30 20 arası İFTAR Hususî İFTAR YEMEKLERİ Hususî İFTAR PROGRAMI KARAGÖZ KUKLA v.s.Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Türkiye'nin biricik Vokal Gurubu ÖMÜR Paviyon Restoranında HER CUMARTESİ ve PAZAR MATİNE SUARE)Yemekli ve Yemeksiz Dans Dönüş için Otobüsümüz vardır.Salonumuz,toplantı,çay,düğün ve balolara tahsis edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • 1 ALACAKLILARI DAVET GÜRTAŞ Limited Şirketi Konkordato Komiserliğinden İstanbul İcra Tetkik Merciince konkordato talebi kabul edilerek 1959/10297 sayılı kararla iki ay mühlet verilmiş olan İstanbul Aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI i Bjrak HAypUT ¦HCFSÎF CGK,ARA-BA.Nl.TALHAYl TANIMADI S-lNA £ÜRiE YABANCISIN H€R MAU £ SANA B?R LÂZIM.I P^ LAVALLAHlS ÜU AT AM TBCRUBCŞU TALHA BVö€NB)pjE:HÜCUMA Ge&Mez.KAR.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • FİRMASININ MÜSAİT FİATLARLA SATIŞA ARZETTİĞİ MODERN TEZGÂHLAR İÇİN Silindir Rektifiyesi Silindir Honlaması Krank Taşlaması Ana Yatak Rektifiyesi Yuva İşlemesi Supap Taşlaması Biyel Rektifiyesi Tekerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • De Gaulle Cezayir'e mart ayında gidiyor PARİS.RADYO General de Gaulle'Un Cezayir'e Mart ayının ilk yarısında gideceği bildirilmektedir.Fransa Cumhurbaşkanı,daha öne t yapacağı bu seyahati Cezayir hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • «Dağları Delen Ferhat» Paris'te gösterilecek ANKARA,HUSUSÎ «Dağları Delen Ferhat» adlı dökümanter Türk filmi önümüzdeki haftadan itibaren Parisln belli bağlı sinemalarında gösterilmeye başlanacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Kilosu 69 kuruştan şeker ihraç edildi Tunus'a,kilosu 69 kurugtan 1 milyon 625 bin 635 liralık kristal ş*ker »atılmıştır.Yine limanımızdan,Danimarka'ya konyak,îsviçreye halı,Amerika'ya da tütün ihraç e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Baba oğul beraberce bir çobanı öldürdüler ANTALYA,HUSUSÎ Korkuteli bölgesinde bir cinayet işlenmiş.Kadir Bulut adında biri 11* oğlu Ahmet Bulut,Muharrem Üçel adında bir çobanı tabanca vt bıçakla öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Eyüp Han,Bayar ve Şaha temel demokrasi sistemi hakkında izahat verdi LAHOR,PHS,RADYO Pakistan Reisicumhuru Eyüp Han,Reisicumhur Celâl Bayar va iran Şahına Pakistanda tatbik edilmekte olan Temel Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • TERAZİ SİSTEMİ MUSLUKSUZ,FİTİLSİZ GAZ OCAĞİ °8BlAMİK" İSTİKLAL C.346 Tel:441915 Ayar kolu do İken k f Ocak yanar» sıfıra getirilince söner*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • 1951'de KURULAN LİSEDEN 1947'de DİPLOMASINI ALMIŞ DİYARBAKIR,HUSUSÎ İsparta Lisesi kurulmadan 4 sene evvel,bu liseden diploma alınış bir geng yakalanmıştır.Sadık Eren isimli şahıs Bitlis'te bir devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • I Okuyucularımla i A"^t EÇENLERDE eski hokkabazlara dair yazdığım bir pazar İ V*J3T sohbetimde bu sanatkârların yalnız erkek seyirciler huzu-runda yaptıkları «Dalyan muhaveresi» nden bahsetmiştimğ Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • Bir Alman gazetesi "Tenkid yüzünden ilân kesmek Doğru değil,diyor Bir başka gazete de Türk Hükümetinin aldığı tedbiri «dostluk» gösterisi olarak vasıflandırıyor.BERLİN,HUSUSİ «Yeni Sabah» gazetesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • t tLHAN DEMÎREL] Paradan para yapıyoruz diyip Cemal Hablboğlu'nun Mustafa Aslan isimli arkadaşıyla birlikte 28500 lirasını dolandıran dızdızcı Mustafa Kanda*.TAŞRALI BİR TACİRE para makinası satıldı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • 13 yaşında bir çocuk Boğaz vapurundan düştü Emniyet ikinci şube müdürlüğünde vazifeli polis Mehmet Ali Kınacı'nın 13 yaşındaki oğlu Baki dün akşam saat 16 sıralarında Beylerbeyinden Çengelköye gelmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1960
  • [AJ».FfîlFNİYdR Kus Ba5vekUİ Kruşçev,dün Endonezya Başkanı Dr.Sukarııo ile beraber,Ball adafllirUdlfiaV CUlaCRlIUn sini gezmiş ve 700 dansözün mahalli oyunlarını seyretmiştir.Hafta bağında Cava adasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • CISCO KİE ŞAyETT ROCKVN İn ÇİPTÜĞiNİ BASAfZ.SAN SISIK Bu-UKSUN ıST&WE/v\BİZ.SİLÂHSIZ DA MARBEDERİZ.İÖŞE SAUNAS,RÖ£ ÜEED Bu 6.ÛNA Bieak:akşaaaa 12 KİS ı" fU?cSEçîtth BE30.E.B&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • AYOU Bıfc ICEKEVE MAH-SUS OLAA,ÛK ÜZEKB ISTEOÎ-GıAAı'zı AVRf OLARAK 7r-f PSCi.SEN S AKSON».LuTFEN 0İ2E «Kİ HESAP GETİftlN V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • ril|ll!llllli;ill!li!l!l!llll!lll!ll^ 1 CİCİCAN ı bugün neşredemiyoruz Okuyucularımızdan özür dileriz.5555555555555555555555555555555
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • İTALYAN B E Z Z I MARKALI 1 İlâ 5 H.P.takatmda elektrik motorlarımız aat'.a arz/ di)r.Maliyet flatına aatifj SİNAN BOS-NA va Ortağı Koli.Ştl.Onlara OktfU Oad.*#elmidia ilan istanbul.Tel:44 15 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • 100 Merinos ve Muhtelif Harmanlarda Kamgam İpliği satışına devam edilmektedir Müessesemiz mamulü 106 Merinos,70 Merinos 30 Viskon,Merinos İpek,100 Tiftik,100 Viskon ve muhtelif harmanlarda Kamgam Yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLAHI İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN C.Çağçar nâmına ticarî senet mukabilinde kullanılmak Üzere İPC.444 hesap numarasiyle açılan 61300.liralık krediye mukabil işbu borcun teminatını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • frfâlliııefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basild\ği Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • KİRALIK VİNÇ ARANIYOR Tuzla Kamyon Fabrikası sahasında sandık istifi için lâstik tekerlekli 4-5 ton kapasiteli vinç kiralanacaktır.Müracaat:FEDERAL TÜRK KAMYONLARI A.Ş.Fındıklı,Fındıklı Han kat 3 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • Bilûmum Haşerelerin tek düşmanı I İ E X 71 Piyasaya arzedilmiştir.İstanbul Sipariş Tel:22 9(1 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • M.V.AGUSTA Her sene birkaç DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU alan maruf dört zamanlı İTALYAN MOTOSİKLETLERİ EDOARDO BİANCHİ S.p.A Memleketimize:ve dünyaca tanılan bisüdet «anayiinde en ileri gelen Sağlanı Zarif ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Şistanbul Bürosu Müdürlüğünden Defterdar depomuzda mevcut hurda motorlu vasıtalar İle Karaağaç depomuzda bulunan tik apaçları kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ıa~ tılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • ıf HİCRÎ CUMA RUMİ 1379 2(1375 Şaban ŞUBAT Şubat 29 19 6 0 13 VAKİT VASATI EZANÎ Güne?C.41 12.46 öğle 12.27 6.32 İkindi 15.31 9.35 Aksam 17.55 12.00 Yatsı 19.25 imsak 5.02 1.31 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • I Musikimiz ve Mevlevi âyinleri SADEDDİN HEPER liMiıımiMiıııılııııııımllı.Mevlevi âyinleri klasik musikimizin esasını teşkil g S eden muazzam eserlerdir.Bu âyinlerin musikimizin inkişaf ve tekâmülünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • PARA Z7i tiyle lıir ulursun ki.Kadın çileden çıktı:Hayır,siz Fraıık'lan betersiniz,ondan diıha rezilsiniz.Size doyun eğmiyeceğim.Defolun buradan.ıi çok sakindi:Buradan çıkınca nereye gideceğimi biliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1960
  • Büyük Ese jJU.vuk i-icı görmemiş lusaulaıııı bu husustaki tereddütlerini mazur görmelidir.Hakim/size bir örnek vereyim:Ben çok acemi kumandanlar gördüm.MeselA bir alay kumandanı yeni fırka kumandanı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • Amerikalılar Ankara'da tesis kurmak istiyor Baştarafa Birlncida WŞt Amerikan tevekküllerinin buimıdu-ğu binaların töresinde «to-parkfett.T.ekjlf kabul edüdigi takdirde bele-diye b_u tesirleri kendine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • Bıiştttruh BirlııL-lde mızdaki kairjj]ıklt münasebetle!CEN-TO'nuu politik tutumu,naTQ i i e «»ton bağlılığımız ve dünya,siyasetinde sürülen yuınuşuuıav ı izah etmiştir.Iiİ.'ûli,konu^maaıiı,bu inci vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • FENERBAHÇE VE Modaspor haftanın maçına hazırlanıyor Basketbol lifimle birinciyi tâyin ttMMİ bakımından büyük bir alâka toplayan Fenerbahçe Modaspor maçıma blOG iki takım da sıkı bit şeklide hazi-'iaım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • HAKEMLER BELLİ OLDU Dün lur toplanı» yapan.Bölge Basfcerbo)Hakem Komitesi tjtt mavi Marn edecek hakemleri tâyin etmiştir.Buna fcot-e k-rrsılasmayı iki beynelmi-|ftt lutk.ı.ı V:ıha Çölakogly üe Gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • ŞEVKET TAŞLICA i Busta.ra.fr Akıncıda kuılanııa.arkadaşlarına.Darüşsal'aka kuhıi)imf ve unun salısında idcat bir örnek kaybetmiş* olan btitUh Tihk jıencIK'iije bas sağlımı diler.DARÜŞŞAFAKA VOLEYBOL T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • İkramiyeli yeni Puro kalitesini tecrübe ettiniz mi?iö Amerikadan getirtilen modern yağ.tasfiye makineleri vt« yepyeni bir A men ikan formülü sayesinde.PURO TL'VALET SABUN UN-UN kalitesi şimdi,mükemmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • KIBRIS'TA GÖRÜŞMELE EDİYOR LEFKOŞA,RADYO İngiltere Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı Jullan Amery dün Dr.Fazıl Küçük ve Başpiskopos Makario» tle ikinci görüşmesini yapmıştır.İki saat süren bu görüşmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • PÜTÜRGE'U KAATİL Malatya'da yakalandı Kücükpazar'da kan duvarı viszjinden tabanca ile-A'i Adıyaman'ı Öldüren Ramazan Hı.üi.dün m^mlıjketi olan Pütiirgf-'de yaJtalaiHm.aırtstanbu.Savcılığı,Ramazan hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • Manisa'da G.H.P.nin otomobili çalındı l\NtSA,HUSUSÎ Manisa CHP.ti Teşkilâtına ait HBtö hususi plakalı j.etyj.evv-eJk!gece meçhul îKihıs.lar tarafından,valınin istif.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATİLİK EMLAK KADIKÖY Şifada deuU k«uuı 1725 metre arsa.36 ÜO 51.EMİRGANDA denli manzaralı 3 kat 6 odalı ah^ap ev.40.000.471852.EMHttJANDA deniz manzaralı 6 oda 1 hol katlar.75.UÜ0,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1960
  • MALI KAMYONLARI GELMİŞTİR Alman malı SACHSENRİNG SAKSENRİNG)marka kamyonlarımız gelmiş ve-satışa arz edilmiştir.Sıra kaydına lüzum yoktur.Derhal teslim edilir.8.25x20 ebadında 7 lastikle mücehhezdir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1960
  • Genç namzetlerin ikinci antrenmanı AVUSTURYA'da yapılacak Dünya Junyorlar şampiyonasına iştirak edecek olan genç millî takım namzetleri dün ikinci antrenmanım Mithatpaşa stadında misafir antrenör Moln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • J.HAMİLTOH Memleketimize Tekrar geliyor Çekoslovakya,Federasyonumuzun antrenör isteğim reddetti HALEN Amerikada Hickory Üniversitesinde basketbol koçluğu yapmakta olan Jlm Hamilton,kendi arzusu ile Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • Ümitle ayrılıyorum Alman Spor Toto Mütehassısı HANS LİESER'in memleketimizden ayrılmadan önce tMİLLI-YET» için kaleme aldığı son yazıyı sunuyoruz.I e TUrklye'den ayrılacağım şu sırada,önce bana göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • slvliVj^aksstı 1 "O I.««wE2fe^;1 5*;'v+tzmt 1 ÎC.l" •r-V'-i,%fe i ı.fHADI İPEK YÜN] TATffe UIİTCU ACCICI PİTTİ Beaen Terbiyesi Umura MüdürlülUlU mUlLnaOOlOl Ullll günün Spor-Toto hazırlıklarına nezare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • Fikret KIRCAN MUHALEFET LİSTESİNDE FENERBAHÇE'NİN eski umunu kaptanı Fikret Kurcan 6 martla yapılacak olan kongrede muhalefet listesinde yer alacağını açıklamıştır.Diğer taraftan Kırcan kendisin» Futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • KONKURHİPİKLER ANKARA'DA DA TEKRARLANACAK EYLÜL,ayı içinde yapılacak olan İstanbul İkinci Enternasyonal Konkurhipikleri aynı ekiplerle Ekim aynıda Ankara'da da tekrarlanacaktır.Binicilik Federasyonu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • GREKO ROMENCİLER OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLANIYOR 19G0 Roma Olimpiyatları İçin Güreş Federasyonıınca girişilen,faaliyet spor çevrelerinde müspet karşılanmıştır.Bu cümleden olarak gıe« ko romenciler haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • [MİLLİYET] [MİLLİYET] Fenerbahçeli Can Bartu bir istirahat anında roman oku-Beşiktaşlı Ahmet ve KaragümrüklU Aydın kampta vakltyor.Ordu takımımızın bu en güvenilir elemanı Birleşik lerini daha siyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • IA.P.1 Squaw Walley'de yapılan 1060 kıj olimpiyatlarına katılun kavpUçılarımız veiıu rakipler)kargınında iyi mücadela etmişler r»lıat klâsuıanu girememişlerdir.Ketimde Zeki Şamüoğlu büyük Slalum'd.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • Voleybolde Daruşşafaka F.Bahçeyi 3-2 yendi Voleybol lig maçlarına dün akşam devam edilmiş ve Daruşşafaka 1 taat 50 dakika süren bir mücadeleden ¦onra Fenerbahçeyl 3-2,Galatasaıay da Bakırköy'ü 3-0 mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • LİDER BEŞİKTAŞ İSTANBULSPORA HAZIRLANIYOR Dün 4 takım antrenman yaptı.Adalet ve Beşiktaş kampa girdi.Galatasaray dâ bugün çalışacak BU hafta cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan millî lig maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1960
  • MÎLLÎ BASKETBOLCE DARÜŞŞAFAKA KAPTANI;Şevket Taşlıca'yı kaybettik 16 Şubat Sah günü bir trafik hasası geçiren 26 yaşındaki sporcu bütün ihtimama rağmen hurtarılamadı 16 Bir basketbol butun dikkati naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor