Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ JfMk 0 w Beheri 45.000 T.L değerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • r ti ıVw.Miw l»tt [ÎLHAN DK M IH EL DID RATTI ¦v,usta'a vc Haydar Sipahilere ıit 60 tonluk kum motoru dün sabah s.ıat 11 de Bostancı önlerinde fazla Din lılU I Un DM I I I jü^ ve ıonos yüzünden batmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • Kıbrıs muza dun yeniden terelerine aslandı Grivas,Makarios'a bir mesaj göndererek tâviz verilmemesini istedi LEFKOŞA,TEKİN YÜKSEL bildiriyor KIBRIS müzakereleri,İngiliz temsilcisi Amery ile Kıbrıslı l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • CENTO'NUN 5'inci YILI OOLAYISIYLE mesajlar yayınlandı LAHOR.AA.CENTO'nun 5 inci yıldönümü münasebetiyle,hâlen Lahorda bulunan Türk,İran ve Pakistan Devlet Reisleri,yayınladıkları müşterek bir beyanatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • m BİZDE TELEVİZYON NEŞRİYATI:No.1 V.C.YE GECENLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • «Güney Avruna'nın en iyi yollan Türkiye'de» LONDRA,Hususî Muhabirimiz S A F T E R Y II.M A Times gazetesinin dünkü nüshasında.«Develerin yerini petrol borularının aldıeı yeri başlıklı Türkiye ile İlgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • 27 Amerika yolcusu Tarsus vapurunda 16,5 saat hapis kaldı Amerlkaya gitmek üzere gi'nnıiik muayenesini yaptırarak Tarsus gemist-I ne binen 27 volen 16.5 saat,Fsl.inye ko-yunda hapis kalmıştır.Buna,evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • 1 ^1 [İLHAN 75 hk ihtiyar,bir hakimi ~hb h BP da ortada)bıçakla Öldürmek istemiş m» flü fl V^ve Uım'" feryadları üzerine yaka-Hl Ül^fc.m mu,^bi» Hm fi dMI flMfeİfe AK n 4fmA Q lanarak dıırıısm ı giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • ŞAŞMAMAK LÂZIM I T\TECLISTE dün cereyan eden yeni müessif hâdiseye sasına-i J^VJ^mak lâzım.Önümüzdeki günlerde daha üzücü hâdiselerle karşı karşıya kalabiliriz.Zira Büyük Millet Meclisi 10 gün-g denbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • Yıldız Tabya otobüsü bir arabacıyı öldürdü Yıldız Tabya yolunda dün gece bir trafik lca/âsında hüviyeti tespit edilemeyen bir arabacı ölmüş,bir arkadaşı da ağır yaralanmıştır.Hâdise Yıldız Tabya Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • İNÖNÜ,CHP'nin DIŞ POLİTİKA GÖRÜSÜNÜ BMM'DE AÇIKLAYACAK ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında C.H.P.adına konuşacak olan İsmet İnönü,bu konuşmasında C.H.P.nin iktidara gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • Ankara'da inönü'nün bir nutku dolayısiyle Ulus ve Son Havadis gazeteleri aleyhine açılan dâvanın kararı bugün verilecek NECİP Fâzıl,dün Toplu Basın Mahkemesinde görülen dört dâvası neticesinde cem'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • JÖL [A.P.İ W C D İrim n Başkan Kisenhouer Brezilya'yı ziyaretinin ikinci gü-IKLi nlU UA nümle Rio de Jaııeiıoya gitmiş ve muazzam tezahüratla karşılanmıştır.İke dün Brezilya parlameııtosıtııda konuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1960
  • Sol gözü üzerine,Mazlum Kayalar'dan yumruk yiyen C.H.P.Ankara mebusu S.Soley yüzünün röntgenini aldırıyor BİR C.H.P.MEBUSU MECLİSTE VULDU aşvekili sert bir dille tenkid eden Soley,Meclisten 3 çıkarıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • »ı.SİYASET DÜNYASINDA Rekabei gezileri Yardımım meııfaatslzdir» DÜNYANIN en büyük îki devletinin liderleri hâlen kendi kıtalarında bir turneye çıkmış bulunuyorlar,îkisi de bu ayrı kıt'alarda 4 memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • BUGÜN BUGÜN BUGÜN BUGÜN Mu#ubZiua& Bir Fıkra Anlatır mısınız Bu Sayıda Anlatanlar:Yıldız Kenter Lâle Oraloğlu Yaşar Kemal Müşfik Kenter Abdi İpekçi Ümit Yaşar Oğuzcan AKBABA Evinizin Neşesıdır BUGÜN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Spirmal Bol mikdarda piyasaya verilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • YAZIHANE ARANIYOR Galata Tünel civarında 2 veya 3 odalı ve telefonlu bir yazıhane aranıyor.Müracaat:Telefon:44 15 61 II III I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 2ü Ocak] Tath bir haber hütün carı sıkıntınızı dağıtacak.KOVA BURCU fc [21 Ocak l!t Şubat] Hatalı bir adım atan bir yakınınızın yüzünden sizin de başınız derde girebilir,dikkat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • nııı Mimimi ııı m ı mı ııı 11 ninninin ı mı mııııım mı t İSTANBUL E 727 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu İ 8.15 Her telden 8.30 Müzikli sa-bah gezintis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • BU LMA 23456789 10 gene-Mü-SOLDAN 0ACA:1 Bir ijin önceden ne neticeye varacağım kestirmek ve ona göre davranmak;Yemek.2 Pilleriyle Romalılara kafa tutan Kartacalı gene rai;Bir peygamber.3 Mi barek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • FISILTI GAZETESİ Arlık kulağınıza gelenlere «'eğil,bir gazeteye inanacaksınız.Tiryakisi olacağınız,her sabah okumadan rahat edemeyeceğiniz bir gazete 28 Şubat PAZAR günü ÇIKIYOR FISILTI GAZETESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • TRAMVAYLAR İÇİN SON DURAK ÇARŞIKAPI OLDU Beyazıttan geçen tramvay seferleri İptal edilecek ve tramvaylar Çarşıkapı 11e Beyazıt arasında yapılan makastan döndürülecektir.Meydanın tanzimine 1 Martta baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • ÖĞRETMENSİZLİKTEN İKİ YIL LİSE AÇILMAYACAK Okullarda hissedilen öğretmen sıkıntısı sebebiyle,memleketimizde İki yıl müddetle yeril resmî Lise uçılmıyacaktır.Bu husus Maarif Vekili Atıf Benderlloğlu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • KARADENİZ EREĞLİSİNDE SERSERİ MAYİN GÖRÜLDÜ Karadeniz Ereğlisl açıklarında dün sabah serseri bir mayın görülmüş ve durum Ereğli Liman Müdürlüğü tarafından Sahil Emniyet Teşkilatına bildirilmiştir.Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • KISA HABERLER HALICIOĞLU İskele sokağında Çarşamba günleri pazar kurulmasına müsaade edilmiştir.Diğer talepler incelenmektedir.NORVEÇ bandıralı Omnaslat gemisi bu aksam saat 19 da limanımıza gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • I t a 1 v a n B E 2 Z İ Markalı 1 İlâ 5 H.P.takatında Elektrik motorlarmnz saıışa arzedilmiştir.Maliyet Fiatına satış:SİNAN BOSNA ve Ortağı Koli.Şti.Galata Okçu Musa Cad.Arşimidis Han istanbul Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • azova SANAYİCİLERE MÜHİM İLAN 2 metreye kadar perlon,nylon fiksaj makinemiz faaliyete geçmiştir.Dikkat,rLHZarl&nrnza itrzolunur.Ttkfuiı:4* 14 70 47 44 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU AL KAZ AR Tel.44 25 C2)Ayşecik Zeynep Değlrmencioğlu Türk filmi.2.lu.fta)ATLAS Tel:440835)Lükres Borjiya Belinda Lee Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 84 3İ1 Yine Güneş Doğacak Ava Gard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • ELÖB-Xde Bu akşam ve 2G 27 28 Şubat Geceleri 19G0 FRANSA GÜZELLERİ'nin Zerafet ve moda resini geçidini mutlaka görünüz.Lütfen masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:48 44 47 NOT:Fiyatlar normal tarifedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • Bir Kıta uyanıyor 7"ABANCI memleketlerin basını iç politika kadar,dış politikaya da ünem verir.Maalesef bizde dış politika merakı biraz zayıftır.Dünya olaylarıyla nedense köklü şekilde ilgilenmeyiz.İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • VEFAT Bartınlı merhum Hasan Güneri'nin Ahi)e$i,Şamiye Pere,Muazzez Sumen,Kunnay Yarbay Vahit Güneri ve Yüksek Mimar Cahit Güneri'nin sevgili anneleri,Nuri Pere ve Cezrni Sümen'in kavmvaldesi,salihatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • Yüzde yüz mısır nişastasından mamuldür.Tam safiyettedir.Mide ve karaciğeri yormadan kana karışır,derhal enerjiye tahavvül eder.Yaşlılar,hastalar,çocuklar için en mükemmel gıdadır.Kuvvet ve kudret kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • Klodet ÜTÜCÜYAN Nazaret Niş Pangaltı Zergeroğlu alandılar 21-2-1960 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • RAMAZAN PİDELERİNİN FİATI TESBİT EDİLDİ Belediye Encümeni,ekmeklik ve francala unlarından yapılacak ramazan pidesinin fiatını ve gramajını tesblt etmiştir.Buna göre,ekmeklik undan yapılan pideler 970
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • KOMÜNİZM TELKİNİ YA-PAN GENÇ YAKALANDI Evvelki akşam yatsı namazını müteakip Küçükpazardakt Yavuz Rinan Camiinde bulunan cemaate komünistlik lehinde vaaz vermeye kalkan 19 yaşındaki Nurettin Akkayn şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • TASLITARLA'NIN SU İHTİYACI GİDERİLİYOR Tashtarla,Yeni adı İle Gazi Osmanpaşa Nahiyesinin su İhtiyacı Eyüp-Kırkçeşme galerisinden istifade edilerek karşılanacaktır.Nafia Vekâletince tasdik edilen proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • BELEDİYE HUDUDU DIŞINDA YENİ İNŞAATA İZİN YOK Belediye hudutları dışında yeni İnşaat ruhsatı verilmesi durdurulmuştur.Bu karar Belediye hudutları dışında olduğu halde İnkişaf sahası dahilindeki kısıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • ÜNİVERSİTE HAFTASI 27 ŞUBATTA BİTİYOR Teknik Üniversitenin her yıl memleketimizin bir vilâyetinde yapmakta olduğu «Üniversite Haftası» bu def;Eursada faaliyet göstermektedir.Hafta 27 Şubat tarihinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.02.1960
  • Gece Teknik okulları açılsın emri bekliyor İstanbul'da Mühendis yetiştiren İkinci bir Gece Teknik Okulu açılacaktır.Teknik tlnlversite'ye bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Okula alt bütün hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Gene kız,emirle ağlıyoı Yine emirle gülmeye başladı Kollarında İskemleyi tutabiliyor [ASAF UÇAR] Bir kız Ankara'daki ingiliz kültür heyeti merkezinde Edebiyat Fakültesi Doçenti Ahmet Uysal ipnotize et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Evladını kurtarmak için cinayet suçunu üzerine alan baba Karagümrük cinayetinin failleri Bohçacının oğlu ve iki damadı EVVELKİ akşam Karagümrük Sultan mahallesinde işlenen cinayetin üç hakikî faili dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Aydın7 daki tütün müstahsili memnun AYDIN,HUSUSÎ Bölgemizde tütün mubayaası hararetle devam etmektedir.Tüccar 630 kuruşa kadar fiat verdiğinden müstahsil memnundur.Ancak,Söke'de fiatlar az görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • KISA HABERLE.YAKALANAN 16 KAÇAK KAATİL ADLİYEYE VERİLDİ DİYARBAKIR,Son aylar içinde bölgede geniş ölçüde arama tarama faaliyetine girişmiş olan jandarma birlikleri firar halinde bulunan 16 kaatll ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • ASTAŞ Müessesemiz her ilkbahar olduğu gibi bu ilkbaharda da hanımların zevklerine uygun yepyeni orijinal ve fantazi pamuklu çeşitlerini tamamlamış bulunmaktadır.DORELİ BROKAR kumaş,İsviçre tipi elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • 4 üncü Kotadan Faydalanarak DÜNYANIN EN MEŞHUR ve EN ÇOK SATILAN Amerikan menşeli HARLEY DAVİDSON ve İngiltere menşeli D 5 A Motosikletlerinden İthal etmek isteyen sayın ithalâtçıların Proforma fatura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • BUMONOGRAM bir ampulün değeri için en sağlam garantidir Vt GENERAL ELECTRIC BOL*IŞIK'VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • 1.B.M.M.de Başvekillik yapanlara maaş bağlandı ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin birinci intihap devresinde asaleten ve vekâleten Başvekillik yapmış olanlara ayda 3 bin lira maaş verilecektir.Hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • HER MÜNEVVERİN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP pri$ 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH KİTABEYİ,Ankara Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • TÜRK GAZETECİLERİ AMERİKALI AİLELERİN MİSAFİRİ OLDU WASHİNGTON,RADYO Amerikan hükümetinin davetlisi olarak Amerika'yı ziyaret etmekte olan 21 Türk gazetecisi,San Fransisco şehrinde,Amerikalı ailelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • İzmirliler Ramazaıvda Tifo aşısı islemiyor Hastalığın yaygınlaştığı şuada Sağlık Müdürlüğü bu duruma mani olabilmek için müftülüğe başvurdu İZMİR,HUSUSÎl İzmir'de beliren tifo tehlikesini bertaraf etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Haber,Batı merkezlerinde çok sert tepki yarattı;Bonn ve Madrid yalanlıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Federal Almanyamn İspanya'da askeri üsler,talim ve İkmal merkezleri kurmak üzere Madrid Hükûmetile müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Argo ve Küfür 7T NKARADA umumhanelerde «argo» kullanılmasının yasak i edildiğine dair okuduğum haber bana hayret verdi.Acaba i bu haberi veren «argo» ile küfürü birbirine mi karıştırdı?Haberin mabadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Amerika ve Rusya Korkunç zehirli Gazlar imâl ediyor Bu gazlar,yüzbinlerce kişiyi bir dakikada öldürmeğe veya çıldırtmağa kâfi!LOS ANGELES,A.P.Yetkili Amerikan çevrelerine göre,Amerika ve Rusya nüklear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Kruşçev Nehru ile tekrar görüşecek YENİ DELHİ,RADYO Rus Başvekili Kruşçev önümüzdeki Salı günü Moskovaya dönerken Rangun ve KalkUtaya tekrar uğrayacaktır.Kruşçev Nehru II* bir görüşme daha yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • İzmir'de Nisanda sinekle mücadele haftası açılacak İZMİR,HUSUSÎ Dünya Sağlık günü olan 7 Nisandan İtibaren Izmlrde bir hafta müddetle karasinek ve sivrisinekle mücadele kampanyası alcılacaktır.UNESCO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Pancar parası için cinayet işlendi BURDUR,HUSUSÎ Budur'a bağlı Kuzuköy Pancar Grup Başkanı Süleyman Özer,dün pancar paralarını tevzi ederken Ramazan Kıraç ismindeki müstahsil,«Sen çok para aldın,bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • 20 ev soyan bir çocuk çetesi suçüstü tutuldu ANKARA,HUSUSÎ Yirmiden fazla ev,dükkân soyan yaşları 10-11 arasında yedi çocuk dün yeni bir suç işlerken suçüstü yakalanmışlardır.Ethem,Cavit.Hablp,Fahri,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.02.1960
  • Ehliyetsiz şoför 1T kişiyi yaraladı ANKARA,HUSUSÎ Ehliyetsiz bir şoförün kullandığı kum yüklü bir kamyon 6 vasıtaya çarpmış ve 11 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Dün sabah Özdemlr caddesinden aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • Usa ASMA BOŞü.MA PENCERE-DEM BAKlMiP DmÇAAA.NİKOi_A AAÜSaADE ^cDEN Bı'C CPE 5."DE A\EZSİN H ı ÜUU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • Su İMZAuA'YlP ^fuıfZSif-JİZ MfSB A| tYi Ki BıjSGıE ŞU FOTOĞKAFl çr/A/A peşinoe.YOKSA BAŞ/MlZ DBfZ.DE GİRECEK,F/SSATt KAÇIRA-CAKTIK,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • EKTmSf SABAm BauO t-iAZ.iKuiKJ-A.Ri BAŞuAR,*r Vıi-OI/U-TE2U\uı TH HER. nAuDE BEBENE.A E t:k.^9 BS\'ADA K.N\UZAKTA BİRİSİ HİZLA UÇAĞA B/WER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • CAAAl ADAMAKILLI CJÛVPÜ/VV.HNİ.ÇOCUlSU İNCİTTİM.BAK Evi VERjcEforyoGs.MIH.RAUAVfcA.BİR' VERE ĞİT/VVEZ.AAA-1 TTV 0*U£ Mî 1-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • Milliııefl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen ldfcre eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıklığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • HİCRİ 137» Sabau 28 Perşembe I Rmü 25 ŞUBAT 1 9 6 ü 1375 Gıınes öğle İkindi Akşam Yatsı Iııufck 6.42 12.27 15.30 17.54 19.24 5.03 ŞUİİHt 12 VAKİT VASATİ EZANİ 12.48 6.33 0.36 12.00 1.31 11.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • İTHALÂTÇILARA 4.cii koladan faydalanarak Batı Almanya menşeli MÜHOLOS kuaförlere malısus elektrikli,ayaklı sac kurutma makinesi Güm.Ta.85.10.80)PHAENOMEN elektrikli saç kesme makinesi Güm.Ta.85.07)BUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • ALİBEYKOY MEZBAHASININ Senelik Kan müzayedesi 8/3/960 tarihine rasthyan Sah günü saat 15 de arttırma suretiyle Muhtarlık binasında yapılacaktır.Şartname Muhtarlıkta görülebilir.Alibey Köy Muhtarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • 4 üncü Kotadan faydalanarak PACIT Yazı ve Hesap Makineleri Park er Dolma,kurşun ve tükenmez kalemleri Karbon ve mumlu kâğıtları,zamk ve makine şeridi itlıâl etmek isteyen Kayın ithalâtçıların proforı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • Su ve sabun cildinizin temizliğine kâfi değildir.FOND'S Cold Kremi ile her gece masaj yaparak cildinizi maldyaj kalıntılarından ve sinmiş toz ve kirlerden temizleyiniz.Ciîdmiz daha iyi teneffüs ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • HER CİNS ASANSÖR İHTİYACINIZ İÇİN Dünyaca Maruf İsviçrede SCHLIEREN SCHVVEIZERISCHE WAGONS AUFZUGEFABRIK A,G.Firmasının Türkiyede Umumi Mü'messiljj TÖRKELi TİCARET A.Ş.Emrini/dedir İstanbul Ankara ial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • TÜRKERACARO Maarif Vekâleti Basma Yazı ve Kesimleri Der-leme Müdürlüğünün l!l Aralık 1959 durumuna güre yaptığı bir istatistik,Türkiye'de çıkan gazete ve der-gileı hakkında etraflı malûmat vermekledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • I »ı 21 Evet,Frank fok acayip bir adamdı.İsleri yolunda gittiği müddet uysaldı,nazikti,takat en ufak hir aksilik çıksa kendinden geçer,başka bit insan olurdu,İşin içinden çıkamayacak olursa öldüreceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.02.1960
  • Büyük Eseri Bunu yapmadıkça politika mânâsız bil lâftan ibaret kalır.Buna rağmen bir lâhza Selfthaadİn beyin sözlerini kabul edelim Buna ben engel iniyim?Başkumandan engel mi?Bu sözün Başkumandanlık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • t Jiaşîurajı Birincide durumu arzettifcini bildirmiş ve «E1btttte Başvekilin gözü tstaııbuhla olacak w l'arkotelde o t ura çaktır» demiştir.Sursun'' Akçokoca CHP.Başvekilin teferruat ile uğraştığını,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • İZMİR'DE DÂVÂLAIt TALİK EDİLDİ İ7MİK.HUSUSÎ Dün şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde biri «Sabah Postası» üçü «Demokrat İ2mir* aleyhine olmnk üzere dört basın dâvasına bakılmış ve hepsi da başka günlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • N.F.KISAKÜREK BEŞ VILA MAHKÛM OLDU Baştarajı Birincide infazı için Üsküdar Savcılığından 1,2 aylık mühlet almıştı.En mühlet,İS mart cuma eünü sona ermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • ANKAR/V'DAKİ DÂVALAR ANKARA,HUSUSÎ CHP.Genel Başkanının Ankara İl kongresinde yaptığı konuşmayı yayınlayan Ulus Gazetesi Yazı İşleri Müdürlerinden Beyhan Cenkçi ve Son Havadis gazetesi sahibi Cemil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Muhtelif eb'at ve şekillerde Pirinç,Bakır ve Alüminyum Çubuklar-Lamaiar-Profiller Toptan ve Perakende olâtçı sıfatıyla aşağıdaki adreste satışa arzedilmiştir.SATIŞ YERİ:Bankalar Caddesi,Yamkkapı Sok.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • EHTONİT ALINACAK Şirketimizin ihtiyacı olan 5 ton kadar bentonitin teklif ve şartlarını aşağıdaki adresimize yazı veya bizzat müracaat suretiyle bildirilmesi.Adres:ELEKTRO METAL S.A.Şti.Silâhtarağa Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • suarelerde Aksaray Küçük Opera Tiyatrosunda uYAJttN,Politik oyun 3 Perde Çarşamba,Cumartesi,pa7nr Rünlpri saat 1C.15 de teı iiâth matine Yerlerinizi evvelden ayırınız Tel:21 57 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • VEFAYI,GALİP ÇALIŞTIRDI Cumartesi günü Beykoz ile karşılaşacak Vefa takımı da dün yeni antrenör Galip nezaretinde idman yapmıştır.Çalışmaya bütün futbolcular katılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Beşiktaş,F.Bahçe çalıştı FENERBAHÇE DEfiİŞİK BİR TERTİP DENEYECEK Soi'i-Lâcivci'tlilerln bu hafta sahaya değişik bir tertiple çıkmaları beklenmektedir.Sakatlığı tamamen geçen BasrI tekrar takıma girer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Heyecan,mücadele.fakat tek gol yok:0-0 Baştarajı Altıncıda den mükemmel vurusunda top gene o İnatçı meşin yuvarlak—direğe çarparak Feı-ikoylalerl ferahlatıyordu.Maçın ikinci yarısı birincisi kadar har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Altay,Ankara'nın G.Birliğinden revanşı dün izmir'de aidi:4-2 t Baştarafı Altıncıda Halbuki Gençlerbirliğl ne güze] oyuna başlamıştı.Daha 5.dakika dolarken sahanın en İyilerinden sağ açık İlhan,mükemme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • İTALYAN KABİNESİ DÜN İSTİFA ETTİ KOMA,RADYO Başvekil Segnl'nin başkanlığındaki Rristiyan Demokrat İtalyan kabinesi dün İstifa etmiştir.Başvekilin Cumhurbaşkanı uroclıi'ye verdiği istifanın kabul edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Kıbrıs müzakereleri 6 Baştarajı Birincide ee Makarios'un Atina'ya giderek Grlvas'la konuşması beklenmektedir.GÖRÜŞMELER BUGÜN DEVAM EDECEK Müstemlekeler Müsteşarı Amery ile yapılan görüşmeyi müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • CENTÛ'nun 5 inci yılı it Baştarafı Birincide müteyakkjy davranacağı» belirtilmiştir.Beyanatta şöyle denilmektedir.a Geçen yıl lu-ıuıriu teşkilât kuvvet kazanmış,daimi askerî yardımcılar grubu teşkil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Balkan Güreş 3 Şampiyonasına Dâveî edildik Bulgar Güreş Federasyonunun talebini *f müsbet karşıladık BULGAR Güreş Federasyonu 20-23 Mayıs tarihleri arasında Burgaz'da yapılacak Balkan Güreş Şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında bir cok fenalıkları Önler t^-jfej günde 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:930 Ton Şişe Naklettirilecektir.Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasında imâl ettirilmekte olan 3 milyon adet 930 ton maden suyu şişesi Cemiyetimiz Afyonkaralüsar Maden suyu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • mm Dökümcülerin,Sanayicilerin ve İthalâtçıların nazarı dikkatine:İNGİLİZ SANAYİİNİN MEŞHUR MORGAN CRUCİBLE ve FOSECO Firmaları Mamulûtı 9 her nev'i Döküm Potası,Döküm Makinaları ve Ocakları 0)her nev'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Adapazarı Nişkoz Fabrikası mamulâtından MŞKÖZ DEKSTRİNİ EN KUVVETLİ YAPIŞTIRICIDIR Kese kâğıdı Zarf Kutu Kundura Saraçlık Mücellitlik işleri ve cam,teneke,tahta,karton üzerine yapıştırılacak etiketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • NTIDOT POMAT)«GRİP i Dl$ AĞRISI ADALE ROHATİlMASt »YANIKLAR ¦GÜNEŞ YANIĞI •ARL&ÖCEK SOKMASI KESİK YARALAR rpîsiK KAŞINTI ^EKİEMA »•ERGENLİK ¦DONUK N^*t DERİ ÇATLAKLARINDA VE Xİ P TRAŞTAM SONRA KULLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • Güzelliğin yaşı yoktur.Cildinizde belirmeğe bağlayan çizikleri benek lek Geceleri h'ESLOA' COLD Kremini Gündüzleri NESLOS' 1'ANIbHlNG kremim kullanınız.Devamlı bir bakım neticesinde çizikler kaybolur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 VALİKONAĞI arkasında ti odalı hol,boş.44 54 87.FERIKöYOE üçer dörder odalı,44 54 87.CİHANGİRDE Sormaglr,3 odalı.44 54 87.0 EMLÂK caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1960
  • MAARİF VEKÂLETİ MAARİF BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Salın Alınacak Bakır Kaplar Basımevimiz ihtiyacı bulunan aşağıda dükümü yazılı mutbak malzemesi toptan veya her kalemi ayrı plaraü pazarlıkla satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1960
  • Altay,dün G.Revanşı aldı;4-2 STAD:Alsancak SEYİRCİ:1021 HASILAT:3749 HAKEMLER:Mustafa Gerçekel Ertuğrul Dilek Halil Erdoğan ALTAY:Akın Mustafa Ertan Yılmaz Kazını' Uğur Gönen Nail önder Ayhan Coşkun G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ| 1 Galatasaray ilk golünü oyunun ikinci devresinde atmıştır.Sarı Kırmızılıların 55 inci dakikada yaptıkları bir akuıda Büyük Ahmet Metin'in uzattığı kafa pasını iyi kovalayarak ceza sahas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • Heyecan,mücadele.Karagiimrükle Feriköy neticesini değiştirecek hareketli ve zevkli maçın bir sayı kaydedemediler [RÜÇHAN ÜNVEBI İkinci devrede Karagümrük kalesinin tehlikeye mâruz kaldığı dakikalar az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • Ordu lakımı Mersin'de I.Yurduna 4 0 galip MERSİN,HUSUSÎ ORDU takımı ikinci hazırlık maçım dün Mersin İdmanyurdu ile yapmış ve müsabakayı 4-0 kazanmıştır.Karşılaşma umumiyetle Ordu takımının baskısı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • KÂGITSPOR ŞAMPİYON İzmit'te 18 hafta devam eden 1959-iıfiO mıçİRrı sonn ermiş ve KAgıtspor 30 puanla taraplyon olmuıtur.Sampoon lakım,*rup n a ;la* na k İni istanbulini jaaUıtiu tüAiUiUrUe,«nnuau k*Jk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI Okul spor yurtları maçlarına dün muhtelif saha ve salonlarda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:VOLEYBOL:Saint Jozef Lisesi Beyoğlu Ticaret Lisesini 2-0 yenerek grup şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • Beşiktaş,F.Bahçe çalıştı Münir,takımdaki yerini alıyor.Fenerbahçe değişik bir tertip deneyecek.Vefa da dün yeni antrenörü Galip Haktanırdın nezaretinde idman yaptı BU HAFTA millî ligde müsabakaları ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • £fefe G.S.MERAK ETMEYİN DOSTLARIM,DÜŞE KALKA DA OLSA ARK ANIZDAYDI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • Alman Spor Toto Mütehassısı Lieser memleketine dönüyor Bugün gidecek olan Bahsi Müşterek uzmanı teşkilâtın dönme kararını tebliğ etmesi üzerine hayretini gizleyemedi B:ı ANKARA,HUSUSÎ EDEN Terbiyesi U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Kp Beşiktaş 25 21 G.Saray ¦M 16 F.Batice 3$ 17 D.Spor 25 V)G.Birliği 25 11 İst.Spor 21 9 İz.Spor 23 10 K.Güm.26 9 G.Tepe 23 7 Ş.Hilâl 24 9 K.Yaka ea 9 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor