Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Bayar ve Zorlu dün Lahor'a ffiSe-r Şah ve Eyüp Han 4 gün sürecek müzakereler için yarın Lahor'a hareket edecekler KABAÇÎ,RADYO Reisicumhur Celâl Sayar ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu dün Karasi'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • DP Genel idare Kurulu dün 3 saat toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel *îdare Kurulu dün sabah ¦aat 10 da başvekil Menderes'in başkanlığında 3 «a-'at süren bir toplantı yapmıştır.Toplantılara bütçe müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Menderes yeni bir gezi yapacak ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes Mart'ın ilk haftası içinde Gaziantep,Mardin ve muhtemelen Maras'a gidecektir.Bu arada Menderes'in seçimleri muhalefetin kazandığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • TELEVİZYON HAZIRLIKLARI Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürü Altemur Kılıç,Franıa ve lngllteredekl televizyon İstasyonlarında tetkiklerde bulunmak üzere dün Fransaya gitmiştir.Memleketimizde televizyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • DURUM s i DP önemli kararlar arifesinde g I I 1 1 Genel İdare Kurulunun dün Başvekilin riyasetinde An-m i l Jy kamda yaptığt toplantı dikkat çekicidir.Seçim söylen-1 tileri ve Bütçe müzakereleri esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • inönü'ye göre seçim yakında CM.Genel Başkam Antalya ve Sakarya kongrelerine gönderdiği mesajlarda iktidarın değişeceğini iddia etti CT T T)GENEL Başkanı İnönü,Antalya ve Sakarya il kon-Sere^erme gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • D.P.LİLER DERT DİNLİYOR [HADİ İPEKYÜN] D.P.İstanbul 11 Gençlik Kolları temsilcileri,baslarında eski Maarif Vekili »Celâl Yardımcının yeğeni Eyüp Yardımcı olduğu halde dün Trabzon Talebe Yurduna gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Kıbrıs görüşmelerine bu hafta başlanacak İngiliz temsilcisi Amery,Kıbrıslı liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere Salı günü Lefkoşa'ya gidecek DIŞ HABERLER İngiltere Hariciyesi,Kıbrıs müzakerelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • EGE TÜTÜN PİYASASI BU SABAH AÇILIYOR İZMtR,HUSUSÎ Ege ekici tütün piyasası,bu sabah saat 8 de geçen senekl flatlarm hemen hemen bir misil baremi» açılacaktır.Dün bu hususta basına bir beyanat veren İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Chessman'ın idamının geri bırakılmasında tesadüf rol oynamış SACRAMENTO,A.A.California Valisi Edmund Brown,dün Chessman'ın idamını altmış gün geri bıraktıran Hariciye Vekâletinin telgrafının tesadüfen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Cezayir'de deprem:46 ölü 99 yaralı var PARİS,RADYO Doğu Cezayir'de vukubulan bir yer sarsıntısı 46 kişinin ölmesine ve 99 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Ölülerin çoğu kadın ve çocuklardır.Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • [AHMET ERSADIÇ] Hereke'lileri soyanlar Herekc'de müteaddit ev soyarak binlerce lira değerinde eşya ve mücevherat çalan İsmail Akdeniz ve Mustafa Akkaya adında iki hırsız nihayet ele geçmiştir.Soydukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Ökmen,tenkid yapan Profesörü susturdu ANKARA,HUSUSÎ Veterinerler kongresinde dün bir profesör «Memleketin en kara {Tünlerini yaşadığını» söylemiş ve sözleri ziraat vekili Nedim ökmen tarafından kestir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Gülek mal beyanı teklifi hazırlıyor Kanan teklifi,Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden itibaren Mebusluk yapmış herkese şâmil olacak ANKARA,HUSUSÎ CTT TQ ADANA mebusu Kasım Gülek,Büyük Millet Mecli-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • r-wnnl'ııııııjfcm»«ı»UH ımınnrji.wW W üSp [ERDOĞAN BAYRAKTAR] VADII AMAIII Eskişehirde dun yapılması icap eden CENTO iyi niyet gösterisi hava muhale-ÜUO I Elli IMr I LA Rl A Ul feti yüzünden yapılamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • A kdağ9 Basın Enstitüsünün kızılları koruduğunu söyledi Soysal ise,iddiaları reddederek "Enstitü ile mücadele şekli çok çocukçadır,dedi ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisi,dün bütçenin tümü üzerinde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • tanrıda Börok GOrOltOlere n Hâdiselere Sebep Olu "Ladır Chatterley'in Asığı,Romanının Yazan D.H.LAWRENCE'nİn En Güzel Eseri OĞULLAR ve e SEVGİLİLER &Yır« e VtI ŞAHESER ROMANLAR serisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • r—m [MİLLİYET] PROJESİ HAZIRLANDI yiU bi* edUecektir.Denizcilik zam bir yolcu salonu yap.lacakt.r ı™ f-T "asl"dakl bü*ün blnal" yAıUcak,açılacak sahada muarsonra,Haliç'te inşa cdi.ecek Siİ,ktüctr m^ Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • [HADÎ ÎPEKYÜN] GALATASARAY'DA AİLE PİLAVI £2TÎÜ£,'5İS dün lisede,mezunların aileleri ile birlikte katıldıkları bir «Aile Pilâvı» tertiplemiştir.Galatasaray'da talebe okutma gayesiyle kurulmuş olan der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1960
  • Fransız Kamerun'unda referandum mücadelesi yüzünden 62 kişi öldü PARtS,RADYO Afrika'da,Fransız Kamerun'unda evvelki gece anayasa referandumu yüzünden çıkan hâdiselerde 62 kişi ölmüş,yüzlerce kişi yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • mum mektup Sevgili MİLLİYET okuyucum.Bizim meslek doktorluğa pek benzer.Her an alması mümkün bir telefonla gere uykusunu,aksam eğlencesini bırakıp hastasının basına koşacak hekimler gibi gıınıın 24 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • İstanbul'un sihirli gecelerinde.Güzel eozıp gözükmeni» İçin ırokyojımzı itina üe tomomloyımz.Tokoloft'un yeni FASONATlON f*udreımm güzelliğinize büyük hizmetleri atacaktır Zira pek ince ofen ve krem k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • Sahibi:ERCLMENT KARACAN Yazı İllerini fiilen idaıe eden mesul müriur ABDİ İPEKÇİ Satıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • hicrî Pa/artesi Rl MÎ m» 22 1375 ŞUBAT İ Şubat 2» 1 9 6 O 9 VAKİT VASATİ Gün«* i Ikind!Aksam i ünıftlc LU-646 12.2* 15.28 17.51 1921 5.07 EZANİ 12.57 «38 9.38 12.00 1.31 11.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • P7 üü emsalsiz TRAŞ KREMi'nin Cuz'i bir miktarı bol ve katiyen ku» rumayan ince köpük verir.Sakalınızı yumuşatır,traşfan sonra* hafif bir koku bırakır.Bienaax TRAŞ KREMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • m ııı m um ııı mı ııı im ııı ılımını m.mm İSTANBUL 7 27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • OĞLAK BÜRCt YENGEÇ BURCU U [22 Aralık M OcakJ Para sıkıntısı canının sıkacak,rigie ustu bir ümit belirecek 'C4 |22 Haziran 23 Temmuz] Bir kalabalık içinde alaka bulacaksınız.Yıldızların tesiri iîe muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:i Din taassubunu başkalarını taciz edecek sekle sokan:Alaturka musikide bir makam.2 En boy genişlik;Giderme.3 Yüksek meclis:Hafif hoşa «iden rüzgar Eski dil)4 Tersi iş:Parça uzun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • Otellerin üçte biri temizlikten mahrum Tapılan kontroliarda otellerden üçte birinin gereken sıhhi »artları haiz olmadığı görülmüştür.Otellerin tabi ola-Mkları »artları tesblt İçin yeni kararlar olmmıj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • EROL İLKBAHARIN İLK MÜJDESİ Adım adım modayı takip eden EROL İlkbahar sezonu için İsviçre tipi RÜBYA POPLİN EMPRİME KETEN TİPİ LINOPPRIT vesair pamuklu yenilikleri ile «engin kumaş ve tuhafiye çeşitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • 4.cü kotadan liberasyon yolu ile KANAVİÇE ve ÇUVAL İhtiyacınızın temini için LOLIS DREYFUS and Co.Ltd.Türkiye Mümessilliği:B İ R T A Ş A.Ş.ne müracaat edilmesi mercudur.Adres:Salıpa/arı Han Tophane İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • BIK SAZ SALONUNDA DÖRT KİŞİ DÖVÜŞTÜ Dün sabaha kar?ı Taksim'de Mis sokağında «Çağlayan» isimli saz salonunda büyük bir kavga olmuştur.Müşterilerden Remzi Çal 15,Mustafa Karayel,Ahmet Coşar ve Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • ymr «ltTWI^^ TUHAF SAYIN' Başbakan Adnan Menderes'in Hatay'a yaptığı »on seyahatten sonra,Derlet radyocu mütemadiyen hu şehrimizden Başbakana çekilen bağlılık telgraflarını okuyor.Anadolu Ajansı taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • Ramazan pidelerinin fiatı belli oldu Ramazanda fırınlara pide İmali İçin 20 ton fazla un dağıtılacaktır.Tirın iftrın kontenjanı 550 tondan 570 tona çıkarılacaktır.I Belediyenin tesblt ettiği pide fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • o GALATADAK1 Şifa hamamtnd* çalışan Mehmet Yıldırım'a alt çekmecede 28 tane kaçak tabanca mermisi bulunmuştur.Mehmet hakkında takibata geçilmiştir.KIZILAY Hemşire Olculunun 35 İnci kuruluş yıldönümü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • SARHOŞLUK YÜZÜNDEN KARISINI YARALADI Zhıcirlikııyu'da oturan Sabahattin Al-Mehmet Ulutaş,sarhoşluk yüzünden karısı Ayşe Ulutaş'ı ekmek bıcağıyle sırtından yaralamıştır.Yaralı İsçi Sigortaları Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • MELAHAT ESLEN ile CEVAT YETKİL Nişanlandılar.İstanbul 21,2/960 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Salonlarım BU AKŞAMDAN İTİBAREN müzik sever halkımıza açmış bulunduğunu gaygılariyle" bildirir Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASİ 20 ŞUBATTAN İTİBAREN GRUP TENZİLÂTI A tvrk hava yolla*,aibuh* 1 GÜNLÜK YOL UÇAKLA 1 SAATE İNER TÜRK HavA Yoliari Gruba clohır her yolcuya gidişte 10 gidiş-dönüsre 20 tenzilât.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1960
  • Hudson 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Aysecllc Zeynep Değirmencioğlu Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Mehtap Kuyumcuları Bıigille Bnrdot Renkli Fr.ı2.hafta)SUARE:Lükres Boruya Belinda Lee Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • GARANTİ BANKASI Hesap açmakla.Bugün iyi bir iş yaptım 1â nda lAKAHT1 Hem param emniyette olacak.Hem de;Belki bir gun 120.000 Lira artacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • LANOLINLI Williams LUXURY SHAVING CREAM)BİR VVILLIAMS MAMULÜDÜR KULLANINIZ VVILLIAMS Traş Kremi en sert sakallan dahi kolayca yumuşatır.Hususi formülü ve yüksek vasıf» taki terkibi sayesinde VVILLIAMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • YAPI ve KREDÎ BANKASI hesaplarında en az 400 lirası olanlar bu çekilişe girerler.HerlOO liraya ayrı bir kura numarası verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Pakistan ve Seylan gazeteleri de basın rejimimiz aleyhinde Lahor'da çıkan «Navai Vakt» gazetesi,basın rejiminin,müttefiklerimiz arasındaki itibarımızı sarsacak mahiyette olduğunu yazıyor Zurihte çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • KRUŞÇEV CAKARTA'DA ü2ak Şarkta bir seyahate çıkmıştan done j* Reisicumhur Ahmct slk l sağda)ile reisicumhur sarayının bahçesinde el ele yürürken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • İke,Güney Amerika gezisine bugün başlıyor BAŞKAN,"İYİ NİYET SEYAHATİt/NİN İKİNCİ MERHALESİNDE 4 MEMLEKETE GİDECEK WASHİNGTON,A.P.Başkan Eisenhower bugün Güney Amerika seyahatine başlamaktadır.Başkan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Türkiye'ye F.104 Jet uçakları verilecek BRÜKSEL,TÜRKTEL Belçika Savunma Vekili M.Gilson,Batı Almanya,Hollanda ve Belçika arasında imzalanan bir anlaşma gereğine» Batı Avrupayı Lockheed F 104 uçakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Yeşiiköyde Belediye mum ışığında çalışıyor Yeşilköy Belediye Zabıta Memurluğunda hava karardıktan sonra memurlar on gündenberl mum ıçığında çalışmaktadır.İstasyonun yanındaki Başkomiserlik kısmında ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Ankara'da gizli telsiz istasyonu tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ Erim Kumbaracıbaşı adında bir Genc'in evinde neşriyat yapan bir telsiz cihazının bulunduğu bir ay kadar evvel polisçe tesbit edilmiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Karasu plajına turistik tesisler inşa edilecek ANKARA,HUSUSÎ Sakaryamn Karasu plajına turistik tesisler yapılacaktır.On kilometre uzunluğunda iki bin adet plûj evinin inşasına başlanmış olup elektrlkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Uz Taylor Nisanda Türkiye'ye geliyor ANKARA,HUSUSİ Tanınmış film yıldızı Elizabeth Taylor nisan ayında Türkiye'ye gelecektir.Taylor d ıs sahneleri Antalya'da çevrilecek olan «Kleopatra» adlı filmde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Küba'da ticarethaneler devlet kontroluna girdi WASHİNGTON,RADYO Kûba'daki bütün ticarethaneler dünden itibaren devlet kontrolü altına alınmışlardır.Küba Kabinesinin evvelki gün çıkardığı bir kanun tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • f/ek kzımc^dcuv dfijha gcokec,olduğunuzu söylemişti ROJA Briyantini saçlannızı daha da cazip gösterir Her kadın kuafürünü modaya,zevkine ve.şahsiyetine uygun olarak seçer.Kuafürünüzün şekli ne olursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Bursa As.Sat Al.Kom.Başkanlığından Tahmini Geçici Taşımanın Miktarı Tutarı Teminatı İhale Yapılacağı mahal Kişi Lira Krş.Lira Krş.Gün Saati Bursa Eskişehir İOOO 7500 Bursa Bandırma 800 4400 Bursa Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • umumun aSK?'ttv-mı ı ıı TAKVİMDEN BİR YAPRAK Adalelin tecellisi S T^ ÜTÜN dünyanın merhamet damarları depreşti.Chessman'ın I fj affı için her taraftan Birleşik Amerika Cumhur reisine,Ka-i liforniya Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • Sis de evinizde kendi kendinize I NG İL İZCE ALMANCA FRANSIZCA Dillerinden birini en mükemmel bir şekilde öğrenebilirsin!Ocretsis izahb broşürümüzü İsleyiniz.ADRES ı Correjpondence Inslltute İstiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • BOŞ SİNEMA FİLMİ.4.üncü kotadan çıkacak tahsisleri en kısa zamanda teslim edeceğimiz ve Fabrika Proformalarına hiç bir komisyon ilâve edilmeden getirtmek isteyeceğiniz filmlerin yeni fiatlarmı arzeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1960
  • KISA HABERLE,GAZİANTEP'TE TKİ CİNAYET İŞLENDİ GAZİANTEP Vilâyetimizde dün iki cinayet işlenmiştir.Keman köyünde ikamet eden Şıhlı Avcı İle eşi Şerife evlerinin bahçesinde otururken Ali ve Mehmlt adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • 1IÜHİİ1İİI r «¦•VI f MADı KAKOt-D ONCE SEN ÇUi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • 4^Kl_ıS'M-«iABı B^Nii S! â'e 6u.L varoüf?ı_oH:ı_Atc-Pİ -e;t Av BUuA.NVkr-Tl ^Ot-UAZy j Wk o z^.v\am E^J"* M4RBEDEB*2 1QSE SALINAS,fiö* REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • AfNAEettcaN p-istksi çok S BİR UKA'NIN KIVME-Tiisii.SAVENDE j-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • Hususî Kokulu el sabunu *1nci nev'i kokulu beyaz sabun Hakikî gömosld PiRtNA Sabunu Tel TiJ j Ayvalık 8(7 t*nınbtıl 294 6ia 340b" Ank.lfcl'84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET 5 Satış dairesinde istihdam edilmek üzere İngiilzce bilen,askerlik ödevini yapmış genç.A.Makine Mühendisi B.Satış Elemanı C.Sekreter Bayan aramaktadır.Taliplerin P.K.291 Şişli adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • Dünyaca tanınmış İsveç Malı tP4WHWW^PI^^Bî Mftv ^fcı TAKMA MOTORLARI ithal etmek isteyen BALIKÇI VE DENİZCİLERİN Sirkelimize müracaatları menfaatları icabıdır Mütehassıs elemanlarımız,her türlü teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • TÜRK MUŞAMBACILIK KOLLEKTİF ŞİRKETİ MÜJDE VERİYOR Dünya tül perdeciliğinin son icadı harika TERYLENE SANCAK TÜL PERDELERİ,Türkiye'de ilk defa muhtelif en ve desenlerde mağazamızda satışa arz edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • İki yüzü düz Delikli Kordonlu Karolı İNŞAATTA MOBİLYADA AMBALAJDA.DEKORASYONDA Sun'ı Janta Eb'ad 122X244 cm K alı/ılık 3-4-6-8 mm.İdare ve Satış Merkeul:Garanti Han,Bahçe kaDi İstanbul Tel:22 48 90-53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • İŞSL SANATİ KARACA'DA "ŞARKININ SONU,ALTAN İLKİN j E KARACA TtYATROda TAHTA ÇANAKLAR'ın ğŞ son temsilleri oynanmaktadır.29 Şuhat Pazartesinden ş=İtibaren VVillis Hall'iin The loujr and the »lıort and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • PARA VE AŞK 21 Joan Prire.Parçadır ha H.B.itin kı/ı.Ceylan gibi kızdır.Yüzünü göremedim.Karşılaştığım zaman jrecc} di.Tarif edeyim;Bir çift göğsü vardır,aman Allah.Bu kadar derim.Tepeden tırnağa bakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri MÜTAREKE TEKLİFİNE VERİLEN İLK CEVAP önce Ankarada bulunan Vekiller Heyetiyle makin* başında fikir teati ettik,tstanbııldakl memurumuz eliyle Hariciye Vekilliğinden İtilaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI AKŞAM taat 18.30da İstanbul Radyosunda GALATASARAY-BEŞİKTAŞ F.BAHÇE KARAGÜMRÜK Programı tertipleyen:RMK1VR/I W HİKAMtlI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • PARKER*in yeni mürekkebi PİYASAYA ARZEDİLMİSTİR f&iUİM&tl tûkMeJc "teLfa&m uymayı*.•Şimdiye kadar görülmemiş parlak ve canlı renklerde.Âdi kağıda dahi dağıtmadan yazar-v' Diğer mörekeplerle daha kolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Yapı ve Kredi Bankasının İs tembulda 7~k Elmadağ I Çapa Tl I Sarıyer I Yeşilköy Erenköy I Hasanpaşal Kadıköy I 111,1 m.ı miiiİ şubeleri de bugün hizmete giriyor YAPI ve KREDİ BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • 4.ncü Kotadan REMİNGTON ELEKTRİKLİ Yazı Makinesi ithâl etmek REMİNGTON marka Elektrikli,Standard ve Portatif yazı makineleri İçin Amerika,İngiltere,Fransa,İtalya,Hollanda ü»erinden PROFORMA FATURA ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • DİKKAT İTHALATÇI SlF ATİYLE SATIŞ:Bikarbonat İngiliz 105 Asit Sülfürik Saf 187 Butil Asetat Alman 650 Asit Asetik Alman 360 Difenil Oksit Bayer 1780 Mürdesenk Fransız 416 kuruştan satışa arzedildi.Adr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • VEFAT İzmir Eşrafından Merhum Eminzâde Talat Beyin oğlu.Birsel Film Sahipleri Nükhet Birsel,Özdcmir Bir;el ile Sevgi Birsel'in babaları,Füsun Birsel'in eşi,Salah Birsel.Şehbal Gureli'nln ağabeyleri Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • Favori Göztepe,K.Paşa ile berabere kaldı:1 1 başlara fi Altıncıda bozulmayacaklar ve akın üzerine akın tazeleyerek rakip defansta gole gidecek bir gedik aramaya baslıyacakt&rdı.25 inci ve 3!uıicıı dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • F_ »af kredileri daha Tatminkâr olacak HUSUSÎ Esnafa dnümuiîdekt aylar 'arfınds daha tatminkâr krediler açılacağı,mehvısn Enver Dündar B^sr tarafından.Esnaf Kefalet Kooueratlfi'nin dünkü kon sı rainde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • Ücretli İzin Tasarısı Meclis'e getiriliyor HUSUSÎ İzmir Mebusu Ahmet Ünal,yıllık ücretli izin kanunu tasarısının komisyondan çıktığını dün açıklamıştır.Esnaf kefalet kooperatifi ve M M.V.İsçileri Send
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • G.Saray mağlûbiyetten son anda kurtuldu:M Baştarafı Altıncıda önu kapalı olan Turgayın kalesini buldu.1-0)Gol Sarı Kırmızılı takımı hızlandırdı,fakat forvet bir turlu rakip kaleye tehlikeli olamıyor.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • BEŞİKTAŞ HEDEFE DOĞRU YÜRÜYOR t Boştaraft AlUncıâa aynı hırta ağlara takıldı.Gol «lyah beyazlıları canlandırdığı halde,bu parlayış netice vermedi.Devrenin en mühim hâdiselerinden biri,Şenolun Altınord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • iıi lirmw PE-REvJA LİMON KOLONYASI lüks gösterişi ite hur idman iftiharla verilecek hır kediyedir.PE-RE-JA Kolonyası namı altında açık olarak başka kolonyalar satılmaktadır.Nazarı dikkatinizi rica ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • VEFAT Merhum Hacı Reşit Bey ve Çevriye Temelli'nin oğlu,Behiye Temelli' nln eşi,tsmet tnbnü,Seniha Okatan,Hasan Rıza Temelli ve merhum Hayrl Temelli'nin ağabeyleri,Hatice Farkyener,HUsamettin Okatan.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • Mecliste basın için münakaşalar oldu s)Baştarah Birincide bile vazifelerinden edilmelerine kâfi sebep "olduğunu söyledikten sonra bu tutumun bahis konusu yerlerde randımanı düşürdüğünü ileri sürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • İnönü'nün ağabeyi Mithat temelli dün vefat etti C.Ha*.Genel Başkanı ismet İnönü'nün agabeysl Dr.Ahmet Mithat Temelli dun saat 10.30 «ıralarında Fatihteki evinde vefat etmiştir.79 yasında olan Dr.Temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • İTALYAN HÜKÜMETİ DÜŞME TEHLİKESİNDE ROMA,RADYO İtalya bir hükümet krizi tehlikesi ile kam karsıya kalmıştır.İktidardaki Hrist.ijan Demokratları desteklemekte olan Liberal Parti dün hükümeti «sola meyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • İnönü'ye göre seçim yakında t Baştarajı Birincide Üsteki her münakaşada bir seçim nutku söylemektedirler.Bu nutuklarda hrm kendi şuurlarının altında,hem umumi efkârda yer tutmuş kusurlarını muhalefete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • iTOPALOĞLU,C.H.P.DİVANINA "HUKUK ÇİNGENELERİ,DEDİ Sultanahmet Vatan Cephesi ocağının açılışında konudan eski CHP.mebusu Atıf Topaloğlu.kendisini CHP.den ihraç eden Yüksek Haysiyet Divanını 'Hukuk Çing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ i TELEFON 27 42 10 SATILIR EMLÂK rr.NPİKTr.acele satılık ar,«adda üzerinde bahçeli ve dükkanlı İki kat 125.000.MUr.83 45 2.1 ŞIRİNEVLERDE asfaltta 100 metre ars* 22 90 30 ŞİŞLİDE ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.02.1960
  • SAMİ ÖNEMLİ Besiktaş'hlar Nazml'nin golüyle 1-0 galip duruma geçtikten sonra bir kaç mühim fmattan istifade edemediler.Besimde Arifin çok yakın mesafeden çektiği şutu Altmordu kalecisi Osman'ın korner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • G.Saray mağlûbiyetten son anda kurtuldu:1-1 Ferdî mücadelelerde üstünlük gösteren Demirsporluların hızını.Sarı Kırmızılılar ancak son dakikalarda kestiler.Beraberlik golünü Suat attı STAD:Alsancak.SEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • Favori Göztepe,K.Paşa ile berabere kaldı:1-1 Hareketli ve mücadeleli geçen maçın golleri ilk devrede Rahmi ve Yılmaz tarafından atıldı KASIMPAŞA Göztepe maçı ilk devrede yapılan gollerle 1-1 berabere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • Şevket Taşlıca dün de komadan kurtulamadı Geçen hafta salı günü Aksaray da geçirdiği trafik kazası neticesinde ağır bir şekilde yaralanan Darüşşafakalı millî basketbolcu Şevket Taşhca'nın sıhhi durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • Kayakçılarımız 54 üncü ve 60 inci oldular Squaw Valley.AP.Kış olimpiyatlarına dün devam edilmiş ve İsvicre'li Roeer Staub'nn 1'48" 3/10 da birincilikle bitirdiği büyük slalom yarışında Türkiyeden Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • İsfendiyar kulübü ile para ihtilâfı olduğunu yalanladı Galatasarayın İzmirdekl maçlarında oynamaması üzerine kulüple mal!bir ihtilâfta bulunduğu rivayetleri çıkan İsfendiyar Açıksöz,dedikoduları tekzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • MAHALLİ LİG' DE DÜNKÜ NETİCELER Mahallî İlgin dördüncü hafta karşılaşmaları dün Şeref stadında yapılan maçlar ile sona ermiştir.Günün ilk maçında Beyoğluspor ile Beylerbeyi 1-1 berabere kalmıştır,İkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • [HADt İPEKYÜNJ [HADİ ÎPEKYÜN1 Galatasaray'ın ezeli rakibini mağlûp ettiği maçta Tuğrul Sarı-Kıramıhların 68-57 galip geldikleri maçta,Fenerli sağda)ve Tunçer solda)HUseyinle mücadele ederlerken.GUner,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • Ordu takımı,Adana karmasını 7-0 yendi ADANA,HUSUSİ Birleşik JArap Cumhuriyeti Ordu futbol takımı ile yapacağı maça hazırlanmakta olan Ordu takımım» dün Adana karmasını 7-0 yenmiştir.İlk devresi 2-0 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • BEŞİKTAŞ HEDEFE DOĞRU YÜRÜYOR AIiınordıTyu,Nazmi ve Arifin golleri ile 2-0 mağlûp eden Siyah Beyazlılar 2.devrede Birol'un ayağından bir de penaltı kaçırdılar SEYİRCİ:13S09 kist HASILAT:53372 lira HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • k r U| 1.l.„n.l» il Wl.Wl*illOT ''il I ŞAHAP METE] Karagümrük ilk golünü vole bir gutla ve Kadri'nin ayağından kazandı.MMP I ŞAHAP METE] Kırmızı Siyahlılar ikinci gollerini özcan'ın kafa vuruşu ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 25 21 G.Saray 26 15 F.Bahçe 23 17 D.Spor 25 12 G.Birliği 24 11 İst.Spor 23 9 îz.Spor 23 10 K.Güm.25 9 G.Tepe 23 7 Ş.Hilâl 24 9 K.Yaka 23 9 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor